Sut i Ddefnyddio Pensiliau Dyfrlliw - Eich Canllaw i Gelf Pensil Dyfrlliw

John Williams 25-09-2023
John Williams

Yn gyntaf, beth yw pensiliau dyfrlliw? Pensiliau yw'r rhain sy'n hydoddi mewn dŵr sy'n golygu bod y pigment yn ymateb i ddŵr ac y gellir ei actifadu gan ddŵr. Mae defnyddio pensil dyfrlliw yn gyfrwng unigryw iawn sy'n eistedd rhwng paentio dyfrlliw a lluniadu. Cyflawnwyd y rhan fwyaf o gelf pensil dyfrlliw y gallech fod wedi dod ar ei draws trwy amrywiaeth o dechnegau. Mae gan luniad pensil dyfrlliw amrywiaeth eang o brosesau gwneud marciau posibl. Yn y tiwtorial hwn, byddwch yn dysgu sut i dynnu llun / peintio blodau gyda phensiliau dyfrlliw. Byddwn yn mynd trwy amrywiaeth o dechnegau trwy gydol ein lluniadu, gan eich helpu i fagu mwy o hyder yn eich sgiliau pensil dyfrlliw.

Cyn i Ni Dechrau

Mae'r tiwtorial hwn yn bwriadu archwilio gwahanol dechnegau dyfrlliw celf pensil. Byddwn yn edrych ar wahanol ddulliau o ddefnyddio y math hwn o bensiliau trwy luniad o flodau dyfrlliw hawdd. Mae defnyddio pensiliau dyfrlliw i dynnu blodau dyfrlliw yn gofyn am ddull mwy hamddenol. Ceisiwch sicrhau bod gennych amser ac amgylchedd cyfforddus wrth wneud y tiwtorial hwn. Byddwn yn mynd trwy nifer o dechnegau ac yna'n eu cymhwyso i baentio a lluniadu blodau dyfrlliw.

Nid proses o dynnu blodau yn unig yw dysgu sut i ddefnyddio pensiliau dyfrlliw, ond mae hefyd yn broses o beintio blodau dyfrlliw. Byddwn yn dysgu sut i beintio blodau dyfrlliw gyda'ncymhwyswch y dŵr yn ofalus ar y rhannau o'r petalau y byddwch chi'n rhoi cynnig ar y dechneg newydd hon arnynt. Tra bod y dudalen yn dal yn wlyb cymerwch bensil, pa liw bynnag a fynnoch, a dechreuwch wneud marciau lluniadu yn syth dros yr ardaloedd dyfrllyd ar y petalau. Wrth i chi roi dŵr ar fwy o betalau, awgrym da yw peidio â lliwio'r petal cyfan yn uniongyrchol ar y dŵr. Yn hytrach, ceisiwch ddefnyddio'r dechneg hon fel ffordd o greu marciau lluniadu a fydd yn disgrifio'r ardaloedd lle bydd y tonau tywyllaf.

Wrth i chi fynd drwy'r petalau gallwch ychwanegu amrywiaeth o liwiau ar ben ei gilydd yn union dros y mannau dyfrio. Mae hon yn ffordd wych o greu cyferbyniad gan y bydd yn darparu haen amlwg y gellir ei phaentio a'i thynnu drosodd yn ddiweddarach yn y broses o dynnu'r blodyn hwn. Unwaith y bydd y marciau hyn yn hollol sych, gadewch inni ddefnyddio rhai technegau eraill yr ydym yn gyfarwydd â nhw. Unwaith eto, gadewch inni ddefnyddio ein pensil fel ffordd o dynnu pigment gyda'n brwsh paent. Gan fod y dechneg hon hefyd yn gallu rhoi marciau llwm, byddwch yn ofalus wrth i chi wneud manylion diddorol.

Unwaith y bydd y marciau hyn yn hollol sych gallwn nawr ddechrau rhoi cynnig ar rai o'r technegau eraill rydyn ni'n eu hadnabod. i ychwanegu mwy o fanylion ac effeithiau yn y blodyn. Efallai, gadewch i ni ychwanegu rhai tonau ysgafnach gyda'r un dechneg lle rydym yn defnyddio'r pensil yn uniongyrchol ar gyfer tynnu lliw.ffynhonnell ar gyfer echdynnu lliw, yn ffordd mor gyfleus a hwyliog o gymhwyso marciau arddull peintio sy'n gweithio'n dda gyda'r marciau pensil. Unwaith y byddwn ni'n gadael i hwnnw sychu'n gyfan gwbl dylem gael ein gadael â blodyn ysgafn sydd ag amrywiaeth o farciau o fewn y petalau. Yn gyffredinol, mae'n fwy diogel cymhwyso marciau ysgafnach yn gyntaf ond, unwaith eto, nid oes unrhyw ffordd gywir. Mae'r cyfan yn dibynnu ar yr effaith rydych chi ei heisiau a pha mor ddoeth rydych chi'n mynd ati i'w chyflawni.

Unwaith y bydd hwnnw wedi sychu'n llwyr gallwn ddechrau ychwanegu ein marciau tywyllach yn blaguryn y blodeuyn yn gystal a'r petalau. Ar gyfer y marciau tywyllach, gadewch i chi'ch hun roi cynnig ar yr amrywiaeth o dechnegau rydyn ni wedi'u harchwilio hyd yn hyn. Hefyd, cofiwch ystyried cyfeiriad y golau wrth greu effeithiau cysgodol.

Cam 6: Arlunio a Pheintio Y Lili

Gadewch inni symud ymlaen at ein blodyn olaf trwy ddefnyddio'r dechneg uno, lle rydym yn cymhwyso lliwiau yn agos at ein gilydd a fydd wedyn yn cael eu hintegreiddio trwy ddefnyddio dŵr. Gadewch i ni ddechrau trwy liwio ein lili â dau liw, efallai gwyrdd a melyn. Yna gallwn symud ymlaen i actifadu'r lliwiau hyn gyda'n brwsys paent a'n dŵr trwy baentio dŵr yn uniongyrchol dros ein marciau pensil. Gallwn hefyd symud y lliw o amgylch y blodyn sy'n golygu nad oes angen i chi bob amser lliwio'n llwyr mewn ardal. Bydd y dŵr yn symud y lliw o gwmpas wrth i chi wneud strociau paent.

Eto, gadewch inni ddefnyddio'r amrywiaeth o dechnegau a ddysgwydhyd y pwynt hwn. Er enghraifft, gadewch i ni roi cynnig ar y dechneg palet, lle rydyn ni'n sgriblo rhywfaint o liw ar ddarn o bapur sgrap ac yna'n ei gymysgu â dŵr a brwsh paent i wneud math o baent y gallwn ni wedyn ei ddefnyddio ar ein blodyn.

Gallwn hefyd ddefnyddio'r dechneg lle rydym yn tynnu paent yn uniongyrchol o'r pensil gyda brwsh paent wedi'i ddyfrio i greu arlliwiau tywyllach yng nghanol ein Lilly. Gallwn hefyd ychwanegu'r lliwiau ar gyfer coesau'r blodau. Efallai, defnyddiwch wyrdd, ac unwaith y bydd wedi sychu rhowch ddu ar hyd yr ymyl i roi rhywfaint o ddiffiniad iddo.

Nod yr ymarfer hwn yw rhoi cipolwg i chi ar yr amrywiaeth o gymwysiadau rydych chi'n eu defnyddio. efallai y bydd modd ei ddefnyddio o fewn paentiad/lluniad pensil dyfrlliw. Ar y cam hwn mae croeso i chi roi cynnig ar wahanol dechnegau wrth i chi barhau i wneud marciau ar y lili.

Cam 7: Gwaith Pen a Chyffwrdd Terfynol

Nid yw rhai technegau mewn pensil dyfrlliw a phaent yn y cyfrwng ei hun bob amser. Ar gyfer un, Unwaith y bydd eich llun wedi sychu'n llwyr, techneg wych i'w chymhwyso i'ch llun / paentiad yw defnyddio beiro i greu eiliadau diddorol. Yn yr achos hwn. efallai ceisiwch wneud rhai effeithiau sgriblo o gwmpas a thros eich llun i wella rhai meysydd. Gall y marciau pin hyn greu ansawdd haniaethol iawn yn y gwaith os mai dyna yw eich bwriad.

Neu gallwch fod yn fwy clinigol ynghylch tynnu rhai manylion gyda'ch beiro, i greu eiliadau mwy realistig amwy o arlliwiau sy'n debyg i rinweddau blodau go iawn.

Yn olaf, gallwch chi bob amser ddefnyddio rhai o'r technegau i wella cyferbyniad eich cefndir neu i ychwanegu rhai manylion terfynol yn y blodau. Rhai awgrymiadau da yw ailymweld â'ch blodau a gweld a allwch ychwanegu marciau diddorol newydd neu gymhwyso rhai arlliwiau tywyllach o'r un lliw yn eich cefndir i greu mwy o gyferbyniad. Yno mae gennych chi, tiwtorial ar sut i dynnu llun / peintio blodau diddorol gyda phensiliau dyfrlliw. Cofiwch, nid oes ffordd gywir nac anghywir o ddefnyddio'r pensiliau hyn. Fodd bynnag, mae perl o ddoethineb cyffredinol yn gysylltiedig â pha fath o effaith yr ydych am ei chael a sut i wneud hynny gyda pha fathau o dechnegau sydd ar gael i chi.

Awgrymiadau i'w Cofio

Hwn Mae tiwtorial pensil dyfrlliw yn dangos amrywiaeth o dechnegau lluniadu/peintio pensil dyfrlliw i chi yn ogystal â phaentiad dyfrlliw hawdd y gallwch ei ddefnyddio fel templed i chi'ch hun. Gall defnyddio pensil dyfrlliw ddod gyda gwahanol gyfryngau a allai helpu i fireinio'r gwaith celf. Weithiau ni ddylai ffordd o wneud gwaith celf gael ei wneud gydag un cyfrwng yn unig. Wrth i chi wneud eich celf dyfrlliw, cofiwch gael hwyl bob amser!

Gweld hefyd: Sut i Dynnu Paun - Canllaw Realistig ar Dynnu Peacock
 • Yn y tiwtorial pensiliau dyfrlliw hwn , y nod yw eich rhyddhau o ffordd unigol o ddefnyddio'r cyfrwng. Felly ceisiwch ddefnyddio cyfrwng mewn mwy nag un ffordd bob amser.
 • Wrth ddefnyddio pensil dyfrlliw rhowch eichdyfrio ail-lenwi â dŵr glân nawr ac yn y man.
 • Nid dim ond pensiliau dyfrlliw yn unig yw celf pensiliau dyfrlliw bob amser. Gall lluniadu ar ben ein paentiadau gyfoethogi'r gwaith weithiau.

 • Gall lluniadu pensil dyfrlliw ddod gyda chamgymeriadau anochel . FELLY cadwch dywel papur wrth law. Os ydych chi eisiau ail-wneud marc, gwlychu'r ardal a rhoi dab iddo gyda thywel papur.
 • Mae paentio blodau dyfrlliw gyda phensiliau dyfrlliw yn dod â'r rhyddid i archwilio . Ceisiwch ddefnyddio dulliau lluniadu a phaentio.
 • Mae'r tiwtorial blodau dyfrlliw hwn yn canolbwyntio ar y gwahanol ffyrdd o ddefnyddio'ch pensiliau ar gyfer lluniadu ac effeithiau peintiwr . Felly mae croeso i chi roi cynnig ar wahanol dechnegau wrth i chi fynd trwy'r tiwtorial.

Dyna chi! Tiwtorial ar rai awgrymiadau a thechnegau pensiliau dyfrlliw i'ch helpu i gryfhau eich sgiliau pensil dyfrlliw. Mae celf pensil dyfrlliw yn ffordd wych o greu paentiad blodau dyfrlliw. Wrth ddysgu sut i ddefnyddio pensiliau dyfrlliw rhaid i ni hefyd ddysgu sut i beintio gyda phensiliau dyfrlliw. Mae gwybod sut i baentio blodau dyfrlliw gyda phensiliau dyfrlliw yn ymwneud â dysgu'r amrywiaeth o ddulliau y gellir eu defnyddio gyda'r cyfrwng hwn.

Gweld hefyd: Celf Geltaidd - Datblygiad Arteffactau Diwylliannol Celtaidd mewn arddull

Cwestiynau a Ofynnir yn Aml

Sut Ydych chi'n Defnyddio Pensiliau Dyfrlliw?

Awgrym da a chymhwysiad mwy cyffredin yw tynnu llun yn syth ar wyneb papurgyda'ch pensiliau ac yna actifadu'r marciau trwy baentio drostynt â dŵr. Nid oes un ffordd o ddefnyddio pensiliau dyfrlliw. Mewn rhai achosion, gallwch chi rag-gymysgu lliwiau a gwneud paent ohonyn nhw ac yna defnyddio brwsh i wneud marciau peintiwr. Gellir gwneud lluniadau pensil dyfrlliw hefyd yn arddull mwy peintiwr gyda dŵr ac yna unwaith y byddant yn sych gellir eu tynnu drosodd gyda chyfryngau eraill. Mae yna amrywiaeth o ffyrdd o ddefnyddio pensiliau dyfrlliw, mae'n ymwneud â cheisio bod mor greadigol â'r cyfrwng ag y gallwch fod.

A ellir Defnyddio Pensiliau Dyfrlliw Heb Ddŵr?

Ydy, nid oes angen actifadu pensiliau dyfrlliw â dŵr bob amser. Yr hyn sy'n gwneud delwedd ddiddorol, yn gyffredinol, yw pan fo amrywiaeth o farciau sy'n creu ystod amrywiol o rinweddau. Felly pan fyddwch yn gwneud llun pensil dyfrlliw gallwch ddefnyddio dŵr neu beidio neu wneud y ddau. Nid oes un ffordd o ddysgu sut i beintio â phensiliau dyfrlliw, y gamp yw bod mor greadigol â'r cyfrwng gorau â phosibl. Wrth i chi ymarfer eich celf dyfrlliw fe welwch, fel unrhyw gyfrwng, bob amser amrywiaeth o ddulliau cymhwyso. Fodd bynnag, wrth ddysgu sut i beintio blodau dyfrlliw gyda phensil dyfrlliw, rydych am gael yr ystod lawn o bosibiliadau gwneud marciau y gall dŵr eu darparu.

Beth Sy'n Arbennig Am Bensiliau Dyfrlliw?

Pensiliau dyfrlliw yw'r cyfrwng unigryw sy'n eistedd rhwng paentio aarlunio. Yr hyn sy'n arbennig o arbennig am bensiliau dyfrlliw yw ei fod yn gyfrwng sy'n rhyddhau rhywun i gyfuno paentiadau a lluniadau mewn un gwaith celf. Fodd bynnag, mae'n mynd ymhellach na hynny gyda llaw gall rhywun ddefnyddio'r pensil fel cyfrwng peintio a all yn aml wneud rhinweddau unigryw na ellir ond eu canfod mewn lluniadau pensil dyfrlliw. Mae'n braf cymysgu marciau pensil gyda marciau peintio pan fyddwch chi eisiau paentio blodau dyfrlliw.

Sut i Beintio Blodau Dyfrlliw Gyda Phensiliau Dyfrlliw?

Y peth gorau am ddysgu sut i beintio blodau dyfrlliw gyda phensiliau dyfrlliw yw bod amrywiaeth o ddulliau cymhwyso ac yn ail mae hynny'n dod â rhinweddau lluniadu a phaentio. Fodd bynnag, mae'r cyfan yn dechrau gyda braslun cyffredinol o'r blodau, ac oddi yno mae gennych chi faes i wneud marciau lluniadu neu farciau peintio. Mae blodau dyfrlliw gyda phensiliau dyfrlliw yn eithaf hawdd i'w peintio gan eu bod yn eithaf haniaethol eu natur. Mae hyn yn golygu y gellir datblygu'r broses o beintio blodau dyfrlliw hawdd trwy dynnu marciau unigryw neu baentio marciau unigryw sy'n dal i fod yn debyg i rinweddau blodyn. Mae'r tiwtorial blodau dyfrlliw hwn yn dadansoddi ychydig o ffyrdd o archwilio'r marciau hynny, fodd bynnag, nid oes unrhyw ffordd benodol i beintio blodau dyfrlliw. Mae'n ymwneud ag arbrofi.

pensiliau dyfrlliw yn ogystal â dysgu amrywiaeth o dechnegau trwy gydol y broses.

Deunyddiau Angenrheidiol

Mae cael y deunydd cywir ar gyfer dysgu sut i beintio blodau dyfrlliw gyda phensiliau dyfrlliw yn hanfodol i'r canlyniadau gorau. Wrth ddysgu sut i beintio blodau gyda phensiliau dyfrlliw fel dechreuwr, nid oes angen yr ystod uchaf o ddeunyddiau arnom, fodd bynnag, mae angen y deunyddiau cywir arnom. Isod mae rhestr o rai eitemau a awgrymir y gallwch eu prynu ar-lein. Dyma beth fydd ei angen arnoch chi:

 • Brwshys paent
 • 300 papur GSM
 • Pensiliau dyfrlliw Arteza
 • Pren mesur
 • Scotch/Tâp masgio
 • Pensil HB
 • 10> Sharpener

Os oes gennych ddiddordeb yn y gwahanol fathau o bensiliau ar gyfer dyfrlliw a beth i chwilio amdano, gallwch hefyd ymweld â'n pensil dyfrlliw gorau post blog.

Paratoi

Yr hyn rydym am ei wneud yw sicrhau bod gennym arwyneb gwastad a golau da ar gyfer y tiwtorial hwn. Mae'n ddefnyddiol bod mewn man tawel bob amser, felly efallai ceisiwch osod eich hun yn rhywle lle na fydd eich sylw'n cael ei dynnu oddi arnoch. Rydym am sicrhau bod gennym jar o ddŵr gerllaw gan y bydd yn hanfodol ar gyfer y tiwtorial hwn.

Yn olaf, byddwn yn tynnu cyfres o flodau gwahanol o ddelwedd ffynhonnell y gallwch naill ai ei hargraffu neu dynnu'n uniongyrchol o'ch dyfais glyfar.

Cam wrth -Canllaw Cam ar Sut iLluniadu Blodau gyda Phensiliau Dyfrlliw

Mae dysgu sut i beintio blodau gyda phensiliau dyfrlliw yn dasg wych ar gyfer dysgu sut i ddefnyddio pensiliau dyfrlliw yn gyffredinol. Mae'r broses yn eithaf syml, lle byddwn yn gwneud rhai brasluniau rhydd o amrywiaeth o flodau. Yna rydym yn dilyn y broses honno gyda phaentio'r blodau. Mae blodau'n caniatáu llawer iawn o ryddid i ni gyda'n marciau oherwydd eu natur haniaethol. Mae hyn yn golygu y gallwn fod yn eithaf chwareus gyda'r marciau a wnawn gyda'n pensiliau wrth greu blodau mewn pensiliau dyfrlliw. Fodd bynnag, fe welwn fod yna amrywiaeth o ffyrdd y gallwn ni dynnu llun a phaentio â phensiliau dyfrlliw. Wedi dweud hynny, gadewch inni ddechrau arni.

Cam 1: Braslunio Ein Delwedd

Mae pob llun pensil dyfrlliw yn dechrau gyda braslun pensil. Yr hyn yr ydym am ei wneud yw edrych yn ofalus ar ein delweddau ffynhonnell a sylwi ar y blodau amrywiol yr ydym am eu defnyddio. Yn y tiwtorial hwn, byddwn yn darlunio/peintio cyfuniad o lygad y dydd, tegeirianau, a lilïau. tynnu rhai blodau. Felly peidiwch â phoeni gormod am flodau yn berffaith. I'r gwrthwyneb, mae cadw'ch llun yn rhydd yn gweithio'n dda gyda'r cyfrwng pensil dyfrlliw.

Cam 2: Creu'r Cefndir

Gan nad yw pensiliau dyfrlliw yr un peth fel arferpensiliau, rydym am gymhwyso'r un broses o beintio dyfrlliw i'n llun. Yr hyn a olygir wrth hyn yw y byddwn yn adeiladu'r ddelwedd ar wahanol seiliau, gan ddechrau gyda'r cefndir.

Gadewch i ni greu cyfuniad lliw diddorol ar gyfer ein cefndir trwy ddefnyddio cyfuniad o las a phorffor . Gan ddechrau gyda'ch pensil las, dechreuwch liwio o amgylch y braslun o'ch blodau. Gadewch ychydig o le rhwng ymylon eich braslun a'n cefndir.

Bydd gadael ychydig o le rhwng ein braslun a'r pensil dyfrlliw yn creu pop braf tua diwedd y tiwtorial, gan ganiatáu i'r blodau gael cyferbyniad hardd i'r cefndir. Gyda'ch pensil porffor dechreuwch liwio'r cefndir o amgylch y braslun pensil, gan greu cyfuniad diddorol o liwiau yn y cefndir. cynrychioli'r cefndir, gallwn nawr ei actifadu gyda rhywfaint o ddŵr a brwsh paent. Mae hon yn ffordd fwy cyffredin o ddefnyddio pensiliau dyfrlliw, lle mae'r lliw yn cael ei dynnu â phensil ac yna'n cael ei actifadu â dŵr a brwsh wedi hynny. Gwlychwch eich brwsh yn ysgafn a dechreuwch roi'r brwsh wedi'i ddyfrio dros eich pensil lliw.

Byddwn yn gwneud hyn nes ein bod wedi mynd dros bob un o liwiau'r cefndir. Rydyn ni eisiau gweithio'n gyson iawn wrth i ni wneud y strôc hyn gyda'n brwsh. Awgrym dayw dechrau o un ochr i’ch llun/paentiad a symud yn araf drwy’r ddelwedd gyfan nes eich bod wedi paentio dŵr dros yr holl liwiau.

Ar ôl i ni wneud hynny, gadewch iddo sychu am tua 10 munud.

Cam 3: Arlunio a Pheintio Tegeirian

Ers i ni cael pedwar blodyn, gadewch i ni ddechrau gydag un ar y tro, gan ddechrau gyda'r tegeirian. Mae tegeirianau yn flodau diddorol iawn, mewn rhai ffyrdd gall eu siâp wneud iddynt ymddangos yn greaduriaid. Dechreuwn gyda lliwio'r petalau trwy ddefnyddio pinc ar gyfer yr arwynebedd mwy a phorffor ar gyfer yr ymylon.

Byddwn yn defnyddio ychydig o dechnegau gan ddechrau gyda'r dechneg pylu y byddwch defnyddio dau liw a'u cyfuno'n araf â dŵr. Rydym yn gwneud hyn trwy liwio ymylon ein petalau gyda phorffor a chorff y petalau gyda phinc.

Gellir deall y dechneg hon hefyd trwy diwtorial ar dechnegau pensil dyfrlliw yma : mewnosodwch ddolen i dechnegau pensiliau dyfrlliw Fodd bynnag, dylech bob amser adael ychydig o le rhwng y ddau liw fel y gallwn wedyn eu tynnu ynghyd â strociau paent pan fyddwn yn defnyddio dŵr a brwsh. Gallwch chi osod dau gwpl mewn gwahanol ffyrdd ar y blodyn cyn belled â'ch bod chi'n gadael ychydig o le rhyngddynt.

Ar ôl i ni liwio ein blodyn gallwn ni ddechrau actifadu'r lliwiau gyda dwr. Yr hyn yr ydym am ei wneud yw dechrau peintio'n araf dros ein lliwiau gyda darn bach wedi'i ddyfriobrwsh. Yn araf ac yn raddol byddwn yn paentio dros y lliwiau ac yn dechrau gwneud strociau o un i'r llall. Unwaith y bydd hwnnw wedi sychu gallwn ddechrau gosod marciau newydd ar ein blodyn, gan roi nodweddion amrywiol iddo. Techneg wych arall y gallwn ei defnyddio i wneud marciau newydd yw'r dechneg palet. Yr hyn rydyn ni'n ei wneud yw gwneud sgribl bach o bensil dyfrlliw ar ddarn o bapur sgrap ac yna ei actifadu â brwsh wedi'i ddyfrio.

Ynglŷn â'n delwedd ffynhonnell, mae'r dechneg hon yn un ffordd wych o gyflawni nodweddion amrywiol yn y blodyn. Yr hyn y mae hyn yn ei ganiatáu yw amrywiaeth o farciau a fydd yn gwneud ein lluniadu/paentiad ychydig yn fwy cymhleth ac yn llai unigol o ran ei nodweddion.

Gallwn ddefnyddio lliwiau amrywiol gyda'r dechneg hon cyhyd â'n bod wedi aros i'r marciau blaenorol sychu. Mae'r dechneg beintio hon yn ffordd wych o wneud cysgodion ac effeithiau dyfrlliw ar y llun. Ar y pwynt hwn, gallwn ddechrau defnyddio lliwiau amrywiol.

Ar ôl i chi ganiatáu i'ch cais diwethaf o bensil dyfrlliw sychu, awgrym da yw gwneud rhywfaint o gyferbyniad llwyr. trwy ddefnyddio du fel ffordd o ddiffinio eiliadau yn y blodyn. Gyda'r un dechneg palet, dyfrio'r lliw du a dechrau paentio rhai manylion tywyllach. Gellir gwneud hyn ar hyd ymylon y petalau, gallai fod yn linellau amrywiol yn blaguryn neu ganol y blodyn, yn ogystal â llinellau bach neu ddotiau amrywiol i roi lliw unigryw i'ch blodyn.edrych. Gallwn hefyd wneud hyn gyda lliwiau tywyllach eraill fel porffor neu las tywyll.

Unwaith y byddwn wedi caniatáu i'n blodyn a'i haenau amrywiol o gymhwysiad sychu dylai edrych yn eithaf diddorol gydag amrywiaeth o farciau. Dyma rai lliwiau a awgrymir yn y tiwtorial hwn, fodd bynnag, gallwch ddilyn yr egwyddorion cyffredinol a chymhwyso'ch lliwiau a allai fod o ddiddordeb i chi.

Cam 4: Lluniadu a Pheintio llygad y dydd

Wrth i ni symud ymlaen i flodyn newydd gadewch i ni ddechrau gyda lliw newydd a'r dechneg pensil dyfrlliw glasurol. Gallwn ddechrau trwy liwio'r petalau yn felyn, Fodd bynnag, ceisiwch beidio â lliwio'r petal cyfan ond yn hytrach gadewch ychydig o le negyddol. Efallai lliw ar un ochr i bob un o'r petalau. Parhewch â'r broses hon nes eich bod wedi lliwio'r holl betalau. Awgrym da arall yw lliwio gwaelod y petalau lle maent wedi'u cysylltu â chanol y blodyn. Yr hyn y byddwn yn ei archwilio yw'r dechneg gymysgu lle rydyn ni'n tynnu lliwiau ar ein gilydd cyn eu hactifadu â dŵr.

Gallwn nawr gymryd ein oren, gan ei fod yn gweithio'n dda gyda melyn , a dechrau lliwio ar ben ein melyn. Eto, dydyn ni ddim eisiau lliwio'r melyn yn llwyr, yn hytrach yr hyn rydyn ni eisiau ei wneud yw lliwio eiliadau yn unig ym mhob petal. petalau gyda'n lliwiau, gallwn gymryd brwsh tenau bach, ei drochi mewn rhywfaint o ddŵr a dechrau gwneud hynnyactifadu'r marciau pensil. Rydym am fod yn araf ac yn gyson iawn gyda'r broses hon, gan weithio ein strôc yn unol â siapiau'r petalau. Mae hon yn ffordd wych arall o greu amrywiaeth lliw diddorol. Unwaith y bydd hwnnw wedi sychu gallwn ddechrau ychwanegu manylion ar ben yr haen honno. Unwaith eto, mae'r pensil dyfrlliw yn debyg i baent dyfrlliw gan fod y ddau yn ymwneud â haenu. Gallwn wneud hyn gyda thechneg newydd, lle rydym yn cymryd pensil lliw, gadewch i ni ddweud brown, a dechrau tynnu'r pigment yn uniongyrchol o'r pensil gyda brwsh wedi'i ddyfrio.

Unwaith eto, gan ein bod am wneud ein manylion yn debyg i ansawdd blodyn, ystyriwch ble rydych chi'n paentio'r marciau tywyllach hyn. Efallai cadwch y foment dywyll ger gwaelod pob petal. Ceisiwch beidio â gwlychu'ch brwsh yn ormodol cyn tynnu paent yn uniongyrchol oddi ar y pensil. Wrth i chi drochi'ch brwsh mewn dŵr, rhowch ychydig o ddab iddo ar ddeunydd i dynnu rhywfaint o ddŵr. Parhewch i ddefnyddio'r dechneg hon i greu marciau diddorol yn y blodyn.

Mae’n dda rhoi cynnig ar wahanol ffyrdd o gymhwyso lliwiau mewn lluniad pensil dyfrlliw, fel hyn rydym yn dysgu gwahanol ffyrdd o wneud marciau mewn gwaith celf. Ceisiwch roi sylw i'r holl betalau nes eich bod yn teimlo'n fodlon.

Unwaith i ni adael i'r petalau sychu, gyda'r un dechneg, gadewch i ni beintio canol llygad y dydd gyda'n pensil brown. Cofiwch nad yw canol blodyn byth yn wastad ac yn gyffredinol mae'n cynnwysblagur bach o baill, felly efallai defnyddiwch broses stippling o osod eich marciau pensiliau. Unwaith y bydd hwnnw wedi sychu Gallwn wedyn ychwanegu arlliwiau tywyllach newydd ar ein blodyn gyda'r un dechneg. Efallai defnyddio du i greu cyferbyniad da ar ganol y blodyn. Ceisiwch roi mwy o liw ar un ochr canol rhan y blodyn i roi cysgod i'r effaith.

Er mwyn creu ychydig o ddyfnder a chysgod yn y petalau gallwn roi ychydig o gysgod arno. strôc tywyll i'r petalau hefyd. Fodd bynnag, nodwch ganol y blodyn fel ffordd o arwain eich dealltwriaeth o'r cyfeiriad y byddai'r golau'n dod ohono. Mae paentio blodau dyfrlliw gyda phensil dyfrlliw yn ymwneud ag archwilio gwneud marciau.

Ceisiwch fod yn gynnil gyda rhai o'ch marciau. Rydym am fod yn gynnil gyda chyfryngau sy'n cael eu cymhwyso gyda chynigion paentiadol gan y gallant fod yn ormod o lawer os na chânt eu trin yn ofalus a gyda llaw gyson. Mae hon yn rheol gyffredinol i weithio o'i chwmpas wrth fynd ymlaen.

Cam 5: Lluniadu a Pheintio Ein Hail Daisy

Gadewch inni ddechrau archwilio rhai technegau newydd wrth weithio gyda rhai yr ydym bellach wedi ymgyfarwyddo â. Efallai y gwnewch rai technegau lliwio mwy clasurol ar rai o'r petalau. Fodd bynnag, ar rai o'r petalau eraill, gallwn nawr roi cynnig ar dechneg newydd lle rydym yn rhoi dŵr ar y dudalen a byddwn wedyn yn ei liwio â'n pensil dyfrlliw.

Ceisiwch i

John Williams

Mae John Williams yn arlunydd profiadol, yn awdur ac yn addysgwr celf. Enillodd ei radd Baglor yn y Celfyddydau Cain o Sefydliad Pratt yn Ninas Efrog Newydd ac yn ddiweddarach dilynodd ei radd Meistr yn y Celfyddydau Cain ym Mhrifysgol Iâl. Ers dros ddegawd, mae wedi dysgu celf i fyfyrwyr o bob oed mewn lleoliadau addysgol amrywiol. Mae Williams wedi arddangos ei waith celf mewn orielau ar draws yr Unol Daleithiau ac wedi derbyn sawl gwobr a grant am ei waith creadigol. Yn ogystal â'i weithgareddau artistig, mae Williams hefyd yn ysgrifennu am bynciau sy'n ymwneud â chelf ac yn dysgu gweithdai ar hanes celf a theori. Mae'n frwd dros annog eraill i fynegi eu hunain trwy gelf ac mae'n credu bod gan bawb y gallu i fod yn greadigol.