Enwau Lliw Unigryw - Dysgwch Am Enwau Lliw Prin

John Williams 25-09-2023
John Williams

T dyma nifer anfeidrol o liwiau, felly nid yw'n syndod bod gan lawer ohonynt enwau lliw unigryw a hanes cyfoethog. Mae llawer o liwiau a welwch bob dydd hyd yn oed wedi'u nod masnach o dan enwau anarferol. Rydym wedi cynnwys rhai lliwiau cŵl a diddorol ac edrych ar eu hanes. Efallai y byddwch hyd yn oed yn gweld rhai nad ydych erioed wedi clywed amdanynt!

Sut mae Lliwiau'n Cael eu Enwi

Gall llawer o wahanol rinweddau wneud lliw yn unigryw fel hanes diddorol, anarferoldeb y cysgod , neu hyd yn oed enw'r cysgod ei hun a'i ystyr. Er bod lliwiau'n cael eu henwau mewn sawl ffordd, maen nhw'n aml yn cael eu henwi ar ôl y planhigion, anifeiliaid, neu bethau eraill maen nhw'n debyg, er enghraifft, rhoddwyd ei enw i'r lliw oren pan gafodd ei ddefnyddio i ddisgrifio'r ffrwythau oren.<3

Enwir lliwiau hefyd ar ôl y pigmentau a ddefnyddiwyd yn hanesyddol i'w creu, sut maent yn cymharu â lliwiau eraill a enwyd eisoes, yn ogystal â'r teimladau neu'r emosiynau sy'n gysylltiedig â'r lliw hwnnw.

Beth Sy'n Gwneud Enw Lliw yn Unigryw?

Gyda’r holl wahanol ffyrdd hyn o enwi lliwiau, efallai eich bod yn pendroni beth sy’n gwneud enw lliw yn unigryw. Mae gan rai lliwiau enwau braidd yn abswrd neu anarferol sy'n eu gwneud yn anarferol ac yn ddiddorol. Gall enwau lliw prin fod yn seiliedig ar hanes y lliw neu'r rhywbeth y mae wedi'i enwi ar ei ôl. Mae gan lawer o frandiau hyd yn oed liwiau nod masnach o dan eu henwau llofnod eu hunain.enwau lliw gwyrdd unigryw. Mae Shamrock yn wyrddni bywiog sy'n cael ei enw diddorol o wyrdd gwanwyn ifanc. Gelwir y lliw hwn hefyd yn wyrdd Gwyddelig ac mae'n symbol cyffredin o Iwerddon, gan ymddangos yn eu baner a hyd yn oed yn lliwiau tîm y Boston Celtics.

Gwyrdd Gwlad Groeg neu verdigris oedd un o'r pigmentau gweithgynhyrchu cynharaf yn y byd. Gwnaethpwyd y gwyrdd melynaidd hwn gan yr Groegiaid hynafol trwy ocsideiddio copr dros finegr poeth nes i'r pigment gwyrdd ffurfio ar ei wyneb. Mae wedi cael ei ddefnyddio mewn amrywiaeth o gerfluniau ledled y byd, ond yr enghraifft enwocaf yw'r Cerflun o Ryddid.
Enw Lliw Unigryw Cod Hecs Lliw Unigryw Cod Lliw RGB Cod Lliw CMYK (%) Cysgod Lliw
Shamrock #009E60 0, 158, 96 100, 0, 39, 38
Enw Lliw Unigryw <17 Cod Hecs Lliw Unigryw Cod Lliw RGB Cod Lliw CMYK (%) Cysgod Lliw
Verdigris Green #43B3AE 67, 179, 174 63, 0, 3, 30
>

Lliw gwyrdd arall gydag enw diddorol, er ddim mor hir o hanes, yw gwyrdd heliwr. Fel verdigris, mae gwyrdd heliwr yn wyrdd melynaidd, fodd bynnag, mae'n llawer tywyllach. Gwisgwyd y lliw hwn fel cuddliw ganHelwyr Seisnig yn y 19eg ganrif ac mae'n parhau i fod yn lliw poblogaidd iawn ar gyfer tacl ceffyl heddiw.

53, 94, 59
Enw Lliw Unigryw Cod Lliw Unigryw Hecs Cod Lliw RGB Cod Lliw CMYK (%) Lliw Cysgod 44, 0, 37, 63

Enwau Lliw Glas Unigryw

Er ei fod yn cael ei ystyried yn liw cynradd heddiw, glas yw un o'r lliwiau ieuengaf y byd. Mae mor gymharol ifanc fel nad oedd gan hyd yn oed yr hen Roegiaid, a oedd yn byw dros 2,000 o flynyddoedd yn ôl, hyd yn oed enw ar y lliw.

Mae'r enw lliw lapis lazuli bron yn swnio mor brydferth â'r garreg las ddwys yr enwyd ar ei hôl. Roedd y garreg mor brin ac roedd galw amdani yn yr Oesoedd Canol fel ei bod yn cael ei hystyried yn fwy gwerthfawr nag aur. Roedd yr hen Eifftiaid yn gwerthfawrogi lapis lazuli mor fawr nes i'r glas ddod yn rhan annatod o'u gweithiau celf a'u dillad.

Lapis Lazuli >

Mae glas Delft yn lliw arall sy'n cael ei enw unigryw o drysorau gwerthfawr. Y glas tywyll golau hwn yw lliw llofnod Delftware, sy'n Iseldiregllestri pridd gwydr tun a wneir yn Delft, yr Iseldiroedd. Mae glas Twrcaidd yn lliw unigryw y credir ei fod yn atal bwriadau drwg ac mae'n lliw amlwg yn symbol Evil Eye. Mae'r symbol hwn yn cael ei bortreadu gan amlaf fel cylchoedd consentrig sy'n creu siâp llygad gyda glas Twrcaidd ger y canol.

Enw Lliw Unigryw<2 Cod Hecs Lliw Unigryw Cod Lliw RGB Cod Lliw CMYK (%) Cysgod Lliw
#004B8D 0, 75, 141 100, 47, 0, 45
News>67, 49, 0, 63
Enw Lliw Unigryw Cod Hecs Lliw Unigryw Cod Lliw RGB Cod Lliw CMYK (%) Cysgod Lliw
Glas Twrcaidd #4F97A3 79, 151, 163 52 , 7, 0, 36

Enwau Lliw Porffor Unigryw

Dros y canrifoedd, mae porffor wedi bod yn gysylltiedig â breindal a doethineb. Porffor Tyrian yw lliw pigment naturiol o Teiar hynafol sy'n cael ei gyfrinachu gan wahanol rywogaethau o falwod môr. Mae'r broses o gynaeafu'r llifyn yn gymhleth ac yn ddrud ac o'r herwydd, mae eitemau sydd wedi'u lliwio yn y lliw hwn wedi dod yn gysylltiedig â ffortiwn a phŵer.

>
Enw Lliw Unigryw Cod Lliw Unigryw Hecs Cod Lliw RGB Cod Lliw CMYK (%)<2 Cysgod Lliw
Tyrian Purple #66023C 102, 2, 60<17 0, 98, 41, 60
<0, 98, 41, 60

Porffor golau, tebyg i lafant, yw Helio , gydag islais pinc. Yr oedda enwyd ar ôl y blodyn heliotrope sydd â phetalau â lliw tebyg. Mae'n lliw poblogaidd ar gyfer gwydr Caergrawnt, sy'n wydr afloyw sy'n dod mewn amrywiaeth o borffor. Lliw porffor arall ag enw unigryw yw cordovan. Mae Cordovan yn fyrgwnd porffor dwfn ac mae'n debyg iawn i liw rhai lledr. Nid yw hyn yn gyd-ddigwyddiad, gan mai'r porffor hwn yw lliw llofnod lledr cordovan, a gynhyrchwyd gyntaf yn Córdoba, Sbaen.

Cordovan 22>

Mae union liw porffor yn dal i gael ei herio ac ystyrir bod yna lawer o arlliwiau pinc a phorffor gwahanol. bod yn mauve. Yn draddodiadol, lliw porffor-llwyd golau yw mauve a enwyd ar ôl y blodyn hala, ond mae porffor gyda thonau rhosod pincaidd hefyd yn gyffredin. Enwyd y lliw yn 1856, fodd bynnag, ffrwydrodd ei boblogrwydd yn y 1890au, a ddaeth i gael ei adnabod fel y “Degawd Mauve”.

Enw Lliw Unigryw Cod Hecs Lliw Unigryw Cod Lliw RGB Cod Lliw CMYK (%) <17 Cysgod Lliw
Helio #DF73FF 223, 115, 255 13, 55, 0, 0 #893F45 137, 63, 69 0, 54, 50, 46
Mauve
Enw Lliw Unigryw Cod Lliw Unigryw Hecs Cod Lliw RGB Cod Lliw CMYK (%)<2 Cysgod Lliw
#B784A7 183,132, 167 0, 28, 9, 28

Enwau Lliwiau Unigryw â Nod Masnach

Mae yna lawer lliwiau sydd wedi'u nodi gan frandiau neu gwmnïau o dan enwau unigryw. Mae'r cwmni gemwaith moethus Tiffany & Mae gan Co. ei las arbennig ei hun o'r enw Tiffany blue . Cymysgwyd gwyrdd golau â glas i greu'r lliw llofnod hwn ym 1845 gan y sylfaenydd Charles Tiffany, a defnyddir y lliw yn eu holl frandio a phecynnu.

Gweld hefyd: Sut i Beintio Creigiau - Technegau a Syniadau Addurno Cerrig

Tiffany Blue

Mae pinc Barbie yn lliw adnabyddadwy arall a ddefnyddir ar gyfer brandio gan y fasnachfraint teganau Barbie. Datblygwyd y lliw magenta-pinc i gyfleu ymdeimlad o whimsy ac ieuenctid i ddenu merched at y doliau a'r brand.

Enw Lliw Unigryw Cod Hecs Lliw Unigryw Cod Lliw RGB Cod Lliw CMYK (%) Cysgod Lliw
#0ABAB5<17 10, 186, 181 95, 0, 3, 57
Enw Lliw Unigryw Cod Hecs Lliw Unigryw Cod Lliw RGB Cod Lliw CMYK (%) <17 Cysgod Lliw
Barbie Pink #E0218A 224, 33, 138 0, 85, 38, 12
>

Coca-Cola coch yn lliw nod masnach a welwn bron bob un. Dydd. Dechreuodd Coca-Cola yn 1886 fel diod feddyginiaethol wedi'i chymysgu â dŵr pefriog a datblygodd yn araf i fod yn ffynnon.diod carbonedig hysbys a welwn heddiw. Dewisodd sylfaenydd Coca-Cola goch fel ei liw llofnod oherwydd ei fod yn symbol o lwyddiant gan fod coch yn un o'r lliwiau drutach i'w defnyddio ar y pryd. Creodd Cwmni Coca-Cola hefyd y Cymal Siôn Corn y mae llawer yn ei gysylltu â’r Nadolig heddiw, gan ei ddarlunio mewn ymgyrch farchnata fel dyn llon â barf a siwt goch Coca-Cola.

244, 0, 9 244, 0, 9 Prifysgol Tecsas a Thecsas Nododd Longhorns eu harlliw arbennig eu hunain o oren llosg ym 1966, a elwir yn Pantone. Roedd y brifysgol eisiau sefydlu lliw unffurf ar gyfer ei chefnogwyr, ac aeth hyn ymlaen i ddod yn un o'r defnyddiau mwyaf dylanwadol o oren llosg a chynyddodd ei boblogrwydd yn fawr. Mae union arlliw'r lliwiau nod masnach hyn yn gyfrinach sy'n cael ei gwarchod yn ofalus, fodd bynnag, rydym wedi cynnwys rhai lliwiau tebyg.
Enw Lliw Unigryw Cod Hecs Lliw Unigryw Cod Lliw RGB Cod Lliw CMYK (%) Cysgod Lliw
Coca-Cola Coch #F40009<17 244, 0, 9 0, 100, 96, 4 0, 100, 96, 4 0, 100, 96, 4
Enw Lliw Unigryw <41 Cysgod Lliw
Cod Lliw Unigryw Hecs Cod Lliw RGB Cod Lliw CMYK (%)
Pantone #BF5700 191, 87, 0 0, 54 , 100, 25

Fel y gwyddoch nawr, mae llawer o liwiau ar draws ysbectrwm gydag enwau cŵl ac unigryw. Gobeithiwn eich bod wedi mwynhau’r edrychiad hwn ar yr hanes y tu ôl i enwau diddorol y lliwiau hyn, ac efallai eich bod hyd yn oed wedi darganfod lliw newydd nad oeddech yn gwybod amdano o’r blaen neu hyd yn oed ffaith hwyliog y gallwch ei rhannu gyda’ch ffrindiau.

Cwestiynau a Ofynnir yn Aml

Beth Sy'n Gwneud Lliw yn Unigryw?

Mae yna lawer o bethau a all wneud lliw yn unigryw. Yn aml mae gan liwiau unigryw gysylltiad â gwrthrychau, planhigion neu anifeiliaid cŵl neu chwilfrydig. Efallai bod ganddyn nhw hefyd hanes diddorol neu fod â rhyw arwyddocâd i bobl neu le. Gallai enw gwirioneddol y lliw hefyd fod yn abswrd neu'n ddiddorol, neu mae'r lliw ei hun yn drawiadol sy'n ei wneud yn unigryw.

Beth Yw Enwau Lliw Prin?

Mae Mummy brown a Vantablack ill dau yn enwau lliw prin. Gwnaed y Mummy brown gwreiddiol gan ddefnyddio llwch o gyrff mymiedig go iawn ac felly ni ellir gwneud brown mami go iawn heddiw. Mae enw lliw Vantablack mewn gwirionedd yn acronym sy'n golygu Array Tube Nano Du wedi'i Alinio'n Fertigol. Mae'r lliw yn ddrud iawn i'w gynhyrchu, felly nid yw ar gael i'r cyhoedd, sy'n ei gwneud hi'n anodd iawn cael eich dwylo arno.

Sut Mae Lliwiau'n Cael eu Enwi?

Er nad oes unrhyw reolau o ran enwi lliwiau, mae yna lawer o ddulliau profedig a gwir ar gyfer dod o hyd i'r enw perffaith. Y dull cyntaf yw dewis enw sy'n disgrifio'r lliw. Gallwch naill ai wneud hyn erbynei gymharu â lliw arall sy'n bodoli eisoes, er enghraifft, glas golau, neu'n seiliedig ar rywbeth sy'n debyg i'ch lliw, er enghraifft, melyn caneri. Os yw'r lliw yn gwneud i chi deimlo emosiwn arbennig neu'n eich atgoffa o rywbeth arbennig i chi, gallwch hefyd ymgorffori hynny yn eich enw lliw.

Weithiau nid yn unig yr enw ond mae'r lliw ei hun yn ddiddorol ac yn nodedig a gall hyn hefyd wneud i liw sefyll allan.

Edrych ar Godau Lliw

Adnabod y lliw unigryw penodol ymhlith y lliwiau anfeidrol ar draws byddai'r sbectrwm bron yn amhosibl heb gymorth codau lliw. Mae codau lliw yn cynnwys cyfuniadau o lythrennau a rhifau sy'n dangos union gyfrannau'r lliwiau sy'n ffurfio'r lliw penodol. Modelau lliw hecs a RGB yw rhai o'r codau mwyaf cyffredin ac maent yn dangos y cyfrannau o goch, gwyrdd a glas a ddefnyddir i gymysgu lliw. Mae cod lliw CMYK yn god arall a ddefnyddir yn eang, yn enwedig wrth weithio gydag arddangosfeydd sgrin. Mae'r lliwiau yn y model hwn yn cael eu gwneud trwy gyfuno cyan, magenta, a melyn.

Mae gan bob lliw god lliw unigryw y gellir ei ddefnyddio i gael yr union liw rydych chi'n ei edrych canys. Mae'r codau hecs lliw hyn nid yn unig yn eich galluogi i atgynhyrchu neu gopïo'r lliw yn hawdd i leoedd eraill, ond maent hefyd yn rhoi rhywfaint o wybodaeth i chi am sut mae'n cael ei wneud yn ogystal â'i dymheredd lliw. Mae cwmnïau hefyd yn defnyddio'r codau hecs lliw unigryw hyn i hawlio lliwiau penodol mewn hawlfraint fel bod gan eu brand ei olwg unigryw ei hun.

Rhestr o Lliwiau Unigryw Ar Draws y Sbectrwm

Os oes gennych ddiddordeb mewn gweld rhai lliwiau unigryw, rydym wedi llunio rhestr o rai o'r lliwiau mwyaf cŵl ar draws y sbectrwm. Rydym yn archwilio rhai o'r ystyrontu ôl i'w henwau lliw unigryw a'u hanes, ynghyd ag agweddau chwilfrydig eraill sy'n eu gwneud yn unigryw.

Enwau Lliw Unigryw Niwtral

Mae niwtraliaeth yn cynnwys gwahanol arlliwiau o wyn , du, a llwyd, yn ogystal â thonau brown a daear eraill. Er bod gan y lliwiau hyn enw am fod yn blaen neu'n anniddorol, mae yna lawer o liwiau niwtral gydag enwau lliw cŵl .

Arlliwiau Du gydag Enwau Unigryw

Ein henw lliw unigryw cyntaf yn vantablack. Mae enw'r lliw hwn mewn gwirionedd yn acronym ar gyfer NanoTube Array Black wedi'i Alinio'n Fertigol. Nid yn unig mae gan y lliw hwn enw cŵl ond fe'i hystyrir hefyd fel y sylwedd duaf o waith dyn ac mae'n amsugno dros 99% o'r golau sy'n disgleirio arno. Mae Vantablack yn araen pigment a ddatblygwyd yn 2014 ac a ddyluniwyd yn wreiddiol ar gyfer teithio yn y gofod i atal llacharedd ar lensys telesgop.

Enw Lliw Unigryw <17 Cod Hecs Lliw Unigryw Cod Lliw RGB Cod Lliw CMYK (%) Cysgod Lliw
BlackBlack #030303 3, 3, 3 0 , 0, 0, 99
>

Eigengrau yn ddu arall ag enw unigryw. Enw Almaeneg am lwyd-ddu yw Eigengrau sy'n golygu "llwyd ei hun". Cafodd yr enw hwn oherwydd dywedir yn ddiddorol mai dyma'r lliw a welwch pan fyddwch chi'n cau'ch llygaid mewn ystafell dywyll neu gyda'r nos. Oherwydd hyn, mae'r lliwyn cael ei adnabod hefyd fel eigenlicht , sef Iseldireg ar gyfer “golau ei hun”, yn ogystal â golau llwyd neu dywyll yr ymennydd.

Lliw Unigryw Enw Cod Lliw Unigryw Hecs Cod Lliw RGB Cod Lliw CMYK (%) Cysgod Lliw
Eigengrau #16161D 22, 22, 29 24, 24, 0, 89

Arlliwiau Gwyn ag Enwau Unigryw

Alabaster yn felynaidd golau- lliw gwyn gydag enw cryf a thrawiadol. Mae gan y lliw hwn darddiad diddorol gan iddo gael ei enwi'n enwog gan y dramodydd Shakespeare yn Lloegr. Mae Alabaster yn cael ei enw o gypswm o liw tebyg, sef craig feddal a ddefnyddir mewn cerfio statud. Gwyn arall ag enw unigryw yw'r ddoler dywod lliw. Mae gan y wen hon is naws coch sy'n rhoi cast llwyd pinc cynnil iddo. Mae'r lliw yn cael ei enw o rywogaeth o ddraenogod môr tyllu o'r un enw, sydd â sgerbydau hynod ddiddorol a gwastad sy'n cael eu gwerthfawrogi gan gasglwyr.

Gweld hefyd: Celf Assemblage - Archwiliwch Ffurf Celf Creadigol Casgliadau Alabaster
Lliw Unigryw Enw Cod Hecs Lliw Unigryw Cod Lliw RGB Cod Lliw CMYK (%) Cysgod Lliw
#EDEADE 237, 234, 222 0, 1, 6, 7
Doler Tywod #DEC7BE 222, 199, 190 0, 10, 14, 13

Tonau Daear ag Enwau Unigryw

Sepia yw lliw unigryw arall a enwir ar ôl creadur môr, y tro hwn y môr-gyllyll cyffredin. Mae'r lliw coch-frown wedi'i enwi ar ôl y pigment sy'n deillio o'i sach inc, a ddefnyddiwyd ar gyfer ysgrifennu a lluniadu o'r hen amser Rhufeinig a Groegaidd tan mor hwyr â'r 19eg ganrif. Defnyddir tynhau sepia mewn ffotograffiaeth i newid golwg printiau du-a-gwyn i wahanol arlliwiau a thonau brown tebyg i liw'r inc trwy broses gemegol.

>
Enw Lliw Unigryw Cod Hecs Lliw Unigryw Cod Lliw RGB Lliw CMYK Cod (%) Cysgod Lliw
Sepia #704214 112, 66, 20 0, 41, 82, 56

Mam brown, a elwir hefyd yn frown Eifftaidd, yn lliw nad yw dim ond gydag enw unigryw ond hanes diddorol hefyd. Rhwng y 18fed a dechrau'r 20fed ganrif, teithiodd llawer o bobl i'r Aifft a chynaeafu llwch o fymïau a'u cymysgu â phaent arall i greu'r lliw a enwir yn briodol. Mae'r lliw yn frown cyfoethog sy'n debyg i umber llosg. Mae mummy brown nid yn unig yn un o'r enwau lliw mwyaf unigryw ond hefyd prin gan fod gwir mummy brown wedi peidio â chael ei gynhyrchu yng nghanol y 1960au pan ddaeth y cwmni a'i cynhyrchodd i ben allan o famis.

27>Mummy Brown Enwau Lliw Coch Unigryw

Defnyddir cochion yn aml am eu heffaith drawiadol a chofiadwy ac maent yn gysylltiedig â symbolau pwerus sy'n danbaid, yn fywiog ac yn ddewr. Mae gwaed y Ddraig yn enw lliw cŵl am liw coch llachar, cŵl. Weithiau gall y lliw hwn ymddangos bron yn borffor gan ei fod yn cynnwys rhywfaint o bigment glas. Yn wahanol i mummy brown, nid yw gwaed draig yn cael ei wneud o waed draig ond yn hytrach mae'n cael ei dynnu fel resin o'r palmwydd rattan ac mae wedi'i ddefnyddio fel farnais, lliw, a hyd yn oed mewn meddygaeth yn y gorffennol.

Enw Lliw Unigryw Cod Hecs Lliw Unigryw Cod Lliw RGB Cod Lliw CMYK(%) Cysgod Lliw
#824B27 130, 75, 39 0, 42, 70, 49
<14
Enw Lliw Unigryw Codau Hecs Lliw Unigryw Codau Lliw RGB Codau Lliw CMYK (%) Cysgod Lliw
Gwaed y Ddraig # 864143 134, 65, 67 0, 51, 50, 47

Coch yn iawn lliw pwysig yn Rhufain hynafol lle'r oedd yn cynrychioli grym a dewrder. Cafodd coch imperial ei gydnabod yn swyddogol ym 1914 a dyma'r enw a roddir ar liw sy'n debyg iawn i'r coch a ddefnyddiwyd yn yr amseroedd hyn. Fel y mae'r enw'n awgrymu, coch injan dân yw'r enw a roddir ar y llofnod coch llachar a welwch ar beiriannau tân. Mae'r coch hwn yn gwneud i'r peiriannau tân sefyll allan o'u hamgylch gan eu gwneud yn weladwy iawn. Am y rheswm hwn, y maehefyd yn cael ei ddefnyddio ar lawer o gerbydau brys eraill fel ambiwlansys a hofrenyddion achub.

206, 32, 41
Enw Lliw Unigryw Hecs Lliw Unigryw Codau Codau Lliw RGB Codau Lliw CMYK (%) Codau Lliw<2
Imperial Coch #ED2939 237, 41, 57 0, 83, 76, 7 0, 84, 80, 19

7> Enwau Lliw Oren Unigryw

Arlliwiau oren oedd y lliwiau cyntaf a ddefnyddiodd bodau dynol cynnar ar gyfer paentio ogof dros 100 000 o flynyddoedd yn ôl. Mae Bittersweet yn un o'r nifer o lliwiau oren sydd ag enw unigryw. Defnyddir yr enw i ddisgrifio oren goch-goch sy'n ymdebygu i liw aeron y winwydden chwerwfelys Americanaidd ffug. Mae’r gair “chwerw” hefyd yn cyfeirio at bleser sy’n cael ei gymylu gan boen, sy’n ychwanegu haen arall at hynodrwydd enw’r lliw.

Enw Lliw Unigryw<2 Cod Hecs Lliw Unigryw Cod Lliw RGB Cod Lliw CMYK (%) Cysgod Lliw
Bittersweet #FE6F5E 254, 111, 94 0, 56, 63, 0

Mae oren diogelwch, a elwir hefyd yn oren tân, yn oren gwelededd uchel a ddefnyddir yn gyffredin ar draws amrywiaeth o leoliadau lle mae angen gofal neu sylw arbennig. Diogelwchdefnyddir oren ar ddillad gwelededd uchel, ar rai cerbydau brys fel ambiwlansys, ac mewn rhybuddion cynhesu ymhlith pethau eraill. Defnyddir oren rhyngwladol hefyd i osod gwrthrychau ar wahân i'w hamgylchoedd; fodd bynnag, mae iddi naws llawer dyfnach a mwy tawel. Mae gan oren rhyngwladol nid yn unig enw anarferol ond fe'i defnyddir hefyd mewn lleoedd anarferol megis yn y diwydiant awyrofod ac ar y Golden Gate Bridge enwog yn San Francisco i gynyddu ei amlygrwydd i longau mewn niwl.

Enw Lliw Unigryw Cod Hecs Lliw Unigryw Cod Lliw RGB Cod Lliw CMYK (%) Cysgod Lliw
Diogelwch Oren #FF5F15 255, 95, 21 0, 63, 92, 0
Oren Rhyngwladol # F04A00 240, 74, 0 0, 69, 100, 6

Enwau Lliw Melyn Unigryw

Mae yna lawer o felynau gydag enwau mor fywiog ac unigryw â'r lliw. Mae melyn Dedwydd yn felyn llachar a heulog iawn a gafodd ei enw gan yr aderyn cân bach o'r un enw. Yn ddiddorol, mae gan y cwmni llyfr nodiadau Post-It hyd yn oed ei naws nod masnach arbennig ei hun o felyn caneri y maent yn ei ddefnyddio yn ei frandio a'i gynhyrchion.

DedwyddMelyn

Daw enw anarferol medaliwn melyn o liw melyn adnabyddadwy tacsis a oedd yn berchen ar drwydded medaliwn, a oedd yn caniatáu i'w gyrwyr weithredu o fewn dinasoedd fel Dinas Efrog Newydd. Gallwch ddal i weld y lliw ar dacsis heddiw yn dangos eu statws medaliwn yn falch.

Enw Lliw Unigryw<2 Cod Hecs Lliw Unigryw Cod Lliw RGB Cod Lliw CMYK (%) Cysgod Lliw
#FFEF00 255, 239, 0 0, 6, 100, 0
Medaliwn Melyn Ochre yw un o'r lliwiau hynaf yn y byd, i'w ganfod mor bell yn ôl â 17,000 CC mewn paentiadau ogofâu. Yn ôl wedyn gwnaed gwahanol arlliwiau o ocr trwy gyfuno'r sylwedd tebyg i glai â deunyddiau eraill, megis aeron. Yn fwy diweddar defnyddiwyd ocr yn enwog gan Van Gogh yn y 19eg ganrif mewn llawer o'i baentiadau ac mae'n parhau i fod yn lliw poblogaidd ymhlith llawer o artistiaid heddiw.
Enw Lliw Unigryw Unigryw Cod Hecs Lliw Cod Lliw RGB Cod Lliw CMYK (%) Cysgod Lliw
#D3AA32 211, 170, 50 0, 19, 76, 17
Lliw Unigryw Enw Cod Hecs Lliw Unigryw Cod Lliw RGB Cod Lliw CMYK (%) Cysgod Lliw
Ochre #CC7722 204, 119, 34 0, 42, 83, 20
>

Enwau Lliw Gwyrdd Unigryw

Mae gwyrdd yn gyfystyr â natur a bywyd ac y mae llawer

John Williams

Mae John Williams yn arlunydd profiadol, yn awdur ac yn addysgwr celf. Enillodd ei radd Baglor yn y Celfyddydau Cain o Sefydliad Pratt yn Ninas Efrog Newydd ac yn ddiweddarach dilynodd ei radd Meistr yn y Celfyddydau Cain ym Mhrifysgol Iâl. Ers dros ddegawd, mae wedi dysgu celf i fyfyrwyr o bob oed mewn lleoliadau addysgol amrywiol. Mae Williams wedi arddangos ei waith celf mewn orielau ar draws yr Unol Daleithiau ac wedi derbyn sawl gwobr a grant am ei waith creadigol. Yn ogystal â'i weithgareddau artistig, mae Williams hefyd yn ysgrifennu am bynciau sy'n ymwneud â chelf ac yn dysgu gweithdai ar hanes celf a theori. Mae'n frwd dros annog eraill i fynegi eu hunain trwy gelf ac mae'n credu bod gan bawb y gallu i fod yn greadigol.