Pensaernïaeth Sbaeneg - Archwilio'r Bensaernïaeth Fwyaf Enwog yn Sbaen

John Williams 25-09-2023
John Williams

Tabl cynnwys

Mae pensaernïaeth panish yn ymwneud â'r bensaernïaeth a grëwyd gan benseiri Sbaenaidd enwog yn Sbaen ac ar draws y byd. Mae'r term yn cyfeirio at adeiladau Sbaenaidd a godwyd y tu mewn i ffiniau presennol Sbaen cyn annibyniaeth y wlad. Yn seiliedig ar y cyfnod penodol hwnnw, mae pensaernïaeth Sbaen yn dangos cryn dipyn o amrywiad daearyddol a diwylliannol. Heddiw, byddwn yn ymchwilio'n ddyfnach i hanes pensaernïaeth Sbaen yn ogystal ag enghreifftiau o bensaernïaeth enwog yn Sbaen.

Beth Yw Pensaernïaeth Arddull Sbaenaidd?

Mae gan bensaernïaeth Sbaen hanes tua 400 mlynedd o hyd ac mae wedi bod yn arddull adeiladu amlwg ers canrifoedd. Mae pensaernïaeth Sbaen yn cael ei chydnabod am ei manylion cymhleth, ei phatrymau, a'i strwythurau mawreddog. Ar un adeg roedd pensaernïaeth arddull Sbaen wedi'i chyfyngu i'r eglwysi hardd, cywrain a adeiladwyd yn y 1900au gan genhadon Sbaenaidd cyn iddi gael ei chofleidio gan berchnogion tai ar draws Gogledd America.

Hanes Pensaernïaeth Sbaen yng Ngogledd America

Rhwng 1600 a chanol y 1800au, pan ddechreuodd Sbaenwyr ddod i'r America, roedd ganddynt gynlluniau adeiladu clasurol Sbaenaidd gyda nhw. Roedd y gwladychwyr hyn yn gallu defnyddio dulliau adeiladu confensiynol oherwydd iddynt adeiladu eu cartrefi mewn tymereddau tebyg i rai Sbaen, megis California, Fflorida, a'r De-orllewin.

Oherwydd bod pensaernïaeth Sbaenaidd wedi'i dylanwadu gan Fecsico aDinasoedd Catalwnia.

Adeilad modernaidd yn Barcelona, ​​Catalonia, Sbaen yw Casa Milà, a adwaenir yn boblogaidd fel La Pedrera, . Hwn oedd y gwaith sifil olaf a ddyluniwyd gan y pensaer Antoni Gaudí, ac fe'i codwyd o 1906 i 1912; Ad Meskens, CC BY-SA 4.0, trwy Wikimedia Commons

Nodweddion Pensaernïaeth Sbaen

Fel y nodwyd yn flaenorol, mae gan genadaethau Sbaenaidd rinweddau gwahanol yn dibynnu ar chwaeth esthetig y offeiriad sefydlu. Fodd bynnag, mae nifer o bethau cyffredin ar draws teithiau Sbaenaidd o amgylch lleoedd fel Gogledd America.

Byddwn nawr yn archwilio rhai o nodweddion allweddol celf arddull Sbaeneg.

Stwco Waliau Gwyn

Nid yn unig roedd adobe (cymysgedd o glai a dŵr) yn ddeunydd adeiladu rhagorol a helaeth i fewnfudwyr Sbaenaidd, ond roedd hefyd yn darparu rhywfaint o gysgod rhag dyddiau poeth a heulog ar ôl gorffen â stwco gwyn. Dyma sut mae'n gweithio: mae waliau plastr trwchus yn cadw aer oer trwy gydol y dydd ac yn ei wahardd rhag gollwng i'r tu allan; yn y nos, pan fydd tymheredd yn gostwng, mae'r cynhesrwydd a gasglwyd yn ystod y dydd yn cael ei ollwng yn ôl i'r breswylfa.

Manylion stwco Arabesque yn y Patio de los Leones, Alhambra yn Granada, Andalusia, Sbaen; stwff michael clarke, CC BY-SA 2.0, trwy Wikimedia Commons

Teils To Coch Clai

Teils to coch clai, deunydd strwythurol arall a ddeilliodd o'iargaeledd posibl, ymhlith nodweddion amlycaf pensaernïaeth arddull Sbaenaidd. Roedd y teils clai, a grëwyd yn debyg o ran ffurf i hanner tiwb, yn gallu trapio a dal aer oer. Roedd toeau isel, llethrog gyda bondo a oedd yn ymestyn dros linell y to yn gyffredin.

Rhoddodd hyn amddiffyniad ychwanegol rhag y tywydd.

Teils to clai coch y Plaza de toros de las Ventas ym Madrid, Sbaen; Benjamin Núñez González, CC BY-SA 4.0, trwy Wikimedia Commons

Ffasadau Gyda Thyrau Anghymesur

Roedd ffasadau anghymesur yn gyffredin ym mhensaernïaeth genhadol Sbaen, a oedd yn wahanol i'r un pensaernïaeth drefedigaethol Sbaenaidd arferol. Fel arfer roedd pileri sgwâr mawr a thyrau cloch bob ochr i'r adeiladwaith.

Ffasâd anghymesur preswylfa cenhadol Sbaenaidd Wiltcie B. Ames ar Stryd y Blodau, 1906-1908; Yswiriant Teitl a Trust Company, Parth cyhoeddus, trwy Wikimedia Commons

Coridorau Bwaog

Roedd bwâu addurniadol yn gyffredin yng nghloestrau, neu dramwyfeydd dan do, teithiau Sbaenaidd. Efallai fod y bwâu wedi'u haddurno â theils wedi'u gwneud â llaw, cerrig amrywiol, neu wydr mosaig, ond roedd y waliau fel arfer yn adobe a stwco.

Coridorau bwaog y Patio de los Leones (“The Court of y Llewod”) yn Alhambra, cyfadeilad palas a chaer yn Granada, Andalusia, Sbaen; Michal Osmenda oddi wrthBrwsel, Gwlad Belg, CC BY 2.0, trwy Wikimedia Commons

Quatrefoil Windows

Roedd y ffenestri hyn, sy'n debyg i flodyn pedair petal neu feillion pedair deilen, yn gyffredin mewn cenadaethau Sbaenaidd . Mae llawer o gartrefi modern yn null Sbaen yn defnyddio pedairrhoil i ddarparu nodwedd addurniadol i du allan sydd fel arall yn blaen.

Ffenestr rosyn pedairfoel ar ochr ddeheuol Capel Cenhadaeth San Jose y San Miguel de Aguayo yn San Antonio , Bexar County, Texas, Unol Daleithiau; Gweler y dudalen am yr awdur, Public domain, trwy Wikimedia Commons

Enwog Pensaernïaeth yn Sbaen

Mae Sbaen yn gartref i rai o adeiladau mwyaf trawiadol Ewrop. O ystyried diwylliant a hanes cyfoethog gwlad Iberia, nid yw hyn yn syndod. Mae ei henebion a'i strwythurau yn nodedig a gwahanol, ac mae rhai hyd yn oed wedi'u dynodi'n henebion hanesyddol sy'n cael eu cydnabod yn rhyngwladol.

Eglwys Gadeiriol Santiago de Compostela (Galicia, Sbaen)

38>Galicia, Sbaen 42>

Beddrod a gloddiwyd yn Padron yn 813 OC i fod i gael ei ddadorchuddio yn ddwyfol i fod yn feddrod yr apostol St. James, a groeshoeliwyd yn Jerwsalem tua 44 OC. Yr oedd ei weddillion wedi eu cludo i Spain, lie y bu yn flaenorolefengylu, yn ol traddodiad. Roedd darganfod y creiriau yn rhoi man ralïo i Sbaen Gristnogol, a gyfyngwyd wedyn i fand fechan o ogledd Penrhyn Iberia.

Ar ôl i Alfonso II o Asturias adeiladu eglwys dros y bedd, a adnewyddwyd gan Alfonso III â hi. adeilad mwy, daeth y dref a gododd o'i chwmpas yn safle pererindod Gristnogol mwyaf arwyddocaol ar ôl Jerwsalem a Rhufain trwy gydol yr Oesoedd Canol.

Adeiladwyd yr eglwys gadeiriol bresennol trwy archddyfarniad Alfonso VI o Leon a Castile yn 1078.

Eglwys Gadeiriol Santiago de Compostela, Praza do Obradoiro, Galicia, Sbaen; Stegop, CC BY-SA 4.0, trwy Wikimedia Commons

Gweld hefyd:Robert Smithson - Bywgraffiad Byr o'r Artist Robert Smithson

Mae'r strwythur Romanésg hwn ym mhen dwyreiniol Plaza del Obradoiro yn cynnwys ffasâd gorllewinol Baróc a ddyluniwyd gan Fernando Casas y Novoa. Y Pórtico de la Gloria, cyntedd teiran wedi'i osod o dan y blaen ac yn arddangos cerflun Farn Ddiwethaf gan Maestro Mateo.

Mae'r darn hwn yn Romanésg ond wedi'i arlliwio ag elfennau Gothig ac mae'n ddarn uchafbwynt eithriadol y tu mewn.

Cafodd y fynachlog ei sefydlu yn y 10fed ganrif, a gafodd ei hadnewyddu yn yr 17eg ganrif. Credir i Sant Ffransis o Assisi adeiladu'r fynachlog yn ystod ymweliad â Santiago ym 1214. Mae Eglwys Santa Maria Salomé yn dyddio o'r 12fed ganrif, gyda ffasâd wedi hynny.

Alhambra (Granada, Sbaen)

Dyddiad Cwblhau 1211
Pensaer Fernando de Casas Novoa (1670 – 1750 )
Swyddogaeth Y Gadeirlan
Lleoliad
42>

Mae'r Alhambra wedi'i lleoli mewn ardal o harddwch naturiol eithriadol. Fe'i codwyd ar deras sy'n edrych dros adran Albaicin o hen ddinas Moorish Granada. Mae Afon Darro yn rhedeg trwy geunant serth i'r gogledd ger troed y llwyfandir. Plannodd The Moors rosod, orennau, a myrtwydd yn y parc y tu allan i'r palas. Ei nodwedd fwyaf nodedig yw'r pren trwchus o lwyfenni a gyflwynwyd yno ym 1812 gan Ddug Wellington yn Rhyfel y Penrhyn.

Mae'r Puerta de las Granadas, bwa buddugoliaethus mawr yn tarddu o'r 16eg ganrif, yn gwasanaethu fel mynedfa isaf y parc.

Cerdyn post yn dangos golygfa gyffredinol o'r Alhambra a Sierra Nevada yn Granada, Sbaen; Eitemau Amrywiol y mae Galw Uchel amdanynt, PPOC, Llyfrgell y Gyngres, Parth Cyhoeddus, trwy Gomin Wikimedia

Mae pwll adlewyrchol mawr wedi'i osod ar y palmant marmor wedi'i leoli yn y canol. Mae gwyrdd bywiog y pwll a’r myrtwydd tocio sy’n blodeuo o amgylch ei ymylon yn sefyll allan yn erbyn marmor gwyn y cwrt cyfagos. Codwyd yr Alhambra yn bennaf rhwng 1238 a 1358, yn ystod teyrnasiad Ibn al-Amar, tad llinach Nasrid, a'i etifeddion, ar lwyfandiryn edrych dros ddinas Granada. Yusuf I sy'n cael y clod am yr addurniadau mewnol godidog.

Ar ôl i'r Moors gael eu taflu allan yn 1492, dinistriwyd neu dinistriwyd y rhan fwyaf o'r tu mewn, a drylliwyd neu gymerwyd y dodrefn. <3

Plaza de España (Sevilla, Sbaen)

Dyddiad Cwblhau 1238
Pensaer Pavel Notbeck (1824 – 1877)
Swyddogaeth Y Gadeirlan
Lleoliad Granada, Sbaen
<37 38>Plaza 38>Lleoliad Sevilla, Sbaen 42>

Y Plaza de enfawr Espaa yw plaza mwyaf eiconig Seville. Adeiladwyd nifer o adeiladau yn ac o amgylch Parc Maria-Luisa ar gyfer Arddangosfa Ibero-Americanaidd 1929. Dyluniwyd y sgwâr Sbaenaidd 200 metr o hyd hwn gan Anibal González yn nyluniad y Dadeni Sbaenaidd.

Nod Sbaen gyda’r sioe oedd creu heddwch trosiadol gyda’i thiriogaeth Americanaidd gynt.

Plaza de España yn Seville, Sbaen; Marianne Cornelissen-Kuyt, CC BY-SA 4.0, trwy Wikimedia Commons

Mae Plaza de España yn hanner cylch wedi'i amgylchynu gan res o strwythurau sy'n cael eu defnyddio'n bennaf fel cyfleusterau'r llywodraeth y dyddiau hyn. Ar ochrau'r sgwâr, mae dau adeilad mawr. Mae'r 52 sedd a'r mosaigau teils wrth droed y strwythur ar sgwâr Sbaen yn nodedig.

Nodweddion eraill y sgwâr yw'r ffynnon fawr yn y canol a'r gamlas gron gyda'inifer o bontydd deniadol. Gallwch hefyd logi cwch a mordwyo'r dyfrffyrdd.

Amgueddfa Guggenheim (Bilbao, Sbaen)

Dyddiad Cwblhau 1928
Pensaer Aníbal González Álvarez-Ossorio (1876 – 1929)
Swyddogaeth
<38 Swyddogaeth 37>
Dyddiad Cwblhau 1997
Pensaer Frank Gehry (1929 – Presennol)
Amgueddfa
Lleoliad Bilbao, Sbaen

Mae Amgueddfa Guggenheim yn Bilbao, Sbaen yn gymysgedd o siapiau cymhleth, chwyrlïol a deunyddiau cymhellol sy’n ymateb i gynllun soffistigedig ac amgylchedd trefol diwydiannol. Roedd Amgueddfa Guggenheim Frank Gehry, gan gynnwys dros gant o gyflwyniadau a dros ddeg miliwn o westeion, nid yn unig wedi newid y ffordd y mae dylunwyr ac unigolion yn meddwl am amgueddfeydd ond hefyd wedi rhoi hwb i economi Bilbao.

Mewn gwirionedd, y “Bilbao Effaith” yw ffenomen trawsnewid dinas ar ôl adeiladu darn godidog o bensaernïaeth.

Amgueddfa Guggenheim yn Bilbao, Sbaen; Julio535, CC BY-SA 4.0, trwy Wikimedia Commons

Yna gofynnodd llywodraeth Gwlad y Basg i Sefydliad Solomon R. Guggenheim gynorthwyo i greu Amgueddfa Guggenheim yn sector porthladdoedd dadfeiliedig Bilbao, sef prif ffynhonnell cyfoeth y ddinas gynt, ym 1991 Roedd yr amgueddfa enwog hefyd yn rhan o brosiect adsefydlu mwy gyda'r nod o adfywio ac adfywio'r dref ddiwydiannol, a oedd yn cael ei hystyried braidd yn addas.

Bronyn syth ar ôl ei ymddangosiad cyntaf yn 1997, daeth y Guggenheim Bilbao yn gyrchfan bwysig i dwristiaid, gan ddenu twristiaid o bob cwr o'r byd. Mae lleoliad glan yr afon ar gyrion gogleddol craidd y ddinas. I'r de mae ffordd a metro, ac i'r ochr ddwyreiniol mae Pont Salve.

Mae'r strwythur yn cylchu ac yn allwthio o amgylch yr Salve Bridge, gan greu llwybr troellog ar lannau'r afon, gan greu cyswllt ffisegol gwirioneddol â y ddinas.

Pont Salve Amgueddfa Guggenheim yn Bilbao, Sbaen; Валерий Дед, CC BY 3.0, trwy Wikimedia Commons

Mae'r strwythur yn cyfeirio at dirweddau, sydd i'w gweld yn y coridor tynn, tebyg i geunant sy'n arwain at y brif gyntedd, neu yn y promenâd crwm ac elfennau dŵr a grëwyd mewn ymateb i Afon Nervión.

Er bod cynllun metelaidd y tŵr yn ymddangos bron yn flodeuog oddi uchod, mae gwaelod y strwythur yn amlwg yn debyg i gwch, gan ddwyn i gof weithrediadau diwydiannol hynafol Bilbao.

Yn allanol, mae’r ffurfiau sy’n ymddangos yn ddi-drefn o galchfaen, titaniwm, a gwydr i fod i gasglu golau’r haul ac ymateb i dywydd a heulwen. Mae clipiau gosod yn creu pant canol bach ym mhob un o'r teils titaniwm, gan achosi i'r wyneb chrychni yn y golau sy'n symud a rhoi anghyfleustra eithriadol i'r cyfansoddiad cyffredinol.

Clos o'r teils titaniwm a ddefnyddiwyd creu Amgueddfa Guggenheim yn Bilbao,Sbaen; Reinhold Möller, CC BY-SA 4.0, trwy Wikimedia Commons

Yn yr erthygl hon, rydym wedi edrych ar bensaernïaeth ryfeddol Sbaen. Er bod rhai strwythurau Sbaenaidd yn nodedig, esblygodd pensaernïaeth Sbaen yn yr un modd ag arddulliau pensaernïol eraill o Fôr y Canoldir a Gogledd Ewrop. Roedd dyfodiad y Rhufeiniaid, a adawodd rai o'u strwythurau harddaf yn Hispania, yn arwydd o newid aruthrol. Mae enghreifftiau hanesyddol niferus o bensaernïaeth nodedig yn Sbaen yn dangos gallu’r wlad i gadw a pharchu pensaernïaeth.

Cwestiynau Cyffredin

Sut Daeth Pensaernïaeth Sbaen i America? Cyfunodd ymsefydlwyr Sbaenaidd yng Ngogledd America eu harferion adeiladu ag elfennau Ewropeaidd ac Americanaidd Brodorol eraill i gynhyrchu ystod eang o arddulliau yn amrywio o genhadaeth i Wladfa Sbaenaidd i Fôr y Canoldir. Er nad oedd dwy genhadaeth yr un peth, creodd yr offeiriaid sefydlu noddfeydd a oedd wedi'u llenwi â golau naturiol ac yn ymgorffori dylanwadau Brodorol America, Sbaen a Mecsicanaidd. Roedd gan breswylfeydd tebyg i genhadaeth, a oedd yn fwyaf ffasiynol rhwng 1895 a 1910, waliau solet a ffenestri maint ceidwadol, tu mewn plastr, a nenfydau trawst pren noeth i adlewyrchu cymeriad sylfaenol, gwladaidd yr eglwysi.

Sut A Daeth Pensaernïaeth Arddull Sbaeneg yn Boblogaidd yn America?

Gall poblogrwydd y dyluniadgael ei olrhain yn ôl i ddau ddigwyddiad hanesyddol a ddigwyddodd yn ystod y cyfnod. Roedd llwyddiant nofel Helen Hunt Jackson yn 1884 Ramona, yn hudolus i hanes merch ifanc Indiaidd yn Ne California yn gynnar yn y 19eg ganrif, gan greu argraff o Dde California fel paradwys Môr y Canoldir. Yr ail effaith oedd Ffair y Byd 1893 yn Chicago pan greodd pob gwladwriaeth strwythurau i arddangos eitemau o'u gwladwriaethau. Adeiladodd A. Page Brown, pensaer pafiliwn California, adeilad gan ddefnyddio gwahanol nodweddion o gyrchoedd Califfornia, ac roedd y ffurf yn ysgubo ar draws y genedl.

Yn ôl traddodiadau brodorol ar draws y wlad, roedd motiffau adeiladau Sbaenaidd yn y De-orllewin a'r De-ddwyrain yn amrywio'n sylweddol.

Cerdyn post o Genhadaeth Santa Cruz, a sefydlwyd ym 1793, Santa Cruz, California. Cyhoeddedig gan Edward H. Mitchell, San Francisco, California. c. 1909; Edward H. Mitchell, Parth cyhoeddus, trwy Wikimedia Commons

Effeithiwyd yn sylweddol ar bensaernïaeth arddull Sbaenaidd, fel llawer o ffurfiau pensaernïol eraill, gan y deunyddiau adeiladu a oedd ar gael ar y pryd. Gallai'r mewnfudwyr Sbaenaidd ddefnyddio gwellt a chlai ar gyfer arwynebau mewnol ac allanol, clai coch ar gyfer eu teils to coch llofnod, a phren ar gyfer trawstiau cynnal a thrawstiau agored syfrdanol. Er gwaethaf y ffaith bod cyfnod trefedigaethol Sbaen wedi dod i ben yng nghanol y 1800au, roedd dulliau ac arddulliau pensaernïol Sbaen yn fwy amlwg. Dylanwadodd dau ddigwyddiad allweddol ar ehangu pensaernïaeth Sbaen:

  • > Cyhoeddwyd Ramona , nofel o 1884 gan Helen Hunt Jackson. Mae'r stori'n sôn am ychydig Merch frodorol yn tyfu i fyny yng Nghaliffornia yn y 1900au cynnar. Roedd yn gogoneddu'r cysyniad o Galiffornia yn llwyr ac yn swyno'r boblogaeth gyffredinol yn yr Unol Daleithiau yn llwyr.
  • Codwyd strwythur California fel cenhadwr Sbaenaidd clasurol ar gyfer Ffair y Byd 1893 yn Chicago, lle mae pob talaith datblygu strwythur i arddangos pethau a gynhyrchwyd y tu mewn i'r dalaith.

Gan y1920au, bu cynnydd sylweddol yn nifer y preswylfeydd a godwyd ym mhensaernïaeth genhadol Sbaen. Mae'n dal i fod yn ddyluniad pensaernïol poblogaidd heddiw, yn enwedig yn hinsawdd gynhesach a sychach yr Unol Daleithiau.

Map o deithiau Sbaenaidd a sefydlwyd yn Alta, California; Shruti Mukhtyar, CC BY-SA 4.0 , trwy Wikimedia Commons

Hanes Arddulliau Pensaernïaeth Sbaen

Er bod rhai adeiladau Sbaenaidd yn nodedig, datblygodd pensaernïaeth Sbaen yn yr un modd ag arddulliau pensaernïol eraill o bob rhan o Fôr y Canoldir a Môr y Canoldir. Gogledd Ewrop. Roedd ymddangosiad y Rhufeiniaid, a adawodd rai o'u strwythurau mwy trawiadol yn Hispania, yn newid sylweddol.

Mae enghreifftiau hanesyddol di-ri o bensaernïaeth enwog yn Sbaen yn dangos gallu'r wlad i warchod a choleddu pensaernïaeth.

Pensaernïaeth Sbaen Cynhanesyddol

Siambrau claddu o 4000 CC yw'r dystiolaeth gynharaf o adeiladau Sbaenaidd. Adeiladau yw Dolmens a godwyd gan y bodau dynol cynharaf a oedd yn byw ym Mhenrhyn Iberia. Adeiladwyd y dolmens hyn o gerrig ac maent yn debyg i fyrddau.

Visigothiaid a Cheltiaid a ddaeth i Sbaen o'r gogledd greodd yr enghreifftiau cyntaf o bensaernïaeth Sbaenaidd. Cydnabuwyd y lleoliadau hyn yn gyrchfannau pererindod a defosiynol.

Canolbwyntiodd y Celtiaid ar ben mynydd caeroganeddiadau a elwir yn castros . Mae llawer o'r cymunedau Celtaidd hyn i'w cael yn nhaleithiau Asturias a Galicia. Mae archeolegwyr ac ysgolheigion yn eu hystyried yn ffynonellau gwybodaeth gwerthfawr.

Castro (“Hillfort”) o San Cibrao de Las, San Amaro, Galicia, Sbaen; Luis Miguel Bugallo Sánchez (Defnyddiwr:Lmbuga), CC BY 3.0, trwy Wikimedia Commons

Pensaernïaeth Arddull Rufeinig

Arweiniodd goresgyniad y Rhufeiniaid ar Sbaen. Penrhyn Iberia. Yn ystod y cyfnod hwn o bensaernïaeth Sbaenaidd, addaswyd cymunedau a llwyddodd y bobl i amsugno diwylliant a ffordd o fyw yr ymerodraeth Rufeinig.

Gweld hefyd: Paentiadau Portreadau Enwog - Edrych ar y Portreadau Celf Mwyaf Enwog

Hwylusodd dinasoedd mawr fel Cordoba a Tarragona drefoli trwy gysylltu adeiladau defnyddiadwy a hybiau masnachol gyda seilweithiau trafnidiaeth.

Mae pensaernïaeth yr ymerodraeth Rufeinig yn Sbaen yn debyg i bensaernïaeth Gwlad Groeg a'r Eidal, dau ranbarth lle roedd yr ymerodraeth yn ffynnu ac yn ffynnu. Mae traphontydd dŵr, amffitheatrau, pontydd, coliseums, a chofebion i gyd yn amlygiadau o allu peirianyddol y cyfnod hwn. Mae strwythurau Rhufeinig megis Tŵr Hercules La Coruña yn dal i gael eu defnyddio heddiw.

Cerflun o Breogán a Thŵr Hercules, La Coruña, Galicia, Sbaen; Luis Miguel Bugallo Sánchez (Lmbuga), CC BY-SA 3.0, trwy Wikimedia Commons

Pensaernïaeth Cyn-Rufeinig

Cyfeirir at strwythurau dan ddylanwad Cristnogol fel cyn-Pensaernïaeth Sbaeneg Romanésg. Mae bwâu a delltiau, gwaith maen hynod drwchus, adeiladau cymesurol, tyrau mawr, medaliynau dan ddylanwad y Celtiaid, colofnau, ac eiconograffeg fel rhyfelwyr ac anifeiliaid i gyd yn enghreifftiau o ddatblygiadau arloesol y cyfnod hwn o ran dylunio a nodweddion strwythurol. Mae rhanbarth Asturias, yn enwedig dinas Oviedo, yn gartref i'r rhan fwyaf o bensaernïaeth Sbaen Cyn-Rufeinig.

Mae'r Ermita de Santa Cristina de Lena yn enghraifft ryfeddol o gyn-Rufeinig sydd mewn cyflwr da. adeiladu.

Yr Ermita de Santa Cristina de Lena, La Pola, Lena, Asturias, Sbaen ; Joaquín Hernández Otero, Parth cyhoeddus, trwy Wikimedia Commons

Pensaernïaeth Romanésg

Sbaen oedd yr ail wlad i ddatblygu pensaernïaeth Romanésg. Roedd y bensaernïaeth yn cynnwys strwythurau cymesurol, waliau trwchus, bwâu crwn, colofnau defnyddiol, a thyrau crynion enfawr, a ddiffinnir y tro hwn. Mynachod greodd y mwyafrif o'r mynachlogydd Romanésg, a oedd wedi'u hadeiladu at ddibenion crefyddol.

Pylodd rhannau hardd pensaernïaeth Rufeinig i ffwrdd, a chanolbwyntiodd penseiri ar ddylunio adeiladau a oedd yn iwtilitaraidd. <3

Ffasâd Romanésg o ddiwedd y 12fed ganrif yn Escalada , Burgos, Sbaen; Ángel M. Felicísimo o Mérida, España, CC BY-SA 2.0, trwy Wikimedia Commons

Pensaernïaeth Arddull Mudéjar

Dechrau arddull Mudéjaro wrthdaro Islam a Christnogaeth ac fe'i crëwyd gan Moors a arhosodd yn Sbaen ac nad oedd yn trosi i Gristnogaeth. Mae Syria a Persia wedi dylanwadu ar yr arddull. Mae bwâu pedol gyda cholofnau, geometreg gymhleth, tyredau wythonglog, mosaigau teils sgleiniog, ac adeiladwaith stwco, pren a brics i gyd yn nodweddion nodedig.

Mae'r arddull bensaernïol hon i'w gweld mewn synagogau a mosgiau. Hyd yn oed ar ôl i'r Moors ymadael â Sbaen, mae eu cyfraniadau pensaernïol i'w gweld o hyd yn y strwythurau presennol.

Golygfa o'r cloestr, y pafiliwn, ac eglwys Mynachlog Guadalupe yn Nhalaith Cáceres, Extremadura, Sbaen; Chemiya, CC BY-SA 3.0 ES, trwy Wikimedia Commons

Pensaernïaeth Gothig

Yn dilyn adeiladu Mudéjar, cyfunodd yr arddull Gothig ddulliau Ewropeaidd a Romanésg. Mae bwâu pigfain, gwydr lliw, waliau tenau, gargoiliau, nenfydau, a chlystyrau o golofnau main i gyd yn nodweddion nodweddiadol. Yn ystod y 13eg ganrif, pan gafodd ei adnabod fel Uchel Gothig, ffynnodd yr arddull. I Sbaen, roedd yn symbol o dwf a dyfeisgarwch.

Yn ystod yr Oesoedd Canol, cofleidiodd yr eglwys Gatholig yr arddull Gothig, ac roedd gan eglwysi niferus o'r cyfnod hwn ysgafnder iddynt. Mae eglwysi Gothig, ar y llaw arall, yn strwythurau enfawr gyda pheirianneg anhygoel.

Golygfa o arddull Gothig Eglwys Gadeiriol Toledo yn Toledo, Castile-La Mancha, Sbaen c .1860; Charles Clifford (tua 1819–1862/1863), Parth cyhoeddus, trwy Wikimedia Commons

Pensaernïaeth Sistersaidd

Arddull a ddaeth i'r amlwg rhwng y Romanésg a'r Gothig yw pensaernïaeth Sistersaidd Sbaen. cyfnodau. Fe'i gwelir yn gyffredin mewn mynachlogydd mewn ardaloedd anghysbell. Mae’n cyfuno nodweddion pensaernïaeth Romanésg a Gothig Sbaenaidd gyda chynllun sylfaenol ac ychydig o addurniadau.

Gan nad oedden nhw’n dymuno bodolaeth foethus, cyflwynodd mynachod gwrthwynebol yr arddull ddylunio hon i Sbaen. Tybient ei fod yn dargyfeirio sylw Cristnogion oddi wrth genhadaeth yr eglwys.

Abaty Fossanova, Priverno, Talaith Latina, Lazio, yr Eidal, ar ffurf Sistersaidd; Pequod76, Parth cyhoeddus, trwy gyfrwng Comin Wikimedia

Pensaernïaeth Arddull y Dadeni

Cafodd strwythurau gothig eu haddasu i gyd-fynd â meini prawf arddull newydd y Dadeni ar ddechrau cyfnod y Dadeni . Dechreuodd penseiri Sbaeneg enwog gofleidio'r arddull, a oedd â dylanwadau Eidalaidd ac a oedd yn aml yn cael ei chyfuno â threftadaeth Gothig ac idiomau rhanbarthol. ffasadau a gwaith arian gyr iawn.

Mae ffasadau hynod addurnedig, arddull Rufeinig glasurol, addurniadau cymesurol, a symbolau Cristnogol megis cerfluniau i gyd yn nodweddion cyffredin ym mhensaernïaeth Sbaen y Dadeni. Dechreuodd yr arddull Gothig leihau yn hwyryn y cyfnod hwn, a dechreuodd y sbesimenau gorau o bensaernïaeth y Dadeni, megis y Palacio de Carlos V yn La Alhambra, ffynnu.

Y tu allan i'r Palacio de Carlos V yn La Alhambra; Tony Bowden o Tallinn, Estonia, CC BY-SA 2.0, trwy Wikimedia Commons

Pensaernïaeth Baróc

Cafodd yr arddull Baróc, fel pensaernïaeth y Dadeni, ei dylanwadu gan ddylanwadau Eidalaidd. Fe'i dylanwadwyd gan arddull Rococo Ffrengig ac roedd ganddo nodweddion gwahanol a oedd yn ei osod ar wahân i arddulliau eraill. Gyda defnydd cyfoethog o gerrig, brics, a metel, mae pensaernïaeth Baróc Sbaenaidd yn pwysleisio ffasadau addurnedig, gormod o fanylion blodau, ac addurniadau cerfluniol cymhleth.

Datblygodd yr arddull Baróc ymhellach.

Nid oedd y teulu Churriguera yn hoffi'r arddull Baróc gonfensiynol a'i throi'n arddull Churrigueresque, sy'n fath o addurn addurnedig, gorliwiedig a lliwgar. Gellir gweld y math hwn o Baróc ar draws Salamanca, lle y ffynnodd pensaernïaeth Churrigueresque i’w llawn botensial.

Prif fynedfa Churrigueresque Palas San Telmo, sedd Llywyddiaeth Llywodraeth Ymreolaethol Andalusia ( Junta de Andalucia ), Seville, Sbaen; Jebulon, CC0, trwy Wikimedia Commons

Pensaernïaeth Neoglasurol

Mae pensaernïaeth yr arddull Neoglasurol yn dechnegol ac yn athronyddol. Academi Gain Frenhinol San FernandoCelfyddydau oedd y cyntaf i'w hyrwyddo. Daeth pensaernïaeth neoglasurol, fel ffurfiau pensaernïol Sbaenaidd eraill, o'r Eidal fel yr arddull ddylunio gyfredol. Roedd y pwyslais ar harmoni a minimaliaeth. Mae'r nodweddion dylunio yn ymarferol, yn effeithlon, ac mae ganddynt ddylanwad Rhufeinig.

Os ymwelwch â Sbaen, fe sylwch ar bensaernïaeth Neoglasurol mewn amgueddfeydd ac adeiladau modern fel yr Museo del Prado ym Madrid.

Tu allan i adeilad Villanueva yn y Museo del Prado ym Madrid, Sbaen; Jean-Pierre Dalbéra o Baris, Ffrainc, CC BY 2.0, trwy Wikimedia Commons

Eclectigiaeth a Moderniaeth

Mae Eclectigiaeth a Moderniaeth yn gymysgedd o arddulliau pensaernïol Sbaenaidd cynharach. Dechreuodd deunyddiau newydd fel haearn a gwydr ymddangos mewn pensaernïaeth gyda chyflwyniad y chwyldro diwydiannol, gan arwain at fersiynau adfywiad newydd o ffurfiau confensiynol cynharach.

Caniataodd electigiaeth, mudiad newydd yn Sbaen, i benseiri ddewis eu harddull yn seiliedig ar nod eu gwaith.

Tu allan i arddull Eclectigiaeth Palacio de la Magdalena, Santander, Cantabria, Sbaen; Santi Rodríguez Muela, CC BY-SA 2.0, trwy Wikimedia Commons

Yng Nghatalwnia, dechreuodd arddull newydd o'r enw Moderniaeth ddod i'r amlwg ar yr un pryd ag Eclectigiaeth. Mae'r pensaer Anton Gaudí yn defnyddio agweddau minimalaidd, diwydiannol ac organig i greu strwythurau godidog yn Barcelona ac eraill

John Williams

Mae John Williams yn arlunydd profiadol, yn awdur ac yn addysgwr celf. Enillodd ei radd Baglor yn y Celfyddydau Cain o Sefydliad Pratt yn Ninas Efrog Newydd ac yn ddiweddarach dilynodd ei radd Meistr yn y Celfyddydau Cain ym Mhrifysgol Iâl. Ers dros ddegawd, mae wedi dysgu celf i fyfyrwyr o bob oed mewn lleoliadau addysgol amrywiol. Mae Williams wedi arddangos ei waith celf mewn orielau ar draws yr Unol Daleithiau ac wedi derbyn sawl gwobr a grant am ei waith creadigol. Yn ogystal â'i weithgareddau artistig, mae Williams hefyd yn ysgrifennu am bynciau sy'n ymwneud â chelf ac yn dysgu gweithdai ar hanes celf a theori. Mae'n frwd dros annog eraill i fynegi eu hunain trwy gelf ac mae'n credu bod gan bawb y gallu i fod yn greadigol.