Procreate Hair Brushes - Top Gwallt Gwead Brwshys ar gyfer Procreate

John Williams 02-06-2023
John Williams

Mae Procreate yn gymhwysiad anhygoel a defnyddiol, gyda'r cyfan sydd ei angen arnoch i gynhyrchu gwaith celf hardd. Fodd bynnag, gall fod ychydig yn llethol, gyda'r holl ddewisiadau a gynigir, yn enwedig pan fyddwch am dynnu gwallt. Felly, rydym wedi llunio casgliad o frwshys gwallt Procreate. Mae'n rhaid i'r mwyafrif ohonoch brynu, ond mae yna hefyd rai brwshys gwallt procreate diddorol a rhad ac am ddim.

Gweld hefyd: Arlliwiau o Borffor - Golwg Cynhwysfawr ar Bob Math o Borffor

Cynhyrchu Brwshys Gwallt

Mae yna lawer o wahanol fathau o wallt y gallwch chi dynnu llun ohonyn nhw'n syth i gall cyrliog a phob un ohonynt gael gwahanol liwiau ac arlliwiau. Yna mae amrannau, aeliau, a barfau. Felly, gall fod yn anodd tynnu gwallt realistig yn gywir. Mae artistiaid amrywiol wedi cael problemau tebyg, felly maent wedi meddwl am a chreu atebion. Isod mae rhai o'r brwsys gwallt Procreate gorau a fydd yn eich helpu i greu'r edrychiad perffaith ar gyfer eich gwaith celf.

Prynu Procreate Hair Brushes

Mae Procreate yn cynnig rhai o'i frwshys i chi eu defnyddio, fodd bynnag , gallwch hefyd lawrlwytho a mewnforio brwsys rydych chi wedi'u prynu mewn mannau eraill. Y cyfan sydd angen i chi ei wneud yw mynd i'r llyfrgell brwsh a defnyddio'r botwm plws neu ychwanegu, i greu brwsh newydd.

Yna gallwch wasgu'r botwm mewnforio i ychwanegu'r setiau brwsh neu brwsh i'r llyfrgell.

Wrth ddarllen ymhellach, fe welwch rai brwshys gwallt Procreate am ddim. Fodd bynnag, mae rhai manteision i brynu brwsys yn hytrach na lawrlwytho fersiynau am ddim yn unig. set fach o bum brwsh o BasicX . Mae'r brwsys hyn yn rhan o set fwy o frwshys y gallwch eu prynu. Fodd bynnag, gallwch chi wneud cryn dipyn gyda'r pum brwsh a chreu steiliau gwallt niferus gyda nhw.

Brwshys ar gyfer Pob Steil Gwallt

Dyma sampl o ddau frwsh sy'n ffurfio rhan o set fwy o 14 brwsh y gallwch eu prynu. Os penderfynwch fynd am y set gyfan, byddwch yn gallu creu amrywiaeth eang o weadau a steiliau gwallt gwahanol. Mae'r brwsys sampl yn cynnwys brwsh canolig a brwsh gwyllt prif siâp.

Brushpack gan Backstain

Mae yna lawer o frwshys gwallt Procreate rhad ac am ddim o ansawdd gan gynnwys y Set Brushpack sy'n rhoi 10 brwsh i chi. Byddwch hefyd yn cael pum stamp ael anhygoel at ddefnydd personol yn unig. Os ydych yn tynnu llun at ddefnydd proffesiynol neu fasnachol, bydd angen i chi gysylltu â'r crewyr i gael caniatâd.

Brws Gwallt Cyrliog ar gyfer Procreate

Set fach o frwshys gwallt hefyd ar gael i'w lawrlwytho o Dropbox. Mae'r brwshys wedi'u hanelu at eich helpu i gynhyrchu steiliau gwallt gwahanol fel dreadlocks a gwallt tonnog neu gyrliog a all fod yn anodd ei wneud â brwsh gwallt cyffredin.

Brwshys Gwallt “Di”

Mae'r brwsh hwn a osodwyd gan Di yn set syml o frwshys a all eich helpu i dynnu effeithiau gwallt anhygoel. Mae'r set yn cynnwys 10 sampl sy'n dod o set fwy o frwshys y gallwch chihefyd pryniant. I ddechrau, mae gennych fynediad at wallt meddal, gwallt syth, gwallt cyrliog, gwallt byr, a gwallt ffwr. Mae'r artist wedi creu cryn dipyn o setiau brwsh ac mae hi bob amser yn creu pecyn sampl am ddim y gallwch chi roi cynnig arno cyn prynu.

Set Brws Gwallt Anime Rhad ac Am Ddim

Mae Anime wedi dod yn fath hynod boblogaidd o waith celf oherwydd ei olwg ddeniadol. Dyma set brws gwallt rhydd-ddisgleirio o dri brwsh i'ch rhoi ar ben ffordd. Mae'r brwshys hyn yn perthyn i set fwy, mwy cynhwysfawr y gallwch ei phrynu.

Brwshys Rhydd Gan Procreate

Dyma ychydig mwy o frwshys gwallt o wefan Procreate. Y cyntaf yw set o sawl brwsh gwallt a fydd yn creu effeithiau amrywiol. Nesaf, mae set brwsh gwallt syml sy'n darparu ystod o frwshys a all eich helpu i greu gwahanol ddyluniadau ac effeithiau.

Mae Procreate hefyd yn darparu samplau brwsh sengl fel hwn brwsh gwallt meddal . Os ydych chi am ddechrau gweithio gyda dylunio gwallt, yna cyn prynu unrhyw beth, rhowch gynnig ar y set brwsh gwallt hwn o Procreate . Mae yna rai brwsys o ansawdd i'ch cychwyn ar eich taith arlunio.

Set Brws Gwallt Rhad Ac Am Ddim PaulhousbeyArt

Mae gan Procreate le lle gall artistiaid greu portffolio o'u gwaith, a lle gallwch chi gael rhai samplau am ddim o'r brwshys y maen nhw'n eu creu. Daw'r set arbennig hon o frwshys gwallt o PaulhousbeyArt .

Mae'r artist wedicreu ychydig o frwshys a fydd yn eich helpu i greu rhai effeithiau gwallt sy'n edrych yn realistig.

Cynhyrchu Brwshys Gwallt

Mae'r brwshys gwallt hyn yn darparu set syml o frwshys gwallt gallwch roi cynnig arni. Maent yn hawdd i'w llwytho i lawr o Dropbox ac os nad ydych yn eu hoffi, dim problem fel yr oeddent am ddim, i ddechrau. Yn anffodus, nid oes llawer am y brwshys hyn, felly bydd yn rhaid i chi roi cynnig arnynt i weld sut maent yn gweithio. rhai brwsys gwallt anhygoel Procreate, yna rydym yn gobeithio ein bod wedi darparu rhestr gynhwysfawr i chi, lle gallwch ddod o hyd i'r hyn yr ydych yn chwilio amdano. Mae llawer o'r setiau brwsh hyn hefyd yn eithaf amlbwrpas, felly nid oes rhaid i chi fynd i chwilio am fwy o frwshys wrth weithio ar brosiect.

Cwestiynau Cyffredin

Allwch Chi Ddefnyddio Brwshys Gwallt yn Procreate?

Ap darlunio digidol yw Procreate gyda llawer o nodweddion gan gynnwys amrywiaeth o frwshys gwallt. Gallwch ddefnyddio brwshys gwallt i greu steiliau gwallt ac effeithiau rhyfeddol o realistig. Argymhellir eich bod yn dechrau trwy ddefnyddio'r brwsh bloc gwallt i gael eich siâp i lawr yn gyntaf ac yna gallwch ddechrau ychwanegu gwead a manylion.

Beth Yw Rhai Mathau o Frwshys Gwallt ar gyfer Procreate?

Mae yna ystod amrywiol o frwshys gwallt sy'n creu effeithiau amrywiol. Mae brwshys sy'n llifo'n feddal a brwsys bloc sy'n darparu eich siâp steil gwallt sylfaenol. Byddwch hefyd yn cael brwshys braida brwsh gwallt cyrliog ar gyfer Procreate. Mae yna hefyd frwshys gwallt gweadog, stampiau, brwshys gwallt smwdlyd, brwshys gwallt rhydd, a brwsys sy'n helpu i dywyllu ac ysgafnhau ardaloedd.

A yw'r Brwsys Gwallt Procreate o dan Hawlfraint?

Ydy, mae hawlfraint ar frwshys gwallt Procreate i gyd, ac ni chewch werthu, rhannu na dosbarthu'r brwsys mewn unrhyw ffordd. Dim ond i gynhyrchu eich brasluniau a'ch lluniadau eich hun y gallwch chi ddefnyddio'r brwshys Procreate.

Wedi'i gynnwys mewn pryniant, fe welwch yn aml fod yr artist a greodd y brwsys yn cynnig tiwtorialau am ddim. Hefyd, os nad ydych yn hoffi'r brwshys a brynwyd gennych, yn aml gallwch gael ad-daliad.

Fodd bynnag, nid yw hyn yn wir bob amser, felly dylech ddarllen yr holl brint mân cyn i chi fynd ymlaen â'r prynu. Mae artistiaid hefyd yn aml yn diweddaru eu setiau brwsh, y gallwch chi wedyn eu cael am ddim os gwnaethoch chi brynu eu brwsys.

Gadewch inni nawr fynd i mewn i rai o'r brwsys gwallt Procreate y gallwch eu prynu. <3

Cynhyrchu Brwshys Gwallt i Bawb

Mae yna lawer o wahanol fathau o frwshys gwallt gan fod steiliau gwallt. Os ydych chi eisiau creu gwallt sy'n edrych yn realistig, mae angen y brwsh cywir arnoch i fod yn effeithiol. Isod mae rhai o'r gwahanol fathau o frwsys y gallwch eu cael i greu steiliau gwallt sy'n syth, cyrliog, a mwy.

Brwshys Gwallt ar gyfer Gwallt Cyrliog

Dyma un set arall o wallt brwshys o Celf gyda Flo . Gyda'r set hon o frwshys, gallwch greu gwallt syth meddal anhygoel a realistig, cyrlau, neu blethi. Mae brwsys gwallt meddal yn wych ar gyfer ychwanegu manylion, a blew unigol, ac ar gyfer cymysgu.

Ar y cyfan, rydych chi'n cael 14 brwsh sy'n cynnwys y canlynol.

Gweld hefyd: Sgerbwd Van Gogh Ysmygu - Golwg Goleuedig ar Benglog Van Gogh
 • 1>Chwe brwsh gwallt cyrliog ar gyfer Procreate
 • Dau brwshys pleth
 • Brwshys gwallt syth meddal
<0

Brwshys Gwallt ar gyfer Pob Steil

Mae'r rhain Cynhyrchu brwshys yn syml i'w defnyddio a gallwch fod yn creu effeithiau gwallt realistig mewn munudau. Pa bynnag steil gwallt rydych chi ei eisiau, boed yn donnog, yn fyr, yn hir, yn syth, neu hyd yn oed yn foel, byddwch chi'n gallu gwneud iddo ddigwydd. Yn gynwysedig mae nwyddau am ddim amrywiol a all eich helpu i berffeithio eich sgiliau lluniadu.

Mae'r set brwsh yn hynod o hawdd i'w osod ac yna ei ddefnyddio. Gallwch fynd o'r braslun o'r dechrau i'r llun terfynol gyda'r brwsys amlbwrpas hyn.

Byddwch yn cael 25 brwshys gwallt o ansawdd gwych a fydd yn eich helpu i greu steiliau gwallt yn gyflym. Mae yna hefyd diwtorial e-lyfrau rhad ac am ddim a fydd yn eich dysgu i dynnu lluniau o'r effeithiau gwallt amrywiol o wallt syth i wallt cyrliog, a gwallt tonnog. Byddwch hefyd yn cael tiwtorialau cam wrth gam a thaflenni ymarfer am ddim y gallwch eu defnyddio.

Brwshys Gwallt ar gyfer Gwallt Syth

Mae'r brwshys gwallt hyn ar gyfer Procreate yn opsiwn gwych ar gyfer creu gwallt sy'n edrych yn realistig. Crëwyd y brwshys gan arlunydd o'r enw Art with Flo ac maent yn cynnwys deuddeg brwsh. Mae'r set o frwshys yn cynnwys popeth fydd ei angen arnoch i wneud gwallt syth hardd.

Argymhellir eich bod yn dechrau gyda'r bloc mewn brwshys ar gyfer ychwanegu'r siapiau sylfaenol, yna ychwanegu rhediadau ysgafnach a thywyllach.<2

Nesaf, gweithiwch yn fanylach gyda'r brwsys eraill sydd ar gael trwy ychwanegu gwead a blew rhydd. Mae yna hefyd brwsys gwahanol i'ch helpu chi i dywyllu ac ysgafnhau'r gwallt hefyd. Mae'r rhestr o frwshys yn y set hon fela ganlyn.

 • Brwsh gwallt meddal
 • Brwsh safonol ar gyfer gwallt
 • <9 Brwshys dau floc
 • Brwsh gwead gwallt
 • Brwsh gwallt smwt
 • Goleuo a brwsh gwallt tywyllu
 • Dau frwsh cyrl
 • Dau brwsh gwallt rhydd
 • Brwsh newid lliw

Brwshys MAGERPAINT

Mae'r set brwshys Procreate hon yn hawdd gweithio ag ef ac mae'n wych i ddechreuwyr a'r rhai sydd â mwy o brofiad. Mae'r brwsys yn gweithio i Procreate yn unig ac ni fyddant yn gweithio mewn cymwysiadau eraill fel Photoshop. Gellir defnyddio'r brwshys yn Procreate 5 yn ogystal ag mewn fersiynau blaenorol.

Yn y set, fe gewch 20 brwshys sy'n cynnwys rhai brwshys gwallt, cysgodi, a brwshys braslunio ymhlith eraill.

Set Brwsio Gwallt Mel yn Procreate Hair

Mae gan y set brwsh gwallt hwn bopeth sydd ei angen arnoch i greu pob math o wallt o wallt mân hir i geinciau sengl i fflwff barf, sofl, a llawer mwy. Mae brwsys aroleuo ac ysgafnach ar gyfer effeithiau ychwanegol. Mae llawer o'r brwshys hefyd yn wych i'w defnyddio i greu portreadau anifeiliaid.

Rydych hefyd yn cael brwsh aeliau ac un brwsh lash, ac ychydig o frwshys sylfaenol cyffredinol fel nad oes rhaid i chi fynd i un arall brwsh set tra byddwch yn brysur. Gyda'i gilydd, mae gennych chi 19 brwshys gwallt Procreate.

Realistig Procreate Hair Brushes

Y 20 Procreate HairMae brwshys yn gweithio yn Procreate yn unig ac yn cynnig ffordd i ddefnyddwyr greu steiliau gwallt ac effeithiau realistig. Nid yn unig rydych chi'n cael siapiau gwallt sylfaenol yn y set hon, ond mae yna hefyd ychydig o frwsys unigryw fel gliter gwallt neu wallt pefriog.

Felly, rydych chi'n siŵr o ddod o hyd i'r hyn rydych chi'n chwilio amdano yn y set.

Cynhyrchu Brwshys Gwallt i Anifeiliaid

Mae anifeiliaid ychydig yn wahanol i wallt dynol, felly mae'n rhaid i chi gael brwsys gwallt a all ddarparu yr effeithiau gorau. Ydych chi eisiau niwlog, blewog, neu wiry a bras. Mae'n siŵr y bydd rhywbeth sy'n eich helpu i greu'r gath fach giwt neu'r eliffant anferth hwnnw.

Brwshys Ffwr Anifeiliaid

Gall creu ffwr anifeiliaid realistig fod hyd yn oed yn fwy heriol na gwallt dynol. Mae'r brwshys ffwr anifeiliaid hyn ar gyfer Procreate yn helpu i wneud y broses yn haws trwy greu'r effeithiau niwlog a fflwff mwyaf realistig. Mae yna 32 brwshys gwallt yn y pecyn hwn, sy'n cynnig brwsys amrywiol ar gyfer gwahanol effeithiau. Gallwch chi gynhyrchu effeithiau gwallt bras, gwifrau neu feddal.

Gellir defnyddio'r brwsys hyn hefyd i greu gwallt dynol. Yn gynwysedig yn y pecyn mae rhai o'ch brwshys sylfaenol fel y gallwch chi hefyd ganolbwyntio ar agweddau eraill ar eich llun.

Brwshys Gwead Gwallt ar gyfer Procreate

Dyma set brwsh gwead gwallt arall sy'n berffaith ar gyfer cwblhau lluniadau anifeiliaid. Mae'r set yn cynnwys 34 brwshys gwallt Procreate a fydd yn eich helpu i greugraddfeydd argyhoeddiadol, ffwr, smotiau, a gweadau eraill ar gyfer eich gwaith celf. Wrth i chi newid maint y brwsh, mae maint y gwead hefyd yn addasu, gan roi mwy o reolaeth i chi.

Mae maint y pwysau a gymhwyswch hefyd yn cynhyrchu didreiddedd gwahanol, felly bydd pwysau ysgafn yn rhoi gwead mwy cynnil i chi, a bydd pwysau cynyddol yn darparu gwead mwy beiddgar.

Cynhyrchu Brwshys Ffwr

Mae'r brwshys ffwr hyn yn ddelfrydol ar gyfer creu 'n giwt creaduriaid blewog. Mae yna 30 brwsh ar gael sy'n hawdd eu defnyddio gyda brwshys sy'n darparu effeithiau hir, byr, cyrliog, blewog a niwlog. Mae'r brwsys hefyd yn berffaith ar gyfer asio a chreu gweadau gwallt amrywiol.

Yr hyn sy'n braf am y set brwsh yw ei fod hefyd yn dod gyda thiwtorial fideo cynhwysfawr a fydd yn eich helpu i ddeall sut i ddefnyddio'r brwsys. Isod mae rhai brwshys y gallwch chi ddod o hyd iddyn nhw yn y set.

 • Brwshys ffwr cyrliog
 • Brwshys cynffon
 • Brwshys ffwr meddal a garw
 • Brwshys ffwr deuol
 • Brwshys addasu 2>

Brwshys Gwallt Harddwch a Phortread

Ydych chi'n hoffi chwarae o gwmpas gyda syniadau colur a ffasiwn neu efallai bod gennych chi ddiddordeb mewn creu portreadau anhygoel, yna mae'r ddau Procreate hair hyn mae opsiynau brwsh ar eich cyfer chi. Mae'r ddau set brwsh hyn yn eithaf cynhwysfawr ac yn cynnig 20 neu fwy o frwsys i chi weithio gyda nhw.

Brwshys Harddwch

The BeautyMae brwshys wedi'u creu ar gyfer y rhai sy'n caru darlunio harddwch neu edrychiadau ffasiwn clasurol. Yn y set hon o frwshys fe welwch rai gweadau ac effeithiau anhygoel. Mae gennych chi effeithiau brwsh mascara a brwsh aeliau i minlliw a phowdr. Defnyddir y brwshys hyn ar gyfer creu darluniau yn unig, ac wrth gwrs, gellir defnyddio rhai o'r pensiliau i ychwanegu nodweddion gwallt.

Yr offeryn sylfaenol y bydd ei angen arnoch yw eich iPad a stylus i dynnu llun ag ef.

Set Brwsio Portread

Mae'r set brwsh Procreate hwn yn cynnwys y rhan fwyaf o'r brwshys y bydd eu hangen arnoch i greu portreadau rhyfeddol. Gallwch osod braslun cychwynnol ac yna ychwanegu unrhyw fanylion. Mae gennych reolaeth dros y brwshys gan eu bod yn sensitif i bwysau.

I'r set hon, mae gennych rai brwshys gwallt bywiog sy'n cynnwys brwshys ael a blew'r amrannau i ychwanegu mwy o fanylion at eich portread. Mae'r set gyfan yn cynnwys 30 brwshys.

Brwshys Gwallt Dyfrlliw

Ydych chi'n artist sy'n caru gweithio gyda dyfrlliwiau, ond ddim yn siŵr sut? i fynd ati i ddefnyddio Procreate i wneud eich gwaith celf? Diolch byth, mae mathau gwahanol o frwsys yn doreithiog, ac mae dyfrlliwiau yn un ohonyn nhw.

Brwshys Colter

Mae'r brwshys paent dyfrlliw hyn yn gweithio ar Procreate yn unig ac nid mewn unrhyw gymwysiadau eraill. Yn hawdd i'w defnyddio, mae'r brwsys yn berffaith ar gyfer creu amrywiaeth o baentiadau o bortreadau i lythrennau a mwy. Mae yna drosodd20 brwsh ar gael gan gynnwys brwshys gwallt, braslunwyr, cymysgwyr, brwshys sblash, a mwy.

Brws Slashy

Y Set brwsh sblashy yn cynnwys brwshys portread dyfrlliw. Mae'r brwsys yn hawdd eu defnyddio, ac mae'n cynnig set gyflawn sylfaenol gydag amrywiaeth o frwshys. Fe gewch 20 brwsh sy'n cynnwys brwshys stamp, brwshys sblash, braslun, a brwshys dyfrlliw yn ogystal â gwead papur.

Brwshys Gwallt Gorau ar gyfer Darlunwyr

Mae Procreate yn darparu ffordd i artistiaid greu gwaith celf digidol anhygoel. Mae'r brwsys sydd ar gael yn hawdd i'w defnyddio a gallwch gywiro camgymeriadau gyda chlicio botwm. Gellir creu a rhannu gweithiau celf ar unwaith. Mae'r brwshys sydd ar gael hefyd yr un mor agos at ymateb pensil a beiro, felly maen nhw'n berffaith ar gyfer darlunwyr. Mae'r brwshys pensil hyn yn gweithio'n wych, ac maen nhw'n dod yn agos iawn at deimlo fel y peth go iawn. Yn y set hon o frwshys, fe welwch amrywiaeth o wahanol arddulliau pensiliau fel y gallwch dynnu manylion yn hawdd, creu llinellau trwm, neu gynhyrchu effeithiau cysgodi hawdd.

Mae'r set yn cynnwys 44 pensil, a byddwch yn cael sawl gwead papur fel bonws.

Brwshys wedi'u Tynu â Llaw

Y Cynhyrchu brwshys wedi'u tynnu â llaw a grëwyd gan Pixel Mae Bwdha yn cynnwys 20 brwsh sy'n darparu pob math o weadau a ffurfiau ar gyfer eich gwaith celf. Gwnewch eich llunedrych yn sbyngaidd neu feddal, neu greu rhywbeth mwy gyda llinellau union, neu ddefnyddio'r brwshys ar gyfer braslunio. Nid oes unrhyw beth na allwch ei wneud, felly gadewch i'ch dychymyg redeg yn wyllt.

Gallwch hefyd ddefnyddio'r brwshys ar gyfer creu logos, darluniau, baneri, neu hyd yn oed at ddibenion llythrennu.

Brwshys Darlun

Mae'r brwshys hyn orau ar gyfer darlunwyr, a dylech ddod o hyd i bopeth sydd ei angen arnoch ar gyfer y math hwn o gelfyddyd. Mae'r brwshys darlunio yn hawdd i'w defnyddio a byddwch yn cael 20 brwshys sy'n cynnwys brwshys bloc, braslunio, llinell, gwead, brwshys gwallt, a stampiau.

Brwsys Sketcher

Mae'r Brwshys Sketcher yn berffaith ar gyfer artistiaid cysyniad yn ogystal â darlunwyr. Mae'r brwsys yn wych ar gyfer braslunio a chreu darluniau a logos. Mae yna 10 brwsh pensil yn ogystal â 10 brwsh blocio y gallwch chi weithio gyda nhw.

Mae'r brwsys braslunio yn berffaith ar gyfer braslunio effeithiau gwallt gan fod gan bob un o'r brwsys hyn ei ddwysedd, ei ddyluniad a'i raddiant ei hun. 2>

Brwshys Gwallt Procreate Am Ddim

Rydym wedi edrych ar rai o'r brwshys gwallt Procreate y gallwch eu prynu ar-lein. Nawr, gadewch inni edrych ar rai o'r brwsys gwallt Procreate rhad ac am ddim y gallwch eu cael. Mae llawer o'r artistiaid, fel y rhai a ddyluniodd y brwsys uchod, hefyd yn creu rhai fersiynau rhad ac am ddim y gallwch chi roi cynnig arnyn nhw cyn prynu unrhyw beth.

Pecyn Brwsio Gwallt BasicX

Dyma un arall am ddim

John Williams

Mae John Williams yn arlunydd profiadol, yn awdur ac yn addysgwr celf. Enillodd ei radd Baglor yn y Celfyddydau Cain o Sefydliad Pratt yn Ninas Efrog Newydd ac yn ddiweddarach dilynodd ei radd Meistr yn y Celfyddydau Cain ym Mhrifysgol Iâl. Ers dros ddegawd, mae wedi dysgu celf i fyfyrwyr o bob oed mewn lleoliadau addysgol amrywiol. Mae Williams wedi arddangos ei waith celf mewn orielau ar draws yr Unol Daleithiau ac wedi derbyn sawl gwobr a grant am ei waith creadigol. Yn ogystal â'i weithgareddau artistig, mae Williams hefyd yn ysgrifennu am bynciau sy'n ymwneud â chelf ac yn dysgu gweithdai ar hanes celf a theori. Mae'n frwd dros annog eraill i fynegi eu hunain trwy gelf ac mae'n credu bod gan bawb y gallu i fod yn greadigol.