Miks on kunst oluline? - Loomingulise väljenduse väärtus

John Williams 21-08-2023
John Williams

T eaduse tähtsus on oluline teema ja selle üle on vaieldud juba aastaid. Mõned võivad arvata, et kunst ei ole nii oluline kui teised distsipliinid, nagu teadus või tehnoloogia. Mõned võivad küsida, mida kunst suudab pakkuda maailmale kultuuri ja ühiskonna arengu osas või ehk kuidas saab kunst meid ja maailma muuta. Selle artikli eesmärk on uurida neid kaalukaid küsimusi ja veel palju muudki. Miks on siis kunstioluline meie kultuurile? Vaadakem.

Mis on kunst?

Kui me mõtiskleme kunsti tähtsuse üle, ei ole loogilist vastust. Selle asemel on seda kujundanud sajandeid kestnud looming ja filosoofilised ideed ja kontseptsioonid. Need mitte ainult ei kujundanud ja teavitanud inimeste tegutsemisviisi, vaid inspireerisid inimesi tegema asju ja elama teatud viisil.

Võiksime isegi minna nii kaugele, et öelda, et kunsti tähtsus tuleneb just kunsti tegemisest. Teisisõnu, see sõnastatakse abstraktsetest ideedest, mis seejärel muutuvad millegi loomise tegevuseks (mida nimetatakse "kunstiks", kuigi ka see on vaieldav teema). See tekitab siis inimindiviidis impulsi või liikumise.

Peatükk kaasaegne kunst Rivoltella muuseumis, Trieste, Itaalia

See ajend või liikumine võib olla mis tahes, alates äratatud emotsioonidest, nutmisest, inspireeritud tundest, haridusest, puhtalt esteetilisest naudingust või lihtsalt funktsionaalsete majapidamistarvete mugavusest - nagu me varem ütlesime, kunsti tähtsus ei ole loogiline vastus.

Enne, kui me selle küsimuse ja kontseptsiooni sügavamalt uurime, vajame veidi konteksti. Järgnevalt vaatleme mõningaid kunsti definitsioone, mis aitavad kujundada meie arusaama kunstist ja sellest, mida see meie kui inimeste jaoks tähendab, võimaldades meil seega paremini mõista selle tähtsust.

Kunsti määratlus

Lihtsalt öeldes pärineb sõna "kunst" määratlus ladina keelest. ars või artem , mis tähendab muu hulgas "oskus", "käsitöö", "kunstiteos". Merriam-Websteri online-sõnaraamatu järgi on sõnal erinevaid tähendusi; kunst võib olla "kogemuse, õppimise või vaatluse teel omandatud oskus", "õppimise haru", "teadmisi või oskusi nõudev amet" või "oskuste ja loomingulise kujutlusvõime teadlik kasutamine eriti esteetiliseobjektid".

Me võime ka kalduda mõtlema kunstist viimatinimetatud määratluse järgi, "oskuse teadlik kasutamine" "esteetiliste objektide valmistamisel". Kuid kas kunst teenib ainult esteetilisi eesmärke? See sõltub ka sellest, mida kunst meie jaoks isiklikult tähendab, mitte sellest, kuidas seda kollektiivselt defineeritakse. Kui suure oskusega tehtud maali peetakse kunstiks, kas mööblit, mis onka suure osavusega tehtud tööd saavad sama sildi kui kunst?

Vaata ka: Pastellpunane - pastellpunase värvipaleti uurimine

Seega määratlevad kunsti meie enda arusaamad.

Ka kunsti on läbi ajaloo kujundanud erinevad definitsioonid. Kui me vaatame seda klassikalise või Renessansiaegsed perioodid , oli see väga täpselt määratletud reeglistikuga, eriti erinevate kunstiakadeemiate kaudu suurtes Euroopa piirkondades, nagu Itaalia (Firenze joonistuskunstide akadeemia ja seltskond), Prantsusmaa (Prantsuse kunstiakadeemia) ja Inglismaa (Londoni kuninglik kunstiakadeemia).

Teisisõnu, kunstil oli akadeemiline komponent, et eristada kunstnikke käsitöölistest.

Määratlusfaktor on alati olnud kunsti kunsti pärast, kunsti esteetilistel eesmärkidel ja kunsti, mis teenib eesmärki või funktsiooni, mida nimetatakse ka "utilitarismiks". Just klassikalise ja renessansiaja jooksul defineeriti kunsti nende erinevate etteantud reeglite järgi, kuid see jätab meile küsimuse, kas need nn reeglid suudavad illustreeridasügavam tähendus, mis on kunst?

Kui liigume ajas edasi 20. sajandisse ja kunstiajaloo moodsamatesse perioodidesse, leiame end keset täiesti uut kunstimaailma. Inimesed on praegusest ajast kuni renessansiajani märkimisväärselt muutunud, kuid me võime loota, et kunst on nagu usaldusväärne sõber, mis peegeldab ja väljendab seda, mis on omane tolle aja kultuuridele ja inimestele.

20. sajandil ei piirdunud kunst selliste reeglitega nagu perspektiiv, sümmeetria, religioosne teema või ainult teatud tüüpi meediumid, näiteks õlivärvid. Kunst on nii-öelda vabanenud ja me näeme, kuidas selle määratlus muutub (sõna otseses mõttes) meie endi silme ees erinevate lõuendite ja objektide üle. Kunstiliikumised nagu Kubism , fauvism, dadaism ja sürrealism, teiste hulgas, soodustasid seda uut vabadust kunstis.

Kunstnikud ei järginud enam teatud reegleid ja lõid kunsti subjektiivsemast vaatepunktist.

Lisaks muutus kättesaadavaks rohkem ressursse peale värvide ning kunstnikud said uurida uusi meetodeid ja tehnikaid, mis varem polnud kättesaadavad. See muutis kahtlemata eelarvamusi sellest, mis on kunst. Kunst muutus kommertsialiseerunuks, esteetiliseks ja kaotas varasemast traditsioonilise klassikalise tähenduse. Me võime seda näha teistes kunstiliikumistes, nagu popkunst ja abstraktne ekspressionism,muu hulgas.

Kunsti liigid ja žanrid

On olemas ka erinevaid kunstiliike ja -žanreid, mis kõik on kunstiks liigitamisel läbi teinud oma arengu. Need on kujutav kunst, mis koosneb maalimisest, joonistamisest, skulptuurist ja graafikast, rakenduskunst, nagu arhitektuur, ning erinevad disainivormid, nagu sisekujundus, graafika ja moedisain, mis annavad igapäevastele esemetele esteetilise väärtuse.

Muud kunsti liigid hõlmavad rohkem dekoratiivseid või dekoratiivseid esemeid, nagu keraamika, keraamika, ehted, mosaiigid, metallitööd, puidutööd ja kangad, näiteks tekstiilid. Etenduskunstid hõlmavad teatrit ja draamat, muusikat ja muid liikumisel põhinevaid mooduseid, näiteks tantsu. Lõpuks hõlmavad plastilised kunstid erinevate materjalidega tehtud töid, mis on paindlikud ja mida on võimalik vormida teemaks, muutudes seega rohkem praktilisemaks lähenemiseks kolmemõõtmelise interaktsiooniga.

The Louvre'i muuseum Pariisis, Prantsusmaal

Peamised põhjused kunsti tähtsuse kohta

Nüüd, kui meil on mõistlik arusaam sellest, mis on kunst, ja määratlus, mis on irooniliselt määratlemata kunsti pidevalt areneva ja muutuva olemuse tõttu, saame vaadata, kuidas on meie mõistetud kunst oluline kultuurile ja ühiskonnale. Järgnevalt kirjeldame mõned peamised põhjused, miks kunst on oluline.

Kunst on universaalne keel

Kunst ei pea sõnadega seletama, mida keegi tunneb - ta ainult näitab. Peaaegu igaüks võib luua midagi, mis edastab sõnumit isiklikul või avalikul tasandil, olgu see siis poliitiline, sotsiaalne, kultuuriline, ajalooline, religioosne või täiesti ilma igasuguse sõnumi või eesmärgita. Kunstist saab universaalne keel, millega me kõik saame oma lugusid rääkida; see on ülim jutuvestja.

Me võime oma lugusid jutustada maalide, laulude, luule ja paljude muude vahenditega.

Kunst ühendab meid ka teistega. Kui me vaatame konkreetset kunstiteost, mille on maalinud inimene, kellel on kindel mõte, siis tunneb või mõtleb vaataja teatud viisil, mis tuleneb kunstiteose (ja kunstniku) sõnumist. Selle tulemusena muutub kunst universaalseks keeleks, mida kasutatakse erinevate kultuuride, religioonide, rahvuste või keelte üle rääkides, maalides, esitades või ehitades.puudutab inimeseks olemise kõige sügavamaid aspekte, mida me kõik jagame.

Kunst võimaldab eneseväljendust

Puudutades eelnevat punkti, puudutab kunst inimolemuse kõige sügavamaid aspekte ja võimaldab meil neid sügavamaid aspekte väljendada, kui sõnad meid ei suuda. Kunstist saab nagu parim sõber, mis annab meile vabaduse ja ruumi olla loov ja uurida oma andeid, kingitusi ja võimeid. See võib meid aidata ka siis, kui meil on vaja väljendada raskeid emotsioone ja tundeid või kui vajame vaimset selgust - see annab meile väljapääsu.

Kunst on paljude inimeste jaoks laialdaselt kasutatav terapeutiline vahend ning oluline vahend vaimse ja emotsionaalse tervise säilitamiseks. Kunst võimaldab meil ka luua midagi uut, mis lisab väärtust teiste elule. Järjepidev enese väljendamine valitud kunstiliikide kaudu võimaldab meil ka saada oma oskustes vilunumad ja distsiplineeritumad.

Kunst jälgib ajalugu ja kultuuri

Võime küsida, miks on kunst kultuurile oluline? Universaalse keele ja meie sügavaima inimloomuse väljendusena on kunst alati olnud igapäevaste sündmuste jälgimise vahendiks, peaaegu nagu visuaalne päevik. Alates geomeetrilistest motiividest ja loomadest, mis on leitud varajastel eelajaloolistel koopamaalingutel, kuni portreemaalid alates renessansist, on iga kunstiteos väike aken erinevate ajalooperioodide inimeste eluviisidesse. Kunst ühendab meid meie esivanemate ja suguvõsaga.

Kui me leiame erinevaid esemeid kogu maailmast, saame teada, kuidas erinevad kultuurid elasid tuhandeid aastaid tagasi. Me saame jälgida meie praeguseid kultuuritrende ja õppida mineviku ühiskondlikest probleemidest. Me saame ammutada inspiratsiooni mineviku kunstist ja esemetest ning luua omakorda uusi kunstivorme.

Vaata ka: Kuidas joonistada naise keha - realistlik naise elu joonistamine

Kunst on nii ajatu kui ka meie ajaloo erinevate aegade tunnistus.

Kunst aitab hariduses ja inimarengus

Kunst aitab inimese arengus raskete mõistete õppimisel ja mõistmisel, kuna see annab juurdepääsu inimese aju erinevatele osadele. See võimaldab inimestel lahendada probleeme ning muudab keerulisemad mõisted lihtsamaks, kuna pakub visuaalset vormi, mitte ainult sõnu või numbreid. Teised valdkonnad, milles kunst aitab õppijatel (alates lastest kuni täiskasvanuteni), on motoorika areng.oskused, kriitiline mõtlemine, loovus, sotsiaalsed oskused, samuti võime mõelda erinevatest vaatenurkadest.

Kunstiained aitavad õpilastel parandada ka teisi aineid, näiteks matemaatikat või loodusteadusi. Erinevad uuringud kinnitavad kunsti positiivset mõju õpilastele avalikes koolides - see suurendab distsipliini ja kohalolekut ning vähendab ebakorrektset käitumist.

Vastavalt allikatele ja õpilastele esitatud küsimustele selle kohta, kuidas kunst neile kasu toob, teatasid nad, et nad ootavad kunstitundi rohkem kui kõiki teisi koolitunde koolipäeva jooksul. Lisaks sellele ei meeldi teistele koolipäeva struktureeritud formaat ja kunst võimaldab rohkem loovus ja väljendusrikkus eemal kõigist reeglitest. See paneb õpilased end vabalt tegema ja olema nemad ise.

Kunst lisab ilu kunsti pärast

Kunst on mitmekülgne. See võib mitte ainult aidata meid keerulisemate emotsionaalsete ja vaimsete probleemide puhul ning suurendada meie heaolu, vaid ka lihtsalt lisada meie elule ilu. Seda saab kasutada mitmel viisil, et muuta ruumid ja alad visuaalselt atraktiivseks.

Kui me vaatame midagi ilusat, tunneme end kohe paremini. Kunstiteos toas või kontoris võib tekitada kas rahu ja rahutunde või liikumise ja dünaamilisuse tunde.

Kunst võib ruumi elavdada kas maali kaudu seinal, värvilise mööbli, skulptuuri, dekoratiivse eseme või isegi terve hoone enda kaudu, nagu me näeme nii paljude arhitektuurimaailma näidete põhjal. Mõnikord võib kunst olla lihtsalt kunsti pärast.

Kunst on sotsiaalselt ja rahaliselt tasuv

Kunst võib olla sotsiaalselt ja rahaliselt tasuv nii mitmel viisil. Sellest võib saada elukutse, kus eri moodi kunstnikud saavad teenida tulu sellega, mida nad armastavad. See omakorda muutub osaks majandusest. Kui kunstnikud müüvad oma töid, kas kunstigaleriis, pargis või internetis, siis meelitab see rohkem inimesi nende asukohta. Seega võib sellest saada isegi majakas, mis parandab linna turismi taset.või riik.

Parimad näited on Euroopa linnad, kus on arvukalt kunstigaleriisid ja arhitektuurimälestisi, mis tähistavad kunstiajaloo eri perioodide kunstnikke, alates Gooti katedraalid nagu Notre Dame Pariisis kuni Vincent van Goghi muuseumini Amsterdamis. Kunst võib innustada inimesi ka liikuma, matkates mägedesse, et külastada eelajaloolisi kaljukunsti koopaid.

Kunst on võimas (poliitiline) vahend

Teadmine, et kunst on nii mitmekülgne, et see võib olla meie parim sõber ja õpetaja, muudab selle väga võimsaks tööriistaks. Inimkonna ajalugu annab meile tuhandeid näiteid, mis näitavad, kuidas kunsti on kasutanud inimesed, kes mõtlevad head, ja inimesed, kes ei mõtle head.

Seetõttu annab kunsti kui võimsa vahendi rolli mõistmine meie elus meile tugeva vihje selle tähtsusest.

Kunsti kasutatakse ka poliitilise meediumina. Näidetena võib tuua mälestusmärgid, millega tähistatakse meie ajaloo olulisi muutjaid, ja võimsate sõnumite edastamine ühiskonnale plakatite, bännerite, seinamaalide ja isegi graffiti kujul. Seda on läbi ajaloo kasutanud nii need, kes on mässanud, kui ka need, kes on loonud propagandat, et näidata maailmale oma kavatsusi, nii äärmuslikke kui ka tahet võtta üle võimu.maailma või häirida olemasolevaid režiime.

"Save Human Lives" plakatitemplid, mis reprodutseerivad üksikasju neljast erinevast Arthur Szyki teosest, sealhulgas Raevu pisarad , Laskmisele kui ohtlikule Kolmanda Reichi vaenlasele ja Kaasaegne Mooses , 1944; Arthur Szyk, CC BY-SA 4.0, Wikimedia Commons'i kaudu

Futuristlik kunstiliikumine on näide kunsti ühendamisest rühma meestega, kes püüdsid muuta tulevikku, olles informeeritud olulistest muutustest ühiskonnas, nagu tööstusrevolutsioon. Sellest sai ka selle liikmete poliitiliste seisukohtade väljendusviis.

Teised liikumised, nagu konstruktivism ja suprematism, kasutasid kunsti sotsialistlike ideaalide edastamiseks, mida nimetatakse ka sotsialistlikuks realismiks.

Teised artistid nagu Jacques-Louis David neoklassitsistlikust liikumisest pärit kunstnikud lõid maale, mis olid mõjutatud poliitilistest sündmustest; nende teemade hulka kuulusid ka sellised teemad nagu patriotism. Teiste kunstnike hulka kuuluvad Pablo Picasso ja tema kuulus õlimaal , Guernica (1937), mis on sümbol ja allegooria, mille eesmärk on jõuda oma sõnumiga inimesteni.

Kõik eespool toodud näited illustreerivad meile, et erinevad sõjad, konfliktid ja revolutsioonid läbi ajaloo, eriti I ja II maailmasõda, on mõjutanud nii mehi kui ka naisi looma kunsti, mis kas tähistab või õhutab muutusi ühiskonnas. Kunsti visuaalse ja sümboolse mõju jõud on suutnud edastada ja kõnetada massi.

Maali seinamaal Guernica Picasso poolt, valmistatud plaatidest ja täissuuruses, asub Hispaanias Guernicas; Jules Verne Times Two / www.julesvernex2.com, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons

Kunst on alati olemas

Kunsti olulisust on lihtne mõista, sest on nii palju põhjusi, mis selgitavad selle kasu meie elus. Me ei pea selle tähtsuse kindlakstegemiseks väga palju otsima. Me võime ka testida selle mõju meie elule selle järgi, kuidas see mõjutab meie tundeid ja mõtteid, kui tegeleme sellega vaatajatena või aktiivsete osalejatena - olgu see siis maalimine, skulptuur või kunstigaleriis seismine.

Kunst näitab meile pidevalt, et see on meie elus, meie kultuurides ja kogu maailmas püsiv. See on alati olnud abiks meie eneseväljendamisel ja oma loo jutustamisel nii, nagu me seda soovime. Samuti on see andnud meile sel teel pilguheitu teistesse kultuuridesse.

Kunst on voolav ja mitmekülgne, nagu savitükk, mida saab vormida ilusaks kausiks või marmortahvliks nikerdatud kujuks. Kunst on ka võimas vahend, mida saab kasutada inimkonna hüvanguks või poliitilise relvana.

Kunst on oluline, sest see annab meile võimu oma elu ja kogemusi vormida ja kujundada. See võimaldab meil reageerida oma oludele mikro- ja makroskoopilisel tasandil, olgu see siis ilu hindamiseks, heaolu suurendamiseks, sügavamale vaimsesse või metafüüsikasse süvenemiseks, muutuste tähistamiseks või mässuks ja mässuks.

Vaata meie kunsti eesmärkide veebilugu siin!

Korduma kippuvad küsimused

Milline on kunstide tähtsus?

Kunst on universaalne keel, sest see ületab keele- ja kultuurilisi tõkkeid, mistõttu on see visuaalne keel, mida igaüks saab mõista; see aitab eneseväljenduses ja eneseteadvuses, sest see on vahend, mille abil me saame uurida oma emotsioone ja mõtteid; see on mineviku kultuuride ja ajaloo jäädvustus; see aitab hariduses ja hariduses.arendada erinevaid oskusi; see võib olla rahaliselt tasuv, see võib olla võimas poliitiline vahend ning see lisab meie elule ilu ja meeleolu ning paneb meid end hästi tundma.

Miks on kunst kultuurile oluline?

Kunst on kultuurile oluline, sest see võib ületada lõhet erinevate rassiliste rühmade, usuliste rühmade, murrete ja rahvuste vahel. See võib väljendada ühiseid väärtusi, voorusi ja moraali, mida me kõik saame mõista ja tunda. Kunst võimaldab meil esitada olulisi küsimusi elu ja ühiskonna kohta. See võimaldab mõtiskleda, see avab meie südamed empaatiale teiste suhtes, samuti sellele, kuidas me üksteist kohtleme ja üksteisega suhtleme.teine kui inimene.

Millised on erinevad kunstiliigid?

On palju erinevaid kunstiliike, sealhulgas kujutav kunst nagu maalimine, joonistamine, skulptuur ja graafika, samuti rakenduskunst nagu arhitektuur, disain nagu interjöör, graafika ja mood. Muud kunstiliigid hõlmavad dekoratiivkunsti nagu keraamika, keraamika, ehted, mosaiigid, metallitööd, puutöö ja kangad nagu tekstiil; etenduskunst nagu teater, muusika, tantsimine; ja plastilised kunstid.mis töötavad erinevate painduvate materjalidega.

Mis on kunsti mõiste?

Sõna "kunst" määratlus pärineb ladina keelest. ars või artem , mis tähendab "oskus", "käsitöö" ja "kunstiteos". Merriam-Websteri veebisõnaraamat pakub mitmeid tähendusi, näiteks kunst on "kogemuse, õppimise või vaatluse teel omandatud oskus", see on "õppimise haru", "teadmisi või oskusi nõudev amet" või "oskuste ja loomingulise kujutlusvõime teadlik kasutamine, eriti esteetiliste objektide valmistamisel".

John Williams

John Williams on kogenud kunstnik, kirjanik ja kunstiõpetaja. Ta omandas kaunite kunstide bakalaureusekraadi Pratti instituudis New Yorgis ja hiljem omandas Yale'i ülikoolis kaunite kunstide magistrikraadi. Üle kümne aasta on ta õpetanud kunsti igas vanuses õpilastele erinevates haridusasutustes. Williams on oma kunstiteoseid eksponeerinud galeriides üle Ameerika Ühendriikide ning saanud oma loometöö eest mitmeid auhindu ja stipendiume. Lisaks kunstilisele tegevusele kirjutab Williams ka kunstiga seotud teemadel ning õpetab kunstiajaloo ja -teooria töötubasid. Ta innustab kirglikult teisi end kunsti kaudu väljendama ja usub, et igaühel on loovuse võime.