Sut i Dynnu Peony - Creu Llun Peony Realistig

John Williams 25-09-2023
John Williams

Tabl cynnwys

Gan eu bod yn gwybod am eu siâp a'u lliw hardd, dywedir bod blodau peony yn cynrychioli cyfoeth ac anrhydedd. Gan flodeuo mewn amrywiaeth o liwiau, fel pinc, porffor, oren, a gwyn, mae peonies yn gwneud yr ychwanegiad gwanwyn a haf perffaith i unrhyw ardd neu fâs! Yn y tiwtorial lluniadu heddiw, rydyn ni'n mynd i ddangos i chi sut i dynnu peony gyda'n cyfarwyddiadau cam wrth gam. Dewiswch y cyflenwadau lluniadu y byddwch yn eu defnyddio heddiw a gadewch i ni ddechrau arni!

Sut i Greu Darlun Blodau Peony Realistig

Ymunwch â ni i ddysgu sut i dynnu llun peony yn y manylion hyn tiwtorial cam wrth gam! Gan ddechrau gydag elfennau sylfaenol lluniadu, bydd ein tiwtorial hefyd yn ymdrin â sut i ychwanegu gwead, lliwio, cysgodi, ac amlygu i wneud eich darlun peony yn bop.

Mae ein canllaw lluniadu peony hawdd yn wych i ddechreuwyr. ac artistiaid mwy profiadol fel ei gilydd, felly cydiwch yn eich offer lluniadu a gadewch i ni roi cynnig arni. Ar ddiwedd ein tiwtorial, byddwch yn cael eich gadael gyda llun blodau peony hardd sy'n addas i'w fframio!

Mae'r collage uchod yn dangos pob un o'r 18 cam cymryd i gyflawni'r canlyniad terfynol ac yn dangos sut y dylai eich llun peony edrych ar bob cam. Dilynwch ymlaen a byddwch chithau hefyd yn gallu tynnu llun a phaentio eich blodyn peony realistig eich hun!

Pa bynnag gyfrwng a ddewiswch, mae ein tiwtorial yn gweithio'n dda ar gyfer lluniadau ffisegol a digidol!

Cam 1: LlunioCanol Eich Peony

I ddechrau eich llun, bydd angen i chi ddechrau gyda'ch amlinelliad peonies. Lleolwch ganol eich ardal luniadu (boed ar bapur neu ar dabled), a lluniwch siâp hirgrwn llorweddol. Unwaith y bydd hyn wedi'i wneud, dylai eich hirgrwn edrych ychydig yn estynedig ar yr ochrau.

Bydd hyn yn cynrychioli prif arwynebedd corff eich llun peony.

Cam 2: Amlinellwch Siâp y Petal

Rydym nawr yn mynd i amlinellu siâp y petal ar gyfer celf eich peonies. Gan ddefnyddio'r siâp hirgrwn a luniwyd gennych yn y cam blaenorol, amlinellwch siâp petal mwy gwyllt o amgylch yr hirgrwn wedi'i dynnu'n daclus.

Cam 3: Ychwanegu'ch Canol Petalau 8>

Nawr bod y petalau allanol wedi eu tynnu, byddwn yn symud ymlaen at y petalau mewnol. Dyma'r petalau sydd fel arfer yn dal heb eu hagor yng nghanol y blodyn.

Yng nghanol y prif hirgrwn, tynnwch y petalau canol.

Cam 4: Tynnwch lun Petalau Ychwanegol i Lenwi'r Prif Gorff

Mae'r cam hwn yn gofyn ichi ddechrau llenwi gweddill petalau'r peony. O fewn prif gorff eich llun peony, tynnwch y cyntaf olaf o'r petalau fel eu bod yn amgylchynu'r petalau canol.

Cam 5: Cwblhewch y Corff Eich Darlun Peony <8

Ar y cam hwn, rydym yn parhau i weithio ar brif gorff y peony. Unwaith y bydd yr haen gyntaf o betalau mewnol wedi'u llunio, fela amlinellwyd yn y cam blaenorol, daliwch ati i lenwi'r prif gorff â phetalau sy'n llifo allan ymhellach.

Gwnewch yn siŵr nad yw'r petalau hyn yn gorgyffwrdd.

Cam 6: Creu'r Sepalau ar gyfer Eich Blodyn

Nawr bod y petalau ar gyfer eich llun peony wedi'u hadeiladu, gallwch chi ddechrau gweithio ar y sepal. Sepal yw rhan allanol blodyn sy'n amgáu'r blagur sy'n datblygu. O dan y prif siâp hirgrwn, tynnwch sepalau mwy sy'n llifo allan. Dylid tynnu'r rhain yn unigol a'u haenu ar ben ei gilydd, yn hytrach na gorgyffwrdd â'i gilydd.

Cam 7: Braslun o'r Coesyn ar gyfer Eich Darlun Blodau Peony

Ar y cam hwn, byddwn yn canolbwyntio ein sylw ar goesyn y darlun peony. Dewch o hyd i'r sepal canol y lluniasoch uwch ei ben, gan y bydd eich coesyn wedi'i hadeiladu o'r fan hon.

O ganol y sepal, brasluniwch goesyn crymu sy'n arwain allan i ganghennau llai. <3

Cam 8: Tynnwch lun Dail Eich Peony

Ar ôl i'r coesyn gael ei dynnu, gallwch chi ddechrau ychwanegu rhai dail ato. Gan weithio o'r gwaelod i'r brig, gosodwch rai dail sy'n llifo i'r coesyn a'r canghennau. Gall y rhain orgyffwrdd â'r coesyn i helpu i greu lluniad mwy realistig.

Cam 9: Amlinellwch y Blodau Heb eu Agor

Byddwn nawr yn ychwanegu rhai peonies ychwanegol i mewn . Ar ddiwedd unrhyw ddwy o'r canghennau, tynnwch y blodau heb eu hagor fel pêl gyda bachsepalau wedi'u lapio o'u cwmpas.

Ar ôl i chi gwblhau'r cam hwn, gallwch ddileu unrhyw linellau adeiladu gweladwy neu linellau sy'n gorgyffwrdd.

Cam 10: Ychwanegu'r Côt Lliw Cyntaf i'r Petalau

Gan fod yr holl luniad bellach wedi'i gwblhau, gallwn ddechrau ychwanegu rhywfaint o liw at ein darlun peony! Gan ddefnyddio brws paent rheolaidd, dewiswch liw, a phaentiwch eich cot gyntaf dros y petalau. Ar gyfer ein celf peonies, rydym wedi dewis pinc ond mae croeso i chi ddewis unrhyw liw rydych chi'n ei hoffi!

Cam 11: Lliwiwch Fôn y Darlun Peony

Unwaith y bydd y petalau wedi cael eu cot gyntaf o baent, gallwn symud ymlaen at y coesyn. Gan ddefnyddio brwsh paent bach a meddal, dewiswch arlliw gwyrdd tywyll i lenwi'r coesau a'r dail.

Cofiwch beintio'n gyfartal.

Cam 12: Ychwanegu Manylion at y Peony

Nawr daw'r darn cyffrous, gan ein bod yn barod i ddechrau ychwanegu rhywfaint o fanylion at ein peony darlunio blodau! Gan ddefnyddio brwsh paent bach a meddal, dewiswch arlliw tywyllach o binc a phorffor a dechreuwch ychwanegu ychydig o fanylion a lliwiau at bob petal. Cwblhewch y cam hwn trwy ychwanegu rhywfaint o gysgod i bob sepal i roi gwead realistig iddo.

Cam 13: Amlygwch Eich Darlun Blodau Peony

I wneud ein llun edrych yn fwy realistig, byddwn yn tynnu sylw at ein celf peonies. Cymerwch frwsh paent bach a mân, ynghyd â phaent gwyn, i ychwanegu rhywfaint o fânuchafbwyntiau ar ymyl pob petal a sepal.

Cwblhewch y cam hwn trwy ddefnyddio brws paent meddal a phaent gwyn i asio'r uchafbwyntiau gyda'r lliw blaenorol.

Cam 14: Ychwanegu rhywfaint o gysgod i'r braslun

Ychwanegwch ychydig o gysgod yn ysgafn ar hyd ymylon y coesyn a'r canghennau gyda brwsh paent bach ac ychydig o baent gwyrdd tywyll, gan wneud yn siŵr eich bod yn ailadrodd hyn cam gyda'r dail mwy. I feddalu'r lliwiau ar y coesyn a'r dail, defnyddiwch frwsh meddal i gymysgu'r paent. Yn olaf, cymerwch frwsh paent bach a phaentiwch y blagur heb eu hagor.

Cam 15: Cwblhewch y Cyfuniad Lliw

Byddwn nawr yn cwblhau'r cyfuniad lliw ar gyfer ein peony darlunio blodau. Gan ddefnyddio brwsh paent bach a chymysgedd o baent gwyrdd a gwyn, cymysgwch ymylon y dail a'r coesynnau yn ysgafn. Er mwyn gwella cyfuniad ein llun, defnyddiwch frwsh glân i asio ymhellach.

Ailadroddwch y cam hwn gyda'r blodau heb eu hagor ar hyd y coesyn.

Cam 16: Amlygwch Coesyn a Dail Darlun Peony

Ar y cam hwn, ychwanegwch ychydig o wead ac uchafbwyntiau at ymyl pob deilen, coesyn, a changen gan ddefnyddio brwsh paent mân a phaent gwyn. Gyda brwsh meddalach, pylu ychydig o baent gwyn ar ochrau ac ardaloedd allanol pob deilen. Yn olaf, cymerwch ychydig o baent brown a dechreuwch lenwi gwaelod ac ymylon y coesyn a'r canghennau, gan wneud yn siŵr eich bod yn paentio'r dail sydd wedi'u lapio o gwmpas.y blodau heb eu hagor hefyd.

Cam 17: Cysgodi Coesyn a Dail y Darlun Peony

Gan fod yr uchafbwyntiau bellach wedi eu hychwanegu, gallwn ychwanegu rhywfaint o gysgod terfynol i goesyn a dail ein llun peony. Gyda brwsh paent bach, cymerwch ychydig o baent du a rhowch ychydig o gysgod ar bob deilen.

Gweld hefyd: Sut i Dynnu Pengwin - Canllaw Lluniadu Pengwin Cam-wrth-Gam

Canolbwyntiwch ar y dail gwaelod, gan y bydd eu lliwio yn helpu i gael effaith fwy realistig. <3

Cam 18: Cwblhau Eich Darlun Peony

Yn y cam olaf, bydd angen brwsh paent miniog mân a'r lliwiau cyfatebol arnoch i olrhain amlinelliad y cyfan. darlun peony. Unwaith y byddwch wedi gorffen olrhain yr amlinelliadau a'r llinellau gwead mewnol, dylech gael eich gadael gyda llun peony realistig a naturiol ei olwg.

A voila, dim ond dysgu sut i greu eich llun blodau peony eich hun! O ddysgu sut i greu amlinelliad o'ch peonies i ychwanegu rhywfaint o gysgod ac amlygu i'ch blodyn, rydych chi nawr yn gwybod popeth sydd angen i chi ei wneud i greu'r llun hwn eto. Gobeithiwn eich bod wedi mwynhau ein tiwtorial ar gelf peonies, ac y byddwch yn ymuno â ni eto i gael rhagor o ganllawiau lluniadu hawdd a chyffrous!

Ein Tiwtorialau Arlunio Blodau

 • Sylfaenol y Lluniadu Blodau
 • Lluniad Tiwlip
 • Lluniad Hydrangea
 • Lluniad Blodau Lili
 • Lluniad Blodau Pabi
 • TegeirianDarlun
 • Lluniad Blodau Magnolia
 • Lluniad Blodau Hibiscus
 • Lluniad Lili Calla
 • Lluniad Blodau Lotus
 • Llun Cennin Pedr
 • Lluniad Daffodil
 • Lluniad Blodau Llygad y Dydd
 • Llun Blodau'r Haul
 • Lluniad Blodau Ceirios
 • Lluniad Rhosyn
 • Anghofiwch-Me-Darlun Blodau

Cwestiynau a Ofynnir yn Aml

A yw'n Anodd Creu Darlun Blodau Peony?

Dim o gwbl! Yn y tiwtorial uchod, rydym wedi amlinellu 18 cam syml i chi eu dilyn er mwyn creu eich darn celf peonies eich hun! Gan fod ein canllaw wedi'i gynllunio ar gyfer artistiaid dechreuwyr ac artistiaid proffesiynol fel ei gilydd, mae'r camau'n ddigon hawdd i'w dilyn fel eich bod chi'n teimlo'n gartrefol mewn dim o amser.

Gweld hefyd: Pierre-Auguste Renoir - Golwg ar Gelf a Bywgraffiad Renoir

A Fydda i'n Gallu Creu Darlun Peony Realistig?

Gyda'n tiwtorial lluniadu peony hawdd, rydym wedi darparu camau hawdd eu dilyn a fydd yn eich helpu i fraslunio peony. Ar ôl dilyn ein canllaw braslunio a lliwio, bydd eich llun peony yn edrych mor realistig y gallech ei ddrysu am y peth go iawn!

John Williams

Mae John Williams yn arlunydd profiadol, yn awdur ac yn addysgwr celf. Enillodd ei radd Baglor yn y Celfyddydau Cain o Sefydliad Pratt yn Ninas Efrog Newydd ac yn ddiweddarach dilynodd ei radd Meistr yn y Celfyddydau Cain ym Mhrifysgol Iâl. Ers dros ddegawd, mae wedi dysgu celf i fyfyrwyr o bob oed mewn lleoliadau addysgol amrywiol. Mae Williams wedi arddangos ei waith celf mewn orielau ar draws yr Unol Daleithiau ac wedi derbyn sawl gwobr a grant am ei waith creadigol. Yn ogystal â'i weithgareddau artistig, mae Williams hefyd yn ysgrifennu am bynciau sy'n ymwneud â chelf ac yn dysgu gweithdai ar hanes celf a theori. Mae'n frwd dros annog eraill i fynegi eu hunain trwy gelf ac mae'n credu bod gan bawb y gallu i fod yn greadigol.