Procreate Ink Brushes - Y Brwshys Inc Gorau ar gyfer Procreate

John Williams 10-07-2023
John Williams

Mae Procreate wedi'i gynllunio i'w ddefnyddio gan dabledi Apple ac mae'n darparu offer i artistiaid fel y gallant greu gwaith celf digidol anhygoel. Mae amrywiaeth o frwshys ar gael o ddyfrlliwiau i gynhyrchu brwshys inc. Mae llawer o artistiaid yn creu'r brwsys hyn ac yn sicrhau eu bod ar gael bob dydd, rhai i'w prynu a brwsys inc eraill y gallwch eu lawrlwytho. I wneud pethau'n haws, rydym wedi creu rhestr o frwshys inc ar eich cyfer.

Brwshys Inc Gorau ar gyfer Procreate

Mae brwshys inking yn berffaith ar gyfer celfyddydau llinell, lluniadu, caligraffeg, darluniau, a celf ddigidol arall. Wrth weithio gyda Procreate, gallwch greu gwaith celf yn hawdd ac yn gyflym ac yna rhannu eich gwaith yn syth ar ôl ei wneud.

Mae pob un o'r brwshys, beiros, a phapurau bron yn teimlo ac yn edrych fel y peth go iawn fel y maen nhw wedi'u dylunio i ymdebygu'n agos i ddeunyddiau a ddefnyddir mewn stiwdio gelf.

Mae creu brwshys inc, ynghyd â'r holl nodweddion eraill, yn wych i ddechreuwyr yn ogystal ag artistiaid proffesiynol, ac yn fuddsoddiad da os dymunwch fynd ar ei drywydd y llwybr o waith celf digidol. Os ydych chi'n newydd i Procreate, mae yna lawer o diwtorialau, gweithdai a fideos y gallwch chi ddysgu ohonyn nhw. Mae llawer o'r brwsys inc gorau ar gyfer Procreate isod wedi'u creu gan artistiaid proffesiynol, sy'n eu defnyddio yn eu gwaith eu hunain.

Mae ganddyn nhw hefyd eu gwefannau eu hunain y gallwch chi ymweld â nhw i weld eu gwaith celf, a mae llawer ohonynt yn darparu tiwtorialau am ddimyw eich brwsh inc rhad ac am ddim yn y set hon ynghyd â brwsh dyfrlliw, brwsh monolin yn ogystal â grawn brith, a brwsh grunge creisionllyd, i gyd o setiau brwsh eraill sydd wedi'u creu gan Faber.

Manga Motion Brwsys Llinell

Mae'r ProcreateFolio yn lle neu'n fforwm gwych, lle gall artistiaid bostio brwshys fel y gall dilynwyr roi cynnig arnyn nhw. Mae'r brwshys llinell cynnig manga yn cael eu darparu gan Oscar Cambo. Mae'r set o dri brwshys yn berffaith ar gyfer artistiaid sy'n mwynhau creu celf gomig.

Mae effeithiau'r brwshys yn debyg iawn i'r cefndiroedd sy'n cael eu hychwanegu'n rheolaidd at fframiau gweithredu a welwch mewn llyfrau manga comig.

Mwy o Frwshys Am Ddim ar gyfer Procreate

Mae'r rhan fwyaf o'r brwsys inc gorau ar gyfer Procreate a gewch am ddim i'w gweld ar Procreate Showcase, lle gall pob artist greu “ffolio” am ddim. Trwy wneud hyn, gall artistiaid adeiladu dilynwyr a chael eu henwau allan yna. Mae gwefan Gumroad hefyd yn lle da i ddod o hyd i artistiaid a chwilio am lawrlwythiadau am ddim. Isod mae ychydig mwy o frwshys inc rhad ac am ddim y gallech fod am roi cynnig arnynt.

 • Brwshys inc gwead rhad ac am ddim , sy'n cael eu creu gan CrayonArcade
 • inc Watercolor brwsh wedi'i greu gan Lotaria
 • Set Brush Sylfaenol ar gyfer Procreate gan gomics ram studios
 • Beiro pelbwynt ar gyfer Procreate gan Sadie Lew

Fel y gwelwch, mae yna lawer o opsiynau o ran dewis brwsys inc Procreate,am ddim ac i'w prynu. Mae yna hefyd ddigonedd o opsiynau ar gyfer y rhai sydd newydd ddechrau ac sydd eisiau arbrofi gyda brwshys inking, ac mae setiau brwsh mwy cynhwysfawr ar gael i weithwyr proffesiynol.

Cwestiynau a Ofynnir yn Aml

Beth Yw Brwshys Inc Procreate?

Mae Procreate yn blatfform celf digidol, lle gallwch chi greu gwaith celf anhygoel. Gwneir y rhaglen ar gyfer yr Apple iPad ac mae'n darparu amrywiaeth o frwshys, gan gynnwys brwshys inking. Pan gânt eu defnyddio, mae'r brwshys inking yn rhoi amlinelliad trwm ac effeithiau eraill sy'n helpu i gwblhau gwedd benodol.

Pam Mae Brwshys Procreate Mor Boblogaidd?

Cyflawnir y rhan fwyaf o'r brwsys digidol trwy sganio brwshys a phensiliau go iawn ar bapur ar gydraniad uchel. Yna caiff hwn ei gymryd a'i optimeiddio i gael y brwsys inc Procreate a'r brwsys eraill gorau sydd ar gael. Mae'r gweadau sy'n cael eu dal yn cael eu gwneud i ymddangos yn realistig o ran ymddangosiad, gan ddarparu'r strôc brwsh perffaith ac effeithiau.

Gweld hefyd: Manet "Olympia" - Dadansoddiad o Beintiad Olympia Édouard Manet

Beth Yw'r Mathau Gwahanol o Frwshys Inking?

Mae llawer o frwshys gwahanol yn darparu effeithiau amrywiol. Mae rhai o'r brwsys ar gyfer darparu llinellau mân, tra bod eraill yn cael eu gwneud i ddarparu golchiadau inc ar gyfer cefndiroedd ac i ychwanegu gwead. Mae yna hefyd stampiau inc, brwshys llenwi mawr, brwshys garw, brwshys stippling, beiros monolin, a llawer mwy, yn dibynnu ar yr hyn rydych chi am ei gyflawni.

Ble Allwch Chi Gael Brwshys Inking?

Mae gan Procreate ei hun lelle gall artistiaid lanlwytho ac arddangos eu gwaith. Yma, mae artistiaid hefyd yn sicrhau bod rhai o'u samplau brwsh am ddim ar gael i chi roi cynnig arnynt. Mae yna hefyd Sellfy, Gumroad, a llwyfannau eraill fel Designcuts neu Envato Elements, lle gallwch brynu brwsys ac eitemau eraill.

a setiau brwsh i chi eu defnyddio.

Brwsys Eldar Zakirov ar gyfer Inking

Mae Set Brwsys Inking 63 yn darparu brwshys sy'n cynhyrchu strociau hynod realistig o beiros, chwistrellau , brwsys, a sblashes. Er enghraifft, fe gewch chi frwshys gwrychog, beiro miniog, brwsys crwn, brwshys fflat, beiro fflat, a llawer mwy. Mae'r set yn berffaith ar gyfer lluniadu yn ogystal â gwaith celf caligraffeg. Gallwch fynd i sianel YouTube yr artist ar gyfer arddangosiadau.

Fel arall, byddwch hefyd yn derbyn ffeil delwedd sy'n cynnwys enghreifftiau o'r holl strôc!

<0

Pecyn Garw: Brwshys Gwead

Mae'r Brwshys Gwead Pecyn Garw wedi'u creu trwy ysbrydoliaeth o weadau ac offer go iawn a ddefnyddir bob dydd. Mae'r set yn darparu ystod eang o frwshys; fodd bynnag, yr artist greodd y set gyda thechnegau llythrennu mewn golwg. Yn y set, rydych chi'n cael 29 brwsh procreate yn ogystal â 26 o daflenni gwaith, a phum ffug.

Bydd y taflenni gwaith yn dangos i chi sut i greu'r wyddor mewn gwahanol arddulliau. Mae'r brwshys hyn yn wych ar gyfer dechreuwyr a'r rhai sydd â diddordeb mewn caligraffeg a thechnegau llythrennu eraill.

Procreate Ink Brushes

The Procreate Ink Brushes Mae yn set a grëwyd gan yr artist o'r enw MiksKS, sydd hefyd wedi creu mathau eraill o frwshys, gweadau, cefndiroedd, a mwy. Fodd bynnag, mae'r brwsys inc penodol hyn wedi'u hadeiladu ar yr inc Tsieinasamplau.

Mae'r set yn cynnwys 36 brwshys, y gallwch eu gosod yn dri grŵp.

  Rheolaidd brwshys braslunio
 • golchi inc
 • Stampiau inc

Rydych hefyd yn cael pum gwead papur ychwanegol sy'n gallwch ei ddefnyddio ar gyfer cefndiroedd. Rydych chi hefyd yn cael delweddau sy'n cynnwys taflen swatch sy'n dangos rhagolwg i chi o'r holl strôcs. Yn olaf, mae gennych ganllaw gosod hawdd i'w ddefnyddio.

Brwshys Inc Vintage Comic

Mae'r Brwshys Inc Vintage Comic yn berffaith os ydych chi'n chwilio am fwy o gomig - arddull llyfr i'ch gwaith. Creodd yr artist y brwshys hyn i adlewyrchu'r edrychiad vintage-comic a welir ar hen brintiau papur newydd. Bydd y brwshys yn gallu cynhyrchu gwedd fwy traddodiadol i unrhyw waith celf a wnewch.

Mae'r set yn dod â llu o wahanol offer gan gynnwys brwshys inc, pensiliau, beiros, a gweadau papur vintage.<2

Brwshys Ink Splatter

Mae'r Brwshys Ink Splatter yn symudol a byddant yn eich helpu i greu gwaith hardd ar gyfer unrhyw fath o ddyluniad . Mae'r set yn cynnwys 20 brwsys sblat gyda ffeiliau PNG o aur, arian a du. Mae brwsys sblat yn ddewis poblogaidd iawn.

Gyda'r rhain, gallwch arbrofi gyda chyfansoddiadau amrywiol i ychwanegu pefrio ac egni i'ch gwaith celf.

Brwshys Blot Inc Lliw Tei

Mae'r Brwshys Blot Inc Lliw Tei yn rhoi golwg realistig fel yr oeddentwedi'i ddylunio o'r gweadau gwreiddiol a'r ffabrigau patrwm clymu-lliw. Mae'r set yn cynnwys deg brwsh sy'n dod mewn gwahanol siapiau, a phalet lliw fel y gallwch chi greu rhai dyluniadau lliwgar. Daw'r brwsys mewn cydraniad mawr, felly gallwch gymhwyso gwahanol ddyluniadau i ddillad a ffabrigau eraill, ar gyfer celf wal, a llawer mwy.

Dim ond ar blatfform Procreate y mae'r brwsys yn gweithio ac nid ydynt yn gydnaws ar gyfer defnyddio ar unrhyw raglenni eraill fel Photoshop.

Brwshys Celf Tatŵ

Crëwyd y Brwshys Celf Tatŵ gan brofiadol a darlunydd proffesiynol, ac mae popeth wedi'i ddatblygu i weithio'n berffaith ar Procreate. Rhoddir brwshys dot a lliwwyr graddiant i chi sy'n gweithio'n gytûn â'i gilydd. Rhoi'r gorau i wastraffu amser ar ddotiau lluosog a chyflawni canlyniadau anhygoel gyda dim ond un strôc brwsh. Mae gan y set hon amrywiaeth o frwshys ac mae'n hynod boblogaidd ymhlith artistiaid.

Mae'r set hefyd yn dod gyda chanllaw cynhwysfawr a fydd yn eich helpu i lwytho'r rhaglen a'ch dysgu sut i ddefnyddio'r brwsys yn gywir.<2

Amlinelliad o Frwshys Procreate

Mae'r Brwshys Procreate Amlinellol yn ganlyniad rhai arbrofion hwyliog wrth gyfuno dau frwshys yn un. Mae'r set hon yn cynnwys dros 100 o frwshys amlinellol yn ogystal â sawl brwshys hanner tôn a brwshys pum stamp.

Mae'r rhain yn ddelfrydol ar gyfer celf haniaethol a geometrig, llythrennu 3D, a threfol.teipograffeg.

Ultimate Ink for Procreate

Os ydych yn chwilio am y pecyn inc olaf , yna'r pecyn brwsh hwn oherwydd Procreate yw'r ateb. Mae'r set yn cynnwys pedwar prif grŵp o frwshys yn bennaf eich cysgodwyr, strôc, llenwi, ac inkers. Fodd bynnag, bydd cyfanswm o 100 brwshys yn eich helpu i greu gwaith celf proffesiynol ei olwg. Mae'r set amlbwrpas o frwshys yn cynnig yr holl arddulliau y gallai fod eu hangen arnoch.

Mae'r set brwsh hefyd yn dod â nodweddion bonws gan gynnwys pecyn gwead a chanllaw cynhwysfawr a thiwtorialau ar sut i ddefnyddio'r brwsys.

Zombie Chicken Procreate Brushes

Mae'r set hon o frwshys yn cynnwys 32 brwshys a elwir hefyd yn becyn brwsh Cyw Zombie. Crëwyd y set gan Kassandra Escoe, a wnaeth frwshys y gallwch eu defnyddio mewn amrywiaeth o ffyrdd o olchiadau dyfrlliw i inking ac effeithiau eraill.

Mae yna hefyd fonws o 12 brwshys arall, gan ddod â'r cyfanswm i 44 brwshys nifty.

Set Brwsys Inc Digidol

Mae'r set brwsh inc digidol yn ddigidol bwrpasol a phroffesiynol set brwsh sy'n helpu i roi'r effaith berffaith wedi'i thynnu â llaw i chi, gan arbed amser i chi. Mae'r 35 brwsh yn eich helpu i gyflawni llinellau glân a garw a mwy ar gyfer amrywiaeth o effeithiau o waith llinell a lliwio i amlinelliadau, a llenwi. Mae'r brwsys yn ddiymdrech i'w defnyddio ac yn hynod sensitif i bob symudiad.

Yn ogystal â'rbrwsys, byddwch hefyd yn cael rhwbiwr manwl gywir, pum cefndir gwead bonws yn ogystal â phum ffeil ffug, a chanllaw cyfeirio brwsh.

Cafodd y Brwshys Inc Samurai eu hysbrydoli gan luniadau Dwyreiniol, Japaneaidd a Sumi-e. Crëwyd y brwsys o weadau o ansawdd i roi'r edrychiad gorau a mwyaf organig i chi. Mae'r brwsys hyn yn wych os ydych chi'n dymuno gwneud lluniadau a phaentiadau realistig. Gallwch hefyd wneud rhai golchion anhygoel gyda'r brwsys. Daw'r set gyda 25 brwshys, ac mae wyth ohonynt yn darparu effeithiau dyfrlliw ar gyfer y golchion a'r cyfuniadau anhygoel hynny.

Mae'r rhaglen a'r brwsys eu hunain yn rhedeg yn esmwyth ac mor agos at yr offer traddodiadol ag y gallwch ei gael.

Pecyn Brwsh Inc Lluniadu ar gyfer Procreate

Mae'r Pecyn Brwsio Inc hwn yn cynnig 10 arddull brwsh sydd wedi'u creu'n benodol ar gyfer iPads Procreate ac Apple. Felly, ni ellir defnyddio'r brwsys ar lwyfannau eraill fel photoshop. Byddwch yn cael amrywiaeth o frwshys sy'n cynnig effeithiau gwahanol ac yn cynnwys y canlynol.

 • Brwsh inc clasurol
 • Brwsh inc naturiol
 • Inc meddal
 • Inc dyfrllyd
 • Inc gwaedu
 • Inc ysgafn
 • Inc tryleu
 • Crafiad inc
 • Brwsh monolin

Brwshys inc a dyfrlliw

Cyfuniad poblogaidd i artistiaid ywinc a dyfrlliwiau. Mae'r set brwsh inc a dyfrlliw arbennig hwn yn berffaith ar gyfer unrhyw lefel sgil. Mae ychwanegu llinell inc at ddyfrlliwiau yn mynd â lluniad i lefel arall, ac nid oes rhaid i chi aros i'r dyfrlliwiau sychu yn gyntaf. Mae'r set yn cynnwys amrywiaeth o frwshys inking yn ogystal â brwshys dyfrlliw a gweadau cyfoethog.

Gweld hefyd: "Y Golofn Broken" Frida Kahlo - Dadansoddi "La Columna Rota"

Mae'r rhaglen yn darparu profiad greddfol sy'n darparu effeithiau rhyfeddol o real.

Brwshys Inc Alcohol

Ydych chi wrth eich bodd ag effeithiau anhygoel inc alcohol? Beth pe gallech chi ail-greu'r effeithiau'n ddigidol? Yna, dylech roi cynnig ar y rhain Procreate inc brushes . Cael hwyl gyda'r set hon o frwshys a chreu celf inc alcohol cain. Fe gewch chi bopeth sydd ei angen arnoch chi gan gynnwys 25 brwshys inking o frwshys gwead i frwshys cymysgu a chwistrellu a mwy.

Mae'r set hefyd yn cynnwys rhai brwshys metelaidd a swatches, felly gallwch chi greu rhywfaint o waith celf deinamig a bywiog.

60 Brwshys Inking for Procreate

Mae'r brwshys inking hyn gan yr artist Lettie Blue. Mae'r brwsys yn cael eu creu i efelychu'r edrychiad yn ogystal â theimlad yr inc ar bapur. Mae'r brwsys yn hawdd i'w defnyddio, ac mae hwn yn opsiwn gwych i ddechreuwyr yn ogystal â gweithwyr proffesiynol.

Byddwch yn dysgu sut i ddal yr offeryn Apple neu'r beiro ar gyfer lluniadu'n iawn, felly byddwch chi'n gwybod faint pwysau i wneud cais. Byddwch hefyd yn darganfod yr holltechnegau incio sylfaenol.

Bydd y llyfrau gwaith sydd wedi’u cynnwys yn eich helpu i greu’r darluniau digidol gorau. Mae yna ychydig o setiau brwsh gan gynnwys set golchi inc, set lliwiwr, stippler, a set inker. Mae yna hefyd setiau brwsh hwyliog eraill o frwshys gwead i leinin hwyl, patrymau, a mwy.

Mae'r set brwsh yn gweithio ar gyfer Procreate 5 neu fwy yn unig ac nid yw'n gydnaws â systemau eraill fel photoshop.<2

Procreate Inkers and Papers

Mae'r Procreate and Inkers yn cynnwys 23 brwsh incio, y gellir eu defnyddio i greu lluniadau comig, brasluniau modern, neu galigraffeg. Gellir defnyddio'r brwsys yn hawdd i greu celf anhygoel a realistig. Byddwch hefyd yn cael 39 o stampiau inc blodyn, tasgu, golchion, a sblotches.

I ychwanegu at y casgliad, byddwch hefyd yn cael tri chanfas cydraniad uchel premiwm i arddangos eich gwaith arno. <3

Brwshys Inc Am Ddim

Mae yna nifer o frwshys inc procreate y gallwch eu prynu. Fodd bynnag, mae llawer o artistiaid sy'n creu'r brwsys hyn hefyd yn darparu nwyddau am ddim. Felly, os ydych chi am brofi rhai brwshys cyn prynu, yna beth am roi cynnig ar rai o'r brwsys inc rhad ac am ddim hyn yn gyntaf?

Brwshys Rhad ac Am Ddim Georg vW

Arlunydd, cartwnydd yw Georg Graf von Westphalen , a darlunydd o'r Almaen. Mae wedi creu cannoedd o frwshys wedi'u teilwra yn ogystal ag elfennau dylunio eraill ar gyfer Procreate. Mae ganddo ei bortffolio ei hun ar Procreate ,lle mae'n cynnig eithaf ychydig o opsiynau set brwsh am ddim. Mae rhai adnoddau rhad ac am ddim eraill ganddo yn cynnwys y set brwsh inc comic rhad ac am ddim a'r rhain brwshys ac offer rhad ac am ddim , lle gallwch ddod o hyd i ddolen i'w wefan hefyd.

Set Brwsio InkDup ar gyfer Procreate

Crëwyd set brwsh InkDup gan artist o'r enw MattyB neu Matthew Baldwin. Mae'r bwndel penodol hwn yn cynnwys 90 brwshys sy'n eich helpu i greu golchiadau inc hardd, strôc inc, ac eitemau inc eraill. Gallwch gael y set trwy wefan Gumroad, fodd bynnag, mae angen rhodd, y gallwch chi osod y swm. Mae'n cymryd llawer o amser ac ymdrech i greu'r brwsys hyn, felly gwerthfawrogir unrhyw swm rhodd.

Mae gan y set brwsh gryn dipyn o raddfeydd pum seren, felly mae'n rhywbeth y dylech ymchwilio iddo os ydych am ddefnyddio brwshys inc.

Mae cynnig arall gan yr un artist yn cynnwys Pecyn Brwsio MattyB ar gyfer Procreate , sydd, yn syml, yn ychwanegiad at y set brwsh blaenorol. Rydych chi'n cael 35 brwsys ychwanegol yn y set hon yn amrywio o frwshys sy'n darparu sgriblo, dotiau, deor, a mwy.

Mae'r rhain yn wych ar gyfer ychwanegu cefndiroedd.

Ink Rhad ac Am Ddim Brwshys gan Maja Faber

Gallwch gael pump o frwshys Procreate premiwm gan yr artist o'r enw Maja Faber, sy'n entrepreneur creadigol, yn athro, ac yn artist. Mae hi hefyd yn athrawes boblogaidd yn Skillshare. Y “leinin bob dydd”

John Williams

Mae John Williams yn arlunydd profiadol, yn awdur ac yn addysgwr celf. Enillodd ei radd Baglor yn y Celfyddydau Cain o Sefydliad Pratt yn Ninas Efrog Newydd ac yn ddiweddarach dilynodd ei radd Meistr yn y Celfyddydau Cain ym Mhrifysgol Iâl. Ers dros ddegawd, mae wedi dysgu celf i fyfyrwyr o bob oed mewn lleoliadau addysgol amrywiol. Mae Williams wedi arddangos ei waith celf mewn orielau ar draws yr Unol Daleithiau ac wedi derbyn sawl gwobr a grant am ei waith creadigol. Yn ogystal â'i weithgareddau artistig, mae Williams hefyd yn ysgrifennu am bynciau sy'n ymwneud â chelf ac yn dysgu gweithdai ar hanes celf a theori. Mae'n frwd dros annog eraill i fynegi eu hunain trwy gelf ac mae'n credu bod gan bawb y gallu i fod yn greadigol.