Roy Lichtenstein - Arloeswr y Mudiad Celf Bop

John Williams 22-06-2023
John Williams

Torrodd paentiadau R y Lichtenstein ffiniau, ac roedd ymhlith yr artistiaid Americanaidd cyntaf i gofleidio’r mudiad ac ennill enwogrwydd byd-eang. I ddechrau, roedd celf Roy Lichtenstein yn amrywiol iawn o ran deunydd pwnc ac arddull, ac roedd ei weithiau’n arddangos gwybodaeth drylwyr o beintio modernaidd. Ac eto, pan ddaeth celf Bop Roy Lichtenstein i’r amlwg yn y 1960au cynnar, daeth ar draws honiadau o gyffredinedd, diffyg arloesi, ac, wedi hynny, hyd yn oed llên-ladrad. Yn yr erthygl hon, byddwn yn archwilio cofiant Roy Lichtenstein ac yn ateb cwestiynau fel “Pa dechneg fasnachol a ddynwaredodd Roy Lichtenstein yn ei baentiadau?”

Bywgraffiad Roy Lichtenstein

Cenedligrwydd Americanaidd
Dyddiad Geni 27 Hydref 1923
Dyddiad Marwolaeth 29 Medi 1997
Man Geni Dinas Efrog Newydd

Drwy gydol yr 20fed ganrif, mae celf wedi cynnal cyfeiriadau at ddiwylliant poblogaidd, ond yng ngweithiau celf Roy Lichtenstein, y technegau, y deunydd ffynhonnell, a roedd prosesau atgynhyrchu hollbresennol mewn diwylliant poblogaidd i'w gweld yn treiddio'n llwyr i'r gelfyddyd.

Roedd hwn yn wyriad arwyddocaol oddi wrth Fynegiant Haniaethol, yr ystyriwyd yn aml fod ei bynciau melancholig yn tarddu o eneidiau'r peintwyr; Daeth syniadau celf Bop Roy Lichtenstein o’r gymdeithas gyfan ac nid oeddent yn adlewyrchu dim o’r1980au. Ym 1969, cychwynnodd Lichtenstein broses o baentiadau Drychau .

Erbyn 1970, roedd wedi dechrau gweithio ar y testun gornestau tra'n dal i weithio ar y gyfres Drychau . Dechreuodd Yr Entablatures gyda nifer o gynfasau o 1971 i 1972, yna'r ail gyfres o 1974 i 1976, a chynhyrchwyd dilyniant o brintiau cerfwedd ym 1976. Creodd gyfres o “Artists Workshops” a cynnwys cydrannau o'i waith cynharach. O 1979 hyd 1981, creodd gyfres fawr o baentiadau Swrrealaidd-Pop yn seiliedig ar fotiffau Indiaidd Americanaidd.

Ffigur Amerind (1981), cerflun maint llawn arddull mewn efydd du-patinated yn awgrymu polyn totem lluniaidd, i'r ffabrig gwlân anferth Amerind Landscape (1979). Denodd y paentiadau “ Indiaidd ”, fel gweddill y casgliad Swrrealaidd, ysbrydoliaeth ar gyfer eu pynciau o gelf fodern a dylanwadau eraill, yn enwedig llyfrau ar ddyluniadau Brodorol America o gasgliad bychan Lichtenstein.

O 1972 tan y 1980au cynnar, mae paentiadau Roy Lichtenstein o fywyd llonydd, ei gerfluniau, a brasluniau yn cwmpasu ystod eang o fotiffau a phynciau, gan gynnwys y rhai mwyaf confensiynol, megis ffrwythau, blodau, a fasys. <3

Gosod y paentiadau yn arddangosfa Roy Lichtenstein yn Amgueddfa Stedelijk, 1967; Ron Kroon / Anefo, CC0, trwy Wikimedia Commons

Yn 1983, Lichtensteincreu dau hysbysfwrdd gwrth-Apartheid o'r enw'n syml “Yn erbyn Apartheid.” Ailbwrpasodd Lichtenstein elfennau o baentiadau'r gorffennol yn ei gyfres Myfyrdod, a greodd rhwng 1988 a 1990. Tu mewn (1991–1992) yn gyfres o baentiadau yn cynrychioli lleoliadau preswyl cyffredin a ddylanwadwyd gan hysbysebion dodrefn a welir mewn llyfrau ffôn neu ar. posteri.

Crëir themâu ei olygfeydd yn y dilyniant Arddull Tsieineaidd gyda dotiau Benday rhithwir, wedi'u rendro mewn lliwiau solet, bywiog, gyda holl weddillion y llaw wedi'u tynnu, ar ôl cael eu hysbrydoli gan atgynhyrchiadau monocromatig Edgar Degas yn cael ei arddangos mewn arddangosfa ym 1994 yn yr Amgueddfa Gelf Metropolitan yn Efrog Newydd. Mae'r noethlymun yn ymddangos yn aml yng nghelf Lichtenstein yn y 1990au, gan gynnwys yn Collage for Nude with Red Shirt (1995).

Arddull Celf Roy Lichtenstein

Mae celf wedi gwneud cyfeiriadau at ddiwylliant poblogaidd drwy gydol yr 20fed ganrif, ond yng ngwaith Roy Lichtenstein, roedd y dulliau, y deunydd ffynhonnell, a'r prosesau atgynhyrchu sy'n gyffredin mewn diwylliant poblogaidd i'w gweld yn treiddio drwy'r gelfyddyd yn llwyr. Yr oedd hwn yn doriad nodedig oddi wrth Fynegiant Haniaethol, y dywedid fod ei destunau trist weithiau yn tarddu o eneidiau’r artistiaid; Roedd cysyniadau celf Bop Roy Lichtenstein yn deillio o gymdeithas gyfan ac nid oeddent yn cynrychioli meddyliau personol yr artist.

Er gwaethaf y ffaith bod Lichtenstein weithiauWedi'i gyhuddo o ddim ond dyblygu cartwnau yn y 1960au cynnar, roedd ei broses yn golygu ailwampio'r delweddau gwreiddiol yn sylweddol.

Sefydlu'r paentiadau yn arddangosfa Roy Lichtenstein yn Amgueddfa Stedelijk, 1967; Ron Kroon / Anefo, CC0, trwy Wikimedia Commons

Mae maint y newidiadau hynny, yn ogystal â rhesymu'r artist drostynt, wedi bod yn destun cynnen ers tro mewn trafodaethau am ei waith, gan ei fod mae'n ymddangos ei fod yn dangos a oedd yn ymwneud mwy â chreu cyfansoddiadau pleserus, creadigol, neu'n syfrdanu ei gynulleidfaoedd â dylanwad anweddus diwylliant poblogaidd. Un o wersi craidd celf Bop yw bod yr holl ddulliau cyfathrebu, pob signal, yn cael eu prosesu trwy ieithoedd neu godau. Roedd ffocws Lichtenstein ar ddulliau atgynhyrchu cyffyrddol - yn enwedig ei ddefnydd nod masnach o ddotiau Ben-Day - yn dangos y gwersi craidd hyn. Credir bod ei waith cychwynnol, a oedd yn dibynnu ar amrywiaeth eclectig o gelf fodern, wedi dysgu arwyddocâd codau iddo.

Mae'n bosibl mai'r edmygedd hwn a'i harweiniodd yn y pen draw at greu gwaith a ddylanwadwyd gan gampweithiau celf fodern; yn y gweithiau hyn, haerodd fod celfyddyd uchel a chelfyddyd brif ffrwd yr un fath gan eu bod ill dau yn dibynnu ar god.

Gwaith Celf Roy Lichtenstein

Roedd Lichtenstein yn ganolog i danseilio’r Mynegiadwyr Haniaethol. agwedd amheus tuag at ffurfiau a phryderon masnachol. Trwy gofleidio “isel”ffurfiau celf fel stribedi comig a graffeg boblogaidd, sefydlodd Lichtenstein ei hun fel chwaraewr canolog yn y byd Celfyddyd Bop.

Er mai ei gynfasau o gomics yw ei weithiau mwyaf adnabyddus, roedd ganddo waith cynhyrchiol a gyrfa eithaf amrywiol a oedd yn cynnwys Swrrealaeth, Ciwbiaeth, a Mynegiadaeth.

Mae ei ail-ddychmygu diwylliant prif ffrwd trwy bersbectif hanes celf confensiynol, fodd bynnag, wedi cynnal effaith hollbwysig ar cenedlaethau dilynol o artistiaid, ers i gelf Bop fynd ymlaen i lunio Ôl-foderniaeth yn fawr. Dyma ddetholiad o'i weithiau celf enwocaf.

Popeye (1961)

Blwyddyn Wedi Cwblhau 1961
Canolig Olew ar Gynfas
Dimensiynau 106 cm x 142 cm
Lleoliad Presennol Ystad Roy Lichtenstein

Roedd Popeye ymhlith paentiadau Pop cyntaf un Roy Lichtenstein, a wnaethpwyd yn haf 1961. Byddai wedyn yn dychwelyd at y ffurfiau dynol generig a welwyd mewn cartwnau cyfnod, ond ar y dechrau, dewisodd gymeriadau cyfarwydd ar unwaith fel Popeye a Mickey Mouse.

Mae'r darn hefyd yn nodedig am ei fod ymhlith yr olaf un y llofnododd ei enw ar wyneb y ddelwedd; mae’r beirniad Michael Lobel wedi cydnabod ei fod yn ei hanfod wedi gwneud hynny gydag ansicrwydd cynyddol yn yr eitem hon, gan ei ymgorffori gyda logo hawlfraint sy’n cael ei ailadrodd yn ysiâp y tun agored uwch ei ben. Mae rhai wedi dyfalu bod streic Popeye i fod i fod yn ôl cynnil i un o'r credoau amlycaf mewn beirniadaeth celf fodern y dylai dyluniad delwedd gael effaith weledol ar unwaith. Wedi'i gyflawni trwy gelfyddyd haniaethol, profodd Lichtenstein y gellid ei gyflawni hefyd trwy neilltuo o ddiwylliant isel.

15>Boddi Merch (1963)

Blwyddyn a Gwblhawyd 1963
Canolig Ol a Pholymer ar Gynfas
Dimensiynau 171 cm x 169 cm
Lleoliad Presennol Amgueddfa Celf Fodern

Cododd Lichtenstein i amlygrwydd fel artist Pop enwog yn y 1960au cynnar am weithiau yn seiliedig ar lyfrau comig, yn arbennig DC Comics. Er bod crewyr fel Jasper Johns a Robert Rauschenberg wedi cynnwys eiconograffeg boblogaidd yn eu gweithiau celf o'r blaen, nid oedd neb o'r blaen wedi canolbwyntio ar ddelweddau cartŵn yn unig fel y gwnaeth Lichtenstein. Roedd ei waith celf, ynghyd â Andy Warhol's , yn arwydd o ddechrau'r arddull celf Bop ac, yn ychwanegol, tranc Mynegiadaeth Haniaethol fel y ffurf gyffredin.

Nid dim ond dyblygu tudalennau comig yn unig a wnaeth Lichtenstein. ; defnyddiodd ddull cymhleth a olygai dorri lluniau i greu cyfansoddiadau hollol newydd, dramatig, megis Drowning Girl, yr oedd ei ddelwedd wreiddiol yn cynnwys ycariad gwraig yn sefyll ar gwch uwch ei phen.

Fe wnaeth Lichtenstein hefyd gywasgu geiriad y stribedi llyfrau comig, gan osod iaith fel y gydran weledol hanfodol arall; roedd ail-berchnogi'r rhan symbolaidd hon o waith celf masnachol ar gyfer ei gynfasau yn herio'r syniadau cyffredinol o gelf “uchel”. Blwyddyn a Gwblhawyd 1965 Canolig Rowlux ac Olew ar Papur Dimensiynau 42 cm x 49 cm Lleoliad Presennol<2 Kunstmuseum, St. Gallen, y Swistir

Roedd defnydd Lichtenstein o liwiau llachar a dotiau Ben-Day yn ymestyn y tu hwnt i eiconograffeg gynrychioliadol paneli llyfrau comig, fel arbrofodd ag ystod eang o elfennau; mae ei baentiadau tirwedd yn enghraifft arbennig o dda o'r dull hwn. Creodd Lichtenstein amrywiaeth o collages a darnau amlgyfrwng a oedd yn defnyddio moduron, metel, ac yn nodweddiadol dalen blastig symudliw o'r enw Rowlux a oedd yn efelychu symudiad. Arddangosodd Lichtenstein ei wybodaeth ddofn o hanes celf a thynnodd sylw at agosrwydd ffurfiau celf isel ac uchel trwy ail-ddefnyddio testun artistig clasurol tirwedd a'i bortreadu yn ei idiom Pop.

Oherwydd ei angerdd am gelf fodern , Creodd Lichtenstein sawl darn a oedd yn cyfeirio'n benodol at beintwyr fel Picasso, Cézanne, aMatisse.

Ty I (1966)

Blwyddyn a Gwblhawyd
1966 Canolig Alwminiwm Peintiedig Dimensiynau <10 290 cm x 450 cm Lleoliad Presennol Oriel Gelf Genedlaethol <13

Gan ddechrau gyda ffresgo a gynhyrchwyd ar gyfer Ffair y Byd 1964 yn Queens, Efrog Newydd, mae gweithiau celf cyhoeddus ac awyr agored, gan gynnwys paentio a cherflunio, yn cynrychioli canran sylweddol o oeuvre Lichtenstein. Mae House I , cerflun ar raddfa fawr, yn arbrofi gyda chanfyddiad a'r afreal: yn dibynnu ar ble mae'r sylwedydd yn sefyll, mae cornel yr adeilad i'w weld yn symud ymlaen neu'n ôl y tu mewn i'r gofod.

House III (2002) gan Roy Lichtenstein yn byw y tu allan i'r High Museum of Art yn Atlanta, GA; Greysanatomylabtech, CC BY-SA 4.0, trwy Wikimedia Commons

Er gwaethaf defnydd arferol Lichtenstein o arlliwiau gwastad a’r ffaith mai dalen wastad o fetel yw’r gwaith celf hwn mewn gwirionedd, mae siâp y fframwaith yn creu teimlad o ddimensiwn. Creodd nifer o gerfluniau o Dy, a gall pob un ohonynt fod yn gysylltiedig â diddordeb Lichtenstein mewn adeiladau mewnol, pwnc a archwiliwyd ganddo fwyaf amlwg yn ei waith diweddarach.

Brushstrokes (1967)

Blwyddyn a Gwblhawyd 1967
Canolig Argraffiad Sgrin Lliw ar Bapur
Dimensiynau 56 cm x 76cm
Lleoliad Presennol Art Institute of Chicago

Roedd Lichtenstein yn aruthrol argraffydd yn ystod ei yrfa, a bu ei brintiau yn bwysig wrth ddatblygu argraffu fel ffurf gelfyddydol arwyddocaol yn y 1960au. Mae Brushstrokes, er enghraifft, yn dangos ei ddiddordeb mewn arwyddocâd gwaith brwsh mewn Mynegiadaeth Haniaethol. Roedd y trawiad brwsh wedi dod yn gyfrwng i gyfleu emosiynau'n uniongyrchol i artistiaid Mynegiadol Haniaethol; Roedd trawiad brwsh Lichtenstein yn dilorni’r uchelgais hwn, gan awgrymu, er eu bod yn casáu masnacheiddio, nad oeddent yn agored i niwed iddo; wedi'r cyfan, ffurfiwyd llawer o'u gweithiau celf mewn cyfresi, gan ailadrodd yr un motiffau drosodd a throsodd.

“Mae'r trawiadau brwsh gwirioneddol yr un mor benderfynol â'r trawiadau brwsh comig,” sylwodd Lichtenstein.

Drych I (1977)

Blwyddyn a Gwblhawyd 1977
Canolig Efydd Peintiedig
Dimensiynau 152 cm x 121 m
Lleoliad Presennol Amgueddfa Gelf San Francisco
0>Y modd haniaethol y bu cartwnyddion yn portreadu drychau, gan ddefnyddio llinellau croeslin i ddangos arwyneb adlewyrchol, chwilfrydig Lichtenstein. Dywedodd unwaith, “Wel, rydych chi'n gweld y llinellau hynny ac yn gwybod eu bod yn golygu drych, er gwaethaf y ffaith nad oes llinellau o'r fath mewn gwirionedd. Mae’n arferiad rydyn ni’n ei ddilyn yn ddiarwybod.” Y drychdaeth yn thema a gododd dro ar ôl tro i Lichtenstein yn y 1970au, ond roedd y crëwr eisoes wedi arbrofi gyda darlunio gweledol o fyfyrio mewn gweithiau blaenorol, wedi’i ysgogi’n rhannol gan bwyslais ar y berthynas rhwng drychau a merched – mewn gweithiau celf hanesyddol ac mewn cymdeithas boblogaidd. .

Er bod y gyfres wedi’i hysbrydoli gan bresenoldeb drychau mewn cartwnau, roedd Lichtenstein yn amlwg yn ceisio delio â materion o ddyblygu a myfyrio, sydd wedi pylu dychymyg artistiaid ers y Dadeni.

Darllen a Argymhellir

Beth oedd eich barn chi am fywgraffiad a chelf Roy Lichtenstein? Efallai eich bod am ddysgu mwy am ei gelf. Gallwch edrych ar ein rhestr o'r llyfrau a awgrymir ynglŷn â'r artist os ydych yn dymuno gwneud hynny.

Gweld hefyd: "The Weeping Woman" gan Pablo Picasso - Dadansoddiad o'r Gwaith

Whaam! Celf a Bywyd Roy Lichtenstein (2008) gan Susan Goldman Rubin

Mae Susan Goldman Rubin yn archwilio gwaith celf a bywyd Roy Lichtenstein yn deimladwy, yn ogystal â'i effaith arloesol ar y byd celf, yn y diweddaraf o Abrams ' llinell o fywgraffiadau llyfr lluniau o grewyr. Trwy gydol gyrfa hir Roy fel athro, artist, a dyfeisiwr, heriodd bobl i ganfod lleoedd cyfarwydd trwy lygaid newydd. Cafodd Roy, a gafodd addysg glasurol mewn lluniadu a phaentio, ysbrydoliaeth mewn comics, cartwnau papur newydd, a delweddau llyfrau plant nad oedd y rhan fwyaf o bobl yn eu hystyried yn gelf “go iawn”.Dewisodd hefyd beintio'n fanwl elfennau adeiladu peintio, megis un brwswaith neu gefn cynfas, i dynnu sylw at sut mae peintwyr yn defnyddio'r offer hyn.

Whaam! Celfyddyd a Bywyd Roy Lichtenstein
 • Bywyd yr arlunydd Celfyddyd Bop mawr Roy Lichtenstein
 • Yn cynnwys gweithiau celf enwocaf yr artist
 • Yn cynnwys llyfryddiaeth, mynegai, a rhestr o amgueddfeydd
Gweld ar Amazon

Roy Lichtenstein: History in the Making (2020) gan Elizabeth Finch

Mae'r llyfr hwn yn rhan o'r amgueddfa fawr gyntaf arddangosfa sy'n ymroddedig i waith cynnar un o artistiaid mwyaf adnabyddus America'r 20fed ganrif. Bydd y sioe yn cynnwys tua naw deg o ddarnau o yrfa gynnar gynhyrchiol a dylanwadol yr artist, llawer ohonynt heb eu gweld erioed gan y gynulleidfa o’r blaen, a bydd yn cael ei chyd-drefnu gan Amgueddfa Gelf Coleg Colby ac Amgueddfa Gelf Nasher ym Mhrifysgol Duke. . Bydd yr arddangosfa a’r cyhoeddiad yn cynnwys paentiadau, darluniau, cerfluniau, a lithograffau, gan ddatgelu artist sydd â diddordeb dwfn mewn diwylliant gweledol, yn difa—â llygad beirniadol—o amrywiaeth o ffynonellau, hyd yn oed yn gynnar yn ei broffesiwn. Roedd y ffynonellau hyn o ysbrydoliaeth yn hanfodol ond yn anhysbys am ddefnydd dilynol yr artist o lyfrau comig a hysbysebion.

Roy Lichtenstein: Hanes yn y Gwneud, 1948-1960
 • Arddangosfa amgueddfa fawr gyntafteimladau’r artist ei hun.

Trwy barodi, datblygodd paentiadau Roy Lichtenstein y syniad o gelfyddyd bop. Wedi'i ddylanwadu'n glir gan y stribed cartŵn, creodd Lichtenstein gynlluniau manwl gywir a oedd yn cael eu croniclo wrth barodi, weithiau mewn modd tafod-yn-y-boch.

Roy Lichtenstein, 1966; Pôl Kunststiftung, CC BY-SA 3.0 DE, trwy Wikimedia Commons

Blynyddoedd Cynnar

Iddewes oedd Lichtenstein, er gwaethaf y ffaith iddo geisio bychanu ei gefndir ac ni wnaeth' t siarad yn aml am ei gefndir Iddewig. Perthynai ei deulu i'r dosbarth canol uwch. Gwerthwr eiddo oedd Milton, ei dad, a Beatrice, ei fam, yn wraig tŷ. Fe'i magwyd ar Ochr Orllewinol Uchaf Dinas Efrog Newydd ac aeth i ysgol gyhoeddus nes ei fod yn 12 oed. Astudiodd wedyn yn Ysgol Dwight yn Efrog Newydd, lle y graddiodd yn 1940.

Datblygodd ei ddoniau creadigol yn ifanc trwy fynychu gwersi dyfrlliw yn Ysgol Ddylunio Parsons, ac wrth fynychu'r ysgol uwchradd, ffurfiodd fand jazz.

Fel myfyriwr, tyfodd Lichtenstein ddiddordeb mewn peintio a dylunio fel difyrrwch. Roedd yn hoff iawn o jazz, yn aml yn mynychu sioeau yn Theatr Apollo Harlem. Tynnodd luniau o fandiau yn chwarae eu hoffer yn rheolaidd. Ymunodd â sesiynau haf yng Nghynghrair Myfyrwyr Celf Efrog Newydd yn ystod ei flwyddyn olaf yn yr ysgol uwchradd, lle bu'n astudio o dan Reginaldymchwilio i weithiau Lichtenstein

 • Yn cynnwys tua 90 o weithiau o yrfa gynnar yr artist
 • Mae'r sioe a'r catalog yn cynnwys paentiadau, darluniau, a mwy
 • Gweld ar Amazon

  Roedd paentiadau Roy Lichtenstein yn herio confensiwn, ac ef oedd un o'r arlunwyr Americanaidd cyntaf i gofleidio'r duedd a chael canmoliaeth ryngwladol. Roedd celf Roy Lichtenstein yn eithaf amrywiol i ddechrau o ran testun a thechneg, a dangosodd ei weithiau ddealltwriaeth ddofn o beintio modernaidd. Fodd bynnag, pan ymddangosodd celf Bop Roy Lichtenstein am y tro cyntaf yn y 1960au cynnar, cafodd ei gyhuddo o gyffredinedd, diffyg dyfeisgarwch, ac, yn ddiweddarach, llên-ladrad.

  Cwestiynau a Ofynnir yn Aml

  Beth Techneg Fasnachol Wnaeth Roy Lichtenstein Efelychu yn Ei Beintiadau A'i Gwnaeth Ef yn Enwog?

  Drwy gydol yr 20fed ganrif, mae celf wedi gwneud cyfeiriadau at ddiwylliant poblogaidd, ond yng ngwaith Roy Lichtenstein, roedd y dulliau, y deunydd ffynhonnell, a’r prosesau atgynhyrchu sy’n hollbresennol mewn diwylliant poblogaidd i’w gweld yn heintio celf yn llwyr. Roedd hwn yn wyriad arwyddocaol oddi wrth Fynegiant Haniaethol, yr honnid weithiau fod ei bynciau’n rhy fach yn dod o eneidiau’r artistiaid; Daeth cysyniadau celf Bop Roy Lichtenstein o gymdeithas gyfan ac nid oeddent yn cynrychioli barn bersonol yr artist. Er gwaethaf y ffaith bod Lichtenstein yn aml yn cael ei gyhuddo o gyfiawn yn y 1960au cynnarwrth atgynhyrchu cartwnau, roedd ei ddull yn gofyn am ail-weithio'r delweddau ffynhonnell yn helaeth.

  Pwy Oedd Roy Lichtenstein?

  Roedd gan Lichtenstein ran hollbwysig yn y gwaith o erydu amheuaeth y Mynegiant Haniaethol tuag at ffurfiau a phryderon masnachol. Sefydlodd Lichtenstein ei hun fel actor hanfodol yn y maes Celf Bop trwy gofleidio genres celf isel fel y'u gelwir fel stribedi comig a graffeg poblogaidd. Er mai ei baentiadau llyfr comig yw ei weithiau mwyaf adnabyddus, cafodd yrfa hir ac amrywiol sy'n cynnwys Swrrealaeth, Ciwbiaeth, a Mynegiadaeth. Mae ei ail-ddychmygu cymdeithas gyffredin trwy lens hanes celf draddodiadol, ar y llaw arall, wedi cael dylanwad parhaol ar y cenedlaethau dilynol o artistiaid, wrth i gelfyddyd Bop lunio ôl-foderniaeth.

  Marsh, ym 1939.

  Gyrfa

  Gadawodd Lichtenstein Efrog Newydd wedi hynny i fynychu Prifysgol Talaith Ohio, a ddarparodd ddosbarthiadau stiwdio yn ogystal â gradd baglor yn y celfyddydau cain. Amharwyd ar ei addysg gan daith tair blynedd yn y Fyddin o 1943 hyd 1946.

  Gweithiai fel cynorthwyydd, drafftiwr, a darlunydd tra ar gyrsiau hyfforddi ieithyddiaeth, peirianneg, a hyfforddiant hedfan, a rhoddwyd y gorau iddynt oll.

  Daeth Lichtenstein adref i weld ei dad sâl a chafodd ei ryddhau o'r Fyddin gyda G.I. Cymhwysedd Bil. Dychwelodd i Ohio i astudio dan arweiniad un o'i hyfforddwyr, Hoyt L. Sherman, a gydnabyddir yn nodweddiadol iddo gael dylanwad sylweddol ar ei waith dilynol. Roedd ei sioe unigol gyntaf yn 1951 yn Oriel Carlebach yn Efrog Newydd.

  Arddangosfa Roy Lichtenstein yn Amgueddfa Stedelijk, gyda'r arlunydd yn sefyll o flaen un o'i baentiadau, 1967; Eric Koch, CC0, trwy Wikimedia Commons

  Yr un flwyddyn, symudodd i Cleveland, lle bu'n byw am chwe blynedd, er iddo ddychwelyd yn rheolaidd i Efrog Newydd. Yn ystod y cyfnod hwn, bu'n gweithio fel drafftiwr a steilydd ffenestri rhwng cyfnodau paentio. Roedd celf Roy Lichtenstein ar y pryd yn gymysgedd o Fynegiant a Chiwbiaeth. Ganed ei blentyn cyntaf, David Hoyt Lichtenstein, sydd bellach yn gyfansoddwr, yn 1954. Yn 1956, Mitchell Lichtenstein, eimab iau, ganwyd. Ym 1957, dychwelodd i Efrog Newydd ac ailgydiodd yn ei yrfa addysgu. Cofleidiodd y dull Mynegiadaeth Haniaethol yn ystod y cyfnod hwn, gan ei fod yn un o ddilynwyr hwyr y dechneg beintio hon. Ym 1958, dechreuodd ddarlithio ym Mhrifysgol Talaith Efrog Newydd.

  Tua'r cyfnod hwn, dechreuodd ymgorffori delweddau cudd o gymeriadau animeiddiedig fel Bugs Bunny a Mickey Mouse yn ei baentiadau haniaethol.

  Rise to Fame

  Dechreuodd ddarlithio ym Mhrifysgol Rutgers ym 1960 pan gafodd ei ysbrydoli'n sylweddol gan Allan Kaprow, a oedd hefyd yn athro ar y pryd. Aildaniodd y gosodiad hwn ei ddiddordeb mewn eiconograffeg proto-pop. Creodd Lichtenstein ei weithiau celf pop cychwynnol ym 1961, gan ddefnyddio ffigurau cartŵn a dulliau a ysbrydolwyd gan olwg technoleg argraffu. Parhaodd y cyfnod hwn tan 1965, ac ymgorfforodd y defnydd o ddelweddau masnachol a oedd yn awgrymu materoliaeth a gwneud cartref. Look Mickey (1961) oedd ei ddefnydd cyntaf ar raddfa fawr o gymeriadau ag ymylon caled a dotiau Ben-Day.

  Ysbrydolwyd y paentiad hwn gan gais gan un o’i fechgyn, a ystumiodd i gyfres gomig gan Mickey Mouse gan ddweud, “Fe mentraf na allwch beintio felly, iawn, Dad?”<2

  Yn ystod yr un flwyddyn, creodd chwe phaentiad arall yn cynnwys ffigurau o gartwnau a phapurau lapio gwm swigod. Dechreuodd Leo Castelli arddangos celf Bop Roy Lichtenstein yn ei Efrog Newyddoriel yn 1961. Ym 1962, cynhaliodd Lichtenstein ei arddangosyn unigol cyntaf yn oriel Castelli; prynwyd y casgliad cyfan cyn i'r arddangosyn hyd yn oed agor gan gasglwyr enwog.

  Rhwng 1961 a 1962, cyfres o baentiadau yn canolbwyntio ar wrthrychau domestig unig megis esgidiau, byrgyrs, a pheli golff.

  Aeth ar seibiant o'i swydd cyfadran yng Ngholeg Rutgers' Douglass ym mis Medi 1963. Dylanwadwyd ar baentiadau Roy Lichtenstein gan lyfrau comig yn darlunio brwydr a rhamant. “Ar y pryd,” esboniodd Lichtenstein yn ddiweddarach, “Roedd gen i ddiddordeb mewn beth bynnag y gallwn ei ddefnyddio fel pwnc emosiynol ddwys - yn gyffredinol cariad, rhyfela neu beth bynnag oedd yn destun cynhes iawn ac emosiynol i fod yn groes i'r dulliau peintio datgysylltiedig a phwrpasol.”

  Y Cyfnod Proffil Uchaf

  Yn ystod y cyfnod hwn y dechreuodd Lichtenstein ennill nid yn unig glod cenedlaethol ond rhyngwladol hefyd. Dychwelodd i Efrog Newydd i fod ymhlith y byd celf a gadawodd Brifysgol Rutgers yn 1964 i ganolbwyntio ar ei waith celf. Yn ei weithiau mwyaf adnabyddus, megis Drowning Girl (1963), a addaswyd o'r stori nodwedd yn Secret Hearts No. 83 gan DC Comics, defnyddiodd Lichtenstein baent olew a Magna. Yn yr un modd mae gan Boddi Girl amlinelliadau cryf, lliwiau llachar, a smotiau Ben Day, fel pe bai'n cael ei gynhyrchu trwy lungopïo.

  Gweld hefyd: Auguste Rodin - Pwy Yw Auguste Rodin a Pam Mae'n Enwog?

  Mae Lichtenstein yn ystyried ei waith ei hun ymhlithy Mynegwyr Haniaethol a “osododd pethau ar yr wyneb ac a ymatebodd i'r hyn yr oeddent wedi'i wneud, y lleoliadau lliw a'r meintiau. Mae fy arddull yn wahanol iawn, ond mae'r broses o dynnu llinellau yn debyg iawn; dyw fy un i ddim yn ymddangos mor galigraffig ag un Kline's neu Pollock's. Yn hytrach na cheisio ailadrodd ei bynciau, canolbwyntiodd celf Bop Roy Lichtenstein ar sut mae'r cyfryngau yn eu darlunio. “Rwy’n credu bod fy ngwaith celf yn wahanol i stribedi comig – ond fyddwn i ddim yn ei alw’n fetamorffosis; Dydw i ddim yn meddwl bod beth bynnag a olygir ganddo yn hanfodol i gelf,” meddai.

  Pan ddangoswyd gwaith celf Roy Lichtenstein yn wreiddiol, roedd sawl adolygydd celf yn amau ​​ei wreiddioldeb. Roedd ei gelf wedi'i phaentio'n ddeifiol am fod yn fudr a gwag.

  Ym 1964, roedd pennawd stori cylchgrawn Life yn gofyn y cwestiwn, “Ai Ef yw'r Artist Tlotaf yn America?”. Ymatebodd Lichtenstein i honiadau o’r fath trwy ddweud y canlynol: “Po fwyaf agos y mae fy ngwaith yn ymdebygu i’r ffynhonnell, y mwyaf brawychus a difrifol y daw’r pwnc. Fodd bynnag, mae fy swydd wedi'i chwyldroi'n llwyr yn yr ystyr bod fy amcan a'm gweledigaeth wedi newid. Rwy'n credu bod fy ngwaith wedi'i newid yn sylweddol, ond byddai unrhyw ddadl resymol yn amhosibl ei dangos.”

  Mewn trafodaeth gyda Mimi Thompson ac April Bernard ym 1986, aeth i'r afael â'i brofiadau gyda beirniadaeth lem. “Dydw i ddim yn cwestiynu pryd rydw i wir yn peintio,” Lichtensteindatgan, gan awgrymu ei bod weithiau'n anodd cael eich beirniadu. “Y dyfarniad sy'n eich gadael chi i ryfeddu, mae'n meddwl.” Roedd Whaam! (1963), un o'r achosion cyntaf y gwyddys amdano o gelfyddyd bop , yn deillio o olygfa llyfrau comig a gynhyrchwyd mewn rhifyn 1962 o All-American Men of War gan DC Comics.

  Whaam! (1963) gan Roy Lichtenstein; GualdimG, CC BY-SA 4.0, trwy Wikimedia Commons

  Mae'r llun yn portreadu awyren ymladd yn lansio roced mewn awyren wrthwynebus, sy'n ffrwydro mewn fflach melyn a choch. Whaam! Mae yn parhau â motiffau nifer o’i weithiau cynharach wedi’u hysbrydoli gan lyfrau comig ac mae’n rhan o gorpws o waith ar ryfel a wnaed rhwng 1962 a 1964. Mae’n un o ddau waith celf enfawr ar thema rhyfel y mae’n adnabyddus amdanynt. Tua 1964, dechreuodd Lichtenstein dablo gyda cherflunio, gan arddangos dawn ar gyfer y ffurf a oedd yn cyferbynnu ag unffurfiaeth ddi-baid ei gynfasau. Cydweithredodd â seramegydd a fowliodd siâp y pen allan o glai ar gyfer Pen gyda Chysgod Coch (1965) a Pennaeth Merch (1964).

  Ar ôl bod Lichtenstein wedi defnyddio gwydredd i gynhyrchu'r un patrymau graffig a ddefnyddiodd yn ei gynfasau; arweiniodd trin llinellau du a dotiau Ben-Day i eitemau 3D at fflatio'r siâp. Mae mwyafrif paentiadau mwyaf adnabyddus Lichtenstein yn atgynyrchiadau agos ond nid yn fanwl gywir o stribedi llyfrau comig, pwnc a wadodd yn bennaf.ar ôl 1965, er y byddai'n ymgorffori cartwnau yn ei waith celf o bryd i'w gilydd mewn amrywiol ffyrdd yn y degawdau dilynol. Datblygwyd y stribedi hyn i ddechrau gan Jack Kirby ac artistiaid o DC Comics fel Tony Abruzzo, Russ Heath, Irv Novick, a Jerry Grandenetti, na chawsant eu cydnabod yn aml.

  Yn ôl Jack Cowart, “gwaith celf Roy Lichtenstein roedd yn rhyfeddod o'r fformiwlâu graffeg a'r amgodio teimladau a oedd wedi'u cyfrifo gan rywun arall.”

  Newidiwyd maint, lliw, cyflwyniad a chynodiadau'r paneli. Nid oes copi union yr un fath.” Serch hynny, mae rhai wedi beirniadu defnydd Lichtenstein o ddelweddau llyfrau comig, yn enwedig i'r graddau bod y defnydd hwnnw wedi'i ddehongli fel cymeradwyaeth y brif ffrwd gelf i olwg gydweddog o gartwnau; Dywedodd yr artist comig Art Spiegelman “Ni wnaeth Lichtenstein fwy neu lai ar gyfer cartwnau nag a wnaeth Andy Warhol ar gyfer cawl.” Sbardunodd paentiadau Roy Lichtenstein, a oedd yn seiliedig ar stribedi mwy o lyfrau comig, anghydfod tanbaid ynghylch eu rhinweddau artistig.

  “Rwy’n dyblygu’n dechnegol, ond rwy’n ailadrodd y syniad a gopïwyd mewn geiriau eraill,” meddai Lichtenstein. . O ganlyniad, mae gan y gwreiddiol wead hollol wahanol. Nid yw'n ymwneud â thrawiadau brwsh trwchus neu denau; mae'n ymwneud â dotiau, lliwiau gwastad, a llinellau anhyblyg." “Tynnodd Lichtenstein lun bach, llai na chefn y llaw,wedi'i atgynhyrchu mewn inciau pedwar lliw ar bapur newydd, ei chwythu i'r maint arferol lle mae 'celf' yn cael ei greu a'i ddangos, a'i gwblhau mewn paent ar gynfas,” meddai Eddie Campbell ar ei flog.

  Gan gyfeirio at Lichtenstein, dywedodd Bill Griffith unwaith, “Mae yna gelfyddyd wych a chelfyddyd ddrwg. Yna mae yna gelfyddyd uchel, a all gymryd celf isel a'i gosod mewn lleoliad celf uchel, ei thrawsnewid, a'i thrawsnewid yn rhywbeth newydd.”

  Gwaith Diweddarach

  The Los Angeles Contractiodd Amgueddfa Gelf y Sir Lichtenstein i greu fideo ym 1970. Cynlluniwyd a chynhyrchwyd Three Landscapes, fideo yn darlunio tirluniau môr, gan yr artist gyda chymorth Universal Film Studios ac mae'n gysylltiedig yn agos â dilyniant o collages gyda themâu amgylcheddol a gynhyrchodd. rhwng 1964 a 1966. Tra bod Lichtenstein wedi gobeithio gwneud 15 o fideos nodwedd, profodd yr arddangosfa tair sgrin - a grëwyd mewn cydweithrediad â'r gwneuthurwr ffilmiau indie o Efrog Newydd Joel Freedman - i fod yn chwiliwr unigol yr artist i'r genre.

  <0 Paentiad Bach Mawr(1965) gan Roy Lichtenstein; Tim Evanson o Cleveland Heights, Ohio, UDA, CC BY-SA 2.0, trwy Wikimedia Commons

  Yn agos i 1970, prynodd Lichtenstein hen gerbyty yn Southampton, Long Island, sefydlodd weithdy yno, a threuliodd weddill y degawd ar ei ben ei hun. Dechreuodd ei dechneg ymlacio ac adeiladodd ar yr hyn yr oedd wedi'i wneud yn flaenorol yn y 1970au a

  John Williams

  Mae John Williams yn arlunydd profiadol, yn awdur ac yn addysgwr celf. Enillodd ei radd Baglor yn y Celfyddydau Cain o Sefydliad Pratt yn Ninas Efrog Newydd ac yn ddiweddarach dilynodd ei radd Meistr yn y Celfyddydau Cain ym Mhrifysgol Iâl. Ers dros ddegawd, mae wedi dysgu celf i fyfyrwyr o bob oed mewn lleoliadau addysgol amrywiol. Mae Williams wedi arddangos ei waith celf mewn orielau ar draws yr Unol Daleithiau ac wedi derbyn sawl gwobr a grant am ei waith creadigol. Yn ogystal â'i weithgareddau artistig, mae Williams hefyd yn ysgrifennu am bynciau sy'n ymwneud â chelf ac yn dysgu gweithdai ar hanes celf a theori. Mae'n frwd dros annog eraill i fynegi eu hunain trwy gelf ac mae'n credu bod gan bawb y gallu i fod yn greadigol.