Lliw Peach - Archwilio arlliwiau Gwahanol o Lliw Eirin Gwlanog Ysgafn

John Williams 25-09-2023
John Williams

Pan fydd rhywun yn meddwl am liw eirin gwlanog, mae'n ein hatgoffa o liwiau meddal a phastel sy'n byrlymu ac yn tawelu i gyd ar unwaith. Gellir ystyried eirin gwlanog yn fwy o liw benywaidd, ond gellir ei ddefnyddio'n llwyddiannus mewn pob math o ddyluniadau. Er mwyn dod yn fwy cyfarwydd â'r lliw eirin gwlanog, gadewch i ni gloddio ychydig yn ddyfnach i ddarganfod pa liwiau sy'n gwneud eirin gwlanog a'r gwahanol arlliwiau o liwiau eirin gwlanog sydd ar gael.

Pa Lliw Yw Peach?

Gellir disgrifio'r rhan fwyaf o liwiau eirin gwlanog naill ai fel oren-binc ysgafn neu felyn-oren. Gall y lliw hefyd fod yn binc ysgafn neu'n oren golau o ran y fersiynau gwe o'r lliw, y gallwch ei weld isod yn y tabl. Mae'r fersiwn ysgafnach hon o eirin gwlanog yn eithaf poblogaidd yn y diwydiant dylunio mewnol.

Mae'r enw yn deillio o'r ffrwythau, sydd fel arfer yn cynnwys amrywiaeth o liwiau o felyn golau i oren , ac arlliwiau cochlyd o'r tu allan i'r tu mewn i'r eirin gwlanog, yn dibynnu ar y math o eirin gwlanog. Mae'r rhan fwyaf ohonom yn cysylltu lliw eirin gwlanog â chroen allanol eirin gwlanog, a all fod ychydig yn dywyllach ac yn fwy bywiog ei liw.

>
Peach Shade Cod Lliw Hex Peach Cod Lliw Peach CMYK (%) Cod Lliw Peach RGB Lliw Eirin Gwlanog
Peach #ffe5b4 0, 10 , 29, 0 255, 229, 180

Lliw Eirin Gwlanog: Hanes Cryno

Yr eirin gwlanog yn eithaf(%) Cod Lliw RGB Peach Lliw Eirin Gwlanog >Hufen #ffdd0 0, 1, 18, 0 255, 253, 208 Peach #ffe5b4 0, 10, 29, 0 255, 229, 180 Aur #ffd700 0, 16, 100, 0 255, 215, 0 Os ydych chi’n hoff o ddyluniadau geometrig, yna gall ychwanegu rhywfaint o liw eirin gwlanog helpu i leddfu edrychiad ymylon miniog a siapiau. Wrth gael mynediad, gallwch ddefnyddio lliw eirin gwlanog ynghyd â chopr gan fod gan y ddau arlliwiau tebyg. Felly, ystyriwch osodiadau golau copr, ynghyd â chadeiriau lliw eirin gwlanog mewn amgylchedd bwyta neu gegin.

Mae yna lawer o arlliwiau o eirin gwlanog, a gall lliwiau ysgafnach ddod â golwg gynhesach i mewn. ar gyfer ystafell oerach neu un nad yw'n derbyn llawer o olau. Mae'r lliwiau pastel eirin gwlanog lleddfol, yn gwneud lliw ymlaciol a deniadol ar gyfer ystafelloedd gwely sy'n ychwanegu rhyw fath o naws tebyg i gocŵn i'r ystafell. Mae eirin gwlanog hefyd yn lliw hwyliog i'w ddefnyddio yn ystafell wely plentyn.

Os ydych chi'n chwilio am liw hwyliog, cynnes, ond ymlaciol a chysurus, yna efallai mai'r eirin gwlanog lliw yw'r lliw i chi. Gall y gwahanol arlliwiau o eirin gwlanog ychwanegu rhywfaint o egni a chwareusrwydd i unrhyw ddyluniad, a gallwch ei gyfuno â llawer o liwiau eraill.

Cwestiynau Cyffredin

Pa Lliw Yw Peach?

Gellir disgrifio'r lliw eirin gwlanog fel oren-binc ysgafn neumelynaidd-oren golau. Fodd bynnag, pa liwiau sy'n gwneud eirin gwlanog? Wrth gymysgu lliw eirin gwlanog, gallwch ddefnyddio coch, melyn, a gwyn neu oren, coch a gwyn. Gall cymysgu pinc a melyn yn syml hefyd roi lliw eirin gwlanog i chi.

Pa Lliwiau sy'n Mynd Dda Gyda Pheach?

Mae yna dipyn o liwiau sy'n cyd-fynd â phob un. Mae lliwiau niwtral fel gwyn, du, llwyd, hufen, a beige yn mynd yn dda gydag oren. Mae cyfuniadau lliw eraill sydd hefyd yn gweithio'n gytûn ag eirin gwlanog yn cynnwys lliwiau glas yn ogystal â gwyrdd. Mae aur yn lliw poblogaidd arall sy'n cyd-fynd ag eirin gwlanog .

Gweld hefyd: Gustave Courbet - Bywgraffiad Artistig y Peintiwr Realaidd Ffrengig Hwn

Beth Yw Ystyr Lliwiau Eirin Gwlanog?

Mae lliwiau eirin gwlanog yn gynnes, ac yn dal i ddarparu egni penodol ond dim cymaint â lliwiau coch neu oren llachar . Mae'r lliw yn fwy chwareus, gydag ymyl meddalach. Mae lliwiau eirin gwlanog hefyd yn gysur, yn lleddfol, yn ddeniadol, yn gyfeillgar ac yn hapus.

boblogaidd ac wedi bod o gwmpas ers blynyddoedd lawer. Roedd yr amser y cafodd yr enw lliw ei ddogfennu gyntaf yn ôl yn 1588. Daw'r gair ei hun o peche, sef Ffrangeg Canol. Cododd y gair hwn o air Lladin, persica, sy’n golygu “o Persia”.

Fodd bynnag, mae eirin gwlanog yn dod yn wreiddiol o ranbarthau yn Tsieina.

Yn niwylliant Tsieina, mae'r eirin gwlanog yn symbol o anfarwoldeb, gan fod yna chwedl Taoist sy'n sôn am Coeden Anfarwoldeb , sydd ond yn blodeuo bob 3000 o flynyddoedd. Bydd unrhyw un sy'n dod o hyd i'r goeden ac yn bwyta'r ffrwyth ar yr adeg hon yn derbyn anfarwoldeb. Mae eirin gwlanog hefyd yn gynrychiolaeth gyfarwydd o anfarwoldeb mewn celf Tsieineaidd .

Portread Arnolfini (1434) gan Jan Van Eyck; Gennadii Saus i Segura, CC BY-SA 4.0, trwy Wikimedia Commons

Mae eirin gwlanog aeddfed yn aml hefyd yn gysylltiedig nid yn unig ag anfarwoldeb ond hefyd ag iechyd da a ffrwythlondeb. Yn y paentiad, The Arnolfini Portrait (1434), a wnaed gan yr artist Ffleminaidd, Jan Van Eyck, mae'r eirin gwlanog y gallwch eu gweld yng nghornel chwith y paentiad, yn cynrychioli ffrwythlondeb a ffrwythlondeb benywaidd. Roedd y lliw yn dueddol o fod yn y 1920au pan ddarganfuwyd drychau eirin gwlanog arlliwiedig yn gyffredin mewn gwestai moethus, cartrefi yn ogystal â chlybiau nos. Roedd Peach hefyd yn ffefryn yn y 1080au. Dros y blynyddoedd mae lliw eirin gwlanog wedi cael ei ddefnyddio ac yn dal i gael ei ddefnyddio mewn tirweddau, portreadau, a celf haniaethol , yn ogystal ag mewnllawer o fathau eraill o gelf a dylunio.

Ystyr y Lliw Eirin Gwlanog

Mae yna lawer o arlliwiau o eirin gwlanog, ac mae gan bob un ohonynt un peth yn gyffredin, maen nhw i gyd yn gynnes a chysurus lliwiau . Gall lliwiau eirin gwlanog fod yn atgoffa rhywun o'r gwanwyn a'r haf, melyster, hapusrwydd a chynhesrwydd.

Mae eirin gwlanog yn lliw cyfeillgar, calonogol, fodd bynnag, gall hefyd fod yn hwyl, yn egnïol ac yn ysbrydoledig, yn dibynnu ar y naws rydych chi'n ei ddefnyddio.

Gallwch chi hefyd ystyried mae'n lliw o dawelwch a thawelwch, a lliw sy'n ffafriol i gyfathrebu. Mae arlliwiau ysgafnach o eirin gwlanog yn fwy llawen ac nid ydynt mor egnïol nac afieithus ag oren neu goch bywiog. Mae cysylltiadau eraill yn cynnwys gwyleidd-dra, diniweidrwydd, a meddylgarwch.

Arlliwiau o Eirin Gwlanog

Byddwn yn edrych ar rai arlliwiau gwahanol o eirin gwlanog y gallwch ddod o hyd iddynt ar-lein. Mae'r lliwiau hyn yn cael eu nodi gan eu codau hecs, ac os edrychwch ymhellach, gallwch ddod o hyd i bob cod lliw RGB (coch, gwyrdd a glas) neu we a CMYK (cyan, magenta, melyn, a du) neu argraffu cod lliw. Mae'r codau lliw hyn yn darparu canrannau o liwiau sy'n ffurfio pob lliw. Trwy addasu'r canrannau, gallwch gael amrywiaeth o wahanol arlliwiau o eirin gwlanog.

Crayola Peach

Gelwir y lliw hwn hefyd yn lliw eirin gwlanog dwfn a gellir ei ddisgrifio hefyd fel oren golau. Mae'r lliw yn rhan o'r casgliad o liwiau creon Crayola. Cyn 1962, roedd y lliwa elwir yn gnawd, fodd bynnag, fe'i newidiwyd yn ddiweddarach i eirin gwlanog, mewn perthynas â'r Mudiad Hawliau Sifil.

Peach Shade Cod Hex Peach Cod Lliw CMYK Peach (%) Cod Lliw RGB Peach Lliw eirin gwlanog
Crayola Peach #ffcba4 0, 20, 36, 0 255, 203, 164

Peach Peach

Lliw eirin gwlanog hynod o ysgafn, gyda dim ond ychydig o amrywiad ar wyrdd a glas wrth ei gymharu â'r lliw eirin gwlanog Crayola uchod. Mae lliwiau eraill sy'n perthyn yn agos i bwff eirin gwlanog yn cynnwys lliw haul tywod ac oren ysgafn.

Tan Sandy >
Peach Shade Peach Cod Hecs Cod Lliw CMYK Peach (%) Cod Lliw RGB Peach Peach Lliw
Peach Puff #ffdab9 0, 15, 27, 0 255, 218, 185 #fdd9b5 0, 14, 28, 1 253, 217, 181
Oren Ysgafn #fed8b1<11 0, 15, 30, 0 254, 216, 177

26>

16> Peach Peach

Gellir disgrifio'r pinc eirin gwlanog fel coch golau, gyda chod lliw pinc eirin gwlanog RGB yn cynnwys 100 y cant coch. Gelwir y lliw cysylltiedig agosaf yn Mona Lisa.

Dim ond mân amrywiadau sydd gan y lliw hwn yng nghanrannau cod lliw pinc eirin gwlanog.

PeachCysgod Cod Hex Peach Cod Lliw CMYK Peach (%) Lliw Peach RGB Cod Lliw Eirin Gwlanog
Peach Peach #ff9a8a 0, 40, 46, 0 255, 154, 138
Mona Lisa #ff9889 0, 40, 46, 0 255, 152, 137
, 137Tywyll Peach

Mae'r eirin gwlanog tywyll yn rhan o'r teulu coch a gellir ei ddisgrifio fel coch meddal neu arlliw ysgafn o binc-goch. Mae gan y lliw ddisgleirdeb uchel a dirlawnder canolig. Gelwir yr union liw hwn hefyd yn binc Efrog Newydd. Mae'r lliw yn gweithio'n dda gyda arlliwiau o las a gwyrdd neu gwyrddlas>Cod Hex Peach Cod Lliw CMYK Peach (%) Cod Lliw RGB Peach Lliw eirin gwlanog Peach Peach #d98586 0, 39, 38, 15 217, 133, 134

Peach Beige

Dyma olau lliw eirin gwlanog, y gellir ei ddisgrifio fel lliw oren grayish ysgafnach, gyda dirlawnder uchel. Gall y lliw hefyd fod yn gysylltiedig â lliw tawel, coch eog. Mae'r lliw yn lliw paent poblogaidd ar gyfer mannau byw ac ystafelloedd gwely.

Mae'n edrych yn anhygoel o'i osod ynghyd â trim gwyn neu aur.

Peach Beige
Peach Shade Cod Hecs Peach Cod Lliw Peach CMYK (%) Cod Lliw Peach RGB PeachLliw
#f5ddc5 0, 10, 20, 4 245, 221, 197

Cyfuniadau Lliw Eirin Gwlanog

Y ffordd orau o greu cyfuniadau lliw da yw dilyn dulliau theori lliw. Mae hyn yn golygu dod i wybod beth yw olwyn lliw a sut mae pob lliw yn perthyn i'r llall ar yr olwyn lliw. Mae rhai lliwiau sy'n gweithio'n naturiol yn dda gydag eirin gwlanog yn cynnwys gwyn a lliwiau niwtral eraill fel aur, hufen, gwyn, du, llwydfelyn, llwyd, a brown.

Un o'r grwpiau lliw yn cael ei adnabod fel lliwiau cyflenwol, sef lliwiau a geir ar adrannau cyferbyniol o'r olwyn lliw. Pan gânt eu defnyddio'n agos at ei gilydd, mae'r lliwiau'n sefyll allan neu'n ffurfio cyferbyniad. Yn yr achos hwn, mae'r lliw cyflenwol ar gyfer eirin gwlanog yn las golau fel y dangosir yn y tabl isod.

Glas gwelw >
Peach Shade Cod Hecs Peach Cod Lliw CMYK Peach (%) Cod Lliw RGB Peach Lliw Eirin Gwlanog
Peach #ffe5b4 0, 10, 29, 0 255, 229, 180
#b4ceff 29, 19, 0, 0 180, 206, 255

Cyfuniadau Lliw Triadig

Cyfuniad lliw cyferbyniol arall gellir ei arsylwi fel ffurf triongl unochrog ar yr olwyn lliw. Byddwch hefyd yn cael cyfuniadau lliw eraill gyda mwy o liwiau, ar gyferenghraifft, cyfuniadau lliw sgwâr neu detradaidd.

Mae'r pedwar lliw hyn naill ai ar ffurf sgwâr neu betryal, a elwir hefyd yn gyfuniad lliw cyflenwol dwbl.

34> Cysgod Peach >
Cod Hecs Peach Cod Lliw CMYK Peach (%) Cod Lliw RGB Peach Lliw Eirinen Wlanog
Pale Violet #e5b4ff 10, 29, 0, 0 229, 180, 255
Peach<2 #ffe5b4 0, 10, 29, 0 255, 229, 180
Cyan Pale #b4ffe5 29, 0, 10, 0 180, 255, 229

Cyfuniadau Lliw Monochromatig

Amrywiadau o'r un lliw yw'r lliwiau hyn ac maent yn darparu gwahanol arlliwiau, arlliwiau ac arlliwiau o'r un lliw gwreiddiol. Fel y gwelwch isod, mae gennych chi liw eirin gwlanog tywyllach yn ogystal â goleuach sy'n tarddu o'r prif liw eirin gwlanog.

Peach
Cysgod Eirin Gwlanog Cod Lliw Hex Peach Cod Lliw CMYK Peach (%) RGB Cod Lliw Peach Lliw Eirin Gwlanog
Oren Ysgafn #ffca68 0, 21 , 59, 0 255, 202, 104 #ffe5b4 0, 10, 29, 0 255, 229, 180
Oren Eithriadol o Golau #fff7e7 0, 3, 9, 0 255, 247,231
>

Cyfuniadau Lliw Cyffelyb

Mae'r cyfuniad lliw hwn yn ymwneud â lliwiau cyfagos ar yr olwyn lliw . Felly, mae coch golau a melyn golau yn lliwiau cyfatebol wrth ymyl eirin gwlanog.

Mae'r lliwiau hyn yn bleserus i edrych arnynt ac nid ydynt yn creu cyferbyniad fel rhai cyfuniadau lliw eraill.

> 15>

Cymysgu Lliwiau Peach Gyda Phaent Acrylig

Mae paent acrylig yn eithaf poblogaidd wrth greu celf a gwneud hobïau gan ei fod yn ddiogel ac yn hawdd gweithio ag ef. Gall lliwiau eirin gwlanog helpu i greu arlliwiau croen ond gellir eu defnyddio hefyd at amrywiaeth o ddibenion eraill. Gallwch chi brynu lliw eirin gwlanog parod yn hawdd, ond mae'n well gan lawer o artistiaid greu eu lliwiau paent eu hunain.

Gallwch osod tair rhan yn wyn, tair rhan yn felyn, ac un rhan goch ar arwyneb cymysgu neu balet. Cymysgwch goch a gwyn i gael lliw pinc, ac yna cymysgwch yn y melyn i greu lliw eirin gwlanog. Gallwch hefyd greu lliw eirin gwlanog trwygan gymysgu oren, coch, a gwyn. Yn yr achos hwn, yr oren fydd y mwyafrif, tra byddwch chi'n ychwanegu symiau bach o goch ac yna gwyn i ysgafnhau'r lliw a chyflawni'r lliw rydych chi ei eisiau.

Cofiwch, wrth weithio gyda phaent, mae'n well gennych ychwanegu symiau bach wrth fynd ymlaen, a gallwch arbrofi gyda'r cymarebau i weld pa liwiau y gallwch eu cael.

Gweld hefyd:Cymhareb Aur mewn Celf - Dysgwch Sut i Ddefnyddio'r Gymhareb Aur mewn Celf

Dylunio Gyda Lliwiau Peach

Wrth ddefnyddio lliw eirin gwlanog ar gyfer dylunio mewnol neu ar gyfer unrhyw ddyluniad o ran hynny, gall weithio fel y prif liw cefndir ac fel lliw acen. Gall y lliw cynnes, hapus, diogel a deniadol fod yn ychwanegiad gwych i'r rhan fwyaf o ystafelloedd yn y cartref gan y gellir ei ddefnyddio yn yr un modd â lliwiau niwtral.

Cysgodion o eirin gwlanog yn gallu gweithio'n braf ar waliau wrth i chi ddod â lliwiau eraill i mewn i greu golwg gytûn. Gall Peach hefyd weithio'n wych fel wal acen, ynghyd â gwyn, a pheidiwch ag anghofio y gallwch chi ddod â lliwiau eirin gwlanog i mewn trwy ategolion fel clustogau, llenni, dodrefn ac eitemau eraill. Dylai cefndir llwyd a gwyn weithio'n berffaith gydag acenion eirin gwlanog.

Mae eirin gwlanog, hufen ac aur yn creu palet lliw hardd a rhamantus, sy'n ffefryn ar gyfer priodasau. Gallwch hefyd gyfuno'r lliwiau hyn i weithio mewn ystafell, efallai gan ystyried rhai glas a gwyrdd sy'n cyd-fynd yn dda ag eirin gwlanog.

Peach Shade Cod Lliw Hex Peach Cod Lliw Peach CMYK (%) Cod Lliw Peach RGB Lliw Eirin Gwlanog
Gweler Coch #ffc0b4 0, 25, 29, 0 255, 192, 180
Peach #ffe5b4 0, 10, 29, 0 255, 229, 180
Gweler Melyn #f4ffb4 4, 0, 29, 0 244, 255, 180
Peach Shade Cod Hecs Peach Cod Lliw CMYK Peach

John Williams

Mae John Williams yn arlunydd profiadol, yn awdur ac yn addysgwr celf. Enillodd ei radd Baglor yn y Celfyddydau Cain o Sefydliad Pratt yn Ninas Efrog Newydd ac yn ddiweddarach dilynodd ei radd Meistr yn y Celfyddydau Cain ym Mhrifysgol Iâl. Ers dros ddegawd, mae wedi dysgu celf i fyfyrwyr o bob oed mewn lleoliadau addysgol amrywiol. Mae Williams wedi arddangos ei waith celf mewn orielau ar draws yr Unol Daleithiau ac wedi derbyn sawl gwobr a grant am ei waith creadigol. Yn ogystal â'i weithgareddau artistig, mae Williams hefyd yn ysgrifennu am bynciau sy'n ymwneud â chelf ac yn dysgu gweithdai ar hanes celf a theori. Mae'n frwd dros annog eraill i fynegi eu hunain trwy gelf ac mae'n credu bod gan bawb y gallu i fod yn greadigol.