Lliw Glas Cobalt - Hanes, Arlliwiau a Chyfuniadau Lliw

John Williams 02-06-2023
John Williams

Gan mai glas yw eich hoff liw, yna dylech edrych yn agosach ar las cobalt i weld a fydd hwn yn dod yn lliw newydd i chi, gan ei fod yn arlliw mor fywiog a hudolus. Mae yna rai ffeithiau diddorol am y lliw anhygoel hwn, y byddwn yn ymdrin â nhw yn yr erthygl hon, yn ogystal â sut i wneud glas cobalt a pha liwiau sy'n cyd-fynd â glas cobalt.

Beth Yw Glas Cobalt?

Gellir disgrifio’r lliw glas cobalt fel arlliw bywiog a thywyll o las. Mae'r glas cobalt llachar dirlawn iawn ychydig yn ysgafnach na'r glas tywyll, ond mae'n dywyllach nag awyr las. Gwneir y pigment glas cobalt trwy gymhwyso gwres a phwysau, a elwir hefyd yn sintering, i cobalt ocsid ac alwminiwm ocsid. Mae'r pigment glas cobalt llachar canlyniadol yn cael ei ystyried yn wenwynig ac nid yw ychwaith yn eco-gyfeillgar iawn ac mae syntheseiddio dewisiadau amgen sy'n llai gwenwynig ac yn debyg o ran lliw, wedi bod yn heriol. Fodd bynnag, mae paentiau diogel yn cael eu defnyddio heddiw sy'n gallu dynwared y lliw glas cobalt.

Skydodrefn neu soffas, i greu golwg fwy modern.

Gall glas Cobalt, ynghyd â thonau mwy niwtral fel llwyd ac ychwanegu ategolion lliw euraidd, greu golwg hardd a chain. Mae ychwanegu glas cobalt fel lliw acen yn syniad gwych os ydych chi am ychwanegu'r pop hwnnw o liw. Gellir gwneud hyn gyda chlustogau lliw, taflu ac ategolion eraill.

Gweld hefyd:Artistiaid Benywaidd - Golwg ar y Merched Mwyaf Enwog yn Hanes Celf

Casgliad

Mae glas Cobalt yn lliw dirgel a bywiog sy'n amlbwrpas ac yn cael ei ddefnyddio mewn llawer o wahanol ffyrdd. Gallwch ddefnyddio'r lliw glas cobalt mewn paentiadau, fel datganiad ffasiwn, yn nyluniad eich gwefan nesaf, neu fel pop lliw ychwanegol yn eich ystafell wely.

Cwestiynau a Ofynnir yn Aml

Beth Yw Cobalt Glas?

Mae'r pigment glas cobalt a'r lliw a gewch ar sgriniau cyfrifiadur. Gellir disgrifio'r ddau fel glas canolig sy'n ysgafnach na glas tywyll. Mae'r lliw yn eithaf bywiog a dirlawn iawn.

Pa Lliw Sydd yn Debyg i Glas Cobalt?

Y lliw agosaf at las cobalt yw pigment glas ultramarine. Y prif wahaniaeth rhwng y ddau yw bod glas cobalt yn lliw oer, tra bod y lliw ultramarine yn gynhesach.

Pa Lliwiau sy'n Mynd Gyda Glas Cobalt?

Gall glas Cobalt fynd yn dda gyda llawer o liwiau ond mae'n gweithio'n arbennig o dda gyda lliwiau niwtral fel gwyn, llwyd a beige. I ychwanegu mwy o gynhesrwydd, gall hefyd weithio'n dda gyda pinc llychlyd, melyn, neu arlliwiau o aur.

Glas <15
Cobalt Blue Shade Cobalt Cod Hecs Glas Cod Lliw Glas CMYK Cobalt (%) Cod Lliw Glas Cobalt RGB 1>Lliw Glas Cobalt
Cobalt Blue #0047ab 100, 58, 0, 33 0, 71, 171
Navy Blue #000080 100, 100, 0, 50 0, 0, 128
#87ceeb 43, 12, 0, 8 135, 206, 235

18> Lliw Glas Cobalt: Hanes Cryno

Un o'r prif fetelau rydyn ni wedi'u cloddio dros y blynyddoedd yw arian, ac rydyn ni wedi creu gemwaith anhygoel ac eitemau eraill gydag ef. Fodd bynnag, yn y gorffennol, gellid camgymryd metelau eraill hefyd am arian yn y broses gloddio. Pan gafodd y metelau arian ffug hyn eu toddi, fe wnaethon nhw ryddhau cemegau gwenwynig, a oedd yn beryglus i'w hanadlu.

Dyma lle tarddodd yr enw cobalt blue. Yn yr Almaen, defnyddiodd glowyr canoloesol y term Kobold, a oedd yn fath o ysbryd maleisus, a oedd yn eu barn nhw wedi disodli'r arian go iawn gyda'r amnewidyn arian gwenwynig hwn. Daeth hwn wedyn i gael ei adnabod fel cobalt, a gofnodwyd yn y pen draw fel enw lliw ar ddiwedd y 18fed ganrif.

Mae'r pigment glas cobalt yn lliw sydd wedi cael ei ddefnyddio ers amser maith gan wahanol ddiwylliannau, er enghraifft, i liwio porslen a serameg Tsieineaidd. Ers yr Oesoedd Canol, bu hefyd smalt glas cobalt, sef gwydr powdr sy'n cynnwys cobalt ocsid. Roedd y pigment glas cobalt penodol hwn yn fwy fforddiadwy na glas ultramarine, a oedd yn ddrud ac yn deillio o lapis lazuli. Fodd bynnag, er ei fod yn rhatach, tueddai i droi'n wyrdd llwydaidd hyll, pan ychwanegwyd gormod o olew ato wrth beintio.

Yn y 19eg ganrif, roedd fferyllydd Ffrengig ganllun Louis Jacques Thénard oedd y pigment glas cobalt a oedd yn gyfuniad o ocsid cobalt ac alwminiwm ocsid, a phigment cwbl seiliedig ar alwmina. Roedd y pigment cobalt glas hwn yn fwy sefydlog ac ysgafn na fersiynau blaenorol. Yna cynhyrchwyd y pigment hwn yn fasnachol gan weithgynhyrchwyr amrywiol. Mae artistiaid dros y blynyddoedd wedi defnyddio lliw glas cobalt yn eu paentiadau. Yn gynnar yn y 19eg ganrif, ymgorfforodd y dyfrlliwiwr, John Varley, las cobalt yn lle glas ultramarine yn ei baentiadau. Roedd yn ei weld fel dewis amgen gwell i las ultramarine oherwydd ei ddwysedd a chyferbyniad gwell.

Gweld hefyd: Sut i Dynnu Coblyn - Creu Braslun Coblyn hudolus

Roedd artistiaid eraill gan gynnwys Claude Monet, Pierre-Auguste Renoir yn ogystal â Vincent Van Gogh , i gyd yn defnyddio'r pigment yn lle'r pigment ultramarine drutach. Enillodd artist Americanaidd enwog ar ddiwedd y 19eg ganrif a dechrau'r 20fed ganrif, Maxfield Parrish, glod am ei ddefnydd o'r lliw glas cobalt y cyfeirir ato weithiau hefyd fel Parrish Blue.

  23> La Yole (Y Sgiff) (1875) gan Pierre-Auguste Renoir
 • Noson Serennog Dros y Rhône (1888) gan Vincent Van Gogh
 • Griselda (1910) gan Maxfield Parrish
 • 25>

  Ystyr Lliw Glas Cobalt

  Er bod lliw glas y cobalt yn las eithaf cryf, mae'n dal i fod ag eiddo tawelu a heddychlon. Mae'r lliw yn gysylltiedig â natur, yr awyr yn ogystal â'rcefnfor neu ddŵr, sy'n gwneud y cysylltiad ag ymlacio gymaint yn gryfach. Mae rhai cysylltiadau negyddol yn cynnwys nerfusrwydd a natur anrhagweladwy.

  Yn gyffredinol, mae glas yn lliw cŵl ac fe'i hystyrir yn hawdd mynd ato ac yn ddibynadwy ond mae hefyd yn lliw awdurdodol. Mae'r lliw glas dyfnach yn rhagamcanu teimlad mwy moethus a chyfoethog. Mae priodoleddau eraill yn cynnwys y canlynol:

  • Cynhyrchedd
  • Unigrywiaeth
  • Dyrchafol <24
  • Egnïol

  Tonau Lliw Glas Cobalt

  Mae yna arlliwiau amrywiol o las cobalt y gallwch chi ddarganfod hynny cynrychioli'r lliwiau ar wefannau yn ogystal ag at ddibenion argraffu. Mae'r lliwiau hyn yn cael eu hadnabod gan eu codau hecs yn ogystal â'u codau lliw ar gyfer delweddau sgrin, sef y model lliw RGB, ac at ddibenion argraffu, sef y model lliw CMYK. Mae'r gwahanol arlliwiau lliw glas cobalt yn amrywio o fersiynau tywyllach i ysgafnach a mwy disglair o'r glas cobalt gwreiddiol.

  >
  Cobalt Blue Shade Cod Hecs Glas Cobalt Cod Lliw Glas CMYK Cobalt (%) Cod Lliw Glas Cobalt RGB Lliw Glas Cobalt
  Cobalt Glas Tywyll #3d59ab 64, 48 , 0, 33 61, 89, 171
  Cobalt Glas Ysgafn #6666ff 60, 60, 0, 0 102, 102, 255
  Gwydr Lliw Glas<2 #2e37fe 82,78, 0, 0 46, 55, 254

  Lliwiau Cobalt Eraill

  Yn ogystal â'r lliw glas cobalt, mae yna hefyd ychydig o liwiau cobalt amgen. Gellir dod o hyd i'r lliwiau hyn fel arfer mewn paent olew ynghyd â dyfrlliwiau. Mae'r lliwiau'n amrywio o amrywiaeth o wyrdd i fioled, gwyrddlas, a melyn.

  Cobalt Violet Cobalt Turquoise 253> 16>

  Pa Lliwiau sy'n Mynd Gyda Glas Cobalt?

  Wrth benderfynu pa liwiau sy'n mynd gyda glas cobalt, mae angen ichi edrych ar theori lliw a'r olwyn lliw . Gall hyn eich helpu i benderfynu ar y cyfuniadau lliw mwyaf addas ar gyfer glas cobalt. Mae yna nifer o gyfuniadau lliw, a byddwn yn edrych ar rai isod, ond mae glas cobalt hefyd yn mynd yn dda gyda lliwiau niwtral fel gwyn, llwyd a beige.

  Cyfuniadau Lliw Cyflenwol

  Ar yr olwyn liw, leinini fyny yn union gyferbyn â glas cobalt mae oren dywyll, a dyma sy'n ategu glas cobalt. Mae hyn yn golygu, o'u gosod yn agos at ei gilydd, mae'r ddau liw yn gwneud i'w gilydd sefyll allan. Mae lliwiau cyflenwol fel arfer yn ddau liw cryf, felly dylid eu defnyddio'n ofalus er mwyn peidio â bod yn llethol.

  Cysgod Glas Cobalt Cobalt Cod Hecs Glas Cod Lliw Glas CMYK Cobalt (%) Cod Lliw Glas Cobalt RGB 1>Lliw Glas Cobalt
  Cobalt Green #51bd96 57, 0, 21, 26 81, 189, 150
  #91219e 8, 79, 0, 38 145, 33, 158 #00a9ae 100, 3, 0, 32 0, 169, 174
  Cobalt Melyn #fdee00 0, 6, 100, 1 253, 238, 0
  Cysgod Glas Cobalt<2 Cobalt Blue Hex Code CMYK Cobalt Blue Color Code (%) RGB Cobalt Blue Colour Cod Lliw Glas Cobalt
  Cobalt Blue #0047ab 100, 58, 0, 33 0, 71, 171
  Oren Tywyll #ab6400 0, 42, 100, 33 171, 100, 0

  Cyfuniadau Lliw Monochromatig

  Mae'r cyfuniad lliw hwn yn eithaf syml ac yn cynnwys un lliw fel glas cobalt, ond mae gennych chi arlliwiau amrywiol o'r lliw penodol hwn. Felly, mae gennych chi fersiynau ysgafnach a thywyllach o las cobalt. Mae'r lliwiau hyn yn fwy cyson ac nid ydynt yn cynnig y cyferbyniad y mae lliwiau cyflenwol yn ei wneud.

  > >
  Cobalt Blue Shade Cobalt Cod Hecs Glas Cod Lliw Glas CMYK Cobalt (%) Cod Lliw Glas Cobalt RGB 1>Lliw Glas Cobalt
  Cobalt Glas #0047ab 100, 58, 0, 33 0, 71, 171
  Pale Blue #abceff 33, 19, 0, 0 171, 206,255 Glas Tywyll #00275f 100, 59, 0, 63<10 0, 39, 95

  Cyfuniadau Lliw Cyfatebol

  Mae'r rhain hefyd yn fwy unffurf o ran lliw fel y cyfuniad lliw hwn yn cynnwys lliwiau ar yr un ochr i'r olwyn lliw. Felly, mae'r lliwiau'n agos at ei gilydd, ac eto, nid ydynt yn ffurfio cyferbyniad. Gan fod glas yn lliw cŵl, dylai'r cyfuniad lliw hefyd gynnwys lliwiau oer eraill fel arlliwiau glas eraill yn ogystal â gwyrdd.

  <8 | - cyfuniadau lliw. Mae'r lliwiau triadig yn cynnwys tri lliw sy'n ffurfio siâp triongl gydag ochrau cyfartal ar yr olwyn lliw. Mae'r rhain, fel lliwiau cyflenwol, yn gyferbyniol eu natur. Mae cyfuniadau lliw tetradig yn bedwar lliw, sy'n ffurfio sgwâr neu betryal ar yr olwyn lliw ac maent hefyd yn gyferbyniol. Isod mae'r lliw triadigcyfuniad ar gyfer glas cobalt.
  Cobalt Blue Shade Cobalt Blue Hex Code CMYK Cod Lliw Glas Cobalt (%) RGB Cod Lliw Glas Cobalt Lliw Glas Cobalt
  Cobalt Glas #0047ab 100, 58, 0, 33 0, 71, 171
  Glas Tywyll #0f00ab 91, 100, 0, 33 15, 0 , 171
  Cian Tywyll #009dab 100, 8, 0, 33 0, 157, 171
  <9 Cod Lliw Glas Cobalt CMYK (%) > >
  Cobalt Blue Shade Cobalt Blue Hex Code Cod Lliw Glas Cobalt RGB Lliw Glas Cobalt
  Cobalt Blue #0047ab 100, 58, 0, 33 0, 71, 171
  Gwyrdd Tywyll #47ab00 58, 0, 100, 33 71, 171, 0 Pinc Tywyll #ab0047 0, 100 , 58, 33 171, 0, 71

  Sut i Wneud Paent Glas Cobalt

  Wrth ddysgu i beintio, mae'n rhaid i chi ddeall theori lliw a cymysgu lliwiau . Mae llawer o'r pecynnau paent a gewch yn cynnwys rhai o'r lliwiau paent sylfaenol. I greu glas cobalt, bydd angen glas ultramarine a glas turquoise arnoch chi. Byddwch hefyd angen brwshys paent, a dŵr neu deneuwr priodol os paent olew.

  Gallwch ddefnyddio cynwysyddion cymysgu i gymysgu'r lliwiau a gwnewch yn siŵr eich bod yn dogfennu'r gwahanol liwiau. cyfuniadau a wnewch. Rhowch rywfaint o bob paent mewn cynhwysydd cymysgu ar wahân a theneuwch ychydig gyda dŵr neu deneuach. Dylai'r paent fod ar gysondeb sy'n hawdd ei gymysgu a'i baentio.

  Rhowch dair rhan o'r paent ultramarine ac un rhan o gwyrddlas mewn cynhwysydd cymysgu arall. Cymysgwch yn drylwyr a'i roi ar ddarn o bapur prawf a gadewch iddo sychu. Archwiliwch y lliw ac addaswch os oes angen. Ychwanegwch fwy o las turquoise os ydywrhy dywyll neu fwy ultramarine glas os yw'n rhy ysgafn. Wrth ddefnyddio paent acrylig, gallwch geisio defnyddio rhannau cyfartal ultramarine glas a glas cerulean. Wrth gwrs, gallwch hefyd brynu paent glas cobalt sydd eisoes wedi'i wneud yn y tiwb.

  Defnyddio Cobalt Blue in Design

  Mae glas Cobalt yn lliw eithaf poblogaidd mewn ffasiwn ac fe'i defnyddir i wneud dillad yn ogystal ag ategolion. Mae glas yn lliw cyfrinachol a dibynadwy, felly mae hefyd yn lliw poblogaidd mewn dylunio graffig, ac mae glas cobalt yn aml yn cael ei gynnwys mewn paletau lliw. Mae glas cobalt hefyd yn dod yn lliw mwy poblogaidd mewn cartrefi a busnesau.

  Gan ei fod yn lliw tawelu, mae'n hawdd defnyddio glas cobalt mewn ystafelloedd gwely a mannau byw. Mae'r lliw ynghyd â defnyddio dodrefn pren neu loriau hefyd yn ddewis delfrydol, y gellir ei ymgorffori hefyd mewn gofod cegin. Gall hyd yn oed ystafell ymolchi elwa o ychydig o ategolion glas cobalt.

  Os ydych chi am fynd yn feiddgar, gallwch ddefnyddio'r lliw cobalt fel eich prif liw, ond gallwch hefyd ei ddefnyddio'n llwyddiannus fel lliw acen ar gyfer effaith fwy cynnil. Byddai ystafelloedd mwy yn gwneud orau os ydych am baentio'r waliau mewnol yn las cobalt.

  Fodd bynnag, os oes gennych ystafell lai, gallwch ddewis wal acen a'i phaentio'n las cobalt. Byddai hyn yn gweithio hyd yn oed yn well pe bai'r wal yn wynebu ffenestr i fywiogi'r gofod. I rai, efallai ei fod ychydig yn llawer, ond gallwch ddod â chobalt i mewn

John Williams

Mae John Williams yn arlunydd profiadol, yn awdur ac yn addysgwr celf. Enillodd ei radd Baglor yn y Celfyddydau Cain o Sefydliad Pratt yn Ninas Efrog Newydd ac yn ddiweddarach dilynodd ei radd Meistr yn y Celfyddydau Cain ym Mhrifysgol Iâl. Ers dros ddegawd, mae wedi dysgu celf i fyfyrwyr o bob oed mewn lleoliadau addysgol amrywiol. Mae Williams wedi arddangos ei waith celf mewn orielau ar draws yr Unol Daleithiau ac wedi derbyn sawl gwobr a grant am ei waith creadigol. Yn ogystal â'i weithgareddau artistig, mae Williams hefyd yn ysgrifennu am bynciau sy'n ymwneud â chelf ac yn dysgu gweithdai ar hanes celf a theori. Mae'n frwd dros annog eraill i fynegi eu hunain trwy gelf ac mae'n credu bod gan bawb y gallu i fod yn greadigol.