Artistiaid Digidol Enwog - Archwiliwch Fyd Celf Peintio Digidol

John Williams 12-10-2023
John Williams

Tabl cynnwys

Yn y cyfnod modern, nid yw artistiaid bellach yn gyfyngedig i'r cyfryngau celf traddodiadol a ddefnyddiwyd ers canrifoedd ac maent yn rhydd i archwilio technolegau creadigol newydd megis rhaglenni celf paentio digidol. Mae'r rhaglenni hyn yn galluogi unigolion creadigol i drin a golygu delweddau sy'n bodoli eisoes, megis ffotograffau, yn ogystal â chynhyrchu lluniadau celf ddigidol unigryw o'r newydd gan ddefnyddio brwshys paentio rhithwir. Yn wahanol i'r cyfnodau blaenorol lle roedd celf yn cael ei reoli i raddau helaeth gan sefydliadau academaidd a churaduron orielau, mae rhai o'r artistiaid digidol gorau heddiw wedi dod yn fyd-enwog trwy eu presenoldeb personol ar-lein, gan arddangos eu gweithiau ar lwyfannau amrywiol fel Instagram, Artstation, a nifer o rai eraill. Dyma ein detholiad o rai o'r artistiaid digidol enwocaf.

Artistiaid Digidol Enwog

Mae celf peintio digidol yn gyfrwng sy'n cynnwys llawer o genres ac arddulliau. Ar gyfer pob arddull neu genre celf traddodiadol, mae yna gymar digidol - yn ogystal â'r llu o arddulliau na ellir ond eu creu'n ddigidol, megis cenedlaethau ffractal manwl gywir yn fathemategol. Mae miloedd o luniadau celf digidol ar-lein yn amrywio o gelf hobiaidd a grëwyd ar apiau symudol i weithiau proffesiynol wedi'u rendro ar y feddalwedd PC uwch-dechnoleg ddiweddaraf. Mae'r artistiaid digidol gorau wedi llwyddo i gymryd y cyfrwng synthetig newydd hwn a gweithiau celf crefft sy'n teimlo'n fyw, yn sylweddol ac yn naturiol - gan dorri i lawr

Cenedligrwydd
Gwyddeleg
Gwefan //www.therustedpixel.com/
Gweithiau Celf Nodedig Yr Holl Bethau

Dyddiau Glawog

Rua a Titch

Mae'r artist digidol enwog hwn yn dylunydd Gwyddelig 3D anhygoel. Mae ei bortffolio yn cynnwys gwaith i Google, Adobe, Spotify, Disney, MTV, a mwy o gwmnïau y mae'r rhan fwyaf o artistiaid a dylunwyr yn dyheu am weithio gyda nhw. Serch hynny, yr hyn y mae pobl yn ei hoffi fwyaf am The Rusted Pixel yw'r bydoedd a'r bobl wych y mae'n eu swyno. Mae’n cael ei ysbrydoli gan olygfeydd a thraethau ei wlad enedigol Donegal. O ganlyniad, mae pob paentiad digidol yn cynnwys awyrgylch cyfforddus a ffantasi. Mae gan bob elfen naratif, ac mae’r artist yn ennyn diddordeb y gwyliwr trwy greu gweadau diddorol. Felly rydych chi'n teimlo eich bod chi'n cyffwrdd â'r holl ddail bach neu'r llestri cegin hynny ac yn dod yn nes at ei amgylchedd digidol.

Gyda hynny, rydyn ni'n gorffen ein rhestr o artistiaid digidol enwog sy'n trawsnewid gweledol digidol ar hyn o bryd. celf. Mae’r artistiaid digidol gorau oll wedi llwyddo i naddu eu cilfach unigryw eu hunain i’r dirwedd ddigidol. Mae'r gweithiau celf peintio digidol sy'n cael eu cynhyrchu ar hyn o bryd yn cydnabod garddwyr am eu hestheteg hynod fodern a'u deunydd pwnc unigryw.

Cwestiynau Cyffredin

A wnaeth Artistiaid Digidol Mwyaf EnwogAstudio Celf?

Er bod nifer fawr o artistiaid digidol enwog wedi mynychu rhyw fath o goleg celf neu gwrs, nid yw'n anghenraid llwyr. Yn y byd modern, mae llawer o'r wybodaeth sydd ei hangen arnoch i ddechrau ar gael yn rhwydd ar y rhyngrwyd. Mae rhai o'r artistiaid digidol gorau hyd yn oed yn cynnig awgrymiadau ar-lein!

Ydy'r Artistiaid Digidol Gorau yn Gwneud Arian?

Mae yna nifer diddiwedd o gleientiaid sydd angen celf ddigidol ar gyfer prosiectau amrywiol. Felly, mae yna nifer fawr o artistiaid digidol allan yna yn ceisio gwneud bywoliaeth trwy greu darluniau digidol masnachol bob dydd. Mae'r artistiaid digidol enwocaf, fodd bynnag, yn aml yn gallu cynnal eu hunain o'u gweithiau celf anfasnachol hefyd. Yn yr un modd â diwydiant, y gorau a'r mwyaf profiadol ydych chi yn eich tasg, y mwyaf o arian y gallwch chi ofyn am eich gwaith. Y dyddiau hyn mae yna lawer o lwyfannau ar-lein lle mae artistiaid digidol yn gallu uwchlwytho eu gweithiau a'u gwerthu i'r cyhoedd heb fod angen orielau celf ffisegol.

y syniad y bydd unrhyw beth a grëir gyda chyfrifiadur yn ei hanfod yn cynhyrchu celf ddi-haint a di-emosiwn yn unig. Er mwyn deall sut mae'r cyfrwng yn cael ei ddefnyddio mewn ffyrdd artistig gwahanol, gadewch inni archwilio rhai o'r artistiaid digidol enwog o bob rhan o'r byd sy'n creu cynfasau digidol meistrolgar ar hyn o bryd.

André Ducci – Yr Eidal

Cenedligrwydd Eidaleg
Gwefan // www.behance.net/andreducci
Gweithiau Celf Nodedig Yr Ardd Gudd

Banjo

Maniffesto Celf Stryd

Mae André Ducci yn awdur ac artist o’r Eidal sy’n cynhyrchu gwallgof. graffeg yn seiliedig ar estheteg vintage. Mae'n aml yn cael ei ystyried yn un o'r artistiaid digidol gorau sy'n gweithio yn y genre hwn. Mae’n darlunio cyhoeddiadau, yn creu cyfres o bosteri a delweddau, ac mae ei gelf yn mynd â chi ar daith o’r 1920au drwy’r 1960au. Mae'n arbenigwr ar y defnydd o weadu a lliwwyr, yn ogystal â chreu cynlluniau lliw cyfareddol ar gyfer ei greadigaethau.

Mae un arall o'i arbenigeddau yn dal straeon hiraethus neu emosiynol ar baent, rhywbeth y byddwch chi'n gweld llawer ohono yng ngweithiau Ducci.

Antoni Tudisco – Yr Almaen

Cenedligrwydd Almaeneg
Gwefan //1806.agency/antoni-tudisco/
Gweithiau Celf Nodedig Gucci Vault

Etheeverse

Diweddariad yr Haf

0>Artist digidol o Hamburg yw Antonio Tudisco, ac mae’n un o’r artistiaid digidol enwocaf sy’n gweithio ym maes swrealaeth gyfoes ac yn hyrwyddo NFT. Mae wedi cydweithio ag Adidas, Nike, Versace, Mercedes-Benz, a Google, ac mae wedi derbyn sawl anrhydedd dylunio. Mae ffurfiau a gweadau 3D llyfn yn cael eu mireinio gan balet lliw bywiog yn amrywio o aur i binc neon. Mae'r artist eisiau ailddiffinio ffiseg ddigidol ac astudio rheolau natur yn ei weithiau ar sail unigol. Ategir hyn gan ei ddiddordeb ailgynnau mewn swrealaeth, stryd, a syniadau esthetig Asiaidd, y mae'n eu defnyddio'n fwy rheolaidd. Mae arbrofi swrrealaidd o'r fath yn cael ei gynnwys yn aml mewn ymdrechion brandio, felly nid yw ei ddefnydd o'r arwyddlun Nike fel tyllu neu lynu pâr o fariau candy i'ch wyneb â thâp dwythell yn anarferol.

Beeple – Unol Daleithiau

Cenedligrwydd Americanaidd
Gwefan //www.beeple-crap.com/
Gweithiau Celf Nodedig Freefall

Premulitply

Tân Cynnes

Mae Beeple ymhlith artistiaid digidol enwocaf ein dydd. . Mae’n gwneud celf 3D sy’n nodedig am ddarnau athronyddol, dystopaidd sydd â sylwebaeth gref ar ddiwylliant pop presennol. Mae hefyd yn hysbysam werthu'r NFT mwyaf prisus. Nid yw'n syfrdanol i'r mwyafrif oherwydd ni all ei bersbectif o realiti adael unrhyw un yn oer o bosibl. Fel un o’r artistiaid digidol gorau, mae’n arddangos beiddgarwch rhyfeddol ynghyd â chyffyrddiad pwerus ond llwm o esthetig dystopaidd a phryder yn ei animeiddiadau, ei wawdluniau, ei barodïau, a chloriau albwm. Mae Beeple yn cyfuno dawn eithriadol, gweledigaeth arbennig, ac ymroddiad diwyro i’r grefft.

Ers 2007, mae wedi bod yn darlunio a phostio delweddau ffuglen wyddonol bob dydd, ac mae ei fydysawd digidol wedi tyfu dros amser.

Bathingbayc colomen fecanyddol (2022) gan Beeple; Midjourney, Parth cyhoeddus, trwy Wikimedia Commons

Cigydd Billy – Brasil

Cenedligrwydd <11 Gweithiau Celf Nodedig
Brasil
Gwefan //www.illustrationx.com/artists/ButcherBilly
Post-Punk Whip It

Jociwr Gwaith Cloc

Llygaid Heb Wyneb

Cigydd Billy yw un arall o'r artistiaid digidol enwog sy'n adfywio diwylliant celf Bop gyda'i ddehongliad o waith celf comig. Nid yw hynny i ddweud ei fod wedi marw; serch hynny, os edrychwch ar ei weithiau celf paentio digidol, fe welwch ei fod wedi'i gymryd ar sbin hollol newydd. Mae yna sawl prosiect ar gyfer Netflix, Marvel, ac eraill yn repertoire Butcher Billy, felly nid oes unrhyw bryderonynghylch a fydd ei arddull vintage bwerus wedi'i chyfuno ag archwiliadau anghyfyngedig yn boblogaidd ai peidio. Trwy ei weledigaeth, byddwch yn cael golwg hollol ffres ar eiconau sinematig yn ogystal â straeon comig eiconig a phenodau teledu - nid oes un Cigydd nad yw Billy yn cynnwys ei ddarluniau celf digidol ynddo. Fe wnaeth hefyd droi'r busnes wyneb i waered ychydig flynyddoedd yn ôl gyda'i gyfres Post-Punk, lle bu'n bwrw rhai o'i gantorion roc annwyl fel cymeriadau archarwyr.

Jinhwa Jang – Korea <7 Cenedligrwydd 11>//www.jinhwajangart.com/ Gweithiau Celf Nodedig
Corea
Gwefan
Tirwedd Drefol

Gaeaf

Haf

Jinhwa Jang yw un o artistiaid digidol gorau Seoul, ac y mae ei phaentiadau wedi eu llwytho ag elfenau anarferol a goleuni. Byddwch yn rhyfeddu at ba mor hawdd y gall hi greu naws ac arbrofi gyda chysgod a golau yn ei darluniau celf digidol, p’un a ydynt yn lliwgar, yn debyg i gêm, yn neon, neu’n monocromatig a steil manga. Mae Jinhwa Jang yn dal y foment yn feistrolgar, ac mae pawb sy’n gweld ei gwaith ar unwaith yn teimlo’n rhan ohono.

Mae ei chasgliad a ysbrydolwyd gan Seoul, er enghraifft, yn dwyn i gof gymaint o naws a naws bywyd nos Corea fel y bydd yn gwneud ichi deimlo fel eich bod wedi teithio yno gyda'ch llygaid.

MarijaTiurina – Y Deyrnas Unedig

Cenedligrwydd Y Deyrnas Unedig
Gwefan //marijatiurina.com/
Gweithiau Celf Nodedig The Tiger Party<15

Map Isometrig o Lundain

Cydletywyr

Arddull Marija Turina yn ddarganfyddiad cyfareddol i unrhyw un sy'n gefnogwr o weithiau aml-blo Bosch gyda nifer o unigolion a senarios wedi'u recordio ar un gynfas. Yn lle themâu canoloesol tywyll, mae hi'n creu gweithiau celf bywiog chwilio a darganfod sy'n llawn bywyd a hyfrydwch. Ac er na ellir dadlau bod pob dylunydd yn ymwneud â phethau bach yn eu ffordd eu hunain, efallai mai Marija Turina yw'r artist paentio digidol mwyaf sydd wedi'i berffeithio. Gall rhywun arsylwi drostynt eu hunain trwy edrych ar ei darluniau celf digidol ar-lein. Mae pob ffigwr yn ei lluniau yn orlawn o emosiynau a nodweddion gwahaniaethol sy'n adlewyrchu eu hunigoliaeth.

Matt Schu – Unol Daleithiau

<10
Cenedligrwydd Americanaidd
Gwefan //www.matt-schu.com/
Gweithiau Celf Nodedig Penllanw

Treehouse

Dead Mouse

Gweld hefyd: Paentiadau Llongau Enwog - Paentiadau Morwrol Gorau o Llongau ar y Môr

Mae Matt Schu yn arlunydd a darlunydd peintio digidol o Portland sydd â diddordeb mawr mewn braslunio tai.Ar ben hynny, mae bodau dynol yn gymeriadau anghyffredin yn ei baentiadau, ac mae'n hoffi archwilio naws adeiladau a gerddi. Cysyniad artistig Matt yw canolbwyntio ar yr elfen emosiynol yn hytrach na’r eitem, ac o’r gwyliadwriaeth hon, mae’n gweld llawer o arwyddocâd, emosiwn a chymhelliant mewn tai. Mae archwiliadau Matt Schu gyda lleoliad a manylion yn caniatáu iddo fynegi unrhyw deimlad heb esbonio na dangos unrhyw beth penodol - a dyma lle mae'r hud yn digwydd.

Mae Matt Schu wedi hunangyhoeddi ychydig o gylchgronau a llyfrau, sy'n caniatáu iddo barhau â'i daith trwy ei faes creadigol.

Ori Toor – Israel

>
Cenedligrwydd Israel
Gwefan //oritoor.com/
Gweithiau Celf Nodedig Hiraeth Gibberish

Gibberish Minimalism

Gibberish Nights

Mae Ori Toor yn gweld ei hun fel “artist sy’n creu bydysawdau dull rhydd i eraill i fynd ar goll y tu mewn”. A does dim ansoddeiriau i ddisgrifio ei ddarluniau celf digidol yn gywir! Mae'n arlunydd peintio digidol gyda'r penchant am ddarlunio naratifau a chymeriadau ffantasi aml-lefel heb unrhyw luniadu na pharatoi ymlaen llaw. Mae ei arddull unigryw o fyrfyfyrio yn denu’r gwyliwr i mewn ar unwaith gyda’i lif o greadigrwydd a’i allu i adeiladu bydysawdau digidol o un cysyniad. Ynoyn haniaethau cryf, gweithiau celf ffuglen wyddonol, nifer o gyfansoddiadau trippy, ac weithiau hyd yn oed animeiddiadau dolennog ym mhortffolio Toor. Mae'n defnyddio dull gwastad yn bennaf, felly mae'n defnyddio amrywiaeth o liwiau i bortreadu awyrgylch a gofod, yn ogystal ag i ddatblygu perthynas rhwng elfennau a haenau y tu mewn i'r gwaith celf paentio digidol.

Felly Lazo – El Salvador

11>//www.instagram.com/sonalazo/
Cenedligrwydd El Salvadorian
Gwefan
Gweithiau Celf Nodedig Cryfder

Kitty Gang

Ffrindiau 4 Erioed

Felly mae Lazo yn artist tatŵ, digidol arlunydd peintio, darlunydd, ac, fel y dywed hi, dylunydd gwisgoedd chwerthinllyd. Mae hi'n hoffi cymylu'r llinell rhwng ffuglen a realiti yn ei lluniau, gan gynhyrchu naratifau a chymeriadau dychmygus. Mae'r palet, sy'n canolbwyntio'n aml ar arlliwiau candy pinc a chotwm bywiog, yn agwedd wahaniaethol arall sy'n nodweddu arddull paentio Lazo. Yn rhyfeddol, mae datrysiadau lliw o'r fath yn cael eu cyfuno â datganiad ffeministaidd cryf, gan roi ystyr cwbl newydd iddynt. Mae bydysawd Lazo yn cael ei ddylanwadu gan, ond nid yn gyfyngedig i, chwedlau a thraddodiadau ei diwylliant. Mae hi’n archwilio’r cysylltiadau rhwng y bydoedd naturiol, ysbrydol a dynol yn ei darluniau celf ffisegol a digidol.

Hwn i gydyn ychwanegu at bersbectif newydd o dreftadaeth Ladin na all neb ei garu.

Gweld hefyd: "Y Jiráff sy'n Llosgi" gan Salvador Dalí - Astudiaeth Paentio Jiráff

Steve Simpson – Iwerddon

11> Gweithiau Celf Nodedig
Cenedligrwydd Gwyddeleg
Gwefan //stevesimpson.com/
Gryphon

Tref Bysgod

Deinosoriaid

Pan edrychwch ar luniau anhygoel Steve Simpson, mae fel carnifal yn ymchwyddo i'ch bywyd. Hyd yn oed os yw celf werin Mecsicanaidd (neu fersiwn ohoni) yn dylanwadu ar y darnau presennol, nid ydynt i gyd yn ysbryd Diwrnod y Meirw. Mae Steve Simpson wedi treulio cyfran sylweddol o'i fywyd wedi ymgolli yn y broses cynhyrchu comics ac yn datblygu ei arddull darlunio arbennig fel arlunydd peintio digidol. Ar wahân i'r ffigurau cynradd, mae graffeg ddigidol Steve Simpson yn debyg i batrwm ac wedi'i wneud o gydrannau addurniadol bach yn eu harddegau sy'n darparu amgylchedd bywiog i'r darn, gan ddileu'r ffin rhwng gwirionedd a byd breuddwydiol yn llwyr. O labelu wisgi a blychau i lewys llyfrau a gemau bwrdd, mae’r delweddau bywiog a hynod bob amser yn taro’r marc o ran cyfleu awyrgylch cynnyrch ac argraffiadau ysbrydoledig. A dydych chi byth yn gwybod i ble bydd ei ddarluniau celf digidol ffres yn mynd â chi nesaf.

The Rusted Pixel – Ireland

John Williams

Mae John Williams yn arlunydd profiadol, yn awdur ac yn addysgwr celf. Enillodd ei radd Baglor yn y Celfyddydau Cain o Sefydliad Pratt yn Ninas Efrog Newydd ac yn ddiweddarach dilynodd ei radd Meistr yn y Celfyddydau Cain ym Mhrifysgol Iâl. Ers dros ddegawd, mae wedi dysgu celf i fyfyrwyr o bob oed mewn lleoliadau addysgol amrywiol. Mae Williams wedi arddangos ei waith celf mewn orielau ar draws yr Unol Daleithiau ac wedi derbyn sawl gwobr a grant am ei waith creadigol. Yn ogystal â'i weithgareddau artistig, mae Williams hefyd yn ysgrifennu am bynciau sy'n ymwneud â chelf ac yn dysgu gweithdai ar hanes celf a theori. Mae'n frwd dros annog eraill i fynegi eu hunain trwy gelf ac mae'n credu bod gan bawb y gallu i fod yn greadigol.