Lliw Cognac - Pa Lliwiau sy'n Mynd Gyda Cognac?

John Williams 25-09-2023
John Williams

Yn y rhan fwyaf o achosion, os soniwch am gognac, byrgwnd, neu Bordeaux, mae'n debygol y byddwch yn creu delweddau o win a brandi. Fodd bynnag, dyma'n union o ble y daw pob lliw, gyda cognac yn benodol yn lliw poblogaidd mewn ffasiwn a décor. I werthfawrogi'r lliw hwn ymhellach, byddwn yn mynd dros ychydig o ffeithiau diddorol am y lliw cognac.

Pa Lliw Yw Cognac?

I ddeall sut olwg sydd ar y lliw cognac go iawn, bydd yn rhaid i chi edrych ar y brandi Ffrengig. Fe sylwch fod gan yr hylif ymddangosiad priddlyd, disglair, gydag arlliwiau o frown yn ogystal â choch. Gallwch hefyd ddweud bod cognac sawl arlliw yn ysgafnach na lliw byrgwnd. Felly, yn y pen draw, gallwch chi ddisgrifio'r lliw cognac fel brown cochlyd cynnes. O ran lliw cognac yn erbyn brown, mae'r ddau liw yn hynod o debyg, a gallwch ddweud bod cognac yn arlliw o frown sydd â mwy o islais coch cymedrol.

7 Cysgod Cod Hecs Cod Lliw CMYK (%) Cod Lliw RGB Lliw Cognac 18>#9a463d 0, 55, 60, 40 154, 70, 61 Brown #a52a2a 0, 75, 75, 35 165, 42, 42

Lliw Cognac: Hanes Byr

Fel y soniasom, daw'r lliw cognac o'r amrywiaeth Ffrengig o frandi, sydd hefyd yn tardduo Cognac, rhanbarth a geir yn Ffrainc. Felly, mae'r enw'n dod o'r union fan lle mae'r brandi'n cael ei wneud. Mae'r diod alcoholig wedi'i wneud o rawnwin, yn wahanol i rai diodydd eraill sy'n seiliedig ar haidd. eu lliw y mis yn 2014. Dywedasant fod cognac yn darparu naws cain a moethus pan gaiff ei ddefnyddio i beintio ystafelloedd. Dyma pam mae tu mewn brenhinol eraill yn defnyddio'r lliw, er enghraifft, Palas Buckingham a maenorau Fictoraidd eraill.

Dywedir hefyd pan oedd Obama yn Arlywydd, y dylunydd mewnol, Michael S. Smith, dodrefn a ddefnyddir yn y lliw cognac fel darnau acen yn y Tŷ Gwyn.

Ystyr y Lliw Cognac

Gan fod cognac ychydig yn goch a brown, mae'n rhoi rhinweddau tebyg. Gall cognac symboleiddio pŵer, cynhesrwydd, cyfoeth a mireinio. Yn yr un modd â'r brandi cognac, mae'r lliw hefyd yn gysylltiedig â moethusrwydd, soffistigedigrwydd, aeddfedrwydd a chyflwr. Mae'r brown yn dod ag ymdeimlad o ddibynadwyedd ac ymarferoldeb. Os caiff y lliw ei orddefnyddio, gall fynd ychydig yn rhodresgar ac yn falch, ac yn gythruddo i rai. brown cognac y gallwch chi ei ddewis. Mae gan bob un o'r lliwiau hyn nodweddion tebyg ac maent yn amrywio ychydig yn eu cyfansoddiad. Efallai y bydd hyd yn oed lliwiau cognac gwahanol, gyda gwahanolcodau hecs pan fyddwch chi'n chwilio ar-lein. Mae'r cod hecs yn ffordd y gallwch chi adnabod lliw gwe penodol. Mae dylunwyr hefyd yn dibynnu ar wybodaeth arall i'w helpu i benderfynu ar rai lliwiau, er enghraifft, codau lliw.

Defnyddir codau lliw, fel yr RGB a CMYK, i bennu faint o bob lliw sy'n bresennol pan ddaw i dyluniadau ar-lein neu argraffu. Mae pob un yn defnyddio gwahanol ddulliau lliw adiol a thynnu i greu'r lliw a welwch. Mae'r lliwiau cyf, gwyrdd a glas (RGB) yn deillio o ffynhonnell golau, tra bod y lliwiau cyan, magenta, melyn a du (CMYK) yn cael eu defnyddio ar gyfer argraffu. Mae hyn yn golygu bod inc a pigmentau yn cael eu defnyddio i greu lliwiau. Isod mae ychydig o arlliwiau o cognac o sienna llosg i liw haul naturiol.

Gweld hefyd: Mezquita de Córdoba - Eglwys Gadeiriol Sbaen mewn Mosg

Sienna wedi'i losgi

Dyma liw coch-frown dwfn sy'n tarddu o a sylwedd a elwir yn sienna, sef clai pridd sy'n cael lliw o fwynau fel haearn ocsid a manganîs ocsid. Fel y gwelwch, gellir disgrifio'r lliw gwe isod fel coch meddal.

31>#9a463d Llosgi Sienna >

Cyfrwy Brown

Mae'r cysgod arbennig hwn yn gyfrwy gyfoethog a dirlawnbrown sydd â mwy o is naws frown sy'n cael ei enw o'r lledr yn gyfrwy. Disgrifir y lliw gwe a ddangosir isod fel beina a coch tywyll cymedrol.

Cysgod Cod Hecs Cod Lliw CMYK (%) Cod Lliw RGB Lliw
Cognac 0, 55, 60, 40 154, 70, 61 #e97451 0, 50, 65, 9 233, 116, 81
43>#9a463d
Cysgod Cod Hecs Cod Lliw CMYK (%) Cod Lliw RGB Lliw
Cognac 0, 55, 60, 40 154, 70, 61
> Cyfrwy Brown #8b4513 0, 50, 86, 45 139, 69, 19
>

Tan

Mae hwn yn arlliw ysgafnach o lawer, ond mae hefyd yn cynhyrchu'r un edrychiad niwtral â cognac. Disgrifir lliw'r we isod fel oren ychydig yn annirlawn. Fel pob arlliw o frown, mae'r lliw haul yn rhoi ymdeimlad o gynhesrwydd, daearoldeb a sefydlogrwydd, a gall weithio'n hawdd fel lliw niwtral mewn dyluniadau.

Tan
Cysgod Cod Hecs Cod Lliw CMYK (%) Cod Lliw RGB Lliw
Cognac #9a463d 0, 55, 60, 40 154, 70, 61 #d2b48c 0, 14, 33, 18 210, 180, 140

Pa Lliwiau sy'n Mynd Gyda Cognac?

Gall lliwiau a sut maen nhw'n gweithio gyda'i gilydd fod ychydig yn ddryslyd, felly gall dysgu ychydig mwy am theori lliw eich helpu i gael gwell dealltwriaeth. Wrth benderfynu pa liwiau sy'n mynd gyda cognac, gall yr olwyn lliw helpudarparu sawl cyfuniad lliw gwych. Mae cognac yn mynd yn dda gyda llawer o liwiau gan gynnwys arlliwiau o liwiau coch a niwtral fel gwyn, llwydfelyn, lliw haul, brown, copr, a du.

Gweld hefyd: Sut i Dynnu Clown - Creu Llun Clown Goofy a Lliwgar

Lliwiau Cognac Cyflenwol

Mae'r cyfuniad lliw hwn yn berffaith os ydych chi'n dymuno creu cyferbyniad lliw. Ystyrir bod unrhyw liwiau a roddir ar ochrau cyferbyniol yn lliwiau cyflenwol. Gall hyn fod yn unrhyw beth o liw gwyrddlas tywyll i las tywyll. Gallwch hefyd ystyried lliwiau llwyd-las ysgafnach wedi'u paru â cognac.

<16 57>#9a463d 57>#3d919a 56> Navy Blue >
Cysgod Cod Hecs Cod Lliw CMYK (%) Cod Lliw RGB Lliw
Cognac 0, 55, 60, 40 154, 70, 61
Cian Tywyll 60, 6, 0, 40 61 , 145, 154
#000080 100, 100, 0, 50 0, 0, 128

Lliwiau Cognac Analog

Fe sylwch fod yr holl liwiau coch cynhesach , melyn, ac orennau mewn un rhan o'r olwyn lliw, tra bod y lliwiau gwyrdd a glas oerach wedi'u lleoli yn y llall. Y lliwiau sydd wedi'u lleoli'n agos at ei gilydd neu wrth ymyl ei gilydd yw eich lliwiau cyfatebol. Felly, bydd arlliwiau o binc, coch ac oren yn gweithio'n dda gyda cognac.

63>#9a753d 24>

Lliwiau Cognac Monochromatig

Mae arlliwiau ac arlliwiau amrywiol sy'n deillio o gognac, sy'n darparu fersiynau tywyllach yn ogystal â fersiynau ysgafnach, yn lliwiau monocromatig. Bydd y cyfuniad lliw hwn bob amser yn darparu golwg gytûn sy'n ddeniadol ac a all greu mwy o olwg haenog mewn dyluniadau.

Cysgod Cod Hecs 2> Cod Lliw CMYK (%) Lliw RGBCod Lliw
Cognac #9a463d 0, 55, 60, 40 154, 70, 61
Pinc Tywyll #9a3d62 0, 60, 36, 40 154, 61, 98
Oren Tywyll 0, 24, 60, 40 154, 117, 61
Cognac Tywyll 23>
Cysgod Cod Hecs Cod Lliw CMYK (%) Cod Lliw RGB 1>Lliw
Cognac #9a463d 0, 55, 60, 40 154, 70, 61 #632d27 0, 55 , 61, 61 99, 45, 39
Cognac Ysgafn #e9cac6 0, 13, 15, 9 233, 202, 198

Lliwiau Cognac Triadig

Cynllun lliwiau cyferbyniol arall yw lliwiau triadig, sydd i'w gweld ar yr olwyn liw fel ffurf triongl os ydych chi'n tynnu llinell ac yn eu cysylltu i gyd. Gan ddefnyddio cognac fel eich prif liw, gallai hyn fod yn indigo dwfn ac arlliwiau gwyrdd tywyll.

60, 0, 55, 40
Cysgod Cod Hecs Cod Lliw CMYK(%) Cod Lliw RGB Lliw
Cognac #9a463d 0, 55, 60, 40 154, 70, 61
Glas Tywyll #463d9a 55, 60, 0, 40 70, 61, 154 61, 154 , 70
>

Cymysgu Cognac Lliw Paent Acrylig

Mae arlliwiau brown yn wych ar gyfer peintio tirluniau a gallant hefyd helpu i gynhyrchu effeithiau fel creu graddiadau bach o ysgafnach i dywyllach ar gynfas. Gall hyn helpu i greu dyfnder a realaeth mewn paentiad.

Wrth gymysgu lliwiau, gwnewch siart lliw bob amser lle gallwch chi ychwanegu'r holl liwiau rydych chi'n eu cymysgu. Mae hyn yn ei gwneud hi'n haws dod yn ôl i weld pa liwiau y gwnaethoch chi eu cymysgu a'r cyfrannau a ddefnyddiwyd gennych. Yn syml, gallwch brynu paent lliw brown a'i addasu trwy ychwanegu mwy o wyn neu goch i greu cognac, neu gallwch ddechrau o'r dechrau.

I wneud brown, gallwch ddefnyddio'r holl liwiau cynradd a chymysgu nhw i greu lliw brown. Mae hyn yn golygu cymysgu coch, glas a melyn. Gallwch hefyd ystyried ychwanegu symiau bach o wyn a defnyddio cyfrannau gwahanol nes i chi gael lliw cognac. Gallwch hefyd ystyried cymysgu lliwiau cyflenwol fel coch a gwyrdd. Mae hyn hefyd yn golygu asio lliw cynradd ac eilaidd.

Gallech hefyd geisio cymysgu lliwiau fel fioled, oren, a gwyn. Dechraugydag ychydig bach o wyn, yna ychydig bach o fioled, ac yna ychydig o oren. Pa bynnag ddull rydych chi'n ei ddefnyddio, rydych chi'n bwriadu creu lliw brown-goch tywyll. Wrth gwrs, os ydych chi'n dymuno cymysgu lliwiau ysgafnach, yna yn syml, rydych chi'n ychwanegu mwy o baent gwyn.

Lliw Cognac mewn Ffasiwn a Dyluniadau Mewnol

Mae'r lliw cognac yn boblogaidd iawn fel lliw ffasiwn a yn gwneud y lliw perffaith ar gyfer bagiau llaw neu esgidiau. Mae Cognac yn dod â chynhesrwydd i mewn i wisg, sy'n wych ar gyfer y gwisgoedd cwymp a gaeaf hynny. Gallwch chi baru cognac ag arlliwiau cynhesach eraill, fodd bynnag, bydd cynnwys porffor gwyn a du neu ddyfnach yn y gymysgedd yn creu golwg fwy diddorol. Ystyriwch siaced lledr neu swêd hardd yn y lliw cognac. Mae sgertiau cognac neu drowsus hir hefyd yn opsiwn poblogaidd.

O ran dylunio mewnol, gall peintio waliau mewn arlliwiau o gognac roi teimlad cynhesach, cysurus ac ymlaciol i ystafell. Pa liw yw lledr cognac? Mae hyn yn debyg i'r lliw cognac ac mae'n ddelfrydol ar gyfer soffas neu gadeiriau lledr, neu hyd yn oed esgidiau a bagiau lledr. Gallwch gynnwys lliw cognac fel lliw acen trwy ddefnyddio lledr cognac neu ffabrigau lliw mewn dodrefn.

Bydd gwyn bob amser yn gweithio'n berffaith gyda cognac a pheidiwch ag anghofio rhoi cynnig ar gyfuniadau lliw eraill fel glas tywyll, porffor dwfn, gan ddod ag arlliwiau eraill o frown i mewn, neu ymgorffori elfennau naturiol fel pren. Yn ddelfrydol, cadwch at yRheol 60:30:10, sy'n defnyddio lliw sylfaen, lliw eilaidd, ac yna'r lliw acen. Mae cognac yn un o'r lliwiau niwtral hawsaf i weithio ag ef, a dylech allu ei ddefnyddio fel eich lliw sylfaenol, neu fel lliw acen.

Os ydych chi'n chwilio am liw soffistigedig, moethus, lliw mireinio, a chynnes, yna dylai cognac fod yn un o'ch dewisiadau cyntaf. Mae amrywiaeth o arlliwiau cognac priddlyd yn gwneud y lliw yn hawdd gweithio gyda nhw ac yn dod â rhywfaint o hudoliaeth i wahanol ddyluniadau .

Cwestiynau a Ofynnir yn Aml

Pa Lliw Yw Cognac?

Mae cognac yn lliw cynnes sy'n goch-frown a gall hyd yn oed fod ag ychydig o liw llwydaidd iddo. Gellir disgrifio lliw'r we fel coch tywyll cymedrol, fodd bynnag, mae yna hefyd arlliwiau amrywiol o cognac hefyd.

Pa Lliwiau sy'n Mynd Gyda Cognac?

Mae Cognac yn gweithio'n dda gyda llawer o liwiau, yn enwedig arlliwiau eraill o frown yn ogystal â gwyn. Fodd bynnag, mae hefyd yn cyd-fynd ag arlliwiau tywyllach o liwiau coch a niwtral eraill fel llwydfelyn a du. I greu cyferbyniad, ystyriwch baru cognac gyda gwyrdd tywyllach a phorffor dwfn.

Pa Lliw Yw Cognac Leather?

Wrth edrych ar y lliw cognac vs. brown, gallwch ddweud bod cognac yn arlliw o frown. Mae lledr cognac, sy'n ledr oed naturiol, yn darlunio'r arlliw hwn o frown yn dda iawn gyda'i islais cochlyd cynnil.

John Williams

Mae John Williams yn arlunydd profiadol, yn awdur ac yn addysgwr celf. Enillodd ei radd Baglor yn y Celfyddydau Cain o Sefydliad Pratt yn Ninas Efrog Newydd ac yn ddiweddarach dilynodd ei radd Meistr yn y Celfyddydau Cain ym Mhrifysgol Iâl. Ers dros ddegawd, mae wedi dysgu celf i fyfyrwyr o bob oed mewn lleoliadau addysgol amrywiol. Mae Williams wedi arddangos ei waith celf mewn orielau ar draws yr Unol Daleithiau ac wedi derbyn sawl gwobr a grant am ei waith creadigol. Yn ogystal â'i weithgareddau artistig, mae Williams hefyd yn ysgrifennu am bynciau sy'n ymwneud â chelf ac yn dysgu gweithdai ar hanes celf a theori. Mae'n frwd dros annog eraill i fynegi eu hunain trwy gelf ac mae'n credu bod gan bawb y gallu i fod yn greadigol.