Cerflun "Y Forwyn Gorchudd" - Y Cerflun Marmor Enwog Gyda Gorchudd

John Williams 12-10-2023
John Williams

Mae cerflun G iovanni Strazza Y Forwyn Gorchudd yn darlunio penddelw gorchuddiedig o’r Forwyn Fair. Mae union ddyddiad creu'r cerflun gorchudd yn ansicr, fodd bynnag, mae'n debyg iddo gael ei greu yn gynnar yn y 1850au. Mae'r cerflun marmor gyda gorchudd yn enwog am ei ansawdd bron yn dryloyw.

Y Stori Ynglŷn â'r Cerflun Marmor Gydag Veil

Mae cerflunwyr wedi bod yn cynhyrchu cerfluniau mewn marmor ers miloedd o flynyddoedd, deunydd sy'n cael ei werthfawrogi am ei esmwythder a thryloywder. Mae'r priodweddau hyn yn gwneud y deunydd metamorffig yn ddelfrydol ar gyfer cerfluniau sydd angen manylder manwl, megis cymhlethdodau anatomegol a draperies sy'n llifo. Mae cerflun y Forwyn Gorchuddiedig, gan Giovanni Strazza, y cerflunydd o’r Eidal, i bob pwrpas yn portreadu’r ddau achos hyn.

Nid oes llawer yn hysbys mewn gwirionedd am ddatblygiad y cerflun gorchuddiedig. Mae haneswyr yn meddwl mai Strazza, a aned ym Milan, a greodd y cerflun yn y 1850au tra'n byw yn Rhufain.

Dangosir y Forwyn Fair yn y cerflun Gorchuddiedig gyda gorchudd wedi'i lapio dros gromliniau'r cerflun yn gywir. Nodweddion. Gyda'i llygaid ar gau a'i phen ar oleddf, mae'r wraig yn edrych fel ei bod naill ai'n gweddïo'n dawel neu'n mynegi galar, y ddau yn weddol gyffredin mewn darluniau o'r Forwyn Fair.

Gweld hefyd: Pensaernïaeth Japaneaidd - Darganfyddwch Bensaernïaeth Draddodiadol yn Japan

Mae'r cerflun wedi'i saernïo o Carrara marmor, carreg o Dysgani a ddefnyddiwyd yn draddodiadol gan adeiladau Rhufeinig hynafol ac EidalegCrefftwyr y Dadeni.

Darparodd y garreg farmor Carrara hon o ansawdd uchel y deunydd delfrydol ar gyfer creu cerfluniau gorchudd, thema gyffredin ymhlith Giovanni Strazza a'i gyfoeswyr. Roeddent yn ymwneud yn arbennig â cherflunio penddelwau a cherfluniau o ferched gyda'u hwynebau wedi'u cuddio o dan ddillad tryloyw.

Yr Arlunydd: Giovanni Strazza

>
Cenedligrwydd Eidaleg
Dyddiad Geni c. 1818
Dyddiad Marwolaeth c. 1875
Man geni Milan, yr Eidal

Ychydig iawn gwybodaeth am fywyd Giovanni Strazza. Roedd y cerflunydd o'r Eidal yn hanu o ddinas Milan. Rhwng 1840 a 1858, ffynnodd yn Rhufain ar ôl astudio yn Academi Brera ym Milan. O 1860 hyd 1875, symudodd yn ôl i Milan a darlithiodd yn ei sefydliad alma, gan drosglwyddo swydd y Gadair Gerflunio i Giosuè Argenti.

Allan o holl gerfluniau Giovanni Strazza, ei waith mwyaf adnabyddus yw cerflun “The Veiled Virgin”. Mae un arall o gerfluniau Giovanni Strazza, “L’Audace Righetto” (1851) wedi’i leoli yn Palazzo Litta Milano. Bu farw'n ddiweddarach yn yr un ddinas ag y'i ganed, Milan.

Cerflun y Forwyn Wych (c. y 1850au)

Dyddiad Cwblhau c. y 1850au
Canolig CarraraMarmor
Dimensiynau 48 cm
Lleoliad Presennol <14 Cwfaint Cyflwyno, St. Ioan

Giovanni Strazza, cerflunydd Eidalaidd amlwg, a greodd y ffigwr hwn mewn marmor Carrera perffaith yn Rhufain. Gellir gweld cerfluniau Giovanni Strazza eraill ym Mhalas yr Archesgob ym Milan, yn ogystal ag Amgueddfeydd y Fatican. Labelodd y Newfoundlander y cerflun gorchudd fel ail ddarn Strazza ar thema gwraig gudd. Roedd cenedlaetholdeb yn yr Eidal yn profi adfywiad yng nghanol y 19eg ganrif, a bu adfywiad o wladgarwch ym myd cerddoriaeth a'r celfyddydau yn yr Eidal.

Mae cerflun gorchuddiedig Strazza yn cyd-fynd â thraddodiad Risorgimento o waith celf cenedlaetholgar Eidalaidd .

Roedd y llun o wraig orchudd yn un o hoff bynciau cyd-gerflunwyr Strazza, a'r mwyaf nodedig ohonynt oedd Rafaello Monti a Pietro Rossi. Roedd ffigwr y wraig orchudd i fod i gynrychioli'r Eidal yn aml yn yr un modd ag yr oedd Britannia yn cynrychioli Lloegr, Hibernia yn cynrychioli Iwerddon, a'r Arglwyddes Liberty yn cynrychioli Gogledd America.

Penddelw o'r cerflunydd Giovanni Strazza (1818 – 1875), a leolir ar y logia ar lawr cyntaf Palas Brera ym Milan, yr Eidal; Giovanni Dall’Orto, Priodoliad, trwy Wikimedia Commons

Gellir gweld penddelwau marmor tebyg o ferched cudd yng Ngogledd America, Canada, Iwerddon a Lloegr. Dim, serch hynny,wedi'u gwneud yr un mor ofalus â cherflun gorchudd Giovanni Strazza: mae nodweddion yr wyneb a phlethu gwallt yn amlwg trwy'r gorchudd marmor. Anfonwyd y cerflun gorchuddiedig i Newfoundland ym 1856, fel yr adroddwyd yng nghyfnodolyn yr Esgob John Thomas Mullock ar y 4ydd o Ragfyr: “Anfonodd Giovanni Strazza gerflun marmor hyfryd gyda gorchudd o’r Forwyn Fair Fendigaid yn ddiogel o Rufain. Mae'r wyneb wedi'i guddio, ond mae'r ffigur a'r nodweddion yn gwbl weladwy. Mae'n waith celf di-ffael.

Arhosodd y ddelw orchuddiedig ym Mhalas Esgobol St. Roedd y Chwaer Mary di Pazzi Mullock, chwaer yr Esgob Mullock, yn aelod addunedol o'r urdd ac yn y diwedd yn Oruchaf.

Roedd llawer o gerfluniau Giovanni Strazza yn falch o atgyfodi creadigrwydd y Baróc gan nodi llwyddiant technegol a oedd yn eclipsio unrhyw un. darn arall o waith celf a ddarganfuwyd yn Newfoundland yn y 19eg ganrif. Mae cerflun “The Veiled Virgin” hefyd yn tystio i'r diwylliant Catholig Gwyddelig yn Sant Ioan cysylltiadau dwfn â mentrau diwylliannol a gwladgarol Ewropeaidd y cyfnod.

Defnydd Traddodiadol y Llen mewn Cerfluniau

Pam roedd gorchuddion mor ffasiynol ymhlith crefftwyr Eidalaidd yn y 19eg ganrif? Un esboniad pam roedd y ffigurau hyn yn gwerthfawrogi'r pwnc hwn oedd oherwydd ei fod yn caniatáu iddynt arddangos eu artistiggalluoedd. Mae angen lefel uchel o dalent i greu'r rhith bod sylwedd solet, fel carreg, yn ddarn o frethyn sy'n llifo sy'n glynu wrth berson.

Gweld hefyd: Pa baentiadau Sydd yn y Louvre? - Archwilio Gweithiau Celf Gorau'r Louvre

Felly, mae cerflunwyr wedi gorchuddio eu ffigyrau mewn dillad o yr hen amser i amlygu eu gallu cerfluniol.

Cerfiadau o gyfnod Helenistaidd Gwlad Groeg a'r Dadeni Eidalaidd yw'r enghreifftiau mwyaf adnabyddus o'r digwyddiad hwn. Heb amheuaeth, roeddent yn gymhelliant i Strazza a'i gydweithwyr. “O safbwynt archeolegol, mae’r cerflun cudd yn tarddu o’r arfer o ‘dilladydd gwlyb’ a oedd eisoes wedi bodoli mewn celf Groeg-Hellenistaidd,” noda cyfarwyddwr yr École du Louvre.

“Mae cerflunwyr bob amser wedi codi i yr achlysur.” Yn ystod y cyfnod hwn archwiliodd artistiaid y thema gorchudd mewn ymateb i'r Risorgimento, neu undod Eidalaidd, ar y cyd ag ailddehongliad Neo-glasurol o ddillad. Daeth y llun o wraig gudd yn drosiad o'r wlad unedig wrth i'r Eidalwyr ennill gwerthfawrogiad newydd o'r celfyddydau a diwylliant.

Dewisodd Strazza gymysgu arwydd gwladgarol â symbolaeth Gatholig am amrywiaeth o resymau . Er nad yw ei gredoau crefyddol yn hysbys, mae llawer yn credu ei fod yn llafur defosiwn. Fodd bynnag, mae'n debygol mai'r delwau crefyddol a wnaed gan grefftwyr y Dadeni a Baróc o'i flaen yn unig a gafodd ei ddylanwadu.

Adleoli'r Cerflun i Ganada

Er y gellir rhagweld y bydd y cerflun gorchudd enwog hwn yn aros yn yr Eidal, mae wedi byw yng Nghanada ers bron i 150 o flynyddoedd. Daethpwyd â’r cerflun i Newfoundland a chafodd ei le yn St. John’s yn 1856 pan gafodd ei dderbyn gan yr esgob a’i osod yn y Palas Esgobol. Canmolodd Mullock ei ased newydd yn ei gyfnodolyn, gan ysgrifennu, “Wedi’i gael yn ddiogel o Rufain, cerflun hyfryd o’r Fendigaid Forwyn Fair mewn marmor, gan Strazza.” Aeth ymlaen i ddweud “mae’r wyneb wedi’i guddio, ond mae’r ffurf a’r nodweddion yn gwbl weladwy […] Mae’n waith celf di-ffael.”

Cafodd ei adleoli i’r Gwfaint Cyflwyno gerllaw ym 1862 , lle mae wedi byw ac wedi swyno ymwelwyr ers hynny.

Cerflun Y Forwyn Wych gan Giovanni Strazza (c. y 1850au), a leolir yn y Lleiandy Cyflwyno yn St. Eglwys Gadeiriol John, Canada; Shhewitt, CC BY-SA 4.0, trwy Wikimedia Commons

Roedd papur newydd lleol, The Newfoundlander , yn llawn cyffro wedi sôn am ei adleoli hefyd. “Mae datgan bod y ddelwedd hon yn rhagori mewn perffeithrwydd artistig yn unrhyw ddarn o waith celf rydyn ni erioed wedi’i weld yn cynnig darlun niwlog o’i harddwch digymar,” meddai’r papur. “Doedd meddwl am fuddugoliaeth mor syfrdanol erioed wedi croesi ein meddyliau hyd yn oed. Ni fydd geiriau cyffredin byth yn gwneud cyfiawnder â phwnc fel hwn – i’r ddawn a’r teimladau creadigol rhyfeddol y mae’n eu hysgogi yn y gwyliwr.”

“The VeiledMae cerflun Virgin” yn un o'r gweithiau celf hynny sy'n parhau i ennyn dadl ymhlith haneswyr celf a selogion. Mae penddelw'r Forwyn Fair wedi'i orchuddio â gorchudd bach yn nodedig am sawl rheswm. Mae’r crefftwaith a ddangosodd Strazza wrth gael yr agwedd amdo, yn ogystal ag ystyr cryptig y cerflun, i gyd yn ychwanegu at hynodrwydd “The Veiled Virgin’s”. Mae haneswyr yn meddwl mai Strazza, a aned ym Milan, a greodd y campwaith hwn yn Rhufain tua 1850. Mae'r cerflun wedi bod yng Nghanada ers dros 150 o flynyddoedd.

Cwestiynau Cyffredin

Pwy Creodd y Cerflun Marmor Enwog Gyda Veil?

Crëwyd y cerflun gorchudd enwog gan Giovanni Strazza, y cerflunydd Eidalaidd a aned yn ninas Milan. Wedi astudio yn academi Brera ym Milan, ffynnodd yn Rhufain yn y cyfnod rhwng 1840 a 1858. O 1860 hyd 1875, dychwelodd i Milan a darlithiodd yn ei alma mater, gan drosglwyddo'r Gadair Gerflunio i Giosuè Argenti. Cerflun y Forwyn Wych yw'r mwyaf adnabyddus o gerfluniau Giovanni Strazza. Mae L'Audace Righetto (1851), un arall o gerfluniau Giovanni Strazza, wedi'i leoli yn Palazzo Litta ym Milan.

Pam Oedd Cysyniad y Cerflun Gorchuddiedig yn Boblogaidd?

Un rheswm yr oedd cerflunwyr yn hoffi'r pwnc hwn oedd ei fod yn caniatáu iddynt ddangos eu gallu artistig. Mae angen lefel uchel o dalent i greu'r rhith bod aeitem solet, fel carreg, yn ei hanfod darn hylif o frethyn sydd ynghlwm wrth berson. Mae cerflunwyr wedi gorchuddio eu ffigurau gyda dillad trwy gydol yr hynafiaeth i arddangos eu gallu cerfluniol. Yr enghreifftiau mwyaf adnabyddus o'r ffenomen hon yw cerfluniau o'r cyfnod Hellenistaidd yng Ngwlad Groeg a'r Dadeni Eidalaidd, a buont yn bendant yn gweithredu fel anogaeth i Strazza a'i gydweithwyr.

Ble Mae'r Cerflun Gorchuddio Nawr?

Nid yw'r cerflun enwog yn yr Eidal bellach. Fe'i symudwyd i Ganada ym 1856 ac ar hyn o bryd mae'n byw yn y Convent Convent.

John Williams

Mae John Williams yn arlunydd profiadol, yn awdur ac yn addysgwr celf. Enillodd ei radd Baglor yn y Celfyddydau Cain o Sefydliad Pratt yn Ninas Efrog Newydd ac yn ddiweddarach dilynodd ei radd Meistr yn y Celfyddydau Cain ym Mhrifysgol Iâl. Ers dros ddegawd, mae wedi dysgu celf i fyfyrwyr o bob oed mewn lleoliadau addysgol amrywiol. Mae Williams wedi arddangos ei waith celf mewn orielau ar draws yr Unol Daleithiau ac wedi derbyn sawl gwobr a grant am ei waith creadigol. Yn ogystal â'i weithgareddau artistig, mae Williams hefyd yn ysgrifennu am bynciau sy'n ymwneud â chelf ac yn dysgu gweithdai ar hanes celf a theori. Mae'n frwd dros annog eraill i fynegi eu hunain trwy gelf ac mae'n credu bod gan bawb y gallu i fod yn greadigol.