Celf Rococo - Edrych ar y Cyfnod Rococo Moethus ac Ysgafn

John Williams 12-10-2023
John Williams

Tabl cynnwys

Dechreuodd arddull Rococo o gelf addurniadol, pensaernïaeth, dylunio mewnol, cerflunwaith a phaentio ym Mharis yn gynnar yn y 18fed ganrif. Lledaenodd y mudiad afieithus a chain hwn ledled Ffrainc a gwledydd Ewropeaidd eraill fel Awstria a'r Almaen. Mae'r arddull Rococo yn foethus, yn afrad ac yn ysgafn.

Gweld hefyd: Celf Groeg - Archwiliad o Gelf Groeg Hynafol a Phensaernïaeth

Cyflwyniad Byr i'r Arddull Rococo

Yn nhermau diffiniad Rococo, os bu erioed gelfyddyd Ffrengig aristocrataidd arddull, Rococo yw hi. Roedd dyluniadau Rococo yn hynod theatrig ac addurniadol, wedi'u cynllunio i greu argraff a chyfathrebu cyfoeth. Wedi'i nodweddu gan ysgafnder, ffurfiau crwm, gwerthoedd anghymesur, motiffau wedi'u hysbrydoli gan natur, a themâu chwareus, mae arddull Rococo yn wirioneddol unigryw.

Mae gan arddull y cyfnod Rococo ymdeimlad cryf o whimsy. O'i gymharu â'r arddull Baróc a'i rhagflaenodd, roedd gan arddull Rococo balet lliw llawer ysgafnach. Mae ysgafnder a cheinder yn treiddio trwy ddyluniad Rococo gyda lliwiau pastel, llawer o aur, a gwyn ifori. Roedd llawer o ddylunwyr mewnol Rococo yn defnyddio drychau i greu ymdeimlad o ysgafnder ac ehangder.

Roedd ffurfiau crwm yn nodwedd amlwg o ddyluniad Rococo, gyda sgroliau chwyrlïol a dodrefn crychlyd. Roedd gwrthgromliniau a tonniadau yn adlewyrchu ffurfiau naturiol, fel planhigion a chregyn môr. Roedd dyluniadau crwm yn cynnwys llinellau sarff neu linellau troellog a oedd yn troi i wahanol gyfeiriadau, yn debyg iawn i winwydd planhigion.

Unyn nodweddiadol ar y dyluniad allanol, daeth dylunwyr Rococo ag ef i mewn. Mae uchder dylunio mewnol Rococo yn gorwedd yn y salon.

Paris, Hôtel de Soubise, Siambr Cerddoriaeth; Parsifall, CC BY-SA 3.0, trwy Wikimedia Commons

Beth Yw Salon Rococo?

Mae'r salon, yn debyg iawn i barlwr neu ystafell fyw, yn ystafell sydd wedi'i dylunio i ddifyrru gwesteion a gwneud argraff arnynt. Wedi'i gynllunio i ddechrau ar gyfer yr uchelwyr cyfoethog, roedd y salon yn lle i ddangos eu cyfoeth anhygoel a chynnal sgyrsiau deallusol. Ar y pryd, roedd athroniaeth oleuedigaeth yn credu bod amgylcheddau pensaernïol allanol yn annog ffordd arbennig o fyw.

Roedd salonau rococo yn ystafelloedd canolog wedi'u haddurno yn yr arddull Rococo nodweddiadol afradlon a moethus.

Roedd salonau yn cynnwys yr addurniadau Rococo cywrain nodweddiadol, llinellau serpentine, lliwiau pastel ysgafn, patrymau cymhleth, anghymesuredd, a llawer o aur. Roedd cynllun ystafelloedd salon yn aml yn anghymesur, math o ddyluniad a elwir yn cyferbyniad . Addurniadau mewnol oedd ffurfiau cerfluniedig ar waliau a nenfydau gyda gwead haniaethol, deiliog, tebyg i gregyn.

Mae'r Salon de Monsieur le Prince yn enghraifft arbennig o enwog. Enghraifft nodedig arall o salon Rococo yw hwnnw gan Germain Boffrand yn y Parisian Hotel Soubise. Mae gan y salonau hyn i gyd nenfydau, waliau, a mowldio gydag addurniadau cymhleth o gromliniau S, siapiau naturiol, a chregyn.ffurflenni.

Dodrefn Rococo

Roedd y salon yn fodd i adlewyrchu statws cymdeithasol, ac roedd y dodrefn yn y salon yn un arall. Yn ystod y cyfnod Rococo, bu ffrwydrad mewn gwneud dodrefn. Roedd dyluniadau dodrefn yn pwysleisio ysgafnder y cyfnod Rococo. Gwnaed darnau o ddodrefn i fod yn ysgafnach yn gorfforol fel y gellid eu symud o gwmpas yn hawdd. Daeth dodrefn hefyd yn fwy cain a choeth, gyda choesau bwrdd crwm tenau.

Roedd dodrefn rococo yn sefyll ar ei ben ei hun yn hytrach nag yn pwyso yn erbyn y wal. Roedd y nodwedd hon hefyd yn helpu i ychwanegu ysgafnder ac amlbwrpasedd i ystafell a ddymunir gan yr uchelwyr.

Daeth pren mahogani yn bren poblogaidd ar gyfer dodrefn Rococo oherwydd ei fod yn gryf. Roedd cryfder mahogani yn golygu y gallai gwneuthurwyr dodrefn gerfio dodrefn blasus na fyddai'n torri. Daeth llawer o ddodrefn arbenigol i'r amlwg yn ystod y cyfnod Rococo, gan gynnwys y gadair voyeuse . Daeth drychau gyda fframiau wedi'u cerfio a'u haddurno'n gain hefyd yn fwyfwy poblogaidd yn ystod y cyfnod Rococo. Byddai dylunwyr mewnol yn defnyddio drychau i wella'r ymdeimlad o olau ac ehangder mewn ystafell.

Cadeiriau breichiau bychain o weithdy Lombard, c. 1750, o ddawnsfa palas y Sormani; Sailko, CC BY 3.0, trwy Comin Wikimedia

Pensaernïaeth Rococo: Baróc vs Rococo

Roedd pensaernïaeth Rococo y 18fed ganrif yn fwy gosgeiddig, ysgafnach , a mwycywrain nag arddulliau Baróc. Er bod pensaernïaeth Rococo yn debyg i ddyluniadau Baróc mewn rhai ffyrdd, roeddent yn wahanol iawn mewn eraill.

Arddull Bensaernïol Baróc vs. Rococo

Fel gyda dylunio mewnol a dodrefn, roedd pensaernïaeth Rococo yn pwysleisio anghymesuredd dylunio a ffurf , tra bod y gwrthwyneb yn wir am yr arddull Baróc. Roedd pensaernïaeth Baróc yn hollol fwy difrifol, gan ddefnyddio themâu crefyddol o'r diwygiad Protestannaidd, tra bod pensaernïaeth Rococo yn fwy ysgafn, jociwlar a seciwlar. Tra bod adeiladau Baróc wedi'u cynllunio ar gyfer mawredd cyhoeddus mawr, roedd pensaernïaeth Rococo yn pwysleisio preifatrwydd.

Roedd cromliniau Rococo a'r elfennau addurnol a welwn mewn dodrefn ac addurniadau mewnol hefyd yn cael eu trosglwyddo i ddyluniad pensaernïol. Roedd palet lliw llofnod Rococo o aur, gwyn, a phasteli hefyd yn nodwedd arwyddocaol o bensaernïaeth Rococo.

Mae rhai adeiladau enwog Rococo yn cynnwys Palas Cenedlaethol Queluz Portiwgal, Palas Catherine yn Rwsia, y Tŷ Tsieineaidd yn Potsdam, Palasau Falkenlust ac Augustusburg, rhannau o'r Chateau de Versailles, a Phalas Charlottenburg yn yr Almaen. Mae'r pensaer Eidalaidd Francesco Bartolomeo Rastrelli yn adnabyddus am ei ddyluniadau godidog a moethus a bu'n gweithio yn Rwsia. Roedd Philip de Lange yn gweithio ym mhensaernïaeth Iseldireg a Denmarc, ac roedd Matthaus Daniel Poppelmann yn bensaer Baróc diweddar a helpoddgydag ailadeiladu dinas Dresden yn yr Almaen.

Ffasâd y Catherine Palace yn Pushkin, Rwsia; W. Bulach, CC BY-SA 4.0, trwy Wikimedia Commons

Paentio Rococo

Efallai mai natur ysgafn ac ysgafn dyluniad Rococo sydd fwyaf gweladwy ym mhaentiadau'r cyfnod. Gan ddefnyddio palet golau Rococo o bastelau, aur, a gwyn, ac elfennau dylunio Rococo eraill fel cromliniau anghymesur a llinellau serpentine, mae'n hawdd gwahaniaethu rhwng paentiad Rococo. Mae sylw anhygoel i fanylion, themâu chwareus, a phalet lliwiau pastel yn nodweddion peintio Rococo arwyddocaol.

Sylw Anhygoel i Fanylder

Wedi'u hysbrydoli gan artistiaid o'r Dadeni, mae gan baentiadau Rococo sylw anhygoel i fanylion. Mae'r arlunydd Ffrengig Francois Boucher yn arbennig o enwog am ei ddull manwl-ganolog o beintio. Mae Boucher yn llwyddo i ddal y mân gymhlethdodau o wisgoedd addurnedig a chreu golygfeydd hynod fanwl.

Materion Pwnc Chwareus

Efallai mai themâu paentiadau Rococo sy'n amlygu awyrgylch llawen y cyfnod celf hwn orau. Mae themâu ieuenctid, cariad, chwarae, mythau clasurol, tirweddau delfrydol, a phortreadau yn nodweddiadol o beintio Rococo. Mae'r arlunydd Ffrengig Antoine Watteau yn cael y clod am wneud y pwnc Rococo chwareus yn boblogaidd. Mae Watteau yn cael ei adnabod fel tad y genre fete galante o wyliau paentio,partïon gardd, a digwyddiadau awyr agored eraill. Peintiodd Watteau olygfeydd o dirweddau bugeiliol a phobl fympwyol yn cymdeithasu. Roedd duwiesau Groegaidd, cwpanaidau, a chreaduriaid mytholegol eraill yn ymddangos yn aml, gan asio realiti â ffantasi mewn ffordd chwareus. Antoine Watteau; Antoine Watteau, Parth cyhoeddus, trwy Wikimedia Commons

Palet Lliwiau Rococo

Mae palet lliw paentiadau cyfnod Rococo yn wahanol iawn i'r hyn a welwyd yn y cyfnod Baróc cynharach. Defnyddiodd arlunwyr Baróc liwiau dwfn ac emosiynol, tra bod artistiaid Rococo fel Jean-Honore Fragonard yn creu golygfeydd ysgafn gyda lliwiau pastel ysgafn. Fragonard’s The Swing yw un o baentiadau enwocaf y cyfnod Rococo. Mae chwyrliadau gwyrdd golau o ddeiliant yn amgylchynu menyw mewn ffrog binc ysgafn, yn fflyrtio'n fflyrtio oddi ar ei hesgid wrth iddi siglo.

The Swing (1767) gan Jean-Honoré Fragonard; Jean-Honoré Fragonard, Parth cyhoeddus, trwy Comin Wikimedia

Cerflun Rococo

Roedd y cerflun o gyfnod Rococo yn ddeinamig, theatraidd a lliwgar. Mae ymdeimlad o symudiad i bob cyfeiriad yn treiddio trwy'r cerfluniau hyn. Roedd cerfluniau wedi'u hintegreiddio'n agos â phensaernïaeth a phaentio ac roedden nhw i'w gweld yn aml y tu mewn i eglwysi.

Mae cerflunwaith Rococo Ffrengig cynnar yn llawer ysgafnach nag arddull glasurol Louis XIV. Roedd Madame de Pompadour anoddwr cerflun Rococo, a chomisiynodd nifer o weithiau ar gyfer ei gerddi a'i chateaux. Cerflun Rococo enwog gan Edme Bouchardon yw cerflun o gerfiad cwpanaid o'i ddartiau cariad allan o glwb Hercules. Gallwch ddod o hyd i enghreifftiau eraill o gerfluniau Rococo o amgylch ffynhonnau Versailles, fel Ffynnon Neifion gan Nicolas-Sebastien Adam a Lambert-Sigisbert Adam a wnaed ym 1740. Yn dilyn eu llwyddiant, gwahoddodd Frederick Fawr y cerflunwyr hyn i greu cerflun ffynnon ar gyfer ei balas yn Prwsia.

23> Cwpan (1744) gan Edme Bouchardon; Oriel Gelf Genedlaethol, CC0, trwy Wikimedia Commons

Mae'r cerflunydd Ffrengig blaenllaw Etienne-Maurice Falconet yn fwyaf adnabyddus am ei gerflun o Pedr Fawr yn St. Petersburg, a chreodd weithiau llai yn teracota neu efydd ar gyfer casglwyr cyfoethog. Nid Falconet oedd yr unig gerflunydd i gynhyrchu cyfres lai o gerfluniau ar gyfer casglwyr. Creodd Jean-Baptiste Pigalle, Michel Cloodion, Jean-Louis Lemoyne, a Louis-Simon Boizot gyfresi cerfluniau.

Yr Eidal Antonio Corradini oedd un o brif gerflunwyr Rococo yn Fenis. Teithiodd ledled Ewrop, gan weithio yn St. Petersburg i Pedr Fawr am gyfnod ac yn llysoedd imperialaidd Awstria a Napale. Mae gan gerfluniau Corradini deimlad mwy sentimental tuag atynt, a gwnaeth nifer o gerfluniau hyfryd o wragedd cudd.

Porslen Rococo

Yn ystod yCyfnod Rococo, dechreuodd cerfluniau porslen ar raddfa fach ddod i'r amlwg. Wedi'i adeiladu i ddechrau i ddisodli'r cerfluniau siwgr ar fyrddau bwyta mawr, daeth ffigurau porslen yn boblogaidd yn fuan fel addurniadau ar gyfer mantlepieces. Wrth i nifer y ffatrïoedd porslen Ewropeaidd dyfu trwy gydol y 18fed ganrif, daeth cerfluniau porslen bach ar gael i bobl dosbarth canol. Wrth i'r ganrif fynd yn ei blaen, cynyddodd y swm enfawr o addurniadau gorwydredd ar y cerfluniau porslen lliwgar hyn hefyd.

Ffatri porslen Meissen yw'r hynaf yn Ewrop a pharhaodd y pwysicaf hyd tua 1760. Johann Joachim Kandler oedd y prif fodelwr yn ffatri Meissen. Roedd Franz Anton Bustelli, cerflunydd o'r Almaen, yn gweithio yn y Nymphenburg Porcelain Factory ac roedd yn enwog am ei ystod o ffigurau lliwgar a werthodd ledled Ewrop. Yn dilyn ei esiampl, daeth Etienne-Maurice Falconet yn gyfarwyddwr ffatri porslen Sevres. Yma cynhyrchodd nifer o gerfluniau bychain mewn cyfresi ar themâu ysgafnder a chariad.

7> Listeners at the Well (1756) gan Franz Anton Bustelli; Rufus46, CC BY-SA 3.0, trwy Wikimedia Commons

Cerddoriaeth Rococo

Er nad yw cerddoriaeth Rococo mor adnabyddus â'r ffurfiau Clasurol diweddarach a'r ffurfiau Baróc cynharach, mae wedi lle yn hanes cerdd. Datblygodd arddull cerddoriaeth Rococo, fel llawer o'r mudiad Rococo, allan o'r cyfnod Baróc. YnYr oedd Ffrainc, arddull galant, neu'r arddull gain o gerddoriaeth, yn gerddoriaeth agos-atoch, ysgafn, coeth, a chywrain. Mae cyfansoddwyr dylanwadol Rococo o Ffrainc yn cynnwys Louis-Claude Daquin, Jean Philippe Rameau, a Franscois Couperin. Yn yr Almaen, arloesodd dau fab Johann Sebastian Bach, Johann Christian Bach a Carl Philip Emanuel Bach gerddoriaeth Rococo neu’r “arddull sensitif”.

Gwelodd ail hanner y 18fed ganrif adlach yn erbyn y gorddefnydd o addurniadau ac addurniadau yn yr arddull Rococo. Arweiniodd Christoph Willibald Gluck y mudiad adweithiol hwn a ddaeth yn y pen draw yn arddull Glasurol. Cyfansoddwyd yr Amrywiadau ar Thema Rococo gan Pyotr Ilyich Tchaikovsky yn arddull Rococo, er na chafodd ei ysgrifennu yn ystod y cyfnod Rococo.

Ffasiwn Rococo

Yr afradlonedd , ni chollwyd mireinio, addurniadau a cheinder yr arddull Rococo yn ffasiwn Rococo. Roedd ffasiwn merched yn ystod y 18fed ganrif yn soffistigedig ac yn hynod addurniadol mewn arddull Rococo go iawn. Gan ddechrau yn y Royal Court, ymledodd y ffasiynau hyn yn fuan i gaffis a salonau’r bourgeoisie.

Tua diwedd teyrnasiad Louis XIV, daeth gŵn llifeiriol o’r enw’r robe volante yn boblogaidd. Bodis, pais crwn, a phleidiau mawr yn llifo i lawr y cefn oedd nodweddion amlwg y ffrog hon. Roedd palet lliw tywyll a chyfoethog o ffabrigau yn cyd-fynd â dyluniad trwm a beiddgarNodweddion. Yn dilyn marwolaeth y Brenin Louis XIV, dechreuodd arddulliau ffasiwn newid gyda thueddiadau Rococo.

Roedd ffasiwn rococo yn fwy gwamal, yn llawer ysgafnach, ac yn fwy dadlennol. Roedd palet lliw pastel , gormodedd o fwâu, les, ffrils, ruffles, a neckline toriad isel yn nodweddu ffasiwn menywod Rococo. Roedd gan wisg newydd, a elwid yn wisg a la Francaise bodis tynn ac fel arfer nifer fawr o fwâu rhuban i lawr y blaen. Roedd gan y ffrog hon panniers eang ac roedd wedi'i haddurno â symiau moethus o flodau, les, a rhuban. Jean-Antoine Watteau, yr arlunydd sy'n dal manylion cywrain pwytho, les, a trimins eraill ar gynau addurnedig, oedd yr ysbrydoliaeth ar gyfer pletiau Watteau .

Gwisg menyw à la français e, Lloegr, tua 1765. Satin sidan gyda phatrymau fflôt weft a passementerie sidan; Amgueddfa Gelf Sirol Los Angeles, Parth cyhoeddus, trwy Gomin Wikimedia

Tua 1718, daeth y mantua a pannier yn ffasiynol. Roedd y rhain yn gylchoedd llydan a oedd yn ymestyn y cluniau i'r ochr, wedi'u gwisgo o dan y ffrog. Yn fuan daeth yr eitemau hyn yn styffylau hanfodol yn ffasiwn Rococo. Edrych eiconig y cyfnod Rococo yw'r ffrog gyda chluniau estynedig a gormod o addurniadau. Roedd achlysuron arbennig yn galw am panniers eang iawn, rhai yn cyrraedd hyd at 16 troedfedd mewn diamedr. Roedd cylchoedd llai ar gyfer gwisgo bob dydd.

Y math hwn o ddilledynyn wreiddiol yn Sbaen yn yr 17eg ganrif ac fe'i cynlluniwyd i ddechrau i guddio stumog feichiog.

Oes Aur ffasiwn Rococo oedd tua 1745 pan oedd diwylliant mwy dwyreiniol ac egsotig o'r enw a la turque daeth yn boblogaidd yn Ffrainc. Roedd Madame de Pompadour yn rhan annatod o hyrwyddo'r arddull hon pan gomisiynodd lun ohoni ei hun fel Swltana Twrcaidd gan Charles Andre Van Loo. Gwelodd y 1760au arddull ffasiwn llai ffurfiol. Roedd y polonaise, ffrog fyrrach a ysbrydolwyd gan ffasiynau Pwylaidd, yn gwneud y fferau a'r sgert yn weladwy. Roedd y ffrog polonaise hefyd yn caniatáu i fenywod symud o gwmpas yn llawer mwy rhwydd.

Roedd gwisg y anglais, neu’r wisg Seisnig, yn arddull boblogaidd arall yn hanner olaf y 18fed ganrif. Roedd y ffrog hon yn cynnwys elfennau ffasiwn mwy gwrywaidd fel llewys hir, lapeli llydan, a siaced fer. Cwblhawyd yr ensemble gan sgert lawn gyda thrên bach, ond dim panniers, bodis glyd, a chorsyn les bach o amgylch y gwddf. Roedd redingote, cyfuniad o gôt fawr a chlogyn yn eitem ffasiwn Rococo newydd arall.

Yn ogystal â'r llu o wahanol ddillad, roedd ategolion yn rhan hanfodol o ffasiwn Rococo yn y 18fed ganrif. Roedd ategolion fel mwclis a gemwaith yn ychwanegu at y swyn a'r addurniadau decadent ar y gynau. Roedd gofyn i ferched mewn llewys byr wisgo menig mewn seremonïau swyddogol.

Dirywiad Graddolo elfennau gwahaniaethol y cyfnod Rococo yw'r diffyg cydbwysedd manwl gywir mewn nodweddion addurniadol. Mae'r anghymesuredd o fewn yr addurn ac o fewn darn o ddodrefn neu bensaernïaeth yn ei gyfanrwydd. Roedd dyluniadau dodrefn a phensaernïol yn aml yn cynnwys cyfrolau siâp C anghymesur. Roedd gwerthoedd anghymesur hefyd yn cynnwys cynrychioli cregyn môr a siapiau eraill a ysbrydolwyd gan natur. Yn aml roedd gan ddarnau o ddodrefn Rococo, fel cypyrddau a soffas, elfennau addurnol anghytbwys. Er gwaethaf y diffyg cydbwysedd yn yr addurniadau, mae'r ymdeimlad cyffredinol o gydbwysedd yn parhau.

Motiff addurniadol arbennig o amlwg a ddefnyddir ym mhob rhan o beintio, cerflunwaith a dylunio mewnol Rococo yw natur-ysbrydoledig. Roedd llawer o'r siapiau crwm yn seiliedig ar siapiau organig fel tonnau, cregyn môr, a motiffau eraill ar thema'r môr. Roedd motiffau dail hefyd yn gyffredin, gyda dail gwinwydd cyrlio fel ffrondau acanthus arddullaidd. Er eu bod yn organig o ran ysbrydoliaeth, roedd y siapiau hyn yn aml yn cael eu gorliwio a'u goreuro.

Mae themâu chwareus ac ysgafn yn nodweddion amlwg o beintio a cherflunio Rococo. Yn aml, roedd paentiadau Rococo yn seiliedig ar themâu cariad, chwareusrwydd a natur. Roedd mythau clasurol hefyd yn themâu poblogaidd ymhlith artistiaid Rococo. Mae'r themâu Rococo poblogaidd yn enghraifft arall o sut y gwrthododd dyluniad Rococo draddodiadau'r arddull Baróc.

Tri motiff addurniadol yn arddull Rococo, 1889; yr Arddull Rococo

Ni fu'n hir nes i bwyslais Rococo ar ddewrder a mytholeg addurniadol ysgogi adwaith. Dechreuodd yr Academi Ffrengig ddysgu mwy arddull glasurol o gelf a daeth De Troy, artist Clasurol amlwg, yn gyfarwyddwr yr Academi ym 1738. Er bod cyfnod Rococo ar drai yn Ffrainc, parhaodd i ffynnu yn Awstria a Yr Almaen.

Roedd Madame de Pompadour yn ffigwr amlwg a dylanwadol drwy gydol y 18fed ganrif, yn hyrwyddo celf a ffasiwn Rococo, ac yn cyfrannu at ei ddirywiad. Ym 1750, anfonodd Madame de Pompadour ei brawd a nifer o artistiaid, gan gynnwys y pensaer Soufflot a'r ysgythrwr Charles-Nicolas Cochin, ar daith dwy flynedd i astudio datblygiadau archeolegol ac artistig Eidalaidd. Dychwelodd y grŵp hwn yn angerddol dros Glasuriaeth a daeth Abel-Francious Poisson de Vandieres, brawd Madame de Pompadour, yn Ardalydd.

La Marquise de Pompadour en jardinière (c. 1754-1755 ) gan Charles-André van Loo; Charles-André van Loo, Parth cyhoeddus, trwy Wikimedia Commons

Gwnaethpwyd Vandieres hefyd yn gyfarwyddwr cyffredinol adeiladau’r Brenin ac ef oedd yn gyfrifol am symud pensaernïaeth Ffrainc tuag at y neoglasurol. Fe wadodd Cochin, beirniad celf dylanwadol, arddull Boucher, a alwodd yn arddull petit. Yn hytrach, galwodd Cochin am arddull mwy crand o beintio a phensaernïaeth a oedd yn pwysleisiouchelwyr a hynafiaeth glasurol.

Ychwanegodd Jacques-Francois Blondel a Voltair eu lleisiau at y beirniadaethau ysgubol o natur arwynebol celf Rococo. Roedd y 1760au yn nodi dechrau diwedd yr arddull Rococo, wrth i artistiaid ddechrau galw am gelf gyda phwrpas a gwerth. Roedd Rococo wedi marw'n swyddogol erbyn 1785 ac fe'i disodlwyd gan Neoclassicism.

Ymledodd gwawd Rococo fel arwynebol a gwamal i'r Almaen erbyn diwedd y 18fed ganrif. Er i Rococo lwyddo i aros yn boblogaidd yn yr Eidal a rhai taleithiau Almaeneg, cafodd ei ddileu'n llwyr gan yr Empire Style ail don Neoclassicism .

Artistiaid Rococo Enwog <5

Roedd cymaint o beintwyr, penseiri a cherflunwyr i ddod i'r amlwg yn ystod y cyfnod Rococo. O'r nifer, mae rhai sydd wedi gwneud argraffiadau parhaol ar fyd celf addurniadol, gan gynnwys Francois Boucher, Elisabeth Louise Vigee le Brun, a Giovanni Battista Tiepolo.

Francois Boucher (1703-1770) <10

O blith yr holl artistiaid Rococo amlwg, mae Boucher yn sicr yn haeddu lle ar y rhestr hon. Yn enwog am ei bortreadau o chwedlau Rhufeinig hynafol a Groegaidd, roedd paentiadau Boucher yn siapio cwrs arddull Rococo. Fel myfyriwr celf ifanc, astudiodd Boucher yn ystod y cyfnod Baróc hwyr a theithiodd i'r Eidal. Astudiodd hefyd arddull tirwedd yr Iseldiroedd.

Daeth Boucher yn enwog iawn ymhlith arlunwyr Ffrengigyn ei ddydd. Roedd y modd y bu Boucher yn portreadu ffigurau yn ei baentiadau yn hynod o enwog. Roedd llawer o baentiadau Boucher yn cynnwys bugeiliaid a gwahanol fathau o dda byw mewn golygfeydd bugeiliol. O'i weithiau, credir mai Buddugoliaeth Venus (1740) yw ei enwocaf, ond y mae yn ymryson agos â The Breakfast (1739) a The Grape Eaters (1749).

Buddugoliaeth Venus (1740) gan François Boucher; François Boucher, Parth cyhoeddus, trwy Wikimedia Commons

Jean-Honore Fragonard (1732-1806)

Gwneuthurwr printiau a phaentiwr Ffrengig Rococo Jean-Honore Fragonard yw un o'r rhai mwyaf arlunwyr enwog o'r cyfnod Rococo. Er ei fod yn byw yn ystod diwedd y 18fed ganrif, wrth i Rococo ddechrau dirywio, creodd baentiadau hedonistaidd. Yn ystod ei oes, peintiodd Fragonard hefyd nifer o weithiau ar gyfer y teulu brenhinol, gan gynnwys Y Cyfarfod (1771).

Cyfarfu Fragonard â Boucher pan nad oedd ond 18 oed, ac er i Boucher wrthod gwneud hynny. gweithio gyda Fragonard oherwydd ei ddiffyg profiad, anfonodd ef i astudio gyda Jean-Baptiste-Simeon Chardin. Er gwaethaf ei ddiffyg profiad cynnar, daeth Fragonard yn un o'r arlunwyr mwyaf toreithiog yn hanes celf Ffrainc. Peintiad arbennig o enwog gan Fragonard yw The Stolen Kiss (1788).

Stolen Kiss (1780au hwyr) gan Jean-Honoré Fragonard; Jean-Honoré Fragonard, Parth cyhoeddus, trwy Wikimedia Commons

Jean-Antoine Watteau (1684-1721)

Er iddo farw cyn Oes Aur Rococo, Jean- Roedd Antoine Watteau yn un o'r ffigurau mwyaf dylanwadol yn y mudiad. Watteau sy'n cael y clod am arloesi'r arddull Rococo a gyrhaeddodd trwy integreiddio ei ddawn artistig ei hun ag elfennau o feistri fel Peter Paul Rubens a Titian.

Roedd arddull Watteau yn arbennig o liwgar, gyda arlliwiau bywiog a llawer o ddyfnder. Mae llawer o weithiau Watteau yn nodweddiadol o arddull Rococo yn eu hymddangosiad theatrig. Roedd Watteau hefyd yn enwog am ei allu anhygoel i ddal manylion manwl a chywrain, yn enwedig mewn dillad addurnedig. Efallai mai darlun enwocaf Watteau yw Pererindod i Ynys Cythera, a gwblhawyd ganddo yn 1717. Ymhlith ei weithiau nodedig eraill mae Pierrot (1719) a Embarkation for Cythera ( 1717).

Pererindod i Cythera , fel y'i gelwir Yr Ymdaith i Cythera (1717) gan Antoine Watteau; Antoine Watteau, Parth cyhoeddus, trwy Wikimedia Commons

Elisabeth Louise Vigee le Brun (1755-1842)

Un o'r arlunwyr benywaidd amlycaf yn hanes Ffrainc, mae le Brun yn fwyaf adnabyddus am ei phortreadau swynol. Pan ddatblygodd le Brun ei sgil artistig, ni chaniatawyd iddi fynychu unrhyw un o'r ysgolion celf ffurfiol nac academïau.Yn ffodus, arlunydd oedd ei thad a dysgodd hi i beintio.

Yn ddim ond 15 oed, dechreuodd le Brun weithio fel peintiwr proffesiynol. Er gwaethaf rhywiaeth y dydd a’r llu a oedd yn anwybyddu ei gwaith, gosodwyd le Brun yn yr Academi Frenhinol yn 28 oed gan y Brenin Louis XVI a Marie Antoinette . Aeth Le Brun ymlaen i beintio rhai o'r paentiadau enwocaf yn hanes Ffrainc, a'i darn mwyaf adnabyddus oedd Marie Antoinette mewn Gwisg Llys (1778).

<30 Marie Antoinette mewn Gwisg Llys (1778) gan Élisabeth Louise Vigée Le Brun; Amgueddfa Kunsthistorisches, Parth cyhoeddus, trwy Comin Wikimedia

Giovanni Battista Tiepolo (1696-1770)

Mae Tiepolo yn beintiwr enwog o Fenisaidd, ac mae'n adnabyddus am ei waith addurniadol a hynod addurniadol. paentiadau rhy gywrain, yn aml yn darlunio ffigurau brenhinol. Roedd gan Tiepolo arddull unigryw yn ystod y cyfnod Rococo, ar ôl astudio o dan nifer o artistiaid a ddylanwadwyd gan y Dadeni Uchel . O ganlyniad i'w addysg, roedd arddull Tiepolo yn gyfuniad o Rococo a'r Dadeni.

O'i weithiau niferus, Mae'n debyg mai Priodas yr Ymerawdwr Frederick a Beatrice o Fwrgwyn (1752) yw ei eiddo. mwyaf enwog. Portreadwyd y digwyddiad hanesyddol hynod arwyddocaol hwn mewn arddull Rococo nodweddiadol. Mae neuadd wedi'i haddurno'n gelfydd gyda bwâu, llenni yn llifo, a ffigurau wedi'u gwisgo'n gain yn addurno cynfas yr enwog hwn.peintio.

Priodas Frederick Barbarossa a Beatrice o Fwrgwyn (1727-1804) gan Giovanni Domenico Tiepolo; Giovanni Domenico Tiepolo, Parth cyhoeddus, trwy Wikimedia Commons

Camlas Giovani Antonio (1697-1768)

Aelwyd yn well fel Canaletto, ac roedd Camlas Giovani Antonio yn un o'r enwocaf. ffigurau Rococo o'r 18fed ganrif. Dangosodd yr arlunydd a aned yn Eidaleg addewid artistig cynnar a daeth yn un o'r artistiaid enwocaf yn symudiadau ysgolion Rococo a Fenisaidd.

Ar ôl teithio'n helaeth ledled Ewrop yn ystod ei fywyd, roedd Canaletto yn adnabyddus am ei ryfeddol o realistig. dinasluniau. Ymhlith y paentiadau enwocaf o'i ieuenctid mae Y Fynedfa i'r Gamlas Fawr, Fenis (1730), a Yardd y Saer Maen (1725). Cwblhaodd Canaletto y ddau beintiad hyn gan fod y mudiad Rococo yn dechrau tyfu yn Ffrainc. Diolch i weithredoedd Canaletto y lledaenodd Rococo i'r Eidal.

Mynedfa Canaletto i'r Gamlas Fawr , c. 1730; Canaletto, parth cyhoeddus, trwy Comin Wikimedia

Thomas Gainsborough (1727-1788)

Mae Gainsborough, artist Rococo Prydeinig amlwg, yn fwyaf adnabyddus am ei bortreadau manwl a chain tirweddau. Roedd Gainsborough yn un o aelodau amlycaf Academi St. Martin’s Lane, a sefydlwyd gan Hubert Francois Gravelot ar ôl i Rocococroesi’r sianel o Ffrainc.

Wedi’i gofio fel un o Arlunwyr Prydeinig enwocaf y 18fed ganrif, mae paentiadau Rococo Gainsborough ymhlith ei enwocaf. Er mai tirluniau yw llawer o'r paentiadau mwyaf poblogaidd gan Gainsborough, ei baentiad Rococo mwyaf enwog yw The Blue Boy a beintiodd ym 1770.

Jonathan Buttall (The Blue Boy) (c. 1770) gan Thomas Gainsborough; Thomas Gainsborough, Parth cyhoeddus, trwy Gomin Wikimedia

Llawn o addfwynder, aur, ac afradlonedd , mae arddull Rococo y 18fed ganrif yn hawdd ei hadnabod. Er na pharhaodd y mudiad yn hir iawn, yn sicr fe wnaeth argraff ac mae llawer o artistiaid y cyfnod hwn yn parhau i fod yn ffigurau hanesyddol pwysig.

Cymerwch olwg ar ein gwestori celf Rococo yma!Jules Lachaise, CC0, trwy Wikimedia Commons

Tarddiad y Term Rococo

Defnyddiwyd diffiniad Rococo yn ddigrif gyntaf fel amrywiad o'r gair Ffrangeg rocaille, dull o addurno grotos a ffynhonnau gyda chregyn môr, cerrig mân a sment. Tua diwedd yr 17eg ganrif, dechreuodd pobl ddefnyddio'r term hwn i ddisgrifio motiff addurniadol a ddaeth i'r amlwg yn arddull Louis XIV hwyr. Roedd y motiff addurniadol hwn yn cynnwys plisgyn môr wedi'i gydblethu â dail y planhigyn acanthus.

Y tro cyntaf i'r term rocaille gael ei ddefnyddio i ddynodi arddull arbennig oedd ym 1736 gan y gemydd a'r dylunydd Jean Mondon. Cyhoeddodd Mondon gatalog o ddyluniadau ar gyfer dodrefn ac addurniadau addurniadol eraill yn yr arddull rocaille. Roedd y dyluniadau hyn ar gyfer dodrefn, drysau addurniadol, a phaneli wal yn cynnwys cregyn crwm ynghyd â gwinwydd troellog neu ddail palmwydd.

Ym 1825, bron i ganrif yn ddiweddarach, argraffwyd y term Rococo am y tro cyntaf. Yn y cyd-destun hwn, disgrifiodd y term Rococo arddull hen ffasiwn y ganrif flaenorol. Defnyddiwyd y term trwy gydol y 19eg ganrif i ddisgrifio pensaernïaeth, cerddoriaeth, cerflunwaith a dyluniad a oedd yn or-addurnol. Ers hynny, mae haneswyr celf wedi derbyn y term Rococo fel arddull celf Ewropeaidd y 18fed ganrif.

Er gwaethaf y ddadl ynghylch arwyddocâd hanesyddol arddull Rococo, mae'n cael ei gydnabod felarddull unigryw o ddylunio Ewropeaidd.

Hanes yr Arddull Rococo

Dechreuodd arddull Rococo gyda dylunio mewnol a dodrefn. Fel ymateb i anhyblygedd llym y cyfnod Baróc, roedd dyluniad Rococo yn ormod o addurniadol. Weithiau mae haneswyr celf yn cyfeirio at y cyfnod Rococo fel Baróc Hwyr, a ddechreuodd yn Ffrainc fel adwaith i arddull ffurfiol Louis XIV. Pan ddaeth teyrnasiad Louis XIV i ben, dychwelodd yr uchelwyr a'r cyfoethog i Baris. Yno, dechreuon nhw addurno eu tai yn yr arddull Rococo. Datblygodd dylunwyr mewnol, ysgythrwyr a pheintwyr, gan gynnwys Juste-Aurele Meissonier, Nicolas Pineau, Pierre Le Pautre, a Jean Berain, arddull addurno mwy clos ar gyfer tai uchelwyr.

French Rococo

Roedd Rococo yn ffynnu yn Ffrainc rhwng 1723 a 1759. Roedd dyluniad Rococo Ffrengig yn fwyaf amlwg mewn salonau. Roedd y salon yn fath newydd o ystafell a oedd wedi'i dylunio i ddifyrru gwesteion a gwneud argraff arnynt. Yn y Parisian Hotel de Soubise, mae salon y Dywysoges yn enghraifft berffaith o salonau Rococo.

Tu mewn i'r salon de la princesse , yn yr Hôtel de Soubise, Paris; NonOmnisMoriar, CC BY-SA 3.0, trwy Wikimedia Commons

Roedd celfyddyd eithriadol yn ffactor diffiniol yn arddull Rococo Ffrainc, yn enwedig yn y fframiau paentiadau a drychau. Roedd y cynlluniau hyn yn aml yn cynnwys ffurfiau planhigion cydgysylltiedig wedi'u cerflunio mewn plastr ac aur.Roedd y cromliniau troellog hyn a'r dyluniadau a ysbrydolwyd gan natur hefyd yn boblogaidd mewn dylunio dodrefn. Roedd dodrefnwyr Ffrengig blaenllaw fel Charles Cressent a Meissonier yn gefnogwyr yr arddull Rococo.

Yr arddull Rococo oedd yn dominyddu celf a dylunio Ffrengig hyd ganol y 18fed ganrif, pan lywiodd darganfyddiadau hynafiaethau Rhufeinig bensaernïaeth Ffrainc tuag at dyluniadau neo-glasurol.

Rococo Eidalaidd

Roedd arddull Rococo yn arbennig o afieithus yn yr Eidal. Fenis oedd uwchganolbwynt Rococo Eidalaidd. Roedd dyluniadau Rococo Eidalaidd fel y comodau Fenisaidd yn defnyddio'r un addurniadau addurniadol a llinellau crwm â'r rocaille Ffrengig, ond gydag ychydig yn ychwanegol. Cafodd llawer o ddarnau Fenisaidd eu baentio â blodau , tirluniau, neu olygfeydd gan arlunwyr enwog. Roedd Chinoiserie, neu ddynwarediad Ewropeaidd o draddodiadau artistig Tsieineaidd a Dwyrain Asia eraill, hefyd yn boblogaidd yn Rococo Eidalaidd.

Roedd Giovanni Battista Tiepolo yn beintiwr addurniadol nodedig o gyfnod Rococo yr Eidal. Peintiodd Tiepolo nenfydau a murluniau o balasos ac eglwysi. Yn ystod y 1750au, teithiodd Tiepolo i'r Almaen gyda'i fab, ac fe wnaethant addurno nenfydau Wurzburg Residence. Peintiwr Rococo Eidalaidd enwog arall oedd Giovanni Battista Crosato. Mae Crosato yn fwyaf adnabyddus am y paentiad arddull quadrature o nenfwd ystafell ddawns Ca Rezzonico.

Ffresgo nenfwd Tiepolo yn y Wurzburg Residence; Myriam Thyes, CC BY-SA 4.0, trwy Wikimedia Commons

Roedd llestri gwydr Fenisaidd yn rhan arwyddocaol o gyfnod Rococo yr Eidal. Yn ystod y cyfnod hwn y ffynnodd gwydr Murano lliw ac yn aml wedi'i engrafu. Allforiwyd gweithiau gwydr fel drychau gyda fframiau addurnedig a chandeliers amryliw ledled Ewrop.

Rococo De'r Almaen

Yn ne'r Almaen ac Awstria y cyrhaeddodd arddull Rococo ei hanterth. Cyflwynodd gweithiau cyhoeddedig penseiri a dylunwyr Ffrengig yr arddull Rococo i'r Almaen, ac aeth ymlaen i ddominyddu celf a dylunio Almaeneg rhwng y 1730au a'r 1770au. Tra cafodd dylunwyr a phenseiri Almaeneg eu hysbrydoli gan benseiri Ffrengig fel Germain Boffrand a dylunwyr mewnol fel Giles-Marie Oppenordt, cododd pensaernïaeth a dyluniad Rococo yr Almaen i uchelfannau newydd.

Mabwysiadwyd arddull pensaernïaeth Rococo gan benseiri Almaenig a lwythodd gydag addurniadau hyd yn oed yn fwy addurnedig a'i gwneud yn llawer mwy anghymesur. Mae arddull addurniadol Rococo yn dal i ddominyddu eglwysi Almaeneg heddiw. Adeiladodd penseiri gromliniau a gwrthgromliniau allan o fowldio, gan greu patrymau a oedd yn troelli a throi a waliau a nenfydau heb onglau sgwâr. Motiff arbennig o boblogaidd oedd dail stwco a oedd i'w weld yn dringo'r waliau ac ar draws y nenfwd. Roedd yr addurn addurnedig hwn yn aml wedi'i arianu neu ei goreuro, gan greu cyferbyniad syfrdanol â'r pastel golau neuwaliau gwyn.

Yr adeilad cyntaf i gael ei adeiladu yn yr arddull Rococo oedd pafiliwn Amalienburg ym Munich. Y dylunydd a’r pensaer o Wlad Belg, Francois de Cuvilies, oedd yn gyfrifol am ddylunio’r adeilad hwn a chafodd ysbrydoliaeth ym mhafiliynau’r Marly a’r Trianon yn Ffrainc. Adeiladwyd pafiliwn Amalienburg i ddechrau fel porthdy hela ac roedd yn cynnwys llwyfan to ar gyfer saethu ffesantod. Roedd y tu mewn yn cynnwys Neuadd o Ddrychau a grëwyd gan Johann Baptiste Zimmermann. Roedd afradlondeb yr adeilad hwn ymhell y tu hwnt i bensaernïaeth Rococo Ffrengig.

Golygfa ddwyreiniol o bafiliwn Amalienburg ym Munich; Cath ddigidol, CC BY-SA 4.0, trwy Wikimedia Commons

Enghraifft eithriadol arall o bensaernïaeth Rococo Almaeneg yw Preswylfa Wurzburg. Roedd gan y palas trawiadol hwn du allan mwy Baróc, ond roedd y tu mewn yn adlewyrchu arddull Rococo ysgafn. Dyluniwyd y breswylfa mewn ymgynghoriad â'r artistiaid Ffrengig Robert de Cotte a Germain Boffrand a Tiepolo, yr arlunydd Rococo Eidalaidd, a greodd furlun uwchben y grisiau tair lefel. Roedd y grisiau yn nodwedd ganolog o'r breswylfa hon, ac felly hefyd y grisiau ym Mhalas Augustusburg. Yn y Palas, roedd y grisiau mawreddog yn cludo ymwelwyr i fyny trwy weledigaeth o gerflunio, paentiadau, addurniadau, a gwaith haearn.

Er mai arddull seciwlar oedd arddull Rococo ar ei chychwyn, gwelodd y cyfnod Almaenig lawer.Eglwysi arddull Rococo. Drwy gydol y 1740au a'r 1750au, dyluniodd penseiri Rococo nifer o eglwysi pererindod ledled Bafaria. Mae tu mewn yr eglwysi hyn mewn arddull Rococo amlwg. Enghreifftiau nodedig yw Wierskirche Dominikus Zimmermann, a oedd â thu allan syml gydag ychydig o addurniadau a lliwiau syml. Ar ôl mynd i mewn i'r eglwys, fodd bynnag, fe'ch cyfarchir â dadambwliad siâp hirgrwn sy'n gorlifo'r eglwys â golau. Mae colofnau stwco glas a phinc yn y côr yn cyferbynnu’r waliau gwyn, ac angylion plastr yn amgylchynu nenfwd y gromen.

British Rococo

Er na theimlwyd dylanwad Rococo mor gryf ym Mhrydain ag y mae mewn mannau eraill yn Ewrop, cymerodd sidanau Prydeinig, porslen, a gwaith arian rywfaint o ysbrydoliaeth gan Rococo. Gosodwyd y sylfaen ddamcaniaethol ar gyfer harddwch Rococo, yn rhannol, gan William Hogarth, a ddadleuodd mai cromliniau S a llinellau tonnog y Rococo oedd sylfeini harddwch a gras mewn natur a chelf.

Arddull Rococo cymryd ei amser i gyrraedd Lloegr. Roedd dodrefn Prydeinig wedi dilyn model neoglasurol Palladian ers amser maith, o dan y dylunydd William Kent. Roedd Caint yn ffigwr dylanwadol a ddyluniodd ddodrefn ar gyfer yr Arglwydd Burlington. Gyda'r Arglwydd Burlington y teithiodd Caint i'r Eidal rhwng 1712 a 1720. Daeth Caint â syniadau a modelau Palladio yn ôl a dyluniodd y dodrefn ar gyfer Chiswick House, Hampton CourtPalace, a Holkham Hall ymhlith eraill.

Ymddangosiad Mahogani yn Lloegr tua 1720 oedd datblygiad Rococo mwyaf arwyddocaol y cyfnod. Ochr yn ochr â phren cnau Ffrengig, daeth mahogani yn boblogaidd ar gyfer dodrefn. Y dylunydd dodrefn Thomas Chippendale oedd â'i waith agosaf at arddull Rococo. Cyhoeddwyd y catalog o ddyluniadau ar gyfer dodrefn chinoiserie, Rococo, a Gothig o'r enw Gentleman's and Cabinet-Makers Directory, gan Chippendale ym 1754. Er bod dodrefn Chippendale yn sicr wedi'i ysbrydoli gan Rococo, ni ddefnyddiodd mewnosodiadau neu argaenwaith. yn ei ddodrefn, yn wahanol i ddylunwyr Ffrengig.

Gweld hefyd: "Hunters in the Snow" Bruegel - Paentiad Genre Ffleminaidd Eiconig

Roedd Thomas Johnson yn ffigwr pwysig arall yng nghelfi British Rococo. Ym 1761, cyhoeddodd Johnson ei gatalog ei hun o ddyluniadau dodrefn Rococo, gan gynnwys dodrefn yn seiliedig ar fotiffau Indiaidd a Tsieineaidd.

Celf a Dylunio’r Cyfnod Rococo

Fel y gwelsoch, roedd llawer o amrywiaeth mewn dylunio o fewn Ewrop. Tra disgynnodd De'r Almaen ar gyfer pensaernïaeth Rococo, roedd yn well gan y Saeson ddodrefn Rococo. Boed yn beintio, cerflunwaith, dodrefn, neu ddyluniad pensaernïol, gallwn weld yr arddull Rococo unigryw.

Dyluniad Mewnol Rococo

Dyluniad mewnol oedd gwreichionen y cyfnod Rococo. Er i arddull Rococo dyfu i ddominyddu peintio, cerflunwaith, a hyd yn oed cerddoriaeth, fe ddechreuodd fel arddull dylunio mewnol. Er bod ffocws pensaernïaeth

John Williams

Mae John Williams yn arlunydd profiadol, yn awdur ac yn addysgwr celf. Enillodd ei radd Baglor yn y Celfyddydau Cain o Sefydliad Pratt yn Ninas Efrog Newydd ac yn ddiweddarach dilynodd ei radd Meistr yn y Celfyddydau Cain ym Mhrifysgol Iâl. Ers dros ddegawd, mae wedi dysgu celf i fyfyrwyr o bob oed mewn lleoliadau addysgol amrywiol. Mae Williams wedi arddangos ei waith celf mewn orielau ar draws yr Unol Daleithiau ac wedi derbyn sawl gwobr a grant am ei waith creadigol. Yn ogystal â'i weithgareddau artistig, mae Williams hefyd yn ysgrifennu am bynciau sy'n ymwneud â chelf ac yn dysgu gweithdai ar hanes celf a theori. Mae'n frwd dros annog eraill i fynegi eu hunain trwy gelf ac mae'n credu bod gan bawb y gallu i fod yn greadigol.