Nike of Samothrace - Hanes Cerflunwaith y Fuddugoliaeth Asgellog

John Williams 25-09-2023
John Williams

Enwir cerflun Nike o Samothrace ar ôl yr ynys y daethpwyd o hyd iddi, i'r gogledd o Fôr Aegean. Bellach yn gartref i Amgueddfa Louvre, ni wyddys pwy a wnaeth y Fuddugoliaeth asgellog Samothrace , ond credir iddo gael ei orchymyn i gael ei adeiladu gan Demetrius Poliocretes rywbryd rhwng 295 a 290 CC. Mae'n gampwaith cerfluniol Groegaidd o'r oes Hellenistaidd ac mae'n darlunio'r dduwies Nike.

The Nike of Samothrace Cerflun

14>
Dyddiad Creu c. 295 a 290 CC
Pensaer Anhysbys
Dimensiynau 2.74 m
Nawr Cartref Amgueddfa Louvre , Paris

Mae cerflun Nike of Samothrace hefyd yn cael ei adnabod fel Buddugoliaeth asgellog Samothrace . Er iddo gael ei greu yn yr 2il ganrif CC, ni chafodd ei ailddarganfod tan y 1860au. Wedi hynny, aeth trwy sawl cyfnod o adferiadau. Gadewch i ni ddechrau gyda'r 19eg ganrif.

Nike asgellog o Samothrace , marmor Parian, ca. 190 CC, a ddarganfuwyd yn Samothrace yn 1863; Amgueddfa Louvre, Parth cyhoeddus, trwy Wikimedia Commons

Darganfod Cerflun Nike of Samothrace yn y 19eg Ganrif

O'r 6ed o Fawrth hyd at ar y 7fed o Fai, 1863, gwnaeth Charles Champoiseau, yn gweithredu yn oruchwyliwr Conswl Ffrainc, y gwaith o gloddio gweddillion yi fyny yn dod yn dechneg amlwg mewn celf Rhamantaidd a Baróc .

Cafodd y cwch a'r gwaelod eu cerflunio o farmor llwyd o chwarel Lartos yn Rhodes. Mae'r sylfaen wedi ei siapio fel bwa llestr llyngesol Hellenistaidd Groegaidd: cul a hir, wedi ei gapio o'i flaen gan ddec ymladd, sy'n gartref i'r cerflun.

Ar yr ochrau, roedd wedi cryfhau, fframiau rhwyfau ymwthio allan a oedd yn dal dwy res o rwyfau anwastad. Mae gan y cilbren siâp crwn. Dangoswyd yr ysbwriel anferth triphlyg ar waelod y bwa, yn ymyl y gwastad, a darluniwyd hwrdd llai dau lafn braidd yn uwch i fyny : yr hwn a ddefnyddid i dori cras y llestr gwrthwynebol. Roedd addurn bwa uchel a chrwm yn addurno pen y bwa. Nid yw'r rhannau coll hyn wedi'u hadfer, gan leihau edrychiad rhyfelgar y llong yn sylweddol.

Golygfa flaen chwith o gerflun Nike of Samothrace ; Fred Romero o Baris, Ffrainc , CC BY 2.0, trwy Wikimedia Commons

Swyddogaeth y Cerflun Nike of Samothrace

Cyflwynodd y duwiol eu cyn-bleidleisiau yn y cysegr, yn amrywio o y symlaf i'r mwyaf moethus yn ôl eu cyfoeth. Roedd yn ffordd i anrhydeddu'r duwiau a mynegi diolch am eu bendithion. Yn ogystal â gobaith am fodolaeth ysbrydol newydd, dywedwyd bod duwiau'r Caberi yn amddiffyn pobl a ymgorfforwyd yn eu Defodau pe baent mewn perygl ar y môr neu mewn rhyfel.

Gangan eu galw, roedden nhw'n gallu achub eu disgyblion rhag boddi ac ennill y frwydr. Yn y persbectif hwn, gellir ystyried darlun o Fuddugoliaeth yn cyrraedd bwa llong fel teyrnged i fodau’r Hen Ddwyfol yn dilyn buddugoliaeth sylweddol yn y llynges. Yn y drydedd ganrif CC, bu llawer o gyfraniadau llyngesol nodedig.

Yn y byd Groeg, er enghraifft, cofeb llynges agora yn Cyrene a Samothrace ei hun, sef “cofeb tarw” yn Nelos, y Neorion, a oedd yn cynnwys llong tua 20 metr o hyd. Darganfuwyd teyrnged o'r un math â sylfaen Samothrace, er yn llai o ran maint, ar gopa acropolis Lindos yng nghysegrfa Athena.

Dyddio Buddugoliaeth asgellog Samothrace<3

Nid yw arysgrif cysegriad y cerflun wedi'i ddarganfod. Mae archeolegwyr yn cael eu gorfodi i ddyfalu er mwyn sefydlu'r cyd-destun hanesyddol a darganfod y fuddugoliaeth llyngesol sy'n cyfiawnhau creu cyn-bleidlais arwyddocaol. Y broblem yw bod yn yr ail a'r drydedd ganrif CC. Yn ystod y cyfnod hwn, roedd rhyfeloedd llyngesol i reoli’r Môr Aegeaidd yn aml, yn gwrthwynebu’r Seleucidau yn erbyn y Pergamon.

Yn wreiddiol, cymerodd ymchwilwyr Awstria mai’r gerflun Samothrace oedd yr un a welwyd ar tetradrachm Demetrios Poliorcetes. Tybiant iddo ddefnyddio'r arian i goffau ei fuddugoliaeth yn erbyn Ptolemy I ym Mrwydr 306 CC.Salamis.

Yn seiliedig ar ysgrifau Benndorf, cerfiwyd “Buddugoliaeth asgellog Samothrace” ym mlynyddoedd olaf y bedwaredd ganrif CC gan ddisgybl i'r arlunydd Scopas.

Gweithdy ac Arddull y Cerflun

Er gwaethaf y ffaith y cwestiynwyd yn gyflym yr arysgrif honedig o enw Rhodaidd a leolir ar waelod y Victory's oherwydd ei faint cymedrol, credydwyd yr heneb gyfan i'r cerflun Rhodian. ysgol. Rhoddodd hyn derfyn ar unrhyw amheuon blaenorol ynghylch dyluniad y cerflun. Dyrchafwyd ef gan Margarete Bieber i rengoedd yr “ysgol Rhodaidd” a’r “Baróc Hellenig” ym 1955, ochr yn ochr â ffris Gigantomachy Allor Fawr Pergamon, a oedd yn cael ei nodweddu gan wydnwch canfyddiadau, disgleirdeb y draperies, a bywiogrwydd y ffigyrau.

Golygfa flaen-dde o Fuddugoliaeth asgellog Samothrace , a elwir hefyd yn Nike Samothrace , 2il- cerflun marmor ganrif CC o'r dduwies Roegaidd Nike (Victory); © Rijin S/ Comin Wikimedia

Arhosodd yr arddull hon yn Rhodes hyd oes y Rhufeiniaid, gan amlygu ei hun mewn gweithiau cywrain a anferthol megis set Laocoon neu gerfluniau Sperlonga a gredydwyd neu a arysgrifiwyd gan artistiaid Rhodaidd. Nid yr un artist sy’n gyfrifol am y blociau sylfaen a cherfiad yr heneb. Lluniwyd dwy hanner y gofeb ar y cyd ond fe'u hadeiladwyd gan ddau ar wahângweithdai. Crewyd sylfaen farmor Lartos bron yn bendant yn Rhodes, lle mae analogau.

Ymhellach, tra bod y cerflunio Rhodian mewn marmor mawr o ansawdd da, ond heb fod yn rhagorol ar gyfer ei gyfnod, nid oes analogau oherwydd deheurwydd y Nike, sy'n parhau i fod yn unigryw.

Gallai'r cerflunydd fod wedi tarddu o rywle arall, fel oedd yn arferiad gan artistiaid enwog yng nghymdeithas yr hen Roeg . Mae Buddugoliaeth asgellog Samothrace yn addasiad godidog o gofeb symudol cofeb Athena-Niké o Cyrene: ychwanegodd yr artist adenydd, estynnodd ei goes flaen i nodi symudiad, a newidiodd leoliad y fantell gyda'r arnofio. panel yn y cefn.

Mae hynny'n dod â'n harchwiliad hynod ddiddorol o'r cerflun anhygoel “Nike of Samothrace” i ben. Mae “Winged Victory of Samothrace” yn enw arall ar y cerflun “Nike of Samothrace”. Er iddo gael ei greu yn yr 2il ganrif CC, ni chafodd ei ailddarganfod tan y 1860au. Yn dilyn hynny, aeth trwy brosesau adfer lluosog. Mae'n gampwaith cerfluniol Groegaidd byd-enwog o'r cyfnod Hellenistic ac mae'n darlunio duwies buddugoliaeth Nike.

Cymerwch olwg ar ein Winged Victory of Samothrace webstori yma!

Cwestiynau a Ofynnir yn Aml

Pwy Wnaeth Fuddugoliaeth asgellog Samothrace ?

Nid yw’r blociau sylfaen a cherflun yr heneb yr un petharlunydd. Lluniwyd dwy hanner yr heneb ar y cyd ond fe'u hadeiladwyd gan ddau weithdy ar wahân. Crëwyd sylfaen marmor Lartos bron yn bendant yn Rhodes, lle mae analogau. Ar ben hynny, er bod y cerflun Rhodian mewn marmor mawr o ansawdd da ond nid yn rhagorol ar gyfer ei gyfnod, nid oes unrhyw analogau ar gyfer rhinwedd y Nike, sy'n parhau i fod yn unigryw. Mae'n bosibl bod y cerflunydd wedi tarddu o rywle arall, fel oedd yn arferol gan artistiaid enwog yn y gymdeithas Roegaidd hynafol. Bellach yn gartref i Amgueddfa Louvre, ni wyddys pwy wnaeth y Buddugoliaeth asgellog Samothrace , ond credir iddo gael ei orchymyn i gael ei adeiladu gan Demetrius Poliocretes rywbryd rhwng 295 a 290 CC

Ar gyfer beth y Crewyd Cerflun Nike Samothrace ?

Mae Fuddugoliaeth asgellog Samothrace yn gerflun Groegaidd unigryw y mae ei safle gwreiddiol yn hysbys. Fe'i crëwyd yn aberth i'r duwiau ar gyfer cysegrfa ar ynys Groegaidd Samothrace. Fe'i hadeiladwyd nid yn unig fel teyrnged i'r dduwies Victory, ond hefyd i goffáu brwydr llyngesol. Mae'n darparu ymdeimlad o symudiad a buddugoliaeth tra hefyd yn darlunio ffabrig llifo cain fel pe bai'r dduwies yn disgyn i lanio ar flaen cwch. Yn ifanc iawn, roedd y Groegiaid yn darlunio delfrydau fel Cytgord, Ffyniant, Digofaint, a Barn fel duwiau. Roedd y fuddugoliaeth ymhlith y cyntaf o'r amlygiadau hyn.

O Ba Gyfnod aArddull Ai Buddugoliaeth asgellog Samothrace ?

Mae'r Nike, a wnaed o farmor Parian, yn enghraifft ryfeddol o'r arddull emosiynol, Hellenistaidd. Mae'r draperies bywiog, yr ystum troellog, a'r cefndir dramatig yn cyfuno i gynhyrchu cyfansoddiad deinamig sy'n atgoffa rhywun o gelf Pergamon. Darganfuwyd y cerflun yn 1863 ac fe'i dadorchuddiwyd dan arolygiaeth Is-Gonswl Ffrainc i Dwrci, Charles Champoiseau, Yn y bedwaredd ganrif BCE, roedd y dull hwn o wregysu dilledyn merch ddwywaith yn eithaf cyffredin.

Noddfa'r Duwiau Mawr ar Ynys Samothrace. Ar y 13eg o Ebrill 1863, dadorchuddiodd benddelw a chorff cerflun benywaidd anferth wedi ei gerfio o farmor gwyn, ynghyd â nifer o blu a darnau dillad.

Adnabyddodd hyn fel y dduwies Victory neu Nike , a bortreadwyd yn nodweddiadol fel gwraig asgellog ym mytholeg Roeg.

Yn yr un lleoliad roedd rhyw 15 o flociau marmor llwyd enfawr, a'i siâp neu'r pwrpas y daethpwyd iddo oedd cofeb gladdu. Penderfynodd gludo'r cerflun a'r darnau i Amgueddfa'r Louvre tra'n gadael y slabiau enfawr o farmor llwyd ar y lleoliad. Wedi gadael Samothrace yn gynnar Mai 1863, glaniodd y ddelw yn Toulon ddiwedd Awst ac ym Mharis ar yr 11eg o Fai, 1864. Nike of Samothrace yn Amgueddfa Louvre; Xin Sy, CC BY 2.0, trwy Wikimedia Commons

Adrien Prévost de Longpérier, cyn-gyfarwyddwr Antiquities yn y Louvre, a ymgymerodd â'r gwaith atgyweirio cychwynnol o 1864 hyd 1866. Mae'r prif strwythur wedi'i adeiladu ar sylfaen garreg ac wedi'i orffen yn sylweddol gyda darnau ffabrig, gan gynnwys plygiadau Nike o himation sy'n ymestyn y tu ôl i'r coesau. Mae gweddill y cydrannau, sy'n cynnwys ochr dde'r penddelw a rhan sylweddol o'r adain chwith ac sy'n rhy enfawr i'w gosod ar y cerflun, yn cael eu cadw mewn storfa.

O ystyried crefftwaith rhagorol yrcerflunwaith, dewisodd Longpérier gyflwyno'r corff yn unig, a gafodd ei arddangos ymhlith y cerfluniau Rhufeinig hyd 1880, i ddechrau yn yr Ystafell Caryatid ac yna dros dro yn yr Ystafell Tiber.

Tyrfa o ymwelwyr o'u blaenau o'r Nike o Samothrace ; Michael Wittwer, CC BY-SA 4.0, trwy Wikimedia Commons

Ym 1875, bu gwyddonwyr o Awstria a oedd wedi bod yn dadorchuddio strwythurau lloches Samothrace dan arweiniad Alexander Conze ers 1870 yn archwilio'r fan a'r lle. lle y darganfu Champoiseau y Fuddugoliaeth. Brasluniodd y pensaer Alos Hauser y cerrig marmor llwyd a adawyd ar y safle a daeth i'r casgliad eu bod, o'u hadeiladu'n gywir, yn ffurfio bwa taprog llestr, a'u bod, o'u gosod ar waelod slab, yn gweithredu fel sylfaen ar gyfer y cerflun.<5

Mae tetradrachmau Demetrios Poliorcetes, a drawwyd rhwng 301 a 292 CC, yn darlunio Buddugoliaeth ar ben llong gyda gwasgariad adenydd, yn cynnig syniad gwych o'r math hwn o gerflunwaith. Ar gyfer ei rôl, mae O. Benndorf, arbenigwr mewn cerfluniau hynafol, yn gyfrifol am ymchwilio i gorff y cerflun a'r darnau a gadwyd yn y storfa yn y Louvre ac mae wedi ail-greu'r cerflun i'w chwythu'n drwmped y mae'n ei godi â'i braich dde, fel gweld ar y darn arian.

O ganlyniad, llwyddodd y ddau ddyn i greu adluniad o holl gerflun Samothrace.

Cydosod cerflun Nike o Samothrace,1879; Oregonian2012, CC BY-SA 3.0, trwy Wikimedia Commons

Mewn ymateb i'r astudiaeth hon, lansiodd Champoiseau ail fordaith i Samothrace o'r 15fed i'r 29ain o Awst, 1879, gyda'r unig bwriad i drosglwyddo cerrig y sylfaen a slab sylfaen y Victory i'r Louvre. Gadawodd y slab mwyaf heb ei gerfio o'r gwaelod ar yr ynysoedd. Dau fis yn ddiweddarach, cyrhaeddodd y blociau Amgueddfa Louvre, lle cynhaliwyd prawf gosod mewn iard ym mis Rhagfyr. O 1880 i 1883, penderfynodd Félix Ravaisson-Mollien, cyfarwyddwr yr Adran Hynafiaethau, ailadeiladu'r gofeb yn null archeolegwyr Awstria.

Ar dorso'r ffigwr, plastrododd y rhanbarth gwregys, gosododd y dde rhan o'r penddelw carreg, plastro y rhan chwith, ymunodd yr adain farmor chwith gyda strwythur metel, a phlastro yr adain dde gyfan. Nid oedd, fodd bynnag, yn ail-greu'r wyneb, na'r aelodau. Ac eithrio bwa'r cilbren sydd wedi'i ddifrodi, mae'r sylfaen siâp llong wedi'i atgyweirio a'i orffen, ond mae twll helaeth o hyd ar yr ochr uchaf. Gosodwyd y cerflun yn union ar ben y gwaelod.

Gweld hefyd: Sut i Dynnu Calon Ddynol - Dysgu Lluniadu Calon Anatomegol

Gosodwyd y gofeb gyflawn wedi hynny o'r blaen, ar ben uchaf grisiau'r Daru, sef prif risiau mawreddog yr oriel. <5

Daeth Champoiseau i Samothrace y trydydd tro yn 1891 i geisio adennill pen Nike ond bu'n aflwyddiannus. Efserch hynny, daeth â rwbel yn ôl o'r dillad a'r sylfaen, yn ogystal â rhan fechan gydag ysgythriad a darnau plastr lliw. Grisiau Daru yn Amgueddfa'r Louvre; Bradley Weber, CC BY 2.0, trwy Wikimedia Commons

Adferiadau yn yr 20fed ganrif

Ym 1924 newidiwyd arddangosfa Buddugoliaeth Asgellog Samothrace fel rhan o adnewyddiad cynhwysfawr o Amgueddfa Daru a'r grisiau, y cafodd eu grisiau eu hehangu a'u hadnewyddu. Cyflwynwyd y gofeb i fod yn gapio’r grisiau: fe’i hanfonwyd ymlaen ar y platfform i fod yn fwy amlwg o waelod y grisiau, a chafodd y cerflun ei wella ar y sylfaen gan floc carreg cyfoes 45 cm o uchder, a oedd i fod i dwyn i gof bont ymladd ar ymyl y cwch.

Hyd 2013, ni chafodd y cynllun hwn ei newid. Pan gyhoeddwyd yr Ail Ryfel Byd ym mis Medi 1939, gollyngwyd y cerflun Nike of Samothrace o'i bedestal i'w dynnu a'i guddio â rhyfeddodau eraill Amgueddfa'r Louvre. Arhosodd yn y Château de Valençay tan y Rhyddhad ac fe'i hailosodwyd ar ben y grisiau ym mis Gorffennaf 1945, yn ddianaf.

Buddugoliaeth asgellog Samothrace (Nike of Samothrace) , Amgueddfa Louvre; Pythokritos, Parth cyhoeddus, trwy Wikimedia Commons

Ym 1938, dan arweiniad Karl Lehmann, Americanwrparhaodd cloddwyr o Brifysgol Efrog Newydd i ymchwilio i gysegrfa'r Duwiau Mawr yn Samothrace. Ym mis Gorffennaf 1950, cysyllton nhw eu hymchwil â churadur y Louvre, Jean Charbonneaux, a ddatgelodd gledr llaw dde'r gofeb yn lleoliad Victory.

Gweld hefyd: Beth Yw Ffotograffiaeth Gyfoes? - Ffotograffiaeth Celf Fodern

Dau fys a gadwyd yn Amgueddfa Kunsthistorische yn Fienna ers i gloddiadau Awstria gael eu hailgysylltu â'r llaw.

Rhoddwyd y llaw a'r digidau yn ddiweddarach i Amgueddfa'r Louvre, lle maent wedi'u harddangos wrth ymyl yr heneb ers 1954. Ym 1952, dwy slab o lwyd cafodd marmor a ddefnyddiwyd i angori cychod pysgota ar y traeth o dan y safle ei adfer a'i ailadeiladu yn yr amgueddfa. Ymchwiliodd Ira Mark a Marianne Hamiaux iddynt ym 1996 a chanfod bod y darnau hyn, pan ymunwyd â hwy, yn cynnwys y bloc o'r sylfaen a daflwyd ym 1879 gan Champoiseau.

Adferiad yr 21ain Ganrif o Buddugoliaeth Asgellog Samothrace<3

O 2008 i 2014, fe ddigidodd tîm Americanaidd y cysegr cyfan er mwyn galluogi adferiad 3D. Dechreuwyd parhau â'r ymchwil i berimedr Buddugoliaeth a'r rhannau sylfaenol cymedrol a gedwir mewn cadwraeth yn 2013 a 2014, dan arweiniad B. D. Wescoat. Dechreuodd Amgueddfa Louvre atgyweirio'r heneb gyflawn gyda dau nod mewn golwg: glanhau'r holl arwynebau aflan a gwella'r edrychiad cyffredinol.

Roedd y cerflun yntynnu oddi ar ei sylfaen i'w archwilio'n wyddonol (UV, pelydrau-X, dadansoddiad marmor): canfuwyd olion paent glas ar yr adenydd a band ar waelod y fantell. Cafodd blociau’r sylfaen eu datgymalu fesul un er mwyn cael eu braslunio a’u dadansoddi.

Golygfa o’r ochr dde o dalaith Nike of Samothrace , Amgueddfa Louvre; Jon Westra o Adelaide , Awstralia, CC BY 2.0, trwy Wikimedia Commons

Cedwir atgyweiriad yr heneb o'r 19eg ganrif gydag ychydig o fanylion (culhau'r gwddf a chysylltiad y fraich chwith) , mewnosodir elfennau o gasgliad y Louvre (plu yn yr adain chwith uchaf, crychau yng nghefn y chitôn ), a chymerwyd y clamp metel y tu ôl i'r goes chwith i ffwrdd. Mae mowldiau o fân ddarnau uniad a ddarganfuwyd yn Samothrace wedi'u hymgorffori ar y sylfaen. Amnewidiwyd cast o'r bloc llongau enfawr a oedd yn weddill yn Samothrace gan sylfaen fetel ar silindr i sicrhau cydbwysedd priodol yr heneb. Pan osodir marblis y ddwy gydran ar y sylfaen, daw gwahaniaeth lliw cerrig y ddwy gydran i'r amlwg unwaith eto.

Mae'r strwythur cyfan yn cael ei ail-greu ar sylfaen gyfoes, ychydig yn bell. ar y platfform i alluogi llif ymwelwyr.

Disgrifiad o Buddugoliaeth asgellog Samothrace

Mae'r cerflun, a wnaed o farmor gwyn Parian, yn dangos Nike, adeiniog wraig,glanio ar fwa llestr. Mae Nike yn gwisgo dilledyn hir o gadach hardd gyda fflapiau wedi'u plygu a gwregys o dan y fron. Roedd dau strap bach yn ei ddal i'r ysgwyddau. Mae rhan isaf y corff wedi'i chuddio'n rhannol gan fantell drwchus, sy'n cael ei rholio i fyny ar y waistline a'r unties pan ddangosir y goes chwith lawn; y mae un pen yn disgyn rhwng y cluniau i'r llawr, tra y mae un arall, llawer llai, yn ehedeg yn agored yn y cefn.

Y mae y fantell yn llithro oddiar ei hysgwyddau, a nerth y gwynt yn unig sydd yn ei chadw ar ei choes dde. Mae'r cerflunydd wedi cynyddu'r argraffiadau o ddillad trwy arddangos cyfuchliniau'r brethyn lle mae'n cael ei wasgu yn erbyn y corff, yn arbennig ar y stumog, a lle mae'n ymgasglu mewn plygiadau wedi'u pantiau'n ddwfn gan gynhyrchu cysgod dramatig, fel rhwng y cluniau.

Mae'r rhinwedd fawr hon yn effeithio ar ystlys chwith a blaen yr heneb. Mae'r patrwm dillad ar yr ochr dde wedi'i gyfyngu i linellau sylfaenol y dillad, mewn dyluniad llawer llai cymhleth. Mae'r dduwies yn symud ymlaen, gan orffwys ar ei choes dde. Diflannodd y ddwy droed noeth i'r awyr denau. Cyrhaeddodd y droed dde y llawr, arhosodd y sawdl wedi'i godi ychydig; y droed chwith yn dal i godi yn yr awyr, y goes ymestyn yn rymus yn ôl. Nid yw'r duwdod yn cerdded; mae hi newydd orffen hedfan, ei hadenydd enfawr yn ymestyn am yn ôl.

Gwnaeth y duwdod ystum fuddugoliaethus o brynedigaeth gyda'i phenelinongl: nid oedd y llaw hon â bysedd taeniad yn cynnwys dim (na choron na thrwmped).

Nid oes unrhyw wybodaeth i ail-greu osgo braich chwith y dduwdod, a oedd yn fwyaf tebygol o gael ei gostwng a'i phlygu rhywfaint; efallai fod y duwdod wedi gafael mewn stylus ar yr ochr hon, math o fast wedi'i ddal fel tlws ar fwrdd llong y gelyn, fel y dangosir ar ddarnau arian. Bwriedir edrych ar y cerflun o dri chwarter i'r chwith, ac mae llinellau'r darn yn eithaf amlwg ohono: yn syth o'r gwddf i'r droed dde, a dechreuad arosgo o'r pen yn groeslinol ar hyd y goes chwith. Yn wahanol i gerfluniau blaenorol o'r Dwyrain Agos neu Roeg, mae'r Nike yn sefydlu cysylltiad bwriadol â'r ardal ddychmygol o amgylch y dduwies.

Adluniad enghreifftiol o gerflun Nike of Samothrace ; Précédente, CC BY-SA 4.0, trwy Wikimedia Commons

Y gwynt sydd wedi dod â hi ac y mae'n brwydro yn ei herbyn, yn ymdrechu i aros yn sefydlog - fel y nodwyd eisoes, roedd y mowntio cychwynnol wedi ei gosod ar a prow llong, newydd gyrraedd – yw cydymaith y model heb ei weld, ac mae'r gwyliwr yn cael ei orfodi i'w ddarlunio. Ar yr un pryd, mae'r ehangder mwy yn dwysáu effaith drosiadol y gwaith; cyflwynir y gwyntoedd a'r cefnfor fel symbolau ar gyfer gwrthdaro, tynged, a chymorth neu drugaredd goruwchnaturiol. Tua dwy fil o flynyddoedd yn ddiweddarach, breuddwydiodd y math hwn o ryngweithio rhwng cerflun a'r amgylchedd

John Williams

Mae John Williams yn arlunydd profiadol, yn awdur ac yn addysgwr celf. Enillodd ei radd Baglor yn y Celfyddydau Cain o Sefydliad Pratt yn Ninas Efrog Newydd ac yn ddiweddarach dilynodd ei radd Meistr yn y Celfyddydau Cain ym Mhrifysgol Iâl. Ers dros ddegawd, mae wedi dysgu celf i fyfyrwyr o bob oed mewn lleoliadau addysgol amrywiol. Mae Williams wedi arddangos ei waith celf mewn orielau ar draws yr Unol Daleithiau ac wedi derbyn sawl gwobr a grant am ei waith creadigol. Yn ogystal â'i weithgareddau artistig, mae Williams hefyd yn ysgrifennu am bynciau sy'n ymwneud â chelf ac yn dysgu gweithdai ar hanes celf a theori. Mae'n frwd dros annog eraill i fynegi eu hunain trwy gelf ac mae'n credu bod gan bawb y gallu i fod yn greadigol.