Sanatta Atmosferik Perspektif Nedir? - Görsel Derinlik Yanılsamaları

John Williams 25-09-2023
John Williams

Sanatta atmosferik perspektif nedir? "Hava perspektifi" veya "atmosferik perspektif" terimlerini duymuş olabilirsiniz ve belki de bu size oldukça teknik geliyor. Aksine, sanatta atmosferik perspektif, sanatçıların manzaralara hayat vermek için kullanabilecekleri en etkili tekniklerden biridir. Doğrusal perspektif geometri ve matematikten türetilirken, hava perspektifiSanatçılar, sanat eserlerinde derinlik ve mesafe yanılsaması yaratmak için bu tekniklerden birini veya her ikisini de kullanabilirler. Bu makalede, atmosferik perspektifin ne olduğunu inceleyeceğiz ve birkaç atmosferik perspektif örneği vereceğiz. Daha fazla bilgi için okumaya devam edin!

Sanatta Işık Üzerinde Atmosferik Etkinin Rolü

Dünya'nın doğal peyzajı sadece arazinin fiziksel yapısını değil, aynı zamanda üzerindeki atmosferi de içerir. Işığın havadan geçerken sergilediği davranış ve insan gözü tarafından algılanma biçimi, nesnelerin bize yakınken, bizden uzaktayken göründükleri gibi görünmedikleri anlamına gelir. Işıktaki bu değişimler ve bunların algı üzerindeki etkileriOptik.

Sanatçılar optik üzerine çalışarak, sanatlarında mesafe yanılsamaları yaratmak için ışığın inceliklerini nasıl taklit edeceklerini öğrendiler.

Işığın kırılma özelliklerinin gösterimi. Atmosfer, minicik su damlacıkları da dahil olmak üzere çeşitli parçacıklar içerir; Stok fotoğrafı

Atmosfer, Dünya'yı saran ve gezegenimizdeki yaşamın sürdürülmesine katkıda bulunan bir gaz tabakasını ifade eder. Geceleri yıldızlara baktığımızda parıldıyor gibi görünürler, çünkü onlara atmosferi oluşturan gaz katmanları ve su, toz ve diğer parçacıkların karışımından bakarız. Astronotlar uzaydaki yıldızları gördüklerinde, durağan noktalar olarak görünürler.Işık.

Havadaki su damlacıkları içlerinden geçen ışığı kırdığında ya da dağıttığında gökkuşaklarının nasıl oluştuğunu da düşünün.

Buz kristallerinin içinden geçen ışığın dramatik etkileri, bir güneş halesi görüntüsü yaratır; S tock-photo

Ayrıca bakınız: Triadik Renkler - Triadik Renk Çarkını Anlama Kılavuzu

Gökyüzünün değişen tonları, atmosferin ışığı nasıl kırdığı ile birlikte güneş ışığının etkileri tarafından belirlenir. Bu aynı zamanda gökyüzünün genellikle mavi görünmesinin nedenlerinden biridir.

Mavi ışık diğer renklere kıyasla en çok saçılan renktir ve daha kısa dalga boylarında hareket ettiği için genellikle sadece maviyi görürüz.

Atmosfer ve ışık fiziği arasındaki etkileşim, renk, biçim ve mekanın görsel algılanmasında büyük rol oynar. Bu faktörlerin anlaşılması, sanatçıların ışığın mesafeler boyunca değişen etkilerini nasıl taklit ettiklerini etkilemiştir. natüralist sanat .

Atmosferik Perspektife Giriş

Peki, sanatta atmosferik perspektif nedir? Bir manzarayı ya da herhangi bir üç boyutlu sahneyi resmetmek için sanatçıların çeşitli perspektif araçları ve teknikleri kullanması gerekir. Sanatta hava perspektifi olarak da adlandırılan atmosferik perspektif, sanatçıların mesafenin insan gözünün renkleri ayırt etme yeteneği üzerindeki etkilerini taklit etmek için kullandıkları teknikleri ifade eder,biçim ve ayrıntı.

Sanatta atmosferik perspektif yüzyıllardır sanatçılar tarafından kullanılmaktadır ve antik Yunan-Roma dönemine kadar uzanmaktadır. Antik Roma ve Yunan sanatçıları atmosferik perspektif kullanarak boyanmış manzaralar içeren ayrıntılı duvar resimleri yaratmışlardır

Maddi dünyanın yozlaşmış ve günahkâr olarak görüldüğü ve sanatçıların manevi gerçekleri ifade etmeyi amaçladığı Orta Çağ'da, natüralist temsil teknikleri büyük ölçüde terk edilmişti. Ancak 15. yüzyılda Rönesans'ın doğuşu, resimde bu tekniklerin yeniden keşfedilmesine tanık oldu.

Bakire ve Çocuk ile Aziz Anne Leonardo da Vinci'nin 1503 tarihli tablosu, ressamın atmosferik perspektif kullanımına iyi bir örnektir; Leonardo da Vinci, Kamu malı, Wikimedia Commons aracılığıyla

Rönesans sanatçılarının çoğu geometri ve matematik gibi bilimleri kullanarak çizgisel perspektifle sanatta derinlik ve mesafe yanılsamaları yaratmanın yollarını araştırırken, büyük polimat Leonardo Da Vinci araştırmalarını optik bilimini de kapsayacak şekilde genişletmiş ve sanatta hava perspektifi terimini ortaya atmıştır.

Da Vinci hava perspektifini şu metinde tanımlamıştır Resim Üzerine İnceleme "renklerin, onları gören kişiye olan uzaklıklarıyla orantılı olarak zayıfladığı" bir olgu olarak tanımlanmaktadır.

Da Vinci'den çok önce, Han Cho gibi Çinli sanatçılar 12. yüzyıl gibi erken bir dönemde atmosferik perspektifi çeşitli bir yaklaşımla kullanmışlardır. Antik Çin manzara resmi sanatı, çeşitli etkiler elde etmek için farklı fırça türlerinin kullanılmasına vurgu yapan son derece teknik bir sanattır.

Han Cho'nun resim üzerine incelemesinde, Shan-Shui Ch'un-ch'uan chi (1167) adlı kitabında, üç farklı perspektif türü ve atmosferik koşulların nesnelerin netliğini ve görünümünü nasıl etkilediği hakkında ayrıntılı bilgi vermektedir.

Atmosferik Perspektifin Özellikleri

Aşağıda, bir hava perspektifi görüntüsünün neye benzediğini ve içindeki nesnelerin görsel algısını nasıl etkileyebileceğini belirlemenize yardımcı olabilecek, sanatta ve manzara görüntülerinde görülen atmosferik perspektifin birkaç özelliği yer almaktadır.

Mesafe ve Doygunluk

Bir görüntüye veya sahneye uzaktan bakıyorsanız, atmosferik bir perspektif renklerin daha az canlı ve doygun görünmesine neden olabilir.

Atmosferik bir perspektif kazanmanın ilk etkilerinden biri, uzaktaki nesnelerin renklerinin seyreltilmiş gibi görünmesine neden olmasıdır.

Uzaktaki nesneler atmosferin doygunluğuna uyum sağlama eğilimindeyken, ön plandaki nesneler izleyici ile nesne arasındaki daha yakın mesafe nedeniyle oldukça doygun görünür.

Sakin Bir Manzara Nicholas Poussin (1650 - 1651). Ön plan ile arka plan arasındaki renk doygunluğu farkına dikkat edin; Nicolas Poussin, Kamu malı, Wikimedia Commons aracılığıyla

Artan Değer ve Azalan Kontrast

Nesneler izleyiciden ne kadar uzakta olursa o kadar açık ve "bulanık" görünebilirler. Bunun nedeni, insan gözünün kontrastı ayırt etme yeteneğinin mesafe arttıkça azalmasıdır. Yakın olan nesneler daha net bir şekilde tanımlanacak ve arka planlarından farklı olacaktır. Odağın objektife en yakın görüntüye ayarlandığı ve bunun ötesindeki her şeyin uzakta kaybolduğu fotoğrafçılığı düşünün.

Nesne uzaklaştıkça renklerin değeri de artacaktır (daha açık/beyaz hale gelecektir).

İçinde Büyük Vanitas - Natürmort Pieter Boel'in (1663) eserinde sanatçı, izleyiciye yakın ve uzak nesneleri birbirinden ayırmak için belirgin kontrast farklılıkları kullanarak hava perspektifinin sadece manzaralar için kullanılması gerekmediğini gösteriyor; Pieter Boel, Kamu malı, Wikimedia Commons aracılığıyla

Atmosferik Sıcaklık ve Algı

Bir ufuk çizgisinin kenarları veya bir manzara veya şehir manzarasının yatay katmanları iyi tanımlanmış görünebilir ve "keskin kenarlar" olarak bilinir. Bir sahneyi atmosferik bir perspektiften görüntülerken, atmosferik sıcaklığın da nesnelerin görsel çıktısını etkilemede rol oynadığına dikkat etmek önemlidir.

Eğer daha önce sıcak bir asfaltın üzerindeki ısı dalgalarının yansımasını gördüyseniz, atmosferik sıcaklığın görsel algımızı nasıl değiştirebileceği hakkında bir fikriniz vardır. Bu "dalgalar", gözümüz ile nesne arasında bir mercek görevi gören atmosferik gaz yoğunluğu tarafından tetiklenir. Yani, nesneleri asla oldukları gibi görmeyiz.

Çöl Faresinin Evi Maynard Dixon (1944 - 1945 arası). Yarı çöl sahnelerini resmetme konusunda uzman olan Dixon, ısının uzaktaki nesneler üzerindeki etkilerini ustalıkla yakalıyor; Maynard Dixon, Kamu malı, Wikimedia Commons aracılığıyla

Sıcaklığın neden olduğu görüntü yaratmanın en uç örneği, çöllerin yoğun sıcağında yaratılan bir görüntü olan serap olgusudur ve basitçe orada olmayan şeylerin yanılsamalarına neden olur.

Güçlü Aydınlatma ve Netlik

Güneş gibi güçlü ışık kaynakları, atmosferin altındaki nesnelerin görsel çıktısı üzerindeki etkisinin görünümünü zayıflattığı için atmosferik perspektifi zayıflatabilir. Başka bir deyişle, sert ışığa maruz kalan nesneler, loş atmosfer koşullarındaki nesnelerin aksine daha keskin kenarlara sahip ve daha net görünecektir.

Nesneler, üzerlerinden güçlü bir ışık geçtiğinde daha fazla doygunluk ve renk kazanır ve bu, gün ışığında güneş belirli saatlerde binaların üzerinden geçerken gözlemlenebilir.

Demiryolu Kenarındaki Ev Mutlak bir ışık ustası olan Hopper, doğrudan ışığın netliğini ve güçlü kontrastını elde ederken, aynı zamanda renklerin değerini yükselterek evi uzaklara taşır; Edward Hopper, Kamu malı, Wikimedia Commons aracılığıyla

Bir dağa yakın yaşıyorsanız ve güneş dağın ucunu aydınlatarak atmosferle yüksek kontrastta görünmesine neden oluyorsa da bunu fark edebilirsiniz.

Doğrusal Perspektif ve Atmosferik Perspektif

Atmosferik perspektif görüntülerin farklı etkilerini ve özelliklerini inceledikten sonra, atmosferik perspektifin doğrusal perspektiften nasıl farklı olduğunu da merak edebilirsiniz. Doğrusal perspektif, düz bir yüzey üzerinde derinlik ve üç boyutlu alan yanılsaması yaratmak için Rönesans döneminde mükemmelleştirilen geometriye dayalı bir tekniktir.

Teknik olarak uygulandığında, bir sanatçı tüm paralel çizgileri ufuktaki bir ufuk noktasında birleşecek şekilde çizecektir.

İdeal Şehir Bilinmeyen bir sanatçının (yaklaşık 1480'ler) yaptığı bu resim, derinlik yanılsaması yaratmak için doğrusal perspektif uygulamasının en iyi örneklerinden biridir; Galleria Nazionale delle Marche, Kamu malı, Wikimedia Commons aracılığıyla

Doğrusal perspektifin icadı erken Rönesans döneminin ünlü İtalyan mimarı Filippo Brunelleschi'ye atfedilir. Doğrusal perspektifin üç ana bileşeni yatay bir çizgi, paralel çizgiler (ortogonal çizgiler) ve bir ufuk noktasıdır.

Atmosferik perspektif ise daha çok sanatçıların atmosferin görsel doğası ve altındaki nesnelerin algılanması üzerindeki etkisini nasıl taklit edebileceklerine odaklanır. Atmosferik perspektif ton, değer ve tonu etkilerken, doğrusal perspektif mesafeyi, derinlik algısını ve ölçeği etkiler.

Modern Roma - Campo Vacino J. M. W. Turner (1839). Turner'ın abartılı hava perspektifini kullanması, çalışmalarının ayırt edici özelliğidir; J. M. W. Turner, Kamu malı, Wikimedia Commons aracılığıyla

Bu tekniklerden birinin ya da diğerinin kullanıldığı sanat örnekleri vardır. Bununla birlikte, birçok sanatçı, özellikle binalar gibi nesneleri ya da mükemmel dik açılar, tamamen düz çizgiler gibi özelliklere sahip diğer insan yapılarını ya da doğada sıkça rastlanmayan diğer unsurları içeren resimler yaparken her iki perspektif biçimini de birleştirir.

Atmosferik Perspektifin En Önemli Üç Temel Etkisi

Atmosferik perspektifin üç temel etkisi, mesafenin artmasına bağlı olarak aşağıdakileri içerir:

  • Nesnelerin tonları ve renkleri doygunluklarını kaybeder ve değer olarak artar (gri). Değer de daha hafif hale gelecektir.
  • Nesne rengi daha soğuk bir renge doğru kayar; arka plan rengine doğru hareket eder ve genellikle daha mavidir.
  • Nesnenin ayrıntılarının kontrastı azalır Nesne ile arka plan arasındaki kontrastın yanı sıra.

Atmosferik Perspektif Resim Örnekleri

Atmosferik perspektif, aşağıdaki örneklerde görüldüğü gibi çok sayıda resimde bulunabilir. Atmosferik bir sahnenin yeniden yaratılması birçok farklı görsel biçim almıştır, ancak en yaygın olarak manzara resimlerinde bulunur. Aşağıda, birkaç atmosferik perspektif örneğini ve çeşitli sanat eserlerinde nasıl kullanıldığını inceleyeceğiz.

Dağlar ve Dereler Arasındaki Köşkler (yak. 960 - 1279) Yan Wengui tarafından

Sanatçı Yan Wengui (c. 967 - 1044)
Tarih c. 960 - 1279
Orta İpek üzerine mürekkep; asılı parşömen
Boyutlar (cm) 103.9 x 47.4
Nerede Bulunduğu Ulusal Saray Müzesi, Taipei

Bu görkemli atmosferik perspektif resmi, sanatta atmosferik perspektifin mükemmel bir örneğidir ve Batılı ressamların sergilediği yaklaşımdan farklı olarak erken dönem Çin manzara resminin estetiğini göstermektedir. Ressam Yan Wengui, Xiangguo Tapınağı ve Yuqing Zhaoying için duvar ressamı olmayı göze alan bir asker ve Wuxing, Zhejiang'ın yerlisiydi.İmparator Zhenzong'un rejimi altında da ressam olarak görev yapmış ve manzara resmi konusunda yetenekli olmuştur.

Yan sonunda Kuzey manzara resminin önde gelen iki ekolünden birini temsil etmeye başladı.

Dağlar ve Dereler Arasındaki Köşkler Yan Wengui (960 - 1279 arası) tarafından; Yan Wengui, Kamu malı, Wikimedia Commons aracılığıyla

Bu manzara resmi, tek bir manzarada birçok görkemli sahnenin yer aldığı asılı bir parşömen olarak yapılan birçok "Yan manzarası "ndan biridir.

Atmosferik perspektifin kullanımı, Wengui'nin dağ zirveleri ile manzaranın geri kalanı arasında yüksek bir kontrast yaratma biçiminde görülebilir.

Dağın daha açık renkli kısımları sanki vadilerden aşağıya bir sis düşüyormuş gibi görünür ve dağın yamaçlarının hafif ya da uzakta görünmesini sağlar.

Dağ Geçitlerinden Geçen Yolcular Dai Jin (1388 - 1462 arası) tarafından; Dai Jin, Kamu malı, Wikimedia Commons aracılığıyla

Hotel Hassler'in Çatısından (2001) tarafından Wolf Kahn

Sanatçı Wolf Kahn (1927 - 2020)
Tarih 2001
Orta Kağıt üzerine pastel
Boyutlar (cm) 22.9 × 30.5
Nerede Bulunduğu Manolis Projeleri, Miami

Gerçekçilik ve Soyut Dışavurumculuk 20. yüzyıl New York modasının klasiklerinden Wolf Kahn, Henri Matisse ve Mark Rothko'nun (diğerlerinin yanı sıra) eserlerinden esinlenerek manzara resimleri yapan popüler bir ikinci nesil New York Okulu sanatçısıydı. Kahn'ın bu manzara pastel çizimi, atmosferik perspektifin harika bir örneğidir ve Kahn'ın renk seçiminde ve çizgileri kullanarak ayrıntıları bu kadar basit ama etkili bir şekilde işlemesinde görülebiliryol.

Uzaktaki binalar Hotel Hassler'in Çatısından Kahn ayrıca, yukarıdaki atmosferden etkilenerek mesafeyi ve sürekliliği göstermek için koyu griden daha açık mavi-griye doğru hafif bir geçiş kullanır.

Çizim tamamlanmamış gibi görünse de, sanki sanatçının hafızasından bir enstantane gibidir ve ön plandaki binalar üzerindeki basit karalamalar şehrin yapılarını tanımlamaya yardımcı olur ve Kahn'ın şehre bir çatı köşesinden baktığı perspektif hakkında fikir verir.

İsimsiz #5272 (2012) tarafından Hiro Yokose

Sanatçı Hiro Yokose (1951 - Günümüz)
Tarih 2012
Orta Tuval üzerine yağlıboya ve balmumu
Boyutlar (cm) 121.9 × 182.9
Nerede Bulunduğu Winston Wächter Fine Art, New York

Japon sanatçı Hiro Yokose'nin bu çarpıcı atmosferik tablosu yeni bir soluk getiriyor. Tablo, ön planda bir göl ve gölün sırtları boyunca uzanan bitki örtüsü ve ağaçlarla dolu doğal bir manzarayı resmediyor.

Yokose'nin atmosferik perspektif gösterisini, uzaktaki hayalet benzeri ağaç izlerini gözlemleyerek görebilirsiniz; bu izler görünen ağaçlardan daha açık renktedir.

Bu sahnenin, gölün üzerindeki bulutlu atmosferde görüldüğü gibi, şafaktan hemen önceki erken bir sabahın sisini temsil ettiği varsayılabilir. Görüntü, yoğun sis / sis nedeniyle bulanık görünüyor. Yokose, manzara resmine Minimalist yaklaşımı ve atmosferik resimlerinin rüya benzeri estetik kalitesiyle ünlüdür.

Atmosferik perspektifi anlamak ilk başta göz korkutucu görünebilir, ancak çizim ve resimdeki rolüne dair daha fazla örnek inceleyerek kavramı kavrayabileceksiniz. Doğrusal perspektifin kullanılmadığı durumlarda bile, bir resim düzleminde mesafe ve derinlik yanılsaması yaratmanın en etkili yöntemlerinden biri olmaya devam etmektedir.

Ayrıca bakınız: Zümrüt Yeşili - Zümrüt Yeşili Nasıl Patlatılır

Sanatta atmosferik perspektif web hikayemize buradan göz atabilirsiniz!

Sıkça Sorulan Sorular

Sanatta Atmosferik Perspektif Nedir?

Atmosferik perspektif, hava perspektifi olarak da adlandırılır ve sanatçıların, ışık nesnelerden farklı mesafeler ve atmosferik koşullar boyunca yansıdığında ortaya çıkan netlik, doygunluk ve renk değişimlerini yeniden yaratarak sanat eserlerinde derinlik ve mesafe hissi yaratmak için kullandıkları optik çalışmalarına dayanan bir tekniktir.

Sanatta Atmosferik Perspektifi Nasıl Belirleyebilirsiniz?

Sanatta atmosferik perspektifi tanımlayabileceğiniz yollardan bazıları şunlardır: nesnelere izleyiciden uzaklıklarına göre uygulanan farklı kontrast dereceleri; bir görüntünün ön planında arka plana göre daha fazla renk yoğunluğu ve doygunluğu; daha uzakta olan nesneler arasında daha yakın ve "odakta" olanlara göre daha az net tanımlanmış sınırlar; mavimsi bir renk tonu veyaÖn plandaki daha sıcak renklere kıyasla uzaktaki nesnelere uygulanan daha soğuk renkler.

Doğrusal Perspektif ile Havadan Perspektif Arasındaki Fark Nedir?

Doğrusal perspektif ile havadan perspektif arasındaki fark, doğrusal perspektifin düz bir yüzey üzerinde üç boyutlu alan ve derinlik yanılsaması yaratmak için kullanılan bir teknik olması ve ufukta bir ufuk noktası kullanarak matematiksel temelli bir sistem kullanmasıdır. Sanatta havadan perspektif, optik çalışmalarına dayanan bir derinlik yanılsaması yaratmak için kullanılan bir tekniği ifade eder.Atmosferin, nesnelerin netliğini ve kontrastını (daha uzak mesafelerde kontrastı azaltarak), renk yoğunluğunu veya doygunluğunu ayarlayarak ve mavi seviyelerini artırarak farklı mesafelerdeki nesnelerin görsel algısı üzerinde yarattığı etkiler. Sanatçılar, tarzlarına bağlı olarak derinlik yanılsaması yaratmak için bu tekniklerden birini kullanabilir veya hatta her iki yöntemi birleştirebilirler.Konu.

John Williams

John Williams deneyimli bir sanatçı, yazar ve sanat eğitimcisidir. Güzel Sanatlar Lisans derecesini New York'taki Pratt Enstitüsü'nden aldı ve daha sonra Yale Üniversitesi'nde Güzel Sanatlar Yüksek Lisans derecesini sürdürdü. On yıldan fazla bir süredir, çeşitli eğitim ortamlarında her yaştan öğrenciye sanat öğretti. Williams, sanat eserlerini Amerika Birleşik Devletleri'ndeki galerilerde sergiledi ve yaratıcı çalışmaları için birçok ödül ve hibe aldı. Williams, sanatsal uğraşlarının yanı sıra sanatla ilgili konularda da yazıyor ve sanat tarihi ve teorisi üzerine atölye çalışmaları yapıyor. Başkalarını kendilerini sanat yoluyla ifade etmeye teşvik etme konusunda tutkulu ve herkesin yaratıcılık kapasitesine sahip olduğuna inanıyor.