Resin Epocsi Gorau - Sut i Ddod o Hyd i'r Resin Uchaf ar gyfer Crefftau a Chelf

John Williams 25-09-2023
John Williams

Mae yna lawer o ddeunyddiau ar gael sy'n gwneud ein bywydau'n haws. Dros y 100 mlynedd diwethaf rydym wedi darganfod deunyddiau sydd wedi ein galluogi i fynd i’r gofod a rhai mwy diweddar sy’n caniatáu i ni gario cyfrifiaduron bach yn ein pocedi. Mae wedi bod yn brofiad chwyldroadol, a bob dydd mae yna bobl ledled y byd yn gweithio ar ddeunyddiau newydd i wneud ein hansawdd bywyd hyd yn oed yn well. Un o'r deunyddiau gorau rydyn ni wedi'i ddarganfod yn ystod yr ychydig ddegawdau diwethaf yw resin epocsi, a gydag ef, rydyn ni wedi creu popeth o offer i ffonau smart, i argraffwyr, a hyd yn oed paentiadau! Ond beth yw resin epocsi? Gadewch i ni gael golwg ar beth yw resin epocsi a beth yw rhai o'r cynhyrchion resin epocsi gorau ar y farchnad ar gyfer ystod o gymwysiadau.

> Beth Ydy Resin Epocsi a Sut Mae'n Gweithio?

Beth yw resin epocsi? Felly, mae yna ychydig o ffyrdd i edrych ar beth yw resin epocsi, ac yn dibynnu ar y cais dan sylw gall resin epocsi fod yn llawer o bethau gwahanol i bobl mewn gwahanol broffesiynau. Wedi dweud hyn, gadewch i ni edrych ar beth yw resin epocsi fel deunydd a beth y gellir ei ddefnyddio ar ei gyfer cyn i bethau fynd yn rhy gymhleth, a gawn ni?

Yn syml, ac er mwyn arbed taith i chi i Wikipedia, resin epocsi yn perthyn i grŵp o bolymerau a elwir yn prepolymers. Mae'r rhag ar ddechrau prepolymers yn taro bod y mathau penodol hyn o bolymerau yn adweithiol iawnangen resin arllwys dwfn oherwydd ei fod yn deneuach o ran cysondeb sy'n eich galluogi i arllwys mwy ohono heb beryglu gallu'r resin i wella'n gywir.

Mae'r resin arllwys dwfn o'r tîm Plastig Tywalltadwy yn un o'r epocsi gorau resinau ar gyfer crefftau sydd angen arllwys dwfn i'w gweithredu. Mae Plastig Tywalltadwy hefyd yn digwydd i fod yn un o'r brandiau mwyaf dibynadwy yn y diwydiant resin epocsi, mewn gwirionedd maent yn gwmni o Ganada o'r enw Magic Resin sy'n arbenigo mewn cynhyrchion resin ar gyfer defnyddwyr resin proffesiynol a selogion DIY uchelgeisiol.

ANHYGOEL ATEBION Plastig tywalltadwy
 • Mae epocsi arllwys dwfn yn berffaith ar gyfer byrddau afonydd a swyddi castio eraill
 • Mae'r epocsi yn arogli'n isel ac yn ddiogel i'w ddefnyddio pan fydd hylif a phan gaiff ei wella
 • Yn cymysgu'n dda gyda phowdrau pigment a iachâd yn grisial yn glir
Gweld ar Amazon

Beth sy'n gwneud hwn yn un o'r resinau epocsi gorau ar gyfer crefftau sydd angen resin arllwys dwfn? Ar wahân i'w allu i greu castiau o ansawdd uchel iawn heb fawr ddim swigod aer, mae'r resin hwn mewn gwirionedd yn un o'r ychydig resinau nad ydynt yn cynnwys unrhyw gyfansoddion organig anweddol (VOCs) ac nad oes ganddynt unrhyw aroglau felly ni ddylech byth boeni am aroglau llym. tynnu eich sylw tra byddwch yn gweithio.

Mae hefyd yn hawdd iawn i'w ddefnyddio, nid oes unrhyw gydrannau ychwanegol i'r resin arllwys dwfn hwn, y cyfan sydd angen i chi ei wneud yw cymysgu'r resin a'r caledwr yn y gymhareb a argymhellir gan y gwneuthurwra thywallt ef i gilfachau dy waith. Mae hefyd yn gwbl gydnaws ag asiantau lliwio fel powdr mica a phaent acrylig sy'n golygu bod paled lliw eich gweithfan yn gwbl addasadwy.

Nid yw'r tîm plastig arllwysadwy wedi canolbwyntio ar estheteg a rhwyddineb defnydd yn unig ond. Mae eu resin arllwys dwfn hefyd yn gallu gwrthsefyll pethau fel trawiad, sgraffiniad, gwres a lleithder sy'n golygu na fydd yn rhaid i chi boeni am unrhyw ddifrod i'ch darn gwaith os caiff ei osod mewn man â llawer o draffig neu o amgylch rhai bach â bysedd seimllyd.

PROS

 • Hawdd ei ddefnyddio
 • Amlbwrpas
 • Gwrthsefyll effaith a chrafiadau
 • Yn trin gwres a lleithder yn dda
 • Yn cynnwys dim VOCs
 • Arogl isel
 • Brand ag enw da
 • Addas ar gyfer dechreuwyr a gweithwyr proffesiynol
CONS 0>
 • Drud
 • Wedi’i werthu mewn cyfrolau cyfyngedig
 • 22> Dim cwpanau cymysgu/mesur yn gynwysedig
 • Amser halltu hir

Epocsi gorau ar gyfer Paentiadau Resin: Mae PROMARINE yn Cyflenwi Resin Celf

Os ydych chi wedi edrych ar y mwyafrif o ddarnau celf resin, maen nhw fel arfer yn ddarnau gosod cŵl iawn neu gastiau syml gyda chymwysiadau ymarferol fel matiau diod neu fyrddau torri. Mae celf resin erailldarnau serch hynny, ac o'r ffurfiau llai adnabyddus o resin, paentiadau resin yw'r gwaith celf. Mae'r paentiadau hyn yn aml yn ddarnau haniaethol a chwbl unigryw sy'n defnyddio cynfasau, byrddau pren, brethyn, ac amrywiaeth o ddeunyddiau eraill i arddangos gweledigaeth yr artist.

Gall dod o hyd i'r resin iawn ar gyfer eich paentiadau resin fod yn anodd, serch hynny, fel resinau yn aml yn amrywio'n sylweddol o ran pris, ansawdd, a chysondeb. Diolch byth, mae yna gynhyrchion resin sydd wedi'u cynllunio'n arbennig i'w defnyddio gyda phaentiadau resin, ac mae'r un hwn gan dîm ProMarine yn digwydd bod yn un ohonyn nhw. Mae ProMarine wedi bod yn y gêm resin ers amser maith, felly rydych chi'n gwybod bod ganddyn nhw rai o'r resinau gorau ar gyfer ystod eang o gymwysiadau. Ond beth sy'n gwneud y resin hwn mor arbennig? Wel, pan fyddwch chi'n defnyddio resin i greu paentiadau celf resin cysondeb yw un o'r ffactorau pwysicaf i'w hystyried wrth gychwyn arni.

PROMARINE Cyflenwi Resin Celf
 • Perffaith ar gyfer artistiaid proffesiynol a selogion DIY brwd
 • Gwneir epocsi clir gyda chynhwysion diwenwyn o ansawdd premiwm
 • Mae'r fformiwla yn hunan-lefelu gyda sglein uchel a disgleirio dwys
Gweld ar Amazon

Mae'r resin cyflenwad celf hwn gan dîm ProMarine yn sicrhau bod pob tywalltiad, p'un a ydych chi'n gorchuddio'ch darn celf i'w amddiffyn neu'n defnyddio resin mewn cyfuniad â phaent acrylig i greu eich campwaith nesaf.O ystyried y byddwch chi'n treulio cryn dipyn o amser yn gweithio gyda'r resin hwn (yn debygol o bwyso dros eich darn gwaith neu îsl) efallai y byddwch chi'n poeni am groniad mygdarthau yn eich gweithle. Diolch byth, mae'r resin hwn gan dîm ProMarine yn gwbl ddiwenwyn, ac maent yn honni ei fod wedi'i raddio ar gyfer defnydd dan do ac awyr agored, er ein bod yn argymell bob amser sicrhau bod gennych lif aer digonol yn eich gweithle.

Tra ein bod ni ar y pwnc amddiffyn, mae'n ymddangos bod ProMarine yn deall y gallai eich gwaith celf fod yn destun amodau llym bob tro. P'un a ydych chi'n gweithio dan do neu allan yn yr haul, gallwch chi fod yn dawel eich meddwl y bydd effaith ProMarine a fformiwla gwrthsefyll UV yn cadw'ch gwaith yn ddiogel rhag niwed. Yn fwy na hynny, yw bod eu fformiwla yn hunan-lefelu, felly does dim rhaid i chi byth boeni am arllwysiadau ag ochrau brig pan fyddwch chi'n gweithio gyda'r cynnyrch hwn.

PROS

 • Amlbwrpas
 • Hawdd i'w defnyddio
 • UV a gwrthsefyll trawiad
 • Gorffeniad sglein o ansawdd uchel
 • Ddelfrydol ar gyfer gorchuddio a thywallt arwyneb
 • Yn gydnaws ag asiantau lliwio <20
 • Pris rhesymol
 • Yn cynnwys dim VOCs
CONS

  Cynhyrchu swigod aer gormodol
 • Gall arogl fod yn eithaf cryf
 • Wedi'i werthu'n gyfyngedigcyfeintiau
 • Gall fod yn rhy ludiog wrth wella

Resin Gorau ar gyfer Haenau Arwyneb: Côt STONE Pecyn Resin Epocsi

Yn y blynyddoedd diwethaf, mae resin wedi cael ei ddefnyddio fel dull creadigol chwyldroadol i wneud ffurfiau newydd a fyddai mewn blynyddoedd ynghynt. wedi bod yn anodd os nad yn amhosib eu creu. Nid yw hyn yn golygu mai celf yw'r unig gymhwysiad y gellir defnyddio resin ar ei gyfer. Mewn gwirionedd, mae'r diwydiannau adeiladu a gwella cartrefi wedi bod yn defnyddio resin ers blynyddoedd lawer i amddiffyn a harddu arwynebau ledled y byd.

Chi'n gweld, mae resin yn digwydd i fod yn un o'r ychydig ddeunyddiau sy'n dân/gwres gwrthsefyll a hawdd edrych arno, sy'n golygu mai dyma'r dewis i lawer o weithwyr proffesiynol a selogion DIY o ran gorchuddio arwynebau a fydd yn agored i wres amgylchynol neu uniongyrchol yn rheolaidd. Mae hefyd yn digwydd i fod yn gymharol rad, felly gallwch ei ddefnyddio mewn cyfeintiau mawr heb orfod fforchio braich a choes. Yr hyn y gellir dadlau yw'r cynnyrch resin gorau ar gyfer y cais hwn yw'r ystod gorchuddio resin countertop o'r tîm Stone Coat.

COT STONE Countertops Pecyn Resin Epocsi
 • Resin epocsi halltu clir gyda disgleirio lluniaidd a sgleiniog
 • Mae'r epocsi yn gallu gwrthsefyll gwres hyd at 470 gradd Fahrenheit
 • Nid yw'n cynnwys unrhyw VOCs sy'n gwneud yr epocsi yn ddiogel i'w ddefnyddio
Gweld arAmazon

Maent wedi dylunio fformiwla sy'n hawdd ei defnyddio yn llwyddiannus ac sy'n sicrhau bod eich holl countertops carreg a / neu gyfansawdd wedi'u selio a'u hamddiffyn rhag pethau fel staeniau, difrod gwres, yn ogystal ag ardrawiad a sgraffiniad. Mae'r gorffeniad resin lluniaidd hwn nid yn unig yn dda ar gyfer amddiffyn eich countertops ond mae'n cynhyrchu gorffeniad bron yn grisial a fydd yn gwneud i chi edmygu'ch adlewyrchiad pan nad ydych chi'n brysur yn coginio storm yn y gegin. Mae hefyd yn digwydd bod yn gwbl addasadwy sy'n golygu y gallwch ddefnyddio ychwanegion lliw fel powdr mica, paent acrylig, neu liwiau sy'n seiliedig ar alcohol i wneud eich countertops yn unigryw.

Gall fod yn bryderus meddwl y bydd sylwedd fel hwn bod yn bresennol yn eich cegin lle gallai bwyd ddod i gysylltiad ag ef. Diolch byth, gallwch fod yn dawel eich meddwl o wybod bod y cynnyrch hwn nid yn unig yn ddiogel o ran bwyd ar ôl ei wella'n llwyr, ond nid yw'n cynnwys unrhyw VOCs o gwbl sy'n golygu na fyddwch mewn perygl o anadlu unrhyw mygdarthau gwenwynig tra byddwch chi'n brysur yn rhoi gorffeniad newydd i'ch countertops!

PROS

 • Hawdd ei ddefnyddio
 • Gwrthsefyll UV yn llwyr
 • Gwrthsefyll gwres, lleithder, trawiad, a chrafiadau
 • 22> Yn darparu gorffeniad disgleirio
 • Yn hollol rhad ac am ddim o VOCs
 • Cwbl ddiogel o ran bwyd<2
 • Wedi'i werthu mewn galwyn a dau
 • Hunan-lefelufformiwla
 • Gellir ei ddefnyddio gydag asiantau lliwio
CONS

 • Dim cwpanau cymysgu wedi'u cynnwys
 • Drud
 • Dim ond yn cael ei werthu gyda gorffeniad grisial
 • Yn cynhyrchu swigod aer gormodol
 • Lliwio gall asiantau achosi i'r resin fynd yn wallgof o ran ymddangosiad.

Resin Gorau ar gyfer Gorchuddio Llawr: MEISTR HAENAU AMDDIFFYN Epocsi

Fel y soniasom yn flaenorol, mae yna lawer o ddiwydiannau sy'n gwneud defnyddio resin epocsi fel dull rhad, hawdd ac effeithiol o amddiffyn arwynebau rhag niwed. Mae'n digwydd bod y diwydiant gwella cartrefi ac adeiladu yn un ohonyn nhw, sy'n ei ddefnyddio nid yn unig i orchuddio pethau fel countertops a chypyrddau ond lloriau mewnol ac allanol hefyd!

Mae hynny'n iawn, gallwch chi ddefnyddio resin i amddiffyn ystod eang arwynebau lloriau, gan gynnwys pren, carreg, concrit, gwaith maen, a hyd yn oed brics. Mae ychwanegu resin i'ch lloriau yn creu haen amddiffynnol i atal pethau fel marciau scuff, crafiadau a dolciau rhag niweidio'ch lloriau. Mae hyn yn wych o ystyried bod lloriau yn un o'r gwaith adnewyddu neu gynnal a chadw drutaf y gallwch chi ei wneud mewn cartref. Ond beth sy'n gwneud y resin hwn yn arbennig? Wel, mae'r tîm Prif Haenau Amddiffynnol wedi bod yn gwneud haenau amddiffynnol ar gyfer pob math o arwynebau newydd ers blynyddoedd.

MEISTR Araen AMDDIFFYNNOL Resin Epocsi Clir
 • Mae resin epocsi gradd ddiwydiannol yn wydn yn erbyn asid a melynu
 • Mae gan y fformiwla solidau 100% ac mae'n hunan-lefelu i'w ddefnyddio'n hawdd
 • Perffaith ar gyfer unrhyw fath o ddiwydiannol, masnachol , a defnydd preswyl
Gweld ar Amazon

Maent yn ymfalchïo nid yn unig yn eu llinell gynnyrch bresennol ond yn eu hymgais i ymchwilio a datblygu haenau amddiffynnol newydd ac arloesol ar gyfer pob achlysur. Maent hefyd yn eithaf ymroddedig i gyfyngu ar eu hôl troed carbon trwy ddefnyddio toddyddion a sylweddau eraill sy'n hollol rhydd o VOCs yn unig, sy'n orchymyn uchel o ystyried y gall fod yn anodd dod o hyd i orchudd resin nad yw'n cynnwys unrhyw VOCs y dyddiau hyn. Mae'n eithaf diogel dweud felly bod y gwneuthurwr hwn o Ganada yn eithaf ymroddedig i ansawdd a chynaliadwyedd.

Mae'n ymddangos bod yr athroniaeth hon yn trosi'n uniongyrchol i'w gorchudd resin epocsi clir ar gyfer lloriau sydd bron yn atal bwled. Mae'r gorchudd hwn yn gallu gwrthsefyll difrod yn fawr, gan ei fod yn imiwn i effaith, sgraffiniad, gwres, lleithder, pla pryfed, asid, a hyd yn oed melynu a achosir gan amlygiad gormodol i olau'r haul. Mae'r amrywiad penodol hwn o'u fformiwla yn cwmpasu rhwng 200 a 300 troedfedd sgwâr, sy'n golygu ei fod yn berffaith ar gyfer cymwysiadau masnachol a diwydiannol.

PROS

 • Hawdd ei ddefnyddio
 • Graddedig ar gyfer masnachol a diwydiannolceisiadau
 • Yn cynnwys ychydig neu ddim VOCs
 • Gwrthsefyll effaith, sgraffinio, gwres, lleithder, difrod UV, asid, a phla pryfed
 • Gellir ei siwio dan do ac yn yr awyr agored
 • Wedi'i raddio i'w ddefnyddio ar y rhan fwyaf o ddeunyddiau lloriau
 • Fformiwla hunan-lefelu
 • Dim ond fformiwlâu solet sy'n cael eu defnyddio
 • Yn cwmpasu arwynebeddau mawr hyd at 300 troedfedd sgwâr
CONS

 • Dim ond yn cael ei werthu mewn un gyfrol (tri galwyn)
 • Mwy o epocsi na caledwr
 • Dim cynhwysydd cymysgu wedi’i gynnwys
 • Anelir at ddefnydd ar goncrit yn bennaf

Sut i Ddefnyddio Resin Epocsi yn Effeithiol

Er bod gwybod pa gynhyrchion sydd orau ar gyfer prosiectau resin epocsi yn wych, ni fydd yn gwneud llawer o les i chi oni bai eich bod yn gwybod sut i ddefnyddio'ch epocsi cynhyrchion resin yn effeithiol. Dyna pam rydym wedi paratoi tiwtorial byr i chi yn manylu ar sut i ddefnyddio resin epocsi yn gywir, yn ogystal â sut i baratoi eich darnau gwaith a rhai awgrymiadau diogelwch. Mwynhewch!

Gwarchodwch Eich Man Gwaith Bob amser

Er nad yw resin epocsi yn gyrydol mewn unrhyw ffordd, gall fod yn anodd iawn dod oddi ar arwynebau y gallech fod wedi ei arllwys ar ddamwain. Am y rheswm hwn pryd bynnag y byddwch chi'n gweithio gyda resin epocsi, boed yn gonfensiynol neu fel arall, i'w orchuddioi fyny nid yn unig eich bwrdd gwaith ond y llawr yn eich ardal waith hefyd.

Bydd tarp mawr neu hen bapur newydd yn gwneud, ac mae croeso i chi ddefnyddio tâp peintiwr i sicrhau nad yw'n symud tra'ch bod chi'n gweithio.

Cymysgwch Eich Resin yn ôl y Cyfarwyddyd bob amser

Mae gwneud rhywbeth digon o weithiau yn golygu eich bod yn y pen draw yn datblygu lefel benodol o sgil a hyder. Gall hyn weithiau arwain at wyro oddi wrth gyfarwyddiadau naill ai i gyflymu pethau neu i newid cysondeb eich resin. Cofiwch fod resin wedi'i ddylunio'n benodol i weithio yn unol â'r cyfansoddiad cemegol a nodir gan y gwneuthurwr a gall gwyro oddi wrth bethau fel cymarebau cymysgu neu amodau delfrydol arwain at beidio â halltu'ch resin yn gywir neu beidio â halltu o gwbl.

Wedi dweud hyn, mae angen cymysgu'r rhan fwyaf o gynhyrchion resin mewn cymhareb 1:1 ac eithrio resinau arllwys UV a dwfn a all fod angen cymhareb o 3:1 neu 2:1 yn y drefn honno yn dibynnu ar y gwneuthurwr. Mae'r cymarebau hyn yn hynod o bwysig a gallai methu â'u dilyn yn ôl y cyfarwyddyd olygu nad yw eich resin yn gwella'n gywir; os felly mae'n debyg y byddai'n rhaid i chi dynnu'ch resin o'r mowld a dechrau'r broses eto.

Sicrhewch Fod Eich Arwynebau'n Lân

P'un a ydych chi'n creu castio resin mewn mowld neu orchuddio arwyneb i'w amddiffyn, mae'n bwysig sicrhau bod yr arwyneb dan sylw yn lâni gatalyddion penodol, sydd yn eu tro yn cael effeithiau amrywiol ar y bechgyn bach hyn. Yn symlach fyth? Mae resin epocsi yn grŵp o bolymerau sylfaen, sydd o'i gymysgu â gwahanol sylweddau fel alcoholau ac asidau yn ffurfio rhywbeth newydd. Gallwch ddarganfod mwy yn y blog gwybodaeth o resin-expert.com .

Reit cwl iawn? Yr hyn sydd hyd yn oed yn fwy diddorol yw sut mae'r polymerau hyn yn ymateb gyda'r sylweddau eraill hyn. Rydych chi'n gweld, pan maen nhw'n gymysg â'i gilydd, maen nhw fel arfer yn ffurfio'r hyn a elwir yn bolymer thermosetting, sydd yn nhermau lleygwr yn syml yn golygu eu bod yn cynhyrchu gwres. Pan fydd y gwres hwnnw'n diflannu, rydych chi'n cael eich gadael â phlastig poly solet sydd nid yn unig yn imiwn i wres ond hefyd i ddifrod cemegol, trawiad, sgraffiniad, a hyd yn oed niwed UV.

Pe baem yn ceisio paentio delwedd o hyn i chi, fe allech chi feddwl amdano fel gwneud eich plastig eich hun trwy gymysgu dau sylwedd gyda'i gilydd, ac eithrio byddai eich plastig bron yn amhosibl i'w doddi, ni fydd cemegau'n effeithio arno, a gallwch ei siapio i unrhyw ffurf y dymunwch. Swnio'n eithaf syml mewn theori, iawn? Wel, y mae, ond mae'r agwedd ymarferol ychydig yn fwy cynnil ac mae angen peth ymarfer.

Nawr eich bod chi'n gwybod beth yw epocsi fel sylwedd a sut mae'n ffurfio plastig, efallai y byddwch chi'n chwilfrydig am sut mae'n gweithio mewn bywyd bob dydd.

Mae'n eithaf syml mewn gwirionedd , y cyfan sydd angen i chi ei wneud yw cael eich dwylo ar becyn resin epocsi. Rhaincyn cychwyn. Pam? Wel, gall gronynnau llwch a hyd yn oed darnau rhydd o'r wyneb ei hun achosi i'ch resin wella'n anghywir, neu'n waeth, efallai y bydd yn mynd yn sownd yn eich castio resin!

Dyma pam ei bod yn bwysig glanhau pob arwyneb gyda rhywfaint o sebon a dŵr a chaniatáu iddynt sychu'n llwyr cyn defnyddio'ch resin arnynt.

Heblaw am lanhau'r arwyneb dylech hefyd sicrhau bod eich llwydni wedi'i baratoi'n ddigonol i dderbyn eich resin. Sut ydych chi'n gwneud hyn? Yn dibynnu ar y math o ddeunyddiau y mae eich llwydni wedi'i wneud ohonynt, efallai y bydd angen i chi ychwanegu rhywfaint o chwistrell rhyddhau llwydni neu gel gwrth-gludiog ato i sicrhau, unwaith y bydd eich castio wedi'i wella, y cyfan sy'n rhaid i chi ei wneud yw ymestyn y mowld i'w roi allan. , yn lle ei ddewis a allai niweidio'r mowld a'ch castio.

Sicrhewch Bob amser Eich Bod yn Gweithio'n Ddiogel

Gall gweithio gyda resin fod yn llawer o hwyl, a gall fod yn hawdd anghofio eich bod yn gweithio gyda sylweddau sy'n cynnwys cemegau niweidiol o'r enw VOCs yn amlach na pheidio. Dylech wneud eich gorau glas i amddiffyn eich hun rhag y cemegau hyn trwy wisgo'r offer amddiffynnol personol cywir fel mwgwd, menig ac amddiffyniad llygaid. Os yw resin amrwd a/neu galedydd yn glanio ar eich croen, eich llygaid, neu yn eich llwybrau anadlu gall achosi anghysur difrifol.

Heblaw am orchuddio ardaloedd sensitif, dylech sicrhau bod eich lle gwaith wedi'i baratoi'n ddigonol ar gyfer gweithiogyda resin hefyd. Rydym eisoes wedi crybwyll y dylech ddiogelu eich amgylchoedd trwy gyfrwng tap neu ryw hen bapur newydd, ond mae'r un mor bwysig sicrhau bod eich man gwaith wedi'i awyru'n dda a bod ganddo ddigon o lif aer i wasgaru unrhyw mygdarthau.

Nawr eich bod chi'n gwybod pa resin ydyw, pa resin y gellir ei ddefnyddio ar ei gyfer, pa fathau o resin sydd allan yna, ar gyfer beth y cânt eu defnyddio'n nodweddiadol, a sut i ddefnyddio'ch cynhyrchion resin yn effeithiol, mae'n bryd ichi fynd allan a rhoi eich gwybodaeth newydd i'r prawf. Cofiwch wisgo'r gêr amddiffynnol personol priodol bob amser a sicrhau bod eich man gwaith wedi'i awyru'n dda wrth weithio gydag unrhyw gynnyrch resin.

Cwestiynau Cyffredin

Ble i Brynu Resin Epocsi ar gyfer Crefftau ?

Yn meddwl ble i brynu resin epocsi ar gyfer crefftio? Wel, mae yna lawer o siopau crefft a DIY allan yna sydd fel arfer yn stocio amrywiaeth eang o gynhyrchion resin, ond gallant amrywio'n sylweddol o ran pris ac ansawdd. Mae defnyddio siopau ar-lein fel Amazon yn eich galluogi i gymharu prisiau ac adolygiadau ansawdd a allai arbed peth amser ac arian i chi yn y dyfodol.

Allwch Chi Ddefnyddio Resin Clir ar gyfer Crefftau?

Allwch chi ddefnyddio resin clir ar gyfer crefftau? Oes! Os ydych chi'n hoffi edrychiad a theimlad resin grisial, mae yna lawer o grefftau resin y gallwch chi eu gwneud gan ei ddefnyddio. Un o'r defnyddiau mwyaf poblogaidd ar gyfer resin clir yw gwneud gemwaith resin a all amrywioo fodrwyau i fwclis, i glustdlysau, a hyd yn oed tiaras!

Beth Yw'r Resin Epocsi Gorau?

Beth yw'r resin epocsi gorau? Er bod resinau epocsi sy'n hynod amlbwrpas ac yn ffurfio castiau o ansawdd uchel, y resin gorau yn wrthrychol yw'r un sydd fwyaf addas ar gyfer y cais dan sylw. Felly, ni fydd byth resin sydd orau yn gyffredinol, a dyna pam mae yna lawer o fathau o resin i chi ddewis o'u plith i weddu i arwynebau a / neu amgylcheddau penodol.

Beth Yw'r Resin Epocsi Gorau ar gyfer Crefftau?

Beth yw'r resin epocsi gorau ar gyfer crefftau? Mae crefftio fel arfer yn ei gwneud yn ofynnol i resin fod yn hydrin, yn addasadwy, yn gallu trin lliw, yn ogystal â bod yn hawdd ei ddefnyddio. Gan gymryd y nodweddion hyn i ystyriaeth, byddai'n rhaid i'r resin epocsi gorau fod yn resin crefftio cyffredinol sy'n cael ei werthu'n aml mewn citiau, ynghyd â mowldiau, cynwysyddion cymysgu, a hyd yn oed pethau fel gliter a lliw resin.

fel arfer yn cynnwys dau sylwedd mewn dau gynhwysydd ar wahân, un yn cynnwys resin a'r llall caledwr. Y cyfan sydd angen i chi ei wneud yw cymysgu'r resin a'r caledwr gyda'i gilydd a'u taflu i fowld o'ch dewis neu gallech hyd yn oed eu defnyddio i orchuddio arwyneb.

Gwahanol Mathau o Resin Epocsi

Yna yn wahanol fathau o resin epocsi allan yna, pob un ohonynt yn cael ei ddefnyddio mewn diwydiannau gwahanol ar gyfer ceisiadau gwahanol. Yn aml nid y resin epocsi gorau yw'r un sydd â'r deunyddiau o ansawdd gorau na hyd yn oed y nodweddion cyffredinol gorau, ond un sy'n addas ar gyfer cais penodol. Wedi dweud hyn, gadewch i ni gael golwg ar y gwahanol resinau epocsi ar y farchnad, eu nodweddion unigryw, a'r hyn y cânt eu defnyddio ar eu cyfer.

Resin Epocsi UV

Resin UV yw un o'r mathau mwyaf cŵl o resin ar y farchnad. Pam? Wel, mae resin epocsi confensiynol yn cael ei gymysgu gyda'i gilydd (resin un rhan a chaledwr un rhan) ac yna'n cael ei daflu i mewn i fowld neu ar wyneb i wella. Mae'r broses hon yn cymryd tua 12 i 24 awr i sicrhau bod y resin wedi'i wella'n llwyr a'i fod yn barod i'w ddefnyddio. Mae resin UV yn gweithio ychydig yn wahanol. Yn lle bod y resin a'r caledwr yn adweithio â'i gilydd i wella'r resin i'w gyflwr caled, mae resin UV yn dibynnu ar olau UV (naill ai golau'r haul neu fwlb UV) i weithredu fel catalydd i'r resin galedu.

Mae hwn yn ddelfrydol ar gyfer prosiectau amser-sensitif nad oes ganddynt amser i wneud hynnycaniatáu i'r resin epocsi confensiynol galedu a gwella dros ychydig oriau.

Crystal Resin

Mae resin grisial a resin epocsi yr un peth yn y bôn, ond mae ganddyn nhw rai gwahaniaethau allweddol, yn bennaf yn eu cymwysiadau arfaethedig a'u cyflyrau wedi'u halltu'n llawn. Defnyddir resin epocsi fel arfer i wneud ffurfiau cymharol amrwd neu fel gorchudd amddiffynnol ar gyfer arwynebau a/neu wrthrychau. Ar y llaw arall, defnyddir resin grisial fel arfer i wneud pethau fel gemwaith resin neu haenau arwyneb esthetig. Pam maen nhw'n cael eu defnyddio ar gyfer gwahanol gymwysiadau rydych chi'n eu gofyn? Wel, fel arfer mae gan resinau epocsi orffeniad derbyniol pan gânt eu halltu, ond nid yw'n glir iawn a gall castiau ymddangos yn niwlog.

Gweld hefyd: Penseiri Enwog - Canllaw i Ddylunwyr Pensaernïol Enwog

Dyma pam y defnyddir ychwanegion lliw yn aml gyda resin epocsi rheolaidd wrth gastio gwaith celf. Mae resin grisial, ar y llaw arall, yn debyg i wydr pan fydd wedi'i wella'n llawn, a dyna pam y caiff ei ddefnyddio'n aml i wneud gemwaith resin neu gôt pethau fel paentiadau a phosau. Fe'i gelwir yn gyffredin fel epocsi resin clir, ac mae yna lawer o sesiynau tiwtorial YouTube yn dangos llawer o bethau anhygoel i chi y gallwch chi greu epocsi resin clir. Fe allech chi wneud pethau fel clustdlysau, fframiau lluniau, sbectol, a hyd yn oed bylbiau golau cwbl weithredol pe bai'r naws yn mynd â chi.

Resin Epocsi

Gallech chi feddwl am resin epocsi fel eich hoff frand o datws sglodion. Yn sicr, mae yna lawer o flasau anhygoel yn y lein-yp, ond maen nhwni fyddai yno oni bai am y gwreiddiol. Yn yr achos hwn, resin epocsi yw'r fersiwn wreiddiol, wedi'i halltu'n ysgafn, o'r holl resinau yr ydym wedi edrych arnynt hyd yn hyn. Mae resin epocsi wedi bod o gwmpas ers y 1930au ac wedi cael ei ddefnyddio mewn cymaint o gymwysiadau byddai'n cymryd ychydig oriau i'w gorchuddio i gyd.

Mae epocsi yn syml i'w ddefnyddio, yn hynod addasadwy, ac yn gwbl ddiogel o ran bwyd unwaith. wedi'i halltu, gan ei wneud yn un o'r sylweddau mwyaf amlbwrpas ar wyneb y blaned.

Rhai cymwysiadau nodedig y mae resin wedi'u defnyddio ynddynt yw gweithgynhyrchu cerbydau, electroneg, peirianneg fecanyddol, peirianneg awyrofod, gwaith celf gosod, peintio, adeiladu, cynnal a chadw cartref, offer cegin, offer, a hyd yn oed atal y tywydd o strwythurau.

Resin Morol

Dŵr, fwy neu lai, yw’r un peth sy’n gwneud pob bywyd ar y blaned hon yn bosibl, ond gall fod yn heriol gweithio ag ef yn enwedig os oes angen boddi rhywbeth i mewn iddo. Dyma lle mae resin morol yn dod i mewn, fe'i gelwir hefyd yn resin polyester, ac mae wedi'i ddefnyddio i adeiladu ac inswleiddio llongau morol ers blynyddoedd. a gorchuddion uwchben oherwydd ei allu i wrthyrru ac insiwleiddio strwythurau o ddŵr, a'r ffaith ei fod yn glynu at bron unrhyw beth y mae ei angen arnoch. Mae'n cymryd peth sgil i weithio ag ef serch hynny gan ei fod yn cael ei ddefnyddio'n gyffredin mewn cyfuniad â ffibr carbonnid yn unig i wneud llestri tegannu dŵr yn dal dŵr ond i atgyfnerthu cywirdeb ac anystwythder cludo.

Resin Arllwyswch yn Ddwfn

Os nad ydych erioed wedi defnyddio resin o'r blaen mae'n weddol hawdd dod i'r casgliad bod pob resin yr un peth yn y bôn ac felly gellir eu defnyddio'n gyfnewidiol, heblaw pan fo angen nodwedd benodol. Er bod eithriadau, nid yw hyn yn wir ar y cyfan. Er enghraifft, os ydych chi'n creu castio resin gyda dyfnder o fwy na dwy fodfedd, ni fydd resin epocsi confensiynol yn ei dorri. Pam? Mae gan resin epocsi gysondeb trwchus iawn, sy'n ei gwneud hi'n haws arllwys mewn cyfeintiau bach. Fodd bynnag, mae'r nodwedd hon yn cyfrif yn ei herbyn pan fydd eich mowld yn ddwfn iawn.

Dyma lle mae resin arllwys dwfn yn dod yn ddefnyddiol, mae ei gysondeb yn deneuach, sy'n golygu y gall arllwys llawer mwy ohono heb beryglu'r resin yn halltu'n anghywir neu'n clystyru gormod.

Mae'r gwahaniaeth hwn mewn gludedd yn golygu y gallwch chi arllwys hyd at ddwy fodfedd neu fwy gan ddefnyddio'r resin hwn sy'n ddelfrydol ar gyfer prosiectau castio resin mwy. Os ydych chi erioed wedi gweld dyluniadau resin pen bwrdd neu fyrddau afonydd resin, dyma'r math o resin a ddefnyddir, yn aml mewn symiau mawr iawn. Hefyd, oherwydd y gwahaniaeth mewn cysondeb, mae resin arllwys dwfn yn cael ei dywallt mewn cymhareb 3:1 (resin tair rhan ac un caledwr rhan) yn hytrach na resinau epocsi cymhareb 1:1.

Resin polywrethan

Er bod llawer o fathau o resin ar gael, ychydig sy'n cael eu defnyddio mor eang â resin polywrethan a'i gastiau dilynol. Mae polywrethan (PU) yn un o'r swbstradau resin mwyaf amlbwrpas ar draws bron pob diwydiant ar y blaned. Gallwch ddod o hyd i bethau cast o'r resin hwn mewn cyfleusterau cynhyrchu, ar beiriannau pacio, mewn olwynion sgrialu, olwynion troli siopa, teganau plant, a hyd yn oed dodrefn. Nid yw'r math hwn o resin yn cael ei ddefnyddio fel arfer ar ochr defnyddiwr y diwydiant, oherwydd mae angen rhywfaint o wybodaeth dechnegol a gwybodaeth am y priodweddau gofynnol ar gyfer cymhwysiad penodol i'w syntheseiddio.

0> Wedi dweud hyn, gellir prynu castiau gorffenedig a'u defnyddio ar gyfer amrywiaeth o gymwysiadau, neu gallech gomisiynu castiau polywrethan i'w gwneud i chi ar gyfer gwahanol gymwysiadau. Gall hyn fod yn llawer drutach o'i gymharu â mynd i mewn i siop a chodi pecyn resin epocsi oherwydd bydd yn rhaid i chi ddweud wrth y gwneuthurwr y goddefiannau a'r amodau sydd eu hangen ar gyfer y cais sydd gennych mewn golwg, ynghyd â'r mesuriadau a'r ymylon ar gyfer ehangu a cyfangiad. O wybod hyn, mae'n debyg ei bod hi'n well cadw at becyn resin epocsi os nad ydych chi'n gyfarwydd â'ch peirianneg gemegol ymarferol ddiweddaraf.

Resin Silicôn

Pob un o'r mathau o resin rydyn ni wedi'u harchwilio hyd yn hyn wedi'u defnyddio i greu castiau neu arwynebau cot i'w hamddiffyn, ond mae resin silicon ychydig yn wahanol.Mae resin silicon yn gwrthsefyll gwres, yn hyblyg, yn gwrthsefyll sioc, ac mae ganddo gadw siâp gwych. Y nodweddion hyn yw pam mae resin silicon yn cael ei ddefnyddio i wneud mowldiau resin yn lle'r castiau resin eu hunain. Y peth cŵl am weithio gyda resin yw nad ydych yn gyfyngedig i'r mowldiau a werthir yn y siop, gallwch greu eich mowldiau eich hun gan ddefnyddio resin silicon yn syml trwy orchuddio'r gwrthrych yr hoffech ei ddyblygu mewn resin silicon a chaniatáu iddo wella.

Ar ôl ei wella, tynnwch y silicon o'r gwrthrych a dylech gael negatif perffaith o'r gwrthrych dan sylw.

Mae resin silicon yn gweithio'n debyg iawn i resin epocsi, y cyfan sydd angen i chi ei wneud yw cymysgu'r resin silicon gyda'i gatalydd yn y gymhareb a argymhellir gan y gwneuthurwr, ei gymysgu'n dda, a'i gymhwyso i'r gwrthrych yr hoffech ei ddyblygu. Yn aml, dyma sut y cafodd gwrthrychau eu dyblygu'n rhad cyn dyfodiad argraffu 3D.

Resin Acrylig

Resin acrylig yw un o'r mathau o resin oeraf sydd ar gael ac un o'r rhai anoddaf i weithio ag ef. Mae resinau acrylig yn adnabyddus am gael eu defnyddio fel resin epocsi clir ar gyfer crefftau ond mae ganddynt gymwysiadau ymhell y tu hwnt i gael eu defnyddio ar gyfer crefftio yn unig. Defnyddir resinau acrylig ar gyfer pethau fel gwydr acwariwm neu wydr edrych mewn bathtubs pen uchel iawn. Mae ganddynt gryfder tynnol anhygoel a gellir eu hasio i arwyneb ar lefel foleciwlaidd neu eu hasio ynghyd â resin acrylig arall.ffurflenni i greu'r hyn sy'n debyg i wydr di-dor.

Gweld hefyd: Arlliwiau o Lliw Llwyd - Llunio a Defnyddio Palet Lliw Llwyd

Mae'r math hwn o resin yn gallu gwrthsefyll trawiad a sgraffiniad yn fawr ac nid yw'n felyn o amlygiad estynedig i olau UV. Mae hyn yn golygu ei fod yn cael ei ddefnyddio'n aml mewn cymwysiadau arddangos dyletswydd trwm. Un o'r rhannau mwyaf diddorol am resin acrylig yw y gellir ei ddarganfod mewn amrywiadau un-rhan a dwy ran, er y dylem grybwyll y gall fod yn eithaf drud yn y ddau achos. Gelwir yr amrywiad un rhan yn hunan halltu a dyma'r amrywiad a ddefnyddir amlaf wrth chwilio am resin epocsi clir ar gyfer crefftau.

Pa Fath o Resin i'w Ddefnyddio ar gyfer Rhai Cymwysiadau

Nawr eich bod chi gwybod am rai o'r resinau a ddefnyddir yn gyffredin ar y farchnad, hoffem ddangos i chi pa resinau sydd orau ar gyfer rhai cymwysiadau. Fodd bynnag, nid yw pob resin yn cael ei greu yn gyfartal ac o ystyried bod cannoedd o gynhyrchion resin ar y farchnad, rydym hefyd wedi cynnwys rhai o'r resinau o'r ansawdd uchaf ar gyfer pob cais pe bai angen un arnoch ar gyfer prosiect yn y dyfodol.

16>

Epocsi Gorau ar gyfer Byrddau Resin: Resin Arllwysiad Dwfn PLASTIG PURABLE

Er nad yw hwn fel arfer yn brosiect resin i ddechreuwyr, mae prosiectau ffrwyn arllwys dwfn yn hwyl iawn i'w gwneud ac maen nhw'n cynhyrchu rhai o'r rhain. y creadigaethau celf resin mwyaf prydferth sydd ar gael heddiw. Pan fydd pobl yn siarad am resin arllwys dwfn, maen nhw'n sôn am unrhyw gastio sydd 2 fodfedd o ddyfnder neu fwy. Y math hwn o gastio

John Williams

Mae John Williams yn arlunydd profiadol, yn awdur ac yn addysgwr celf. Enillodd ei radd Baglor yn y Celfyddydau Cain o Sefydliad Pratt yn Ninas Efrog Newydd ac yn ddiweddarach dilynodd ei radd Meistr yn y Celfyddydau Cain ym Mhrifysgol Iâl. Ers dros ddegawd, mae wedi dysgu celf i fyfyrwyr o bob oed mewn lleoliadau addysgol amrywiol. Mae Williams wedi arddangos ei waith celf mewn orielau ar draws yr Unol Daleithiau ac wedi derbyn sawl gwobr a grant am ei waith creadigol. Yn ogystal â'i weithgareddau artistig, mae Williams hefyd yn ysgrifennu am bynciau sy'n ymwneud â chelf ac yn dysgu gweithdai ar hanes celf a theori. Mae'n frwd dros annog eraill i fynegi eu hunain trwy gelf ac mae'n credu bod gan bawb y gallu i fod yn greadigol.