Y Llyfrau Hanes Celf Gorau - Ein Rhestr Ddarllen a Argymhellir

John Williams 20-06-2023
John Williams

Mae hanes celf yn bwnc eang sy'n cwmpasu bron pob agwedd ar hanes dyn a chymdeithas. Gall yr amrywiaeth eang o ddulliau celf hanesyddol o astudio mynegiant gweledol wneud dewis llyfr hanes celf i ddiwallu eich anghenion neu ddiddordebau penodol yn dipyn o ddryswch. Rydym wedi llunio rhestr o lyfrau sy'n cynrychioli hanes celf yn ei agweddau lluosog i'ch arwain. Darllenwch ymlaen i ddarganfod sut i ddod o hyd i'r llyfrau hanes celf gorau i chi o'r amrywiaeth eang sydd ar gael.

Beth Yw'r Llyfr Hanes Celf Gorau i Mi?

Mae'r term hanes celf yn berthnasol i faes ymholi mawr iawn. Mae llyfrau am hanes celf yn amrywio o gronolegau brwsh bras sy'n cwmpasu miloedd o flynyddoedd o ddatblygiad artistig, i ddadansoddiadau â ffocws o gyfnodau celf penodol, artistiaid, neu weithiau celf. Mae yna haneswyr celf sy'n archwilio bywydau, gwaith a dylanwadau artistiaid. Mae yna rai sy'n arbenigo mewn deunyddiau a thechnegau celf. Mae yna haneswyr celf sy'n archwilio'r syniadau sy'n sail i symudiadau celf a gweithiau celf. A hyd yn oed eraill, sy'n astudio sut mae gweithiau celf wedi'u dehongli a'u deall gan gynulleidfaoedd mewn gwahanol gyfnodau a lleoedd.

Mae rhai haneswyr celf hyd yn oed yn arbenigo mewn ysgrifennu llyfrau am haneswyr celf enwog. Ac yna mae yna rai sy'n ceisio troi popeth rydyn ni'n meddwl rydyn ni'n ei wybod am hanes celf ar ei ben.

Mae'r rhan fwyaf o lyfrau hanes celf yn cynnwys darluniau lluosog yndarluniadol

 • Hawdd ei ddeall
 • Llyfr anrheg delfrydol
 • CONS

 • I Nid ar gyfer arbenigwyr
 • 25>

  Celf Glasurol: O Wlad Groeg i Rufain gan Mary Beard a John Henderson (2001)

  >
  Awdur(on) Mary Beard a John Henderson
  Cyhoeddwr Gwasg Prifysgol Rhydychen
  Nifer y Tudalennau 304
  Dimensiynau 9.34 x 6.62 x 0.73 modfedd
  Ar gyfer pwy Mae hwn? Swyddogion celf, myfyrwyr celf, gweithwyr celf ac archeolegol proffesiynol

  Ar gyfer mewnwelediad academaidd i gyfnodau celf penodol, mae cyfres The Oxford History of Art yn cyfuno testunau a ysgrifennwyd yn fedrus gan haneswyr celf amlwg â darluniau lliw-llawn o safon. Mae pob llyfr yn archwilio sut y gellir gweld y cyfnod dan sylw trwy lens newydd. Un enghraifft o'r gyfres hon yw Celf Glasurol: O Wlad Groeg i Rufain. Mae Beard a Henderson yn rhoi persbectif newydd ar Celf Glasurol gyda dadansoddiad arbenigol a thrafodaeth fanwl ar y datblygiad a'r dylanwad dilynol. o gelfyddyd glasurol. Delfrydol ar gyfer myfyrwyr ac arbenigwyr cyfnod, tra bod y darluniau rhagorol yn darparu deunydd cyfeirio gweledol gwerthfawr. Mae'r gyfres hon o lyfrau yn ymdrin â bron bob cyfnod celf hanesyddol y gallwch feddwl amdano.

  Celfyddyd Glasurol: O Wlad Groeg i Rufain(Hanes Celf Rhydychen)
  • Ailddarganfod celf Glasurol o fewn y byd modern
  • Beirniadaeth o gelf Roegaidd drwy bersbectif Rhufeinig
  • Mae'r ddau awdur yn addysgu'r Clasuron ym Mhrifysgol Cymru, Caerdydd. Caergrawnt
  Gweld ar Amazon

  PROS

  • Trosolwg arbenigol o'r pwnc
  • Darluniau da
  • Safbwyntiau newydd

  CONS

  • Nid ar gyfer y darllenydd cyffredinol

  Mona Lisa: Hanes Paentiad Mwyaf Enwog y Byd gan Donald Sassoon (2016)

  Awdur(on) <17 Donald Sassoon
  Cyhoeddwr HarperCollins
  Nifer o Dudalennau 368
  Dimensiynau 0.9 x 5 x 7.7 modfedd
  Ar gyfer pwy mae hwn? Artistiaid, myfyrwyr celf, selogion, a rhai dechreuwyr
  >

  Mae gan weithiau celf hyd oes sy'n ymestyn ymhell y tu hwnt i eiddo eu gwneuthurwyr. Mae hanes celf nid yn unig yn ymwneud ag astudio gweithiau celf o fewn eu cyd-destunau gwreiddiol, ond hefyd sut y gall ymatebion gwylwyr dilynol i waith celf newid a datblygu dros amser. Archwiliad yw Mona Lisa o sut mae un paentiad bychan braidd wedi llwyddo i swyno a dirnad ers bron i hanner mileniwm. Wrth ddisgrifio hanes campwaith Da Vinci yn fanwl gywir, mae Sassoon yn datgelu nid stori un yn unig.paentio, ond hefyd y syniadau a'r disgwyliadau sy'n pennu sut mae pobl yn gweld, dehongli, a gwerthfawrogi gweithiau celf.

  Mona Lisa: Hanes Paentiad Mwyaf Enwog y Byd (Stori'r Paentiad Mwyaf Adnabyddus yn y Byd)
  • Difyr
  • Darllen difyr
  • Canolbwyntio
  Gweld ar Amazon

  PROS

  • Darllen addysgiadol ddifyr
  • Ymchwilio’n dda iawn
  • <27 Lluniau o ansawdd da

  CONS

  • Ddim ar gyfer y darllenydd achlysurol

  > Golygfa o Delft: Vermeer Ddoe a Heddiw gan Anthony Bailey (2001)

  >
  Awdur(on) Anthony Bailey
  Cyhoeddwr Henry Holt & Co
  Nifer o Dudalennau 256
  Dimensiynau 5.74 x 1.09 x 8.72 modfedd
  Ar gyfer pwy mae hwn? , a dechreuwyr

  Efallai na fydd y llyfr hwn yn cwrdd â'ch disgwyliadau uniongyrchol o lyfrau am hanes celf. Mae’n edrych ac yn darllen yn debycach i nofel, ond mae’n enghraifft wych o hanes celf fel ymchwiliad manwl i’r hyn sy’n gwneud artist. Mae Bailey wedi cynhyrchu portread cynnil ac agos-atoch o Johannes Vermeer a’i etifeddiaeth artistig, gan ddangos sut y gwnaeth amgylchedd Vermeer – dinas Delft – siapio’r dyn a’i waith. Mae'rmae'r arddull ysgrifennu yn hylif a'r pwnc yn gymhellol. Enghraifft wych o fywgraffiad artist.

  Golygfa o Delft : Vermeer Ddoe a Heddiw
  • Mae Bywgraffiad yr artist
  • Yn darparu mewnwelediad cyd-destunol da iawn
  • Mwy o destun na delweddau
  Gweld ar Amazon

  PROS

  • Ysgrifenedig da iawn
  • <23 Ymchwilio'n dda iawn
  • Darllen dda iawn

  CONS

  • Lluniau cyfyngedig

  Hanes Lluniau: O’r Ogof i Sgrin y Cyfrifiadur gan D. Hockney & M. Gayford (2016)

  Awdur(on) <18
  David Hockney a Martin Gayford
  Cyhoeddwr Abrams
  Nifer o Dudalennau 360
  Dimensiynau 8.5 x 1.5 x 11 modfedd
  Ar Gyfer Pwy? Artistiaid, myfyrwyr celf, a selogion

  Rhag ofn i unrhyw un feddwl y gallai hanes celf fod yn ddiflas, David Hockney a Martin Gayford a gynhyrchodd y llyfr hwn lle maent yn cymryd rhan mewn sgwrs fywiog am sut mae bodau dynol yn cynhyrchu lluniau. Mae popeth o gelf ogof i lluniau llonydd o fideos youtube yn cael eu trafod o safbwynt artist (Hockney) a beirniad (Gayford). Mae fformat deialog y llyfr yn atgoffa nad cofnodi dyddiadau a rhestru arddulliau yw hanes celf, ond sgwrs barhausyn ymgorffori arbenigwyr, ymarferwyr, a brwdfrydig fel ei gilydd i ddeall sut a pham mae artistiaid yn gwneud celf.

  Hanes Lluniau: O'r Ogof i Sgrin y Cyfrifiadur
  • Ar ffurf deialog
  • Ymagwedd anarferol
  • Procio’r meddwl
  Gweld ar Amazon

  PROS

  Gweld hefyd: Cerfluniau Rhufeinig Enwog - Y Cerfluniau Rhufeinig Hynafol Gorau
   23> Hwyl
  • Hwylus
  • Darluniau da iawn
  • <25

   CONS

   • Nid ar gyfer traddodiadolwyr

   A<12 rt, Ail Argraffiad: Hanes Gweledol gan Robert Cumming (2020)

   >
   Awdur(on) Robert Cumming
   Cyhoeddwr Dorling Kindersley (DK)
   Nifer o Dudalennau 416
   Dimensiynau 8.13 x 1.57 x 9.81 modfedd
   Ar Gyfer Pwy? Myfyrwyr celf, selogion celf, dechreuwyr, ac ymarferwyr celf-gyfagos

   Nod Cumming wrth gynhyrchu hanes gweledol celf yw annog ei ddarllenydd i ddechrau eu dealltwriaeth o gelf trwy edrych arni’n ddwys yn gyntaf, ac yna darllen amdani. O ganlyniad, mae'r llyfr hwn wedi'i ddarlunio'n gyfoethog gyda gweithiau gan artistiaid yn amrywio o'r enwog iawn i'r rhai mwy aneglur. Mae'r llyfr hwn yn ymdrin ag ystod gronolegol eang o'r prif symudiadau celf, arddulliau, themâu, a thechnegau, ac mae'n cynnwys geirfa ddefnyddiol o dermau. Sy'n ei gwneud yn ddefnyddiolcyfeirlyfr hefyd. Mae'n cyfuno elfennau o Beth mae Paentiadau Gwych yn ei Ddweud â Technegau Meistri Celf Fawr a gyflwynir â brwdfrydedd gwybodus Gombrich a Beckett.

   Celf, Ail Argraffiad: A Hanes Gweledol
   • Arolwg cronolegol da
   • Darluniau hardd
   • Apêl eang
   Gweld ar Amazon

   PROS

   • Pleser darllen
   • Gwledd weledol
   • Yn darparu trosolwg da

   CONS

   • Cyffredinol (o reidrwydd )

   Dewis y Llyfrau Hanes Celf Gorau

   Gobeithiwn eich bod wedi cael ein sampl bach o lyfrau am hanes celf yn addysgiadol. Ein bwriad oedd dangos yr amrywiaeth eang o ddulliau celf hanesyddol sydd ar gael a'r amrywiaeth o lyfrau sydd ar gael ar y pwnc. Unwaith y byddwch chi'n cyrraedd meysydd arbenigol, fel peintio, cerflunio, lluniadu, gwneud printiau, ffotograffiaeth, celf fideo, gosod, ac yn y blaen, mae'r opsiynau ar gyfer y llyfrau sydd ar gael yn ehangu hyd yn oed yn fwy. Bydd yr amrywiaeth o ddulliau, fel y dangosir uchod, yn dal yn berthnasol.

   Mae pob awdur yn cyfeirio eu llyfr at gynulleidfa ddychmygol. Weithiau mae'r gynulleidfa honno'n fach ac arbenigol, dro arall mae'n eang. Os gallwch chi nodi cynulleidfa arfaethedig llyfr a bod gennych chi syniad da o ba faes o hanes celf sy'n cwmpasu eich diddordebau, yna a ydych chi'n artist,brwdfrydig, dechreuwr, neu os ydych yn gweithio mewn maes cysylltiedig, dylech allu dod o hyd i lyfr hanes celf sy'n diwallu eich anghenion.

   >lliw, gan eu gwneud yn ddrutach na'r cyfartaledd. Felly, cyn i chi brynu, gwnewch yn siŵr bod cynnwys y llyfr yn bodloni eich anghenion penodol

  Ydych chi'n Fyfyriwr Celf?

  Os ydych yn fyfyriwr celf, yna bydd angen dewis da o lyfrau arnoch. Mae bob amser yn ddefnyddiol cael o leiaf un gronoleg gyffredinol dda: llyfr sy'n darparu trosolwg gwyddoniadurol o gyfnodau celf dros amserlenni hanesyddol mawr. Yn ogystal, bydd angen llyfrau arnoch sy'n rhoi cipolwg ar sut mae gweithiau celf yn cael eu dehongli. Bydd angen llyfrau arnoch ar y damcaniaethau sy'n sail i gynhyrchiad ac arwyddocâd hanesyddol gweithiau celf. Os ydych chi'n bwriadu arbenigo mewn maes ymarferol - fel artist, adferwr celf, ac yn y blaen, yna bydd angen llyfrau arnoch chi'n arbennig ar ddatblygiad deunyddiau a thechnegau celf.

  Peidiwch â chael eich hudo gan luniau hardd. Nid ydych chi'n prynu llyfr bwrdd coffi. Mae ar fyfyrwyr angen llyfrau gan awduron cyfrifol sy'n arbenigwyr cydnabyddedig yn eu meysydd .

  Ydych chi mewn Maes Celf Cyfagos?

  Efallai y bydd angen llyfrau ar hanes celf ar ddylunwyr, penseiri a chrefftwyr proffesiynol at ddibenion cyfeirio gweledol neu i nodi nodweddion arddull cyfnod-benodol. Osgowch lyfrau sy'n ymdrin ag amserlen rhy hir, gan mai nifer gyfyngedig o ddarluniau sydd ganddynt fesul cyfnod. Yn hytrach chwiliwch am lyfrau sy'n canolbwyntio ar gyfnodau hanesyddol penodol gyda digonedd o ansawdd dadelweddau wedi'u hargraffu ar bapur sy'n gwisgo'n galed.

  Gan y bydd y llyfrau hyn yn gweithredu fel deunyddiau cyfeirio ac yn cael eu defnyddio'n barhaus, prynwch lyfr o'r ansawdd gorau gyda'r darluniau o'r ansawdd gorau y gallwch eu fforddio.

  6> Ydych chi'n Fwynog Celf?

  P'un a ydych chi'n mwynhau teithio mewn orielau ac amgueddfeydd celf, neu adeiladu eich casgliad celf eich hun, mae'n wahanol, rydych chi hefyd yn hoffi cael eich atgyweiriad celf ar ffurf llyfr. Nid ydych chi eisiau gwerslyfr hanes celf. Yn hytrach, mae dewis ardderchog o lyfrau ar gelf ac artistiaid ar gael i ddarllenwyr anacademaidd. Mae’r rhain yn cynnig cyfuniad o wybodaeth berthnasol ac anecdotau diddorol gan awduron sydd yr un mor frwd dros gelf â chi. Mae rhai o'r llyfrau hyn wedi'u darlunio'n gain, mae gan eraill gynnwys ysgrifenedig rhagorol.

  Dilynwch eich diddordebau a chwiliwch am lyfrau am artistiaid, arddulliau neu gyfnodau penodol sy'n eich swyno. Darllenwch dudalen enghreifftiol cyn prynu er mwyn sicrhau eich bod yn mwynhau arddull ysgrifennu’r awdur.

  Ydych chi’n Ymarferwr Celf?

  Os ydych chi'n artist, yna mae'n od, rydych chi wedi cronni cryn dipyn o gasgliad o lyfrau hanes celf yn ystod eich hyfforddiant: llyfrau ar dechnegau, deunyddiau, artistiaid, cyfnodau celf, theori, a mwy. Pa fath o lyfr hanes celf fydd o fudd i chi nawr eich bod yn weithiwr proffesiynol? Y llyfrau gorau i artistiaid yw'r rhai sy'n herio neu'n ail-edrych ar syniadau celf hanesyddol confensiynol.

  Cofiwch, celfnid maes statig mo hanes ond maes deinamig. Bydd cadw i fyny â phersbectifau newydd ar sut mae celf yn hanesyddol wedi'i gwneud a'i dehongli yn cadw eich ymarfer artistig eich hun yr un mor ddeinamig.

  Ydych chi'n Ddechreuwr Cyflawn?

  Os ydych chi'n gwybod dim am gelf ac os hoffech chi wybod mwy, gallwn ni helpu. Dechreuwch gyda llyfr wedi'i anelu at selogion celf sy'n cynnig trosolwg o gyfnodau celf. Dewiswch un nad yw'n rhy eang ei gwmpas. Unwaith y bydd gennych syniad cyffredinol o wahaniaethau arddull, dewch o hyd i lyfrau gan awduron tebyg sy'n disgrifio sut mae gweithiau celf penodol yn cael eu dehongli. Bydd hyn yn rhoi sylfaen i chi adeiladu gwerthfawrogiad llawnach o hanes celf arni.

  Mae angen trosolwg hanesyddol arnoch, oherwydd nid yn unig y mae'r arddulliau, y technegau a'r deunyddiau y mae artistiaid yn eu defnyddio i wneud celf yn amrywio ar draws mae cyfnodau amser, cynulleidfaoedd a rhesymau dros wneud celf yn amrywio hefyd. Mae angen i chi hefyd wybod beth mae haneswyr celf yn ei ystyried ac yn chwilio amdano wrth ddehongli gweithiau celf.

  10 Llyfr Hanes Celf Gorau

  > Yr Hyn y mae Paentiadau Gwych yn ei Ddweud. 100 Campwaith yn Fanwl gan Rainer a Rose-Marie Hagen (2020)

  Awdur(on)<2 16> Pwy YdywAr gyfer?
  Rainer Hagen a Rose-Marie Hagen
  Cyhoeddwr TASCHEN
  Nifer o Dudalennau 762
  Dimensiynau 13.78 x 2.28 x 10.31 modfedd
  Artistiaid, myfyrwyr celf, selogion celf, a dechreuwyr
  Mae'r llyfr hwn yn dangos sut mae haneswyr celf yn dadgodio gweithiau celf. Mae'r awduron yn dadansoddi ac yn esbonio'r defnydd o symbolaeth a photensial mynegiannol yr elfennau gweledol a ddefnyddir gan artistiaid wrth greu gwaith celf. Gwnânt hynny mewn ffordd hynod ddiddorol a hawdd ei deall. Mae pob un o'r gweithiau celf a drafodwyd wedi'u darlunio'n hyfryd gyda delweddau lluosog o adrannau manylder mwy. Mae hwn ymhlith y set o ddisgrifiadau mwyaf addysgiadol o ddetholiad o weithiau celf sydd ar gael ar ffurf llyfr. Unwaith y byddwch wedi darllen y llyfr hwn, ni fyddwch byth yn edrych ar baentiad yr un ffordd eto. Hanfodol i bawb, o fyfyrwyr celf i ddechreuwyr pur.Beth mae Paentiadau Gwych yn ei Ddweud. 100 Campwaith yn Fanwl
  • Golwg uniongyrchol ar ddadgodio paentiadau
  • Trysor o ffeithiau ac anecdotau
  • Golwg agos prin o weithiau celf
  Gweld ar Amazon

  PROS

  • 27> Difyr
  • 26> Eddysgiadol
  • 23> Difyr

  CONS

  • 26> Ffocws cul (o reidrwydd)

  G Celf ardner drwy’r Oesoedd: Hanes Byd-eang <12 gan Fred S. Kleiner (2021)

  Awdur(on) <15
  Fred S. Kleiner
  Cyhoeddwr Wadsworth Publishing and Cengage Learning
  Nifer oTudalennau 1264
  Dimensiynau 9.1 x 2.2 x 11.7 modfedd
  Ar gyfer pwy mae hwn? Myfyrwyr celf
  Mae’r 16eg argraffiad o’r llyfr canonaidd hwn yn adeiladu ar bopeth sydd wedi ei wneud yn werslyfr hanes celf anhepgor am genedlaethau. Yn unol â llyfr gwreiddiol Helen Gardner o 1926, mae’r llyfr hwn wedi’i drefnu mewn termau cronolegol ond gyda chwmpas daearyddol hyd yn oed yn fwy eang. Mae ansawdd gwyddoniadurol y llyfr yn ei wneud yn offeryn cyfeirio delfrydol. Mae’n galluogi dealltwriaeth glir o gyfnodau ac arddulliau celf o fewn eu cyd-destunau uniongyrchol ac ehangach, ac mae cynnwys celf o bob rhan o’r byd yn galluogi’r darllenydd i olrhain cysylltiadau a dylanwadau trawsddiwylliannol. Mae hwn yn ymgeisydd delfrydol ar gyfer yr un testun hanes celf eang ei gwmpas sydd ei angen ar bob myfyriwr.Celf Trwy'r Oesoedd Gardner: Hanes Byd-eang
  • Argraffiad newydd rhagorol
  • Un o'r cronolegau gorau a mwyaf cynhwysfawr
  • Cwmpas daearyddol eang
  Gweld ar Amazon

  PROS

  • 27> Hygyrch
  • Cynhwysfawr ei chwmpas
  • Cynnwys a darluniau o safon

  CONS

  • Cyffredinol (o reidrwydd)

  Stori Celf gan Ernst Gombrich (1995)

  Awdur(on) Syr ErnstGombrich
  Cyhoeddwr Paidon Press
  Nifer o Dudalennau 688
  Dimensiynau 6.9 x 1.4 x 9.7 modfedd
  1>Ar Gyfer Pwy? Myfyrwyr celf, selogion, a dechreuwyr

  Diweddariad o lyfr arloesol gan un o rai mwyaf y byd haneswyr celf enwog. Mae'r fersiwn hon sydd wedi'i hailgynllunio yn cynnwys fformat newydd, a darluniau a mynegai gwell. Mae Stori Celf yn rhoi cyflwyniad cywrain ac ymchwiliedig i hanes celf mewn naws hawdd a chroesawgar. Mae’n naratif cronolegol cynhwysfawr sy’n cymharu â Celf drwy’r Oesoedd Gardner. llai nod Gombrich oedd ysgrifennu gwerslyfr na siarad yn uniongyrchol â’r newydd-ddyfodiad anacademaidd i gelf. Mae'r llyfr yn gwneud hynny'n llwyddiannus iawn heb unrhyw awgrym o anwedd. Mae'n glasur poblogaidd am reswm ac yn gyflwyniad da iawn i hanes celf i unrhyw ddarllenydd.

  The Story of Art gan E. H. Gombrich
  • Bydd pob darllenydd yn gwerthfawrogi symlrwydd ac eglurder Ysgrifen Gombrich
  • Wedi'i ailgynllunio'n llwyr gyda darluniau lliwgar a chwe phlygiad
  • Mae'r ddau yn bleser i'w darllen ac yn bleser i'w trin
  Gweld ar Amazon

  PROS

  • Brwdfrydedd heintus
  • Hawdd ei ddarllen
  • Sgyrsioltôn
  • Difyr

  CONS

  • <26 Cyffredinol (o reidrwydd)

  T technegau Meistri Celf Mawr gan Waldemar Januszczak (1996)

  Awdur(on) <18
  Waldemar Januszczak
  Cyhoeddwr Chartwell Books, Inc
  Nifer y Tudalennau 540
  Dimensiynau 9.25 x 1.75 x 12 modfedd
  Ar gyfer pwy mae hwn? Artistiaid, myfyrwyr celf ac ymarferwyr celf fel adferwyr a chadwraethwyr

  Mae datblygu'r technegau a'r deunyddiau a ddefnyddir wrth wneud celf yn bwnc sy'n cael ei ddiystyru'n aml ac sydd, serch hynny, yn ganolog i hanes celf. Crëwyd y llyfr hwn gyda chymorth cadwraethwyr celf a haneswyr sy'n arbenigo mewn techneg artistig. Y canlyniad yw llyfr hynod addysgiadol sy'n dangos yn glir yr hyn a aeth i mewn i gynhyrchiad pob gwaith celf a drafodwyd. Mae'r darluniau'n arbennig o drawiadol, gydag adrannau manwl o'r maint gwirioneddol fel yn y gwaith celf. Mae geirfa gynhwysfawr iawn o dechnegau a deunyddiau hefyd wedi'i chynnwys.

  Technegau Meistri Celf Fawr
  • Gwybodaeth dechnegol ardderchog
  • Ddelfrydol ar gyfer arbenigwyr celf
  • Darlun manwl a chynhwysfawr o bynciau
  Gweld ar Amazon

  PROS

  • Golwg arbenigol ar dechnegau a deunyddiau
  • 1>Geirfa gynhwysfawr o ddeunyddiau a thechnegau
  • Adnodd da ar gyfer artistiaid ac adferwyr celf

  CONS

  • Hop arbenigol

  11>100 Paentiadau Hoff gan y Chwaer Wendy gan y Chwaer Wendy Beckett (2019)

  20>

  Fel Kenneth Clark a John Berger o'i blaen, y Chwaer Wendy Beckett (ie, lleian) wedi gwneud ei henw yn cynnal rhaglenni dogfen teledu ar gelf. Y Chwaer Wendy yw'r tywysydd taith amgueddfa gelf eithaf. Gallu sy'n trosi'n ddi-dor o fformat teledu i fformat ysgrifenedig. Fel ei holl lyfrau, mae'r llyfr hwn yn hygyrch, wedi'i weithredu'n hyfryd, ac yn gorlifo â'i chariad at gelf. Mae hwn yn gyfuniad perffaith o lyfr bwrdd coffi a chyflwyniad i gelf ar gyfer y dechreuwyr a'r selogion fel ei gilydd.

  100 o Baentiadau Hoff gan y Chwaer Wendy
  • Llyfr bwrdd coffi ardderchog
  • Broad apêl
  • Yn amlygu brwdfrydedd dros gelf
  Gweld ar Amazon

  PROS

  Gweld hefyd:Paentiadau George W. Bush - Ochr Newydd Celf George Bush
  • Yn hyfryd
  Awdur(on) Wendy Beckett
  Cyhoeddwr SPCK Publishing
  Nifer o Dudalennau 232
  Dimensiynau 9.25 x 0.75 x 10.75 modfedd
  Ar gyfer pwy mae hwn? Syrngarwyr celf a dechreuwyr

  John Williams

  Mae John Williams yn arlunydd profiadol, yn awdur ac yn addysgwr celf. Enillodd ei radd Baglor yn y Celfyddydau Cain o Sefydliad Pratt yn Ninas Efrog Newydd ac yn ddiweddarach dilynodd ei radd Meistr yn y Celfyddydau Cain ym Mhrifysgol Iâl. Ers dros ddegawd, mae wedi dysgu celf i fyfyrwyr o bob oed mewn lleoliadau addysgol amrywiol. Mae Williams wedi arddangos ei waith celf mewn orielau ar draws yr Unol Daleithiau ac wedi derbyn sawl gwobr a grant am ei waith creadigol. Yn ogystal â'i weithgareddau artistig, mae Williams hefyd yn ysgrifennu am bynciau sy'n ymwneud â chelf ac yn dysgu gweithdai ar hanes celf a theori. Mae'n frwd dros annog eraill i fynegi eu hunain trwy gelf ac mae'n credu bod gan bawb y gallu i fod yn greadigol.