Paentiadau Blodau Enwog - Edrych ar Baentiadau Blodau Gorau Hanes

John Williams 25-09-2023
John Williams

Tabl cynnwys

F neu cyn belled â bod bodau dynol wedi peintio, mae artistiaid wedi dal harddwch blodau. Yn arddulliadol, mae artistiaid ar hyd y canrifoedd wedi peintio blodau mewn Realaeth Iseldireg, Argraffiadaeth, Moderniaeth, a Chelfyddyd Bop, i enwi ond ychydig. Rydyn ni wedi casglu rhai o'r paentiadau blodau enwocaf trwy gydol hanes i roi cipolwg i chi ar fyd hyfryd, persawrus y blodau.

Pam Blodau?

Efallai mai'r cwestiwn cyntaf i ddod i'ch pen ar y pwynt hwn yw Beth sy'n gwneud blodau yn bwnc mor boblogaidd? Mae Flowers wedi ysbrydoli artistiaid gyda'u danteithion a'u hegni bywyd bywiog ers canrifoedd. Gall blodau ein hatgoffa o harddwch ac amrywiaeth bywyd sydd gan natur i'w gynnig. Mae'r paentiadau blodau rydyn ni'n eu harchwilio isod yn ennyn ymdeimlad bythol a phwerus o lawenydd sy'n berthnasol i bob bod dynol, waeth beth fo'r cyd-destun.

Yn dibynnu ar yr amser, gallwch chi gael ystyr diwylliannol amrywiol o baentiadau artistiaid a beintiodd blodau. Credwyd bod y lotws yng ngherameg yr Hen Aifft, gemwaith, a phaentiadau papyrws yn sefyll dros yr haul, tra bod artistiaid y canol oesoedd yn gweld eiddew fel symbol o ymrwymiad priodasol. Blodeuodd paentiadau blodau yn y bymthegfed a'r unfed ganrif ar bymtheg wrth i beintwyr botanegol arbenigol ddod i'r amlwg. Mae paentiadau blodau o'r cyfnod hwn yn aml ag isleisiau symbolaidd dwfn gyda delweddau addurniadol iawn.

Ein 15 Peintiad Gorau o Flodau

Einartistiaid, mae Matisse yn ffafrio celf gyda thawelwch, cydbwysedd a phurdeb. Gallwn weld adleisiau'r teimlad hwn o fewn y paentiad llachar a deniadol hwn.

Wedi'i gwblhau yn gynnar yn ei yrfa, gallwn weld y defnydd mwy beiddgar-na-naturiol o liw a thrawiadau brwsh pwysleisiol sy'n nodweddiadol o Fauvism yn y paentiad hwn. Mae'r cefndir gwyrdd llachar yn cyd-fynd â'r fâs wen a'r blodau melyn, oren a choch trwm sydd ynddo. Mae bwrdd yr un mor feiddgar a llachar o dan y fâs yn pwysleisio lliwiau'r blodau.

Lili'r Dwr – Claude Monet (1908)

Ni allwn siarad am y blodyn enwocaf paentiadau o bob amser heb sôn am Claude Monet . Wrth sôn am Monet, mae blodau'n dod i'r meddwl. Yn enwog am y gyfres hardd hon o luniau Argraffiadwyr a ddaliwyd en plein air yn ei ardd yn Giverny, mae Monet yn feistr ar ddal hanfod byd natur.

Brwsiadau rhydd Monet cyfuno agweddau gwahanol y paentiad, gan greu darluniad cytûn ac ymddangosiadol ddiddiwedd o fyd natur. Yn y gwaith enwog hwn gan Monet, mae blodau, yr awyr, planhigion, a dŵr yn uno i ffurfio tirwedd freuddwydiol a meddal. Mae Monet yn llwyddo i ddal sut mae'r lilïau dŵr a'r dŵr o'u cwmpas yn adlewyrchu ac yn plygiant golau'r haul. Mae rhai haneswyr celf yn credu bod y darn hwn yn rhagfynegiad hanfodol o'r mudiad Haniaethol Mynegiadol a fyddai'n dilyn.

6>Lilïau Dŵr (1685) gan Claude Monet; Claude Monet, Parth cyhoeddus, trwy Wikimedia Commons

Amaryllis – Piet Mondrian (1910)

Fel peintiwr o'r Iseldiroedd, Piet Mondrian Roedd yn deillio o linell helaeth o artistiaid blodau. Er gwaethaf traddodiadau diwylliannol realaeth Iseldireg, mae Mondrian yn cyffwrdd â'r paentiad coch syfrdanol hwn â'i arddull gyfoes. Mae’r bywyd llonydd hwn yn un o baentiadau cynnar Mondrian, wedi’i saernïo cyn ei baentiadau haniaethol a geometrig enwocaf.

Mae gan y gwaith celf blodau coch ysgytwol hwn naws Fauvism amdano. Mae Mondrian yn rhannu'r cyfansoddiad yn ddarnau o liwiau trwm. Effaith y dechneg gyfansoddiadol hon yw ein bod yn gweld y blodyn yn ei ffurf fwyaf elfennol. Gan dorri i ffwrdd oddi wrth argraffiadaeth, mae Mondrian yn defnyddio dyfrlliw i ddal y cydbwysedd rhwng lliw a rhinweddau peintiwr.

Fâs Gwyn gyda Blodau – Odilon Redon (1916)

Er llun pastel yn hytrach na phaentiad, mae'r bywyd llonydd bywiog hwn o dusw o flodau cymysg yn cyfleu symudiad tuag at y dyfodol mewn celf. Mae'r cefndir solet a nodedig ac arwyneb bywyd llonydd cynnar yr Iseldiroedd yn pylu i raddiant o liwiau cynnes llachar.

O flaen y cefndir cyfoethog oren a phinc mae brith wen fâs gyda tusw o flodau gwyllt. Mae rhai o flodau Redon wedi'u crefftio'n fanwl, tra bod eraill yn fwy haniaethol. Mae'r blodau yn gorchymyn ycyfansoddiad, a gallem eistedd a syllu ar yr amrywiaeth o weadau a lliwiau am brynhawn cyfan.

Pabi Coch – Georgia O'Keeffe (1927)

Adnabyddus am ei rendriadau erotig o flodau, peintiodd Georgia O'Keeffe dros 200 o gyfansoddiadau blodau yn ei gyrfa. Creodd O’Keeffe ddigwyddiadau syfrdanol o’i golygfeydd bywyd llonydd. Er iddi ddefnyddio dyfrlliwiau yn ei gyrfa gynnar, ar ôl 1918, dechreuodd O’Keeffe ddefnyddio paent olew bron yn gyfan gwbl. Ar yr adeg hon, dechreuodd hefyd greu paentiadau ar raddfa fawr o flodau fel pe bai dan chwyddhad. Mae’r pabi coch bywiog a bywiog hwn yn enghraifft wych o’i gwaith ar yr adeg hon.

Gwelodd O’Keeffe flodyn yn fyd cywrain a thyner ei hun, a pheintiodd i rannu’r byd hwn ag eraill. Mae'r petalau coch ac oren llachar yn llenwi'r cyfansoddiad ac yn ymestyn y tu hwnt iddo. Mae'r blodyn bach a thyner yn cael ei drawsnewid yn ddelwedd fawr a phwerus. Pan edrychwn ar baentiadau blodau O’Keeffe fel y Red Poppy, rydym yn cael ein gwahodd i arafu a chymryd ein hamser yn arsylwi ar yr hyn y byddwn fel arfer yn ei anwybyddu. Fel un o sylfaenwyr y mudiad modernaidd , mae O'Keeffe yn arloeswr mewn paentiadau blodau modern.

Blodau – Andy Warhol (1970)

Roedd blodau yn ffynhonnell gyffredin o ysbrydoliaeth i Artist Pop Andy Warhol . Ym 1964 dechreuodd Warhol gyfres o baentiadau blodau lle daliodd y blodyn hibiscus droopy mewn lliwiau llachar atechnegau diddorol. Mae gan y gyfres hon o baentiadau stori ddadleuol. Defnyddiodd Warhol y lluniau gan ffotograffydd fel sail i'r gyfres flodau, a cheisiodd y ffotograffydd ei erlyn. Er gwaethaf y dadlau, parhaodd y gyfres hon o weithiau celf blodau i ffynnu mewn enwogrwydd. Mae'r gyfres hon yn enghraifft syfrdanol o baentiadau blodau modern.

Barod i Blodeuo yn y Bore – Yayoi Kusama (1989)

Arlunydd cysyniadol yw Yayoi Kusama sy'n cael ei hysbrydoli gan Swrrealaeth, Mynegiadaeth Haniaethol, Celfyddyd Bop, a Ffeministiaeth. Mae ei gwaith wedi'i drwytho â chynnwys hunangofiannol seicolegol a rhywiol a gellir ei wahaniaethu gan batrymau polka dotiau a rhwydi. Fel artist sydd wir yn defnyddio ei chelf i brosesu ei byd mewnol, mae defnydd helaeth Kusama o ddotiau polca yn deillio o rithweledigaethau plentyndod.

Heb os, gwaith Kusama yw’r lithograff hwn. Mae'r ddau flodyn sengl mewn melyn a phinc yn sefyll allan ar gefndir o ddotiau polka coch tywyll ar wyneb du. Mae arddull Kusama o beintio blodau yn atgoffa rhywun o arddull plentyn mewn ffordd fympwyol. Mae Yayoi Kusama yn cael ei gydnabod fel yr artist byw Japaneaidd mwyaf dylanwadol.

Mae gan baentiadau blodau hanes hir a diwylliannol lliwgar. O Realaeth Iseldireg, i Argraffiadaeth, i Gelfyddyd Bop, mae paentiadau blodau bob amser wedi meddiannu lle mewn mynegiant dynol. Efallai ei fod yn gyfuniad o harddwcha breuder bywyd sy’n eu gwneud yn destun poblogaidd i gynifer o artistiaid. Mae’r amrywiaeth mewn arddull artistig mor helaeth â chasgliad y ddaear hon o flodau, felly os ydych wedi mwynhau dysgu am y paentiadau hardd hyn, rydym yn eich annog i archwilio ymhellach.

rhestr o luniau blodau enwog wedi'i threfnu mewn trefn gronolegol. Gobeithiwn y bydd hyn yn eich helpu i werthfawrogi datblygiad arddulliau peintio blodau ar hyd y canrifoedd. Er mai dim ond 15 paentiad y mae'r rhestr hon yn eu cynnwys, mae artistiaid di-ri wedi peintio blodau, felly rydym yn eich annog i edrych ymhellach os oes gennych ddiddordeb. 9>

Fel un o’r artistiaid cyntaf i arbenigo mewn paentiadau blodau, roedd Bosschaert yn arloeswr ym maes trefniadau blodau hynod fanwl a bywiog. Mae'r bywyd llonydd hwn gan Brosschaert yn deillio o ddiddordeb cynyddol mewn botaneg yn yr Almaen a'r Iseldiroedd yn yr 16eg Ganrif. Roedd Bosschaert ei hun yn arlunydd blaenllaw o'r Iseldiroedd a oedd yn arbenigo mewn blodau a ffrwythau. Fel pennaeth teulu o artistiaid, gosododd Bosschaert y seiliau ar gyfer cenhedlaeth o beintwyr blodau a ffrwythau Iseldiraidd.

Mae'r rhan fwyaf o drefniadau blodau Bosschaert wedi'u paentio ar arwynebau copr ac, fel yr enghraifft hon, maent yn gymesur â manylion sy'n mor fanwl gywir fel ei fod bron yn wyddonol. Mae'r paentiad hwn yn cynnwys tiwlip melyn, carnasiwn pinc, a rhosyn gwyn ym mlaendir basged yn llawn blodau llachar. Nid yw'r blodau yn y fasged i gyd yn deillio o'r un tymor. Mae lilïau'r dyffryn, hiasinth, rhosod, anghofio-me-nots, tiwlipau, fioledau, a cyclamens yn sefyll gyda'i gilydd yn fanwl gywir.

Gweld hefyd: Celf Baróc - Arlunwyr Allweddol a Phaentiadau'r Cyfnod Baróc

Mae'r manylion syfrdanol yn Bosschaertcyflawniadau yn ein galluogi i deimlo pigo'r drain rhosyn a'r petalau sidanaidd-llyfn. Gallwch ddod o hyd i bryfed blasus yn cropian ar draws blodau, yn clwydo ar ddail, ac yn disgyn ar y tusw. Mae'r manylion, ac ni ellir pwysleisio digon, yn syfrdanol. Mae Bosschaert yn dal antenâu bach y glöyn byw a thryloywder adain gwas y neidr i berffeithrwydd.

Mae llawer o gariadon celf a haneswyr yn deall y paentiad hwn fel darluniad o freuder a byrder bywyd. Mae blodau wedi'u dewis yn dal harddwch bywyd ar y ddaear ond yn anhygoel o fyrhoedlog. Mae'r pryfed cain yn portreadu cymhlethdodau a breuder bywyd mewn ffordd hardd ond melancholy. Mae Ambrosius Bosschaert yn sicr yn un o'r arlunwyr blodau enwocaf.

Bywyd Llonydd Blodau (1614) gan Ambrosius Bosschaert; Ambrosius Bosschaert, Parth cyhoeddus, drwy Wikimedia Commons

Talch y berllan ac wylo'r Ceirios Blossoms – Katsushika Hokusai (1834)

Katsushika Hokusai yn cael ei alw'n un o artistiaid mwyaf Japan, ac mae ei ddylanwad arddull wedi ymledu o Japan ledled y byd gorllewinol. Hokusai yw'r ymarferydd enwocaf o ysgol gelf Japaneaidd Ukiyo-e. Mae llawer o weithiau Hokusai yn cynnwys adar a blodau fel hwn. Roedd Hokusai yn feistr ar waith llinell manwl gywir ond hylifol, sgil sy’n amlwg yn y print bloc pren lliw hwn. Y Coch y Berllan a'r Blodau Ceirios WyloMae print bloc pren yn rhan o gyfres Hokusai Small Flowers.

Mae'r print yn darlunio aderyn coch y berllan yn hongian ben i waered o gangen coeden geirios sy'n wylo. Mae'r goeden geirios wylo yn goeden frodorol o Japan, ac mae coch y berllan yn symbol o amddiffyniad rhag anffawd yn niwylliant Japan. Mae seremoni Blwyddyn Newydd yng nghysegrfeydd Tenjin ar draws Japan yn cynnwys coch y berllan wrth i bobl obeithio gwarchod rhag adfyd am y flwyddyn i ddod. Gallwn weld wrth y marc pinc ar frest coch y berllan ei fod yn wrywaidd. Mae gan leoliad blodau ceirios Hokusai rythm naturiol hardd wedi'i amlygu gan dablau o goch.

I'r dde o'r print lliwgar a cain, mae cerdd fer gan Raiban sy'n darllen:

Un aderyn sengl, yn wlyb gyda gwlith,

Wedi dod allan;

Ceirios y bore

Gweld hefyd: Aaron Douglas - Golwg ar Fywyd y Peintiwr Aaron Douglas

Gwaith sy'n llawn arwyddocâd diwylliannol a harddwch naturiol diymdrech, mae'r print bloc pren hwn gan Hokusai yn gynrychioliad perffaith o gelf Japaneaidd a harddwch paentiadau blodau.

Llogs in a Window – Mary Cassatt (1880-1883) <9

Mae Mary Cassat yn artist byd-enwog sy’n cael y clod am fod yn un o’r artistiaid Argraffiadol Americanaidd gwreiddiol. Er bod y rhan fwyaf o'i phaentiadau'n cynnwys y ffigwr dynol, roedd Cassatt hefyd wrth ei fodd yn peintio gerddi a thuswau. O'r 1860au ymlaen, daeth bywyd llonydd blodeuog yn fwyfwy poblogaidd gydag artistiaid yr Argraffiadwyr. Yn ystod y1880au, pan greodd Cassatt y paentiad byw hwn, daeth paentiadau blodau Argraffiadol i'w rhan eu hunain mewn gwirionedd.

Er bod paentiadau bywyd llonydd fel hwn yn brin yng ngweithredoedd Cassatt, mae llawer o'i phaentiadau'n cynnwys blodau a elfennau tirwedd. Er nad yw’n cael ei hadnabod fel un o arlunwyr blodau enwog ei chyfnod, mae’r paentiad hwn yn dystiolaeth o sgil Cassatt.

Mae’r paentiad byw hwn yn cynnwys fâs o lelogau yn eistedd ar silff ffenestr agored. Mae'r gwaith yn enghraifft wych o uchder blodau Argraffiadwyr . Mae'r fâs yn lliw wy tywyll sy'n cyferbynnu'n hyfryd â'r lelogau gwyn a porffor y tu mewn. Gyda'i thrawiadau hylif llofnod, mae Cassatt yn llwyddo i gyflwyno'r trefniant hwn fel ennyd dros dro.

Mae'r cyplau ffenestr onglog yn gwrthgyferbynnu â threfniant blodeuog sy'n ymddangos fel petai yn symudiad bywyd. Mae ffrâm y ffenestr yn ategu cromliniau llyfn y fâs. Mae naws hamddenol i'r paentiad, fel petaech wedi dod o hyd iddo wrth grwydro trwy dŷ ffrind.

Llogs in a Window (c. 1880) gan Mary Cassatt; Mary Cassatt, CC BY 2.0, trwy Wikimedia Commons

Fâs Bywyd Llonydd gyda Deuddeg Blodau Haul – Vincent van Gogh (1888)

Y talentog a Roedd yr arlunydd Argraffiadol cythryblus yn amlwg yn hoff o flodau'r haul. Mae'r bywyd llonydd hwn sy'n cynnwys blodau'r haul yn rhan o'i gyfres Arles, un o ddwy gyfres amblodau'r haul. Er bod y fâs yn dal deuddeg blodyn haul yn ôl y teitl, ail-weithiodd van Gogh y llun hwn yn ddiweddarach, ac mae'n cynnwys 15 blodyn mewn gwirionedd.

“Fâs Bywyd Llonydd gyda Deuddeg Blodau Haul” yw un o'r darluniau enwocaf o flodau a'i baentiadau mwyaf adnabyddus.

Mae llawer yn ystyried bod y blodyn haul hwn yn fywyd llonydd yn un o'r paentiadau mwyaf enwog a grëwyd yn genre hwn. Mae'r paentiad hwn hefyd yn un o'r enghreifftiau enwocaf o baentiadau blodau'r Argraffiadwyr. Mae arlliwiau melyn y blodyn haul yn treiddio i bob agwedd ar y paentiad gogoneddus hwn.

Mae cefndir glas golau yn dod â’r blodau ymlaen ac i bob pwrpas yn dod â’ch ffocws i’r blodau haul gwahanol ongl yng nghanol y cynfas. Yn y paentiad hwn, mae blodau haul van Gogh mewn cyfnodau amrywiol o fywyd a marwolaeth. Mae adleisiau o oferedd, breuder, a byrder bywyd yn treiddio drwy'r paentiad hwn.

6>Bywyd llonydd: Fâs gyda Deuddeg Blodau Haul (1888) gan Vincent van Gogh; Vincent van Gogh, Parth cyhoeddus, trwy Wikimedia Commons

Rhosau a Lilïau – Henri Fantin-Latour (1888)

Yn wahanol i'r Argraffiadwr paentiadau blodau o amgylch Henri Fantin-Latour ar y rhestr hon ac yn ystod ei oes, cymerodd Fantin-Latour agwedd fwy traddodiadol. Mae paentiadau blodeuog Fantin-Latour yn tarddu’n ôl i oes aur Realaeth.

Yn erbyn cefndir brown golau mae’n eisteddfâs wydr uchel o lilïau gwyn hir i'r dde a ffiol fyrrach o rosod pinc a gwyn i'r chwith. Mae'n ymddangos bod y fasys o faint a siâp cymharol yn adlewyrchu siapiau'r blodau sydd ynddynt. Mae'r fâs wydr tal, syth a thenau yn dal y lili gyda choesynnau estynedig a phetalau gwyn hir cain. Mewn cyferbyniad, mae'r rhosod crwn a melys yn eistedd mewn ffiol fach grwm sydd prin yn weladwy o dan y blodau.

Mae'r cyfansoddiad yn gytbwys iawn, er gwaethaf y gwahaniaeth mewn uchder rhwng y ddau drefniant blodyn. Mae coesynnau'r lili'n ymestyn yn naturiol i'r chwith dros y rhosod, gan glymu'r darn at ei gilydd. Mae Fantin-Latour yn dal y blodau a'r dŵr yn y fâs mewn manylder realistig coeth. Mae'r arlliwiau pinc cochlyd yn cyferbynnu â'r bwrdd brown tywyll isod a gwyn y lili wedi'i amlygu. Mae'r defnydd syfrdanol hwn o liw yn gwneud paentiad hynod ramantus.

Rhosau a Lilïau (1888) gan Henri Fantin-Latour; Henri Fantin-Latour, CC BY 2.0, trwy Wikimedia Commons

Irises – Vincent van Gogh (1890)

Y ffaith bod paentiadau blodau gan Mae nodwedd van Gogh ddwywaith ar y rhestr hon yn dyst i'w ddawn anhygoel i ddal harddwch bregus bywyd. Mae dwy fersiwn o'r cyfansoddiad hwn, un wedi'i gosod yn erbyn cefndir pinc meddal a chytûn a'r fersiwn llawer mwy amlwg hon. Creodd Vincent van Gogh y paentiad hwnyn ystod ei gyfnod yn ysbyty seiciatryddol Saint-Remy.

Mae'r trawiadau brwsh bywiog a gwyllt i bob golwg yn y cefndir citron llachar yn rhoi teimlad o frys a symudiad i'r paentiad hwn. Yn erbyn y cefndir gwyllt hwn saif fâs o irises fioled llachar, rhai yn codi ac yn llawn bywyd, ac eraill yn disgyn ar y bwrdd melyn isod. Mae cyferbyniad lliwiau cyflenwol llachar yn gwneud i bob un ymddangos hyd yn oed yn fwy beiddgar a llawn bywyd.

Cwblhaodd Vincent van Gogh y llun hwn yn yr ysbyty seiciatrig flwyddyn cyn ei farwolaeth. Dywedir iddo ei alw’n “ddargludydd mellt ar gyfer fy salwch”. Mae'n debyg bod y mynegiant byw o fywyd teimladwy o fewn y paentiad hwn yn teimlo iddo fel gobaith am adferiad a bywyd parhaus. Mae'r cysylltiad rhwng creadigrwydd a gwallgofrwydd yn hyfryd felancolaidd. Heddiw, rydym yn anrhydeddu’r boen y tu ôl i ddarluniau dirdynnol van Gogh o holl harddwch bywyd.

Irises (1890) gan Vincent van Gogh; Vincent van Gogh, Parth cyhoeddus, trwy Wikimedia Commons

Bouquet of Roses – Pierre-Auguste Renoir (1890-1900)

The bywiog a bu bron i rosod anferth a ddaliwyd yn y darluniad argraffiadol hwn gan Pierre-Auguste Renoir neidio oddi ar y cynfas. Er mai dim ond yn ddiweddarach yn ei fywyd y gwnaeth Renoir droi at beintio blodau, rhosod oedd ei hoff bynciau.

Mae'r paentiad olew hwn o dusw rhosod yn hynod o synhwyrus. Mae Renoir yn llyfn ac yn fywiogmae trawiadau brwsh yn dal y rhosod fel pe baent yn symudiad bywyd. Mae'r rhosod coch a pinc hardd wedi'u crefftio mewn cyfnodau amrywiol o fywyd. Mae petalau llawn a swmpus yn blodeuo allan o'r tusw tra bod un rhosyn gwywo yn gorwedd ar y bwrdd isod. Mae gan y rhosod egni sy'n ymddangos yn pelydru o'r cynfas gan roi ansawdd cyffyrddol iddynt.

Gardd Flodau – Gustav Klimt (1905)

Mae blodau lliwgar yn gyffredin. nodwedd ym mhaentiadau Gustav Klimpt, ac mae'r paentiad hwn yn enghraifft berffaith o'i waith yn ystod ei gyfnod aur. Mae'r paentiad hwn yn rhan o gyfres o baentiadau a ysbrydolwyd gan y meysydd o flodau a welodd yn Litzleberg.

Yn aml, mae haneswyr celf yn ystyried y paentiad hwn fel un o dirweddau gorau Klimpt. Mae'r paentiad yn darlunio llu o flodau sy'n ymddangos fel pe baent yn parhau oddi ar y cynfas. Mae blodau lliwgar yn llenwi'r ffrâm hon mewn dathliad hyfryd o fyd natur. Mae diffyg realaeth yn ychwanegu at swyn gwladaidd natur heb ymyrraeth ddynol. Mae'r harddwch naturiol sydd wedi'i grynhoi yn y paentiad hwn yn adleisio symbolaeth cytgord a rheoleidd-dra natur.

Blodau – Henri Matisse (1907)

Y lliwiau byw, haniaeth, a mae ansawdd dau ddimensiwn cymharol y paentiad hwn yn nodweddiadol o arddull Henri Matisse. Fe'i gelwir yn ffigwr amlwg o fewn Fauvism ac yn un o'r cyfnod modern mwyaf dylanwadol

John Williams

Mae John Williams yn arlunydd profiadol, yn awdur ac yn addysgwr celf. Enillodd ei radd Baglor yn y Celfyddydau Cain o Sefydliad Pratt yn Ninas Efrog Newydd ac yn ddiweddarach dilynodd ei radd Meistr yn y Celfyddydau Cain ym Mhrifysgol Iâl. Ers dros ddegawd, mae wedi dysgu celf i fyfyrwyr o bob oed mewn lleoliadau addysgol amrywiol. Mae Williams wedi arddangos ei waith celf mewn orielau ar draws yr Unol Daleithiau ac wedi derbyn sawl gwobr a grant am ei waith creadigol. Yn ogystal â'i weithgareddau artistig, mae Williams hefyd yn ysgrifennu am bynciau sy'n ymwneud â chelf ac yn dysgu gweithdai ar hanes celf a theori. Mae'n frwd dros annog eraill i fynegi eu hunain trwy gelf ac mae'n credu bod gan bawb y gallu i fod yn greadigol.