Tudalennau Lliwio Pwmpen - Detholiad Eang o Argraffadwy Pwmpen

John Williams 30-09-2023
John Williams

Amser pwmpen yw tymor yr hydref a pha ffordd well o dreulio prynhawn clyd na gyda rhai Taflenni Lliwio? Yn yr erthygl blog hon rydyn ni'n cyflwyno 12 Taflen Lliwio Pwmpen am ddim i chi a fydd yn swyno plant ac oedolion. P'un a ydych chi'n chwilio am hobi ymlaciol, eisiau ymarfer eich creadigrwydd, neu ddim ond yn chwilio am weithgaredd i'r teulu cyfan, mae'r Taflenni Lliwio hyn yn ffordd wych o fynd i ysbryd yr hydref a dod yn hwyliau ar gyfer gwyliau sydd i ddod fel Calan Gaeaf neu Diolchgarwch. Rydyn ni wedi dewis amrywiaeth o ddyluniadau sy'n amrywio o bwmpenni ciwt i wynebau arswydus. Felly cydiwch yn eich creonau a gadewch i'ch dychymyg redeg yn wyllt!

n 10, 2012, 2010

>

Pam fod y Pwmpen yn gysylltiedig â Chalan Gaeaf?

Mae’r cysylltiad rhwng pwmpenni a Chalan Gaeaf yn mynd yn ôl i hen chwedl Wyddelig. Yn ôl y chwedl, roedd yna ddyn o'r enw Jack a oedd wedi twyllo'r diafol. Pan fu farw, gwrthodwyd mynediad iddo i'r nefoedd oherwydd iddo wneud gormod o weithredoedd drwg, ond ni anfonodd y diafol ef i uffern am dwyllo ychwaith. Yn hytrach, gorfodwyd Jac i grwydro yn y tywyllwch rhwng nefoedd ac uffern am byth.

I leddfu ei unigrwydd, rhoddodd y diafol iddo lo disglair, a gludai mewn maip gwag i oleuo ei ffordd. Galwodd y Gwyddelod y maip disglair hwn yn “Jack O’Lantern.” PrydDaeth mewnfudwyr Gwyddelig i'r Unol Daleithiau yn y 19eg ganrif, daethant â'r stori hon gyda nhw a dechrau defnyddio pwmpenni yn lle maip oherwydd bod pwmpenni ar gael yn eang ac yn fwy yn America.

Gweld hefyd: "Yr hyn a roddodd y dŵr i mi" gan Frida Kahlo - Dadansoddiad Peintio

Heddiw, mae pwmpenni cerfiedig yn symbol o Galan Gaeaf a cyfeirir atynt yn aml fel "Jack-O'-Lanterns." Mae pobl yn cerfio wynebau brawychus i'r pwmpenni ac yn eu gosod o flaen eu cartrefi fel addurniadau i gadw ysbryd Jac ac ysbrydion drwg eraill i ffwrdd.

Pam fod Tudalennau Lliwio Pwmpen yn Dda ar gyfer Datblygiad Gwybyddol Plant?

Mae Taflenni Lliwio Pwmpen yn ffordd wych o wella datblygiad gwybyddol plant. Wrth i blant gwblhau'r Taflenni Lliwio, mae sgiliau gwybyddol amrywiol yn cael eu hysgogi a'u hyfforddi, megis cydsymud llaw-llygad, sgiliau echddygol manwl, canolbwyntio, a chanfyddiad lliw.

Trwy liwio lluniau pwmpen, mae plant hefyd yn dysgu canolbwyntio ar a dasg ac ymarfer eu hamynedd, gan ei fod yn cymryd amser ac ymdrech i liwio llun yn llwyr. Maen nhw hefyd yn dysgu gwneud penderfyniadau trwy ddewis lliwiau a phenderfynu sut maen nhw eisiau i'r llun edrych.

Gweld hefyd: "Augustus of Prima Porta" - Portread Eiconig o Ymerawdwr Cyntaf Rhufain

Yn ogystal, gall lliwio lluniau pwmpen hefyd helpu i ddatblygu creadigrwydd a dychymyg plant gan y gallant ddod â'u syniadau a'u ffantasïau eu hunain i mewn i greu'r llun. Gall hyn arwain at well canfyddiad gweledol a chryfhau gallu artistig y plentyn.

Felly, yn gyffredinol, gall Taflenni Lliwio Pwmpen chwarae arôl werthfawr yn natblygiad gwybyddol plant trwy hybu sgiliau a galluoedd amrywiol a all eu helpu yn ddiweddarach mewn bywyd.

John Williams

Mae John Williams yn arlunydd profiadol, yn awdur ac yn addysgwr celf. Enillodd ei radd Baglor yn y Celfyddydau Cain o Sefydliad Pratt yn Ninas Efrog Newydd ac yn ddiweddarach dilynodd ei radd Meistr yn y Celfyddydau Cain ym Mhrifysgol Iâl. Ers dros ddegawd, mae wedi dysgu celf i fyfyrwyr o bob oed mewn lleoliadau addysgol amrywiol. Mae Williams wedi arddangos ei waith celf mewn orielau ar draws yr Unol Daleithiau ac wedi derbyn sawl gwobr a grant am ei waith creadigol. Yn ogystal â'i weithgareddau artistig, mae Williams hefyd yn ysgrifennu am bynciau sy'n ymwneud â chelf ac yn dysgu gweithdai ar hanes celf a theori. Mae'n frwd dros annog eraill i fynegi eu hunain trwy gelf ac mae'n credu bod gan bawb y gallu i fod yn greadigol.