Paentiad "Blue Boy" gan Thomas Gainsborough - Dadansoddiad Manwl

John Williams 25-09-2023
John Williams

Cafodd y portread bron yn llawn o'r enw The Blue Boy y teitl i ddechrau Portread o Bonheddwr Ifanc a'i “ddadorchuddio” yn yr Academi Frenhinol, Llundain, yn 1770. Mae hanes y paentiad hwn wedi'i amlygu mewn glas ac mae wedi bod i ffwrdd o'i fro yn Lloegr ers bron i ganrif. Yn yr erthygl isod, rydym yn archwilio'r paentiad hwn ymhellach.

Artist Abstract: Pwy Oedd Thomas Gainsborough?

Ganed Thomas Gainsborough yn Suffolk, Lloegr mewn tref o'r enw Sudbury. Ganwyd ef ar 14 Mai 1727 a'i rieni oedd John Gainsborough, triniwr gwlân a gwehydd; ei fam oedd Mary Gainsborough ac roedd gan Thomas 10 o frodyr a chwiorydd. Roedd ganddo ddiddordeb mewn peintio o oedran cynnar ac yn ystod 1740 astudiodd yn Llundain gyda Hubert Gravelot, a oedd yn arlunydd arloesol yn y mudiad celf Rococo yn Lloegr. Astudiodd Gainsborough hefyd o dan William Hogarth.

Roedd ganddo gomisiynau amrywiol yn ei yrfa artistig a phaentiodd bortreadau, tirluniau, a chariad anifeiliaid. Disgrifiwyd arddull celf Gainsborough fel yr arddull gychwynnol a gataliodd Argraffiadaeth.

Hunanbortread (c. 1759) gan Thomas Gainsborough; Thomas Gainsborough, Parth cyhoeddus, trwy Wikimedia Commons

The Blue Boy Gan Thomas Gainsborough Mewn Cyd-destun

Byddwn yn dechrau drwy edrych yn gyntaf ar drosolwg cymdeithasol-hanesyddol byr, gan drafod pwy sydd gan y bachgen mewn glasyn defnyddio mwy o liwiau cŵl.

Gweld hefyd: Celf Llychlynwyr - Hanes Gwaith Celf Llychlynnaidd a Llychlynnaidd

Defnyddiwyd y disgrifiad hwn fel ffynhonnell bosibl o ysbrydoliaeth ar gyfer pam y peintiodd Gainsborough The Blue Boy , ond fe'i peintiodd bron i wyth mlynedd cyn “Discourse” Reynolds. felly cwestiynwyd cywirdeb y cymhelliad hwn yn eang.

Mae'n amlwg bod liw cynradd Gainsborough yn las yn y paentiad hwn, a chreodd effaith gyferbyniol â lliwiau tywyllach y cefndir, sy'n ymddangos yn cynnwys gwyrdd a brown, gyda lliwiau ysgafnach ac oerach y glas yn y blaendir. Yn ogystal, glas yw lliw y prif destun hefyd, sef y bachgen.

Aeth y cynllun lliwiau hwn yn groes i'r hyn a awgrymodd Reynolds am sut y dylai paentiadau fod.

Mewn paentiad sy'n draddodiadol dderbyniol, byddai'n well gan oruchafiaeth y glas fod yn y cefndir gyda lliwiau cynhesach yn dominyddu'r prif destun. Heb os, mynegodd Gainsborough ei dechnegau a'i ganfyddiadau ei hun yn y paentiad hwn, a dyna pam y cafodd ei adnabod fel peintiwr arloesol am ei gyfnod yn enwedig pan ddaeth yn fater o baentiadau portread.

Manylyn yn darlunio gwaith brwsh Y Bachgen Glas (c. 1770) gan Thomas Gainsborough; Thomas Gainsborough, Parth cyhoeddus, trwy Wikimedia Commons

Os edrychwn ar y brwshys ym mhaentiad Thomas Gainsborough Blue Boy byddwn yn sylwi bod yna ysgafnder i'w weld.cymhwysodd yr arlunydd ei baent, o liwiau a gwead y cymylau i liwiau a gwead y wisg las.

Mae'n bwysig cofio mai arlunydd o'r Deyrnas Unedig oedd Gainsborough, ac yntau i raddau helaeth nodweddir fel bod ag arddull celf Rococo, a darddodd yn Ffrainc. Roedd arddull Rococo yn darlunio mawredd bywyd, yn enwedig ceinder a phendefigaeth.

Gallwn synhwyro'r bywiogrwydd hwn yn y modd yr oedd arlunwyr yn peintio, pob trawiad brws wedi'i socian â chromliniau arddull. Disgrifir Rococo yn aml fel chwareus. Cawn sylwi ar sut mae Gainsborough yn cymhwyso themâu Rococo yma, ac eto y byddai ei astudiaethau o dan yr ysgythrwr, Gravelot, wedi rhoi seiliau'r arddull Rococo iddo.

A Blue Tale

<2 Mae paentiad>The Blue Boy ymhell dros 200 mlwydd oed, ac mae'n dal i gadw'r llewyrch arddull, er y dywedir nad yw'r bachgen yn y llun yn freindal. Serch hynny, mae Gainsborough wedi ein gadael gyda'i arddull unigryw a fyddai'n parhau i ysbrydoli symudiadau celf eraill ar hyd y blynyddoedd, sef Argraffiadaeth. Fodd bynnag, bu hefyd yn ysbrydoli artistiaid nodedig fel John Constable, J oseph Mallord William Turner , ac eraill.

Mae paentiad “The Blue Boy” Thomas Gainsborough wedi cael taith o ganrif. gallem ddweud, ac yn awr mae bron wedi dod yn llawn lle, yn 2022, y bydd yn dychwelyd i'w gwreiddiau yn Lloegr am gyfnod byr yn unig.cyfnod cyn iddo ddychwelyd i America eto. Er gwaetha'r traddodiadau o beintio portreadau, gadawodd Thomas Gainsborough ni gyda phaentiad, sydd wedi cael y chwedl las yn wir.

Edrychwch ar ein Blueboy beintio ar y we yma!

Cwestiynau Cyffredin

Pwy Beintiodd Blue Boy ?

Paentiwyd The Blue Boy gan yr arlunydd o’r Deyrnas Unedig, Thomas Gainsborough ym 1770. Mae’n baentiad olew ar gynfas sy’n sefyll bron yn llawn o ran maint. Mae bellach wedi'i leoli yn Llyfrgell Huntington, yr Amgueddfa Gelf, a'r Ardd Fotaneg yn San Marino, California.

Beth Yw Y Bachgen Glas Gwerth Paentio?

Prynwyd The Blue Boy gan y dyn busnes Americanaidd, Henry Edwards Huntington. Dywedir iddo brynu'r paentiad ym 1921 am $728, 800.

A oedd Pinkie Wedi'i Beintio Hefyd Gan Thomas Gainsborough?

Nid gan Thomas Gainsborough, a beintiodd Blue Boy (c. 1770) y llun Pinkie (1794). Byddai llawer yn credu ei fod oherwydd ei fod yn hongian ar draws o baentiad The Blue Boy yn Oriel Gelf Huntington ac mae'r ddau baentiad yn ymddangos yn debyg yn eu harddull. Paentiwyd Pinkie gan Thomas Lawrence, a oedd hefyd yn arlunydd Seisnig yn ystod y 18fed ganrif. Y ferch a gafodd y llysenw “Pinkie” oedd Sarah Goodin Barrett Moulton.

Pa Ffilm Enwog Wnaeth Y Bachgen Glas Ysbrydoli?

The Blue gan Thomas GainsboroughMae paentio bachgen wedi bod yn ffynhonnell ysbrydoliaeth i lawer o gyfryngau diwylliannol pop yr 21ain ganrif, gan gynnwys ffilm a theledu. Roedd yn ymddangos mewn ffilmiau fel Ghostbusters II (1989), Batman (1989), Cinderella III: A Twist In Time (2007), ac eraill. Fodd bynnag, roedd gwisg The Blue Boy yn amlwg yn ffilm y Cyfarwyddwr, Quentin Tarantino, Django Unchained (2012). Yn y ffilm hon, mae’r prif gymeriad yn gwisgo gwisg las gyda choler les wen sy’n dynwared y wisg a wisgwyd gan y bachgen ym mhaentiad Gainsborough.

credir ei fod cystal â rhai o'r ffactorau a oedd yn ymwneud â pham y peintiodd Thomas Gainsborough ef. Yna byddwn yn trafod peintio Y Blue Boyyn fwy manwl drwy edrych ar y testun a’r elfennau arddull fel lliw a brwswaith a wnaeth y paentiad yn gampwaith, ac fel y disgrifir yn aml “icon ” diwylliant pop yr 21ain ganrif. Artist Canolig
Thomas Gainsborough
Dyddiad Paentio c. 1770
Olew ar gynfas
Genre <13 Paentio portreadau
Cyfnod / Symudiad Mudiad celf Rococo
Dimensiynau 177.8 x 112.1 centimeters
Cyfres / Fersiynau Amherthnasol
Ble Mae Ei Gartref? Oriel Gelf Henry E. Huntington, San Marino, California
Beth Mae'n Werth Prynwyd gan Henry E. Huntington ym 1921 am $728, 800

The Blue Boy (c. 1770) gan Thomas Gainsborough; Thomas Gainsborough, Parth Cyhoeddus, trwy Wikimedia Commons

Dadansoddiad Cyd-destunol: Trosolwg Cymdeithasol-Hanesyddol Cryno

Pan edrychwn ar yr enwog Thomas Gainsborough Blue Boy mae paentio chwilfrydedd cyffredin yn aml yn ymwneud â phwy yw'r bachgen mewn glas. Bu rhai sy'n credu mai Jonathan Buttall ydoedd, a oedd yn ôl pob sôn yn fasnachwr caledweddmab a pherchennog cychwynnol y paentiad. Dywedir ei fod hefyd yn ffrind i deulu Thomas Gainsborough.

Fodd bynnag, mae dadl wedi bod nad portread o Jonathan Buttall oedd hwn mae'n debyg.

Yr hanesydd Awgrymodd Susan Sloman mai nai Gainsborough, Gainsborough Dupont, oedd y bachgen yn y portread. Mae'n debyg bod yr olaf yn brentis i'w ewythr a'i stiwdio gelf, ac yn fodel ar gyfer portreadau eraill a wnaed gan ei ewythr.

Astudiaeth Gwisgoedd

Y Bachgen Glas peintio credir hefyd ei fod yn astudiaeth gwisgoedd, yn tynnu'n benodol ysbrydoliaeth gan Syr Anthony van Dyck, a oedd yn cael ei adnabod fel un o arlunwyr llys enwocaf Ewrop, ar ôl peintio yn yr Eidal, yr Iseldiroedd, a Lloegr. Arlunydd Ffleminaidd oedd Van Dyck ac fe'i paentiwyd yn yr arddull Baróc.

Arloesodd Van Dyck ddarluniau portread yn ystod yr 17eg ganrif, a gwyddys ei fod yn paentio gwrthrychau ei bortreadau yn fwy hamddenol.

Mae ei arddull peintio wedi’i ddisgrifio fel “hylif” ac roedd ei bortreadau’n canolbwyntio’n aml ar wisgoedd y cyfnod, a beintiodd fel y disgrifir gan rai ffynonellau, gydag “anffurfioldeb”, ond serch hynny yn darlunio’r cyfoeth a’r cyfoeth sy’n gynhenid ​​yn y pynciau a eu gwisg.

George Villiers, 2il Ddug Buckingham, a'r Arglwydd Francis Villiers (1635) gan Anthony van Dyck; Anthony van Dyck, Parth cyhoeddus, trwy Wikimedia Commons

Roedd hwn yn dipyn ocredid bod dylanwad ar gelf Gainsborough a phaentio The Blue Boy yn un o’r enghreifftiau i anrhydeddu arddull van Dyck. Er mwyn cyfeirio a chymharu yn erbyn portreadau Thomas Gainsborough, enghraifft y cyfeirir ati yw paentiad portread van Dyck o'r enw George Villiers, 2il Ddug Buckingham, a'i Frawd yr Arglwydd Francis Villiers (1635).

Ydych chi wedi clywed am Pinkie ?

Bydd unrhyw un sy'n darllen neu'n ymchwilio i baentiad The Blue Boy yn ddi-os yn dod ar draws Pinkie (1794), sef y llun yn llythrennol ar draws The Blue Boy yn Oriel Gelf Huntington, San Marino, California. Teitl y paentiad bellach yw Sarah Goodin Barrett Moulton: “Pinkie” , sef enw’r ferch yn y paentiad; “Pinkie” oedd ei llysenw yn ei theulu.

Gweld hefyd: Argraffiadaeth Ffrengig - Ei Hanes a'i Nodweddion

Sarah Barrett Moulton: Pinkie (1794) gan Syr Thomas Lawrence; Thomas Lawrence, Parth cyhoeddus, trwy Wikimedia Commons

Pinkie wedi'i beintio gan beintiwr portreadau amlwg arall o Loegr, Syr Thomas Lawrence. Efallai y bydd llawer yn camgymryd y ddau ddarlun hwn fel rhai a wnaed gan yr un arlunydd neu fel brawd neu chwaer, ond, mewn gwirionedd, mae'r ddau yn dod o wahanol gyfnodau amser, gan gynnwys eu gwisgoedd.

Mae eu tebygrwydd agos wedi rhoi'r ddau. enwogrwydd dros y blynyddoedd ac mae rhai awduron fel William Wilson wedi eu disgrifio fel y “Romeo and Juliet of Rococoportreadaeth”.

Dychwelyd Adref Ar ôl 100 Mlynedd

Arlunydd o'r Deyrnas Unedig oedd Thomas Gainsborough ac fel y cyfryw The Blue Boy daliodd ei dreftadaeth o wreiddiau Seisnig. Yn 1921 fe'i prynwyd gan Henry Edwards Huntington, a oedd yn dod o Los Angeles. Roedd yn bennaf yn ddyn busnes rheilffordd cyfoethog, ond roedd hefyd yn casglu celf, gan brynu bachgen enwog Gainsborough mewn glas.

Gwerth peintio Y Bachgen Glas oedd $728, 800, yn ôl pob sôn, un o'r gwerthoedd uchaf a dalodd rhywun yn ystod yr amser hwnnw. Fodd bynnag, dywed rhai ffynonellau iddo gael ei werthu am $640, 000 ac eraill $728, 000; mae'n debyg i'r llun gael ei werthu ar 11 Tachwedd 1921.

Anfonwyd y llun i Galiffornia ym 1922, fodd bynnag, mae adroddiadau hanesyddol yn nodi bod llawer yn siomedig nad oedd y llun bellach yn mynd i fod yn Lloegr; cynhaliwyd arddangosfa derfynol yn yr Oriel Genedlaethol yn Llundain, ac mae'n debyg bod 90, 000 o bobl yn bresennol i'w gweld un tro olaf.

Yn ôl adroddiadau newyddion diweddar gan y Smithsonian Magazine Online, BBC News, a llawer o rai eraill, mae paentiad “Blue Boy” Thomas Gainsborough ar fin ymweld â Lloegr ym mis Ionawr 2022 - ganrif ar ôl iddo gael ei anfon i America. Bydd yn cael ei arddangos yn yr Oriel Genedlaethol eto ar 25 Ionawr 2022.

Mae yna nifer o risgiau posibl ynghlwm wrth yr ymgymeriad hwn, yn enwedig oherwydd y newidiadau mewn tymheredd ac amlygiad i lawer o elfennau pan fydd y paentiad yn mynd i fod.teithio i'r Deyrnas Unedig. Mae nifer o gadwraethwyr wedi awgrymu na ddylai'r paentiad deithio.

Dywedodd llywydd Huntington, Karen R. Lawrence, “Mae hwn yn fenthyciad digynsail, un y gwnaethom ei ystyried yn ofalus iawn. Dychmygwn mai dyma’r unig dro y bydd y paentiad yn teithio, o ystyried ei statws eiconig yn The Huntington”.

Dadansoddiad Ffurfiol: Trosolwg Cryno o Gyfansoddiad

Isod edrychwn ar beintiad Thomas Gainsborough Blue Boy yn fanylach oherwydd ei fod hefyd yn astudiaeth gwisgoedd cymaint ag yr oedd. portread. Mae’n bwysig edrych ar fanylion manylach yr hyn sy’n gwneud y deunydd pwnc mor “eiconig”. Ymhellach, roedd arddull Gainsborough o beintio hefyd yn plannu’r hadau ar gyfer yr Argraffiadwyr i ddod; roedd ei arddull peintio yn cael ei gofio fel un arloesol a chwyldroadol. Gad inni gael golwg agosach.

Pwnc

Yn llun Y Bachgen Glas , gwelwn fachgen ifanc, nai Gainsborough o bosibl, Gainsborough Dupont, yn sefyll ac yn edrych yn uniongyrchol. atom ni, y gwylwyr. Mae'n ymddangos yn dawel ac yn hyderus yn ei safiad a'i ymarweddiad. Amlygir ei ruddiau ar ei wyneb gan eu cochni a sylwn ar ei groen gweddol. Mae ganddo wallt cyrliog brown tywyll, sy'n ymddangos fel petai ychydig uwchben ei ysgwyddau.

Mae ei droed chwith (ein de) wedi'i gosod o flaen ei goes dde ac mae ei law chwith (ein ochr dde) yn gorwedd ar ardal ei glun a'i ganolgyda clogyn neu got a ddaliwyd yn ei le a'i hongian dros ei fraich. Yn ei law dde (ein llaw chwith) mae'n dal het ddu gyda phluen wen fawr ynddi a'i fraich yn hongian yn rhydd ac yn syth i lawr wrth ei ochr.

Mae'r bachgen yn gwisgo gwisg las, ac mae'r defnydd i'w weld yn sidan neu'n satin. Gallwn weld bod y wisg yn atgoffa rhywun o baentiadau Syr Anthony van Dyck ac o'r 17eg ganrif.

Manylyn o'r wisg a wisgwyd gan Y Bachgen Glas ( tua 1770) gan Thomas Gainsborough; Thomas Gainsborough, Parth cyhoeddus, trwy Wikimedia Commons

Mae'r bachgen yn gwisgo llodrau yma, sy'n awgrymu ei fod yn siŵr ei fod wedi mynd trwy'r cychwyn neu'r ddefod newid byd a elwir yn breeching, dyma oedd fel arfer pan fyddai bachgen yn wyth oed a stopio gwisgo gynau neu wisgoedd. Mae llodrau'r bachgen yn las gyda rhuban cau cywrain ychydig o dan y pen-glin.

Mae'n ymddangos ei fod yn gwisgo hosanau gwyn neu las golau yn gorchuddio hanner isaf ei goes, y mae Gainsborough hefyd wedi'i beintio â diffiniad cyhyrog fel y gwelwn cyhyr llo amlwg coes chwith y bachgen. Mae esgidiau'r bachgen yn liw brown ysgafn, hefyd gyda rhuban glas cywrain yn addurno'r top.

Yr esgidiau a wisgir gan Y Bachgen Glas (c. 1770) gan Thomas Gainsborough; Thomas Gainsborough, Parth cyhoeddus, trwy Wikimedia Commons

Mae rhan uchaf gwisg y bachgen yn cynnwys dwblt wedi'i dorri, sefwedi ei ffitio a'i gwisgo fel siaced gyda chrys oddi tano fel arfer. Roedd hefyd yn ffitio i ardal y waist. Gwelwn yma fod dwblt a llodrau’r bachgen yn cyfateb mewn lliw. Mae'n gwisgo coler les gyda trimiau addurnedig ar ei ddwbl yn ogystal â chyff les o amgylch ei arddwrn. Mae yna hefyd awgrym o is grys gwyn.

Os edrychwn ni ar gefndir y cyfansoddiad, fe welwn osodiad tirwedd. Mae'r bachgen yn sefyll ar ddarn o dir a glaswellt. Mae sawl craig yma ac acw a deiliach yn tyfu o'i gwmpas. Y tu ôl iddo mae arglawdd bychan gyda mwy o lwyni.

Yr ochr chwith a dde (yn y drefn honno) The Blue Boy (c. 1770) gan Thomas Gainsborough; Thomas Gainsborough, Parth cyhoeddus, trwy Wikimedia Commons

Wrth symud ymhellach i'r pellter byddwn yn sylwi ei bod yn ymddangos bod y draethlin a choed mwy; mae'n bosibl bod y bachgen yn sefyll ger y cefnfor. Mae'r awyr yn dywyll gryn dipyn, a dim ond awgrym o lygedyn o olau y tu ôl i'r bachgen y gallwn ei weld, o bosibl y pelydrau olaf o olau dydd.

Mae'r ffordd y peintiodd Gainsborough y cefndir yn rhoi naws a oedd mor nodweddiadol i'r paentiad. o baentiadau a wnaed yn ystod y cyfnodau Rococo a Baróc. Mae’r naws yn cael ei mwyhau ymhellach gan yr hyn sy’n ymddangos fel storm yn bragu yn yr awyr.

Gall hyn hefyd dystio i swyn Gainsborough am baentio tirluniau; dywedir bod yr artist wedi mwynhau peintio tirluniaumwy.

Lliw a Golau: Cystadleuaeth Goch

Wrth ddarllen am beintiad “eiconig” Thomas Gainsborough Blue Boy sonnir yn amlach na pheidio am y gystadleuaeth rhwng Gainsborough a Syr Joshua Reynolds, a oedd yn arlunydd portreadau amlwg arall yn ystod y 18fed ganrif, yn ogystal â sylfaenydd Academi Frenhinol y Celfyddydau, y bu'n llywydd arni gyntaf.

Dywedir bod Reynolds yn esbonio o’i wythfed “Ddiscourse” yn 1778 am y defnydd o liwiau cynnes o gymharu â lliwiau oer.

Dywedodd, yn ei “farn”, fod “masau’r golau mewn llun bob amser o liw cynnes, mellow, melyn, coch, neu wyn melynaidd, a bod y glas, bod y lliwiau llwyd, neu wyrdd yn cael eu cadw bron yn gyfan gwbl allan o'r masau hyn, a'u defnyddio yn unig i gynnal neu osod i ffwrdd y lliwiau cynnes hyn; ac i'r perwyl hwn, bydd cyfran fechan o liw oer yn ddigon. Bydded i'r ymddygiad hwn gael ei wrthdroi; bydded y goleuni yn oer, a'r lliw o'i amgylch yn gynnes.”

Hunanbortread (c. 1748) gan Syr Joshua Reynolds ; Joshua Reynolds, Parth cyhoeddus, trwy Wikimedia Commons

cymharodd Reynolds ei ddisgrifiad ag arddulliau celf glasurol Peter Paul Rubens neu Titian, yr “arlunwyr Rhufeinig a Fflorensaidd”, sydd i gyd yn gwneud “llun ysblennydd a chytûn”. Mae’r disgrifiad hwn wedi’i gyfeirio’n aml yn erbyn arddull Gainsborough, sy’n amlwg

John Williams

Mae John Williams yn arlunydd profiadol, yn awdur ac yn addysgwr celf. Enillodd ei radd Baglor yn y Celfyddydau Cain o Sefydliad Pratt yn Ninas Efrog Newydd ac yn ddiweddarach dilynodd ei radd Meistr yn y Celfyddydau Cain ym Mhrifysgol Iâl. Ers dros ddegawd, mae wedi dysgu celf i fyfyrwyr o bob oed mewn lleoliadau addysgol amrywiol. Mae Williams wedi arddangos ei waith celf mewn orielau ar draws yr Unol Daleithiau ac wedi derbyn sawl gwobr a grant am ei waith creadigol. Yn ogystal â'i weithgareddau artistig, mae Williams hefyd yn ysgrifennu am bynciau sy'n ymwneud â chelf ac yn dysgu gweithdai ar hanes celf a theori. Mae'n frwd dros annog eraill i fynegi eu hunain trwy gelf ac mae'n credu bod gan bawb y gallu i fod yn greadigol.