Sut i Draw Manga - Canllaw ar Sut i Drawiadu Cymeriadau Anime

John Williams 30-09-2023
John Williams
yn.

Gweld hefyd: Tŵr Salesforce - Ymweld â Thŵr Salesforce yn San Francisco

Cwestiynau a Ofynnir yn Aml

Sut Ydych chi'n Lluniadu Llygaid Anime?

I ddysgu sut i dynnu llygaid anime, rhaid i chi gofio eu bod fel arfer yn fwy ac yn rhy fawr. Maent hefyd wedi'u llenwi â llawer o fanylion. Rydym yn awgrymu ychwanegu rhywfaint o adlewyrchiad golau os ydych chi am i'ch llygaid fod yn fwy byw eu golwg. Gallwch chi dynnu eich llygaid mewn unrhyw liw rydych chi ei eisiau - hyd yn oed porffor!

Sut Ydych chi'n Tynnu Gwallt Anime?

Pan fyddwch chi'n dysgu sut i dynnu gwallt anime, byddwch chi'n dechrau trwy greu amlinelliad a siâp sylfaenol eich steil gwallt dymunol. Ar ôl hyn, byddwch yn dechrau ychwanegu rhai haenau i greu gwallt mwy realistig. Yn union fel y llygaid, gall gwallt anime fod yn unrhyw liw o gwbl! Ond, peidiwch ag anghofio ychwanegu elfennau o gysgod a golau, gan fod angen cysgodi bob amser wrth dynnu gwallt.

Da iawn! Rydych chi bellach wedi gorffen eich lluniad manga! Gobeithiwn fod gan y tiwtorial lluniadu manga hwn bopeth sydd ei angen arnoch i fod ar eich ffordd i greu llawer mwy o gymeriadau anime anhygoel! Byddwch yn greadigol a meddyliwch allan o'r bocs, ac yn bwysicaf oll, mwynhewch!

Hanna Kirchner

Mae J apanese anime a manga yn boblogaidd iawn yn Japan ac yn y Gorllewin. Pan fyddwch chi'n meddwl am y lluniadau manga hyn, rydych chi'n tueddu i feddwl sut mae ganddyn nhw bennau mawr a llygaid enfawr yn aml. Er y gallai fod gennych y term “anime” mewn blwch, mewn gwirionedd mae'n ffurf gelfyddyd amlbwrpas iawn. Mae cymeriadau Manga neu anime yn llawn mynegiant - ciwt ac annwyl, gwallgof, doniol neu ddifrifol. Gallwch ddysgu sut i dynnu manga gyda'r tiwtorial manga gwych hwn. Byddwch yn dysgu sut i dynnu cymeriadau anime gam wrth gam gan ddefnyddio tabled graffeg. Mae ein tiwtorial lluniadu manga yn llawn o ddarluniau defnyddiol hefyd, felly byddwch yn cael yr arddull celf hwyliog hon i lawr mewn dim o dro!

Deall Arddull Celf Manga

Edrychwch ar-lein ar wahanol animeiddiadau anime a manga i gael syniad da iawn o'r hyn rydych chi ar ei gyfer. Byddwch yn sylwi ar y llygaid ar unwaith, ond cofiwch, mae gennych reolaeth lawn ar faint llygad eich cymeriad! Byddwch yn sylwi bod yr arddull a ddefnyddir yn ein delweddau enghreifftiol yn eithaf plentynnaidd - mae gan bob un o'r cymeriadau'r elfennau arddull manga nodweddiadol, fel pennau mawr, trwynau bach, a llygaid anferth!

Cofiwch, wrth ddefnyddio rhaglen gyfrifiadurol i tynnu llun, yn gyntaf gwnewch yn siŵr eich bod yn gyfarwydd ag ef. Mae gan ddefnyddio tabled graffeg gymaint o fanteision gwych, yn enwedig ar gyfer lluniadu manga! Felly, heb ragor o wybodaeth, gadewch inni ddysgu sut i dynnu llun manga!

Deunyddiau y Bydd eu Angen Arnynt i Lunio Mangagwylio sioeau anime ar y teledu. Ymhlith ffefrynnau ei phlentyndod roedd Yugi-Oh , Beyblade , ac wrth gwrs, y poblogaidd Pokémon ! Yn sicr, anogwyd cariad Hanna at y ffurf celf Japaneaidd gan ei chwaer hŷn, a oedd hefyd yn caru manga. Mae hi’n cofio gweld un o gylchgronau manga Almaeneg ei chwaer, Daisuki , a gwybod yn union beth roedd hi eisiau ei wneud fel gyrfa. Nawr, mae Hanna yn ddylunydd graffeg medrus sy'n dal i fwynhau darlunio anime yn rhan-amser.

//www.instagram.com/hanapen

www.twitter .com/Hanapen5

www.youtube.com/Hanapen

//www.deviantart.com/hanapen

Yn amlwg, nid dewis gwneud eich lluniau ar lwyfan digidol yw’r mwyaf fforddiadwy, yn enwedig yn y dechrau. Wedi dweud hynny, ar ôl i chi brynu tabled graffeg cychwynnol a'r feddalwedd briodol, ni fydd angen unrhyw offer eraill arnoch chi! Yn benodol, ni fydd cyflenwadau celf costus yn cael eu prynu! Bydd gennych hefyd y fantais wych o allu cywiro unrhyw wallau gwirion neu gamgymeriadau yn llawer haws na phe baech yn defnyddio beiro a phapur.

Wrth gwrs, mae defnyddio tabled lluniadu yn ymarfer, dim ond fel lluniadu rheolaidd yn ei wneud! Felly byddwch yn amyneddgar a daliwch ati i ymarfer.

Gweld hefyd: Artistiaid Enwog y Dadeni - Artistiaid Gorau'r Dadeni

Hanfodion Sut i Luniadu Manga

Rydych chi yma i ddysgu sut i dynnu llun cymeriadau anime, ac fel y soniwyd o'r blaen, mae yna ychydig o wahanol arddulliau manga y gallwch chi ddewis ohonynt. Mae yna hefyd dechnegau amrywiol. Yma, byddwn yn ymdrin â'r holl bethau sylfaenol wrth ddefnyddio tabled graffeg ar gyfer ein tiwtorial lluniadu manga. Dylech ddysgu popeth yn eithaf cyflym a chymharol hawdd!

Arddull Lluniadu Manga

Mae mwyafrif y cymeriadau Manga yn cynrychioli bodau dynol, a dim ond un anime go iawn sydd mewn gwirionedd arddull. Pan fyddwch chi'n dysgu lluniadu manga, fe sylwch, ar wahân i ychydig o newidynnau, bod y ffurf gelfyddyd hon yn ymgorffori hanfodion gwaith celf a lluniadu realistig. Heblaw am y pennau a'r llygaid mwy na'r cyffredin, mae cyfrannau corff gweddill y cymeriadau anime i gyd yn gwneud synnwyr, amae golau a chysgod yn cael yr un effaith â chelf arall. Gydag anime, mae gwaith celf cefndir hefyd yn realistig iawn y rhan fwyaf o'r amser. Yn wir, mae'n eithaf prydferth, yn ogystal â bwyd tebyg i anime!

Cyfnodau Cynnar: Braslunio Manga Rough

Iawn! Gadewch inni fwrw ati gyda'n tiwtorial manga! Byddwn yn gwneud llun digidol o Shiro, y ferch gath. Wrth gwrs, nid ydym yn defnyddio papur, felly y peth cyntaf y mae'n rhaid i ni ei wneud yw creu braslun o'n llun manga.

Bydd y braslun hwn yn caniatáu cynllunio cyfrannau'n iawn, gan gael persbectif da , a chyflawni'r cyfansoddiad cywir ar gyfer ffigwr eich cymeriad anime.

Y pen yw'r rhan gyntaf y byddwn yn dechrau ag ef, ac mae'n debyg mai dyma'r rhan bwysicaf o'ch ffigwr anime! I ddechrau, tynnwch gylch sylfaenol gyda gên ynghlwm wrth y rhan isaf. Mae hyn yn ffurfio siâp pen eich cymeriad. Trwy dynnu'ch echelinau llorweddol a fertigol, gallwch chi benderfynu'n hawdd pa ffordd y mae'ch cymeriad anime yn wynebu. Y cyfan sydd ei angen yw dwy linell syml (gweler delwedd 2) .

Y cam nesaf yw pan fyddwch chi'n penderfynu lleoliad y llygad yn ogystal â'r onglau llygaid. Y cyfan a wnewch yw tynnu dau gylch syml (gweler delwedd 3) uwchben yr echelin lorweddol. Mae'r llygaid bob amser yn ganolbwynt mawr mewn unrhyw gymeriad anime! Yn aml, maent yn fwy nag y dylent fod, yn enwedig wrth dynnu llun benyw. Y geg o faint bach a ddaw nesaf, felyn ogystal ag ychydig trwyn. Fe'u cedwir yn fach i helpu'r wyneb i ymddangos yn fwy cain. Yn amlach na pheidio, mae'r trwyn wedi'i nodi'n unig tuag at yn hytrach nag ymddangos fel nodwedd wyneb iawn.

Unwaith y bydd braslun bras o'ch pen wedi'i gwblhau, gallwch chi ddechrau ar y corff. Mae y corff, unwaith eto, yn llai nag y byddai arferol, yn enwedig mewn cymhariaeth i'r pen mawr. Mae'r corff yn cael ei dynnu i ddechrau heb unrhyw ddillad arno, gan ddefnyddio cyfres o siapiau fel silindrau a chylchoedd, i ddechrau. Bydd angen i chi hefyd ddewis cyfeiriad i'r corff gael ei droi, gan ddefnyddio echel fel y gwnaethoch gyda'r wyneb. Gallwch chi hefyd ddechrau tynnu dillad a gwallt ar eich ffigwr anime.

Peidiwch ag anghofio rheolau sylfaenol anatomeg! Nid yw'r ffaith eich bod yn tynnu "cartŵn" yn golygu y dylai'r breichiau a'r breichiau fod yn anghymesur. Mae anime fel arfer yn eithaf cyd-fynd â hyn ac yn dilyn y rhan fwyaf o gonfensiynau anatomegol.

Manylion Nodweddion: Gweithio Allan Eich Braslun Anime

Pan fyddwch chi'n teimlo bod gan eich ffigwr anime ystum a phersbectif da , gallwch ddechrau ychwanegu mwy o fanylion a rhoi cnawd ar led y llun. Harddwch celf ddigidol yw eich bod yn gallu lleihau didreiddedd y llinellau braslunio, a gallwch hefyd ddyblygu eich braslun mewn lliwiau eraill i'ch helpu i wahaniaethu rhwng y llinellau'n gywir.

Bydd angen i chi hefyd ail-weithio rhannau o'r wyneb, fel yllygaid. Cymerwch bob cam yn araf, yn enwedig wrth ddysgu sut i dynnu gwallt anime a sut i dynnu llygaid anime . Peidiwch ag anghofio adlewyrchiad golau y tu mewn i lygaid eich cymeriad, yn enwedig os ydych chi am iddo gael golwg anime glasurol go iawn amdano!

Cefndir a Blaendir: Creu Naws ac Atmosffer

Ar y pwynt hwn, os ydych yn creu cefndir a/neu flaendir, gallwch ddechrau braslunio rhai elfennau. Oherwydd eich bod yn gweithio'n ddigidol, byddwch yn gwneud hyn ar haen ar wahân. Er mwyn helpu i greu cysylltiadau cysgodol a golau, gweithiwch gyda'ch cefndir. Crëwch haen uwchben eich braslun tra yn y modd lluosi.

Nawr, gallwch ddewis ble mae'ch cysgodion yn disgyn mewn lliw sy'n ysgafnach na lliw eich braslun. Gallwch ychwanegu haen modd golau meddal gyda rhywfaint o wyn, a fydd yn dod â golau i mewn. Nawr gallwch chi gynllunio'ch llun ychydig yn well, gan y bydd eich braslun yn dal i'w weld. Wrth ddysgu sut i dynnu manga, mae'r cefndir perffaith a'r awyrgylch cywir yr un mor bwysig â'r cymeriad ei hun!

Awgrym defnyddiol yw cadw trefn trwy ddefnyddio ffolderi o fewn eich tab haenau. Bydd hyn yn eich helpu i nodi haenau unigol yn gyflym pan fydd angen i chi wneud golygiad neu addasiad.

Celf Llinell Anime

Dylai eich ffigwr anime fod yn cymryd siâp nawr! Unwaith y bydd eich cymeriad wedi'i baratoi'n dda, byddwch yn dechrau ei lanhau â chyfuchliniau celf llinell. Bydd eich braslunyn llawer mwy gwyllt, felly ewch dros y llinellau pwysicaf. Y canlyniad fydd lluniad llawer glanach.

Awgrym defnyddiol yma yw defnyddio strociau o wahanol hyd, a fydd yn helpu i fywiogi eich gwaith llinell.<2

Yr hyn y mae hyn yn ei olygu yw y dylech ddefnyddio llinellau o drwch amrywiol i greu mwy o naws yn eich gwaith celf. Gall defnyddio hepgoriadau hefyd edrych yn dda iawn, yn enwedig yn nes ymlaen pan fyddant yn dechrau ategu'r ardaloedd wedi'u lliwio i mewn.

Lliwiad Sylfaen

Ar ôl celf llinell, byddwch yn dechrau lliwio'ch sylfaen. Pan ddechreuwch gyda'r cam hwn, dylech yn gyntaf ddewis y lliwiau ar gyfer eich cymeriad. Gan ddefnyddio ychydig o offer “dethol” gwahanol yn ogystal â'r swyddogaeth ar gyfer “llenwi bwced”, gallwch ddechrau lliwio rhwng eich llinellau gydag ystod eang o liwiau bywiog!

Awgrym defnyddiol ar gyfer yr adran hon yw pan fyddwch yn defnyddio ac yn gweithio gyda lliwiau ysgafnach, dylech ychwanegu haen gyda lliw tywyll oddi tano - bydd hyn yn eich helpu i weld a ydych wedi llenwi'r celf llinell yn gywir.

Mae gwaelod eich llun nawr yn barod i weithio fel sylfaen gysefin ar gyfer gweddill eich lliw. Bydd y lliwiau dilynol a ddefnyddiwch i gyd yn seiliedig ar liw'r sylfaen hon. Gall fod yn ddefnyddiol cymhwyso pob lliw fel haen unigol, gan y bydd hyn o fudd i chi o ran graddliwio.

Dyfnder a Lliw Cysgod

Fel y gwelwch, mae ein delwedd enghreifftiolMae ganddo olwg eithaf fflat, dau ddimensiwn o hyd. Bydd cysgodi yn helpu i drwsio hyn! Mae hwn yn gam pwysig a hanfodol iawn o luniadu anime. Awgrym defnyddiol ar gyfer cysgodi yw bod yn ymwybodol o gryfder golau, yn ogystal ag ongl a chyfeiriad y golau. Meddyliwch pa fath o olau ydyw – golau naturiol, oer, cynnes, neu artiffisial – bydd pob un yn creu cysgod ychydig yn wahanol.

Wrth arlliwio, ceisiwch greu naill ai haen wedi'i glipio neu fwgwd clipio dros haen yr ardal lliwio priodol. Gan ddefnyddio lliw tywyllach, byddwch nawr yn gallu tynnu cysgodion heb orfod poeni am liwio dros ardaloedd diangen. Os edrychwch ar y ffrog yn y ddelwedd uchod, byddwch chi'n gallu gweld sut mae'r cysgod yn amrywio, gan fynd yn dywyllach ac yn dywyllach ar bob lefel. Gallwch ddefnyddio'r un dull hwn i arlliwio'ch cefndir.

Lliw Golau

Gyda thywyllwch a chysgod rhaid dod â golau, a bydd ychwanegu uchafbwyntiau yn creu effaith fwy trawiadol. Bydd angen haenau ychwanegol arnoch ar gyfer eich adlewyrchiadau golau, y gellir eu creu trwy ddefnyddio gwyn neu liw golau yn unig, yn dibynnu ar gryfder eich golau dymunol. Mae llygaid yn edrych yn arbennig o wych unwaith y bydd adlewyrchiadau golau wedi'u hychwanegu a'u hamlygu.

Os ydych chi am gael lliw llachar, efallai y bydd yn ddefnyddiol i chi ychwanegu adlewyrchiadau lliw hefyd . Peidiwch â gorwneud pethau, fodd bynnag, neu cyn bo hir bydd yn edrych fel smotiau olliw!

Meddalu'r Llinellau

Efallai y byddwch yn teimlo bod lluniadu eich celf llinell mewn du yn rhy llym a chaled. Gallwch chi ei feddalu ychydig trwy roi ychydig o liw iddo. Defnyddio tôn brown syml sydd orau yn aml, ond dylech fod yn wrthrychol ac yn addasol wrth ddewis y tôn a'r cysgod cywir ar gyfer hyn, gan gofio'r lliw caeedig ac wrth gwrs, golau.

Gosod eich Ffigur yn Gywir

A yw'n ymddangos bod eich cymeriad anime yn arnofio ar hap dros y cefndir hardd a grëwyd gennych? Ychwanegu mwy o gysgod i'w helpu i ymdoddi i'w amgylchedd ychydig yn well. Cofiwch osod yr haen i luosi modd. Nawr bydd eich ffigwr yn edrych yn llai lletchwith ac yn fwy fel pe bai'n perthyn! Gallwch chi hefyd wneud hyn gydag elfennau eraill yn eich delwedd hefyd.

Cywiriadau a Chyffyrddiadau Terfynol

Ydych chi wedi gwneud camgymeriad? A yw'r lliwiau'n ymddangos yn llwyd, neu efallai bod y ddelwedd yn ddiffygiol o ran cyfeiriad lliw? Nawr gallwch chi ddatrys unrhyw broblemau a'u cywiro. Trwy ddefnyddio haenau cywiro, byddwch yn gallu rhoi'r naws berffaith i'ch delwedd gyfan.

Dyfnder y Cae

Mae dyfnder y cae yn bwysig! Rhowch fwy o hyn i'ch ffigur anime i'w helpu i edrych yn fwy naturiol yn gyffredinol. Bydd defnyddio ffilter aneglur dros rai elfennau o'r cefndir a'r blaendir yn help mawr gyda hyn. Gallwch hefyd geisio addasu cryfder yr hidlydd yn ôl pa mor agos neu bell y gwrthrychau aneglur

John Williams

Mae John Williams yn arlunydd profiadol, yn awdur ac yn addysgwr celf. Enillodd ei radd Baglor yn y Celfyddydau Cain o Sefydliad Pratt yn Ninas Efrog Newydd ac yn ddiweddarach dilynodd ei radd Meistr yn y Celfyddydau Cain ym Mhrifysgol Iâl. Ers dros ddegawd, mae wedi dysgu celf i fyfyrwyr o bob oed mewn lleoliadau addysgol amrywiol. Mae Williams wedi arddangos ei waith celf mewn orielau ar draws yr Unol Daleithiau ac wedi derbyn sawl gwobr a grant am ei waith creadigol. Yn ogystal â'i weithgareddau artistig, mae Williams hefyd yn ysgrifennu am bynciau sy'n ymwneud â chelf ac yn dysgu gweithdai ar hanes celf a theori. Mae'n frwd dros annog eraill i fynegi eu hunain trwy gelf ac mae'n credu bod gan bawb y gallu i fod yn greadigol.