"Pabi Gwyllt Ger Argenteuil" gan Claude Monet - Dadansoddiad

John Williams 28-05-2023
John Williams

Bydd ei erthygl yn trafod Pabi Gwyllt Ger Argenteuil (1873) gan Claude Monet, sef un enghraifft yn unig o lawer o'i en plein air paentiadau yn darlunio ei feistrolaeth a'i gariad at liw a golau mewn cyfansoddiadau gweledol.

Crynodeb Artist: Pwy Oedd Claude Monet?

Dyddiad geni Claude Monet oedd Tachwedd 14, 1840, a bu farw Rhagfyr 5, 1926. Ganed ef ym Mharis, Ffrainc. Roedd yn un o brif artistiaid y mudiad celf Ffrengig o'r enw Argraffiadaeth, a dechreuodd ef a nifer o artistiaid y grŵp o'r enw Anonymous Society of Painters, Sculptors, and Engrafwyr. Nodweddwyd arddull Monet gan y modd yr oedd yn portreadu golau gyda’i ddefnydd o liw a gwaith brwsh. Mae rhai o'i weithiau celf enwog yn cynnwys ei gyfres o'r enw Haystacks (1890 – 1891), Cadeirlan Rouen (1892 – 1894), a Water Lilies (1840-1 926). ).

Portread o Claude Monet (1899) gan y Ffotograffydd Nadar; Nadar, Parth cyhoeddus, trwy Wikimedia Commons

Pabïau Gwyllt Ger Argenteuil (1873) gan Claude Monet yn y Cyd-destun

Byddwn yn trafod Pabi Gwyllt Ger Argenteuil gan Claude Monet yn fanylach isod, gan gynnwys dadansoddiad cyd-destunol o amgylch lle mae ei baentio a phwy yw’r ffigurau, gan edrych hefyd ar yr elfennau ffurfiol o’r ffordd y gwnaeth ei beintio, er enghraifft, ei ddefnydd o liw a gwead, a mwy.

<12 Cyfnod / Symudiad
Artist Claude Monet(1840 – 1926)
Dyddiad Paentio 1873
Canolig <4 Olew ar gynfas
Genre Paentiad Tirwedd/Genre
Argraffiadaeth
Dimensiynau (cm) 50.0 x 65.3<13
Cyfres / Fersiynau Amh.
Ble Mae Wedi Ei Gartrefi?<4 Musée d'Orsay, Paris, Ffrainc
Beth Sy'n Werth Ansicr

Dadansoddiad Cyd-destunol: Trosolwg Sosio-Hanesyddol Cryno

Paentiodd Claude Monet Pabi Gwyllt Ger Argenteuil yn 1873, sef pan oedd yn byw yn Argenteuil; symudodd yno o 1871, a dywedir iddo fyw yno am chwe blynedd. Yn ystod ei gyfnod yno cafodd ei ysbrydoli gan y tirluniau o'i amgylch o'r amgylchedd naturiol a phaentiodd nifer o olygfeydd gan gynnwys ei olew ar gynfas Argenteuil (c. 1872) a The Argenteuil Bridge (1874), ymhlith eraill.

Pont Argenteuil (1874) gan Claude Monet; Claude Monet, Parth cyhoeddus, trwy Wikimedia Commons

Roedd Argenteuil hefyd yn atyniad i Argraffiadwyr eraill fel Édouard Manet a beintiodd yr olew ar gynfas o'r enw Argenteuil (1874) a Chychod Hwylio Pierre-Auguste Renoir yn Argenteuil (1874), i enwi ond ychydig.

Bu 1874 hefyd yn flwyddyn bwysig i'r artistiaid Argraffiadol oherwydd eu bod yn dal euarddangosfa gyntaf, a oedd yn annibynnol ar y Salon Paris. Roedd mewn stiwdio a oedd yn eiddo i'r ffotograffydd Ffrengig o'r enw Nadar (ei enw llawn oedd Gaspard-Félix Tournachon.

Roedd Claude Monet yn arddangos ei baentiad maes pabi yn ystod yr arddangosfa hon.

Dadansoddiad Ffurfiol: Trosolwg o Gyfansoddiad Cryno

Mae Claude Monet yn darlunio effeithiau golau trwy elfennau celf fel lliw a gwead, archwiliad gweledol o olygfa awyr agored Bydd y dadansoddiad ffurfiol isod yn rhoi disgrifiad o'r pwnc mater a sut mae'r elfennau celf canlynol o liw, gwead, llinell, siâp, ffurf, a gofod wedi'u cyfansoddi yn y paentiad maes pabi.

Pabi Gwyllt Ger Argenteuil (1873) gan Claude Monet; Claude Monet, Parth cyhoeddus, trwy Wikimedia Commons

Mater: Disgrifiad Gweledol

Mae paentiad maes pabi Claude Monet yn darlunio cae glaswelltog a bryniog yn ymestyn dros tua hanner. o'r cyfansoddiad, ac mae'r hanner arall wedi'i leinio â choed, sy'n cyfansoddi'r cefndir gweledol a llinell y gorwel, gan gynnwys yr hyn sy'n ymddangos yn dŷ tri llawr (plasty o bosibl neu'r hyn a elwir weithiau'n fila) gyda tho coch yn y canol rhwng y coed.

Awyr las llawn cymylau yw rhan uchaf y cyfansoddiad.

Mae ochr dde’r arglawdd glaswelltog yn frith o flodau pabi coch ac yn y blaendir, mwy i’r dde, mae dau.ffigurau, gwraig, a phlentyn, y credir eu bod yn wraig a mab Monet, Camille, a Jean, yn y drefn honno, ar waelod y banc, yn wynebu ein, y gwylwyr, cyfeiriad, ac maent yn ymddangos yn y camau gweithredu o gerdded fel os byddant ar unrhyw adeg yn cerdded allan o'r ffrâm.

Pynciau Gwyllt Pabi Ger Argenteuil (1873) gan Claude Monet; Claude Monet, Parth cyhoeddus, trwy Wikimedia Commons

Ar ben yr arglawdd ar y dde mae dau ffigwr arall, gwraig, a phlentyn, yn ymddangos fel pe baent yn dechrau disgyn i lawr y bryn . Mae'n bosibl mai mamau gyda'u plant yw'r ffigurau. Mae'r wraig yn y blaendir hefyd yn dal parasol yn ei llaw dde (ein llaw chwith).

Lliw

Pabi Gwyllt Ger Argenteuil gan Claude Monet yn cynnwys y felan yn bennaf , gwyrdd, melyn, coch, a gwyn. Mae’r cae i’r chwith yn drawiadol oherwydd ei fod yn goch gan fwyaf o flodau’r pabi, tra bod gweddill y cae i’r dde mewn cymysgedd ysgafnach o wyrddni a glas. Mae'r coed yn y cefndir yn ymddangos mewn gwyrdd tywyllach, wedi'u gwrthgyferbynnu'n gytûn, a'u cydbwyso gan y glas golau â gwyn yr awyr a'r cymylau.

Lliwiau Yn y Gwyllt Pabïau Ger Argenteuil ( 1873) gan Claude Monet; Claude Monet, Parth Cyhoeddus, trwy Wikimedia Commons

Gweld hefyd: Y Llyfrau Hanes Celf Gorau - Ein Rhestr Ddarllen a Argymhellir

Gwead

Yn unol ag arddull peintio Claude Monet, mae ei strôc brwsh yn cynnwys amrywiaeth o fyrion a mân, erenghraifft, y ffigurau a'r cae, i dabs a dotiau mwy trwchus, er enghraifft, y cae pabi a'r glaswellt o'u cwmpas. Mae rhai ardaloedd hefyd yn cael eu cymhwyso'n denau fel pe bai mewn scumbles i greu gwead dail y goeden neu'r cymylau yn yr awyr.

Gweld hefyd: "The Lady of Shalott" gan John William Waterhouse - Dadansoddiad

Mae trawiadau brwsh Monets yn llawn mynegiant ac yn llawn bywyd, sy’n rhoi “argraff” i ni o olygfa feunyddiol y tu allan.

Gwead Pabi yn y Gwyllt Pabi Ger Argenteuil (1873) gan Claude Monet; Claude Monet, Parth cyhoeddus, trwy Wikimedia Commons

Llinell

Yn ôl pob sôn, mae llinell letraws yn cael ei hawgrymu gan y ddau ffigur ar yr arglawdd yn y tir canol chwith a'r ddau ffigur islaw'r arglawdd i flaendir dde'r cyfansoddiad. Mae yna hefyd linell gorwel gref a awgrymir gan y rhes o goed yn y cefndir, sy'n creu cydbwysedd rhwng yr awyr a'r ddaear.

Defnydd o Lein yn y Gwyllt Pabi Ger Argenteuil (1873) gan Claude Monet; Claude Monet, Parth cyhoeddus, trwy Wikimedia Commons

Siâp a Ffurf

Mae’n debyg mai trawiadau brwsh hylif Claude Monet sy’n pennu’r siâp a ffurf yn y paentiad maes pabi. Mae amrywiaeth o siapiau naturiol/organig yn deillio o ffurfiannau afreolaidd y cymylau, y llwyni mwy crwn sy'n gwneud y coed, a siâp petryal a thriongl y tŷ yn y cefndir.

Mae yna hefyddotiau afreolaidd llai ar y cae pabi.

Er bod y ffurf yn cael ei chyflawni'n well trwy siapiau tri dimensiwn, yn y paentiad maes pabi creodd Monet agwedd o ddyfnder trwy liwio rhai meysydd o'r cynnwys, er enghraifft , sylwch ar ffurf organig lawnach y goeden fawr, aruchel i'r chwith

Cyfansoddiad Siapiau mewn Gwyllt Pabi Ger Argenteuil (1873) gan Claude Monet; Claude Monet, Parth cyhoeddus, trwy Wikimedia Commons

Gofod

Mae'r gofod cyfansoddiadol yn cynnwys maes y pabi yn y blaendir gan gyrraedd y canoldir a'r cefndir, a ddiffinnir gan y rhes o goed a thŷ yn y cefndir. Fodd bynnag, mae Monet yn cyfansoddi'r gofod trwy roi ffocws ar y ffigurau yn y blaendir yn ogystal â'r maes pabi, sy'n dod yn brif ffocws yr olygfa. Mae'r gofod hefyd yn awgrymu'r ardal a baentiwyd gan Monet, a oedd yn ôl pob tebyg ymhellach i gefn gwlad o Argenteuil.

Maes Rhyfeddod

Mae'r erthygl hon yn trafod Pabi Gwyllt Ger Argenteuil gan Claude Monet, pan yr oedd yn ei baentio, a lle y preswyliai, yr hwn oedd yn Argenteuil ar y pryd. Trafododd hefyd arddull artistig Monet o ran yr elfennau celf, ac yn benodol sut y defnyddiodd yr elfennau o liw a gwead i greu effeithiau golau, y gellir eu gweld trwy gydol y rhan fwyaf o'i weithiau celf.

Roedd Claude Monet yn cael ei adnabod fel un o'r rhai blaenllawByddai argraffiadwyr a llawer yn dweud ei fod wedi dod yn debyg i’r mudiad celf, ac yn ddiddorol fe ysbrydolodd ei enwog “Impression, Sunrise” (1872) enw’r arddull celf. Roedd artistiaid yn peintio golygfeydd awyr agored ac yn aml yn y fan a'r lle wrth i'r foment ddigwydd, sef eiliad y mae Monet yn ei ddangos i ni yn ei baentiad maes pabi, maes o liw ac yn y pen draw rhyfeddod artistig.

Cwestiynau a Ofynnir yn Aml

Pwy Greodd y Paentiad Maes Pabi?

Cafodd y paentiad maes pabi o'r enw Wild Pabi Ger Argenteuil (1873) ei beintio gan Claude Monet, sef pan oedd yn byw ym Mharis, Ffrainc. Cafodd ei ysbrydoli gan y tirluniau naturiol a phaentiodd sawl golygfa yn darlunio testun tebyg.

Ble Mae Pabi Maes Pabi Monet yn Paentio?

Mae Pabi Gwyllt Ger Argenteuil (1873) gan Claude Monet yn y Musée d’Orsay ym Mharis, Ffrainc. Fe'i rhoddwyd i'r amgueddfa ym 1906.

Pwy Yw'r Ffigurau yn Pabi Gwyllt Ger Argenteuil gan Claude Monet?

Credir mai’r ddau ffigwr ym mlaendir Pabi Gwyllt Ger Argenteuil (1873) gan Claude Monet yw ei wraig Camille Monet a’i fab, Jean, a oedd, yn ôl pob sôn, yn gyntafanedig iddynt, a peintiodd Monet ill dau mewn cyfansoddiadau eraill fel Woman with a Parasol – Madame Monet a'i Mab (1875).

John Williams

Mae John Williams yn arlunydd profiadol, yn awdur ac yn addysgwr celf. Enillodd ei radd Baglor yn y Celfyddydau Cain o Sefydliad Pratt yn Ninas Efrog Newydd ac yn ddiweddarach dilynodd ei radd Meistr yn y Celfyddydau Cain ym Mhrifysgol Iâl. Ers dros ddegawd, mae wedi dysgu celf i fyfyrwyr o bob oed mewn lleoliadau addysgol amrywiol. Mae Williams wedi arddangos ei waith celf mewn orielau ar draws yr Unol Daleithiau ac wedi derbyn sawl gwobr a grant am ei waith creadigol. Yn ogystal â'i weithgareddau artistig, mae Williams hefyd yn ysgrifennu am bynciau sy'n ymwneud â chelf ac yn dysgu gweithdai ar hanes celf a theori. Mae'n frwd dros annog eraill i fynegi eu hunain trwy gelf ac mae'n credu bod gan bawb y gallu i fod yn greadigol.