Enhed i kunsten - Et kig på enhed og mangfoldighed i kunsten

John Williams 25-09-2023
John Williams

Enhed i kunsten handler om at binde det hele sammen; sammen er faktisk det afgørende ord her. Enhed i kunsten handler om, at alle dele arbejder sammen for at skabe en komposition, der siger mere end tusind ord eller slet ikke siger noget, uanset hvad, så bliver den forstået på et dybere niveau og dens indtryk mærkes. I denne artikel vil vi diskutere, hvad enhed i kunsten er, og give forskellige eksempler på enhed i kunsten og hvordanden kan anvendes.

Hvad er enhed i kunsten?

For at undersøge spørgsmålet om, "Hvad er enhed i kunsten?", må vi kort se på, hvordan det defineres. Hvis vi ser på ordet "enhed", relaterer det til en tilstand af helhed; det beskrives af nogle videnskabelige kilder som "en helhed af relaterede dele: en enhed, der er en kompleks eller systematisk helhed". Vi kan anvende denne definition af enhed i kunsten til en klarere forståelse, når vi ser på enhed som en af dePrincipper for kunst.

Hvis enhed er forbundet med helhed, vil enhed i kunsten derfor være forbundet med helheden i en kunstkomposition, men hvad betyder dette præcist, og hvordan opnår vi "helhed" i en kunstkomposition?

Kysset (1907-1908) af Gustav Klimt, der illustrerer brugen af enhed i kunsten gennem form og form; Gustav Klimt, Public domain, via Wikimedia Commons

Helheden i en kunstkomposition, hvad enten det er et maleri, en tegning eller en skulptur, er den hensigtsmæssige anvendelse og opstilling af alle de principper for kunst og kunstens elementer. Disse betragtes som "byggestenene" i en komposition.

Kunstens principper omfatter ikke kun enhed, men også variation, harmoni, balance, vægt, bevægelse, rytme, gentagelse/mønster, proportioner og skala. kunstens elementer omfatter farve, rum, form, struktur, tekstur, værdi, linje og form.

Det kan virke som en masse dele, der skal bruges til at færdiggøre en komposition; men strategisk brug af de nødvendige elementer og principper vil give ønskelige resultater og i sidste ende en samlet helhed.

Frugt på en stand (ca. 1881) af Gustave Caillebotte , der illustrerer brugen af enhed i kunsten gennem form og form; Gustave Caillebotte, Public domain, via Wikimedia Commons

Vigtigheden af harmoni, enhed og variation i kunsten

Nogle gange bruges enhed i flæng med et andet kunstprincip kaldet harmoni. Selv om de to principper ligner hinanden meget og bruges i flæng af nogle, er det også vigtigt at bemærke, at de er forskellige. Lad os kort se på, hvad harmoni i kunsten betyder.

Det er, når de forskellige kunstelementer, som vi nævnte ovenfor, anvendes på samme måde, eller når "beslægtede" kunstelementer anvendes sammen, f.eks. lignende farveskemaer, former eller former, der supplerer hinanden som f.eks. cirkler og ovaler, teksturer, der ikke er for kontrastfyldte, og meget mere.

Variation kan ses som det modsatte af harmoni, fordi det skaber mere kontrast og derfor gør kompositionen mere interessant og levende. Hvis der er for meget harmoni, kan en komposition blive "ensformig" eller kedelig. Og omvendt kan for meget variation gøre kompositionen for travl, lys eller ubalanceret.

Cirkler i en cirkel (1923) af Wassily Kandinsky, der illustrerer brugen af enhed i kunsten gennem form og form; Wassily Kandinsky, Public domain, via Wikimedia Commons

Når harmoni og variation arbejder sammen i en komposition, opstår der en samlende effekt af helheden, hvilket er relateret til, hvordan enhed i kunsten fungerer. Derfor er ikke kun harmoni, men også enhed og variation i kunsten vigtige principper at forstå, når man skaber eller analyserer et kunstværk.

Derfor er det vigtigt at huske, når man forsker i og læser om enhed og harmoni i kunsten, at harmoni kan betyde noget helt andet end enhed.

Træning af vores øjne: Hvordan man bruger enhed i kunsten

Enhed beskrives af nogle kunstkilder som et "indtryk", og det adskiller sig fra de andre kunstprincipper, der anvendes visuelt i kunstværker. Enhed er mere et begreb; det kan dog måles ud fra flere kriterier eller anvendes som en teknik til at sikre et visuelt helt kunstværk. På den måde kan vi træne vores øjne til at se graden af enhed i kunstkompositioner.

En søndag eftermiddag på øen La Grande Jatte (1886) af Georges Seurat, der illustrerer brugen af enhed i kunsten gennem form og form; Georges Seurat, Public domain, via Wikimedia Commons

Nærhed

Nærhed i kunstens enhed vedrører, hvor tæt objekter eller figurer er på hinanden i en komposition. Nogle objekter kan være placeret i mønstre eller gentagelser, mens andre er placeret meget tæt på hinanden som en gruppe.

Nogle genstande eller figurer har mere plads mellem sig end andre, hvilket også påvirker niveauet af enhed.

Uanset hvordan genstande eller figurer er placeret tæt på hinanden, forstærker denne gruppering følelsen af helhed eller enhed i kompositionen; nogle kilder anfører også, at selv om der kan være forskellige "dele" placeret sammen, gør det stadig vores sind i stand til at se det som en helhed eller en "masse".

Maestà (1308-1311) af Duccio di Buoninsegna; Duccio di Buoninsegna, Public domain, via Wikimedia Commons

Eksempler på enhed i kunsten er Duccio di Buoninsegnas Maestà (1308 til 1311), der viser grupperinger af engle og helgener omkring Madonnaen og babyfiguren af Jesus Kristus Når vi ser på denne komposition, skaber figurernes nærhed en større enhed i helheden, og desuden skaber nærheden mellem figurerne omkring Madonnaen og Jesus Kristus en fremhævelse af de centrale figurer. Fernando Boteros Guerrilla de Eliseo Velásquez (1988) er et andet eksempel på enhed i kunsten, hvor kompositionen er fyldt op af forskellige figurer tæt på hinanden, hvilket giver indtryk af en samlet gruppe.

Guerrilla de Eliseo Velásquez (1988) af Fernando Botero, der skildrer guerillaer under ledelse af Eliseo Velásquez i de tidlige faser af "La Violencia", en tiårig periode med vold/borgerkrig, der hærgede Colombia i begyndelsen af 1950'erne; Fernando Botero, Public domain, via Wikimedia Commons

Gentagelse

Ligesom nærhed ovenfor består gentagelse af forskellige mønstre og sekvenser, hvad enten det er objekter, figurer, farver, former, teksturer eller andre kunstelementer. Gentagelser af mønstre kan også være uden mellemrum mellem dem, hvilket kaldes tessellationer. Anvendelsen af disse gentagelser skaber en samlende effekt i den samlede komposition.

Desuden kan det yderligere understrege emnet og fremkalde følelser.

Der er talrige eksempler på enhed i kunsten, hvor gentagelse anvendes, bl.a. hos popkunstneren Andy Warhol og hans berømte Campbell's suppedåser (1962). Denne sammensætning indeholder mange billeder af Campbell's suppe Ikke alene gentages billedet, men det understreger også idéen om varer og masseproduktion.

Et andet eksempel på et unity-kunstværk omfatter Undersøgelse af regelmæssig opdeling af planen med krybdyr (1939) og litografierne Krybdyr (1943) af M.C. Escher. Her ser vi gentagne arrangementer af krybdyr, som alle ser ud til at gå rundt mellem hinanden.

Andre eksempler på enhed i kunsten er Gustav Klimts Livets træ (1910-1911), Uden titel (med sort prik) (1988) af Damien Hirst , Skyggespil (1990) af Bridget Riley, Uden titel (1969) af Anni Albers, og installationen med titlen Virksomheden ved bordet af Katherina Fritsch (1988), blandt mange andre.

Livets træ (1910-1911) af Gustav Klimt; Gustav Klimt, Public domain, via Wikimedia Commons

Enkelhed

Enkelhed henviser til udelukkelse og begrænsning af kunstelementer som farver, linjer, former osv. Når der f.eks. er færre farver, vil en komposition være mere enkel sammenlignet med en komposition, der er fyldt med farver; sort/hvid- eller blyantstegninger skaber enkelhed i kunsten, hvilket kan gøres ved hjælp af skraveringsteknikken.

Enkelhed behøver ikke nødvendigvis at være begrænset til kun at bruge ét kunstelement; med en strategisk placering af forskellige kunstelementer kan der stadig ske en forenkling, som skaber en samlet helhed.

For eksempel kan en komposition, hvad enten det er et maleri eller en skulptur, bestå af former som cirkler eller firkanter, der er arrangeret i et mønster, alle i samme farve eller farveskema. Med den mønstrede og gentagne karakter gennem former, farver, linjer eller andet kan det virke forenklet.

Broadway Boogie Woogie (1942-1943) af Piet Mondrian, der illustrerer brugen af enhed i kunsten gennem enkelhed; Piet Mondrian, Public domain, via Wikimedia Commons

Dette hænger også sammen med ideen om minimalisme og "mindre er mere"-begrebet. Vi kan se denne stil hos de minimalistiske kunstnere fra midten til slutningen af 1900-tallet. Eksempler på Unity-kunstværker omfatter IKB 191 (1962) af Yves Klein, som består af en rent monokromatisk blå maling på lærred. IKB står for International Klein Blue og henviser til Kleins sædvanlige kombination af blå farve.

Se også: Celadon farve - Alt du behøver at vide om Celadon grøn

IKB 191 (1962) af Yves Klein; Yves Klein, Public domain, via Wikimedia Commons

Andre eksempler på enhed i kunsten, der anvender enkelhedens teknikker, er bl.a. Die Fahne Hoch! (1959) af Frank Stella. Det er skabt af emaljemaling på lærred, der består af linjer og sort maling. Stellas arrangement af farve og linje på en forenklet, men mønstret måde giver kompositionen en harmonisk balance, som i sidste ende forener alle komponenter.

Resumé af Unity in Art

Enhed i kunstteknik Definition Eksempler på enhed i kunsten
Nærhed Nærhed henviser til, hvor tæt figurer eller genstande er placeret i en kunstværkskomposition. Maestà (1308 til 1311) af Duccio di Buoninsegna

Musikerne (1991) af Fernando Botero

Gentagelse Henviser til objekter eller figurer eller kunstelementer, der gentages i mønstre eller sekvenser, herunder også tessellationer. Sukkedåser (1962) af Andy Warhol

Undersøgelse af regelmæssig opdeling af planen med krybdyr (1939) af M.C. Escher

Livets træ (1910 til 1911) af Gustav Klimt

Uden titel (med sort prik) (1988) af Damien Hirst

Enkelhed Henviser til kunstelementer og teknikker, der er udelukket eller begrænset i deres anvendelse, nogle kunstelementer eller teknikker kan også kun anvendes alene eller sammen med andre, men på forenklede måder. IKB 191 (1962) af Yves Klein

Die Fahne Hoch! (1959) af Frank Stella

I artiklen ovenfor udforskede vi enhed i kunsten som et af kunstens principper, og hvordan det kan forstås som et begreb, der henviser til en kunstnerisk komposition som en forenet helhed af alle elementer. Vi udforskede også definitionen af enhed i kunsten, og hvordan enhed i kunsten ikke bør forveksles med det andet princip i kunsten kaldet harmoni, men de to udtryk er dog indbyrdes udskiftelige.

Det modsatte af harmoni er variation, og hvis begge dele fungerer sammen, kan det skabe en følelse af enhed i en komposition.

Hedeplads med krager (1890) af Vincent van Gogh, der illustrerer brugen af enhed i kunsten gennem stil, linje, farve og tekstur; Vincent van Gogh, Public domain, via Wikimedia Commons

Enhed i kunsten kan anvendes gennem forskellige teknikker, vi har nævnt flere ovenfor, f.eks. gennem nærhed, gentagelse og enkelhed. Nogle af disse teknikker er tæt forbundet med hinanden, f.eks. kan nærhed opnås gennem gentagelse. Alle tre kan anvendes på alsidige måder kombineret med anvendelsen af forskellige kunstelementer som farve, linje, former, teksturer og meget mere.

Principper for kunst - yderligere læsning

Enhed i kunsten er næsten som den lim, der binder en komposition og alle dens elementer sammen. Uden en følelse af, at alle dele eller "byggeklodser" arbejder sammen for at skabe det, der kaldes en samlet helhed, vil kompositionen ikke have den samme effekt eller så at sige virke malplaceret. Enhed i kunsten er et vigtigt resultat, der giver et varigt indtryk af alle kunstværker, uanset om det er tegninger eller tegninger,malerier, skulpturer, installationer, grafik eller ethvert andet medie.

Læs også vores webhistorie om enhedskunst.

Ofte stillede spørgsmål

Hvad er enhed i kunsten?

Enhed i kunsten er et af kunstens principper, også kaldet designprincipper, som omfatter balance, harmoni, variation, skala, proportioner, gentagelse, fremhævelse, rytme og bevægelse. Disse principper anvendes med henblik på at elementer i kunsten som linje , farve, tekstur, form, form, værdi og tekstur for at skabe en kunstnerisk komposition.

Hvordan bruges enhed i kunsten?

Enhed i kunsten kan anvendes med forskellige teknikker; der er flere almindelige teknikker, der kan hjælpe med at opnå enhed i kunsten, f.eks. gentagelse, nærhed og enkelhed.

Hvorfor er det vigtigt med enhed i kunsten?

Enhed i kunsten er et vigtigt kunstprincip, fordi det bestemmer kompositionens såkaldte helhed eller, som nogle siger, dens sammenhængskraft. Det bringer alle elementer og andre principper sammen og formidler kunstværkets overordnede budskab eller betydning, uden det vil kunstværket virke forvirrende eller ude af balance.

Er enhed i kunsten det samme som harmoni i kunsten?

Enhed i kunsten har en anden betydning end harmoni i kunsten, selv om nogle bruger begge dele i flæng. Det er vigtigt at forstå de forskellige betydninger af disse kunstprincipper. Enhed henviser til helheden af en komposition, mens harmoni henviser til kunstelementer, der anvendes i forhold til hinanden, f.eks. lignende former, lignende farver eller andre relaterede kunstelementer. Harmoni i en kompositionbidrager til, at alle delene bliver til en helhed.

Hvad er eksempler på enhed i kunsten?

Eksempler på enhed i kunsten er at placere genstande eller figurer sammen eller i grupper, dette kan også gøres med kunstelementer som linjer, former eller farver. Andre eksempler er at gentage former eller linjer og arrangere dem i mønstre eller fremstilling af tessellationer Enhed kan også opnås ved at forenkle kunstelementerne.

John Williams

John Williams er en erfaren kunstner, forfatter og kunstunderviser. Han tog sin Bachelor of Fine Arts-grad fra Pratt Institute i New York City og forfulgte senere sin Master of Fine Arts-grad ved Yale University. I over et årti har han undervist i kunst til elever i alle aldre i forskellige uddannelsesmiljøer. Williams har udstillet sine kunstværker i gallerier over hele USA og har modtaget adskillige priser og legater for sit kreative arbejde. Ud over sine kunstneriske sysler skriver Williams også om kunstrelaterede emner og underviser i workshops om kunsthistorie og teori. Han brænder for at opmuntre andre til at udtrykke sig gennem kunst og mener, at alle har evnen til kreativitet.