Tudalennau Lliwio Dolffiniaid - 12 Taflen Lliwio Dolffiniaid Newydd

John Williams 17-05-2023
John Williams

Mae D olffiniaid wedi ein swyno ni, fel bodau dynol, ers canrifoedd gyda’u ceinder, eu deallusrwydd a’u natur chwareus. Nid yw'n syndod bod dolffiniaid yn un o'r anifeiliaid mwyaf poblogaidd ac yn aml yn cael eu defnyddio fel motiffau yn y diwydiant celf ac adloniant. Os ydych chi'n hoff o ddolffiniaid hefyd, yna byddwch chi wrth eich bodd â'n Tudalennau Lliwio Dolffiniaid diweddaraf! Rydym wedi creu 12 Taflen Lliwio hardd gyda gwahanol fotiffau dolffiniaid a fydd yn mynd â chi i fyd tanddwr sy'n llawn llawenydd ac antur. Yn ifanc neu'n hen, gall pawb fwynhau'r Tudalennau Lliwio hyn a gadael i'w creadigrwydd redeg yn wyllt. Yn yr erthygl blog hon, byddwch yn dysgu mwy am fanteision lliwio a sut y gallwch chi ddefnyddio'r Tudalennau Lliwio hyn orau.

Gweld hefyd: Sut i Dynnu Wyneb - Canllaw Cam-wrth-Gam i Luniadu Wynebau

12 Tudalennau Lliwio Dolffin Newydd

2012

Gweld hefyd: Sut i Dynnu Beic Modur - Tiwtorial Lluniadu Beic Modur

3>

2015, 16/01/2017 4> Ffeithiau Diddorol Am Ddolffiniaid

 • Mae dolffiniaid yn famaliaid ac yn perthyn i deulu'r morfilod
 • Maen nhw'n anifeiliaid deallus ac mae ganddyn nhw ymddygiad cymdeithasol cymhleth iawn. Maent yn cyfathrebu â'i gilydd trwy amrywiaeth o synau, gan gynnwys cliciau, chwibanau a grunts
 • Mae gan ddolffiniaid allu rhyfeddol i adleisio. Defnyddiant donnau sain i sganio eu hamgylchedd a lleoli eu hysglyfaeth. Mae'r gallu hwn hefyd yn caniatáu iddynt ganfod ac osgoi rhwystrau
 • Mae dolffiniaid yn anifeiliaid cymdeithasol iawn ac yn byw mewn grwpiau o hyd at gannoedd o anifeiliaida elwir yn “ysgolion.”
 • Mae dolffiniaid yn edrych yn unigryw gyda'u pig crwm nodweddiadol a'u corff main sydd wedi'i optimeiddio ar gyfer symudiadau nofio cyflym
 • Mae rhai rhywogaethau o ddolffiniaid yn gallu llamu a fflipio'n rhyfeddol allan o y dŵr, a elwir yn “bowriding” neu “syrffio ton fwa cychod.”
 • Gall dolffiniaid hefyd fod o fudd i iechyd pobl. Dangoswyd y gall cyswllt â dolffiniaid fod yn ddefnyddiol ar gyfer rhai cyflyrau megis iselder, gorbryder, ac awtistiaeth
 • Efallai y bydd rhai rhywogaethau o ddolffiniaid yn gallu adnabod eu hunain yn y drych, gan nodi rhyw fath o hunanymwybyddiaeth a deallusrwydd
 • Mae dolffiniaid hefyd yn gallu ymddwyn yn gymhleth fel chwarae gyda gwrthrychau a mynd ar ôl pysgod mewn grwpiau.
  • Chwareusrwydd: Mae dolffiniaid yn adnabyddus am eu natur chwareus a'u gallu i wneud neidiau a fflipio allan o'r dŵr. Mae plant wrth eu bodd yn dynwared y symudiadau hyn a'u cynnwys yn eu ffantasïau.
  • Cudd-wybodaeth: Mae dolffiniaid yn ddeallus iawn ac mae ganddynt ymddygiad cymdeithasol cymhleth. Mae plant yn aml yn ei chael hi'n hynod ddiddorol bod anifeiliaid yn gallu bod mor smart.
  • Golwg unigryw: gyda'u cyrff llyfn, crwm a'u pigau crwm nodedig, mae gan ddolffiniaid olwg unigryw sy'n apelio at blant.
  • Antur: mae dolffiniaid yn byw mewn byd tanddwr yn llawn antur a dirgelwch, syddGall fod yn gyffrous iawn i blant.
  • Ffynhonnell ysbrydoliaeth: mae dolffiniaid yn aml yn cael eu gweld fel symbol o ryddid, gras a chryfder, sy’n gallu ysbrydoli plant i archwilio eu cryfderau a’u galluoedd eu hunain.
  • Cadarnhaol effaith ar iechyd: dangoswyd y gall cyswllt â dolffiniaid fod yn ddefnyddiol ar gyfer rhai clefydau megis iselder, pryder ac awtistiaeth. Gall plant sy'n teimlo eu bod yn cael eu heffeithio gan y clefydau hyn elwa o ryngweithio â dolffiniaid.

John Williams

Mae John Williams yn arlunydd profiadol, yn awdur ac yn addysgwr celf. Enillodd ei radd Baglor yn y Celfyddydau Cain o Sefydliad Pratt yn Ninas Efrog Newydd ac yn ddiweddarach dilynodd ei radd Meistr yn y Celfyddydau Cain ym Mhrifysgol Iâl. Ers dros ddegawd, mae wedi dysgu celf i fyfyrwyr o bob oed mewn lleoliadau addysgol amrywiol. Mae Williams wedi arddangos ei waith celf mewn orielau ar draws yr Unol Daleithiau ac wedi derbyn sawl gwobr a grant am ei waith creadigol. Yn ogystal â'i weithgareddau artistig, mae Williams hefyd yn ysgrifennu am bynciau sy'n ymwneud â chelf ac yn dysgu gweithdai ar hanes celf a theori. Mae'n frwd dros annog eraill i fynegi eu hunain trwy gelf ac mae'n credu bod gan bawb y gallu i fod yn greadigol.