Sut i Luniadu Sgrialu - Tiwtorial Lluniadu Sgrialu Hawdd

John Williams 26-09-2023
John Williams

Os ydych chi'n sglefrfyrddiwr proffesiynol, neu'n syml eisiau her arlunio hwyliog, mae tiwtorial heddiw yn berffaith i chi! Yn y canllaw lluniadu sgrialu byr a hawdd hwn, rydyn ni'n dangos i chi sut i greu bwrdd sgrialu realistig mewn 18 cam hawdd. Dechreuwn trwy adeiladu siâp sylfaenol braslun y bwrdd sgrialu, cyn creu manylion a gwead realistig gyda lliw. Os ydych chi'n barod i lithro'ch ffordd i mewn i'r tiwtorial hwn, gadewch i ni ddechrau!

Lluniad Cam-wrth-Gam o Sgrialu

Pan ddaw'n amser creu unrhyw dri- bwrdd realistig braslun dimensiwn, mae'n bwysig ein bod yn mynd ati mewn camau rhesymegol. Yn ein tiwtorial lluniadu sgrialu, rydym yn dechrau trwy ddefnyddio siapiau syml i greu'r siâp sylfaenol, cyn i ni ychwanegu unrhyw fanylion. Mae'r broses hon yn ein galluogi i osod ein braslun fel nad oes yn rhaid i ni ddileu gormod o waith caled os byddwn yn gwneud camgymeriad. Gallwch weld amlinelliad o gamau ein llun o fwrdd sgrialu yn y collage isod.

O ran dewis cyfrwng ar gyfer y tiwtorial lluniadu sglefrfyrddio hwn, rydym yn awgrymu mynd gyda beth bynnag rydych chi'n teimlo'n fwyaf cyfforddus ag ef. Os ydych chi'n newydd i'r byd celf, mae bob amser yn well bod yn gyfforddus â'ch cyfrwng wrth roi cynnig ar sgiliau newydd. Mae ein lluniad bwrdd sgrialu hawdd hefyd yn addas ar gyfer pob cyfrwng, boed yn gyfryngau digidol neu gorfforol fel paent neu bensiliau lliwio. Gallwch chi addasu'r cyfarwyddiadau yn hawdd i weddu i'ch anghenion.

Einy cyngor gorau yw defnyddio rhywbeth hawdd ei ddileu ar gyfer y camau amlinellol. Pensil ysgafn ar gyfer cyfryngau corfforol neu haen ar wahân ar gyfer lluniadau digidol.

Cam 1: Dechreuwch drwy Dynnu Llun o'r Wal Ochr

Rydym am ddechrau ein braslun sgrialu drwy adeiladu wal ochr y bwrdd. Bydd y cam cychwynnol hwn yn ein helpu i osod hyd a phersbectif y bwrdd sgrialu. Dechreuwch trwy leoli canol eich ardal luniadu a thynnwch ddwy linell onglog sy'n goleddu i lawr o'r dde i'r chwith.

Cam 2: Siapio Gweddill y Dec

Rydych chi nawr yn mynd i ddefnyddio'r llythyren blaen yma amlinelliad wal ochr i greu gweddill y dec. Ar y naill ochr i'r wal ochr, cromliniwch y ddwy linell hyn i fyny ac o gwmpas. Dylai ochr dde cefn y dec gael ei dalgrynnu, tra gall yr ochr chwith ddod i bwynt.

Os bydd yn cymryd ychydig o ymdrechion i chi gael hwn yn berffaith, peidiwch â phoeni!

Cam 3: Amlinellwch y Cefnfyrddau Sgrialu

Gan fod amlinelliad sylfaenol y dec sgrialu wedi'i gwblhau nawr, gallwn ddechrau ychwanegu rhai manylion manylach. O dan y dec, gallwch nawr dynnu'r boncyffion rhannol weladwy, lle mae'r olwynion wedi'u gosod. Mae'r boncyffion hyn fel arfer yn cymryd siâp triongl ychydig yn grwn.

Cam 4: Tynnwch lun Olwynion Eich Sgrialu Sgrialu

Yn y cam hwn, rydych chi nawr yn mynd i dynnu'r olwynion sydd ynghlwm wrth y boncyffion a osodwyd gennych yn ycam blaenorol. Mae safbwynt ein llun o sgrialu yn bwysig i'w gadw mewn cof ar gyfer y cam hwn. Dim ond dwy o'r olwynion fydd yn gwbl weladwy o'r ongl hon. Dechreuwch trwy dynnu llun y ddwy olwyn gwbl weladwy, gan gynnwys y nyten ganolog a'r edau.

Ar gyfer y ddwy olwyn arall, tynnwch lun ohonynt yn rhannol weladwy, gyda'r olwyn gefn chwith yn edrych allan ychydig yn unig.

Cam 5: Dechrau Lliwio Eich Braslun Sgrialu

Yn y cam hwn, rydyn ni nawr yn mynd i ddechrau ychwanegu lliw at ein lluniad sgrialu realistig. Dechreuwn drwy liwio top y dec gyda chôt wastad. Defnyddiwch frwsh paent rheolaidd a pheint o baent llwyd tywyll i lenwi'r dec â haenen wastad o liw.

Cam 6: Lliwiwch y Wal Ochr

Rydym ni nawr mynd i ychwanegu rhywfaint o liw at y panel wal ochr. Mae'r rhan fwyaf o sglefrfyrddau wedi'u gwneud o ryw fath o bren, felly rydyn ni'n mynd i ddefnyddio cysgod brown golau o baent ar gyfer y cam hwn. Defnyddiwch frwsh bach a llenwch wal ochr y braslun bwrdd sgrialu yn ofalus gyda chôt o liw gwastad.

Cam 7: Rhoi Lliw ar y Cefnffyrdd

Wrth i ni symud yn raddol i lawr ein lluniad bwrdd sgrialu hawdd, rydyn ni'n dod at y boncyffion. Ar gyfer y rhain, bydd angen arlliw llwyd tywyll neu ddu o baent a brwsh paent bach.

Gan ddefnyddio'r offer hyn, lliwiwch y ddau foncyff yn gyfartal.

Cam 8: Lliwiwch Olwynion Eich Braslun Sgrialu

Ar gyfer yolwynion, bydd angen arlliw ysgafn o baent llwydfelyn neu oddi ar y gwyn. Defnyddiwch frwsh paent bach i liwio'r olwynion gyda chôt o liw gwastad.

Cam 9: Dechrau Cysgodi'r Dec

Gan fod y lliwiau sylfaenol ar gyfer ein lluniad bwrdd sgrialu bellach wedi'u cymhwyso, gallwn ddechrau gweithio ar realaeth. Gyda brwsh cymysgu bach a pheth paent du, dechreuwch arlliwio'n ysgafn ar hyd ymylon top y dec a'r wefus flaen. Dylid canolbwyntio'r cysgodi cychwynnol hwn o amgylch yr ymylon, heb ymwthio allan yn rhy bell i gorff y dec.

Ar ochr chwith pellaf y dec, gallwch ddod â'r cysgodion i lawr ychydig yn fwy.

Cam 10: Ychwanegu Gwead at Eich Lluniad Sgrialu Realistig

Mae gan ddec uchaf sgrialu wead garw tebyg i bapur tywod. Y gwead hwn yw'r hyn yr ydym yn mynd i ganolbwyntio arno yn y cam hwn. Defnyddiwch frwsh dotiau garw a pheth paent llwyd tywyllach i greu patrwm ysgafn o smotiau bach ar hyd top y dec. Gallwch ailadrodd y broses hon gan ddefnyddio paent llwyd golau a gwyn, gan adeiladu'r gwead yn raddol.

I orffen y cam, gallwch ddefnyddio brwsh asio glân i lyfnhau'n ysgafn dros eich gwead.

Cam 11: Gweadu'r Wal Ochr

Unwaith eto, rydym yn symud tuag i lawr ar ein lluniad bwrdd sgrialu wrth i ni greu gweadau realistig. Ar gyfer y wal ochr, rydym am greu'r argraff o'r grawn pren ysgafn. Defnyddiwch ddirwybrwsh manylder a pheth paent brown tywyll i greu strociau brwsh main hairline. Dylai'r llinellau hyn ddilyn cromlin y wal ochr, gan droi i fyny'r gwefusau cefn a blaen.

Ailadroddwch y broses hon gydag eirin gwlanog ac arlliwiau brown ysgafnach i gael dyfnder mwy o wead.

Cam 12: Cwblhewch y Gwead Wal Ochr

Yn y cam hwn, rydym yn mynd i greu rhywfaint o wead ychwanegol ac ychwanegu rhai uchafbwyntiau i'r pren patrwm grawn. Dechreuwch trwy ddefnyddio brwsh manylder ac ailadroddwch y cam blaenorol gan ddefnyddio paent gwyn. Yna gallwch chi ddefnyddio brwsh cymysgu bach a pheth paent brown tywyll i ychwanegu rhywfaint o wasgariad mwd ar flaen a gwefusau cefn y wal ochr.

Cam 13: Cysgodi'r Cefnffyrdd

Rydym nawr yn mynd i greu rhyw ddiffiniad ym mronciau ein llun sgrialu realistig. Defnyddiwch frwsh cymysgu bach a pheth paent du i gysgodi ymylon y boncyffion. Gadewch y prif siapiau triongl yn ysgafnach.

I orffen y gris, defnyddiwch arlliw llwydfelyn golau o baent i liwio'r bot gweladwy a'r nyten o dan y boncyff chwith.

Cam 14: Creu Manylion Lliwio ar yr Olwynion

Gadewch inni symud ymlaen at yr olwynion. Dechreuwch gyda brwsh cymysgu bach a pheth paent arian, gan liwio'r nyten a'r bollt yn ofalus yng nghanol yr olwynion. Ailadroddwch y broses hon gyda pheth paent gwyn, gan ychwanegu uchafbwyntiau cynnil i'r mannau a fyddai'n dal y golau yn naturiol.Yna gallwch chi ddefnyddio paent melyn golau i amlygu ychydig ar yr edau uchaf. Nesaf, defnyddiwch frwsh manwl cain a pheth paent du i liwio rhannau cefn a blaen pob olwyn yn gyfartal.

I gwblhau'r cam hwn, defnyddiwch frwsh asio bach i ychwanegu ychydig o gysgod ysgafn o dan bob un o'r olwynion.

Cam 15: Cysgodi ac Amlygwch yr Olwynion Sgrialu

Rydym nawr yn mynd i greu cyfrannau mwy realistig yn yr olwynion gan ddefnyddio cysgodion ac uchafbwyntiau . Dechreuwch gyda brwsh cymysgu bach a pheth paent llwyd tywyll, gan roi rhywfaint o gysgod ar gylchedd pob olwyn yn ysgafn. Dylid gwneud y cysgodi hwn yn ysgafn iawn, gan greu cyfuchlin yn hytrach na chysgodion syml. Nesaf, defnyddiwch frwsh asio bach i greu rhai uchafbwyntiau gwyn ar waliau ochr pob olwyn.

Cam 16: Paentio'r Bolltau ar gyfer y Cefnffyrdd

Y manylion terfynol rydyn ni'n mynd i'w hychwanegu at ein llun realistig o fwrdd sgrialu yw'r bolltau bach sy'n cysylltu'r boncyffion i'r dec. Ar y dec uchaf, uwchben pob un o'r boncyffion, crëwch bedwar hirgrwn bach gan ddefnyddio paent gwyn.

Yna gallwch ychwanegu dot bach o baent llwyd tywyll yng nghanol pob un o'r bolltau hyn.

Cam 17: Paentio Cysgod y Tir

Ychydig cyn i ni orffen ein lluniad bwrdd sgrialu hawdd, rydyn ni am greu cysgod daear o dan y sgrialu. Defnyddiwch frwsh cymysgu bach a pheth dupaent i roi cysgod daear bwrw o dan y bwrdd sgrialu ac ar hyd yr olwynion a'r boncyffion. Meddalwch y cysgodion hyn gyda brwsh asio glân.

Gweld hefyd: Frans Hals - Darganfyddwch Fywyd a Gwaith Celf y Peintiwr hwn o'r Iseldiroedd

Cam 18: Gorffen Eich Lluniad o Fwrdd Sgrialu

Rydym nawr yn mynd i gael gwared ar y cyfan amlinelliad o'ch braslun bwrdd sgrialu i greu canlyniad terfynol di-dor. Os ydych chi'n gweithio gyda chyfrwng corfforol, defnyddiwch y lliw cyfatebol ar bob pwynt o'r amlinelliad i olrhain drosto. Os ydych chi'n gweithio'n ddigidol, dilëwch yr haen amlinellol.

Gweld hefyd: Sut i Dynnu Asyn - Y Tiwtorial Lluniadu Braslun Asyn Gorau

Nawr rydych chi'n gwybod sut i dynnu llun bwrdd sgrialu mewn 18 cam hawdd yn unig! Gobeithiwn eich bod wedi mwynhau’r broses arlunio bwrdd sgrialu, a’ch bod yn teimlo eich bod wedi’ch ysbrydoli i roi cynnig ar ddarlunio pethau newydd a diddorol. Mae gennym lawer mwy o sesiynau tiwtorial lluniadu i chi roi cynnig arnynt, a gobeithiwn eich gweld yn fuan!

Cwestiynau a Ofynnir yn Aml

Sut i Greu Lluniad Sgrialu Realistig?

Yr allwedd i greu lluniad realistig o fwrdd sgrialu yw'r ffordd rydych chi'n defnyddio lliw i greu manylion a gwead. Rydyn ni'n treulio llawer o amser yn ein tiwtorial lluniadu sgrialu yn dangos i chi sut i greu gweadau realistig mewn camau syml iawn.

Sut Mae Gwneud Darlun 3D o Fwrdd Sgrialu?

Er mwyn creu braslun bwrdd sgrialu tri dimensiwn, rydym yn canolbwyntio ar ddefnyddio lliwio ac amlygu i greu cyfrannau realistig. Mae cael y persbectif yn gywir yn y camau cynnar hefydbwysig, ac rydym yn defnyddio siapiau adeiladu i adeiladu hyn yn raddol mewn ffordd realistig.

John Williams

Mae John Williams yn arlunydd profiadol, yn awdur ac yn addysgwr celf. Enillodd ei radd Baglor yn y Celfyddydau Cain o Sefydliad Pratt yn Ninas Efrog Newydd ac yn ddiweddarach dilynodd ei radd Meistr yn y Celfyddydau Cain ym Mhrifysgol Iâl. Ers dros ddegawd, mae wedi dysgu celf i fyfyrwyr o bob oed mewn lleoliadau addysgol amrywiol. Mae Williams wedi arddangos ei waith celf mewn orielau ar draws yr Unol Daleithiau ac wedi derbyn sawl gwobr a grant am ei waith creadigol. Yn ogystal â'i weithgareddau artistig, mae Williams hefyd yn ysgrifennu am bynciau sy'n ymwneud â chelf ac yn dysgu gweithdai ar hanes celf a theori. Mae'n frwd dros annog eraill i fynegi eu hunain trwy gelf ac mae'n credu bod gan bawb y gallu i fod yn greadigol.