Hvordan man ophavsretligt beskytter sit kunstværk - Hvordan man ophavsretligt beskytter malerier

John Williams 25-09-2023
John Williams

At undersøge, hvordan du kan ophavsretligt beskytte dit kunstværk, er et vigtigt skridt i din professionelle praksis, når du ønsker at drive forretning ved at sælge din kunst. I denne artikel vil vi se på alt, hvad der er involveret i at ophavsretligt beskytte dit kunstværk, den dokumentation, du skal forberede, samt andre skridt, du skal tage i denne proces. Vi vil specifikt se på, hvordan du ophavsretligt beskytter digital kunst, hvordan du ophavsretligt beskytter dit kunstværk, hvordan dutegninger, og hvordan man ophavsretligt beskytter malerier.

Sådan får du ophavsret til dit kunstværk

Internettet har skabt mange muligheder for kunstnere ved at skabe flere platforme, hvor kunstnere kan opføre og sælge deres værker. Med et enkelt klik kan du finde publikum til dine værker, møde samlere, oprette links til kunstfællesskaber og meget mere.

Den eksponering, som kunstnere kan få for deres arbejde via internettet, er blevet meget større end gennem mund til mund- og fysisk distribution af dit arbejde.

Men reproduktion af dine billeder kan føre til, at andre bruger din kunst uden at betale for den. Hvis du hoster eller deler dine billeder online, kan det være let for enhver at kopiere dine kunstværker og bruge dem til deres formål uden at kompensere dig økonomisk for dem. Desuden forbinder internettet dig til de fjerneste hjørner af verden, hvilket gør det svært for dig at vide, når nogenstjæler en idé, du har haft, og gengiver den i deres stil og på deres medie.

Hvis kunst er dit udtryk og din forretning, kan risikoen for krænkelse af ophavsretten være frustrerende og skræmmende. Ud over de visuelle rettigheder, du har til det værk, du har skabt, har du også lagt dine idéer, filosofier og koncepter ind i den kunst, du producerer. Det gør din kunst også til din intellektuelle ejendom.

Det er vigtigt at beskytte din kunst og sikre, at du bliver kompenseret for brugen af din kunstneriske og intellektuelle ejendom.

Ud over at signere din kunst er der andre måder at sikre, at personer, der har adgang til den, betaler for brugen og reproduktionen af den. Ophavsret til din kunst er en af metoderne, og i denne artikel giver vi dig en klar vejledning i, hvordan du ophavsretligt beskytter dine kunstværker.

Hvad er ophavsret?

Intellektuel ejendomsret er en ejendomsret, der dækker ideer og koncepter bag et produkt. Denne ret omfatter ideer og koncepter, der er forbundet med et håndgribeligt arbejde. Udtrykket intellektuel ejendomsret henviser derfor til noget immaterielt, der kan være forbundet med et håndgribeligt produkt. Ophavsret omhandler derimod direkte det håndgribelige produkt. Det er retten til at beskytte dit originale kunstværkDet omfatter også intellektuel ejendomsret, da det beskytter dig mod, at nogen bruger din kunst i f.eks. reklameindhold, indhold på sociale medier osv.

Ophavsret er derfor en slags immaterialret, men den fokuserer på, hvordan ting udtrykkes, i stedet for på idéerne bag.

Ophavsretten beskytter både ikke-publicerede og publicerede kunstværker. Det betyder, at selv om et kunstværk ikke er blevet lagt ud på nettet, udstillet eller offentliggjort på dit websted, er det stadig omfattet af ophavsretten. Ophavsretten beskytter ophavsmænd til originale værker, der falder ind under kategorier som dramatik, litteratur, kunst og musik, f.eks. romaner, sange, computersoftware, poesi og malerier,tegninger, skulpturer osv. kan alle beskyttes.

Når du først har registreret din kunst med copyright, bliver internettet mindre skræmmende og endnu mere rigt på muligheder. Personer, der ønsker at bruge din kunst til deres markedsføring, forretning eller personlige formål, bliver kunder i stedet for trusler. Ved at ophavsretligt beskytte din kunst kommunikerer du også til verden, at din kunstvirksomhed er seriøs.

Det er et professionelt skridt, der bekræfter din værdi som kunstner og kommunikerer den integritet, hvormed du skaber og sælger dine kunstprodukter.

Sådan fungerer ophavsret

For at beskytte din kunst mod krænkelse af ophavsretten skal du sørge for, at der er en registrering af dit værk, så du kan bevise, at det er skabt af dig. Du skal også underskrive dit kunstværk, så der ikke kan opstå tvivl om ophavsmandskabet. Amerikanske kunstnere bør overveje at registrere deres kunstværker hos det amerikanske Copyright Office.

De fleste lande har systemer til at registrere dine værker med henblik på ophavsretlig beskyttelse, og det anbefales, at alle kunstnere undersøger de landespecifikke muligheder.

Se også: Alfred Stieglitz - Fotograf Alfred Stieglitz' kunst og værker

Reglerne for registrering af kunstværker med henblik på ophavsret er generelt ens i alle lande, men du bør læse loven omhyggeligt for at forstå, hvordan du kan ophavsretligt beskytte dit kunstværk i dit hjemland, og hvad loven beskytter dig mod. Når det er sagt, så snart et kunstværk er skabt af dig og er fastgjort på et håndgribeligt medie, der kan opfattes direkte eller ved hjælp af en mekanisk anordning, kan duhar ophavsret til det pågældende kunstværk.

Registrering af dit kunstværk til ophavsret hos US Copyright Office skaber et papirspor og sikrer, at der ikke kan være nogen uenighed om, hvem der har rettighederne til at reproducere, sælge og distribuere værket. Ophavsretten omfatter også retten til at skabe kunstværker, der er inspireret eller afledt af originalen, samt retten til at udstille værket offentligt. Hvis du beslutter dig for at sagsøge nogen om ophavsretten til ditkunstværk, hjælper det, hvis det først er blevet registreret.

At registrere dit kunstværk er derfor en proaktiv beslutning for at sikre, at alt er i orden i tilfælde af, at du skal inddrage loven for at beskytte dig selv.

Desuden kvalificerer registreringen af dit værk inden for tre måneder efter offentliggørelsen eller før nogen har krænket din ophavsret dig til at kræve lovbestemt erstatning (du kan kræve mellem 750 og 150.000 dollars i USA), samt advokatsalærer i en retssag om krænkelse af ophavsretten. Lovbestemt erstatning betyder, at du kan kræve penge uden at bevise dit tab, kunstværkets pengeværdi, ellerkrænkerens udbytte af at bruge dit kunstværk.

Hvis du ikke har lovlig ophavsret til din kunst, kan du kun kræve faktisk erstatning, f.eks. tabt fortjeneste og licensgebyrer. Du skal bevise kunstværkets værdi, og hvordan krænkelsen førte til tabte muligheder. Alt dette er svært at bevise, så domstolene vil ofte tildele et anslået licensgebyr, som kan være meget lavere, end du kan kræve for et lovligt ophavsretligt beskyttet kunstværk.

Når du har registreret dit kunstværk med henblik på ophavsret, kan du også registrere dig hos den amerikanske toldmyndighed og få sikkerhed mod import af ulovlige kopier.

Hvad du skal overveje, når du registrerer din kunst til ophavsret

For at være berettiget til ophavsretlig beskyttelse skal din kunst først og fremmest være opstået af dig. Det betyder, at idéen, anvendelsen af mediet og den kreative problemløsning skal være knyttet til dig og være original. Det skal være et håndgribeligt objekt eller produkt. Det skal bestå af en kunstmedie som maling på lærred, pen på papir eller digital kunst.

Man kan ikke ophavsretligt beskytte en idé, der endnu ikke er blevet skabt.

Dine kunstværker behøver ikke at have nogen kunstnerisk værdi, som f.eks. at vinde en konkurrence eller indgå i en udstilling, for at være ophavsretligt beskyttet. Hvis dit kunstværk bruges som en del af en funktionel genstand, kan kun kunstelementet i det være ophavsretligt beskyttet.

Hvis du f.eks. designer en stol med en skulptur som ben, kan skulpturen være ophavsretligt beskyttet, men stolens brugselementer kan ikke være det.

Kun hvis kunstneren overdrager ophavsretten til en køber, ejer køberen af et kunstværk også ophavsretten. I alle andre tilfælde forbliver ophavsretten hos kunstneren, hvis kunstværket er blevet registreret korrekt.

Dokumentation, du skal bruge for at registrere for ophavsret

I USA skal du indsende en ansøgningsformular, et bevis for betaling af det betalte ansøgningsgebyr og en eller flere kopier af dit værk. Du kan udfylde ansøgningsformularen fysisk eller online. Online-formularen har et lavere ansøgningsgebyr og behandles ofte meget hurtigere.

US Copyright Office opfordrer kunstnere til at benytte sig af onlinesystemet i stedet for at indsende deres ansøgninger personligt. De indsendte kopier af dit værk vil ikke blive returneret til dig.

Hvis der er tale om skulpturel eller anden tredimensionel kunst, skal du måske indsende fotografier af værket. Copyright Office opregner alle specifikationer omkring denne dokumentation på deres websted samt en omfattende sektion med spørgsmål og svar, hvilket gør den research, som kunstnere skal foretage, meget lettere.

Sørg for at indsende en separat ansøgning, et gebyr og kopier af værket for hvert kunstværk, du ønsker at registrere. Hvis du registrerer billeder, som du ønsker at offentliggøre online, er der mulighed for at registrere en samling af billeder samlet. Dette sparer tid og penge, hvis du producerer mange billeder og ønsker at beskytte dem alle.

Ud over den dokumentation, du skal bruge til at forberede dig på ophavsretsprocessen, kan du også overveje at føre en digital fortegnelse over alle dine kunstværker.

Denne logbog er vigtig af hensyn til katalogisering, men vil også gøre det lettere for dig at holde styr på al den kunst, du har skabt i dit liv som kunstner. Vi foreslår, at du opretter et kronologisk regneark, hvor du registrerer et billede, navn, medium, størrelse og kunstværkets nuværende ejer. Her kan du også notere, hvilke kunstværker du har registreret ophavsret til, og hvilke købere der har valgt at købe ophavsretten.af kunstværket også.

Hvordan man ophavsretligt beskytter forskellige kunstmedier

Når du undersøger, hvordan du kan ophavsretligt beskytte dine kunstværker, skal du sikre dig, at du forstår specifikationerne for de forskellige medier. I dette afsnit vil vi se på, hvordan man ophavsretligt beskytter malerier (fysiske kunstværker) og hvordan man ophavsretligt beskytter digital kunst (online kunstværker).

Hvordan man ophavsretligt beskytter malerier

Det er ret nemt at forstå, hvordan man ophavsretligt beskytter malerier, når man navigerer på US Copyright Office's websted. Onlinesystemet er let at navigere i og har klare instruktioner. Når du forbereder dig på at ophavsretligt beskytte malerier, skal du huske at underskrive dit maleri og altid dokumentere processen og det endelige produkt.

Den administrative klasse for malerier er "Visual Arts Works". Kopien eller "identifikationsmaterialet" for det maleri, du ønsker at indsende, vil normalt være et fotografi af maleriet.

Læs omhyggeligt, hvilke krav der stilles til dette fotografi. Inddrag om muligt forskellige vinkler, og sørg for, at billederne er af høj kvalitet og har en klar belysning. Du skal vælge "2D Artwork" i feltet "author created", når du udfylder ansøgningsskemaet, og ikke "photograph".

Du registrerer det maleri, der er vist på fotografiet, og ikke selve fotografiet.

Hvordan man ophavsretligt beskytter digital kunst

Hvordan man ophavsretligt beskytter digital kunst kan være lidt vanskeligere at forstå. Digital kunst er dog også automatisk ophavsretligt beskyttet, så snart den er skabt. Du skal dog stadig bevise, at den digitale kunst er din, hvis nogen har brugt den uden din tilladelse. Dette er lidt vanskeligere at bevise, hvis du ikke har registreret værket til ophavsret, da værket kun eksisterer digitalt og ingen andrefysiske genstand kan fremvises som bevis for, at du selv har skabt den.

Du skal følge den samme proces som beskrevet ovenfor med hensyn til ophavsret til malerier, bortset fra at du skal generere en digital kopi af kunstværket, som du skal indsende som identifikationsmateriale.

Digital kunst er også lettere at stjæle, da den findes online og nemt kan kopieres, hvis en kunstner ikke er forsigtig. Ud over at beskytte ophavsretten til din digitale kunst kan du også sætte et vandmærke på den, inden du uploader den. Gør vandmærket unikt, så det forbindes med dig og dit studie. Sørg for, at vandmærket er synligt og dækker det meste af billedet.

Dette sikrer, at vandmærket ikke let kan skæres ud af billedet, hvis nogen ønsker at bruge det ulovligt.

Du kan endda tilføje dit websted og din e-mail til vandmærket for at sikre, at der er en forbindelse til dig. Hvis du vil markedsføre din kunst på sociale medier, bør du overveje at sende automatiske diasshows i stedet for stillbilleder. Det vil gøre det sværere for folk at kopiere kunstværket. Du bør også uploade billeder i lavere opløsning, når du deler din kunst på en internetplatform.

Se også: Verdens største maleri - Det største maleri i verden

Gør noget

Det er ikke en god idé at ignorere enhver brug af dit værk uden din tilladelse. Du skal overvåge den ulovlige brug af din kunst og anmelde det straks. Du kan starte med direkte at sende et brev om ophør og afvisning eller en meddelelse om ophavsret til krænkeren. Dette skræmmer normalt svindlere. Hvis det ikke virker, kan du dog tage yderligere juridiske skridt ved at sagsøge dem. Du vil have mere magt og beføjelser til attage disse skridt, hvis dit kunstværk er ophavsretligt registreret.

Forhåbentlig vil du skabe en masse kunst i dit liv. Det er derfor vigtigt at fokusere på de kunstværker, der betyder noget. Du skal måske være selektiv med hensyn til de kunstværker, du registrerer til ophavsret.

Hvis du f.eks. skaber abstrakte malerier, som det er vanskeligere at genskabe eller låne fra, behøver du ikke at fokusere for meget af dine ophavsretlige beskyttelsesforanstaltninger på disse. Ophavsretligt beskyttede malerier med figurer eller væsener kan dog let kopieres eller kopieres. Disse kunstværker kan være værd at registrere en ophavsret. Efterhånden som din virksomhed vokser, kan du ophavsretligt beskytte flere af dinekunst.

Det er en ret enkel proces at ophavsretligt beskytte din kunst, og USA har et fantastisk onlinesystem, der gør det nemt for amerikanske kunstnere at gøre det. Hvis du lovligt ophavsretligt beskytter dit kunstværk, kommunikerer du ikke blot din professionalisme og værdi som kunstner, men beskytter også dig selv mod eventuelle krænkelser. Registrering af dit kunstværk til ophavsret kræver research og ordentlig dokumentation af dit kunstværk.kunstværker, samt at hver enkelt kunstner skal tænke over den iboende, kunstneriske og intellektuelle ejendomsret til sine kunstværker.

Ofte stillede spørgsmål

Er jeg kun beskyttet mod krænkelse af ophavsretten, hvis jeg registrerer min kunst?

Ophavsretten gælder fra det øjeblik, du skaber et kunstværk i en håndgribelig form, der kan opfattes direkte eller ved hjælp af en mekanisk anordning. Som kunstner har du altid rettighederne til at reproducere, bruge på enhver måde, udstille, sælge og distribuere din kunst. Der er dog mange fordele ved at registrere din kunst hos US Copyright Office. Et eksempel er, at du kan kræve penge fra enkrænker uden at skulle bevise værdien af kunstværket eller den fortjeneste, som den skyldige har opnået ved at bruge dit værk. Ophavsretten begynder fra det øjeblik, hvor en kunstner skaber et håndgribeligt produkt, og den gælder hele kunstnerens liv. Kunstnere er også stadig beskyttet af ophavsretsloven i 70 år efter deres død.

Hvordan kan man ophavsretligt beskytte tegninger?

Processen for, hvordan du ophavsretligt beskytter tegninger, følger en lignende struktur som ved ophavsretlig beskyttelse af malerier. Du skal vælge 2D Artwork i feltet author-created. Brug ikke feltet photograph, da du indsender et fotografi af en tegning og ikke et fotografisk kunstværk. Sørg for at tage billeder af høj kvalitet, signér dine tegninger og dokumenter din proces.

På hvilken måde adskiller ophavsret sig fra et varemærke eller patent?

Patenter beskytter opdagelser eller opfindelser, mens ophavsretten beskytter forfattere, der har skabt originale udtryksværker. Med andre ord beskytter ophavsretten ikke opdagelser, idéer og opfindelser, men den måde, de udtrykkes på, kan være det. Ord, symboler, design eller sætninger er beskyttet af varemærkeloven. Alle disse elementer, der identificerer kilden til tjenesterne eller produkterne som envirksomhed, person eller forretning og adskiller den fra andre virksomheder, personer eller forretninger, kan være et varemærke.

John Williams

John Williams er en erfaren kunstner, forfatter og kunstunderviser. Han tog sin Bachelor of Fine Arts-grad fra Pratt Institute i New York City og forfulgte senere sin Master of Fine Arts-grad ved Yale University. I over et årti har han undervist i kunst til elever i alle aldre i forskellige uddannelsesmiljøer. Williams har udstillet sine kunstværker i gallerier over hele USA og har modtaget adskillige priser og legater for sit kreative arbejde. Ud over sine kunstneriske sysler skriver Williams også om kunstrelaterede emner og underviser i workshops om kunsthistorie og teori. Han brænder for at opmuntre andre til at udtrykke sig gennem kunst og mener, at alle har evnen til kreativitet.