Lliw Hufen - Sut i Greu a Defnyddio Palet Lliw Hufen

John Williams 30-09-2023
John Williams

Mae lliwiau N eutral yn hynod boblogaidd, ac mae hufen yn perthyn i'r categori hwn. Nid yn unig y mae'n lliw hawdd gweithio gydag ef, ond mae hefyd yn mynd gyda bron unrhyw liw y gallwch chi feddwl amdano. Mae pobl yn hoff o'r lliw niwtral hwn sy'n gynnes ac yn feddal, ac mor amlbwrpas. I gael mwy o fewnwelediad i'r lliw hufen, gadewch i ni ddarganfod pa liw sy'n gwneud hufen, ynghyd â ffeithiau amrywiol eraill am y lliw hwn!

Pa Lliw Yw Hufen?

Ydi hufen yn lliw? Ydy, mae hufen yn lliw y gellir ei ddisgrifio fel melyn golau, arlliw pastel o felyn, neu fath o liw gwyn hufen. Mae'r lliw hufen yn dilyn yr un llwybr â phasteli ac mae ganddo werth neu ddisgleirdeb uchel a dirlawnder isel neu ddwysedd lliw. Fodd bynnag, os byddwch yn cynyddu ei werth neu ei ddisgleirdeb, byddwch yn y pen draw yn dod i wyn heb unrhyw anrheg melyn, nad yw'n lliw yn dechnegol.

Felly, gallwch hefyd ddweud bod hufen yn lliw all-wyn gyda melyn tannau. Mae yna lawer o wahanol arlliwiau ac arlliwiau o hufen sy'n cynnwys lefelau mwy neu lai o felyn sy'n ymddangos bron yn wyn. Yn y tabl isod, fe welwch y cod hecs hufen, sef yr hyn sy'n nodi lliw gwe. Mae'r codau lliw hufen eraill yno i helpu dylunwyr gwe neu eraill i weld y cyfansoddiad ar gyfer pob lliw.

Gweld hefyd: Sut i Deneuo Paent Acrylig - Cyfrwng ar gyfer Golchi ac Arllwysiadau

Mae cod lliw hufen RGB yn dangos maint y coch, yn ogystal â gwyrdd a glas dan sylw i gynhyrchu'r hufen lliw. Lliw hufen CMYKsydd â golwg llawer mwy melyn sy'n gallu cynhesu ystafell yn hawdd. Yn gyffredinol, gellir defnyddio pob lliw hufen fel eich lliw sylfaenol, a all helpu i ategu unrhyw ddewis lliw arall.

Defnyddir yr hufen lliw yn aml fel paent wal ac ar nenfydau ac fel lloriau, ond gallwch hefyd ddod â yn y lliw yn fwy cynnil gyda dodrefn ac ategolion eraill fel offer, celf wal, clustogau, a llenni, ymhlith eitemau eraill. Nid yw lliwiau hufen byth yn mynd allan o ffasiwn, felly mae'n hawdd eu defnyddio fel eich lliw sylfaenol, felly dyma rai awgrymiadau y gallwch eu defnyddio ar sut i steilio ystafell gan ddefnyddio hufen.

 • I ychwanegu ychydig o ddiddordeb hefyd fel dyfnder, ystyriwch ddefnyddio gwahanol arlliwiau o hufen .
 • Ymgorfforwch elfennau pren naturiol i helpu i wella'r edrychiad naturiol a chreu apêl fwy croesawgar.
 • <44

  • > Chwarae gyda gwahanol ddeunyddiau a gweadau gan ddefnyddio tecstilau fel rygiau neu lenni. Hefyd, mae'n hawdd cyfuno gwiail a rattan gyda hufen.
  • Gallwch gyfuno'r gwahanol ddeunyddiau a gweadau i greu effaith mwy haenog .
  • Ychwanegu mwy o bwysedd lliwiau gyda hufen i greu mwy o ofod deinamig.

  Mae lliwiau hufen yn addasadwy ac yn hawdd gweithio gyda nhw, a gallwch chi eu paru â llawer o liwiau. Fe welwch hefyd amrywiaeth o arlliwiau o'r lliw anhygoel hwn. Gan fod cymaint o fanteision i ddefnyddio'r lliw niwtral hwn, nid yw'n anodd gweld pam ei fod fellypoblogaidd!

  Cwestiynau a Ofynnir yn Aml

  Ydy Hufen yn Lliw?

  Pa liw yw hufen? Yn dechnegol nid lliw yw gwyn; fodd bynnag, lliw yw hufen. Mae hyn oherwydd bod gan yr hufen islws melynaidd. Felly, gallwch chi ddweud bod hufen naill ai'n arlliw o felyn, neu fe allech chi hyd yn oed ddweud y gall fod yn arlliw o wyn.

  Beth Mae Lliw'r Hufen yn ei Gyfleu?

  Mae ystyr lliw hufen yn eithaf syml; mae'r lliw hwn yn gynnes, yn cyfleu ymdeimlad o gysur, ac yn helpu i greu effaith lleddfol. Mae'r lliw hwn hefyd yn cyfleu ymdeimlad o burdeb a cheinder ac mae'n gysylltiedig â dibynadwyedd.

  Pa Lliwiau sy'n Gweithio Orau Gyda Hufen?

  Mae'r lliw hufen yn ddefnyddiol ac yn gweithio'n ddi-dor gyda llawer o liwiau gwahanol. Gan ei fod yn lliw niwtral, mae'n paru orau â niwtralau eraill fel gwyn, brown, du, llwyd a beige. Hefyd, gall arlliwiau o las ychwanegu cyferbyniad hardd wrth eu paru â hufen.

  mae cod yno ar gyfer y rhai sy'n dymuno argraffu rhywbeth ac sy'n cynnwys pigmentau inc, yn wahanol i'r lliwiau gwe sy'n cael eu pennu trwy gyfuno gwahanol liwiau golau. Ar gyfer argraffu, y lliwiau a ddefnyddir yw cyan, magenta, melyn, a du. >
  Cysgod Cod Hecs Cod Lliw CMYK (%) Cod Lliw RGB Lliw
  Hufen #ffdd0 0, 1, 18, 0 255, 253, 208

  Lliw Hufen: Hanes Cryno

  O ble mae'r enw ar y lliw hufen yn dod? Mae’n eithaf hunanesboniadol, gan fod yr hufen yn gynnyrch llaeth sy’n cael ei gynhyrchu gan wartheg yn y pen draw. Mae'r planhigion neu'r glaswellt y mae'r buchod yn ei fwyta yn gyfoethog o'r hyn a elwir yn pigmentau carotenoid melyn, ac mae'r pigmentau hyn yn glanio yn y llaeth ffres a geir gan y buchod. Po uchaf yw'r cynnwys braster, y mwyaf o arlliw melyn fydd gan y llaeth. Yna gellir ei wneud yn hufen a menyn, sydd â naws melyn nodedig.

  Mona Lisa (1503) gan Leonardo da Vinci; Leonardo da Vinci, Parth cyhoeddus, trwy Wikimedia Commons

  Dogfennwyd y tro cyntaf i hufen gael ei ddefnyddio fel lliw a enwir yn 1590. Mae'r lliw hufen wedi cael ei ddefnyddio i greu amrywiaeth o groen arlliwiau mewn paentiadau ac fe'i defnyddir ochr yn ochr â lliwiau cryfach eraill ar gyfer cyferbyniad. Ystyriwch y Mona Lisa (1503) gan Leonardo da Vinci, lle byddwch yn dod o hyd i amrywiaeth o liwiau ococh i felan, yn ogystal â melyn a llachar arlliwiau cnawd neu groen. Defnyddir y lliw hufen yn helaeth yn y ffurf gelfyddydol a elwir yn anime, ffurf Japaneaidd o luniadu â llaw neu gymeriadau animeiddio a gynhyrchir gan gyfrifiadur.

  Gweld hefyd: Sut i Dynnu Ysgubor - Creu Braslun Ysgubor Gwych

  Lliw Hufen Ystyr

  Mae hufen yn gyfuniad o wyn a melyn sy'n arddangos nodweddion y ddau liw hyn. Mae'r lliw gwyn hufen yn cynnes , yn gysur, yn lleddfol ac yn tawelu. Gall y lliw hwn hefyd fod yn soffistigedig, a chain, ac mae'n gysylltiedig â dibynadwyedd, purdeb, heddwch, gostyngeiddrwydd, didwylledd a sefydlogrwydd.

  Mae'r lliwiau hufen amrywiol yn darparu apêl fwy benywaidd ar y cyfan a gallant ychwanegu ychydig o ramant at balet lliw hufen.

  Arlliwiau Hufen

  Nid oes rhaid i chi gadw at un lliw, oherwydd gall yr hufen lliw ddod mewn amrywiaeth o arlliwiau a thonau gwahanol. Gall rhai fod yn eithaf melyn neu dywyll eu golwg, tra bod eraill yn pwyso mwy tuag at wyn. Fodd bynnag, maent i gyd yn rhannu isleisiau cynnes, melynaidd. Gadewch i ni edrych ar un neu ddau arlliw o hufen.

  Beige

  Mae beige yn lliw niwtral poblogaidd arall a gall fod a ddisgrifir fel melyn llwyd golau. Hufen, gallwch hefyd ddweud ei fod yn arlliw pastel gydag is-dôn o felyn ac awgrym o binc. Mae gan beige fwy o islais melyn a llwyd, bron fel gwlân heb ei gannu.

  Felly, er efallai eu bod wedi drysu rhwng ei gilydd, mae yna wahaniaethau cynnilac mae codau hecs llwydfelyn a hufen ar wahân.

  <12
  Cysgod Cod Hecs Cod Lliw CMYK (%) Cod Lliw RGB Lliw
  Hufen #ffdd0 0, 1, 18, 0 255, 253, 208
  Beige #f5f5dc 0, 0, 10, 4 245, 245, 220

  Cregyn wy

  Mae'r lliw hwn yn debyg i du allan neu blisgyn wy cyw iâr, a dyna pam yr enw plisgyn wy. Gellir disgrifio'r lliw fel melyn llwyd golau a gellir ei ystyried hyd yn oed yn fwy o arlliw o wyn . Mae Eggshell yn liw gwyn, cynnes a golau niwtral a ddefnyddir yn aml fel paent mewnol. Cod Hecs Cod Lliw CMYK (%) Cod Lliw RGB Lliw Hufen #ffdd0 0, 1, 18, 0 255, 253, 208 > Eggshell #f0ead6 0, 3, 11, 6 240, 234, 214 >

  Eurrod golau

  Mae'r lliw hwn yn lliw melyn meddal iawn, sy'n dod o'r lliw gwialen euraidd sy'n arlliw dyfnach a chryfach o felyn. Daw'r enw o'r blodyn sydd â llawer o ddefnyddiau meddyginiaethol yn ogystal â defnyddiau eraill.

  >
  Cysgod Côd Hecs Cod Lliw CMYK (%) Lliw RGBCod Lliw
  Hufen #ffdd0 0, 1, 18, 0 255, 253, 208
  Golden euraidd golau #eee8aa 0, 3, 29, 7 238, 232, 170

  Pa Lliwiau sy'n Mynd Gyda Hufen?

  Mae lliwiau hufen yn eithaf amlbwrpas a gallant fynd gyda nifer o wahanol liwiau, a dyna sy'n ei wneud yn lliw niwtral poblogaidd. Gallwch ei baru ag arlliwiau eraill o hufen a melyn neu greu palet lliw hufen mwy beiddgar gyda choch neu binc, glas a gwyrdd. Fel lliw niwtral, bydd hufen bob amser yn gweithio'n wych gyda niwtraliaid eraill fel gwyn, brown, llwyd, du, a beige. Gadewch i ni fynd ag ef ymhellach a threiddio i ychydig o ddamcaniaeth lliw, lle bydd yr olwyn liw yn helpu i ddarparu cyfuniadau lliw amrywiol.

  Lliwiau Hufen Cyflenwol

  20>

  Wrth gymryd y ddamcaniaeth lliw i ystyriaeth, a deall ychydig am yr olwyn lliw, byddwch yn gallu dod o hyd i gyfuniadau cyflenwol a chyfuniadau eraill. Felly, os ydych chi'n cymryd hufen, sydd â thaniad melyn, a'ch bod chi'n mynd i'r olwyn lliw, mae'r lliw yn uniongyrchol ar y pen arall yn gyflenwol. Yn yr achos hwn, mae'n las golau, golau, neu pastel . Ochr yn ochr, mae'r lliwiau hyn yn sefyll allan neu'n creu cyferbyniad hardd.

  Yn union fel y gallwch chi ddefnyddio gwahanol arlliwiau o hufen, gallwch chi hefyd roi cynnig ar wahanol arlliwiau o las. Er enghraifft, ystyriwch hufen a llyngesglas.

  Cysgod
  Cod Hecs Cod Lliw CMYK (%) Cod Lliw RGB Lliw
  1>Hufen #ffdd0 0, 1, 18, 0 255, 253, 208
  Gwellas Glas #d0d2ff 18, 18, 0, 0 208, 210, 255
  Navy Blue #000080 100, 100, 0, 50 0 , 0, 128

  Lliwiau Hufen Cyfatebol

  Gellir ystyried bod pob lliw cyfagos ar yr olwyn liw yn cyfateb. Unwaith eto, gellir ystyried yr hufen lliw yn arlliw o felyn, felly gall gwahanol arlliwiau o oren a gwyrdd weithio'n gytûn ag hufen, gan greu palet lliw hufen tawel a dymunol. Eto, ystyriwch arlliwiau eraill, er enghraifft, cwrel, arlliw tywyllach o oren, neu gorhwyaden, arlliw tywyllach o wyrdd.

  > Cwrel >
  Cysgod <11 Cod Hecs Cod Lliw CMYK (%) Cod Lliw RGB Lliw
  Hufen #ffdd0 0, 1, 18, 0 255, 253, 208
  Gweler Oren #ffe6d0 0 , 10, 18, 0 255, 230, 208
  Gwyrdd golau # eaffd0 8, 0, 18, 0 234, 255, 208 #ff7f50 0, 50, 69, 0 255, 127, 80
  Corhwyaden #008080 100, 0, 0, 50 0,128, 128

  Lliwiau Hufen Triadig

  Y cyfuniad lliw hwn yn defnyddio tri lliw, y gellir eu lleoli ar yr olwyn lliw fel amlinelliad triongl unochrog. Mae'r lliwiau hyn hefyd yn creu cyferbyniad ac yn tynnu'ch sylw, er bod y rhain yn lliwiau ysgafnach felly dim cymaint â lliwiau mwy bywiog. Unwaith eto, gallwch chi roi cynnig ar arlliwiau mwy bywiog eraill, er enghraifft, lafant.

  Nid yw mor fywiog ag arlliwiau eraill o borffor, ond mae'n darparu mwy o wrthgyferbyniad.

  Cysgod Hufen > >
  Cod Hecs CMYK Lliw Cod (%) Cod Lliw RGB Lliw
  #ffdd0 0, 1, 18, 0 255, 253, 208
  Pale Magenta #fdd0ff 1, 18, 0, 0 253, 208, 255
  Pale Cyan #d0fffd 18, 0, 1, 0 208, 255 , 253
  Lafant #a6a6ed 30, 30, 0, 7<11 166, 166, 237

  Lliwiau Hufen Unlliw

  Mae'r cyfuniad lliw hwn yn un o'r rhai hawsaf i weithio ag ef. , gan nad oes rhaid i chi boeni os yw'r lliwiau'n mynd gyda'i gilydd. Mae'r math hwn o balet lliw hufen yn cynnwys un lliw fel hufen ac yna'n defnyddio gwahanol arlliwiau ac arlliwiau o'r un lliw. Felly, byddwch yn glanio gyda fersiynau tywyllach a lliwiau ysgafnach mewn lliwpalet.

  Cysgod Hufen >
  Cod Hecs Cod Lliw CMYK (%) Cod Lliw RGB Lliw
  #ffdd0 0, 1, 18, 0 255, 253, 208
  Melyn Ysgafn #fffa84 0, 2, 48, 0 255, 250, 132
  Gwyn #ffffff 0, 0, 0, 0 255, 255, 255
  > Pa Lliw Sy'n Gwneud Paent Acrylig Hufen?

  Wrth beintio, yr hufen lliw yn aml yw'r lliw arferol ar gyfer arlliwiau croen. Ffordd syml o gyflawni paent lliw hufen yw cymysgu ychydig bach o felyn i waelod gwyn. Bydd y gwyn yn pylu ymddangosiad y melyn. Fodd bynnag, pa liw bynnag yr ydych yn ceisio ei gymysgu, mae'n well cael dealltwriaeth sylfaenol o theori lliw. Byddwch yn dysgu popeth am liwiau cynradd, uwchradd, a trydyddol , a beth yw olwyn lliw. Byddwch hefyd yn dysgu am ogwydd lliw neu dymheredd, ymhlith gwybodaeth angenrheidiol arall. Byddwch yn dysgu y gallwch chi gymysgu amrywiaeth o liwiau gwahanol trwy ddefnyddio'ch tri lliw sylfaenol yn unig.

  Hefyd, wrth gymysgu, mae'n well gwneud hynny cymysgwch ychydig bach o baent tywyllach gyda phaent ysgafnach. Dylech hefyd nodi y gall lliw hufen edrych yn wahanol, yn dibynnu ar y lliw y mae'n cael ei baru. Mae hefyd yn syniad da cadw siart lliw o'ch cymysguarbrofion, i gofnodi'r cyfrannau lliw gwahanol a ddefnyddiwch. Mae yna wahanol liwiau paent hufen y gallwch eu prynu yn y siop, ac yna eu haddasu gartref i greu'r lliw hufen perffaith sy'n gweddu i'ch anghenion, neu gallwch roi cynnig ar y syniadau canlynol i gymysgu paent acrylig lliw hufen.

  • Gallwch geisio cymysgu paent brown amrywiol fel sienna amrwd neu ocr melyn gyda phaent gwyn titaniwm. Cofiwch ychwanegu ychydig bach o frown i'r gwyn.
  • Yn lle gwyn titaniwm, ceisiwch ddefnyddio titaniwm llwydfelyn, sy'n wyn cynnes, niwtral. Yna gallwch chi gymysgu mewn gwyn ychwanegol ar gyfer fersiynau lliw hyd yn oed yn ysgafnach.
  • Fel y soniwyd, mae llawer o baent tôn croen ar gael. Yna gallwch chi gymysgu mewn gwyn, sienna amrwd, neu ocr melyn i greu amrywiaeth o arlliwiau hufen.

  Lliwiau Hufen mewn Dyluniadau Ffasiwn a Mewnol

  Mae hufen yn lliw sy'n cael ei wisgo'n bennaf gan fenywod, ond mae ganddo le hefyd mewn ffasiwn dynion. Mae tuxedos gwyn dynion, yn y rhan fwyaf o achosion, yn arlliw o hufen sy'n creu cyferbyniad yn erbyn y crys gwyn oddi tano. Mae'r hufen lliw hefyd yn lliw syml i weithio ag ef a gellir ei baru'n hawdd â lliwiau beiddgar.

  Mae yna lawer o wisgoedd hufen y gallwch eu creu, eu paru â denim, neu eu paru â gwyn a niwtralau eraill i gael golwg gain.

  Dyluniadau Mewnol Lliw Hufen

  Mae hufen yn gweithredu fel lliw niwtral a gall ddod mewn arlliwiau sy'n ymddangos yn wyn i rai

John Williams

Mae John Williams yn arlunydd profiadol, yn awdur ac yn addysgwr celf. Enillodd ei radd Baglor yn y Celfyddydau Cain o Sefydliad Pratt yn Ninas Efrog Newydd ac yn ddiweddarach dilynodd ei radd Meistr yn y Celfyddydau Cain ym Mhrifysgol Iâl. Ers dros ddegawd, mae wedi dysgu celf i fyfyrwyr o bob oed mewn lleoliadau addysgol amrywiol. Mae Williams wedi arddangos ei waith celf mewn orielau ar draws yr Unol Daleithiau ac wedi derbyn sawl gwobr a grant am ei waith creadigol. Yn ogystal â'i weithgareddau artistig, mae Williams hefyd yn ysgrifennu am bynciau sy'n ymwneud â chelf ac yn dysgu gweithdai ar hanes celf a theori. Mae'n frwd dros annog eraill i fynegi eu hunain trwy gelf ac mae'n credu bod gan bawb y gallu i fod yn greadigol.