Konstantinuksen kaari - Konstantinuksen kaari Arkkitehtuuri ja historiaa

John Williams 01-06-2023
John Williams

Minkä vuoksi Konstantinuksen kaari alun perin rakennettiin? Roomalainen riemukaari, Konstantinuksen kaari, rakennettiin Konstantinus Suuren kunniaksi. Milloin Konstantinuksen kaari rakennettiin ja kuka sen rakennutti? Rooman senaatti antoi luvan Konstantinuksen kaaren rakentamiseen juhlistaakseen keisarin voittoa Milvian sillan taistelussa vuonna 312 jKr. Milvian siltaa vastaan.Lue lisää tämän ikonisen ja tärkeän kaaren merkityksestä alla olevasta artikkelista!

Konstantinuksen kaaren tutkiminen

Arkkitehti Konstantinus I (306 - 337 CE)
Päiväys Valmistumispäivä 315 CE
Toiminto Roomalainen riemukaari
Sijainti Regio X Palatium, Rooma, Italia

Kaari on osa Via Triumphalista, tietä, jota sotapäälliköt käyttivät saapuessaan Roomaan voitonparaatissa, ja se sijaitsee Palatine-kukkulan ja Colosseumin välissä. Mutta mistä Konstantinuksen kaari on tehty? Se on tehty marmorilla päällystetystä betonista. Konstantinuksen kaaren arkkitehtuurista voidaan todeta, että siinä on kolmipilarinen rakenne, jossa on irrallisia pylväitä ja jota alun perin käytettiinForum Romanumin Septimius Severuksen kaarelle, ja sen jälkeen se on kopioitu moniin muihin kaariaiheisiin, jotka ovat jo kauan sitten kadonneet. Vaikka kaari on omistettu keisari Konstantinus Suurelle, suurin osa sen veistoksellisesta koristelusta koostuu reliefeistä ja veistoksista, jotka ovat peräisin aiemmista Hadrianukselle, Trajanukselle ja Marcus Aurelille omistetuista riemumonumenteista. Se on suurin roomalainen kaari, joka on omistettu keisarille Konstantinukselle.Riemukaari. Tutustutaanpa Konstantinuksen kaaren faktoihin, kuten sen historiaan ja merkitykseen.

Konstantinuksen kaari Colosseumin lähellä, Rooma, Italia (315 eKr.); Karelj, Public domain, Wikimedia Commonsin kautta.

Konstantinuksen kaaren historia

Senaatti rakennutti Konstantinuksen kaaren juhlistaakseen Konstantinuksen 10-vuotista hallintaa ja hänen voittoaan tuolloin hallitsevaa keisari Maxentiusta vastaan. Se rakennettiin myös muistoksi decennalia keisari saapui Roomaan 29. lokakuuta 312 jKr. suurten juhlallisuuksien keskellä, jolloin Rooman senaatti todella tilasi monumentin. Kahden kuukauden kuluessa saapumisestaan hän lähti jälleen kerran Roomasta eikä palannut 14 vuoteen. Keskiajalla kaari integroitiin yhdeksi antiikin Roomanperheen linnoitukset.

Restaurointityöt aloitettiin 1700-luvulla, ja viimeisimmät kaivaukset tehtiin 1990-luvun lopulla, juuri ennen vuoden 2000 suurta juhlavuotta. Vuoden 1960 kesäolympialaisissa kaarta käytettiin maratonkilpailun maalilinjana.

Konstantinuksen kaaren symboliikka

Maxentiuksen mainetta Roomassa muokkasi hänen panoksensa julkisiin rakennushankkeisiin. Kun hänestä tuli keisari vuonna 306 jKr. Roomasta oli tullut merkityksettömämpi osa valtakunnan hallintoa, ja useimmat keisarit asuivat mieluummin muualla ja keskittyivät suojelemaan valtakunnan epävakaita rajoja, jonne he yleensä perustivat uusia asutuksia. Maxentius keskittyi edeltäjistään poiketen seuraaviin asioihin.Tämän seurauksena Konstantinusta pidettiin Rooman suurimman suojelijan syrjäyttäjänä, ja hän halusi saada uskottavuutta. Konstantinuksen julkisten töiden rahoittamista tänä aikana varjostivat huomattavat kiistat, sillä hän pyrki järjestelmällisesti pyyhkimään pois kaiken julkisen muiston Maxentiuksesta. Tämän seurauksena varhaisten julkisten rakennusten suojelemisesta on merkittäviä kiistoja.Toisen teorian mukaan kyseessä on vanhempi teos Hadrianuksen aikakaudelta, jota on muutettu Konstantinuksen aikana.

Konstantinuksen kaari (Rooma) - eteläpuoli, Via triumphalismista (315 eKr.); NikonZ7II, CC BY-SA 4.0, Wikimedia Commonsin kautta.

Konstantinuksen kaaren veistoksellinen tyyli

Konstantinuksen kaari on taidehistorian tutkimuksissa yleisesti huomioitu merkittävä esimerkki 4. vuosisadan tyylillisistä muutoksista ja klassisen kreikkalaisen muotoilun standardin hajoamisesta Rooman myöhäiskaudella. Sen tulkittiin osoittavan, että Rooma oli taantumassa ja että Konstantinus perusti Konstantinopoliin uuden pääkaupungin vuonna 324 jKr. ja että se pian syrjäytettäisiin.Hadrianuksen, Trajanuksen ja Marcus Aureliuksen uudelleen käytettyjen reliefien ja erityisesti kaaria varten veistettyjen reliefien tyylien välinen ero on melko silmiinpistävä.

Sitä pidetään usein merkittävimpänä Rooman myöhäisantiikin julkisena monumenttina, mutta se on myös yksi kiistanalaisimmista sen historian ja tulkintojen osalta.

Historioitsijat ovat verranneet Hadrianuksen leijonaa metsästävää pyöreää kuviota, joka on edelleen tiukasti juurtunut myöhäisen Hellenistinen taide , jossa on illuusio laajasta avoimesta tilasta, jossa henkilöt liikkuvat vapaasti ja mukavan itsevarmasti, ja sen jälkeinen friisi, jossa henkilöt on puristettu ja lukittu kahden kuvitteellisen tason väliin ja niin tiukasti kehyksen sisälle, ettei liikkumisvapautta ole mihinkään suuntaan. 4. vuosisadan reliefien hahmot on järjestetty geometrisesti siten, että vain hahmot voivat liikkua vapaasti.Myös klassinen mittasuhdekaanon on kadonnut.

Katso myös: Mikä on studiotaiteen pääaine? - Exploring Studio Art Degrees (Studiotaiteen tutkinnot)

Päät ovat epänormaalin suuria, rungot neliömäisiä ja jalat lyhyitä. Yksilöiden fyysisen koon vaihtelut korostavat aseman ja merkityksen eroja, joita 2. vuosisadan taiteilijat ilmaisivat vivahteikkailla sommittelumenetelmillä muutoin satunnaisen ryhmittymän sisällä. Myös yksityiskohtien työstäminen ja pintarakenteiden vaihtelu on kadonnut. Kasvot näyttävät pikemminkin pilkotuilta kuinveistetty, hiukset on muotoiltu lippalakiksi, jossa on jonkin verran peruspiikittelyä, ja kankaan poimut ilmaistaan yksinkertaisesti syvillä porausviivoilla. Toimeksianto oli epäilemättä merkittävä, vaikkakin kiireellinen, ja työnjäljen on katsottava ilmentävän korkeinta mahdollista käsityötaitoa Roomassa tuona aikana. Ongelma, miten selittää se, mikä näyttää vähentyneen sekä esteettisesti että toteutuksessa, on ollutsynnytti paljon keskustelua.

Konstantinuksen kaari Yksityiskohta (315 eKr.); Michael Gaylard Horshamista, Iso-Britannia, CC BY 2.0, Wikimedia Commonsin kautta.

Mahdollisia keskusteluun tuotuja muuttujia ovat taiteellisten kykyjen siirron romahtaminen 3. vuosisadan taloudellisten ja poliittisten häiriöiden seurauksena, vaikutteet itämaisista sekä muista esiklassisista provinssityyleistä eri puolilta valtakuntaa, yksinkertaistetun estetiikan julkisten taideteosten käyttöönotto, joita vähemmän varakkaat olivat käyttäneet koko hallituskauden ajan.kreikkalaisista malleista ja tietoisesti välttäen sitä, mitä klassiset tyylit olivat symboloineet. Keisari Konstantinuksen aikakauden kuvanveistäjät olivat yhä enemmän huolissaan symboliikasta - sekä uskonnollisesta että historiallisesta merkityksestä. Kristinuskon nousua valtiolliseksi tueksi ei voi syyttää siitä, koska muutokset taiteellisessa tyylissä tapahtuivat jo ennen sitä. Esteettiset rinnastukset Septimius Severuksen ja Tituksenaiemmat kaaret, sekä integrointi ja spolia muiden edeltävien keisareiden valtakausista, voidaan pitää tarkoituksellisena kunnianosoituksena Rooman historialle.

Konstantinuksen kaaren ikonografia

Kaari on koristeltu runsaasti antiikin monumenttien palasilla, jotka saavat uuden merkityksen Konstantinuksen rakennelman puitteissa. Koska kaari muistuttaa Konstantinuksen voittoa, uudet friisit, jotka kuvaavat hänen sotaansa Italiassa, välittävät olennaisen viestin: keisarin ihailu sekä taistelussa että julkisissa tehtävissä. Vanhemmat kuvat palvelevat myös tätä tavoitetta: koristeet "kultaisestakauden", jonka teokset kuuluivat 2. vuosisadan keisareille, käytettiin uudelleen, mikä auttoi asettamaan Konstantinuksen samaan kategoriaan näiden suurten keisarien kanssa, ja teosten sisältö herättää mielikuvia menestyneestä ja hyveellisestä hallitsijasta.

Toinen syy vanhan taiteen hyödyntämiseen on se, että rakentamisen aloittamisen ja vihkimisen välillä ei ollut riittävästi aikaa, joten arkkitehdit käyttivät uudelleen olemassa olevia taideteoksia kompensoidakseen ajan puutetta alkuperäisten teosten valmistamiseen.

On myös mahdollista, että niin monia vanhempia teoksia sisällytettiin, koska suunnittelijat eivät uskoneet, että heidän aikansa taiteilijat pystyisivät parempaan kuin mitä muut vanhemmat ja lahjakkaammat taiteilijat olivat aiemmin saaneet aikaan. On oletettu, että 4. vuosisadan roomalaisilta puuttui taiteellista lahjakkuutta sopivien taideteosten tekemiseen, että he olivat tietoisia tästä ja ottivat siksi teoksia poisTämä ajatus on vähentynyt viime vuosina, kun myöhäisantiikin taide on saanut tunnustusta omana itsenään, ja on todennäköistä, että näiden teorioiden yhdistelmä on pätevä.

Katso myös: Kurpitsa värityssivut - Laaja valikoima kurpitsaa tulostettavia sivuja

Konstantinuksen kaari yöllä (Rooma) (315 eKr.); Livioandronico2013, CC BY-SA 4.0, Wikimedia Commonsin kautta.

Tämä päättää katsauksen Konstantinuksen kaaren faktoihin ja historiaan. Konstantinuksen kaari on ollut arkkitehtuurista symboliikkaan asti paljon pilkan ja keskustelun aihe, koska siinä on käytetty vanhempia (ja paljon parempia) taideteoksia, veistoksia ja friisejä. Monet teoriat ovat esittäneet syyn tähän laadun laskuun vuosien varrella, mukaan lukien tauon taiteellisessaperinteitä, joissa taideteosten luomiseen tarvittavia taitoja ei tehokkaasti siirretty sukupolvelta toiselle.

Usein kysytyt kysymykset

Milloin Konstantinuksen kaari rakennettiin?

Kaaren rakennustyöt aloitettiin vuonna 312 jKr. sen jälkeen, kun keisari oli menestynyt taistelussa Maxentiusta vastaan. Se valmistui vain kolme vuotta myöhemmin, vuonna 315 jKr. Tämän kiireisen rakentamisajan vuoksi arveltiin, että taideteoksia otettiin muista monumenteista, jotta kaari saatiin valmiiksi ajoissa.

Miksi Konstantinuksen kaari rakennettiin?

Se rakennettiin keisari Maxentiuksen tappion kunniaksi. Rooman kansa oli kuitenkin pitänyt entisestä keisarista hänen julkisten töidensä vuoksi, joten Konstantinuksen oli tehtävä jotakin voittaakseen heidän kunnioituksensa ja uskollisuutensa. Senaatti päätti rakentaa muistomerkin hänen saavutuksistaan hänen palattuaan Roomaan.

Kuka rakensi Konstantinuksen kaaren?

Rooman senaatti antoi hankkeelle vihreää valoa. Konstantinuksen uskotaan tilanneen Roomasta insinöörien ja taiteilijoiden ryhmän. Monet kuitenkin väittävät, että suunnittelun perusteella se saattoi olla jo olemassa Konstantinuksen tullessa valtaan ja että sitä oli vain kunnostettu ja muutettu.

Mistä Konstantinuksen kaari on tehty?

Konstantinuksen kaari rakennettiin tiilipintaisesta betonista, joka päällystettiin marmorilla. Se sisältää myös monia veistoksia, pyöreitä koristeita ja friisejä. Ei kuitenkaan tiedetä, mitkä veistoksista on tehty ennen kaaren rakentamista.

John Williams

John Williams on kokenut taiteilija, kirjailija ja taidekasvattaja. Hän suoritti Bachelor of Fine Arts -tutkinnon Pratt Institutesta New Yorkissa ja jatkoi myöhemmin maisterin tutkintoa Yalen yliopistossa. Yli vuosikymmenen ajan hän on opettanut taidetta kaiken ikäisille opiskelijoille erilaisissa koulutusympäristöissä. Williams on esittänyt taideteoksiaan gallerioissa ympäri Yhdysvaltoja ja saanut useita palkintoja ja apurahoja luovasta työstään. Taiteellisen harrastuksensa lisäksi Williams kirjoittaa myös taiteeseen liittyvistä aiheista ja opettaa taidehistorian ja -teorian työpajoja. Hän on intohimoinen kannustaa muita ilmaisemaan itseään taiteen kautta ja uskoo, että jokaisella on kykyä luovuuteen.