Sut i Luniadu Ysbryd - Canllaw Cam-wrth-Gam i Ddarluniad Ysbrydol

John Williams 01-06-2023
John Williams

Wyt ti erioed wedi teimlo fel bod rhywun yn dy wylio, dim ond i droi rownd a dod o hyd i neb yno? Efallai mai dim ond eich dychymyg chi ydyw, neu efallai ei fod yn rhywbeth mwy arswydus. Mae ysbrydion wedi bod yn rhan o chwedloniaeth ddynol a llên gwerin ers canrifoedd, ac mae eu straeon yn parhau i’n swyno a’n dychryn hyd heddiw. P’un ai’r lleisiau di-ail, y swynion iasol, neu’r symudiadau anesboniadwy, nid yw rhywbeth am ysbrydion byth yn methu â dal ein sylw ac anfon cryndod i lawr ein meingefnau. Felly, byddwch yn ofalus o'r pethau sy'n mynd yn bump yn y nos, oherwydd dydych chi byth yn gwybod pryd y gallech ddod wyneb yn wyneb ag ysbryd!

Dysgwch Sut i Luniadu Ysbryd yn y Tiwtorial Heddiw

Paratowch i brofi'r wefr o dynnu llun ysbryd! Peidiwch â phoeni os ydych chi'n teimlo ychydig yn boenus neu'n ansicr oherwydd bydd ein cyfarwyddiadau cam wrth gam yn eich arwain chi fel arbenigwr. Gydag awgrymiadau defnyddiol a chanllawiau clir, byddwch chi'n creu llun ysbryd iasol ac arswydus mewn dim o amser. P’un a ydych chi’n artist profiadol neu’n ddechreuwr, mae’r antur arlunio hon yn argoeli i fod yn bleserus. Felly, cydiwch yn eich papur a'ch pensiliau, a gadewch i'r ysbrydoliaeth ysbryd afael ynoch!

Gyda'r broses syml-i-ddilyn a ddangosir yn y collage isod, gallwch fraslunio a lliwio ysbryd o eich pen eich hun.

Cam 1: Tynnwch lun Prif Gorff Eich Lluniad Ysbrydol

I ddechrau ein tiwtorial ar sut i dynnu llun ysbryd, dechreuwchtrwy luniadu siâp hirgrwn fertigol. Bydd hyn yn cynrychioli prif gorff eich ysbryd.

Cam 2: Tynnwch lun o'r Pwmpen

Tynnwch lun hirgrwn ychwanegol sy'n gorgyffwrdd â phrif gorff eich ysbryd.

Cam 3: Ychwanegu’r Llinellau Adeiladu â Llaw

Yn y cam hwn, tynnwch siâp ‘V’ sy’n hollti’r prif gorff yn ei hanner. Ar ochr chwith y llinellau adeiladu, dylid ei dynnu'n uwch na'r ochr dde. Ar ddiwedd pob llinell, tynnwch lun hirgrwn bach i gynrychioli dwylo eich braslun ysbrydion.

Gweld hefyd: Donatello - Peintiwr a Cherflunydd arloesol o'r Dadeni

Cam 4: Amlinellwch Braslun Dwylo ar Eich Ysbrydion

Defnyddiwch y llinellau adeiladu a luniwyd yn flaenorol i'ch cynorthwyo i dynnu llun y llaw dde sydd ynghlwm wrth y pwmpen. Tynnwch lun yr ail law i'r ochr chwith gyda phedwar bys yn weladwy.

Cam 5: Tynnwch lun o'r Brethyn

Defnyddiwch y llinell adeiladu 'V' i'ch cynorthwyo wrth dynu cadach rhwygedig yr ysbryd yn arwain o gadach lletach i ymylau mwy cul, a miniog. Teimlwch yn rhydd i dynnu sawl twll a thoriad o fewn y brethyn ei hun.

Cam 6: Ychwanegu'r Pwmpen i'r Braslun Ysbrydol

Amlinellwch siâp pwmpen mwy realistig defnyddio'r siâp hirgrwn a luniwyd yn flaenorol. Ychwanegwch y rhigolau gwahanu o fewn y bwmpen. Unwaith y bydd wedi'i gwblhau, tynnwch y coesyn troellog ar ben y bwmpen.

Cam 7: Tynnwch lun y Nodweddion Wyneb

Tynnwch lun dau siâp hirgrwn, yn pwyso tuag at ei gilydd, ar y pen icynrychioli'r llygaid. Cwblhewch y cam trwy dynnu llinell grom fawr yn cynrychioli gwên eich llun ysbryd.

Cam 8: Ychwanegu'r Gôt Lliw Cyntaf

Gyda brwsh rheolaidd a phaent llwyd, gorchuddiwch eich braslun ysbryd cyfan yn gyfartal.

Cam 9: Lliwiwch y Pwmpen

Parhewch i ddefnyddio'r un brwsh paent ag o'r blaen a newidiwch i baent oren llachar, a gorchuddio'r bwmpen yn gyfartal ar eich ysbryd arlunio.

Cam 10: Ychwanegu Lliw at y Nodweddion Wyneb

Gyda brwsh tenau, miniog a phaent du, llenwch y ddau lygad ar wyneb yr ysbryd. Newidiwch i baent gwyrdd a lliwiwch goesyn y bwmpen.

Cam 11: Cyfuchlin Eich Lluniad Ysbrydol

Yn y cam hwn, rydych yn mynd i ddechrau diffinio strwythur eich llun ysbryd. Dechreuwch trwy ddewis brwsh bach, meddal a phaent du, ac ychwanegwch y darnau a'r crychiadau'n ysgafn i brif frethyn y corff. Gosodwch gyfuchlin meddal ar ymylon yr ysbryd.

Dilynwch hyn trwy wella rhai ardaloedd gyda chysgodion tywyllach a fydd yn cael eu hesbonio yn y cam nesaf.

Cam 12: Ychwanegu Cysgod

Rydych nawr yn mynd i wella'r gyfuchlin a ychwanegwyd yn flaenorol trwy ddefnyddio brwsh bach, meddal a phaent du, ac ychwanegu haen ychydig yn dywyllach o gysgod rhwng ymylon y crychiadau ac ymestyn ar y corff. Newidiwch i frwsh cymysgu i feddalu a thaenu'r cysgod.

Cam13: Amlygwch Eich Braslun Ysbrydol

Ychwanegwch uchafbwyntiau ar hyd ymylon cyferbyniol y crychau a'r darnau ymestyn, gan ddefnyddio brwsh meddal a phaent gwyn. Cymysgwch a meddalwch yr uchafbwyntiau hyn gan ddefnyddio brwsh cymysgu.

Cam 14: Gwella'r Cysgod

Gyda brwsh bach a phaent du, gwellhewch y cysgod ar hyd ymylon gwaelod lliain yr ysbryd. Defnyddiwch frwsh asio i lyfnhau a phylu'r cysgod ar hyd y crychiadau a'r darnau. Newidiwch i frwsh mân a llenwch dyllau rhwygo brethyn yr ysbryd.

Cam 15: Gweadu'r Coesyn ar y Pwmpen

Yn y cam hwn, ychwanegwch linellau gweadog yn ysgafn o fewn coesyn y bwmpen, gan ddefnyddio brwsh meddal a paent du. Meddalwch y cysgod gyda brwsh cymysgu. Cwblhewch y cam hwn trwy ychwanegu uchafbwynt golau o fewn pob llygad gan ddefnyddio brwsh meddal a phaent gwyn.

Cam 16: Gweadu'r Pwmpen

Gyda brwsh main, miniog a phaent oren tywyll, ychwanegwch strôc cynnil yn y bwmpen. Bydd hyn yn creu llinellau gwead, a dylai'r strôc hyn lifo yn ôl crymedd y bwmpen. Cwblhewch y cam gan ddefnyddio brwsh meddal a phaent du, ac ychwanegwch gysgodion ar hyd ffrâm amgylchynol y bwmpen.

Defnyddiwch frwsh asio glân i bylu'r cysgodi i mewn ar hyd strwythur y bwmpen.<2

Cam 17: Amlygwch y Pwmpen yn Eich Braslun Ysbrydol

Ychwanegu trawiadau brwsh meddal ar ei hydcrymedd y rhigolau pwmpen, gyda brwsh meddal a chyfuniad o baent melyn ac oren ysgafn. Cwblhewch y cam hwn gan ddefnyddio brwsh cymysgu a wynebwch y cotiau lliw.

Cam 18: Ychwanegu Cysgod Tir

Defnyddiwch frwsh bach a phaent du i beintio man du o dan eich llun ysbryd. Newidiwch i frwsh cymysgu i wasgaru'r cysgod y ddwy ffordd.

Cam 19: Gorffen Eich Lluniad Ysbrydol

Am ganlyniad di-ffael, defnyddiwch lun mân, miniog brwsiwch, ac olrhain amlinelliad cyflawn eich braslun ysbryd yn gorchuddio unrhyw linellau gwead mewnol.

Gweld hefyd: Crefftau i'w Gwneud Gartref - Crefftau Cartref Hwyl i'r Teulu Cyfan

Da iawn ar orffen eich llun ysbryd! Rydych chi wedi cyflawni camp anhygoel trwy ddod â'r endid arswydus hwn yn fyw ar eich papur. Gobeithiwn y cawsoch hwyl yn ystod y tiwtorial ar sut i dynnu llun ysbryd, a'ch bod wedi ei gael yn addysgiadol ac yn bleserus. Gyda'r sgiliau hyn, byddwch chi'n gallu darlunio a phaentio unrhyw beth rydych chi ei eisiau!

Cwestiynau a Ofynnir yn Aml

Sut i Luniadu Ysbryd Sy'n Edrych yn Arswydus ac yn Realistig?

I dynnu ysbryd arswydus a realistig, mae'n bwysig talu sylw i'r manylion. Dechreuwch trwy fraslunio siâp sylfaenol yr ysbryd, ac yna canolbwyntiwch ar ychwanegu manylion cymhleth fel y dillad sy'n llifo a'r atodiadau wispy. Ystyriwch y math o ysbryd yr ydych am ei ddarlunio – a fydd yn ysbryd llen glasurol neu'n rhywbeth mwy penodol fel rhith? Chwarae o gwmpas gyda gwahanol technegau cysgodi i greu ymdeimlad o dryloywder, ac ystyried defnyddio arlliwio tywyllach o amgylch yr ymylon i wneud i'r ysbryd edrych yn fwy atgas.

Sut Ydw i'n Ychwanegu Manylion Ychwanegol at Fy Narlun Ysbrydol i'w Wneud Mwy Unigryw?

I wneud i'ch llun ysbryd sefyll allan a bod yn fwy diddorol, meddyliwch am ychwanegu manylion ychwanegol sy'n rhoi cymeriad a dyfnder i'ch ysbryd. Ystyriwch ychwanegu manylion at nodweddion yr wyneb, fel gwên fygythiol neu fynegiant trist. Gallech hefyd ystyried chwarae o gwmpas gyda’r goleuo i greu awyrgylch arswydus, neu ychwanegu cefndir sy’n adrodd stori neu’n gosod yr olygfa. Peidiwch â bod ofn bod yn greadigol ac arbrofi gyda gwahanol dechnegau i wneud eich llun ysbryd yn unigryw ac yn gofiadwy!

John Williams

Mae John Williams yn arlunydd profiadol, yn awdur ac yn addysgwr celf. Enillodd ei radd Baglor yn y Celfyddydau Cain o Sefydliad Pratt yn Ninas Efrog Newydd ac yn ddiweddarach dilynodd ei radd Meistr yn y Celfyddydau Cain ym Mhrifysgol Iâl. Ers dros ddegawd, mae wedi dysgu celf i fyfyrwyr o bob oed mewn lleoliadau addysgol amrywiol. Mae Williams wedi arddangos ei waith celf mewn orielau ar draws yr Unol Daleithiau ac wedi derbyn sawl gwobr a grant am ei waith creadigol. Yn ogystal â'i weithgareddau artistig, mae Williams hefyd yn ysgrifennu am bynciau sy'n ymwneud â chelf ac yn dysgu gweithdai ar hanes celf a theori. Mae'n frwd dros annog eraill i fynegi eu hunain trwy gelf ac mae'n credu bod gan bawb y gallu i fod yn greadigol.