Sut i Luniadu Llythyrau mewn 3D - Tiwtorial Llythrennu Llaw Dimensiynol

John Williams 25-09-2023
John Williams

L Mae ennill sut i wneud llythrennau 3D yn sgil a fydd yn gwella eich llythrennu â llaw. Mae deall sut i ffurfio llythrennau mewn tri dimensiwn yn ychwanegiad gwych at llythrennu, gan ei fod yn rhoi ansawdd diddorol i'r testun. Gall dysgu sut i dynnu llythrennau 3D droi testun arferol yn waith celf. Trwy ychwanegu mwy o ddimensiwn, rydyn ni'n rhoi mwy o gymeriad i lythrennau, rydyn ni'n creu llythyren 3D yn tynnu mwy yn hytrach na gair ysgrifenedig. Mae llythrennu 3D hefyd yn wych ar gyfer dylunio, gellir defnyddio deall egwyddorion tri dimensiwn ym mhob math o lythrennau, gan gynnwys dyluniadau lluniadu llythyrau 3D wedi'u gwneud gyda chymwysiadau digidol. Mae egwyddorion tri dimensiwn hefyd yn rhywbeth y gellir ei ddefnyddio mewn lluniadau eraill, trwy ddysgu llythrennau 3D rydym yn cael cipolwg ar sut i roi dimensiynau i bob math o wrthrychau. Mae dysgu sut mae llythrennau bloc 3D yn cael eu hadeiladu yn y tiwtorial hwn yn datblygu eich sgiliau llythrennu, gan roi repertoire ehangach o dechnegau i chi y gallwch eu defnyddio yn eich lluniadau llythrennu 3D a gweithiau celf eraill.

Arweinlyfr Hawdd i Ddysgu Sut i Luniadu Llythrennau mewn 3D

Yn y tiwtorial hwn, byddwn yn ymdrin â'r pethau sylfaenol o sut i drawsnewid llythrennau arferol yn dri dimensiwn. Mae hwn yn ganllaw lefel mynediad ar sut i wneud llythrennau llythyrau bloc 3D. Byddwn yn gweld bod y broses yn eithaf syml ac unwaith y byddwn yn deall yr egwyddorion cyffredinol o sut mae llythyrau'n cael eu troi'n llythyrau 3D, rydym ynpan fo siâp yn ddau ddimensiwn mae ganddo daldra a hyd yn barod. Yr hyn yr ydym yn ei wneud yw rhoi dyfnder i'r siâp, sy'n ei wneud yn dri dimensiwn. Gallwn wneud hyn trwy dynnu llinellau lletraws o bob cornel o'r llythyren A, sy'n symud i'r un cyfeiriad.

Os ydych yn gobeithio cwblhau prosiectau crefft lle mae angen paent a fydd yn gweithio'n dda ar gyfer unrhyw rif. o arwynebau, yna paent crefft yw eich dewis! Mae'r cysondeb yn llyfn, yn hufenog, ac yn hawdd i'w ddefnyddio.

Gadewch inni dynnu'r llinellau croeslin hyn tuag at y gornel dde uchaf.

<3.

O'r fan honno, rydym am gysylltu'r llinellau hynny drwy dynnu llinellau cyfochrog sy'n rhedeg ar hyd y llinellau sy'n nodi uchder a hyd o fewn y llythyren. Wrth i ni wneud hyn byddwn yn croestorri â'r llinellau lletraws, a fydd yn rhoi tri dimensiwn i'r llythyren. Gallwch ddefnyddio marciwr i wella hyfdra'r llinellau dyfnder, gan roi arwydd clir i chi o siâp y llythyren.

Os ydych yn gobeithio cwblhau crefft prosiectau lle mae angen paent arnoch a fydd yn gweithio'n dda ar gyfer unrhyw nifer o arwynebau, yna paent crefft yw eich cyfle! Mae'r cysondeb yn llyfn, hufenog, ac yn hawdd i'w ddefnyddio.

Cofiwch, cyn belled â bod pob set o linellau dimensiwn ar wahân yn gyfochrog â'i gilydd, bydd y llythyren yn edrych yn gywir.

Cam 3: Ychwanegu Cysgod i'r Llythyren

Unwaith y bydd ein llythyren wedi'i lluniadu yn ei dri dimensiwn, gallwn ddechrau ychwanegu gwahanolarlliwiau i'r llythyr. Rydyn ni eisiau gwneud yn siŵr bod pob rhan o'r llythyren sy'n wynebu'r un cyfeiriad yr un lliw. Er enghraifft, dylai pob ochr dde i'r llythyren fod yr un peth o ran gwerth tonyddol. Gadewch i ni liwio'r holl ochrau sy'n wynebu'r cyfeiriad cywir gyda'n marciwr du.

Gan gadw at yr egwyddor tri-tôn, gallwn ddewis pa ochrau sydd am fod yn dywyllach neu'n ysgafnach . Cyn belled â'ch bod yn cofio y dylai pob ochr i'r llythyren sy'n wynebu'r un cyfeiriad bob amser fod yr un lliw neu arlliw. unrhyw nifer o arwynebau, yna paent crefft yw eich dewis! Mae'r cysondeb yn llyfn, hufenog, ac yn hawdd i'w ddefnyddio.

Dyna sut i ychwanegu dimensiwn i lythyren, gan droi llythyren dau ddimensiwn yn llythyr tri dimensiwn!

Os ydych yn gobeithio cwblhau prosiectau crefft lle mae angen paent arnoch a fydd yn gweithio'n dda ar gyfer unrhyw nifer o arwynebau, yna paent crefft yw eich cyfle! Mae'r cysondeb yn llyfn, yn hufenog, ac yn hawdd i'w ddefnyddio.

Dau beth i wneud yn siŵr eich bod yn cofio yw y dylai pob set o linellau dimensiwn bob amser redeg yn gyfochrog â'i gilydd. Yn ail, dylai pob ochr i'r llythyren sy'n wynebu'r un cyfeiriad fod yr un fath mewn arlliw neu liw.

Lluniadu Tri Dimensiwn mewn Llythyren Gyda Llinellau Crwm

Awn ymlaen yn awr i dynnu llun newyddllythyr gan ddefnyddio'r un egwyddorion, fodd bynnag, y tro hwn byddwn yn tynnu llythyr gyda cromliniau. Mae lluniadu llythyren gyda chromliniau yn newid y broses lliwio ychydig. Mae hyn oherwydd nad oes ymylon amlwg mewn rhai rhannau o'r llythyren, sy'n golygu bod yn rhaid i ni greu graddiant sy'n newid o un arlliw i'r llall.

Gweld hefyd: Sut i Dynnu Wyneb Cwningen - Canllaw Lluniadu Cwningen Cam-wrth-Gam

Fodd bynnag, mae gweddill y broses yr un peth, ond gadewch inni fynd drwy'r gwahanol gamau i weld sut rydym yn gwneud hyn.

Cam 1: Llunio'r Llythyr

Gadewch inni ddechrau drwy dynnu llun y llythyren “C” gyda'n pensiliau. Gallwn ddilyn yr un broses o lythrennu bloc lle byddwch yn tynnu llun y llythyren mewn arddull llinell syml, a byddwch wedyn yn symud ymlaen i amlinellu o gwmpas i greu llythyren fwy trwchus.

Os ydych yn gobeithio cwblhau prosiectau crefft lle rydych angen paent a fydd yn gweithio'n dda ar gyfer unrhyw nifer o arwynebau, yna paent crefft yw eich cyfle! Mae'r cysondeb yn llyfn, yn hufenog, ac yn hawdd i'w ddefnyddio.

Ar ôl i chi greu amlinelliad mwy trwchus o'r llythyren, gallwch ddileu'r llinell y tu mewn i amlinelliad y llythyren “C”. Dylem gael ein gadael â llythyren bloc “C”.

Ar ôl i ni gael ein llythyren “C” wedi ei ysgrifennu mewn pensil, gallwn barhau i gymryd ein marciwr micron ac yn amlinellu'r testun. Gallech wneud hyn ar ddiwedd y broses gyfan neu ar y dechrau, does dim ots.

Os ydych yn gobeithio cwblhau prosiectau crefft lle mae angen paent arnoch a fydd yn gweithio'n dda ar gyfer unrhyw nifer o arwynebau ,yna paent crefft yw eich cyfle! Mae'r cysondeb yn llyfn, yn hufenog, ac yn hawdd i'w ddefnyddio.

Fodd bynnag, weithiau mae'n braf ei wneud yn gynharach fel bod gennych ganllawiau cliriach i weithio oddi mewn iddynt.

Cam 2: Ychwanegu Dimensiynau

Rydym yn dechrau drwy dynnu llinellau croeslin i'r cyfeiriad a ddewiswn; bydd y llinellau hyn yn dynodi dyfnder. Mae'r llythyren eisoes yn bodoli fel siâp dau ddimensiwn, gyda lled ac uchder, does ond angen i ni roi dyfnder iddo. Rydym am dynnu llun o'r corneli ar ddiwedd y siâp llythyren yn gyntaf.

Os ydych yn gobeithio cwblhau prosiectau crefft lle mae angen paent arnoch a fydd yn gweithio'n dda ar gyfer unrhyw nifer o arwynebau, yna paent crefft yw eich mynd-i! Mae'r cysondeb yn llyfn, hufenog, a hawdd i'w ddefnyddio.

O'r fan honno, rydym am ychwanegu llinell ar waelod y llythyren. Gwyddom nad oes ymyl ar waelod y siâp “C”, fodd bynnag, rydym am dynnu llinell o waelod cromlin yr “C”. Unwaith eto, gwnewch yn siŵr bod y llinell ddyfnder hon yn symud i'r un cyfeiriad â'r llinellau dyfnder eraill.

Rydym hefyd am sicrhau bod yr holl linellau dyfnder yn gyfochrog â'i gilydd.

O'r fan hon, rydym am ychwanegu llinell uchder arall at y llythyren. OS byddwn yn dilyn y rheol o gadw pob set o linellau ar gyfer pob dimensiwn yn gyfochrog, byddwn yn canfod ei fod yn gwneud y broses yn haws. Felly, pan fyddwn yn tynnu llinell uchder yn gyfochrog â siâp yllythyren, byddwn yn canfod ei fod yn croestorri â'r llinell ddyfnder yn naturiol.

Os ydych yn gobeithio cwblhau prosiectau crefft lle mae angen paent arnoch a fydd yn gweithio'n dda ar gyfer unrhyw nifer o arwynebau, yna paent crefft yw eich cyfle! Mae'r cysondeb yn llyfn, yn hufenog, ac yn hawdd i'w ddefnyddio.

Gwnewch yn siŵr eich bod yn tynnu llinellau yn gyfochrog â'ch gilydd a byddwch yn iawn.

34>

Bydd dilyn y rheol llinellau paralel, yn caniatáu i linellau ein llythyren groesi a fydd yn gwneud i'r llythyren edrych yn naturiol. Cofiwch fod yr holl linellau dyfnder yn gyfochrog â'i gilydd a bod y rheol hon yn berthnasol i bob set o linellau ar gyfer pob dimensiwn. O'r fan honno, gallwn fynd dros ein llythyr gyda'n marcwyr i emboleiddio'r llythyren.

Cam 3: Ychwanegu Cysgod i'r Llythyr

Ychwanegu cysgod yw'r yr un peth ar gyfer llythrennau crwm lle bynnag y mae gan y llythyren arwynebau syth. Fodd bynnag, yr unig faes lle mae ychwanegu graddliwio yn wahanol yw yng nghromlin y llythyren. Rydyn ni'n dal i gymhwyso'r un rheol tair tôn, gan ddefnyddio tôn dywyll, ganolig, a thôn ysgafn ar gyfer pob dimensiwn. Y tro hwn, fodd bynnag, mae graddiant o waelod neu ochr y llythyren i'r brig.

Mae hyn yn golygu y byddwn yn gwneud graddiant di-dor sy'n trawsnewid o un tôn i'r llall.

Mae'n eithaf syml, gadewch i ni ddweud bod y ffynhonnell golau uwchben y llythyren. Mae hyn yn golygu y bydd y naws ysgafnaf ar unrhyw arwynebau sy'n wynebu i fyny. Gallwch chi gadw'r cyfanmae'r arwynebau hyn yn wyn, fodd bynnag, gallwch arlliwio gyda'ch pensil y tôn ganol ar gyfer blaen y llythyren a thôn tywyllach ar gyfer unrhyw arwynebau sy'n wynebu i lawr.

Os ydych yn gobeithio cwblhau prosiectau crefft lle rydych angen paent a fydd yn gweithio'n dda ar gyfer unrhyw nifer o arwynebau, yna paent crefft yw eich cyfle! Mae'r cysondeb yn llyfn, hufenog, ac yn hawdd i'w ddefnyddio.

Ar hyd ochr grwm y llythyren, byddwch yn cysgodi graddiant di-dor sy'n trawsnewid o dywyll i olau wrth i'r llythyren gromlinio o'r o'r gwaelod i'r brig.

Mae'r egwyddor yn dal yr un fath, dim ond ychydig o addasiad yn y ffordd rydych yn creu trawsnewidiad o amrywiadau tonyddol gwahanol o fewn cromlin y llythyren. Mae hyn yn rhywbeth i ymarfer serch hynny. Pa un y gellir ei gymhwyso at bob llythyren sydd â chrymedd bychan. Fodd bynnag, chi sy'n dewis pa ochrau i'r llythyren sydd fwyaf ysgafn a thywyll.

Cofiwch y dylai pob set o linellau dimensiwn redeg yn gyfochrog â'i gilydd bob amser. Yn ail, dylai pob ochr i'r llythyren sy'n wynebu'r un cyfeiriad fod yr un fath mewn cysgod neu liw. Nawr gadewch i ni archwilio'r cysyniad hwn gydag ymarfer.

Lluniadu Wyddor Tri Dimensiwn

Nawr ein bod yn gwybod y dull o droi llythrennau dau-ddimensiwn yn llythrennu 3D, gallwn nawr archwilio gwahanol ffyrdd o gymhwyso'r egwyddorion hyn i wyddor 3D. Byddwn nawr yn creu wyddor gan ddefnyddio'r 3Degwyddorion dimensiynau, persbectif, a golau i greu amrywiadau gwahanol o fewn pob llythyren o'r wyddor.

Os ydych yn gobeithio cwblhau prosiectau crefft lle mae angen paent arnoch a fydd yn gweithio'n dda ar gyfer unrhyw nifer o arwynebau, yna paent crefft yw eich cyfle! Mae'r cysondeb yn llyfn, yn hufenog, ac yn hawdd i'w ddefnyddio.

Mae hwn yn ymarfer i chi archwilio gwahanol drwch o lythrennau, gwahanol gyfeiriadau ar gyfer llinellau dyfnder, a sut rydych chi'n ychwanegu'r gwahanol arlliwio tonau. Gadewch i ni fynd trwy ychydig o gamau i'n harwain trwy'r ymarfer.

Cam 1: Lluniadu'r Llythrennau

Gadewch i ni ddechrau trwy dynnu llythrennau'r wyddor ar dudalen, gall hyn byddwch waeth pa mor fawr y dymunwch iddo fod. Gwnewch yn siŵr eich bod chi'n dechrau trwy ysgrifennu pob llythyren yn gyntaf mewn arddull llinell syml i'w maint a'u gosod mewn gofod braf. Yr ydym am ofalu fod digon o le rhwng pob llythyren; fel hyn, gallwn archwilio ein llinellau 3D gan fynd i bob cyfeiriad gwahanol ar gyfer yr ymarfer hwn.

Cam 2: Ychwanegu Dimensiynau

Gan ein bod yn deall sut i wneud ein llythrennau yn fwy trwchus, gallwn wneud hyn ar gyfer pob llythyren ac yna cymhwyso egwyddorion dimensiwn. Rydyn ni eisiau symud o un llythyren i'r llall, gan ddewis i ba gyfeiriad rydyn ni am ychwanegu llinellau dyfnder. Archwiliwch pa mor ddwfn rydych chi am i'r llythrennau ymddangos. Mae'r ymarfer hwn wedi'i fwriadu i chi ei archwilio, nawr eich bod chi'n deall y broses o ychwanegu dimensiwn i'chllythyrau.

Wrth i chi ychwanegu dimensiwn i bob llythyren, ceisiwch fynd drwy'r broses o gymhwyso pob cam i bob llythyren yn araf. Rhowch gynnig ar wahanol gyfeiriadau ar gyfer eich llythrennau 3D pan fyddwch chi'n ychwanegu'r llinellau dyfnder. Archwiliwch wneud i'r llythrennau symud i bob math o gyfeiriadau.

Wrth i chi ychwanegu llinellau dyfnder i bob llythyren cofiwch eich bod am gadw pob set o linellau ar gyfer pob dimensiwn yn gyfochrog â'i gilydd. Dylai pob llinell sy'n dynodi dyfnder fod yn gyfochrog a symud i'r un cyfeiriad.

Os ydych yn gobeithio cwblhau prosiectau crefft lle mae angen paent arnoch a fydd yn gweithio'n dda ar gyfer unrhyw nifer o arwynebau, yna paent crefft yw eich mynd i! Mae'r cysondeb yn llyfn, yn hufenog, ac yn hawdd i'w ddefnyddio.

Mae'r un peth yn wir am linellau ar gyfer uchder a lled. Cymerwch eich amser ar y llythrennau crwm.

Ar ôl i ni fynd drwy bob llythyren, gan archwilio amrywiadau gwahanol o lythrennau 3D, gallwn fynd dros ein llythrennau gyda marciwr i ymgorffori'r testun. Does dim rhaid i chi wneud hyn ond wrth ddysgu sut i arlliwio mewn 3D gall fod yn eithaf defnyddiol i'r llinellau fod yn wahanol.

Os ydych chi'n gobeithio cwblhau prosiectau crefft lle mae angen paent arnoch chi, bydd gweithio'n dda ar gyfer unrhyw nifer o arwynebau, yna paent crefft yw eich dewis! Mae'r cysondeb yn llyfn, hufenog, ac yn hawdd i'w ddefnyddio.

Cymerwch eich amser yn mynd dros bob llythyren, yn enwedig gyda'r llythrennau crwm.

Fel y gwnewch hyn, cofiwch hynnypan fyddwn yn dechrau cysgodi, gallwch ddefnyddio'r rheol tair tôn sut bynnag y dymunwch. Mae hyn yn golygu nad oes angen i chi bob amser ddewis cyfeiriad ar gyfer y ffynhonnell golau. Wrth ychwanegu'r gwahanol arlliwiau i mewn, bydd y broses yn naturiol yn creu ffynhonnell golau.

Cam 3: Ychwanegu Cysgod i'r Llythrennau

O'r fan hon gallwn ganiatáu ein hunain i fod yn chwareus gyda'n marcwyr a'n pensiliau wrth i ni dywyllu ym mhob llythyren. Cofiwch y gallwch chi ddefnyddio'ch pensil a'ch marciwr ochr yn ochr â'i gilydd i greu'r amrywiad tri-tôn o fewn llythyren.

Os ydych chi'n gobeithio cwblhau prosiectau crefft lle mae angen paent arnoch chi a fydd yn gweithio'n dda ar gyfer unrhyw nifer o arwynebau, yna paent crefft yw eich dewis! Mae'r cysondeb yn llyfn, hufenog, ac yn hawdd i'w ddefnyddio.

Mae hyn yn golygu mai'r marciwr du fyddai'r tôn tywyllaf, a gallwch greu tonau ysgafnach gyda'ch pensil.

Rhowch gynnig ar ddilyniannau amrywiol fel gwneud wyneb y llythyren yn ddu, gyda thonau canol ar hyd yr ochr a thonau ysgafnach ar ei ben. Ceisiwch gymhwyso pob un o'r amrywiadau gwahanol o'r tri thôn.

Y nod yma yw i chi archwilio amrywiadau gan ychwanegu cysgod i'ch llythrennau 3D.

Rhoi'r llythrennau bydd dilyniannau lliwio gwahanol yn rhoi rhinweddau persbectif gwahanol i'r llythrennau. Mae hyn oherwydd wrth i ni ychwanegu lliw i bob llythyren sy'n cael ei thynnu i gyfeiriad gwahanol, rydyn ni'n goleuo'r llythyrengyda'n cysgod. Mae hyn yn gwneud i'r llythyr ymddangos fel pe bai wedi'i oleuo o wahanol gyfeiriadau. Mae'n ffordd wych o weld sut mae cysgodi yn gwella ansawdd 3D llythyren.

Rhywbeth i'w nodi am y llythrennau crwm yw y dylech chi bob amser greu graddiannau di-dor yng nghromlin y llythyren yn gyfochrog â'r llinellau dimensiwn. Er enghraifft, os ydych chi'n cysgodi ar hyd echel groeslin ar gyfer y llinellau dyfnder, ceisiwch gadw'ch cysgodi'n groeslinol. Bydd hyn yn rhoi ansawdd mwy cywir i'r lliwio.

Yn bwysicaf oll, gwnewch yn siŵr eich bod chi'n chwarae o gwmpas gyda sut rydych chi'n lliwio pob llythyren. Archwiliwch ddilyniannau ond hefyd archwiliwch wneud llythrennau'n dywyllach neu'n ysgafnach. Mae hyn yn golygu y gallwch chi wneud amrywiaeth o arlliwiau o dywyll i olau sy'n gymharol ysgafn neu dywyll yn gyfan gwbl.

Sicrhewch ddefnyddio'r ymarfer hwn i arbrofi ac archwilio eich llythrennau 3D.

Awgrymiadau i'w Cofio

 • Sicrhewch eich bod yn defnyddio eich pren mesur. Mae defnyddio'r pren mesur i greu llinellau syth di-dor yn hanfodol wrth greu llythrennau 3D.
 • Cymerwch eich amser gyda llythrennau crwm. Mae creu ochrau crwm llythrennau yn gofyn am ddull ysgafn, felly cymerwch eich amser gyda'r mathau hyn o nodweddion o fewn llythrennau.
 • Cofiwch y ffynhonnell golau . Wrth i chi arlliwio mewn gwahanol rannau o'r llythrennau, cofiwch y bydd yr un arwynebau bob amser yr un fath mewn cysgod.
 • Gweithiwch bob amser gyda thair tôn gwahanol . Gan ddefnyddio tridatblygu greddf ar gyfer ychwanegu dimensiwn i lythrennau o hyn ymlaen.

Os ydych yn gobeithio cwblhau prosiectau crefft lle mae angen paent arnoch a fydd yn gweithio'n dda ar gyfer unrhyw nifer o arwynebau, yna paent crefft yw eich cynnig. -i! Mae'r cysondeb yn llyfn, hufennog, ac yn hawdd i'w ddefnyddio.

Nid yw dysgu sut i dynnu llythrennau mewn 3D yn anodd, yn y tiwtorial hwn byddwn yn gweithio gyda ffurfiau llythrennau bloc syml.

Fel hyn, rydyn ni'n delio â siapiau syml, gan roi syniad da i ni o sut i gymhwyso'r tri dimensiwn i bob llythyren. Ar gyfer yr ymarfer hwn ar sut i dynnu llythrennau mewn 3D, ni fydd angen unrhyw ddeunyddiau afradlon, wedi dweud hynny, gadewch i ni edrych ar yr hyn y bydd ei angen arnom.

Deunyddiau Angenrheidiol

Dysgu mae sut i dynnu llythrennau mewn 3D yn gofyn am ddeunyddiau syml iawn. Yr hyn fydd ei angen arnom yw pensil, gallwch ddefnyddio unrhyw bensil ond mae'n well defnyddio pensil caletach fel pensil 2H neu H. Bydd arnom angen pen micron ar gyfer mynd dros lythrennau penodol yr ydym yn eu tynnu, dim ond i roi llinellau mwy amlwg a beiddgar i'r llythrennau. Bydd angen pren mesur arnom, gan y byddwn yn defnyddio'r pren mesur i greu llinellau tri dimensiwn manwl gywir. Bydd angen rhwbiwr arnom i ddileu unrhyw gamgymeriadau bach trwy gydol y broses luniadu. Yn olaf, bydd angen rhywfaint o bapur arnom, bydd unrhyw bapur yn ei wneud ar gyfer y tiwtorial hwn. Gellir dod o hyd i'r holl ddeunyddiau trwy'r dolenni isod:

 • Pensil
 • Rhwbiwr
 • Micron Pen
 • Rheolwr (unrhywmae tonau yn gwahaniaethu rhwng gwahanol agweddau ar y llythrennu 3D.
 • Cael hwyl gyda gwahanol safbwyntiau . Gall lluniadu'r llinellau tri dimensiwn i gyfeiriadau gwahanol fod yn beth hwyliog i'w archwilio mewn ymarfer wyddor 3D.
 • Cofiwch bob amser y rheol llinellau cyfochrog . Mae pob llinell sy'n dynodi dyfnder yn gyfochrog ac yn symud i'r un cyfeiriad. Mae hyn yn berthnasol i linellau ar gyfer uchder a lled.

Mae dysgu sut i dynnu llythrennau mewn 3D yn eithaf syml ar ôl i chi ddeall yr egwyddorion sylfaenol. Gall torri’r broses llythrennu 3D yn ei hegwyddorion allweddol ein helpu i ddeall sut i droi unrhyw lythrennu yn siapiau tri dimensiwn. Mae llythrennau bloc 3D yn ffordd wych o ddysgu gan fod y siâp llythrennu yn syml a gallwn gymhwyso'r llinellau dimensiwn yn hawdd, gan roi cyflwyniad da i ni i'r broses o lythrennu 3D. Fodd bynnag, gellir cymhwyso'r egwyddor hon at bob arddull o lythrennu. Unwaith y byddwch chi'n deall y tri dimensiwn, persbectif, a golau, gallwch chi droi unrhyw arddulliau llythrennu yn ddyluniadau lluniadu llythrennau 3D.

Cwestiynau a Ofynnir yn Aml

Sut Ydych Chi'n Cysgodi Llythyrau 3D?

Pan fyddwch chi'n dysgu sut i dynnu llythrennau mewn 3D, rydych chi'n gweld bod y dimensiynau gwahanol yn symud i gyfeiriadau gwahanol. Er mwyn gwneud ansawdd y llythrennu yn fwy gweladwy, syniad da yw defnyddio techneg lliwio tri-tôn. Mae hyn yn golygu ein bod ni eisiau lliwio'r llythyren gan ddefnyddio tri gwahanolarlliwiau. Gellir cymhwyso tri arlliw gwahanol i dri dimensiwn gwahanol. Yr hyn sy'n braf am yr egwyddor hon yw y gallwch ei ddefnyddio mewn unrhyw drefn. Er mwyn rhoi mwy o fanylion i'ch llythrennau 3D gallwch arlliwio un rhan o olau, un rhan mewn tôn ganol, ac un rhan o'r testun mewn tôn dywyll. Cyn belled â bod pob rhan o lythyr yr un lliw, gallwch aildrefnu trefn y lliwio. Er enghraifft, gall y gwaelod fod yn ysgafn, tôn canol yr ochrau, a blaen y llythyren yn dywyll. Gallwch newid trefn y lliwio, cyn belled â'ch bod yn cadw'r egwyddor tri lliw, gallwch wneud unrhyw ran o'r llythyren yn dywyllach neu'n ysgafnach.

Beth Yw Prif Egwyddorion Llythrennu 3D?

Yr egwyddor allweddol gyntaf yw deall y tri dimensiwn. Uchder, lled a dyfnder yw'r tri chyfeiriad a fydd yn eich arwain wrth i chi dynnu'ch llythyrau. Bydd deall llinellau symudiad llythrennau yn y tri dimensiwn hyn yn helpu i roi'r ansawdd tri dimensiwn i'ch llythrennau 3d. Yn ail, bydd hyn yn diffinio persbectif eich llythyr ac o ba ongl yr edrychir arno. Unwaith y byddwn yn deall y persbectif, yna gallwn chwarae o gwmpas gyda lliwio yn y llythyr. Unwaith y byddwn yn dewis pa ochr i'r llythyren sy'n agored i'r ffynhonnell golau, gallwn symud ymlaen i gysgodi'r llythyr gan ddefnyddio gwahanol dri arlliw gwahanol. Felly, o wybod y tri dimensiwn, deall sut mae hynny'n ffurfio persbectif a sut mae'r llythyren yn agored i affynhonnell golau ar gyfer lliwio yw cydrannau allweddol llythrennau 3D.

Beth Yw Pwrpas Llythrennu 3D?

Mae llythrennu 3D yn sgil hanfodol i'w ddysgu os oes gennych ddiddordeb mewn llythrennu â llaw, dylunio graffeg, neu unrhyw alwedigaeth greadigol sy'n seiliedig ar destun. Mae dysgu sut i dynnu llythrennau mewn 3D yn rhoi gwybodaeth sylfaenol i chi o sut mae llythrennau'n cael eu ffurfio. Mae hyn yn rhywbeth y gellir ei ddefnyddio mewn amrywiol ddiddordebau creadigol. Mae dysgu llythrennau 3D hefyd yn rhoi gwybodaeth sylfaenol i chi o sut i ychwanegu dimensiynau at destun arall. Gellir cymhwyso egwyddorion llythrennu 3D at bob math o lythrennu. Unwaith y byddwch yn deall sut i wneud llythrennau 3D bydd yn datblygu eich sgiliau llythrennu, gan roi mwy o opsiynau i chi greu testun diddorol a hynod. Mae deall sut i dynnu llythrennau mewn 3D yn sgil hanfodol i ddylunwyr sydd â diddordeb mewn gwneud ffurfiau unigryw o lythrennu, yn y pen draw yn rhoi repertoire mwy mireinio i chi ar gyfer eich dyluniadau lluniadu llythrennau 3D.

bydd pren mesur yn ei wneud)
 • Papur (bydd unrhyw bapur yn gwneud)
 • Beth i'w Wybod Cyn Lluniadu Llythyrau mewn 3D

  Mae yn rhai cysyniadau allweddol rydym am fod yn ddieuog cyn dechrau ar y broses o dynnu llythrennau bloc 3D. Mae creu llythrennu 3D yn golygu bod angen deall sut mae tri dimensiwn yn gweithio. Er mwyn deall sut mae tri dimensiwn yn gweithio a sut maen nhw'n cael eu cymhwyso i lythrennu, gadewch inni edrych ar y cysyniadau allweddol a fydd yn ein paratoi ar gyfer gwneud ein dyluniadau lluniadu llythrennau 3D.

  Safbwynt

  Y tri dimensiwn o bydd y persbectif yn diffinio'r tri dimensiwn ac o ba gyfeiriad yr edrychir ar y llythyren. Mae hyn yn golygu os ydym yn edrych ar y llythyren o safbwynt pwynt chwith, byddwn yn gweld y dimensiwn ar ochr chwith y llythrennau. Mae cyfeiriad y persbectif yn diffinio lle rydym yn ychwanegu'r tri dimensiwn i'r llythrennau.

  Os ydych yn gobeithio cwblhau prosiectau crefft lle mae angen paent arnoch a fydd yn gweithio'n dda ar gyfer unrhyw nifer o arwynebau, yna paent crefft yw eich go-i! Mae'r cysondeb yn llyfn, hufenog, ac yn hawdd i'w ddefnyddio.

  Er enghraifft, gallwn weld os ydym yn tynnu'r 3D ar ochr chwith y llythrennau, mae'n golygu ein bod yn gweld y llythyrau o safbwynt pwynt chwith.

  Fodd bynnag, os ydym yn gweld y llythrennau o safbwynt y pwynt cywir, mae hyn yn golygu y byddwn yn gweld y rhinweddau tri dimensiwn o'r llythyren ar yr ochr dde.Mae'r cysyniad hwn yn berthnasol i bob ongl o'r llythyren. Mae hyn yn golygu os edrychwn ar lythyren o safbwynt pwynt isel iawn, fe welwn ni ochr dde a gwaelod y llythyren hefyd.

  Y Tri Dimensiwn

  Uchder, hyd, a dyfnder. Dyma'r tri dimensiwn gwahanol sy'n gwneud i lythrennau 3D edrych yn dri dimensiwn. Er mwyn i lythyr edrych yn dri dimensiwn, mae angen iddo gael lled, lle mae'r llythyren yn ddigon llydan i ryw raddau. Mae hyn yn golygu bod angen i'r llythyren ymestyn i gyfeiriad yr ochr.

  Os ydych chi'n gobeithio cwblhau prosiectau crefft lle mae angen paent arnoch a fydd yn gweithio'n dda ar gyfer unrhyw nifer o arwynebau, yna paent crefft yw eich dewis. ! Mae'r cysondeb yn llyfn, hufenog, ac yn hawdd i'w ddefnyddio.

  Mae angen i'r llythyren hefyd fod â hyd. Dyma sy'n gwneud i'r llythyren edrych fel petai'n ymestyn ymlaen neu'n ôl.

  Yn olaf, mae angen uchder i'r llythyren, a dyna sut mae'r llythyren yn ymestyn i fyny neu i lawr. Unwaith y byddwn wedi dewis cyfeiriad, rydym yn deall o ba safbwynt yr ydym yn edrych ar y llythyr. Bydd hyn yn pennu cyfeiriad ein llinellau tri dimensiwn.

  Golau

  Wrth ychwanegu dimensiwn i'r llythrennau, rydym am ddiffinio'r dimensiynau gyda graddliwio. Gallwn wneud hyn trwy ddychmygu mai'r rhannau o'r llythyren sydd fwyaf ysgafn fyddai'r rhannau o'r llythyren sydd fwyaf agored i ffynhonnell golau. Gan ddefnyddio agall dull tri chysgod roi ansawdd mwy realistig i'r testun.

  Os ydych yn gobeithio cwblhau prosiectau crefft lle mae angen paent arnoch a fydd yn gweithio'n dda ar gyfer unrhyw nifer o arwynebau, yna mae paent crefft yn eich cynnig. i! Mae'r cysondeb yn llyfn, hufenog, ac yn hawdd i'w ddefnyddio.

  Dyma ffordd wych o wella'r llythrennau 3D, gan roi golwg fwy realistig i'r dimensiynau, trwy ymgorffori golau, tôn canol , ac amrediad tonyddol tywyll.

  Cyfarwyddiadau Cam-wrth-Gam ar Sut i Lunio Llythrennau mewn 3D

  Yn y tiwtorial hwn, byddwn yn gyntaf mynd trwy hanfodion troi llythrennau yn llythrennau tri dimensiwn. Mae hyn yn golygu y byddwn yn edrych yn gyntaf ar y cysyniadau o daldra, dyfnder a hyd, er mwyn dod i ddeall sut y cânt eu cynrychioli ar ffurf llythyren. Byddwn hefyd yn edrych ar sut y byddwn yn deall y persbectif y byddwn yn edrych ar lythyr ohono, yn pennu sut mae'r tri dimensiwn yn cael eu cynrychioli yn y llythyr.

  Os ydych yn gobeithio cwblhau prosiectau crefft lle mae angen paentio hynny. yn gweithio'n dda ar gyfer unrhyw nifer o arwynebau, yna paent crefft yw eich cyfle! Mae'r cysondeb yn llyfn, hufenog, ac yn hawdd i'w ddefnyddio.

  Byddwn yn edrych ar sut rydym yn defnyddio golau i ychwanegu cysgod i wahanol agweddau o'r llythyren i gyfoethogi'r llythrennau 3D.

  Ar ôl i ni ddeall yr egwyddorion hyn, byddwn yn mynd trwy set o gyfarwyddiadau cam wrth gam sy'n disgrifio sut i gymhwyso'r egwyddor hon isiâp ciwb syml, yn ogystal â llythrennau gyda chromliniau a hebddynt. Yn olaf, byddwn yn cael ein cyflwyno i ymarfer lle byddwn yn llunio wyddor 3D. Mae hyn er mwyn i ni allu ymarfer yn ein hamser ein hunain, a fydd yn ein helpu i gadw ein sgiliau llythrennu 3D wedi’u mireinio. Nawr ein bod ni'n gwybod beth i'w ddisgwyl, gadewch i ni fynd trwy'r tiwtorial ar sut i dynnu llythrennau mewn 3D.

  Tynnu Ciwb Tri Dimensiwn

  Nawr ein bod ni'n gwybod beth i'w ddisgwyl, gadewch i ni cymhwyso'r cysyniadau hyn i siâp syml. Bydd diffinio sut mae'r cysyniadau hyn yn bresennol o fewn siâp syml yn helpu i'ch paratoi ar gyfer eu cymhwyso i siapiau mwy cymhleth fel llythrennau.

  Os ydych yn gobeithio cwblhau prosiectau crefft lle mae angen paent arnoch a fydd yn gweithio'n dda ar gyfer unrhyw nifer o arwynebau, yna paent crefft yw eich dewis! Mae'r cysondeb yn llyfn, hufenog, ac yn hawdd i'w ddefnyddio.

  Fodd bynnag, unwaith y byddwn yn gwybod y broses o wneud cais ar siâp syml, gallwn gymryd y broses honno a'i chymhwyso i unrhyw lythrennau 3D .

  Cam 1: Lluniadu'r siâp

  Gadewch i ni ddechrau drwy dynnu llun sgwâr syml. Dechreuwch trwy gymryd eich pensil a phren mesur a thynnu llun siâp sgwâr syml. Gallwch wneud y sgwâr yr un hyd ar bob ochr, gan ei wneud yn syml ar gyfer yr ymarfer.

  Cam 2: Ychwanegu Dimensiynau

  O'r fan hon byddwn yn dewis cyfeiriad y bydd ein llinellau dimensiwn yn mynd iddo. . Gadewch i ni wneud i'r llinellau fynd i gyfeiriad i lawr tuag at ochr dde'r dudalen. Gydag asgwâr gallwn weld eisoes bod uchder a hyd, fodd bynnag, rydym am roi dyfnder iddo yn awr gan ei wneud yn dri dimensiwn.

  Os ydych yn gobeithio cwblhau prosiectau crefft lle mae angen paent a fydd yn gweithio wel ar gyfer unrhyw nifer o arwynebau, yna paent crefft yw eich dewis! Mae'r cysondeb yn llyfn, hufenog, ac yn hawdd i'w ddefnyddio.

  Rydym yn gwneud hyn trwy dynnu set o linellau o bob cornel o'r ciwb gan symud i'r un cyfeiriad croeslin.

  O’r fan hon, rydym yn cysylltu’r llinellau hynny drwy dynnu llinell fertigol a llorweddol sy’n rhedeg yn gyfochrog ar hyd gwaelod y ciwb ac ochr y ciwb. Wrth i ni dynnu'r llinellau hyn, fe'u gwelwn yn croeslinio â'r llinellau lletraws, gan roi tri dimensiwn i'r sgwâr gan ei droi'n giwb.

  Os ydych yn gobeithio cwblhau prosiectau crefft lle mae angen paent a fydd yn gweithio. wel ar gyfer unrhyw nifer o arwynebau, yna paent crefft yw eich dewis! Mae'r cysondeb yn llyfn, hufennog, ac yn hawdd i'w ddefnyddio.

  Nodyn pwysig i'w gofio yw, cyn belled â bod llinellau'n rhedeg yn gyfochrog â'i gilydd, bydd ansawdd tri dimensiwn siâp yn byddwch yn gywir bob amser.

  Gallwn weld, gan fod yr holl linellau dyfnder yn rhedeg yn groeslinol ac yn gyfochrog i'r un cyfeiriad, y bydd hyn yn gwneud siâp y ciwb yn gywir. Mae hyn yn berthnasol i bob llinell sy'n nodi uchder a lled hefyd. Pryd bynnag y byddwch chi'n ychwanegu llinellau sy'n nodi dyfnder, gallwch chi eu cysylltu ag eraillllinellau sy'n rhedeg yn gyfochrog â'r llinellau uchder a lled.

  Cam 3: Ychwanegu Cysgod i'r Ciwb

  Gan ddefnyddio rheol tri chysgod byddwn yn gweld sut daw'r ciwb ychydig yn fwy tri dimensiwn. Os dychmygwn fod y ffynhonnell golau yn union o flaen y ciwb, gallwn ddychmygu y bydd yn effeithio ar liw pob ochr i'r ciwb gweladwy. Gall defnyddio tri thôn, fel tôn tywyll, canol-dôn, a thôn ysgafn ddiffinio'r siâp yn well. Hefyd, nid oes angen i chi boeni am ddarganfod ffynhonnell y golau yn gyntaf.

  Os ydych chi'n gobeithio cwblhau prosiectau crefft lle mae angen paent arnoch a fydd yn gweithio'n dda ar gyfer unrhyw nifer o arwynebau, yna paent crefft yw eich mynd-i! Mae'r cysondeb yn llyfn, yn hufenog, ac yn hawdd i'w ddefnyddio.

  Gweld hefyd: Frans Hals - Darganfyddwch Fywyd a Gwaith Celf y Peintiwr hwn o'r Iseldiroedd

  Gallwch ychwanegu tri arlliw at unrhyw ran o'r llythyren, a bydd yn diffinio'r ffynhonnell golau unwaith y bydd wedi'i lliwio i mewn.

  Dyma’r broses o drawsnewid siâp dau ddimensiwn yn siâp tri dimensiwn. Gan ddefnyddio'r dull hwn, gallwch chi drawsnewid unrhyw siâp yn dri dimensiwn, gan gynnwys llythrennau. Wedi dweud hynny, gadewch inni weld sut y gallwn gymhwyso hyn i lythrennau syth a chrwm.

  Lluniadu Tri Dimensiwn mewn Llythyren Gyda Llinellau Syth

  Defnyddio'r broses troi tri cham siâp dau ddimensiwn i siâp tri dimensiwn, gadewch inni weld sut y gallwn wneud yr un peth ar gyfer llythrennau. Byddwn yn defnyddio'r un broses ag y gwnaethom i'r ciwb droi llythyrau idditair llythyren bloc 3D.

  I gadw'r broses yn syml, byddwn yn creu rhai llythrennau bloc syml, ac yn cymhwyso'r tri cham, gan ei droi'n llythyren bloc tri dimensiwn.

  Cam 1: Llunio'r Llythyr

  Gadewch i ni ddechrau trwy gymryd ein pensiliau a thynnu llinell lythyren syml “A”. Byddwn yn defnyddio'r llythyren “A” i ddangos y broses oherwydd bod ganddi ymylon miniog. Rydym eisiau gwybod sut y gellir cymhwyso'r broses i lythrennau syth, ac yn ddiweddarach ar lythrennau crwm.

  Ar ôl i ni dynnu ein llythyren mewn fersiwn llinell, gallwn symud ymlaen i cymhwyso'r broses llythyr bloc o amlinellu'r llythyren llinell. Fel yr amlinellwn, rydym am gadw ychydig o fwlch rhwng y llinellau a amlinellwyd a llinell y llythrennau.

  Os ydych yn gobeithio cwblhau prosiectau crefft lle mae angen paent arnoch a fydd yn gweithio'n dda ar gyfer unrhyw nifer o arwynebau, yna paent crefft yw eich cyfle! Mae'r cysondeb yn llyfn, hufenog, ac yn hawdd i'w ddefnyddio.

  Trwy wneud hyn, rydyn ni'n rhoi mwy o led a chorff i'r llythyren.

  3>

  Ar ôl i ni wneud llythyr mwy trwchus, ar ôl i ni amlinellu’r llythyr ysgrifenedig cychwynnol, gallwn wedyn ddileu’r llinellau o fewn y llinellau a amlinellwyd. Dylid gadael llythyren fwy trwchus A. Gwnewch yn siŵr eich bod yn gwneud y llythyren yn arddull bloc, fel hyn gallwn ddefnyddio'r corneli i'n harwain wrth wneud llinellau dyfnder lletraws.

  Cam 2: Ychwanegu Dimensiynau

  O'r fan hon gallwn ychwanegu llinellau dimensiwn. Unwaith eto,

  John Williams

  Mae John Williams yn arlunydd profiadol, yn awdur ac yn addysgwr celf. Enillodd ei radd Baglor yn y Celfyddydau Cain o Sefydliad Pratt yn Ninas Efrog Newydd ac yn ddiweddarach dilynodd ei radd Meistr yn y Celfyddydau Cain ym Mhrifysgol Iâl. Ers dros ddegawd, mae wedi dysgu celf i fyfyrwyr o bob oed mewn lleoliadau addysgol amrywiol. Mae Williams wedi arddangos ei waith celf mewn orielau ar draws yr Unol Daleithiau ac wedi derbyn sawl gwobr a grant am ei waith creadigol. Yn ogystal â'i weithgareddau artistig, mae Williams hefyd yn ysgrifennu am bynciau sy'n ymwneud â chelf ac yn dysgu gweithdai ar hanes celf a theori. Mae'n frwd dros annog eraill i fynegi eu hunain trwy gelf ac mae'n credu bod gan bawb y gallu i fod yn greadigol.