Procreate Watercolour Brushes - Top Watercolour Brush for Procreate

John Williams 05-07-2023
John Williams

Mae unrhyw artistiaid yn ceisio atgynhyrchu effeithiau peintio dyfrlliw trwy baentiadau digidol. Sut maen nhw'n gallu gwneud hyn? Mae technoleg wedi caniatáu llawer o ddatblygiadau, felly nawr gallwch chi ddefnyddio brwsys dyfrlliw digidol sy'n edrych fel y peth go iawn. Gallwch ddod o hyd i raglenni fel brwsys dyfrlliw procreate, a all gyflawni strociau brwsh a gwead realistig.

Beth Yw Procreate?

Os mai dyma'r tro cyntaf i chi ystyried celf ddigidol , yna efallai eich bod yn pendroni beth yw procreate. Mae llawer wedi clywed am Photoshop neu Illustrator, wel mae Procreate yn ap peintio tebyg sydd wedi'i anelu at ddyfeisiau symudol iPad Pro ac Apple Pencil.

Mae'r rhaglen yn darparu profiad lluniadu realistig sy'n hawdd ei ddefnyddio drwyddo. y rhyngwyneb sythweledol. Daw'r system yn llawn llawer o wahanol fathau o frwshys a nodweddion anhygoel eraill.

Mae'r rhaglen yn wych i ddechreuwyr a gweithwyr proffesiynol. Gallwch ddefnyddio'r brwsys a ddarperir, addasu brwsys rhagosodedig a gallwch wneud eich brwsys eich hun, gan fod y stiwdio brwsh yn eich helpu i reoli pob agwedd ar sut mae brwsh yn edrych ac yn ymddwyn.

Gallwch hefyd fewnforio brwsys eraill brwshys o raglenni fel Photoshop ac Adobe, a fydd yn creu casgliad mwy fyth o frwsys.

Mae'r rhan fwyaf o'r brwsys hyn hyd yn oed yn gweithio'n gyflymach nag ar eu systemau blaenorol. Mae pob brwsh a ddarperir wedi'i ddylunio'n ofalus a'r ddauychydig o frwshys dail deinamig, golchi a brwshys dot.

Gweld hefyd: Brws Ffwr ar gyfer Procreate - Y Brwsys Ffwr Gorau ar gyfer Procreate

Set Brwsys Dyfrlliw Cost Isel

Mae brwsys dyfrlliw am ddim bob amser ar gyfer procreate, ond mae yna hefyd ostyngiadau a phrydau arbennig y gallwch chi ddod o hyd iddyn nhw ar frwshys. Fodd bynnag, mae yna hefyd setiau brwsh lefel mynediad y gallwch eu prynu, er enghraifft, dim ond chwe doler yw'r set brwsh dyfrlliw hwn ac mae'n darparu'r cyfan sydd ei angen arnoch i ddechrau paentio dyfrlliw digidol.

Mae'r set arbennig hon yn rhoi 10 brwshys dyfrlliw i chi y gallwch weithio gyda nhw.

Brwshys Dyfrlliw Gorlifiedig

Y brwshys dyfrlliw yn y set hon Mae yn hynod reddfol ac yn creu golwg sy'n realistig i ddyfrlliwiau. Nid yn unig y mae'n creu'r edrychiad, ond mae ganddo hefyd deimlad tebyg i baentio gyda dyfrlliwiau, sy'n ei gwneud hi'n ymddangos eich bod yn paentio gyda brwsh a phapur go iawn.

Mae'r brwsys yn hawdd i'w defnyddio a rhyngweithio â'r paent yn eithaf cywir. Mae'r brwsys wedi'u gwella i'w defnyddio gyda Procreate 5X.

Byddwch yn gallu creu effeithiau dyfrlliw fel defnynnau ac effeithiau sbwng. Mae gan y paent a'r brwsys alluoedd asio eithriadol ac maent yn dynwared sychu a chyfuno pigment yn dda iawn. Mae'r set hefyd yn cynnwys amrywiol dechnegau, cynfasau, a gweadau papur yn ogystal â chanllaw defnyddiwr ar gyfer y brwshys a sut i ddefnyddio'r brwshys gwead papur.

Procreate Watercolour Masterclass

Os ydych chiGan chwilio am ychydig mwy o arweiniad ar sut i ddefnyddio brwshys dyfrlliw digidol, efallai yr hoffech ystyried dewis y Procreate Watercolour Masterclass . Datblygwyd y dosbarth gan Nathan Brown, sydd ei hun yn artist proffesiynol sydd â blynyddoedd lawer o brofiad.

Anelir y cwrs at ddysgu technegau traddodiadol gan ddefnyddio Procreate ar iPad. <3

Byddwch yn dysgu ac yn dod i ddeall y pethau sylfaenol ac yna gallwch symud ymlaen i dechnegau mwy datblygedig. Mae'r cwrs yn darparu agweddau damcaniaethol yn ogystal ag ymarferol, ac erbyn y diwedd, dylech allu creu eich celf ddigidol eich hun.

Yn gynwysedig yn y cwrs, byddwch yn derbyn set brwsh dyfrlliw hanfodol.

Brwsys Dyfrlliw Rhad ac Am Ddim ar gyfer Procreate

Efallai eich bod am arbrofi ychydig cyn prynu unrhyw un o'r citiau neu raglenni brwsh dyfrlliw? Ffordd dda o wneud hyn yw rhoi cynnig ar rai fersiynau rhad ac am ddim. Mae'r rhain yn bennaf yn darparu'r pethau sylfaenol, a dylech allu cynhyrchu gwaith celf gwych.

Yma fe welwch ychydig o argymhellion ar gyfer brwsys dyfrlliw am ddim i Procreate.

Am ddim Brwsys dyfrlliw o Procreate

Os ydych yn artist ac yn dymuno arddangos eich gwaith, gallwch greu Portffolio Procreate. Mae llawer o'r artistiaid hefyd yn darparu mynediad i frwshys rhad ac am ddim y maent wedi'u creu. Ar wefan Procreate, fe welwch y tab brwsys rhad ac am ddim , sy'n hawdd dod o hyd iddo.Efallai y bydd brwshys dyfrlliw newydd yn cael eu hychwanegu o bryd i'w gilydd, felly gallwch chi bob amser fynd i wirio am fwy o opsiynau. Isod mae rhestr o ddefnyddwyr ar Procreate sy'n cynnig nwyddau am ddim:

 • Rhai brwshys Dyfrlliw Argyhoeddiadol
 • Brwshys Dyfrlliw Afloyw a Llyfn
 • Brws Halen Dyfrlliw

Brwsys Sblash a Splatter Dyfrlliw Am Ddim

Mae llawer o artistiaid yn ceisio gwerthu eu celf, ond hefyd sesiynau tiwtorial ac, yn hyn o beth cas, brwshys dyfrlliw. Gallwch gael brwsh tasgu rhad ac am ddim , a gynhyrchwyd gan Georg Graf von Westphalen. Mae wedi bod yn gysylltiedig â Procreate ers tro ac wedi creu dros 550 o frwshys personol a nodweddion eraill. Gellir defnyddio'r brwsh aml-liw i gymhwyso gwahanol liwiau trwy ogwyddo ac addasu'r pwysau a ddefnyddiwch.

Felly, wrth i chi fynd ymlaen, gall amrywio o ran lliw, gan greu nodwedd brwsh hwyliog. Mae hefyd yn cynnig ychydig o frwshys ac offer eraill am ddim.

Brwshys Dyfrlliw Am Ddim Wedi'u Gwneud gan Rowwenic

Gall unrhyw ddefnyddiwr procreate greu eu brwsys a'u brwsys eu hunain yna uwchlwythwch y brwsys i Procreate. Mae un o'r artistiaid hyn yn mynd wrth ei enw defnyddiwr Rowwenic ac yn cynnig set fach o frwshys dyfrlliw y gallwch eu defnyddio am ddim.

Mae hyn hefyd yn ffordd effeithiol i artistiaid dyfu eu sgiliau cymdeithasol dilynwyr cyfryngau.

Brwsys Rhad ac Am Ddim gan Maja Faber

Mae Maja Faber yn artist o Sweden, yn addysgwr ar-lein, ac yn entrepreneur, ac mae hefyd yn ddefnyddiwr oCynhyrchu. Gallwch gael pum brwsh Procreate premiwm sy'n cynnwys brwsh grawn brycheuyn, leinin bob dydd, brwsh golchi, grunge creisionllyd, a brwsh Monolin 01 a 02.

Gweld hefyd: Enwau Lliw Unigryw - Dysgwch Am Enwau Lliw Prin

Brwshys Peintio Blodau Am Ddim

7>

Mae'r brwshys blodau dyfrlliw hyn yn berffaith ar gyfer dechreuwyr os ydych am ddechrau paentio blodau digidol. Yn y set, fe gewch chwe brwsh blodau wedi'u gwneud ymlaen llaw yn ogystal â dau frws peintio. Byddwch hefyd yn cael cynfas dyfrlliw i greu eich dyluniad blodau arno.

Tiwtorialau Procreate Watercolour Rhad ac Am Ddim

Mae yna dipyn o frwshys Procreate rhad ac am ddim ar gael, ynghyd â hyn, gallwch hefyd ddod o hyd i rai rhad ac am ddim gwersi neu ddosbarthiadau. Unwaith y bydd gennych bopeth sydd ei angen arnoch i ddechrau paentio digidol, bydd angen i chi ddysgu sut i ddefnyddio'r holl nodweddion. Un o'r lleoedd gorau i fynd yw gwefan Skillsshare , lle mae yna lawer o ddosbarthiadau i chi ymuno â nhw, am dâl ac am ddim. Mae llawer o wefannau eraill yn cynnig tiwtorialau paentio dyfrlliw Procreate am ddim .

Mae rhai o'r dosbarthiadau hyn hefyd yn cynnig brwshys dyfrlliw am ddim.

Gall dod o hyd i’r brwsys dyfrlliw gorau procreate helpu i greu’r paentiadau dyfrlliw mwyaf prydferth a realistig. Mae digonedd o frwshys, adnoddau ac offer ar gael y gallwch eu defnyddio'n ddiymdrech i greu dyluniadau anhygoel.

Cwestiynau Cyffredin

Sut Ydych chi'n Lawrlwytho Brwshys Dyfrlliw?

Mae'n hawdd lawrlwytho brwsh dyfrlliw ar gyfer Procreate! Yn gyntaf, mae angen i chi gael Procreate ar eich iPad. Yna byddwch chi'n mynd i'r dudalen a'r adran lle mae'r ddolen lawrlwytho a thapio ar y ffeil. Yna gallwch chi agor neu gopïo i Procreate. Gallwch hefyd fewnforio'n syth i Procreate.

Ble Allwch Chi Gadw Brwshys Wedi'u Lawrlwytho?

Fel y soniwyd yn y cwestiwn cyntaf, gallwch lawrlwytho'n uniongyrchol i'ch dyfais, ac yna gallwch eu cadw yn Dropbox neu eu gosod yn y iCloud. Fel arall, lawrlwythwch a'u cadw'n uniongyrchol ar eich dyfais iPad. Os gwelwch ei fod yn ffeil ZIP, gallwch yn hawdd ddefnyddio ap rhad ac am ddim i ddadsipio'r ffeil a chael mynediad i'ch brwsys.

A yw'n Bosib Defnyddio Brwsys Photoshop ar Procreate?

Ydy, mae Procreate nawr yn caniatáu mynediad i frwsys Photoshop oherwydd yr injan newydd sy'n pweru'r stiwdio brwsh. Mae hyn yn golygu y bydd yn rhaid i chi gael Procreate 5. Fodd bynnag, weithiau efallai na fydd brwsh yn gweithio, a bydd angen i chi ei addasu fel ei fod yn gallu gweithio'n debyg i pan gaiff ei ddefnyddio yn Photoshop.

A yw Bleding Watercolours ymlaen Cynhyrchu Hawdd?

Ydy, mae'r rhaglen yn ei gwneud hi mor hawdd â phosibl i greu effeithiau dyfrlliw tebyg i fywyd. Mae yna opsiwn smwtsio y gallwch chi ei dapio, yna dewiswch y brwsh o'r llyfrgell brwsh. Symudwch draw i'ch tudalen ac yna tapiwch neu lusgwch ar y trawiadau brwsh a'r lliwiau paent i greu effaith asio.

mae dewis yn ogystal â defnyddio'r brwsh yn gyflym ac yn hawdd. Nesaf, rydyn ni'n mynd i edrych ar rai o'r brwshys mwyaf poblogaidd y gallwch chi eu prynu ar gyfer Procreate.

Cynhyrchu Brwshys Dyfrlliw

Wrth wneud paentio traddodiadol, gall goleuo a lliw fod yn sylfaenol wrth greu darn celf, ond allwch chi ailadrodd hwn gan ddefnyddio brwsys digidol? Mae Procreate yn rhaglen ryfeddol a all eich helpu i gyflawni'r edrychiad dyfrlliw rydych chi ei eisiau. Gallwch gael brwsh dyfrlliw ar gyfer Procreate sy'n eich galluogi i beintio mor hawdd â phe baech yn gweithio o îsl, ac sy'n darparu gweadau, technegau a strociau brwsh realistig.

Llawer o'r brwsys y gallwch prynwch, fodd bynnag, mae yna hefyd gryn dipyn o frwshys dyfrlliw rhad ac am ddim ar gyfer Procreate hefyd.

The Ultimate Brush Toolbox

Crëwyd y blwch offer brwsh olaf gan gan atgynhyrchu llawer o samplau go iawn o ddeuddeg cyfrwng gwahanol. Mae'r blwch offer yn cynnwys amrywiaeth enfawr o frwshys o acrylig i olew, brwsys siarcol, a brwsys dyfrlliw.

Mae'r strociau dyfrlliw yn ymddangos yn real wrth ddefnyddio'r brwshys hyn ac yn edrych fel staeniau gwirioneddol a golchion dyfrlliw.

Perffaith ar gyfer creu effeithiau dyfrlliw realistig. Gellir defnyddio cyfanswm o 300 o frwsys mewn amrywiaeth o raglenni gan gynnwys Procreate, Affinity Designer, Illustrator, a Photoshop. Mae'r blwch offer yn cynnwys yr eitemau canlynol:

 • 34 dyfrlliwbrwshys
 • 30 brwshys gouache
 • 38 brwshys acrylig
 • 16 brwsys siarcol
 • 16 brwshys aer
 • 24 brwshys inc
 • 22 brwshys creon

Brwshys Dyfrlliw Meistr

Gall y brwshys dyfrlliw meistr gael eu defnyddio gan wahanol raglenni gan gynnwys Procreate, Adobe Photoshop a Fresco, ac Affinity Designer. Byddwch yn cael 84 brwshys dyfrlliw sydd at wahanol ddibenion o liwio, ychwanegu manylion, a gweadau i luniadu a chyflawni golchiadau mawr.

Rydych hefyd yn cael 31 brwshys sblatter, sy'n creu effeithiau tebyg i flingo paent ar y cynfas.

Yn gynwysedig yn y set, mae 39 brwsh stamp golchi sy'n berffaith ar gyfer creu effeithiau golchi dilys. Gallwch hefyd greu gweadau lliw realistig, ac i ychwanegu hyd yn oed mwy o realaeth at eich celf, mae chwe gwead papur ar gael.

Mae yna hefyd 20 palet lliw ar gael i wneud dewis lliw yn haws a thiwtorialau i'w dangos chi sut i weithio gyda'r holl frwshys a nodweddion.

Brwshys dyfrlliw AquaReal

Mae'r Brwshys Dyfrlliw AquaReal wedi'u gwneud ar gyfer Procreate ac maent yn cynnwys detholiad o frwshys dyfrlliw cywir a gynhyrchwyd yn ddigidol. Byddwch yn gallu defnyddio blendio a brwsys paent hanfodol, felly dylai fod yn eithaf hawdd dewis y brwsh cywir bob tro.

Ni fydd angen gradd mewn celf i ddechrau arni.Mae yna diwtorialau ac awgrymiadau hefyd ar gael, ac ychwanegir at hyn yn gyson, fel y gallwch chi wella'ch sgiliau yn eithaf cyflym. Rydych chi'n cael rhai o'r brwsys isod yn y pecyn:

 • Brwsh dyfrlliw braslunio meddal ar gyfer procreate
 • Wyth brwsh cymysgu a phaentio
 • 29 brwshys stamp
 • Tri gwead papur
 • Dolen i diwtorial fideo

Popeth Dyfrlliw

Mae'r Brwshys Dyfrlliw Popeth ar gyfer Procreate ac yn cael eu defnyddio ar yr iPad. Mae hon yn set eithaf llawn ac yn dod gyda llawer o frwshys dyfrlliw defnyddiol. Byddwch yn gallu creu paentiadau dyfrlliw go iawn yn hawdd.

Rydych chi'n cael dau frwsh llythrennu a all hefyd ddarparu strociau llyfn a brwshys wyth effaith, sy'n helpu i ychwanegu golwg realistig trwy ychwanegu argyhoeddiadol. ymylon dyfrlliw, yn union fel dyfrlliwiau go iawn.

Rydych hefyd yn cael pedwar brwsh sy'n darparu swyddogaeth ddeuol. Wrth wasgu'n ysgafn, mae gennych olwg sych a gweadog, tra bod gwasgu'n galetach yn cynhyrchu golwg gwlyb a gwydrog. Er mwyn darparu hyd yn oed mwy o amrywiaeth, mae dros 45 yn fwy o frwsys yn y rhaglen hon. Crëwyd y brwshys dyfrlliw gan Uproot Brushes, ac ar eu gwefan, gallwch gael mynediad at lawer o diwtorialau ac maent yn darparu rhai setiau brwsh a nwyddau am ddim palet lliw.

Brwshys eraill sydd wedi'u cynnwys yn hwn set yn wyth brwsys smwtsio, yn ogystal ag wyth gollwng a brwsys splatter, awyth brwsh gwlyb-ar-wlyb ar gyfer golchiadau mawr ac ychwanegu gwead.

Brwshys Inc a Dyfrlliw ar gyfer Procreate

Crëwyd y Brwshys Inc a Dyfrlliw yn benodol ar gyfer Cynhyrchu a darparu ffordd wych o gyfuno inc a dyfrlliwiau. Rydych chi'n cael amrywiaeth o incwyr afloyw, gweadau cyfoethog, a brwsys dyfrlliw gwanedig. Mae'r holl frwsys hyn yn helpu i gynhyrchu'r effeithiau dyfrlliw realistig y mae llawer o artistiaid yn chwilio amdanynt.

Mae'r brwsys wedi'u dylunio i fod yn reddfol, sy'n eu gwneud yn haws i'w defnyddio.

Mae hyn yn ei gwneud hi'n hawdd asio wrth i chi beintio, trwy newid y pwysau a roddir. Byddwch hefyd yn sylwi ar wahaniaeth lliw cynnil wrth i chi gymhwyso pob strôc, sy'n creu golwg paent cymysg. Gall y brwshys hyn gael eu defnyddio gan ddechreuwyr a'r rhai sydd â mwy o brofiad.

Nid oes rhaid i chi aros i haenau o baent sychu mwyach, gallwch fynd ymlaen a haenu ac yna rhoi'r inc ar waith.

Pecyn Cymorth Dyfrlliw Realistig

Crëwyd y Pecyn Cymorth Dyfrlliw Realistig trwy brofi gweadau dyfrlliw go iawn a gweithredu'r effeithiau yn y brwsys digidol. Gellir defnyddio'r brwshys 60 a mwy at wahanol ddibenion o gymhwyso manylion llai, i effeithiau gwead a golchiadau lliw. Mae gennych fynediad at opsiwn rhagolwg, lle gallwch weld y trawiadau brwsh a samplau eraill wedi'u paentio. Rydych hefyd yn cael mynediad at bapurau neu gynfasau y gallwch eu defnyddio.

Yr arwynebaua ddarperir yn cynnwys papur rheolaidd, papur satin, a phapur garw ac oer-wasgu. Mae Brwshys Dyfrlliw Procreate mor agos at y peth go iawn ag y gallwch ei gael. I greu'r rhaglen hon, profwyd cannoedd o frwshys, a dim ond 50 o'r brwsys gorau a ddewiswyd. Mae hyn yn cynnwys y set ganlynol o frwshys:

 • 26 brwshys stamp dyfrlliw
 • 24 brwshys dyfrlliw
 • Tri brwsh inc
 • 40 gwead papur

Stiwdio Dyfrlliw Byw ar gyfer Procreate

Mae'r Stiwdio Dyfrlliw Byw yn cynnwys popeth sydd ei angen arnoch i ddechrau peintio digidol. Mae'r stiwdio neu'r pecyn yn cynnwys eich paent, cynfasau, brwshys yn ogystal â thiwtorial. Mae yna 40 o frwshys a stampiau brwsh wedi'u dewis yn ofalus. Mae palet 12 lliw hefyd ar gael i chi i fynd yn gyflymach.

I beintio ymlaen, mae gennych chi bedwar cynfas sy'n helpu i wneud i'r profiad peintio edrych hyd yn oed yn fwy real. <3

Does dim rhaid i chi ddechrau ar eich pen eich hun, gan fod yna hefyd diwtorial manwl ar gael a all eich helpu drwy'r broses ac efallai hyd yn oed roi mwy o syniadau i chi weithio arnynt. Yn ychwanegol at hyn, mae gennych chwe braslun y gallwch eu defnyddio i'ch helpu i ddeall sut mae popeth yn gweithio a gallwch ymarfer arnynt.

Wrth ddefnyddio'r brwshys, mae'n teimlo bron fel bywyd fel y gweadau a'r paent ymylon llifo felbydden nhw pe baech chi'n peintio â dyfrlliwiau go iawn.

OMG Watercolour Brushes gan SketchWerx

Gellir defnyddio'r Brwshys Dyfrlliw OMG i greu celf ryfeddol a realistig . Mae'r brwsys yn berffaith ar gyfer y ddau sydd newydd ddechrau gyda chelf ddigidol ac mae hefyd yn wych i weithwyr proffesiynol. Crëwyd y set brwsh gan Tine-Marie, sy'n defnyddio'r llysenw “Sketchwerx”.

Mae hi'n cynnig fideos tiwtorial ac yn mynd â chi drwy'r broses beintio trwy Procreate. Fodd bynnag, mae ganddi hefyd sianel YouTube yn ei henw, sy'n dangos yr holl frwshys. Yn y set, fe gewch y canlynol, y gellir eu diweddaru unrhyw bryd:

 • Wyth golch cefndir
 • 21 Brwshys
 • Dau gymysgydd
 • Chwe gwead papur

Procreate Watercolour Brush Kit

This Mae Pecyn Brwsio dyfrlliw yn dod gyda thempledi a haenau effeithiau y gallwch eu defnyddio ac yn helpu i greu paentiadau dyfrlliw realistig. Mae'r pecyn hefyd yn cynnwys brwshys deuawd sy'n eich galluogi i ddefnyddio dau liw, sydd wedyn yn gallu asio tra'ch bod chi'n peintio.

Mae hyn yn dibynnu ar faint o bwysau rydych chi'n ei ddefnyddio. Fodd bynnag, dim ond ar gyfer y Procreate 5 ac uwch y gwneir y brwsys hyn ac nid ydynt yn gweithio gyda chymwysiadau eraill fel Photoshop. Mae'r pecyn yn cynnwys y canlynol:

 • 26 brwshys dyfrlliw
 • Pedwar palet lliw
 • Pedair haenog templedi
 • Pedwar papurgweadau
 • 10 braslun cangen a blodau

Cit Botanegol Dyfrlliw

Y Pecyn Botanegol Dyfrlliw ar gyfer Procreate yn ffit perffaith ar gyfer y rhai ohonoch sydd wrth eich bodd yn peintio botaneg. Mae'r pecyn yn darparu amrywiaeth o frwshys a gweadau, ac mae gennych fynediad at dempledi yn ogystal â chanllawiau i'ch helpu trwy'r broses beintio. Gallwch hyd yn oed edrych ar lyfrgell gyfeirio sy'n unigryw i'r pecyn hwn. Mae’r cit yn ychwanegiad gwych at repertoire unrhyw ddechreuwr neu artist profiadol. Byddwch yn cael y canlynol yn y pecyn:

 • Un set brwsh
 • 36 Brwshys
 • Pum templed cynfas
 • Wyth Gwead
 • Llyfrgell gyfeirio
 • Canllawiau fideo <11

Pecyn Llythrennu Dyfrlliw

Mae'r Pecyn Llythrennu Dyfrlliw yn darparu 33 brwsh sydd wedi'u cynllunio'n benodol i gynhyrchu llythrennu hardd. Mae'r brwsys yn sensitif i bwysau, ac mae angen i chi eu defnyddio ar iPad Pro, yr Apple Pencil, neu'r cymhwysiad Procreate 5x.

Dylai'r brwsys roi gweadau dyfrlliw realistig i chi sy'n hawdd eu defnyddio ac angen ychydig iawn o waith golygu.

Pecyn Dyfrlliw Metelaidd

Mae'r Pecyn Dyfrlliw Metelaidd wedi'i gynllunio ar gyfer Procreate ac yn rhoi i chi dros 140 o nodweddion sy'n cynnwys gwahanol stampiau dyfrlliw, brwshys gwead, gweadau metelaidd, a brwsys llythrennau. Os ydychcaru golwg y paent symudliw metelaidd, yna mae'r pecyn hwn ar eich cyfer chi.

Byddwch yn gallu creu cefndiroedd dyfrlliw metelaidd hardd, llythrennu, a siapiau y gallwch eu defnyddio ar gyfer argraffu, logos, gwahoddiadau , a llawer mwy!

Pecyn Dyfrlliw Pwerus

Mae'r Pecyn Dyfrlliw Pwerus wedi'i brisio'n dda ac yn rhoi popeth i chi mae angen i chi ddechrau paentio dyfrlliw digidol. Mae gennych fynediad at dempledi haenog ac amrywiaeth o frwshys sy'n sensitif i bwysau y gallwch eu defnyddio i greu gwaith celf hardd. Byddwch yn gallu defnyddio'r brwshys ar gyfer asio, peintio, ac ychwanegu gwead, sblatwyr, a manylion. Yn gyfan gwbl, mae gennych chi 54 brwshys dyfrlliw ac ychydig o'r canlynol hefyd:

 • Sawl brwshys gliter, metelaidd, ffoil a hylif
 • 22 stamp dyfrlliw
 • 16 swatches lliw
 • 15 gliter a gwead metelaidd
 • Templedi haenog

Brwshys Stamp Blodau a Siâp

Os ydych yn chwilio am ystod helaeth o frwshys stamp , yna dylai hyn ddarparu mwy na digon i chi weithio ag ef. Mae'r set hon yn cynnwys 244 o frwsys sy'n cynnwys rhai brwsys deinamig ychwanegol, felly mae gennych chi hyd yn oed mwy o bosibiliadau. Byddwch yn cael amrywiaeth o frwshys stamp o ganghennau, dail, a brwshys stamp blodau.

Mae yna hefyd strôc sblash, a brwsys cylch. Cynhwysir hefyd eithaf a

John Williams

Mae John Williams yn arlunydd profiadol, yn awdur ac yn addysgwr celf. Enillodd ei radd Baglor yn y Celfyddydau Cain o Sefydliad Pratt yn Ninas Efrog Newydd ac yn ddiweddarach dilynodd ei radd Meistr yn y Celfyddydau Cain ym Mhrifysgol Iâl. Ers dros ddegawd, mae wedi dysgu celf i fyfyrwyr o bob oed mewn lleoliadau addysgol amrywiol. Mae Williams wedi arddangos ei waith celf mewn orielau ar draws yr Unol Daleithiau ac wedi derbyn sawl gwobr a grant am ei waith creadigol. Yn ogystal â'i weithgareddau artistig, mae Williams hefyd yn ysgrifennu am bynciau sy'n ymwneud â chelf ac yn dysgu gweithdai ar hanes celf a theori. Mae'n frwd dros annog eraill i fynegi eu hunain trwy gelf ac mae'n credu bod gan bawb y gallu i fod yn greadigol.