Artistiaid Baróc Enwog - Peintwyr a Cherflunwyr Baróc Gorau

John Williams 01-06-2023
John Williams

Dilynodd celf B aróc ar ôl cyfnodau celf y Dadeni a Moesgarwch a daeth o flaen yr arddulliau Rococo a Neoclassical. Datblygodd a ffynnodd gyntaf o ddechrau'r 17eg ganrif hyd ganol y 18fed ganrif yn Ewrop. Cynhyrchodd yr arlunwyr Baróc gorau weithiau celf meistrolgar y gellir eu hadnabod trwy eu defnydd o liwiau dwfn, manylion gwefreiddiol, cyferbyniad, ac ymdeimlad o fawredd.

Artistiaid Baróc Enwog

Roedd celf Baróc yn wahanol i’r cyfnodau blaenorol oherwydd ei realaeth drawiadol a’i chynnwys bywiog. Bwriad artistiaid y cyfnod Baróc oedd dal drama weledol neu weithred eiliad benodol, yn bennaf yn grefyddol ac yn feiblaidd o ran cynnwys. Mae celfyddyd Baróc wedi'i chysylltu'n gynhenid ​​â'r Eglwys Gatholig ac fe'i crëwyd i ysgogi ymdeimlad o barch ac ofn yn ei dilynwyr crefyddol.

Heddiw, byddwn yn edrych ar yr artistiaid Baróc enwocaf a adawodd eu marc ac etifeddiaeth yn llyfrau hanes y byd celf.

Caravaggio (1571 – 1610)

Cenedligrwydd Artist<2 Eidaleg
Lleoedd Artist yn Byw Rhufain, Napoli, Sisili
Arlunydd Canolig yn Adnabyddus Am Paentio
Symudiadau Cysylltiedig Artist Caravaggisti, Baróc

Ganed Caravaggio ym Milan ar y 29ain o Fedi, 1571, dan ei enw llawn Michelangelo Merisi daystyrir ei gerfluniau yn hynod ddylanwadol a dywedir ei fod am gerflunio beth oedd Shakespeare i'r theatr.

David (1623-1624) gan Gian Lorenzo Bernini; Gian Lorenzo Bernini, CC BY-SA 4.0, trwy Wikimedia Commons

Peintiodd hefyd gynfasau bach mewn olew a chyfarwyddo a pherfformio mewn dramâu, yn ogystal â dylunio peiriannau theatraidd a setiau llwyfan. Cynhyrchodd hefyd nifer o ddyluniadau ar gyfer gwrthrychau cartref addurniadol megis drychau, byrddau a lampau. Roedd ei waith fel pensaer baróc yn cynnwys dylunio capeli, eglwysi, sgwariau cyhoeddus, ac adeiladau seciwlar. Roedd llawer o'i weithiau yn gymysgedd o bensaernïaeth a chynllun cerfluniol, megis ei henebion anferth a chywrain fel ffynhonnau cyhoeddus ac arddangosfeydd angladdol.

Roedd ar ei ben ei hun ymhlith ei gyfoeswyr wrth gael ei ystyried yn olynydd addas i'r eglwys. Michelangelo gwych, oherwydd ei sgil aruthrol wrth drin marmor, dyfeisgarwch anhygoel o ran arddull, ac amlbwrpasedd gallu technegol.

Mae rhai enghreifftiau nodedig o waith yr arlunydd Baróc enwog hwn yn cynnwys:

 • David (1624)
 • The Ecstasi Sant Teresa (1652)
 • Apollo a Daphne (1652)

Diego Velázquez (1599 – 1660)

Cenedligrwydd Artist Sbaeneg
Lleoedd Artist yn Byw Seville, Sbaen
CanoligMae Artist yn Adnabyddus Am Paentio
Mudiadau Cysylltiedig Artist Baróc

Diego Velázquez oedd prif artist Oes Aur Sbaen, yn ogystal ag yn llys y Brenin Philip IV. Ganwyd ef ar y 6ed o Fehefin, 1599 yn ninas Seville yn Spaen. Roedd ei waith yn unigryw iawn am y cyfnod ac roedd yn adnabyddus am ei bortreadau niferus o ddigwyddiadau hanesyddol arwyddocaol, yn ogystal â'i bortreadau o uchelwyr Sbaenaidd a chominwyr. dylanwad ar Realwyr ac Argraffiadwyr y 19eg ganrif.

32> Portread o'r Pab Innocent X (1650) gan Diego Velázquez; Diego Velázquez, Parth cyhoeddus, trwy Wikimedia Commons

Mae llawer o'i weithiau mwyaf eiconig wedi cael eu hail-ddehongli gan artistiaid yn yr 20fed ganrif megis Dalí, Picasso, a Franci Bacon. Roedd Diego Velázquez yn gyfarwydd iawn â holl artistiaid adnabyddus y cyfnod, ond eto llwyddodd i gynnal a datblygu arddull unigryw a set o egwyddorion artistig. ymdeimlad o ddifrifoldeb seremonïol nad oedd Diego Velázquez yn ei hoffi'n fawr.

Roedd hefyd yn ddyfeisgar iawn gyda'i balet lliw ac roedd yn gallu cynhyrchu llu o arlliwiau o lond llaw o baent. Oherwydd ei ddull o beintio pynciau yn uniongyrchol o'r model mewn amser real,ychydig iawn o frasluniau adeiladol a chyfeiriadol o'i waith sydd ar ôl. Mae rhai o weithiau celf mwy nodedig yr artist yn cynnwys:

 • Infanta Margarita Teresa mewn Ffrog Las (1659)
 • Las Meninas ( 1656)
 • Portread o Pab Innocent X (1650)

Anthony van Dyck (1599 – 1641)

<10
Cenedligrwydd Artist Fflemeg
Lleoedd Artist yn Byw Antwerp, Gwlad Belg , a Llundain, Lloegr
Arlunydd Canolig yn Adnabyddus Am Paentio
Symudiadau Cysylltiedig Artistiaid Baróc
Roedd Anthony van Dyck yn beintiwr Ffleminaidd o'r arddull Baróc a aned yn Antwerp ar yr 22ain o Fawrth, 1599 Yr oedd ei dad yn fasnachwr cyfoethog yn y fasnach sidan, ac Anthony oedd y seithfed o'i blant. Yn ddeg oed yn unig, anfonwyd van Dyck i brentis gyda deon Urdd Sant Luc a pheintiwr lluniau bach, Hendrik van Balen. Er na wyddom union hyd ei arhosiad gyda van Balen, credir mai tua tair i bedair blynedd y cafodd van Dyck brentisiaeth.

Roedd Anthony van Dyck eisoes yn beintiwr sefydledig. pan gofrestrodd gydag Urdd Sant Luc yn Antwerp yn 1618.

Yr oedd wedi agor ei weithdy ei hun ychydig flynyddoedd cyn cofrestru gyda'r urdd, arwydd y gallai fod wedi cael rhywfaint o amddiffyniadoddi wrth ei diwtor Peter Paul Rubens, a oedd â chysylltiadau a fyddai'n caniatáu i van Dyck weithio'n annibynnol heb ôl-effeithiau gan yr urdd.

Charles I mewn Tair Swydd (1635-1636) gan portread triphlyg o Siarl I gan Anthony van Dyck, a anfonwyd i Rufain i Bernini fodelu penddelw arno; Casgliad Brenhinol, Parth Cyhoeddus, trwy Wikimedia Commons

Yn ystod y 1610au, cynhyrchodd lawer o olygfeydd mytholegol a chrefyddol yn annibynnol, yn ogystal â gweithio fel cynorthwyydd pwysicaf Rubens, gan ei helpu gyda nifer o comisiynau mwy fel nenfydau Eglwys Sant Siarl Borromeo a Tapestrïau Decius Mus. Er iddo beintio themâu crefyddol a mytholegol hefyd, oherwydd ei waith yn paentio’r portreadau o uchelwyr y mae ef a’i gyfoedion fel Diego Velázquez a Hans Holbein yn adnabyddus am chwyldroi’r genre. Rhai o weithiau celf mwyaf adnabyddus Anthony van Dyck yw:

 • Hunan-bortread gyda Blodyn yr Haul (1633)
 • Charles I at the Hunt (1635)
 • Charles I mewn Tair Swydd (1636)

Rembrandt van Rijn (1606 – 1669)

Cenedligrwydd Artist Iseldireg
Lleoedd Artist yn Byw Leiden ac Amsterdam, yr Iseldiroedd
Arlunydd Canolig yn Adnabyddus Am Paentio, Gwneud Printiau, Lluniwr
Symudiadau Cysylltiedig oArlunydd Oes Aur Baróc, Iseldireg

Ganed Rembrandt van Rijn yn Leiden ym 1606 ac efallai mai dyma'r mwyaf artist adnabyddus o'r Iseldiroedd yn ein rhestr o arlunwyr Baróc enwog. Yn fab i dad melinydd cyfoethog, symudodd Rembrandt i Amsterdam yn 18 oed i weithio i'r artist poblogaidd, Piter Lastman. Ar ôl chwe mis o brentisiaeth gyda Lastman, teithiodd yn ôl i Leiden i ddechrau ei weithdy peintio. Yma, dechreuodd dderbyn disgyblion fel Gerrit Dou, a lledaeniad geiriau o'i waith a'i ddawn.

Hunan-bortread gyda Beret a Choler Troedig (1659) gan Rembrandt van Rijn, Oriel Gelf Genedlaethol, Washington, D.C.; Rembrandt, Public domain, trwy Wikimedia Commons

Dychwelodd i Amsterdam ym 1631, lle dechreuodd dderbyn ei weithiau comisiwn sylweddol cyntaf, megis y gelfyddyd a greodd ar gyfer y noddwr Nicolaes Tulp. Priododd â Saskia van Uylenburch dair blynedd yn ddiweddarach yn 1634. Er ei boblogrwydd a'i ddawn aruthrol, cafodd ei flynyddoedd olaf eu difetha ag amgylchiadau erchyll. Bu farw ei wraig a bu'n rhaid iddo werthu ei eiddo a'i gartref oherwydd dyledion cynyddol. Ymhen ychydig flynyddoedd, byddai hefyd yn colli ei fab, yn ogystal â Henkdrickje Stoffels, ei feistres, a bu farw wedyn mewn tlodi llwyr yn 1669.

The Night Watch (1642) gan Rembrandt van Rijn; Rembrandt, Parth cyhoeddus, trwy WikimediaYr oedd Commons

Rembrandt yn dra pharchus am ei gymhwysiad meistrolgar o oleuni a chysgod, a elwid chiaroscuro , yr hwn a oleuai y testynau yn ei gyfansoddiadau. Roedd y cefndiroedd tywyll yn cyferbynnu’n llwyr â’r testunau wedi’u goleuo’n fywiog yn y blaendir, gan roi effaith ddeinamig a dramatig i’w waith celf.

Credir ei fod wedi cynhyrchu mwy na 300 o baentiadau, 2000 o frasluniau, a 300 o ysgythriadau. yn ystod ei yrfa fel arlunydd.

Mae rhai enghreifftiau nodedig o Rembrandt’s yn cynnwys:

 • Hwgydiad Europa (1632)
 • Y Nos Gwylio (1642)
 • Hunan-bortread gyda Beret (1659)

Bartolomé Esteban Murillo (1617 – 1682)

Cenedligrwydd Artist Sbaeneg
Lleoedd Artist yn Byw Seville, Sbaen
Arlunydd Canolig yn Adnabyddus Am Paentio
Symudiadau Artistiaid Cysylltiedig Baróc, Caravaggisti
Bartolomé Ganed Esteban Murillo yn ninas Seville yn Sbaen ym 1617. O ran pŵer a dylanwad, y pryd hwn yn ei hanes, yr oedd Seville ar yr un gwastad a Venice ac Amsterdam. Oherwydd ei safle manteisiol ar y llwybr masnachu gyda'r Byd Newydd, roedd y ddinas yn ffyniannus. Fodd bynnag, tra bod Murillo yn gwneud cynnydd yn ei yrfa, roedd y ddinas yn mynd trwy gyflwr o ddirywiad ac roedd y boblogaeth ynyn gostwng oherwydd bod safon byw yn dirywio'n aruthrol.

Yn ystod yr un cyfnod, roedd yr eglwys yn ennill tyniant a chyfoeth a byddai'n dechrau dylanwadu llawer ar fywydau pobl Seville.

Addurniad y Bugeiliaid (c. 1650) gan Bartolomé Esteban Murillo; Bartolomé Esteban Murillo, Parth cyhoeddus, trwy Comin Wikimedia

Ym 1645, derbyniodd Murillo ei gomisiwn cyntaf. sef cynhyrchu 13 o beintiadau ar gyfer eglwys yn Seville. Roedd y gyfres hon yn darlunio sant gwahanol yn perfformio gweithred o elusen ar bob cynfas. Heddiw, mae 11 o'r cynfasau hyn yn dal i fod o gwmpas ac yn cael eu storio mewn casgliadau ledled Ewrop a Gogledd America. Roedd y gyfres mor boblogaidd nes iddi arwain at nifer o weithiau eraill a gomisiynwyd ar gyfer Murillo yn ystod y 1650au, gan gynnwys Addoliad y Bugeiliaid a Virgin of the Rosary.

Oherwydd dirywiad poblogaeth Seville o ganlyniad i bla a ffactorau gwleidyddol a naturiol eraill, roedd hi ymhell o fod yn ei hanterth gogoneddus. gyda Rosari (c. 1650-1655) gan Bartolomé Esteban Murillo; Bartolomé Esteban Murillo, Parth cyhoeddus, trwy Gomin Wikimedia

Roedd ardaloedd trefol mewn cyflwr o bydredd llwyr, ac fel yr unig athrofeydd ag unrhyw gyfalaf, dechreuodd eglwysi bwmpio arian i mewn i raglenni elusennol i godi'r cymdeithasol aamodau economaidd. Roeddent am i'r gweithredoedd elusennol hyn gael eu nodi'n briodol gan y cyhoedd, ac felly roeddent yn gwario llawer o arian yn ariannu gweithiau celf a oedd yn portreadu eu gweithredoedd elusennol mewn ffordd ffafriol. Sicrhaodd safle Murillo fel Catholig selog berthynas waith barhaol gyda’r eglwys a chyflenwad cyson o waith. Mae rhai enghreifftiau nodedig o waith Murillo yn cynnwys:

 • The Young Beggar (1645)
 • The Angel's Kitchen (1646)<24
 • Gwyryf y Llaswyr (1650)

Johannes Vermeer (1632 – 1675)

>Cenedligrwydd Artist Iseldireg
Lleoedd Artist yn Byw Delft, Yr Iseldiroedd
Arlunydd Canolig yn Adnabyddus Am Paentio
Symudiadau Artist Cysylltiedig Oes Aur Baróc, Iseldireg
Ganed Johannes Vermeer yn Delft yn yr Iseldiroedd, arlunydd o Oes Aur yr Iseldiroedd a beintiodd hefyd yn yr arddull Baróc. Mae Vermeer yn adnabyddus yn bennaf am ei gelf sy'n portreadu golygfeydd bob dydd o fywyd dosbarth canol, gyda ffocws arbennig ar olygfeydd mewnol gyda thema ddomestig. Ymhlith arlunwyr Baróc, roedd Vermeer yn beintiwr hynod fanwl a byddai'n treulio cyfnodau hir yn gweithio ar bob paentiad, gan ychwanegu haenau a manylion yn araf a di-ri. defnydd coeth o oleuni yn eicyfansoddiadau.

Merch a Chlustdlws Perl (c. 1665) gan Johannes Vermeer; Johannes Vermeer, Parth cyhoeddus, trwy Wikimedia Commons

Yn ystod ei oes, dim ond ychydig o lwyddiant a gafodd Vermeer fel artist, yn bennaf oherwydd peth cydnabyddiaeth a gafwyd yn yr Hâg. Fodd bynnag, costiodd ei baentiadau swm mawr o arian i'w cynhyrchu a bu farw ym mis Rhagfyr 1675, gan adael ei ddyledion ar ôl gyda'i deulu.

Dim ond tua 45 o weithiau celf a greodd yn ystod ei gyfnod fel arlunydd , y mae 36 ohonynt yn dal i fodoli heddiw. Peintiodd yn bennaf olygfeydd o brofiadau crefyddol a themâu yn seiliedig ar fytholeg.

Er nad oedd yn boblogaidd yn ei amser ei hun, ailddarganfyddwyd ei gelfyddyd yn y 19eg ganrif ac ers hynny mae wedi codi mewn statws o neb perthynol. yn ei amser ei hun i artist uchel ei barch o Oes Aur yr Iseldiroedd a chyfnodau Baróc. Dyma rai enghreifftiau o waith yr arlunydd Baróc hwn:

 • The Milkmaid (1658)
 • Golygfa o Delft (1661)<24
 • Merch â Chlustdlws Perl (1665)

Elisabetta Sirani (1638 – 1665)

1>Cenedligrwydd Artist Eidaleg
Lleoedd Artist yn Byw Bologna, Ymerodraeth Rufeinig Sanctaidd
Arlunydd Canolig yn Adnabyddus Am Paentio
Symudiadau Artistiaid Cysylltiedig BarócCelf
Elisabetta Sirani oedd arlunydd Baróc Eidalaidd a anwyd yn Bologna, yr Ymerodraeth Rufeinig Sanctaidd ar yr 8fed o Ionawr, 1638. Roedd y Sirani's yn deulu creadigol a byddai hyfforddiant cyntaf Elisabetta yn dod. oddi wrth ei thad yn ei stiwdio. Roedd ei thad Giovanni yn fasnachwr celf ac yn artist o Ysgol Bologna. Roedd yr ysgolhaig a'r hanesydd celf o'r Eidal Carlo Cesare Malvasia yn aml yn cymryd clod personol fel y person a ddylanwadodd ar dad Elisabetta i'w dysgu sut i beintio.

Mae rhai haneswyr yn credu bod ei thad yn gyndyn o'i dysgu yn y Bolognese Er hynny, roedd hi'n gallu sylwi ar ei dechnegau ac yn fuan wedyn cafodd ei hystyried yn un o artistiaid gorau'r rhanbarth.

Portia yn clwyfo ei glun ( 1664) gan Elisabetta Sirani; Elisabetta Sirani, Parth cyhoeddus, trwy Wikimedia Commons

Roedd yna bobl hyd yn oed yn credu mai hi oedd ailymgnawdoliad yr arlunydd Eidaleg Guido Reni, a dechreuodd cwlt dyfu o'i hamgylch. Mae ei gwaith wedi cael ei ganmol yn aml am ei phroffesiynoldeb, ei chyflymder cynhyrchu, a gwreiddioldeb ei chyfansoddiadau. Ar ôl i’w thad gael ei daro â gowt, cymerodd drosodd weithdy’r teulu a chafodd lwyddiant mawr hyd ei marwolaeth ddirgel a sydyn yn 1665, y credir mai’r rheswm am hynny oedd iddi gael ei gwenwyno gan ei morwyn tŷ. Dyma rai enghreifftiau o waith yr artist Baróc hwn:

 • Forwyn aCaravaggio. Treuliodd ychydig flynyddoedd olaf ei oes yn byw rhwng dinasoedd Malte, Napoli, a Sisili, a chyn hynny y treuliodd y rhan fwyaf o'i oes yn creu gyrfa fel arlunydd yn Rhufain.

  Allan o'r holl hanes. Arlunwyr Baróc Eidalaidd, cafodd gwaith Caravaggio yr effaith a'r dylanwad mwyaf ar artistiaid eraill ei genhedlaeth yn nyddiau ffurfiannol cynnar y mudiad Baróc. Roedd yn arbennig o enwog gan ysgolheigion ac artistiaid eraill am ei ddefnydd dramatig a mawreddog o oleuo, yn ogystal â'i bortreadau realistig o'r cyflwr dynol yn ymwneud â chyflyrau a gorthrymderau emosiynol a chorfforol.

  Daeth Caravaggio i fod yn boblogaidd trwy ei waith. datganiadau unigryw o themâu clasurol fel ei allu technegol.

  Galwad Sant Mathew (c. 1600) gan Caravaggio; Caravaggio, Parth cyhoeddus, trwy Wikimedia Commons

  Un o brif agweddau celf Baróc yw cymhwyso techneg gelf o'r enw chiaroscuro , sy'n ymwneud â'r rhyngweithio dramatig rhwng y agweddau tywyll a golau ar baentiad, fel arfer mewn cyferbyniad mawr. Mae Caravaggio yn cael ei ystyried yn ddyfeisiwr techneg debyg a ddaeth yn staple poblogaidd yn y mudiad Baróc, a elwir yn tenebrism. Mae'r dechneg hon hefyd yn ymwneud â'r cydadwaith rhwng elfennau golau a thywyll y cyfansoddiad, ond yn tueddu i ganolbwyntio mwy ar y mannau tywyll.

  Y rhain yn ddirgelPlentyn

  (1663)
 • Madonna yn Ystyried y Baban Iesu (1664)
 • Portia yn Clwyfo Ei Chlud (1664)

Yn yr erthygl heddiw, rydym wedi dysgu am hanes rhai o'r artistiaid Baróc enwocaf. Roedd arlunwyr Baróc yn adnabyddus am eu gallu i ddal eiliadau mewn hanes mewn modd dramatig iawn a oedd yn canolbwyntio ar weithred yr olygfa ac yn caniatáu i’r gwyliwr gael ei dynnu i mewn i syfrdandod ac ysblander y gweithiau celf godidog hyn. Rydym wedi rhoi sylw i rai o'r arlunwyr Baróc Eidalaidd, yn ogystal ag artistiaid cyfnod Baróc o'r Iseldiroedd a Sbaen.

Cwestiynau Cyffredin

Beth Oedd Themâu Mwyaf Cyffredin Celf Baróc?

Oherwydd y cysylltiad anwahanadwy rhwng celf Baróc a’r eglwys, roedd y rhan fwyaf o gelfyddyd Baróc yn ymwneud â chynrychioli eiliadau crefyddol a mytholegol mewn hanes a phortreadu’r eiliadau hynny mewn modd a oedd yn adlewyrchu natur ogoneddus y dwyfol. Cynhyrchwyd hefyd lawer o bortreadau o freindal ac uchelwyr yn yr arddull Baróc.

Beth Yw Rhinweddau Mwyaf Cyffredin Celf Baróc?

Ychydig o’r rhinweddau nodedig sy’n gysylltiedig amlaf â’r arddull celf Baróc yw ymdeimlad o fawredd, cnawdolrwydd cyfoethog, gweithredu dramatig, symudiad deinamig, creu tensiwn, a rhyfeddod ac afiaith emosiynol. Technegau a ddefnyddir yn gyffredin sy'n helpu i greu ymddangosiad unigryw yw chiaroscuro a tenebrism , sydd ill dau yn canolbwyntio ar y canlyniadau dramatig a gyflawnwyd gan y cyferbyniad rhwng ardaloedd tywyll iawn ac wedi'u goleuo'n dda iawn yn eu cyfansoddiadau. Mae tenebrism, fodd bynnag, yn canolbwyntio mwy ar yr elfennau tywyll, gan ddod ag islais mwy tywyll i'r gelfyddyd.

a byddai ardaloedd tywyll tywyll yn cyferbynnu â'r ardaloedd goleuach, gan greu'r hyn a elwir yn “oleuo dramatig”.

Swper yn Emaus (c. 1601) gan Caravaggio ; Caravaggio, Parth cyhoeddus, trwy Wikimedia Commons

Roedd yn uchel ei barch a'i edmygedd am ei ddarluniau o olygfeydd dramatig o drais, brwydro, dialedd, a marwolaeth. Helpodd ei ddefnydd syfrdanol o oleuadau i oleuo emosiynau eiliadau a oedd yn canolbwyntio ar weithredu. Mae ei arddull mor nodweddiadol nes iddo arwain at ffurfio arddull a ddefnyddiwyd gan lawer o artistiaid fel Rembrandt, Bernini, a de Ribera, a elwir yn Caravaggisti. Dyma rai enghreifftiau nodedig o'r artist enwog hwn o'r cyfnod Baróc:

 • Galwad Sant Mathew (1600)
 • Swper yn Emaus (1601)
 • 23>19>Dafydd gyda phennaeth Goliath (1699)

Peter Paul Rubens (1577 – 1640)

Cenedligrwydd Artist Fflemeg
Lleoedd Artist yn Byw Siegen , Yr Almaen ac Antwerp, Gwlad Belg
Arlunydd Canolig yn Adnabyddus Am Paentio
Mudiadau Cysylltiedig Artistiaid Oes Aur Baróc, Iseldireg

Ganed Peter Paul Rubens yn Siegen, yr Almaen ar yr 28ain o Fehefin, 1577 Roedd ei rieni Jan a Maria yn Galfiniaid a gadawodd ddinas Antwerp oherwydd ei bod yn gynyddol Gatholig yn Sbaenaiddhinsawdd wleidyddol a chrefyddol ac wedi symud i Cologne. Yna cafodd Jan Rubens ei ddedfrydu i'r gosb eithaf am gael perthynas â thywysoges Orange. Llwyddodd ei wraig Maria i'w ryddhau ar yr amod eu bod i gael eu halltudio i Siegen yn Westphalia. Tra'r oedd yn alltud yn Siegen y ganed Peter Paul Rubens.

Gweld hefyd: Teulu Medici - Pwy Oedd y Medicis, y Teulu Celf Enwog?

Roedd Peter Paul Rubens yn arlunydd cynhyrchiol iawn o'r cyfnod Baróc Fflandrysaidd, ac yn ffigwr amlwg o'r gwefreiddiol. Arddull Baróc a oedd yn canolbwyntio ar liw, symudiad, ac ymdeimlad o synwyrusrwydd.

Barn Paris (1632-1635) gan Peter Paul Rubens; Peter Paul Rubens, Parth cyhoeddus, trwy Wikimedia Commons

Mae'n cael ei gofio'n bennaf am ei weithiau celf ar thema grefyddol megis ei allorynnau gwrth-ddiwygiadol, ei bortreadau, ei dirluniau, a'i baentiadau o alegorïaidd a eiliadau mytholegol mewn hanes, yn real ac yn ffug.

Gwneir Peter Paul Rubens yn farchog ddwywaith, unwaith gan Siarl I, brenin Lloegr, a thro arall gan Philip IV, brenin Sbaen.

Roedd yn ysgolhaig dyneiddiol a gafodd addysg glasurol, yn ddiplomydd, ac yn gasglwr celf yn ogystal â bod yn un o'r peintwyr Baróc mwyaf parchus. Roedd ei stiwdio fawr a chynhyrchiol yn Antwerp yn boblogaidd iawn gyda chasglwyr celf ac uchelwyr ledled y rhanbarth Ewropeaidd. Dyma rai enghreifftiau cysefin o'i waith:

 • Samson a Delilah (1610)
 • 19>Y Disgyniad O'r Groes (1614)
 • Barn Paris (1639)
 • <25

  Artemisia Gentileschi (1593 – 1656)

  <10
  Cenedligrwydd Artist Eidaleg
  Lleoedd Artist yn Byw Rhufain a Napoli, Yr Eidal
  Mae Artist Canolig yn Adnabyddus Am Paentio
  Symudiadau Cysylltiedig Artist Baróc, Ffeministaidd

  Mae Artemisia Gentileschi yn unigryw ymhlith arlunwyr Baróc Eidalaidd eraill fel un o'r ychydig iawn o arlunwyr benywaidd ar y rhestr o artistiaid Baróc enwog. Ganed Artemisia Gentileschi yn Rhufain, yr Eidal ar yr 8fed o Orffennaf, 1593. Mae haneswyr yn ei hystyried yn un o beintwyr mwyaf enwog yr 17eg ganrif. Roedd hi'n fedrus iawn fel artist, gan ddechrau ei gyrfa yn bymtheg oed tyner.

  Bu'n helpu i baratoi'r ffordd i lawer o arlunwyr benywaidd a ddilynodd ar ei hôl. Roedd ei gweithiau'n cyfeirio'n aml at yr agwedd fenywaidd, megis ei phortreadau cryf o ferched fel ffigurau chwedlonol, Beiblaidd, a hanesyddol. -1619) gan Artemisia Gentileschi; Artemisia Gentileschi, Parth cyhoeddus, trwy Wikimedia Commons

  Hi oedd y fenyw gyntaf i gael ei derbyn yn aelod o'r Accademia di Arte del Disegno ac roedd ganddi lawer o noddwyr a chleientiaid o'r tu allan iddi hi.gwlad. Yn arddulliadol, roedd yn enwog am ei gallu i bortreadu’r ffigwr benywaidd mewn modd naturiolaidd a realistig, a’i medr mawr wrth ddefnyddio lliw i fynegi haenau o ddrama a dimensiwn yn ei chyfansoddiadau. Yn anffodus, bu ei sgiliau a'i doniau am gyfnod hir iawn yn cael eu cysgodi gan dreial gwarthus ei threisio, yr arlunydd tirluniau Agostino Tassi, a gafwyd yn euog o dreisio Artemisia Gentileschi pan oedd hi'n dal yn fenyw ifanc iawn.

  Oherwydd ei rhyw a’r teimlad ynglŷn â’r achos llys treisio, fe’i hystyriwyd yn dipyn o chwilfrydedd am ychydig cyn i ysgolheigion ail-astudiaeth o’i gwaith yn ystod y canrifoedd diwethaf, ac ar ôl hynny fe’i cyhoeddwyd yn un o’r artistiaid blaengar a llawn mynegiant ei chenhedlaeth.

  Judith Beheading Holofernes (1611-1612) gan Artemisa Gentileschi; Artemisia Gentileschi, Parth cyhoeddus, trwy Wikimedia Commons

  Ers hynny mae ei gwaith wedi cael ei gydnabod gan y sefydliad celf am ei arddangosiad rhagorol o dalent trwy arddangosfeydd a gynhaliwyd mewn llawer o sefydliadau celf gain, gan gynnwys y Genedlaethol Oriel yn Llundain. Dyma rai o weithiau mwyaf nodedig Artemisia Gentileschi:

  Gweld hefyd: Sut i Dynnu Racŵn - Tynnwch Braslun Racŵn Direidus
  • Judith Slaying Holofernes (1612-1613)
  • Sant Catherine o Alexandria (1619)
  • Jael a Sisera (1620)

  Nicolas Poussin (1594 – 1665)

  Cenedligrwydd Artist Ffrangeg
  Lleoedd Artist yn Byw Ffrainc a’r Eidal
  Arlunydd Canolig yn Adnabyddus Am Paentio
  Mudiadau Artistiaid Cysylltiedig Baróc, Clasuriaeth

  Arlunydd cyfnod Baróc Ffrengig clasurol a aned ger Les Andelys oedd Nicolas Poussin yn Normandi yn 1594. Er iddo gael ei eni yn Ffrainc, treuliodd y rhan fwyaf o'i amser yn byw ac yn gweithio o Rufain yn yr Eidal. Bu hefyd yn gweithio ym Mharis am gyfnod byr fel peintiwr i'r Brenin Louis XIII a'r Cardinal Richelieu cyn iddo ddychwelyd i Rufain.

  Amlygir celfyddyd Poussin trwy gymhwyso trefn yn ei gyfansoddiad, ei reswm, a eglurder, yn ffafrio llinell yn ei dirluniau peintiedig dros liw.

  Venus ac Adonis (c. 1628-1629) gan Nicolas Poussin; Nicolas Poussin, Parth cyhoeddus, trwy Wikimedia Commons

  Mae ysgolheigion yn aml yn cael ei gydnabod gan ysgolheigion fel creawdwr y thema gysyniadol o dirweddau perffaith, lle mae’r cysylltiad cynhenid ​​rhwng bodau dynol a’u hamgylchoedd yn cael ei archwilio yn weledol. Byddai'n aml yn darlunio dynolryw mewn modd gogoneddus o ddyrchafedig, gan fwriadu i'r gwyliwr fyfyrio'n ddwfn ar ei gysylltiad ei hun â'r byd naturiol o'n cwmpas. Mae rhai gweithiau rhagorol gan yr artist yn cynnwys:

   23> Marwolaeth Germanicus (1628)
  • YYsbrydoliaeth y Bardd (1629)
  • Venus ac Adonis (1628)

  Francisco de Zurbarán (1598 – 1664)

  <8 Cenedligrwydd Artist Sbaeneg Lleoedd Artist yn Byw Fuente de Cantos Arlunydd Canolig yn Adnabyddus Am Paentio Mudiadau Cysylltiedig Artistiaid Baróc, Caravaggisti

  Arluniwr Baróc o Sbaen a aned yn Fuente de Cantos ym 1598 yw Francisco de Zurbarán. yn adnabyddus am ei baentiadau Baróc sy'n portreadu lleianod, merthyron, mynachod, a phynciau crefyddol eraill. Mae wedi cael ei alw’n “Caravaggio of Spain” oherwydd ei feistrolaeth ar y dechneg a elwir yn chiaroscuro . Roedd Zurbarán eisoes wedi ei swyno gan gelf o oedran ifanc, yn atgynhyrchu gwrthrychau mewn darluniau siarcol cyn cael ei anfon i brentis gyda Pedro Diaz de Villanueva.

  Beichiogi Di-fwg (1632) gan Francisco de Zurbarán; Francisco de Zurbarán, Parth cyhoeddus, trwy Wikimedia Commons

  Ym 1626 derbyniodd ei gomisiwn mawr cyntaf i gynhyrchu 21 o baentiadau ar gyfer mynachlog Dominicaidd, yr oedd yn rhaid eu cwblhau o fewn wyth mis. Bu'r gwaith hwn yn gymorth i sefydlu'r arlunydd o'r cyfnod Baróc fel dawn gynyddol i'w gwylio, a dwy flynedd yn ddiweddarach fe'i comisiynwyd gan Fynachlog Mercedariaid Seville i gynhyrchu 22 o baentiadau ychwanegol.

  Yn 1630,Penodwyd Zurbarán yn beintiwr brenhinol personol i Philip IV.

  Ni wyddys a oedd Zurbarán erioed wedi cael y cyfle i weld gwaith Caravaggio â'i lygaid ei hun, ond mae llawer o ysgolheigion wedi darlunio tebygrwydd mewn techneg o ran y ddau artist ' defnydd dramatig o elfennau golau a thywyll i greu eu gwaith. Roedd Zurbarán yn arbennig o nodedig am ei allu i beintio defnyddiau megis gwisgoedd a dilladau mewn modd naturiolaidd. Mae rhai enghreifftiau nodedig o waith Zurbarán yn cynnwys:

  • Crist ar y Groes (1627)
  • 19>Bywyd Llonydd Gyda Photiau (1650)
  • Beichiogi Di-Fwg (1630)

  Gian Lorenzo Bernini (1598 – 1680)

  Cenedligrwydd Artist Eidaleg
  Lleoedd Artist yn Byw Napoli a Rhufain, yr Eidal
  Arlunydd Canolig yn Adnabyddus Am Cerflunydd
  Symudiadau Artistiaid Cysylltiedig Baróc

  Pensaer a cherflunydd Eidalaidd oedd Gian Lorenzo Bernini a aned yn Napoli ar y 7fed o Ragfyr, 1598. Roedd yn adnabyddus ac yn uchel ei barch mewn cylchoedd pensaernïol , ond ei waith gyda cherflunio sydd wedi arwain at ei statws fel y ffigwr amlycaf yn natblygiad cerflunwaith arddull Baróc. Ei waith ef oedd y gwaith cyntaf y gellir ei adnabod â gweledigaeth benodol.

  Er na chafodd ei nodi'n arbennig ymhlith arlunwyr Baróc Eidalaidd eraill,

John Williams

Mae John Williams yn arlunydd profiadol, yn awdur ac yn addysgwr celf. Enillodd ei radd Baglor yn y Celfyddydau Cain o Sefydliad Pratt yn Ninas Efrog Newydd ac yn ddiweddarach dilynodd ei radd Meistr yn y Celfyddydau Cain ym Mhrifysgol Iâl. Ers dros ddegawd, mae wedi dysgu celf i fyfyrwyr o bob oed mewn lleoliadau addysgol amrywiol. Mae Williams wedi arddangos ei waith celf mewn orielau ar draws yr Unol Daleithiau ac wedi derbyn sawl gwobr a grant am ei waith creadigol. Yn ogystal â'i weithgareddau artistig, mae Williams hefyd yn ysgrifennu am bynciau sy'n ymwneud â chelf ac yn dysgu gweithdai ar hanes celf a theori. Mae'n frwd dros annog eraill i fynegi eu hunain trwy gelf ac mae'n credu bod gan bawb y gallu i fod yn greadigol.