Miksi taide on tärkeää? - Luovan ilmaisun arvo

John Williams 21-08-2023
John Williams

Taiteen merkitys on tärkeä aihe, ja siitä on keskusteltu monta vuotta. Jotkut saattavat ajatella, että taide ei ole yhtä tärkeää kuin muut tieteenalat, kuten tiede tai tekniikka. Jotkut saattavat kysyä, mitä taide pystyy tarjoamaan maailmalle kulttuurin ja yhteiskunnan kehityksen kannalta, tai ehkäpä miten taide voi muuttaa meitä ja maailmaa. Tämän artikkelin tarkoituksena on tutkia näitä painavia kysymyksiä ja paljon muuta. Miksi taide on siis tärkeää?tärkeää kulttuurillemme? Katsotaanpa.

Mitä on taide?

Taiteen merkitystä pohdittaessa ei ole loogista vastausta, vaan sitä muovaavat vuosisatojen ajan syntyneet luomis- ja filosofiset ajatukset ja käsitteet. Ne eivät ainoastaan muokanneet ja opettaneet ihmisten tapaa tehdä asioita, vaan ne myös innoittivat ihmisiä tekemään asioita ja elämään tietyllä tavalla.

Voisimme jopa sanoa, että taiteen merkitys syntyy taiteen tekemisestä itsestään. Toisin sanoen taide syntyy abstrakteista ajatuksista, jotka sitten muuttuvat jonkin luomisen toiminnaksi (jota kutsutaan taiteeksi, vaikka tämäkin on kiistanalainen aihe). Tämä herättää sitten ihmisyksilössä impulssin tai liikkeen.

Jakso, joka koskee moderni taide Rivoltella-museossa, Trieste, Italia

Tämä sysäys tai liike voi olla mitä tahansa, kuten tunteiden herääminen, itku, inspiraation tunne, koulutus, pelkkä estetiikan nautinto tai pelkkä toiminnallisten kotitaloustarvikkeiden mukavuus - kuten aiemmin totesimme, taiteen merkitykseen ei ole loogista vastausta.

Ennen kuin menemme syvemmälle tähän kysymykseen ja käsitteeseen, tarvitsemme hieman kontekstia. Seuraavassa tarkastelemme joitakin taiteen määritelmiä, jotka auttavat meitä ymmärtämään paremmin, mitä taide on meille ihmisille ja mitä se on meille ihmisille, ja näin voimme ymmärtää paremmin sen merkityksen.

Taiteen määritelmä

Yksinkertaisesti sanottuna sanan "taide" määritelmä on peräisin latinankielisestä sanasta ars tai artem Merriam-Websterin online-sanakirjan mukaan sanalla on erilaisia merkityksiä; taide voi olla "kokemuksen, opiskelun tai havainnoinnin kautta hankittu taito", "oppimisen haara", "tietoa tai taitoa vaativa ammatti" tai "taidon ja luovan mielikuvituksen tietoinen käyttö erityisesti esteettisen taideteoksen tuottamisessa".esineitä".

Saatamme myös taipua ajattelemaan taidetta edellä esitetyn jälkimmäisen määritelmän mukaisesti, "taidon tietoista käyttöä" "esteettisten esineiden tuottamisessa". Mutta palveleeko taide vain esteettisiä tarkoituksia? Tämäkin riippuu siitä, mitä taide merkitsee meille henkilökohtaisesti, eikä siitä, miten se kollektiivisesti määritellään. Jos taidolla tehtyä maalausta pidetään taiteena, olisiko huonekalu, joka onmyös erittäin taitavasti tehdyt teokset saavat saman leiman kuin taide?

Taide määrittyy siis omien käsitystemme mukaan.

Taide on myös muovautunut eri määritelmillä historian kuluessa. Kun tarkastelemme sitä klassisen tai Renessanssin kaudet , se määriteltiin hyvin pitkälti sääntöjen avulla, erityisesti Euroopan suurten alueiden eri taideakatemioiden kautta, kuten Italiassa (Firenzen piirustustaiteen akatemia ja yhtiö), Ranskassa (Ranskan taideakatemia) ja Englannissa (Lontoon kuninkaallinen taideakatemia).

Toisin sanoen taiteella oli akateeminen ulottuvuus, jotta taiteilijat voitaisiin erottaa käsityöläisistä.

Katso myös: Abstraktit taiteilijat - Keitä olivat kuuluisimmat abstraktit taiteilijat?

Määrittelevä tekijä on aina ollut taide taiteen vuoksi, taide esteettisiin tarkoituksiin ja taide, joka palvelee tarkoitusta tai funktiota, johon viitataan myös nimellä "utilitarismi". Taide määriteltiin klassisen ja renessanssin aikana näiden erilaisten ennalta määrättyjen sääntöjen mukaisesti, mutta tämä jättää meidät kysymään, pystyvätkö nämä niin sanotut säännöt havainnollistamaan, miten taide on tehty.syvempi merkitys sille, mitä taide on?

Jos siirrymme ajassa eteenpäin 1900-luvulle ja taidehistorian modernimpiin kausiin, löydämme itsemme keskeltä aivan uutta taidemaailmaa. Ihmiset ovat muuttuneet huomattavasti nykyhetken ja renessanssin ajan välillä, mutta voimme luottaa siihen, että taide on kuin luotettu ystävä, joka heijastaa ja ilmaisee sitä, mikä on luontaista kulttuureille ja ajan ihmisille.

1900-luvulla taide ei rajoittunut sellaisiin sääntöihin kuin perspektiivi, symmetria, uskonnolliset aiheet tai vain tietyntyyppiset mediat, kuten kuvataide. öljyvärit. Taide niin sanotusti vapautui, ja näemme sen määritelmän muuttuvan (kirjaimellisesti) omien silmiemme edessä erilaisten kankaiden ja esineiden äärellä. Taideliikkeet kuten Kubismi muun muassa fauvismi, dadaismi ja surrealismi edistivät tätä taiteen uutta vapautta.

Taiteilijat eivät enää noudattaneet sääntöjä, vaan loivat taidetta subjektiivisemmasta näkökulmasta.

Lisäksi käytettävissä oli muitakin resursseja kuin vain maaleja, ja taiteilijat pystyivät tutkimaan uusia menetelmiä ja tekniikoita, joita ei ollut aiemmin saatavilla. Tämä epäilemättä muutti ennakkokäsityksiä siitä, mitä taide oli. Taiteesta tuli kaupallistunutta, esteetisoitunutta ja vailla perinteistä, klassista merkitystä. Voimme nähdä tämän muissa taidesuuntauksissa, kuten pop-taiteessa ja abstraktissa ekspressionismissa,muun muassa.

Taiteen lajit ja lajityypit

Taidetta on myös eri lajeja ja tyylilajeja, ja kaikilla on ollut oma kehityskulkunsa taiteen luokittelun suhteen. Näitä ovat kuvataide, johon kuuluvat maalaus, piirtäminen, kuvanveisto ja taidegrafiikka, soveltava taide, kuten arkkitehtuuri, sekä erilaiset muotoilun muodot, kuten sisustus-, grafiikka- ja muotisuunnittelu, jotka antavat arkipäiväisille esineille esteettisen arvon.

Muut taidetyypit sisältävät koriste- tai koriste-esineitä, kuten keramiikkaa, keramiikkaa, koruja, mosaiikkeja, metallitöitä, puutöitä ja kankaita, kuten tekstiilejä. Esitystaide Muovitaiteisiin kuuluvat teatteri ja draama, musiikki ja muut liikkeisiin perustuvat muodot, kuten esimerkiksi tanssi. Muovitaiteisiin kuuluvat myös teokset, jotka on tehty erilaisista materiaaleista, jotka ovat taipuisia ja jotka voidaan muotoilla aiheeseen sopiviksi, jolloin niistä tulee käytännönläheisempi lähestymistapa, jossa on kolmiulotteista vuorovaikutusta.

The Louvre-museo Pariisissa, Ranskassa

Tärkeimmät syyt taiteen merkitykseen

Nyt kun meillä on kohtuullinen käsitys siitä, mitä taide on, ja määritelmä, joka on ironisesti määrittelemätön taiteen alati kehittyvän ja muuttuvan luonteen vuoksi, voimme tarkastella, miten ymmärtämämme taide on tärkeää kulttuurille ja yhteiskunnalle. Seuraavassa esitellään joitakin tärkeimpiä syitä taiteen tärkeydelle.

Taide on universaali kieli

Taiteen ei tarvitse selittää sanoin, miltä jostakin tuntuu - se vain näyttää. Lähes kuka tahansa voi luoda jotain, joka välittää viestin henkilökohtaisella tai julkisella tasolla, olipa se sitten poliittinen, sosiaalinen, kulttuurinen, historiallinen, uskonnollinen tai täysin vailla mitään viestiä tai tarkoitusta. Taiteesta tulee meille kaikille universaali kieli, jolla kerromme tarinoitamme; se on perimmäinen tarinankertoja.

Voimme kertoa tarinoitamme maalauksin, lauluin, runoin ja monin muin tavoin.

Taide yhdistää meidät myös muihin. Aina kun katsomme tiettyä taideteosta, jonka on maalannut henkilö, jolla on tietty ajatus mielessään, katsoja tuntee tai ajattelee tietyllä tavalla, joka perustuu taideteoksen (ja taiteilijan) sanomaan. Näin ollen taiteesta tulee universaali kieli, jota käytetään puhumiseen, maalaamiseen, esittämiseen tai rakentamiseen ja joka ylittää eri kulttuurit, uskonnot, etnisyydet tai kielet.koskettaa ihmisenä olemisen syvimpiä puolia, jotka ovat meille kaikille yhteisiä.

Taide mahdollistaa itseilmaisun

Taide koskettaa ihmisyyden syvimpiä puolia ja antaa meille mahdollisuuden ilmaista näitä syvempiä puolia silloin, kun sanat eivät riitä. Taiteesta tulee kuin paras ystävä, joka antaa meille vapauden ja tilan olla luova ja tutkia kykyjämme, lahjojamme ja kykyjämme. Taide auttaa meitä myös silloin, kun meidän on ilmaistava vaikeita tunteita ja tuntemuksia tai kun tarvitsemme henkistä selkeyttä - se antaa meille ulospääsyn.

Taidetta hyödynnetään laajalti terapeuttisena välineenä monille ihmisille, ja se on tärkeä keino ylläpitää mielen- ja tunneterveyttä. Taiteen avulla voimme myös luoda jotain uutta, joka tuo lisäarvoa muiden elämään. Ilmaisemalla itseämme johdonmukaisesti valitsemamme taiteenlajin kautta voimme myös kehittyä taitavammiksi ja kurinalaisemmiksi taidoissamme.

Taide seuraa historiaa ja kulttuuria

Saatamme miettiä, miksi taide on tärkeää kulttuurille? Universaalina kielenä ja syvimmän ihmisluontomme ilmentäjänä taide on aina ollut keino seurata arkipäivän tapahtumia, melkein kuin visuaalinen päiväkirja. Varhaisista esihistoriallisista luolamaalauksista löytyvistä geometrisista kuvioista ja eläimistä aina muotokuvamaalauksia renessanssista lähtien, jokainen taideteos on pieni ikkuna historian eri aikakausien ihmisten elämäntapoihin. Taide yhdistää meidät esi-isiemme ja sukujuuriemme kanssa.

Kun löydämme erilaisia esineitä eri puolilta maailmaa, saamme nähdä, miten eri kulttuurit elivät tuhansia vuosia sitten. Voimme seurata nykyisiä kulttuurisuuntauksia ja oppia menneisyyden yhteiskunnallisista haasteista. Voimme ammentaa inspiraatiota menneisyyden taiteesta ja esineistä ja luoda puolestaan uusia taidemuotoja.

Taide on sekä ajaton että historian eri aikakausien todiste.

Taide auttaa koulutuksessa ja inhimillisessä kehityksessä

Taide auttaa ihmisen kehitystä oppimisessa ja vaikeiden käsitteiden ymmärtämisessä, koska se käyttää ihmisen aivojen eri osia. Se antaa ihmisille mahdollisuuden ongelmanratkaisuun sekä tekee monimutkaisemmista käsitteistä helpommin ymmärrettäviä tarjoamalla visuaalisen muodon pelkkien sanojen tai numeroiden sijaan. Muita alueita, joilla taide auttaa oppijoita (lapsista aikuisiin), ovat motoriikan kehittyminentaidot, kriittinen ajattelu, luovuus, sosiaaliset taidot sekä kyky ajatella eri näkökulmista.

Taideaineet auttavat oppilaita myös parantamaan muiden oppiaineiden, kuten matematiikan tai luonnontieteiden, osaamistaan. Useissa tutkimuksissa todetaan, että taideaineilla on myönteisiä vaikutuksia julkisten koulujen oppilaisiin - se lisää kurinalaisuutta ja koulunkäyntiä ja vähentää kuritonta käyttäytymistä.

Resurssien ja oppilaille esitettyjen kysymysten mukaan, jotka koskivat sitä, miten taide hyödyttää heitä, oppilaat kertoivat odottavansa taidetuntejaan enemmän kuin kaikkia muita oppitunteja koulupäivän aikana. Lisäksi toiset eivät pidä koulupäiviensä strukturoidusta muodosta, ja taide mahdollistaa enemmän luovuus Se saa oppilaat tuntemaan, että he voivat vapaasti tehdä ja olla oma itsensä.

Taide lisää kauneutta taiteen vuoksi

Taide on monipuolinen. Se voi paitsi auttaa meitä monimutkaisemmissa tunne-elämän ja mielen haasteissa ja parantaa hyvinvointiamme, myös yksinkertaisesti kaunistaa elämäämme. Sitä voidaan käyttää monin eri tavoin tekemään tiloista ja alueista visuaalisesti houkuttelevia.

Kun katsomme jotain kaunista, tunnemme olomme heti paremmaksi. Taideteos huoneessa tai toimistossa voi luoda joko rauhallisuuden ja rauhan tunteen tai liikkeen ja dynaamisuuden tunteen.

Taide voi piristää tilaa joko seinämaalauksella, värikkäällä huonekalulla, veistoksella, koriste-esineellä tai jopa koko rakennuksella, kuten näemme monista arkkitehtuurin esimerkeistä. Joskus taide voi olla vain taiteen itsensä vuoksi.

Taide on sosiaalisesti ja taloudellisesti palkitsevaa

Taide voi olla sosiaalisesti ja taloudellisesti palkitsevaa monin tavoin. Siitä voi tulla ammatti, jossa eri tavoin toimivat taiteilijat voivat ansaita tuloja tekemällä sitä, mitä he rakastavat. Taiteesta puolestaan tulee osa taloutta. Jos taiteilijat myyvät teoksiaan, olipa kyse sitten taidegalleriasta, puistosta tai verkosta, se houkuttelee lisää ihmisiä heidän paikkakunnalleen. Näin siitä voi tulla jopa majakka, joka parantaa matkailua kaupunkiin.tai maa.

Parhaita esimerkkejä ovat Euroopan kaupungit, joissa on lukuisia taidegallerioita ja arkkitehtonisia maamerkkejä, joissa juhlistetaan taiteilijoita taidehistorian eri ajanjaksoilta, alkaen Goottilaiset katedraalit Taide voi myös kannustaa ihmisiä harrastamaan liikuntaa patikoimalla vuorille käymään esihistoriallisissa kalliotaiteen luolissa.

Taide on voimakas (poliittinen) väline

Tieto siitä, että taide on niin monipuolinen, että se voi olla paras ystävämme ja opettajamme, tekee siitä erittäin voimakkaan välineen. Ihmiskunnan historia antaa meille tuhansia esimerkkejä siitä, miten taidetta on käytetty sekä hyvää tarkoittavien että huonoa tarkoittavien ihmisten käsissä.

Näin ollen taiteen roolin ymmärtäminen elämässämme tehokkaana välineenä antaa meille vahvan osoituksen sen merkityksestä.

Taidetta käytetään myös poliittisena välineenä. Esimerkkeinä voidaan mainita muistomerkit, joilla juhlistetaan historiamme merkittäviä muutoksentekijöitä, ja voimakkaiden viestien välittäminen yhteiskunnalle julisteiden, banderollien, seinämaalausten ja jopa graffitien muodossa. Taidetta ovat historian saatossa käyttäneet niin kapinoitsijat kuin ne, jotka ovat luoneet propagandaa näyttääkseen maailmalle aikeensa, niin äärimmäiset kuin halutessaan ottaa vallan.maailmassa tai häiritä nykyisiä järjestelmiä.

"Save Human Lives" -julisteen postimerkit, jotka sisältävät yksityiskohtia neljästä eri Arthur Szykin teoksesta, mukaan lukien seuraavat teokset Raivon kyyneleet , Ammuttavaksi Kolmannen valtakunnan vaarallisina vihollisina ja Moderni Mooses , 1944; Arthur Szyk, CC BY-SA 4.0, Wikimedia Commonsin kautta.

Futuristinen taidesuuntaus on esimerkki siitä, että taide yhdistyi ryhmään miehiä, jotka pyrkivät muuttamaan tulevaisuuden tapaa yhteiskunnan merkittävien muutosten, kuten teollisen vallankumouksen, vaikutuksesta. Siitä tuli myös jäsentensä poliittisten kannanottojen ilmaisutapa.

Muut liikkeet, kuten konstruktivismi ja suprematismi, käyttivät taidetta sosialististen ihanteiden välittämiseen, mihin viitataan myös nimellä sosialistinen realismi.

Muut artistit kuten Jacques-Louis David Neoklassiseen liikkeeseen kuuluvat taiteilijat tuottivat maalauksia, joihin vaikuttivat poliittiset tapahtumat; aiheisiin kuului myös isänmaallisuuden kaltaisia teemoja. Muita taiteilijoita ovat Pablo Picasso ja hänen teoksensa kuuluisa öljymaalaus , Guernica (1937), joka on symboli ja allegoria, jonka tarkoituksena on tavoittaa ihmiset sanomallaan.

Edellä mainitut esimerkit osoittavat, että erilaiset sodat, konfliktit ja vallankumoukset kautta historian, erityisesti ensimmäinen ja toinen maailmansota, ovat vaikuttaneet sekä miehiin että naisiin tuottamaan taidetta, joka joko juhlistaa tai käynnistää muutoksia yhteiskunnassa. Taiteen visuaalisen ja symbolisen vaikutuksen voimalla on kyetty välittämään ja vetoamaan massoihin.

Maalauksen seinämaalaus Guernica Picasson laatoista tehty ja täysikokoinen teos, joka sijaitsee Guernicassa, Espanjassa; Jules Verne Times Two / www.julesvernex2.com, CC BY-SA 4.0, Wikimedia Commonsin kautta.

Taide on aina olemassa

Taiteen merkitys on helppo käsite ymmärtää, koska on niin monia syitä, jotka selittävät sen hyödyt elämässämme. Meidän ei tarvitse etsiä liian tarkasti määrittääksemme sen merkityksen. Voimme myös testata sen vaikutusta elämäämme sen vaikutuksen perusteella, joka sillä on tunteisiimme ja ajatuksiimme, kun olemme tekemisissä taiteen kanssa katsojina tai aktiivisina osallistujina - olipa kyse sitten maalaamisesta, veistämisestä tai taidegalleriassa seisomisesta.

Taide osoittaa meille jatkuvasti, että se on vakio elämässämme, kulttuureissamme ja maailmassa. Se on aina auttanut meitä ilmaisemaan itseämme ja kertomaan tarinamme haluamallamme tavalla. Se on myös antanut meille välähdyksiä muista kulttuureista matkan varrella.

Taide on juoksevaa ja monipuolista, aivan kuten savipala, joka voidaan muovata kauniiksi kulhoksi, tai marmorilaatta, josta voidaan veistää patsas. Taide on myös voimakas väline, jota voidaan käyttää ihmiskunnan hyväksi tai poliittisena aseena.

Taide on tärkeää, koska se antaa meille vallan muovata ja muokata elämäämme ja kokemuksiamme. Sen avulla voimme reagoida olosuhteisiimme mikro- ja makroskooppisella tasolla, olipa kyse sitten kauneuden arvostamisesta, hyvinvointimme lisäämisestä, henkisen tai metafyysisen syventymisestä, muutosten juhlistamisesta tai kapinoinnista ja kapinasta.

Katso myös: Kiinan taide - Johdanto Kiinan taiteen historian opas

Tutustu taiteen tarkoitukseen liittyvään verkkotarinaan täällä!

Usein kysytyt kysymykset

Mikä on taiteen merkitys?

Taiteen merkitys selittyy monilla syillä: se on universaali kieli, koska se ylittää kieli- ja kulttuurirajat, joten se on visuaalinen kieli, jota kuka tahansa voi ymmärtää; se auttaa itseilmaisussa ja itsetuntemuksessa, koska se toimii välineenä, jonka avulla voimme tutkia tunteitamme ja ajatuksiamme; se on menneiden kulttuurien ja historian tallennus; se auttaa koulutuksessa ja kasvatuksessa.Se voi olla taloudellisesti palkitsevaa, se voi olla tehokas poliittinen väline, ja se lisää kauneutta ja tunnelmaa elämäämme ja saa meidät tuntemaan olomme hyväksi.

Miksi taide on tärkeää kulttuurille?

Taide on tärkeää kulttuurille, koska se voi kuroa umpeen kuilua eri roturyhmien, uskonnollisten ryhmien, murteiden ja etnisten ryhmien välillä. Se voi ilmaista yhteisiä arvoja, hyveitä ja moraalia, jotka voimme kaikki ymmärtää ja tuntea. Taide antaa meille mahdollisuuden esittää tärkeitä kysymyksiä elämästä ja yhteiskunnasta. Se mahdollistaa pohdinnan, avaa sydämemme empatiaan toisia kohtaan sekä siihen, miten kohtelemme ja suhtaudumme toisiimme.toisiinsa ihmisinä.

Mitkä ovat taiteen eri lajit?

Taidetta on monenlaista, kuten kuvataidetta, kuten maalausta, piirustusta, kuvanveistoa ja taidegrafiikkaa, sekä soveltavaa taidetta, kuten arkkitehtuuria, sisustusta, graafista suunnittelua ja muotitaidetta. Muihin taiteenlajeihin kuuluvat koristetaide, kuten keramiikka, keramiikka, korut, mosaiikit, metallityöt, puutyöt ja kankaat, kuten tekstiilit, esitystaide, kuten teatteri, musiikki ja tanssi, ja kuvataide.jotka toimivat erilaisten taipuisien materiaalien kanssa.

Mikä on taiteen määritelmä?

Sanan "taide" määritelmä on peräisin latinankielisestä sanasta ars tai artem Merriam-Websterin online-sanakirja tarjoaa useita merkityksiä, esimerkiksi taide on "kokemuksen, opiskelun tai havainnoinnin kautta hankittu taito", se on "oppimisen haara", "tietoa tai taitoa vaativa ammatti" tai "taitojen ja luovan mielikuvituksen tietoinen käyttö erityisesti esteettisten esineiden tuottamisessa".

John Williams

John Williams on kokenut taiteilija, kirjailija ja taidekasvattaja. Hän suoritti Bachelor of Fine Arts -tutkinnon Pratt Institutesta New Yorkissa ja jatkoi myöhemmin maisterin tutkintoa Yalen yliopistossa. Yli vuosikymmenen ajan hän on opettanut taidetta kaiken ikäisille opiskelijoille erilaisissa koulutusympäristöissä. Williams on esittänyt taideteoksiaan gallerioissa ympäri Yhdysvaltoja ja saanut useita palkintoja ja apurahoja luovasta työstään. Taiteellisen harrastuksensa lisäksi Williams kirjoittaa myös taiteeseen liittyvistä aiheista ja opettaa taidehistorian ja -teorian työpajoja. Hän on intohimoinen kannustaa muita ilmaisemaan itseään taiteen kautta ja uskoo, että jokaisella on kykyä luovuuteen.