Lliw Pinc Poeth - Archwilio arlliwiau o Binc Poeth a Chyfuniadau

John Williams 30-09-2023
John Williams

I rai, gall pinc poeth ymddangos ychydig yn rhy garish, ond mae'r arlliw arbennig hwn o binc wedi dod yn dipyn o duedd mewn ffasiwn yn ddiweddar. I ddod yn fwy cyfarwydd â'r lliw hwn, byddwn yn archwilio gwahanol gyfuniadau lliw pinc poeth ymhlith ffeithiau diddorol eraill am y lliw.

Pa Lliw Yw Pinc Poeth?

Mae'r enw ei hun yn dweud llawer am y lliw, pinc poeth, mae'n disgrifio lliw sy'n sefyll allan, ac mae'n fywiog a fflachlyd. Mae pinc poeth yn arlliw o binc sydd wedi'i leoli rhywle rhwng pinc tywyll a phinc ysgafn. Wrth gymharu'r pinc ar gyfartaledd, fe welwch fod pinc poeth yn llawer mwy disglair na phinc golauach.

Gweld hefyd: Sut i Beintio Lledr - Canllaw i Ddefnyddio Paent Lledr Acrylig >
Cysgod Pinc Cod Hecs pinc Cod Lliw CMYK (%) Cod Lliw RGB Lliw Pinc
Pinc Poeth #ff69b4 0, 59, 29, 0 255, 105, 180
Pinc #ffc0cb 0, 25, 20, 0 255, 192, 203

Lliw Pinc Poeth: Briff Hanes

Gallwn fynd yn ôl i'r adeg y daeth “pinc” i gael ei adnabod fel lliw yn yr 17eg ganrif. Roedd y lliw yn gysylltiedig â blodau o'r un lliw, er enghraifft, carnations pinc hardd. Fodd bynnag, mae'r enw yn hytrach yn dod o ymddangosiad y blodau, sydd ag ymylon miniog. Roedd hyn yn gwneud i bobl feddwl am “gneifiau pincio”, sydd wedi'u cynllunio i dorri ffabrigau mewn ymyl patrwm igam ogam, adatganiad, hyd yn oed mewn dognau bach.

Os ydych am wneud argraff feiddgar a llachar, gallwch ystyried paentio'r waliau. Fodd bynnag, mae angen i chi fod yn siŵr mai dyma'r lliw cywir rydych chi am ei ddefnyddio cyn i chi ddechrau. Efallai ystyried wal acen yn lle hynny, neu mae'n haws dod ag elfennau sy'n haws eu tynnu i mewn os ydych chi'n blino ar y lliw. Meddyliwch am glustogau, rygiau, pethau taflu, a hyd yn oed soffas neu gadeiriau. Gallwch hyd yn oed ychwanegu cyffyrddiadau o binc poeth trwy ddarnau celf.

Beth bynnag a wnewch wrth ddefnyddio pinc poeth, mae'n sicr o fod yn ganolbwynt sylw. Felly, rhowch gynnig ar rywbeth newydd a phrynwch yr esgidiau pinc poeth hynny; rydych chi'n siŵr o achosi cynnwrf wrth fod mewn steil. Efallai mai pinc poeth yw'r du nesaf!

Cwestiynau a Ofynnir yn Aml

Pa Lliw Sy'n Mynd Gyda Phinc Poeth?

Mae pinc poeth yn arlliw mwy disglair o binc sy'n gweithio gyda chryn dipyn o liwiau. Mae pinc poeth yn gweithio'n arbennig o dda gyda gwyn a lliwiau eraill mwy niwtral fel du neu lwyd. I ychwanegu mwy o fywiogrwydd i gyfuniad, gellir defnyddio pinc poeth gydag arlliwiau o cyan a melyn.

Beth Yw'r Gwahaniaeth rhwng Pinc Poeth a Phinc Neon?

Mae pinc poeth a phinc neon yn arlliwiau mwy bywiog o binc. Fodd bynnag, nid ydynt yn lliwiau union yr un fath ac mae ganddynt godau hecs ar wahân. Yn gyffredinol, mae pinc neon yn lliw mwy disglair o'i gymharu â phinc poeth.

Ydy Pinc Poeth yn Lliw Poblogaidd?

Mae pinc poeth wedi dod yn lliw poblogaiddyn y blynyddoedd diwethaf, gan fod dylunwyr eisiau lliw mwy beiddgar a mwy egnïol, ac roedd pinc poeth yn ffitio'r briff yn berffaith. Mae pinc poeth wedi'i weld ar lawer o redfeydd ffasiwn, ymhlith enwogion, a dylanwadwyr, sydd wedi gwneud y lliw hyd yn oed yn fwy poblogaidd.

dyma lle mae'r gair pinc yn tarddu. Cafodd pinc poeth, fel enw lliw, ei ddogfennu gyntaf yn y 1840au, yn y cylchgrawn Prydeinig Bentley's Miscellany.

Yn gyffredinol, mae'r lliw pinc heddiw yn gysylltiedig â phopeth benywaidd, fodd bynnag, mae hyn nid oedd bob amser yn wir. Cyn yr Ail Ryfel Byd, roedd yn naturiol i ferched wisgo glas, tra bod bechgyn yn gwisgo pinc. Mae hyn oherwydd bod gan gymdeithas farn wahanol ar liw. Roedd pinc yn cael ei ystyried yn fwy o liw gwrywaidd oherwydd ei gysylltiad â choch, sef lliw a oedd yn gysylltiedig â rhyfel.

Gweld hefyd: Gwahaniaeth Rhwng Celf a Chrefft - Golwg Ar Gelf a Chrefft

Dywedir i newid mawr yn y syniad ddigwydd yn ystod yr Ail Ryfel Byd pan oedd y Trefn Almaenig Natsïaidd, lle roedd dynion hoyw yn y gwersylloedd yn cael eu gorfodi i wisgo labeli neu drionglau pinc wedi'u pinio ar eu dillad. Heddiw, mae’r symbol wedi’i hawlio gan y gymuned LHDT ac mae bellach yn symbol o falchder.

Dros y blynyddoedd, oherwydd llawer o faterion economaidd-gymdeithasol a materion eraill, mae pinc wedi dod yn lliw sy’n yn gysylltiedig yn bennaf â rhyw fenywaidd a ffeministiaeth. Mae tueddiadau ffasiwn hefyd yn mynd a dod, er enghraifft, ffasiwn yr 1980au cynnar a chysylltiadau lliw â "Barbie Pink". Yn ddiweddarach, roedd poblogrwydd lliwiau fel “Pinc y Mileniwm” ar ddechrau'r 21ain ganrif, yn ysgogi syniadau a oedd yn cynnwys amrywiaeth o arlliwiau o binc.

Mae pinc poeth yn llachar, yn syfrdanol ac yn gyfoes, a ysbrydolodd y "Barbiecore" diweddar tuedd pinc”. Mae'r amrywiaeth hwn o binc poeth wedi cael ei ganmol gan lawerenwogion, a welir ar gyfryngau cymdeithasol, a'u cymeradwyo gan ddylanwadwyr adnabyddus. Yn anffodus, nid yw wedi cael ei gymeradwyo i statws “lliw y flwyddyn” eto, ond mae'n bosibl ei fod yn rhannol gyfrifol am i Pantone ddewis “Viva Magenta” fel lliw y flwyddyn ar gyfer 2023.

Ystyr y Lliw Pinc Poeth

Yn y rhan fwyaf o achosion, mae pinc yn gysylltiedig â benyweidd-dra, ieuenctid, a rhamant, ac mae ganddo fwy o effaith tawelu. Ar y llaw arall, mae pinc poeth yn fwy egnïol, beiddgar a phryfoclyd, ac mae ganddo fwy o arwyddocâd ymosodol neu wrthryfelgar. Mae pinc poeth yn fywiog, bron yn drydanol, ac yn amlygu ymdeimlad o hyder a chryfder sy'n gwneud iddo sefyll allan.

Tonau Lliw Pinc Poeth Gwahanol

Gallwch ddod o hyd i arlliwiau amrywiol o binc poeth sydd hefyd yn dosbarthu fel lliwiau ar wahân ac yn eithaf gwahanol yn eu cyfansoddiad lliw. Isod mae rhai enghreifftiau, lle byddwch yn nodi pob cod hecs sy'n nodi lliw penodol, a chodau lliw sy'n helpu dylunwyr i ddeall cyfansoddiad pob lliw. Mae'r codau lliw RGB ar gyfer dylunwyr gwe ac yn dibynnu ar y cyfuniad o goch, gwyrdd a glas i greu lliwiau. Mae codau lliw CMYK at ddibenion argraffu, ac mae hyn yn dibynnu ar y cyfuniad o inc cyan, magenta, melyn a du i greu'r lliwiau amrywiol a welwch ar bapur.

Fuchsia

Mae'n ymddangos bod llawer yn dweud bod fuchsia a magenta yr un lliw, gyda'r un cod hecs.Fodd bynnag, dywed eraill fod fuchsia yn fwy o liw pinc-porffor, tra bod magenta yn fwy cochlyd. O ran lliwiau gwe, mae'r arlliwiau hyn yr un peth, ond wrth edrych ar pigmentau ar gyfer argraffu a phaentio, gallant ymddangos yn wahanol. O'i gymharu â fuchsia, gall pinc poeth ymddangos yn llai llachar. Felly, y prif wahaniaeth yw bod un yn fwy disglair na'r llall. Os ydych chi'n chwilio am liw sy'n sefyll allan hyd yn oed yn fwy na phinc poeth, yna fuchsia yw'r lliw i'w ddewis>Cysgod Pinc Poeth Cod Hecs Pinc Poeth Pastel Cod Lliw Pinc Poeth CMYK (%) Cod Lliw Pinc Poeth RGB Lliw Pinc Poeth Pinc Poeth #ff69b4 0, 59, 29, 0 255, 105, 180 Fuchsia #ff00ff 0, 100, 0, 0 255, 0, 255 >

Mwy o Arlliwiau o Binc Poeth

Isod mae ychydig mwy o arlliwiau o binc gyda'u henwau rhag ofn nad yw pinc poeth yn ddigon i chi. Mae'r lliwiau hyn yn amrywio mewn cysgod a thôn a gellir eu defnyddio fel dewisiadau amgen i'r lliw pinc poeth mewn unrhyw brosiect dylunio. O binc tywyll poeth i liwiau pinc ysgytwol mwy disglair.

26> Fflamio Pinc 26> Pinc ysgytwol 8>
Cysgod Pinc Poeth Cod Hecs Pinc Poeth<2 Cod Lliw CMYK (%) Cod Lliw RGB Lliw Pinc Poeth
Barbie Pinc #e0218a 0, 85, 38, 12 224,33, 138
#fc74fd 0, 54, 0, 1 252, 116, 253
#fc0fc0 0, 94, 24, 1 252, 15, 192
Rhosyn Ffrengig #f64a8a 0, 70, 44, 4 246, 74, 138
Tywyll Poeth Pinc #d90166 0, 100, 53, 15 217, 1, 102

Pa Lliw Sy'n Mynd Gyda Phinc Poeth?

Mae'r lliwiau sy'n cyd-fynd â phinc poeth yn cynnwys arlliwiau ysgafnach eraill o binc, gwyn a du. Fodd bynnag, gall hefyd weithio gyda blues tywyllach fel llynges, a gall weithio'n dda gyda arlliwiau o felyn , porffor, a cyan os ydych am wneud datganiad. Theori lliw sy'n darparu'r cyfuniadau lliw pinc poeth gorau, y gellir eu pennu gan olwyn lliw .

Lliwiau Pinc Poeth Cyflenwol

Pan fyddwch chi'n cymryd pinc poeth ac yn dod o hyd iddo ar yr olwyn lliw, mae'r lliw sydd ar draws ohono, yn cael ei adnabod fel lliw cyflenwol. Mae'r lliwiau hyn yn gyferbyniol neu'n dueddol o sefyll allan wrth edrych arnynt. O ran pinc poeth, mae cysgod ysgafn o cyan yn ei ategu. Gallwch hefyd ystyried arlliwiau eraill o cyan fel corhwyaden neu minty gwyrdd .

Cysgod Cod Hecs Cod Lliw CMYK (%) Cod Lliw RGB Lliw
Pinc Poeth #ff69b4 0, 59,29, 0 255, 105, 180
Cian Ysgafn #69ffb4<10 59, 0, 29, 0 105, 255, 180

43>

20> Lliw Pinc Poeth Cyfatebol

Gall arlliwiau eraill o binc a choch gynhyrchu palet lliw cyfatebol . Mae'r lliwiau hyn wedi'u lleoli'n agos at ei gilydd pan fyddwch chi'n cyfeirio at yr olwyn lliw. Mae'r lliwiau hyn sy'n cyd-fynd â phinc poeth fel arfer yn haws edrych arnynt ac yn ffurfio cyfuniad mwy cytûn. Gallwch hefyd ystyried gwahanol arlliwiau o borffor a phinc poeth.

44> Magenta Ysgafn 44> Coch Ysgafn
Cysgod Hecs Cod Cod Lliw CMYK (%) Cod Lliw RGB Lliw
Pinc Poeth #ff69b4 0, 59, 29, 0 255, 105 , 180
#ff69ff 0, 59, 0, 0 255, 105, 255
#ff6969 0, 59, 59, 0 255, 105, 105

Lliwiau Pinc Poeth Monochromatig

Cymryd bydd pinc poeth ac yna'n cynhyrchu amrywiadau o'r lliw hwn, o fersiynau ysgafnach i dywyllach, yn ffurfio palet lliw monocromatig. Fel y gwelwch yn y tabl, mae fersiwn goleuach yn ogystal â lliw pinc poeth mwy bywiog, fodd bynnag, mae yna lawer o amrywiadau rhyngddynt.

>
Cysgod Cod Hecs Cod Lliw CMYK (% ) Cod Lliw RGB Lliw
Pinc Poeth #ff69b4 0, 59, 29, 0 255, 105, 180
Pinc Bywiog #ff1d8e 0, 89, 44, 0 255, 29, 142
Pinc golau #ffb6da<10 0, 29, 15, 0 255, 182, 218
20> Lliwiau Pinc Poeth Triadig

Mae lliwiau triadig yn creu cyferbyniad, tebyg i liwiau cyflenwol. I ddod o hyd i'r cyfuniad lliw hwn, fe sylwch, pan fydd y tri lliw wedi'u huno, ei fod yn ffurfio triongl gydag ochrau cyfartal. Gallwch hefyd geisio cyfuno arlliwiau tywyllach o wyrdd a glas gyda phinc poeth. Gelwir cyfuniadau lliw pinc poeth eraill sy'n debyg ond sy'n cynnwys mwy na thri lliw yn gyfuniadau tetradig neu hirsgwar yn ogystal â chyfuniadau lliw sgwâr.

Cysgod Cod Hecs Cod Lliw CMYK (%) Cod Lliw RGB Lliw
Pinc Poeth #ff69b4 0, 59, 29, 0 255, 105, 180
Glas golau #69b4ff 59, 29, 0, 0 105, 180, 255
Gwyrdd golau #b4ff69 29, 0, 59, 0 180, 255, 105
66>

Gweithio Gyda'r Lliw Pinc Poeth

Efallai nad pinc poeth yw'r lliw i fynd i'r afael â'r rhan fwyaf o baentiadau, ond efallai y bydd yn dod i mewn i'r machlud, blodau neu celf haniaethol . Mae pinc poeth hefyd wedi dod yn ddatganiad ffasiwn ffasiynol a gellir ei ddefnyddio hefyd ar gyfer cynlluniau lliw dylunio mewnol.

Cymysgu Paent Acrylig Lliw Pinc Poeth

I gymysgu pinc poeth, gallwch chi ddechrau gyda phaent coch lliw, er enghraifft, alizarin rhuddgoch neu quinacridone coch. Cymerwch ychydig o'r paent coch a'i roi ar eich arwyneb cymysgu, cofiwch greu siart lliw gyda'ch cyfrannau cymysgu lliwiau. Y dewis gorau wrth gymysgu paent yw defnyddio cyllell balet.

Dewis Arlliw o Baent Gwyn

Yn debyg i'r math o baent coch, dylech ddewis y cysgod gorau o wyn , a fyddai'n wyn mwy disglair fel gwyn titaniwm. Cymerwch ychydig bach o wyn yn unig a'i gymysgu â'ch paent coch. Gallwch barhau â'r broses gymysgu, ac os oes rhaid, ychwanegu mwy o wyn yn ddiweddarach. Nid ydych am ychwanegu gormod o wyn, gan y bydd hyn yn creu mwy o binc ysgafn, na lliw pinc poeth. Cymysgwch y ddau liw yn drylwyr, ac os yw'n ymddangos bod y lliw yn dal yn rhy goch, ychwanegwch ychydig bach arall o wynnach.

Ychwanegu Peint Glas neu Baent Fioled

Ar ôl i chi fod yn fodlon â'r cymysgedd coch a gwyn, dylech gael pinc llachar. I greu mwy o binc poeth, gallwch ychwanegu ychydig o las neu fioled. Unwaith eto, dim ond ychydig bach o arian y byddwch chi'n ei ychwanegu nes i chi gyrraedd arlliw o binc poeth rydych chi'n hapus ag ef

Allwch Chi Ddefnyddio Pinc Poeth mewn Dyluniadau?

Ym mha bynnag ffordd y byddwch yn defnyddio'rlliw pinc poeth, mae'n sicr o fod yn ddewis beiddgar a chyffrous. Crëwch ddyluniadau gwefannau trawiadol sy'n sicr o helpu'ch gwylwyr i weithredu. Mae yna hefyd lawer o syniadau ffasiwn pinc poeth neu gallwch chi fynd â'ch dyluniad mewnol i lefelau newydd. Beth bynnag fo'ch dewis, gall pinc poeth wneud iddo ddigwydd, ac nid oes hyd yn oed angen llawer ohono i wneud argraff.

Pinc Poeth mewn Ffasiwn

Arlliwiau o binc, gan gynnwys pinc poeth, wedi dod yn eithaf poblogaidd dros y blynyddoedd, ac wedi ymddangos ar redfeydd ffasiwn ac wedi cael eu gwisgo gan enwogion. Gall pinc poeth yn arbennig wneud i wisg sefyll allan, a chreu datganiad neu argraff benodol. Mae pinc poeth yn cyd-fynd yn berffaith â du, brown, gwyn, a niwtralau eraill i'w dynhau, yn ogystal â glas golau mewn gwisgoedd. Mae Denim bob amser yn glasur i'w wisgo gyda phinc poeth, ymhlith lliwiau eraill. Gallwch wisgo pinc poeth mewn sawl ffordd gan gynnwys siacedi, ffrogiau, sgertiau, siwmperi, neu ategolion fel bagiau llaw ac esgidiau. gallai pinc fod ychydig yn rhy llachar i rai, felly efallai mai ei ddefnyddio fel lliw acen i ddod â lliw bywiog i mewn, fyddai'r opsiwn gorau. Mae arlliwiau o binc fel pinc poeth hefyd yn eithaf poblogaidd i'w defnyddio ar gyfer ystafell wely plentyn. Fodd bynnag, gellir defnyddio pinc poeth hefyd i gynhyrchu apêl fwy vintage o'i gyfuno â lliwiau gwyn, llwyd, du, a lliwiau eraill mwy niwtral. Bydd pinc poeth yn tynnu sylw ac yn creu a

John Williams

Mae John Williams yn arlunydd profiadol, yn awdur ac yn addysgwr celf. Enillodd ei radd Baglor yn y Celfyddydau Cain o Sefydliad Pratt yn Ninas Efrog Newydd ac yn ddiweddarach dilynodd ei radd Meistr yn y Celfyddydau Cain ym Mhrifysgol Iâl. Ers dros ddegawd, mae wedi dysgu celf i fyfyrwyr o bob oed mewn lleoliadau addysgol amrywiol. Mae Williams wedi arddangos ei waith celf mewn orielau ar draws yr Unol Daleithiau ac wedi derbyn sawl gwobr a grant am ei waith creadigol. Yn ogystal â'i weithgareddau artistig, mae Williams hefyd yn ysgrifennu am bynciau sy'n ymwneud â chelf ac yn dysgu gweithdai ar hanes celf a theori. Mae'n frwd dros annog eraill i fynegi eu hunain trwy gelf ac mae'n credu bod gan bawb y gallu i fod yn greadigol.