Paentiadau Enwog - Edrych ar Beintiadau Mwyaf Poblogaidd y Byd

John Williams 03-07-2023
John Williams

Tabl cynnwys

Mae celf o'n cwmpas yn gyson, ac eto nid yw pob un ohonynt yn dod yn weithiau celf enwog. Ond beth sy'n gosod paentiadau celf enwog ar wahân i'r gweddill? Mae'r paentiadau enwocaf yn y byd i gyd yn cael eu cydnabod am ryw ansawdd arbennig na all geiriau ei fynegi'n llawn - mae'n rhaid gweld yr hen baentiadau enwog hyn yn cael eu gwerthfawrogi. Heddiw byddwn yn darganfod y paentiadau mwyaf poblogaidd yn hanes celf.

Y Paentiadau Mwyaf Enwog yn y Byd

Pa rai yw eich hoff beintiadau celf enwog? Ydyn nhw ar ein rhestr o beintiadau enwocaf y byd? Efallai y byddwch yn darganfod ychydig o weithiau celf enwog nad ydych wedi clywed amdanynt o'r blaen. Dewch i ni blymio i'n rhestr o beintiadau mwyaf poblogaidd y byd.

Primavera (1482) gan Sandro Botticelli

Artist Sandro Botticelli
Dyddiad Creu 1482
Canolig Tempera on Panel
Lleoliad Presennol Oriel Uffizi

Mae’r ddelwedd yn dangos tyrfa wedi ymgasglu mewn llwyn oren. Un o'r pethau cyntaf i'w nodi yw cyn lleied o safbwynt sy'n cael ei ddefnyddio; tra bod y llwyni ar y chwith a'r dde yn rhoi rhywfaint o bersbectif amgylcheddol, mewn gwirionedd nid ydym yn gweld y safbwynt llinellol un pwynt a ddefnyddiwyd gan rai artistiaid Dadeni cynnar mor llwyddiannus yn y 15fed ganrif.

<0 Hefyd, sylwch sut mae eithafion y mwyafrif o'rMillais; John Everett Millais, Parth cyhoeddus, trwy Wikimedia Commons

Mae ffurf Ophelia yn gleidio yn yr hylif, ei chanol adran yn suddo'n raddol. Gall y gwyliwr ganfod yn glir bwysau'r brethyn wrth iddo lithro, ond mae hefyd yn helpu i'w llusgo i lawr oherwydd ei bod wedi'i gwisgo mewn hen ffrog a gafodd yr artist ar gyfer y llun yn unig. Mae ei dwylo mewn safiad ildio, fel pe bai'n derbyn ei thynged. Mae hi wedi'i hamgylchynu gan amrywiaeth o flodau gwyllt yr haf a phlanhigion eraill, rhai ohonynt wedi'u nodi'n benodol yn nhestun Shakespeare ac eraill sy'n cael eu hychwanegu at ddibenion symbolaidd.

Y band o fioledau o amgylch gwddf Ophelia, er enghraifft , yn arwydd o ffyddlondeb, ond gall hefyd gynrychioli gwyryfdod a marwolaeth.

Mam Whistler (1871) gan James McNeill Whistler

Artist James McNeill Whistler
Dyddiad Creu
1871 Canolig Olew ar Gynfas Lleoliad Presennol Musée d'Orsay

Yn cael ei ystyried yn un o'r paentiadau celf enwocaf, dywedwyd nad oedd model Whistler yn gallu ymrwymo i'r dasg. , ac yn y cyfnod hwn y dewisodd Iago i ddienyddio darlun o'i fam. Cyn cynhyrchu'r gwaith celf eiconig hwn, bu cryn dipyn o brofi. Gofynnodd James Whistler i'w fam fodelu iddo wrth sefyll i fyny, ond daeth hi o hyd iddo hefydanodd.

Roedd Whistler yn gallu arddangos ei ddull mewn trefniant tonyddol a harmoni yn y paentiad hwn.

Trefniant Llwyd a Du Rhif 1 (1871), a elwir yn boblogaidd fel Mam Whistler gan James McNeill Whistler; James McNeill Whistler, Parth cyhoeddus, trwy Comin Wikimedia

Ar yr olwg gyntaf, mae'r gwaith celf yn ymddangos yn syml. Fodd bynnag, o graffu'n fanylach, mae'r gwaith celf yn darlunio cytgord rhwng y ffurfiau niferus yn y ddelwedd. Llwyddodd Whistler i sicrhau cydbwysedd yn nyluniad y darn hwn. Roedd gan adolygwyr celf amrywiol deimladau amrywiol am y llun hwn ar y pryd. Credwyd bod lliwiau a safiad mam Whistler yn cynrychioli “emosiwn dwfn o golled.” Gellir priodoli'r feirniadaeth hon i ddewis yr arlunydd o arlliwiau tywyll wrth greu'r paentiad.

The Gross Clinic (1875) gan Thomas Eakins

Artist Thomas Eakins
Dyddiad Creu 1875
Canolig Olew ar Gynfas
Lleoliad Presennol Amgueddfa Gelf Philadelphia

Daeth ymlyniad cryf Thomas Eakins at ei fan geni yn bwnc a gododd dro ar ôl tro drwy gydol ei yrfa. Efallai mai The Gross Clinic, paentiad a gynhyrchwyd ym 1875 sy'n cynnwys y meddyg lleol Samuel David Gross, yw ei ymdrech fwyaf adnabyddus a mawreddog ar gyfer dinas Philadelphia. Mae'r senario nodweddionGoruchwylio gweithdrefn lawfeddygol yn fanwl ac addysgu grŵp o fyfyrwyr meddygol, gan gyfeirio at ragflaenydd celf-hanesyddol Rembrandt Gwers Anatomeg Dr. Tulp (1632) .

Y Clinig Gros (1875) gan Thomas Eakins; Thomas Eakins, Parth cyhoeddus, trwy Wikimedia Commons

Mae The Gross Clinic , fel fersiwn Rembrandt, yn darlunio prosesau hylan meddygol y dydd, ond mae prif ffocws y paentiad ar fodau dynol byw. Eakins, a oedd bob amser yn bortreadwr, a gynlluniodd y darn fel cofnod gweledol o bawb yn yr amffitheatr feddygol.

Canolbwynt y llun, fodd bynnag, yw Dr. Gross, gan fod golau a chyfansoddiad yn cydweithio i tynnu sylw'r gwyliwr at yr Athro enwog.

Bal du moulin de la Galette (1876) gan Pierre-Auguste Renoir

Artist Pierre-Auguste Renoir
Dyddiad Creu 1876
Canolig Olew ar Gynfas
Lleoliad Presennol Musée d'Orsay

Wedi'i gyfieithu i olygu “Dance at Le Moulin de la Galette”, mae'r gwaith celf enwog hwn yn gampwaith celf gyfoes sy'n un o'r paentiadau Argraffiadol mwyaf enwog. ac enghraifft syfrdanol o ddawn Renoir am ddal golau brith. Mae ei foderniaeth yn deillio o'r ddau fater a ddewiswyd ganddo - llun arferol brynhawn Sul o Barisiaid dosbarth gweithiol yn hamddenol yny Moulin de la Galette – a'i waith brwsh arddull Argraffiadol rhad ac am ddim.

Mae syllu'r gwyliwr yn crwydro o amgylch yr arwyneb llawn symudiadau, yn ymwybodol o'r trawiadau brwsh beiddgar, hynod liw ond eto'n methu canolbwyntio ar unrhyw un siâp yn arbennig.

Dawnsio yn Le Moulin de la Galette (1876) gan Pierre-Auguste Renoir; Pierre-Auguste Renoir, Parth cyhoeddus, trwy Wikimedia Tir Comin

Mae miliwn o arsylwadau ar wahân yn cael eu gwasgu ar arwyneb sydd mor ddeinamig â gwaith celf “drip” Jackson Pollock o ddechrau’r 1950au. Dewisodd Renoir bortreadu'r cynulliad egnïol a siriol hwn oherwydd ei fod wedi'i gyfareddu gan ei natur amrywiol. Gyda hyn mewn golwg, archwiliodd a sicrhaodd dai gerllaw yn 78 Rue Cortot ym 1876. Roedd yn cynnwys dwy ystafell fyw a stabl y gellid ei defnyddio fel gweithdy.

Portread o Madame X (1884) gan John Singer Sargent

Artist John Singer Sargent
Dyddiad Creu 1884
Canolig Olew ar Gynfas
Lleoliad Presennol Amgueddfa Gelf Metropolitan, Manhattan
Roedd Virginie Gautreau yn gwraig gwr busnes cyfoethog. Roedd hi'n cael ei hystyried yn “harddwch proffesiynol,” gair Saesneg ar gyfer pobl a ddatblygodd yn gymdeithasol trwy ddefnyddio eu sgiliau rhyngbersonol a'u atyniad. Roedd y llun yn gynnig gan Sargent i ddarlunio'r socialite ifancyn hytrach na chomisiwn.

Portread o Madame X (1884) gan John Singer Sargent; Amgueddfa Gelf Metropolitan, Parth cyhoeddus, trwy Wikimedia Commons

“Mae gen i awydd cryf i beintio ei llun ac mae gen i reswm i dybio y byddai’n ei osod ac rwy’n dyheu am rywun i gynnig hwn. parch at ei harddwch – efallai y byddwch yn dweud wrthi fy mod yn berson hynod o fedrus”, meddai Sargent mewn llythyr at gydnabyddwr. Yn y pen draw cytunodd Madame Gautreau i sefyll am bortread gan Sargent, a baratôdd nifer o frasluniau paratoadol ar gyfer y prif baentiad.

Gwnaed y cyfansoddiadau dyfrlliw, pensil ac olew hyn mewn amrywiaeth o ystumiau.

Prynhawn Sul ar Ynys La Grande Jatte (1884-1886) gan Georges Seurat

Artist Georges Seurat
Dyddiad Creu 1886
1>Canolig Paent Olew
Lleoliad Presennol Art Institute of Chicago

Roedd Seurat yn gallu dal darlun hynod ddiddorol o fywyd aristocrataidd Paris yn y bedwaredd ganrif ar bymtheg er gwaethaf ei leoliad anghysbell. Ysgogodd y ddelwedd lu o ddehongliadau ac fe'i ceryddwyd am fod yn rhy dechnegol. Fodd bynnag, ar ei ymddangosiad cyntaf, roedd yn cael ei ystyried yn waith gwych o faint manwl gywir.

Roedd techneg peintio Seurat yn amrywio’n sylweddol oddi wrth ei ysgol, ac ar ôl rhoi’r gorau iddi, fedewisodd deithio i Ynys La Grande Jatte.

33> Prynhawn Sul ar Ynys La Grande Jatte (1884-1886) gan Georges Seurat; Georges Seurat, Parth cyhoeddus, trwy Wikimedia Commons

Yma y byddai’n darganfod y syniad ar gyfer ei ddarn celf eiconig, a fyddai am byth yn selio ei etifeddiaeth fel artist. Yn ôl pob sôn, roedd dyluniad a chastio Grande Jatte mor anodd â’r gwaith ei hun, ac aeth Seurat trwy nifer o syniadau tynn cyn cyrraedd y cynllun terfynol ar gyfer y darn gorffenedig. Roedd y cast yn cynnwys tri chi, wyth cwch, a 48 o bobl a ymgasglodd yn y parc ar brynhawn Sul braf.

Cafe Terrace at Night (1888) gan Vincent van Gogh

Artist Vincent van Gogh
Dyddiad Creu 1888
Canolig Olew ar Gynfas
Lleoliad Presennol Amgueddfa Kröller-Müller

Mae’r paentiad awyr agored bywiog hwn yn waith celf syfrdanol, sy’n darlunio golygfan sylwedydd diofal sy'n mwynhau pleserau ei amgylchedd heb bryder moesol. Mae’n adleisio teimlad Van Gogh bod “y noson yn fwy bywiog a lliwgar na’r dydd,” fel y dywedodd. Mae'r lliw yn fwy disglair, a thynnir sylw at ymylon serth adrannau cyfagos, sy'n ffurfio patrymau afreolaidd sy'n cyd-fynd â'i gilydd fel jig-sopos.

Herir y llygaid gan raniad hirdymor yr ardal hon yn eitem fawr a thema gefndir; mae'r ardaloedd pell ac agos yn wahanol.

Cafe Terrace at Night (1888) gan Vincent van Gogh; Vincent van Gogh, Parth cyhoeddus, trwy Wikimedia Commons

Mae lliw euraidd y caffi yn cyferbynnu â glas tywyllach y stryd bell a fioled y drws ffrynt, tra bod cornel finiog yr adlen agosaf atom yn brwsio'r awyr las pell mewn gwrthddywediad cyfansoddiadol sy'n uno'r gwaith. Mae llinellau sy'n cael eu byrhau a'u gwthio i'r dyfnder, fel y lintel mynediad, yn berffaith gyfochrog â llinellau sy'n rhedeg mewn planau tebyg i'r cyntaf, fel llethr y canopi melyn a'r tŷ uwchben y to.<3

Y Noson Serennog (1889) gan Vincent van Gogh

Artist Vincent van Gogh
Dyddiad Creu 1889
Canolig Olew ar Gynfas
Lleoliad Presennol Amgueddfa Celf Fodern

Awyr y nos yn chwyrlïo â throellau glas llachar, lleuad cilgant euraidd disglair, a chytserau wedi'u darlunio fel sfferau pelydrol sy'n dominyddu'r gwaith celf olew-ar-gynfas. Mae un neu ddau o goed cypreswydden tebyg i fflam yn gwŷdd dros yr olygfa i'r ochr, eu coesau du yn grwm ac yn donnog i symudiad yr awyr rhannol guddiedig. A strwythuredigmae anheddiad yn gorwedd yn y pellter yng ngwaelod y cynfas ar y dde, ymhlith yr holl weithgarwch hwn.

Mae tai cymedrol a meindwr tenau eglwys, sy'n sefyll fel esiampl yn erbyn bryniau glas tonnog, yn gwneud allan o linellau syth, rheoledig.

The Starry Night (1889) gan Vincent van Gogh; Vincent van Gogh, Parth cyhoeddus, trwy Wikimedia Commons

Mae sgwariau llachar llachar yr anheddau yn dwyn i gof oleuadau deniadol cartrefi seRené, gan ddarparu cilfach ddigynnwrf ymhlith cynnwrf y gwaith celf. Bu Van Gogh yn peintio tra bu mewn sefydliad am rai misoedd yn dilyn cwymp lle y torrodd ran o'i llabed ei hun â rasel. Tra yn y sefydliad, peintiodd mewn ysbeidiau cynhyrchu a oedd am yn ail â hwyliau iselhaol.

Hunanbortread Heb Farf (1889) gan Vincent van Gogh

<11
Artist Vincent van Gogh
Dyddiad Creu 1889
Canolig Olew ar Gynfas
Lleoliad Presennol <14 Casgliad Preifat

Er gwaethaf ei gyflwr ariannol enbyd ei hun, roedd Van Gogh bob amser wedi cefnogi gwaith ei ffrindiau, yn enwedig Bernard a Gauguin. Cafodd ei frawd Theo ychydig o arian yn ystod haf 1888, ac aeth cyfran ohono am ofal parhaus Van Gogh. Argymhellodd Theo i Gauguin aros gyda Van Gogh er mwyn achub y ddaugwariant peintwyr drwy rannu eu llety.

Hunan-bortread Heb Farf (1889) gan Vincent van Gogh; Vincent van Gogh, Parth cyhoeddus, trwy Wikimedia Commons

Er bod Van Gogh yn gyffrous i Gauguin ymweld ag ef, roedd hefyd yn pryderu am y cyfrifoldeb ychwanegol a fyddai'n cael ei roi ar ysgwyddau Theo , gan ddangos cymhlethdod a phegynau perthynas Van Gogh â'i frawd. Creodd Van Gogh hwn Hunan Bortread heb Farf ar ôl i'w gyfeillgarwch â Gauguin ffrwydro, ac mae'r soniarus alarus yn amlwg.

Mae'n ddelwedd frawychus, un o nifer o bortreadau o'r arlunydd, yr oedd ei fywyd yn dadfeilio wrth iddo ddioddef mwy a mwy o ofidiau meddyliol.

The Scream (1893) gan Edvard Munch

Artist Edvard Munch
Dyddiad Creu 1893
Canolig Olew a Pastel ar Fwrdd
Lleoliad Presennol Amgueddfa Munch

Y Scream , yn debyg i<7 yn unig> Mona Lisa , efallai mai dyma'r ddelwedd ddynol enwocaf yn hanes celf y Gorllewin. Mae ei ben amwys, siâp penglog, ei ddwylo estynedig, ei lygaid anferth, ei ffroenau'n fflachio, a'i geg hirgrwn wedi'u gwreiddio yn ein hymwybyddiaeth ddiwylliannol gyffredin; mae'r amgylchedd glas troellog, yn enwedig yr awyr las oren a melyn, wedi silio nifer odehongliadau am y senario a gynrychiolir.

The Scream (1893) gan Edvard Munch; Edvard Munch, Parth cyhoeddus, trwy Wikimedia Commons

Mae The Scream , fel y Mona Lisa , wedi bod yn destun lladradau ac adferiad ysblennydd , ac yn 2012, gwerthwyd ffacsimili pastel ar gardbord i brynwr preifat am tua $120,000,000, gan nodi'r pris ail-uchaf a dalwyd gan waith celf oedd ar werth ar y pryd.

Mae'r rendradiadau niferus yn dangos y gwreiddioldeb a brwdfrydedd yr artist wrth archwilio'r posibiliadau oedd ar gael trwy amrywiaeth o gyfryngau, tra bod y testun yn cyfateb i ddiddordebau Munch ar y pryd mewn pynciau o berthynas, bodolaeth, marwolaeth ac ofn.

Yn y Moulin Rouge (c. 1895) gan Henri de Toulouse-Lautrec

Artist Henri de Toulouse-Lautrec
Crëwyd Dyddiad c. 1895
Canolig Olew ar Gynfas
Lleoliad Presennol Art Institute of Chicago

Henri de Toulouse-Lautrec wedi bod yn gysylltiedig â’r Moulin Rouge ers ei sefydlu yn 1889 pan brynodd perchennog y clwb nos enwog Equestrienne yr artist. ar gyfer y fynedfa. Roedd pobl yn byw yn Toulouse-Lautrec.

Yn y Moulin Rouge, ymunodd ei gefnder, y meddyg Gabriel Tapié de Céleyran, ag ef, a oedd yn dal ffotograffau o'r clwb nos enwogmae'r ffigurau'n hir ac yn denau, sy'n rhoi gwedd goeth iddynt.

La Primavera (Gwanwyn) (c. 1480) gan Sandro Botticelli; Sandro Botticelli, Parth cyhoeddus, trwy Wikimedia Commons

Cynhyrchodd Botticelli weithiau ar adeg pan oedd galw amdanynt yn llys Florence. Er bod gwir bwysigrwydd y paentiad yn aneglur, rydym yn gwybod pwy yw llawer o'r bobl a ddangosir ynddo. Darlunnir y dduwies Rufeinig, Venus, yn y blaendir. Mae ei hymddangosiad yn adlewyrchu'r diddordeb dyneiddiol poblogaidd yn y byd clasurol yn Fflorens ar y pryd. Mae hi'n cael ei darlunio fel harddwch delfrydol, yn sylweddol oddi ar y canol, gyda'i phen wedi'i geilio ac ystumio i'r dde. Uwch ei phen mae cwpid mwgwd (ei mab), a thu ôl iddo, mae brigau coed yn creu bwa sy'n amgylchynu Venus ac yn rhoi lle amlwg iddi yn y ddelwedd.

Gweld hefyd: "Y Bwytawyr Tatws" Van Gogh - Dadansoddi Paent "Y Bwytawyr Tatws".

Mona Lisa (c. 1503) gan Leonardo da Vinci

<12
Artist Leonardo da Vinci
1>Dyddiad Creu 1503
Canolig Olew ar y Panel
Lleoliad Presennol Louvre, Paris

Y portread hwn o fenyw , wedi ei gwisgo mewn mae'r dull Fflorensaidd ac yn eistedd mewn golygfa fynyddig, freuddwydiol, yn enghraifft ragorol o arddull sfumato Leonardo o fodelu meddal, hynod gysgodol. Mae golwg enigmatig Mona Lisa, sy'n ymddangos yn ddeniadol ac yn bell, wedirheolaidd, gan gynnwys ef ei hun (y ffigwr bychan yn y cefndir canol).

Yn y Moulin Rouge (c. 1895) gan Henri de Toulouse-Lautrec; Henri de Toulouse-Lautrec, Parth cyhoeddus, trwy Wikimedia Commons

Mae’r ddawnswraig La Goulue yn steilio ei gwallt y tu ôl i’r bwth lle mae perfformiwr enwog arall, Jane Avril, yn cymdeithasu. Mae May Milton, cantores, yn edrych allan o ymyl dde’r paentiad, ei hwyneb wedi’i goleuo’n sydyn a gwyrdd asid. Bu'r peintiwr neu ei ddeliwr yn tocio'r cynfas rywbryd i gael gwared ar Milton, efallai oherwydd bod ei gwedd anarferol yn gwneud y paentiad yn anodd i'w farchnata.

Flaming June (c. 1895) gan Syr Frederic Leighton

Artist Syr Frederic Leighton
Dyddiad Crëwyd <2 c. 1895
Canolig Ole Paint
Lleoliad Presennol <14 Museo de Arte de Ponce
> Flaming June yn enghraifft wych o ddawn Leighton, fel y gwelir gan realaeth cydrannau niferus yn hyn o beth. delwedd. Gall un bron estyn allan a chyffwrdd â'r deunydd draped. Yna mae'r gweadau marmor a'r lliwiau gwych sy'n dal eich llygad.

Benthycwyd y llun hwn yn ddiweddar i Amgueddfa Leighton House yn Llundain, a oedd yn ei gysylltu â'i hanes. Mae wedi gwneud llawer o deithiau ledled y Deyrnas Unedig cyn cyrraedd Puerto Rico.

Fflamio Mehefin (c.1895) gan Syr Frederic Leighton; Frederic Leighton, Barwn 1af Leighton, Parth cyhoeddus, trwy Wikimedia Commons

Cafodd y gwaith celf gwreiddiol ei brynu am bris gostyngol gan y Museo de Arte de Ponce oherwydd y diffyg diddordeb cymharol yn y cyfnod Fictoraidd. - peintwyr cyfnod ar y pryd. Pe baent yn ei ail-arwerthu, byddai'n sicr iawn yn nôl pris llawer uwch yn y farchnad heddiw. Mae cefnogaeth y sefydliad celf hwn wedi bod yn ysbrydoledig, gan fod gyrfa Leighton wedi gweld adfywiad yn y blynyddoedd diwethaf.

Dwy Menyw Tahi (1899) gan Paul Gauguin

<11
Artist Paul Gauguin
Dyddiad Creu 1899
Canolig Ole Paint
Lleoliad Presennol Oriel Gelf Genedlaethol

Er gwaethaf y ffaith bod Tahiti yn cael ei darlunio fel paradwys ddi-fai, mae'r llun yn herio'r sylwedydd gyda dwy fenyw heb frig mewn modd tebyg a thraddodiadol. yn cymharu mynwes merched â ffrwythau neu flodau. Peintiad Paul Gauguin oedd un o'i ddarnau olaf yn Tahiti.

Yn y llun hwn, pwysleisiodd rinweddau tawel a hardd merched brodorol Tahiti.

Dwy Wraig Tahitian (1899) gan Paul Gauguin; Paul Gauguin, Parth Cyhoeddus, trwy Comin Wikimedia

Defnyddiodd Paul Gauguin ystumiau, delweddau, siapiau ac ymadroddion ffurfiedig cerfluniol i cyfleu'r emosiynau oedd ganddoa ddefnyddir i nodweddu’r enwog “Noswyl Tahitian” yn y gwaith celf hwn, darluniodd fod merched Tahiti yn gynnil iawn ac yn ddeallus iawn o fewn eu clueness ac ar yr un pryd yn gallu cerdded o gwmpas yn noeth heb orfod teimlo unrhyw euogrwydd.

The Kiss (1908) gan Gustav Klimt

Artist
Gustav Klimt
Dyddiad Creu 1908
Canolig Olew a Deilen Aur
Lleoliad Presennol Oriel Awstria, Belvedere
<1 Mae'r Kiss yn dangos cwpl serchog yn penlinio mewn dôl flodeuog. Mae’r gwryw, wedi’i wisgo mewn gwisg batrymog geometrig ac yn gwisgo coron winwydden ar ei ben, yn gafael yn wyneb y wraig wrth iddo symud i mewn i’w chusanu. Mae gan y fenyw flodau yn ei gwallt ac mae'n gwisgo gwisg liwgar, batrymog naturiol sy'n cyferbynnu â rhai ei phartner. llonyddwch ac agosatrwydd yr olygfa.

The Kiss (1908) gan Gustav Klimt; Gustav Klimt, Parth cyhoeddus, trwy Wikimedia Commons

Roedd Gustav Klimt yn gyfranogwr o'r Arddull Secessionist ac yn rhagflaenydd Symbolaeth, mudiad artistig Ewropeaidd a ddiffinnir gan elfennau cyfriniol, agwedd bersonol at y celfyddydau creadigol, ac arddull sy'n gysylltiedig â symudiadau cyfoes Art Nouveau. Y gusan ,a gynhyrchwyd yn ystod ei “Golden Period,” disglair, yn enghraifft o'i arddull ddihafal.

The Cyclops (c. 1914) gan Odilon Redon

c. 1914
Artist Odilon Redon
Dyddiad Creu
Canolig Olew ar y Bwrdd
Lleoliad Presennol Amgueddfa Kröller-Müller
Galatea i'w gweld yn cysgu ar y dde isaf, ei ffigwr moel yn toddi i lethr y bryn blodeuog. Mae ysgwyddau Polyphemus yn codi dros gadwyn o fynyddoedd ym mhen uchaf y ddelw, wrth iddo droi ei un llygad i gyfeiriad y naiad. tirwedd greigiog, yn rhy ofnus i fynd i'r afael â'i ffigwr “diymadferth” yn uniongyrchol.

The Cyclops (c. 1914) gan Odilon Redon; Odilon Redon, Parth cyhoeddus, trwy Wikimedia Commons

Er bod teitl y gwaith celf yn ymwneud â chymeriad o'r chwedl Glasurol, gall y llun hefyd gyfeirio at y cewri unllygeidiog sy'n byw yn chwedloniaeth yr Aquitaine ardal lle magwyd Redon. Mae'r cyclops a ddarlunnir gan Redon yn dangos tebygrwydd rhyfeddol i enghreifftiau bywyd go iawn o seicopia, y credir ei fod yn genesis tebygol o stori'r seiclopau oherwydd y tebygrwydd a ddangosir mewn cleifion, yn enwedig bodau dynol, â'r afiechyd.

Tri Cerddor (1921) gan Pablo Picasso

Artist Pablo Picasso
Dyddiad Creu 1921
Canolig Olew ar Gynfas
Lleoliad Presennol Casgliad Gallatin

Mae’n ymddangos bod Tri Cerddor yn collage a ffurfiwyd o ddarnau o bapur lliwgar wedi’u torri allan , er gwaethaf y ffaith ei fod yn baentiad olew. Mae'r ffurfiau yn cael eu lleihau i batrymau onglog sy'n cysylltu fel jig-so, ac mae'r lliwiau gwastad yn cynhyrchu dyluniad arwyneb gyda llawer o ansicrwydd gofodol. nodweddion y cymeriadau, a ffigwr ci yn gorwedd o dan y bwrdd.

Mae mwgwd Harlequin yn rhan o ffurf glas eang, gymhleth sy'n gorchuddio'r rhan fwyaf o'r Pierrot. Mae’r un glas yn digwydd yn nhraean isaf y paentiad, o bosibl fel dodrefn, ac ar y bwrdd fel rhan o fywyd llonydd. Tra bod rhai pethau, megis y gitâr yn y canol a'r gerddoriaeth ddalen a'r clarinet ar y chwith, wedi'u nodi'n glir, mae eraill, megis y pentwr o nwyddau ar y bwrdd, yn llai amlwg.

Gothig Americanaidd (1930) gan Grant Wood

Artist
Grant Wood
Dyddiad Creu 1930
Canolig Olew ar Beaverboard
Lleoliad Presennol Academi Frenhinol y Celfyddydau

Mae'r ddelwedd yn portreadu acwpl canol oed, a ddeellir yn gyffredin fel ffermwr a'i wraig neu ferch, yn sefyll o flaen eu cartref, fferm bren a adeiladwyd yn yr arddull bensaernïol Gothig Carpenter a oedd yn boblogaidd yn y 1890au. Oherwydd bod y bobl mor agos at y sylwedydd, ychydig o'r cefndir sydd i'w weld.

Roedd yr arlunydd wedi seilio'r fferm ar Dibble House, cartref a welodd yn Eldon, Iowa, ac wedi gwisgo'i chwaer Nan a'i ddeintydd, Dr. Byron McKeeby, fel ffigurau ar gyfer y cwpl.

7>American Gothic

(1930) gan Grant Wood; Grant Wood, Parth cyhoeddus . Pan ddaeth copi dyblyg o'r ffotograff i'r amlwg yn y Cedar Rapids Gazette, fe achosodd ddicter. Cythruddodd disgrifiad Wood ohonynt fel piwritaniaid wynebddus y darllenwyr.

Dyfalbarhad y Cof (1931) gan Salvador Dalí

7> Dyfalbarhad y Cof Mae gan hunanbortread gyda oriawr feddal wedi'i gorchuddio drosto. Mae'r oriorau meddal hyn yn darlunio'r hyn y cyfeiriodd Dalí ato fel y“camembert of time,” gan awgrymu bod y syniad o amser wedi colli unrhyw werth yn y byd isymwybod. Mae'r morgrug sy'n heidio dros yr oriawr boced yn awgrymu decoy, sy'n nonsensical o ystyried mai metelaidd yw'r amserydd. anymwybodol a'i argaeledd i ddymuniadau cwsg a seicosis y seice dynol, megis yr ofn isymwybod o farw y cyfeirir ato yn y gwaith celf hwn.

Cyfoethogodd Dalí yr effaith a gynhyrchir hyd yn oed yn fwy trwy ddefnyddio dulliau amrywiol o drachywiredd Johannes Vermeer i siapiau aneglur Carriere. Unwaith iddo ddarparu rhyddid seicolegol ei brif gymeriad, adeiladodd gysylltiadau rhyngddynt trwy eu cyflwyno yn y gofod - mewn tirwedd gan amlaf - a thrwy hynny gynhyrchu harmoni yn y paentiad trwy gyferbyniad pethau heb unrhyw berthynas mewn lleoliad nad oeddent yn ffitio.

Y Cludwr Blodau (1935) gan Diego Rivera

1>Artist Salvador Dalí
Dyddiad Creu 1931
Canolig Olew ar Gynfas
Lleoliad Presennol Amgueddfa Celf Fodern
Artist Diego Rivera
Dyddiad Creu 1935
Canolig Olew a Tempera
Lleoliad Presennol Amgueddfa Celf Fodern San Francisco

Mae gwerinwr mewn gwisg wen gyda sombrero melyn yn brwydro ar bob pedwar gyda basged chwerthinllyd o enfawr o flodau ynghlwm wrth ei ysgwyddau gyda strap melyn yn y bywioggwaith celf. Mae gwraig, priod y ffermwr yn ôl pob tebyg, yn sefyll ar ei ôl, yn ceisio cynorthwyo gyda chynhaliaeth y fasged wrth iddo ymdrechu i ddringo i'w draed.

Tra bod blodau'r fasged yn syfrdanol o hyfryd i'r sylwedydd, y person yn gweld eu gwerth yn unig wrth iddo eu cludo i'r farchnad i werthu neu fasnachu. Mae'r dyluniadau geometrig yn darparu gwrthgyferbyniadau trawiadol, gyda phob dynol, eitem, a gwyrddni yn cael eu dangos i gyfleu unigoliaeth.

Mae rhai yn dweud bod y fasged enfawr sydd wedi'i tharo i gefn y dyn yn cynrychioli beichiau gweithiwr di-grefft mewn arddull gyfoes. , amgylchedd cyfalafol.

Guernica

(1937) gan Pablo Picasso
Artist <14 Pablo Picasso
Dyddiad Creu 1937
Canolig Olew ar Gynfas
Lleoliad Presennol Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía

Mae rhai yn ystyried mai campwaith Pablo Picasso o Frwydr Cartref Sbaen yw'r gwaith celf rhyfel unigol gorau erioed. Mae’n bosibl bod gwaith celf Picasso, yn ogystal â bod yn ddarlun alegorïaidd enfawr o erchyllterau rhyfel, wedi mowldio gwylwyr yn bwrpasol i fod yn gyfranogwyr rhagweithiol, gan hyrwyddo newid ar y cyd a dewisiadau polisi.

Roedd Picasso yn gobeithio, trwy wneud hynny, byddai'n gallu effeithio ar newidiadau ym mholisi'r llywodraeth ac ehangu'r ddeialog y tu hwnt i gyfyngiadau ei ryfelgwlad.

Atgynhyrchiad o Guernica (1937) gan Pablo Picasso; Winfried Weithofer, CC BY-SA 4.0, trwy Wikimedia Commons

Dylid astudio ac edmygu'r datblygiad arfaethedig hwn o gampwaith aruthrol fel rhan o stori fwy adeg y rhyfel. Yn fwy arwyddocaol, gall archwilio celf amser rhyfel fod yn gyfraniad buddiol i dwf proffesiynol swyddogion milwrol trwy gynnig dewisiadau amgen ar gyfer trafodaeth broffesiynol am sut mae cymdeithasau'n deall enillwyr, trechiadau, a gwerth brwydrau trwy brism artistiaid ac etifeddiaeth ddiwylliannol.

Y Ddau Fridas (1939) gan Frida Kahlo

Artist Frida Kahlo<14
Dyddiad Creu 1939
Canolig Olew ar Gynfas
Lleoliad Presennol Museo de Arte Moderno

Sawl ysgolhaig yn credu bod y ddau gymeriad yn y llun yn symbol o gefndir cymysg Frida. Almaenwr oedd Guillermo Kahlo, ei thad, a Matilde Calderon, ei mam, oedd Mecsicanaidd. Eglurhad arall yw bod ei gŵr Diego Rivera yn caru’r Tehuana Frida, tra bod y Frida Ewropeaidd wedi’i dirmygu ganddo.

Mae’r paentiad yn seiliedig ar goffâd Frida o gydymaith dychmygol plentyndod. Mae gan y ddau Fridas wrthrychau ar eu gliniau: mae gan y Frida Mecsico ychydig o baentiad o Diego Rivera yn ei glin, ac mae gan y Continental Fridagefeiliau.

Mae gwaed yn llifo i lawr ffrog wen y Frida Ewropeaidd o bibell waed sydd wedi'i difrodi a dorrir gan y gefeiliau.

Na. 5, 1948 (1948) gan Jackson Pollock

<12
Artist Jackson Pollock
Dyddiad Creu 1948
Canolig Olew ar Fiberboard
Lleoliad Presennol Casgliad Preifat

Adeiladwyd y darn hwn ar wyth-wrth- darn pedair troedfedd o fwrdd ffibr. Dull Jackson Pollock ar gyfer y darn hwn oedd defnyddio paent hylifol. Dewisodd roi'r gorau i'r dull traddodiadol o beintio ar gynfas. Gellir gweld Rhif 5 gyda llawer o baent brown a melyn wedi'i wasgaru drosto. Cafodd Pollock ei ysgogi i wneud y paentiad hwn gan ei deimladau personol. Ymadawodd â'r defnydd arferol o baent hylifol.

Mae patrwm y paentiad yn ymddangos yn nyth ac yn ennyn amrywiaeth o deimladau ymhlith unigolion a'i gwelodd.

Mae'r cymhlethdod hwn a ysgogodd sylw y campwaith hwn i frig y byd celf. Prif ddull Pollock ar gyfer Rhif 5 oedd peintio actol, neu driblo, taenu a thaflu paent hylifol yn fyrbwyll. Roedd Pollock hefyd yn dymuno cyflwyno safbwynt cwbl newydd i beintio. Ceisiodd gynrychioli uchafbwynt angerdd yr artist yn ei dechneg paentio unigryw ei hun gyda Na. 5.

Mab y Dyn (1964) gan René Magrittewedi ennill clod byd-eang i'r ddelwedd.

Roedd y portread ymhlith y cyntaf i ddarlunio'r eisteddwr o flaen tirwedd dychmygol, ac roedd Leonardo da Vinci ymhlith yr artistiaid cyntaf i ddefnyddio persbectif o'r awyr.

Portread o Mona Lisa del Giocondo (c. 1503) gan Leonardo da Vinci; Leonardo da Vinci, Parth cyhoeddus, trwy Wikimedia Commons

Mae'r wraig ddirgel yn eistedd yn yr hyn sy'n edrych i fod yn logia heb ei orchuddio gyda gwaelodion piler du ar bob ochr. Mae tirwedd enfawr yn cilio ar ei hôl hi i ddatgelu mynyddoedd o eira. Ffyrdd troellog a phont bell yw'r unig arwyddion o fodolaeth ddynol. Mae arddull Da Vinci yn cael ei gwahaniaethu gan ymylon niwlog, ffigurau sy’n llifo, cyferbyniadau trawiadol o dywyllwch a golau, ac ymdeimlad cyffredinol o dawelwch. Mae’n ddadleuol a ddylid galw Mona Lisa yn bortread confensiynol oherwydd yr harmoni emosiynol a gynhyrchodd da Vinci rhwng ffigwr ac amgylchedd gan ei fod yn portreadu dyhead yn hytrach na menyw go iawn.

Mae cytgord cyffredinol y gwaith celf, yn enwedig gwên fach yr eisteddwr, yn cyfleu’r cysyniad o gysylltiad sy’n cysylltu pobl a natur.

Y Llysgenhadon (1533 ) gan Hans Holbein yr Iau

<12
Artist Hans Holbein yr Iau
Dyddiad Creu 1533
Canolig Paent Olew
Lleoliad Presennol Y Genedlaethol
Artist René Magritte
Dyddiad Creu 1964
Canolig Olew ar gynfas
Lleoliad Presennol Casgliad preifat

Comisiynodd Harry Torczyner, ffrind agos, cwnselydd a noddwr Magritte hunanbortread yr arlunydd yn 1963. Fodd bynnag, mae llythyrau a gyhoeddwyd gan Magritte yn dangos iddo gael trafferth creu ei bortread ei hun. Cyfeiriodd Magritte at ei drafferthion fel “problem cydwybod.” Pan gwblhaodd Magritte ei hunanbortread, y ddelwedd a ddeilliodd o hynny oedd o ŵr bonheddig anhysbys yn gwisgo het fowliwr a’r pennawd “Mab y Dyn.”

Mae’n edrych yn ddarlun syml ar yr olwg gyntaf, ond eto mae'n hynod ddryslyd.

Gwelir person yn sefyll o flaen morglawdd carreg. Mae'r awyr uwchben llinell y gorwel yn ymddangos yn niwlog ac yn dechrau troi'n llwyd. Oherwydd bod rhywfaint o olau yn disgleirio ar y dyn a bod ei ochr chwith ychydig mewn cysgod, mae'r gwyliwr yn cael y syniad ei bod hi'n hanner dydd. Mae'n ymddangos bod y dyn wedi'i orwisgo ac allan o le yn yr olygfa. Mae wedi gwisgo’n swyddogol mewn siwt lwyd dywyll gyda het fowliwr, coler, a thei rhuddgoch.

A chyda hynny, rydym wedi cwblhau ein rhestr o hen baentiadau enwog. Mae'r paentiadau celf enwog hyn yn cael eu hystyried yn rhai o'r rhai mwyaf adnabyddus yn hanes celf. Ychwanegodd y paentiadau poblogaidd hyn rywbeth newydd i'r byd celf ac maentdal i fwynhau heddiw. Beth oeddech chi'n ei feddwl o'n rhestr o'r paentiadau enwocaf?

Cwestiynau Cyffredin

O'r Holl Hen Beintiadau Enwog, Pa rai Yw'r Paentiadau Mwyaf Enwog?

Mae llawer o beintiadau poblogaidd yn hanes celf. Mae’n siŵr mai un o’r paentiadau enwocaf yw’r Mona Lisa gan Leonardo da Vinci . Mae'n un o'r delweddau mwyaf eiconig yn y byd hysbys.

Pa Gyfrwng Oedd Boblogaidd ar gyfer Cynhyrchu Paentiadau Celf Enwog?

Mae llawer o gyfryngau wedi cael eu defnyddio i greu hen baentiadau enwog rydyn ni’n eu caru. O olew i ddyfrlliw, yn ogystal â tempera. Mae'n ymddangos mai'r cyfrwng mwyaf cyffredin ar gyfer llawer o'r clasuron yw olew ar gynfas, serch hynny.

Oriel

Treuliodd Hans Holbein, arlunydd portreadau mwyaf ei gyfnod, gryn dipyn o amser yn llysoedd Harri VIII. Mae'r Llysgenhadon yn darlunio llysgennad Ffrainc i Loegr, Jean de Dinteville, a'i gydweithiwr, George de Selve, a oedd ill dau yn eu 20au hwyr.

Mae'r gwaith celf yn frith o elfennau alegorïaidd, fel liwt gyda llinynnau toredig, a allai gynrychioli hollt Harri VIII â Rhufain er mwyn ysgaru Catherine o Aragon ac erlid ei gariad, Anne Boleyn.

Y Llysgenhadon (1533) gan Hans Holbein yr Ieuaf; Hans Holbein yr Ieuaf, Parth Cyhoeddus, trwy Wikimedia Commons

Mae'r eitem niwlog, du-a-gwyn sy'n torri trwy waelod y paentiad, mewn gwirionedd, yn benglog dynol, yn symbol o marwoldeb. Mae'n gwneud defnydd ardderchog o anamorffosis, gan mai dim ond o ongl lem y gellir ei arsylwi, gan orfodi gwylwyr i archwilio'r llun o amrywiaeth o safbwyntiau.

Judith Slaying Holofernes (1610) gan Artemisia Gentileschi

<12
Artist Artemisia Gentileschi
1>Dyddiad Creu 1610
Canolig Olew ar Gynfas
Lleoliad Presennol Museo e Real Bosco di Capodimonte

Fel Judith, gwraig ifanc selog o ddinas Israel o Bethulia, yn diarddel Holofernes, arweinydd y llu Assyriaidd awedi amgylchynu ei dinas, rhychau o waed yn diferu i lawr y cynfasau gwynion. Wedi ei chyffroi gan helbul ei phobl a'i llenwi â ffydd yn Nuw, cymerodd bethau i'w dwylo ei hun.

Judith Slaying Holofernes (1610) gan Artemisia Gentileschi; Artemisia Gentileschi, Parth cyhoeddus, trwy Wikimedia Commons

Styledd ei gwallt, gwisgo'n gain, a mynd at y gwersyll gwrthwynebol, gan honni ei bod yn cario gwybodaeth a fyddai'n sicrhau buddugoliaeth Holofernes. Gofynnodd iddi ginio ar ôl cael ei tharo gan ei dengarwch a'i bwriad oedd ei hudo wedyn.

Cydnabyddodd Judith gyfle a chipio hi, gan achub ei phobl rhag cael eu lladd ag adduned ar ei thafod a llafn yn ei llaw.

Crist yn y Storm ar Fôr Galilea (1633) gan Rembrandt van Rijn

<15
1>Artist Rembrandt
Dyddiad Creu 1633
Canolig Olew ar Gynfas
Lleoliad Presennol Wedi'i Ddwyn

Gwaith celf naratif mwyaf trawiadol Rembrandt yn America hefyd yw ei unig forlun. Fe'i crëwyd yn 1633, yn fuan ar ôl i Rembrandt gyrraedd Amsterdam o'i gartref Leiden, ac ar adeg pan oedd yn profi ei hun fel peintiwr portreadau a phynciau hanesyddol penigamp y ddinas.

Cynrychiolaeth gynhwysfawr o'r ddinas. golygfa, gwahanol agweddau'r cymeriadau, ygwaith brwsh gweddol goeth, a'r lliwiau llachar i gyd yn nodweddion arddull gynnar Rembrandt.

Crist yn y Storm ar Fôr Galilea (1633) gan Rembrandt van Rijn ; Rembrandt, Public domain, trwy Wikimedia Commons

Roedd beirniaid y 18fed ganrif megis Arnold Houbraken yn aml yn ffafrio arddull gynnar Rembrandt i'w arddull ddiweddarach, ehangach, a llai disgrifiadol. Mae natur wedi'i gosod yn erbyn gwendid dynol yn y senario beiblaidd, yn gorfforol ac yn ysbrydol. Mae'r disgyblion brawychus yn brwydro i adennill rheolaeth o'u cwch pysgota wrth i don enfawr chwalu dros ei bwa, gan rwygo'r hwyl a gwthio'r llong yn beryglus ger y clogwyni yn y blaendir chwith.

Gwyliadwriaeth y Nos (1642) gan Rembrandt van Rijn

Artist Rembrandt
Dyddiad Creu 1642
Canolig Olew ar Gynfas
Lleoliad Presennol Amgueddfa Rijks

Rembrandt's The Night Watch yn enghraifft o ffurf arbennig o wahanol ar waith celf a oedd yn unigryw i Ogledd yr Iseldiroedd, gyda mwyafrif y comisiynau'n dod o Amsterdam. Mae'n darlunio bataliwn o warchodwyr dinesig mewn ffotograff grŵp. Prif swyddogaeth y gwarcheidwaid hyn oedd amddiffyn eu dinas.

O'r herwydd, ymddiriedwyd iddynt amddiffyn gatiau, patrolio strydoedd, ymladd tanau, ac yn gyffredinol.cadw trefn ar y ddinas.

19>Gwyliadwriaeth y Nos (1642) gan Rembrandt van Rijn; Rembrandt, Parth cyhoeddus, trwy Wikimedia Commons

Roeddent hefyd yn nodwedd amlwg mewn seremonïau ar gyfer teulu brenhinol a digwyddiadau Nadoligaidd eraill. O ran unigrywiaeth, mae campwaith Rembrandt yn sefyll allan yn fawr o'i gymharu â lluniau gwarchod trefol blaenorol.

Mae Rembrandt yn animeiddio ei lun yn hytrach nag atgynhyrchu'r trefniant traddodiadol o resi diflas o unigolion. Mae eisteddwyr yn cyflawni rhai tasgau sy'n nodi eu safle fel milisia.

Merch â Chlustlys Berl (c. 1665) gan Johannes Vermeer

Artist Johannes Vermeer
Dyddiad Creu 1665
Canolig Olew ar Gynfas
Lleoliad Presennol Mauritshuis, Yr Hâg
Mae'r gwaith celf wedi denu cymaint o unigolion drwy gydol hanes, gan ddenu'r niferoedd mwyaf erioed i amgueddfa gelf yr Hâg, lle mae'n cael ei gadw ar hyn o bryd. Daeth yn chwedlonol oherwydd ystum rhyfedd y ferch, ei golwg ddirgel, y lliwiau, ac ansawdd cain y golau.

Er ei fod yn edrych i fod yn bortread, “tronie” yw'r darn mewn gwirionedd – paentiad o unigolyn dychmygol yn darlunio math penodol o gymeriad.

Merch â Chlustlys Perl (c. 1665) gan Johannes Vermeer; JohannesVermeer, Parth cyhoeddus, trwy Wikimedia Commons

Mae'n cynnwys menyw ifanc hyfryd yn gwisgo gŵn egsotig, penwisg dwyreiniol, a pherl anarferol o enfawr yn ei chlust. Hyd yn oed pe bai menyw yn eistedd ac yn sefyll am y gwaith celf hwn, nid oes ganddo nodweddion gwahaniaethol - nid oes unrhyw ddafadennau, creithiau na namau i'w gweld. Mae'r ferch ifanc, wedi'i gosod yn erbyn cefndir tywyll, yn gwisgo twrban melyn a glas llachar a pherl disglair. Mae ei gwedd ddisglair yn adlewyrchu meistrolaeth Vermeer o oleuni a thôn, ac mae glintiau bach gwyn ar ei gwefusau coch agored yn gwneud iddyn nhw edrych yn wlyb. gyfarwydd, oherwydd agosatrwydd ei syllu.

Gweld hefyd: Celf Barod - Edrychwch ar yr Etifeddiaeth ar ôl gan Artistiaid Parod

Marwolaeth Marat (1793) gan Jacques-Louis David

<13 Artist
Jacques-Louis David
Dyddiad Creu 1793
Canolig Olew ar Gynfas
Lleoliad Presennol Amgueddfa’r Musée Oldmasters
Erbyn 1793, roedd trais y Rhyfel Chwyldroadol wedi cynyddu i’r pwynt lle’r oedd penawdau yn Place de la Concorde ym Mharis wedi dod yn gyffredin, annog Dr Joseph Guillotine i ddyfeisio dyfais a fyddai'n cynyddu effeithlonrwydd y fwyell ac felly'n gwneud lladd yn fwy trugarog. Roedd Dafydd yno yn ei chanol.

Ymunodd â'r Jacobiniaid yn gynnar yn y Chwyldro, mudiad gwleidyddol ayn y pen draw yn dod yn fwyaf selog o'r gwahanol garfanau o wrthryfelwyr.

Marw Marat (1793) gan Jacques-Louis David; Jacques-Louis David, Parth cyhoeddus, trwy Comin Wikimedia

Gwnaeth David deyrnged i'w ffrind da, y cyhoeddwr a laddwyd Jean Marat, ym 1793, yn ystod anterth yr Ymgyrch Terfysgaeth. Mae David yn rhoi testunau mwy cyfoes yn lle celf grefyddol eiconograffeg , fel y gwnaeth yn ei Death of Socrates. Gwelir portread delfrydol o gydweithiwr David a laddwyd, Marat, gyda llythyr cyflwyniad ei lofrudd yn Death of Marat, 1793.

Ophelia (1852) gan Syr John Everett Millais

Artist Syr John Everett Millais
Dyddiad Creu 1852
Canolig Olew ar Gynfas
Lleoliad Presennol Tate Britain

Ystyrir Ophelia yn un o brif glasuron y cyfnod Cyn-Raffaelaidd. Creodd Millais ddelwedd drawiadol a bythgofiadwy trwy gyfuno ei ddiddordebau mewn testunau Shakespeare â sylw craff i fanylion naturiol. Roedd ei ddewis o'r olygfa yn Hamlet lle mae Ophelia, wedi'i gyrru'n wallgof gan farwolaeth Hamlet ei thad, yn boddi ei hun yn brin am y tro.

Roedd Millais, ar y llaw arall, yn gallu dangos ei ddau beth technegol gallu a gweledigaeth esthetig.

Ophelia (1851-1852) gan John Everett

John Williams

Mae John Williams yn arlunydd profiadol, yn awdur ac yn addysgwr celf. Enillodd ei radd Baglor yn y Celfyddydau Cain o Sefydliad Pratt yn Ninas Efrog Newydd ac yn ddiweddarach dilynodd ei radd Meistr yn y Celfyddydau Cain ym Mhrifysgol Iâl. Ers dros ddegawd, mae wedi dysgu celf i fyfyrwyr o bob oed mewn lleoliadau addysgol amrywiol. Mae Williams wedi arddangos ei waith celf mewn orielau ar draws yr Unol Daleithiau ac wedi derbyn sawl gwobr a grant am ei waith creadigol. Yn ogystal â'i weithgareddau artistig, mae Williams hefyd yn ysgrifennu am bynciau sy'n ymwneud â chelf ac yn dysgu gweithdai ar hanes celf a theori. Mae'n frwd dros annog eraill i fynegi eu hunain trwy gelf ac mae'n credu bod gan bawb y gallu i fod yn greadigol.