Hollti Lliwiau Cyflenwol - Beth Yw Cynllun Lliwiau Cyflenwol?

John Williams 30-09-2023
John Williams

Ni fyddai gan L ife heb liw unrhyw ystyr! Mae lliw ym mhobman rydyn ni'n edrych - mewn natur, ffasiwn a chelf. Pobl sy'n gweithio yn y diwydiant lliw fydd y cyntaf i egluro bod yna wyddoniaeth y tu ôl i ddewis pa liwiau i'w defnyddio a sut mae'r lliwiau hyn yn ategu ei gilydd. Os ydych chi'n chwilio am gynllun lliw ar gyfer eich cartref neu brosiect dylunio, mae'n debyg y byddwch chi'n defnyddio olwyn lliw i'ch helpu chi i ddewis palet lliw. Ydych chi wedi clywed am gynllun lliwiau cyflenwol hollt o'r blaen? Beth am gynllun lliw cyflenwol dwbl? Yn yr erthygl hon, byddwn yn archwilio'r palet lliwiau cyflenwol hollt ac yn esbonio sut y gellir ei ddefnyddio.

Disgrifio Lliwiau Cyflenwol Hollti

Mae dysgu cysyniadau sylfaenol theori lliw yn arf sy'n bydd llawer o ddylunwyr yn dweud wrthych y bydd angen i chi wybod am baru lliwiau. Mae'n gysyniad hynod resymegol ac mae'n eich dysgu sut mae rhai lliwiau wedi'u paru gyda'i gilydd yn ategu ei gilydd yn gadarnhaol, sydd yn ei dro yn creu teimlad cadarnhaol i'r gwyliwr. Mae'r syniad am sut i gyfrifo lliwiau cyflenwol gan ddefnyddio olwyn lliw yn syml, ac yna'n syml ychwanegu lliw ychwanegol i greu cynllun lliwiau cyflenwol hollt.

Ond yn gyntaf, beth yw cynllun lliw cyflenwol a sut allwch chi ei ddefnyddio mewn celf a dylunio?

Cynlluniau Lliw Cyflenwol

Er mwyn deall beth yw rhaniad cyflenwol lliwedrych yn chwaethus ac yn apelgar.

Y prif reswm dros ddilyn rheolau theori lliw yw ei gwneud hi'n braf edrych arno, a gyflawnir pan fydd y lliwiau a ddewiswyd yn ategu ei gilydd. Mae defnyddio palet lliw cyflenwol hollt gyda dylunio digidol yn helpu i dynnu sylw trwy ddefnyddio lliwiau trech ac yna defnyddio'r lliwiau cyflenwol fel acenion, gan ategu'r dyluniad.

Gweld hefyd: Notan - Archwilio Dyluniadau Notan ac Enghreifftiau o Gelf Notan

Yn ddelfrydol, rydych chi am ddefnyddio'r dull hwn i gynhyrchu gofod cytûn, ond ar rai achlysuron, gall lliwiau cyflenwol hollt fod yn ormesol o'u paru'n anghywir! Os ydych chi'n ansicr, rydyn ni'n awgrymu eich bod chi'n cadw at y teimlad mai'ch lliw amlycaf yw lliw eich prif thema, ac mae'r lliwiau cyflenwol hollt wedi'u cadw ar gyfer y darnau acen.

Peidiwch â dargyfeirio sylw oddi wrth y thema wreiddiol!

Gweld hefyd: Beth yw Manga? - Y cyfan sydd angen i chi ei wybod am Gomics Japaneaidd

Cyfuno Lliwiau Cyflenwol Hollti â Phatrymau

Rydym wedi trafod sut i ddefnyddio'r lliw cyflenwol hollt theori i ddyfeisio beth sy'n gweithio'n dda gyda'i gilydd a sut i ddewis lliw sylfaen dominyddol. Yna rydym wedi dysgu sut i ddewis lliwiau ychwanegol i weithio fel cymorth i'r lliw ffocws. Er enghraifft, rydych chi am gyflwyno patrwm i greu gwead yn eich palet lliw. Wrth edrych ar gynllun lliw o felyn, gwyrdd, a choch-fioled, byddai'r lliw sylfaen yn goch-fioled, a byddai'r lliwiau gwyrdd a melyn yn cael eu defnyddio fel lliwiau acen ar gyfer gobenyddion patrymog neu dafliad lliw patrymog.

>

Hollti Palet Lliw Cyflenwol: Coch-Fioled, Gwyrdd, ac Oren Coch

I greu ystafell wely lliwgar i blant gyda gorffeniadau bywiog a modern, gallwch ddefnyddio lliwiau trwm ar gyfer palet lliwiau cyflenwol hollt. Er enghraifft, pen gwely coch-fioled neu baneli lluniadu, gan ychwanegu cwrlid blodeuog gyda choch-oren a gwyrdd arno.

Ychwanegwch liw niwtral i'r waliau, gydag un wal wedi'i phaentio mewn gwyrdd tawel, ychwanegwch ychydig o glustogau gwasgariad fioled, a mat llawr oren meddal!

Cysgod Cod Hecs Cod Lliw CMYK (%) Cod Lliw RGB Lliw
Fioled Coch #a35776 0, 47, 28, 36 163, 87, 118
Gwyrdd Tawel #96d294 29, 0, 30, 18 150, 210 , 148
Melyn Ysgafn #ffff4d 0, 0, 70, 0 255, 255, 77
15>#c71585 >
Cysgod Cod Hecs CMYK Colour Cod (%) Cod Lliw RGB Lliw
Coch-Oren #ff5349 0, 67, 71, 0 255, 83, 73
Coch-fioled 0, 89, 33, 22 199, 21, 133
Gwyrdd Ysgafn #a6ff4d 35, 0, 70, 0 166, 255, 77

Hollti Lliw CyflenwolPalet: Coch, Oren, a Glas-Gwyrdd

Wrth feddwl am y lliwiau oren , glas-wyrdd, a choch, gallant ymddangos braidd yn ddiflas. Ond os byddwn yn newid lliw neu naws y lliwiau hynny, efallai y byddant ychydig yn llai diflas! Er enghraifft, cyfnewidiwch y glas am gorhwyaden a'r oren am oren wedi'i losgi! Mae hyn yn newid yr ensemble cyfan. Defnyddiwch un lliw fel y lliw amlycaf yn eich cynllun lliwiau cyflenwol hollt, ac yna ychwanegwch y lliwiau acen fel ategolion. Mae'r opsiynau'n ddiddiwedd, felly mwynhewch!

> >
Cysgod Hecs Cod Cod Lliw CMYK (%) Cod Lliw RGB Lliw
Corhwyaden #008080 100, 0, 0, 50 0, 128, 128
Oren #fea02f 0, 37, 81, 0 254, 160, 47
0, 13, 8, 4 244, 212, 225

Hollti Paletau Lliw Cyflenwol a Ddefnyddir mewn Graffeg

Mae gan ddylunwyr graffeg gyfrinach fasnachol fach i ddefnyddio'r model HSB i addasu lliw, dirlawnder ac ysgafnder lliw. Mae'r offeryn digidol hwn yn eich galluogi i newid lliwiau gan ddefnyddio rhaglen graffig ac yn helpu i newid lliw ar gyfer ei ymddangosiad gorau posibl. I wneud hyn, bydd dylunydd yn addasu'r lliw i newid ei liw, y dirlawnder i newid bywiogrwydd y lliw, ac yn olaf, newid y disgleirdeb, sy'n gwneud y lliwiauymddangos yn ysgafnach neu'n dywyllach.

Gellir dod o hyd i bob lliw graffig gan ddefnyddio codau hecs adnabod neu hecsadegol.

Wyddech chi y gallwch chi wneud eich lliwiau ar raglen graffeg gan ddefnyddio cyfrifiannell lliwiau? Mae hyn ar gyfer dylunwyr graffeg uwch, ond yn y bôn y cyfuniad fyddai dewis lliw sylfaenol a'i god, er enghraifft, cod lliw haul lliw yw #d2b48c. Gan ddefnyddio'r cynllun lliwiau cyflenwol hollt, bydd y rhaglen yn cyfrifo'r lliwiau i gyd-fynd â'ch prosiect! Yn yr achos hwn, byddai eich lliwiau cyflenwol hollt ar gyfer lliw haul yn las annirlawn a fioled annirlawn.

>
Cysgod Hecs Cod Cod Lliw CMYK (%) Cod Lliw RGB Lliw
Tan #d2b48c 0, 14, 33, 18 210, 180, 140
Glas annirlawn #8cbed2 33, 10, 0, 18<14 140, 190, 210
Fioled Annirlawn #ba8cd2 11 , 33, 0, 18 186, 140, 210

Fel dechreuwr, mae’n heriol gallu cyfrifo y cyfuniadau lliw cywir, a dyma pam rydyn ni'n awgrymu eich bod chi'n creu tudalen arbrofol cyn plymio i mewn. Chwarae o gwmpas gyda pha liw sy'n ategu oren neu pa liw sy'n ategu porffor, fel hyn byddwch chi'n gallu dysgu'ch hun sut i ddatblygu lliw cyflenwol syfrdanolpalet.

Mae opsiynau ar-lein ar gyfer gwefannau a dyluniadau graffeg yn tyfu, ac mae'r opsiynau sydd ar gael i helpu pobl gyda dylunio graffeg yn ddiddiwedd, yn enwedig y safle hawdd ei ddefnyddio Canva. Nid yw adeiladu eich graffeg ar gyfer cyfryngau cymdeithasol neu brosiectau eraill erioed wedi bod mor syml!

Rydym wedi ymdrin â holl hanfodion lliwiau cyflenwol hollt a sut i gyfrifo'r opsiynau lliw amrywiol. Rydym hefyd wedi edrych ar ba liwiau sy'n gweithio orau gyda'i gilydd a sut i'w paru wrth ddylunio a chynllunio gofod. Gall dewis eich palet lliwiau cyflenwol wneud neu dorri eich prosiect, felly rydym yn awgrymu arbrofi!

Cwestiynau a Ofynnir yn Aml

Beth Yw Palet Lliw Cyflenwol Hollti?

Yn syml, mae cynllun lliwiau cyflenwol hollt yn ddull theori lliw ar gyfer cyfrifo lliwiau a fydd yn gweithio'n dda gyda'i gilydd gan ddefnyddio olwyn liw. Rydych chi'n dechrau prynu gan ddewis eich lliw amlycaf, yn yr achos hwn, rydyn ni'n dewis y lliw coch. Mae ein hail liw ar draws o goch ar yr olwyn lliw, gwyrdd. Wrth edrych ar y lliw gwyrdd, ar y naill ochr fe welwch felyn a glas. Mae'r rhain yn dod yn lliwiau cyflenwol hollt o goch.

A oes Llawer o Lliwiau Cyflenwol Hollt?

Gan ddefnyddio olwyn lliw, gallwch gyfrifo'r swm penodol o gynlluniau lliw cyflenwol hollt. Mae yna 12 bloc lliw, ac mae gan bob lliw bartner cyflenwol. Y partner hwnwedi ei gymydog. Er enghraifft, gan ddechrau gyda'r lliw glas amlycaf, gallwch fynd o amgylch yr olwyn deuddeg bloc i bennu'r lliwiau cyflenwol hollt. Mae yna amrywiadau ar gyfer pob lliw ar yr olwyn lliw felly mae eich opsiynau'n ddiddiwedd!

Sut i Bennu Pa Lliw sy'n Ategu Porffor?

Wrth weithio gyda'r olwyn lliw, mae'n hawdd penderfynu pa liw sy'n ategu porffor. Mae'r bloc porffor yn eistedd yn union gyferbyn â'r lliw melyn. Hwn fydd ei liw cyflenwol delfrydol, ond bydd y cynllun lliwiau cyflenwol hollt yn borffor gyda melyn-oren a melyn-wyrdd.

Sut i Ddisgrifio Cynllun Lliwiau Cyflenwol Dwbl?

Yn dibynnu ar eich prosiect dylunio, efallai y bydd angen i chi gyfrifo mwy nag un cynllun lliw. Mae'r cysyniad o gynllun lliw cyflenwol dwbl yn syml. Mae'n cael ei bennu gan gael dau liw a'u lliwiau cyflenwol, bydd hyn yn arwain at gyfanswm o bedwar lliw.

cynllun yw, mae'n rhaid i ni yn gyntaf ateb y cwestiwn: "Beth yw cynllun lliw cyflenwol?" Er mwyn eich helpu i ddeall, byddwn yn edrych ar yr olwyn lliw sylfaenol. Mae gan olwyn lliw y lliwiau cynradd sy'n cynnwys glas, melyn a choch. Mae hefyd yn cynnwys lliwiau eilaidd sef gwyrdd, pinc, fioled, ac oren. Mae'r lliwiau hyn yn cael eu lledaenu i ffurfio cylch. T

o pennwch beth fydd eich palet lliwiau cyflenwol gan ddefnyddio olwyn liw, penderfynwch ar liw trech ar gyfer eich prosiect. Er enghraifft, os dewiswch y lliw coch , bydd y lliw gyferbyn â choch ar yr olwyn lliw yn wyrdd. Mae'r rhain yn lliwiau cyflenwol.

Os ydych chi eisiau gwybod pa liw sy'n ategu oren neu pa liw sy'n ategu glas, edrychwch ar y lliw ar ben arall yr olwyn lliw!

Mae'r rhain yn rhai cynradd a defnyddir lliwiau eilaidd yn aml mewn dylunio oherwydd eu bod yn llachar, gan eu galluogi i sefyll allan a bachu sylw. Wrth gwrs, nid ydych chi eisiau bod yn ormesol nac yn llym trwy ddefnyddio lliwiau llachar yn unig. Dyna pam mae dewis eich palet lliw cyflenwol mor bwysig. Mae bob amser yn well defnyddio lliw acen ynghyd â'ch lliw amlycaf mwy disglair.

Mae gogwydd lliw neu dymheredd lliw hefyd yn bwysig, a bydd y lliwiau cyflenwol yn cael eu hystyried naill ai'n oer neu'n oer. cynnes. Mae gwyrdd a blues, fel y mae'r rhan fwyaf ohonom yn gwybod, yn lliwiau cŵl, tra bod coch ac oren yn lliwiau cynnes .Nid oes angen i liwiau cyflenwol fod yn ddim ond dau arlliw!

Gallwch greu cynllun lliwiau cyflenwol dwbl trwy ddefnyddio dau liw sydd wrth ymyl ei gilydd ar yr olwyn liw gyda'r ddau liw yn eu gwrthwynebu.<2

Mae hyn yn arwain at bedwar lliw cyflenwol neu gynllun lliw cyflenwol dwbl. Os oes angen geirda arnoch, gallai cynllun lliw cyflenwol dwbl fod yn las ac oren, a glas-wyrdd ac oren coch.

<15 Lliw > > Glas-Gwyrdd 22>
Cysgod <14 Cod Hecs Cod Lliw CMYK (%) Cod Lliw RGB
Oren #ffa500 0, 35, 100, 0 255, 165, 0
Glas #0000ff 100, 100, 0, 0 0, 0, 255 # 0d98ba 93, 18, 0, 27 13, 152, 186
Coch-Oren #ff5349 0, 67, 71, 0 255, 83, 73

Egluro Harmoni Lliw

Mae'r term “cytgord lliw yn hunanesboniadol. Mae lliwiau sy'n gweddu i'w gilydd ac yn creu cynllun lliw da mewn cytgord â'i gilydd. Mae hyn yn golygu na fydd eich cynllun lliw yn rhy llym a bydd yn bleserus i'r llygad. Cyn i ni drafod beth yw lliwiau cyflenwol hollt, gadewch i ni edrych ar ychydig o gynlluniau a chyfuniadau lliw eraill.

  • Cynllun Lliw Triadig : Mae Tri yn golygu tri , ac fel yr awgrymir ganyr enw, mae'r tri lliw hyn ar yr olwyn liw wedi'u gosod yn gyfartal rhyngddynt, gan ffurfio siâp trionglog. ei gilydd ar yr olwyn liw.

  • Lliwiau Tetradaidd : Mae'r pedwar lliw hyn i gyd wedi'u gwasgaru'n gyfartal oddi wrth ei gilydd ar y olwyn lliw. Mae coch, oren, gwyrdd a glas yn enghreifftiau da.
  • Lliwiau Sgwâr : Gan ddefnyddio'r olwyn liw eto, mae'r pedwar lliw hyn yn cael eu pennu gan ddefnyddio siâp sgwâr.
  • Lliwiau Unlliw : Bydd gan bob arlliw neu dôn amrywiadau o fewn yr un teulu o liwiau a'r gair am hyn yw lliw monocromatig.

Egluro Cynlluniau Lliw Cyflenwol Hollti

Pryd creu palet lliw cyflenwol, gallwch hefyd greu cynllun lliw cyflenwol hollt. Y gwahaniaeth yw, yn lle cael dau liw yn unig, bydd gennych dri. Bydd angen lliw cynradd arnoch o hyd fel eich prif ddewis lliw.

Wrth edrych ar yr olwyn lliwiau, gallwch wedyn ddewis dau liw cyferbyn i gwblhau eich cynllun lliwiau cyflenwol hollt.

Nid ydych yn gyfyngedig i dri lliw, fodd bynnag - gallech hyd yn oed ddefnyddio pedwar neu bump os dymunwch. Er enghraifft, pa liw sy'n ategu glas? Byddai'r dewis cywir ar gyfer eich cynllun lliwiau cyflenwol hollt wedyn yn cynnwys ychwanegu oren, coch-oren, a melyn-oren.

BethA yw'r Lliwiau Cyflenwol Hollti?

Mae'r rhan fwyaf ohonom yn cydnabod yr olwyn lliw traddodiadol. Fodd bynnag, mae yna amrywiol ddamcaniaethau lliw ychwanegol y gallwn eu defnyddio i bennu lliwiau cyflenwol hollt. Mae'r tair damcaniaeth a ddefnyddir yn bennaf yn cynnwys yr RYB neu olwyn lliw traddodiadol, y model CMYK sef cyan, melyn, magenta, a du, ac yna'r model RGB sy'n goch, gwyrdd a glas. Dyma sut olwg sydd ar olwynion lliw RGB a CMYK:

Model Coch, Melyn a Glas (RYB)

Y model RYB yw'r model a ddefnyddir gan artistiaid proffesiynol i greu darn lliwgar aml-haenog. Fe'i gelwir hefyd yn fodel lliw tynnu oherwydd gallwch chi ddefnyddio'r lliwiau cynradd i wneud lliwiau eilaidd. Gadewch i ni edrych ar cyfuniadau lliw ar gyfer y model RYB:

  • Pa liw sy'n ategu coch? Fe welwch wyrdd gyferbyn â choch ar yr olwyn lliw. Felly, glas-wyrdd a gwyrdd-melyn yw lliwiau cyflenwol rhannu coch .
  • Pa liw sy'n ategu oren? Fe welwch las gyferbyn â'r lliw oren ar y olwyn lliw. Felly, glas-fioled a glaswyrdd yw'r lliwiau cyflenwol hollt ar gyfer oren. Fe welwch oren gyferbyn â glas ar yr olwyn lliw. Felly, coch-oren a melyn-oren yw'r lliw cyflenwol hollt ar gyfer glas.
  • Pa liw sy'n ateguporffor? Fe welwch felyn gyferbyn â'r lliw porffor ar yr olwyn lliw. Felly, melyn-oren a melynwyrdd yw'r lliwiau cyflenwol hollt ar gyfer porffor.
205, 50 Corn-Oren 12> > 12>
Cysgod Cod Hecs Cod Lliw CMYK (%) Cod Lliw RGB Lliw
Porffor #800080 0, 100, 0, 50 128, 0, 128
Melyn-Gwyrdd #9acd32 25, 0, 76, 20 154, 205, 50 #ffae42 0, 32, 74, 0 255, 174, 66
Oren #ffa500 0, 35, 100, 0 255, 165, 0
Glas -Gwyrdd #0d98ba 93, 18, 0, 27 13, 152, 186
Glas-Porffor #8a2be2 39, 81, 0, 11 138, 43, 226
Glas #0000ff 100, 100, 0, 0 0, 0, 255
Melyn-Oren #ffae42 0, 32, 74, 0 255, 174, 66
Coch-oren #ff5349 0, 67, 71, 0 255, 83, 73
Coch #ff0000 0, 100, 100, 0 255, 0, 0
Gwyrdd -Melyn #adff2f 32, 0, 82, 0 173, 255, 47
Glas-Gwyrdd #0d98ba 93, 18,0, 27 13, 152, 186

Y Goch, Model Gwyrdd, a Glas (RGB)

Mae'r model ychwanegyn neu RGB wedi'i gynllunio'n benodol ar gyfer gwylio ar y sgrin ac ni ellir ei ddefnyddio ar gyfer cyfryngau print. Mae golau yn dylanwadu ar y lliwiau a'r cynradd ar gyfer y model RGB yw coch, gwyrdd a glas.

  • Pa liw sy'n ategu gwyrdd? Magenta yw'r lliw cyflenwol i wyrdd. Felly, y lliwiau cyflenwol hollt yw rhosyn a phorffor.
  • Pa liw sy'n ategu coch? Lliw cyflenwol coch yn yr achos hwn fydd cyan. Felly, y lliwiau cyflenwol hollt fyddai glas-cyan a gwyrdd-cyan. lliw yn las. Felly, mae'r lliwiau cyflenwol hollt yn oren a gwyrdd-melyn.
  • Pa liw sy'n ategu glas? Mae'r lliw cyflenwol yn oren. Felly, mae'r lliwiau cyflenwol hollt yn borffor a glas-cyan.
255, 0, 0 > > > Melyn > <18
Cysgod Cod Hecs Cod Lliw CMYK (%) Cod Lliw RGB Lliw <14
Coch
Green-Cyan #0cbaa6 94, 0, 11, 27 12, 186, 166
Glas-Cyan #0d98ba 93 , 18, 0, 27 13, 152,186
Gwyrdd #008000 100, 0, 100, 50 0, 128, 0
Porffor #800080 0, 100 , 0, 50 128, 0, 128
Rose #ff007f<14 0, 100, 50, 0 255, 0, 127 #ffff00 0, 0, 100, 0 255, 255, 0
Gwyrdd-Melyn #adff2f 32, 0, 82, 0 173, 255, 47
Oren #ffa500 0, 35, 100, 0 255, 165, 0
Glas #0000ff 100, 100, 0, 0 0, 0 , 255
Glas-Cyan #0d98ba 93, 18, 0, 27 13, 152, 186
Porffor #800080 0, 100, 0, 50 128, 0, 128

Defnyddio Cynlluniau Lliw Cyflenwol Hollti

Y rheswm dros ddewis palet lliw cyflenwol hollt yw oherwydd ei amlochredd. Nid yw'r lliwiau cyflenwol hollt mor llachar, gan eu gwneud yn llai tebygol o wrthdaro. Mae hefyd mwy o arlliwiau cŵl a chynnes i'w defnyddio.

Er bod cynlluniau lliwiau cyflenwol hollt yn gweithio'n dda, gallant fod yn llethol pan fyddwch yn ychwanegu gormod o liwiau at y casgliad. Er mwyn defnyddio'r cynllun lliw cyflenwol hollt yn gywir, mae'n syniad da dewis y lliw cryfaf rydych chi am ei ddechrau, ac yna gallwch chi ychwaneguy lliwiau eraill fel acenion ac ychwanegiadau. Fel hyn, ni fyddwch yn creu llanast anhrefnus o liwiau!

Wrth i chi ddysgu a dechrau cael mwy o brofiad gyda chynlluniau lliw, fe allech chi ddechrau ymgorffori mwy o liwiau.

Wrth greu gofod ar gyfer dylunio mewnol, defnyddiwch y cysyniad o rhannu lliwiau cyflenwol yn hynod o ddefnyddiol. Er enghraifft, gallwch ddefnyddio glas fel eich lliw amlycaf a chwilio am ba liwiau sy'n ategu glas. Bydd y lliwiau cyflenwol yn felyn-oren a choch-oren. Gellid defnyddio'r glas fel wal acen, ac yna gellid gwneud ategolion yn y lliwiau cyflenwol hollt. Gallai ategolion gynnwys eitemau fel gobenyddion, fâs, a lliwiau lamp, mae'r opsiynau'n ddiddiwedd!

Hollti Paletau Lliw Cyflenwol a Ddefnyddir mewn Dylunio Mewnol

Wrth wneud prosiectau crefft, gallwch fod yn greadigol wrth ddefnyddio cynllun lliwiau cyflenwol hollt i helpu i lywio pa liwiau i'w defnyddio ac ymhle. Gallwch ddefnyddio'r cynllun lliwiau hwn ar gyfer sawl math o brosiectau megis cwiltio, crefftio, mosaig, neu hyd yn oed drefniadau blodau!

Gallai cynllun lliwiau cyflenwol hollt wneud i'ch prosiect sefyll allan a chael naws hardd i'w wneud.

Er enghraifft, gan ddefnyddio lliwiau cyflenwol hollt ar gyfer dyluniadau blodau mewn priodas, byddech yn dewis lliw trech fel y lliw ffocws ac wedi ychwanegu lliwiau fel acenion. Mae'r dyddiau o gael un lliw priodas diflas wedi mynd! Byddai hyn yn gwneud unrhyw briodas

John Williams

Mae John Williams yn arlunydd profiadol, yn awdur ac yn addysgwr celf. Enillodd ei radd Baglor yn y Celfyddydau Cain o Sefydliad Pratt yn Ninas Efrog Newydd ac yn ddiweddarach dilynodd ei radd Meistr yn y Celfyddydau Cain ym Mhrifysgol Iâl. Ers dros ddegawd, mae wedi dysgu celf i fyfyrwyr o bob oed mewn lleoliadau addysgol amrywiol. Mae Williams wedi arddangos ei waith celf mewn orielau ar draws yr Unol Daleithiau ac wedi derbyn sawl gwobr a grant am ei waith creadigol. Yn ogystal â'i weithgareddau artistig, mae Williams hefyd yn ysgrifennu am bynciau sy'n ymwneud â chelf ac yn dysgu gweithdai ar hanes celf a theori. Mae'n frwd dros annog eraill i fynegi eu hunain trwy gelf ac mae'n credu bod gan bawb y gallu i fod yn greadigol.