Стойността в изкуството - разбиране на стойността като елемент на изкуството

John Williams 06-07-2023
John Williams

В а л ю ц и я т а в изкуството, която е и елемент на изкуството, е основен инструмент за художниците, когато искат да създадат визуално привлекателна, хармонична или поразителна и контрастна композиция. В тази статия ще се обсъди какво е стойност, както и защо е важна както за художниците, така и за историците на изкуството.

Основи на елементите на изкуството

Стойността в изкуството е елемент на изкуството. Съществуват седем общи елементи на изкуството в изобразителното изкуство, които действат като формални инструменти за художниците и историците на изкуството, за да създават и анализират произведения на изкуството. За да разберем повече за това как работи стойността в изкуството, нека направим кратък преглед на другите елементи на изкуството.

Елементите на изкуството са цвят, стойност, текстура, форма, форма, линия и пространство.

Всички те могат да се използват в комбинация или поотделно за създаване на широка гама от произведения на изкуството - от натуралистични до абстрактни. Елементите на изкуството не се отнасят само за картини, а за всякакви средства като скициране/рисуване, скулптуриране, графичен дизайн, интериорно декориране, архитектурни пространства и структури или дори рисуване с пръст по пясъка.

Мислете за елементите на изкуството като за формални правила, които дават определение на художественото произведение. Но има и принципи на изкуството, които работят заедно с елементите на изкуството. Те често се наричат "организиране" на принципите или "принципи на дизайна".

Общоприетите принципи на изкуството включват единство, хармония, разнообразие, баланс, пропорция, ритъм, движение, повторение, модел и акцент. Те дават структура на начина, по който се прилагат или използват елементите на изкуството.

Например, картина с допълващ или аналогична цветова схема Ако цветовете са приложени безразборно, творбата може да изглежда безсмислена или визуално непривлекателна. Ако обаче постигането на разнообразие в творбата е водещ принцип, цветовете могат да бъдат приложени в различни контрасти.

Друг пример включва използването на хоризонтални линии, за да се предаде идеята за движение. Линиите могат да се прилагат и в модели, които осигуряват ритъм. С други думи, принципите на изкуството тук определят как ще се използват елементите на изкуството.

Какво е стойността в изкуството?

Стойността в изкуството е тясно свързана с цвета, като съставлява част от една от характеристиките на начина, по който цветът може да бъде приложен в произведенията на изкуството. Преди да продължим да разглеждаме стойността като елемент на изкуството, нека предоставим повече контекст за това как тя е свързана с цвета.

Какво е цвят?

В произведенията на изкуството можем да видим цветове, прилагани по безброй начини и ефекти - от бледи, скучни, ярки, размазани, резки, текстурирани, контрастни, смели, натуралистични и абстрактни, които ни карат да се чувстваме радостни, тъжни, меланхолични, страшни и списъкът продължава. Какво определя тези различни цветови ефекти?

Има няколко важни части и концепции, които трябва да се знаят за това как цветът може да се използва в изкуството.

Те включват степента на наситеност/интензивност, която показва колко "ярък" или "скучен" е даден цвят; цветовата температура, която включва колко хладен или появява се топъл цвят както и създаденото настроение; цветови тонове, нюанси и оттенъци, когато към даден цвят се добавят сиво, бяло и черно, и цветови схеми, които включват основните, второстепенните и третостепенните цветове.

Опит за система на цветовете на Игнац Шифермюлер (Виена, 1772 г.), табло I; Moses Harris, The Natural System of Colours и Ignaz Schiffermüller, Versuch eines Farbensystems (Виена, 1772 г.), табло I , Публично достояние, чрез Wikimedia Commons

Накратко, цветът е форма на светлинни вълни, които достигат до очите ни, в които има специфични фоторецептори, които ни позволяват да виждаме спектъра на "видимата светлина", както често се нарича.

Този спектър на светлината се състои от червено, оранжево, жълто, зелено, синьо, индиго и виолетово. Някои цветове също се поглъщат или отразяват.

Стойността като елемент на изкуството

Стойността като елемент на изкуството определя светлостта или тъмнината на даден цвят. Тя може да бъде объркана с интензивността/наситеността на цвета, например цвят с ниска интензивност може да изглежда по-светъл поради своята скучност и по същия начин цвят с висока интензивност може да изглежда по-тъмен поради своята яркост.

Това обаче не е съвсем същото като стойността в изкуството, въпреки че двете понятия изглеждат сходни. Наситеността на цветовете обикновено се описва по отношение на "чистотата" на даден цвят и ако той е бил смесен с неутрални цветове като бяло или черно, което ще го направи да изглежда "приглушен" или по-слаб от оригиналния му нюанс.

За да разберете по-добре как работи стойността в изкуството, много източници на информация за изкуството предлагат да си представите сива скала или градиент от цветове, които преминават от най-светло към най-тъмно или от най-тъмно към най-светло.

Маса за вечеря през нощта (1884) на Джон Сингър Сарджънт, намираща се в Музеите за изящни изкуства в Сан Франциско, САЩ; Джон Сингър Сарджънт, публично достояние, чрез Wikimedia Commons

В сивата скала ще забележите цвят сив Това са различните степени от най-тъмния до най-светлия или от най-светлия до най-тъмния. Стойността също се влияе, когато даден цвят е смесен с бял, който се нарича "нюанс", и черен, който се нарича "оттенък". В скалата на сивото най-светлите или бели нюанси се наричат цветови диапазони с "висок ключ", а най-тъмните или черни - с "нисък ключ".Сивите цветове между тях се наричат "средни" или "средни".

Пример за ниската стойност в изкуството е често споменаваната "Вечеря през нощта" (1884 г.) на Джон Сингър Сарджънт.

Тази композиция изобразява стая с двама души, седнали на маса. Стаята е тъмна, като светлината се осигурява само от три запалени лампи с червеникави абажури. Стените също са в червен нюанс и заедно с лампите създават уютна, топла атмосфера.

Мостът Уотърлу, ефект на слънчевата светлина (1903) на Клод Моне, намираща се в Музея на изкуствата Макмастър в Онтарио, Канада; Клод Моне, CC BY-SA 4.0, чрез Wikimedia Commons

Освен това в тази композиция на Сарджънт има различни белезникави и по-светли, в диапазона на високите ключови стойности, области като покривката и предметите на масата. Те контрастират с дълбоките тъмни области, особено сенките на фона, черното на дрехите на двете фигури и тъмното, почти черно портвайн в декантера на масата.

Високата ключова стойност в изкуството се илюстрира от някои от картините на импресионисти като Клод Моне, който също често е наричан.

Пример за това е неговата Мостът Уотърлу , Ефект на слънчевата светлина (1903 г.) Това е една от версиите от неговия Серия мостове Waterloo , които рисува от около 1899/1900 г. до 1904 г. Моне изобразява моста Ватерло в различни условия, особено в мъгла. Той използва светли цветове, за да предаде светлината и атмосферните ефекти. Някои от цветовете са описани като" меки" и "бледи", които включват синьо, лилаво и розово, наред с други като жълто.

Военен лагер (1918) на Джон Сингър Сарджънт, намираща се в музея "Метрополитън" в Ню Йорк, САЩ; Джон Сингър Сарджънт, CC0, чрез Wikimedia Commons

Друг важен момент, който трябва да запомните за използването на стойността и видовете "ключове", както някои ги описват, е да сте наясно с разположението им в картината и с целта на високия, ниския или средния ключ. Ако има твърде много или твърде малко висок или нисък ключ, това може да създаде небалансирана композиция.

Картина, в която преобладават средните стойности, също може да изглежда по-балансирана и хармонична в цветовата си схема.

Вижте също: Лилав цвят - Изследване на лилавото лилаво и цветовете, които вървят с него

Пример за картина, която изглежда по-скоро като среден ключ, е акварелът и графитът на Джон Сингър Сарджънт. Военен лагер (1918 г.). Тук няма ясно изразени тъмни зони, а само сенките на дърветата и вагоните.

Каква е целта на стойността в изкуството?

Стойността се превръща във важен елемент в изкуството, като добавя различен вид стойност към всеки вид произведение на изкуството. Тя създава различни ефекти като светлосенки и засенчвания, които придават повече дълбочина и триизмерност на произведения на изкуството като картини или рисунки.

Някои от най-добрите примери за стойност в изкуството, които илюстрират как тя добавя светлини и сенки към визуалната композиция, могат да се видят в рисунките и гравюрите на Албрехт Дюрер.

Примери за това са известната гравюра на Сайтът Четиримата конници на Апокалипсиса (1498), Адам и Ева (1504), и Свети Йероним в кабинета си (1514 г.). Във всяка от тези гравюри виждаме голямото умение на Дюрер да създава тонални контрасти, светли и тъмни зони, които придават живот на композицията. Четиримата конници на Апокалипсиса, фонът изглежда по-тъмен от гравираните линии, за да покаже предчувствие, че конниците навлизат бързо и силно на сцената.

Четиримата конници на Апокалипсиса (1498) на Албрехт Дюрер; Албрехт Дюрер, публично достояние, чрез Wikimedia Commons

Виждаме, че облаците зад четиримата конници са по-светли, контрастирайки със сенките. Дюрер създава тези контрасти и в останалата част от сюжета, например деликатното засенчване между гънките на дрехите на някои от фигурите и подчертаването на мускулатурата на конете. Тук стойността е подчертана с помощта на линиите, което е друг елемент на изкуството.

Стойността в изкуството не се изчерпва само с ярките моменти и сенките. Тя може да създаде илюзорни светлинни ефекти и да подчертае определени фокусни точки във визуалната композиция.

Стойността в примерите за изкуство, които подчертават фокусните точки, също прилага контрасти на светлина и тъмнина. Това е очевидно в картината "Трети май 1808 г." (1814 г.) на Франсиско Гоя. Лявата част на композицията изглежда по-светла в сравнение с дясната, която изглежда по-тъмна. Илюзията за светлина се създава от нарисуваната лампа в центъра, а мъжете вдясно с оръжия в ръце стоятзад него, като ги поставя в сенките.

Трети май 1808 г. (1814) на Франсиско Гоя, която се намира в Музея Прадо в Мадрид, Испания; Франсиско де Гоя, публично достояние, чрез Wikimedia Commons

Светлината от лампата в центъра осветява фокусната точка, която е мъжът, застанал с протегнати ръце към мъжете вдясно. Гоя създава контрастно взаимодействие на светлината и тъмнината в тази маслена картина, което също създава акцент и създава настроение.

Вниманието е привлечено от мъжа, който смело се изправя срещу мъжете, насочили оръжия към него. Това не само хвърля светлина върху главния герой в картината, но и върху едно по-дълбоко, предизвикващо размисъл историческо събитие, случило се на трети май 1808 г.

Това води до един важен момент при използването на елемент от изкуството като цвета, по-специално стойността. Ако той е целенасочено приложен, има силата да оформя визуалния разказ и да предизвиква спектър от емоции. Той има силата да създава спокойни и тихи настроения или динамичен драматизъм.

Повече от цветове: изкуство със стойност

Отвъд физическото нанасяне на бои върху платното или молив върху хартията и подреждането на цветовете и стойностите обаче не можем да забравим присъщата стойност, която изкуството предоставя. От пещерното изкуство, църковното изкуство или поп арт - изкуството съществува, откакто хората са живи.

Това е една от най-естествените ни форми на себеизразяване и изследване на идеи, концепции и събития, които са близки до сърцето ни.

Свети Йероним в кабинета си (1514 г.) на Албрехт Дюрер, която се намира в Kupferstichkabinett Dresden в Дрезден, Германия; Албрехт Дюрер, публично достояние, чрез Wikimedia Commons

Произведенията на изкуството също са се превърнали в търсено наследство, оставено от много велики художници, и сега украсяват музеи и художествени галерии по целия свят . Има изкуство със стойност, за която мнозина плащат милиони долари, за да я имат в частните си колекции, и изкуство със стойност, която е безценна.

Многото форми и размери на стойността в изкуството

В тази статия обсъдихме един от седемте елемента на изкуството - стойността. Тя е и един от инструментите, които можем да използваме, когато става въпрос за използване на цвят, което може да се отнася за различни медии като картини, акварели или рисунки.

Мостът Ватерло (1900) на Клод Моне, намираща се в Музея на изкуствата в Санта Барбара, Калифорния, САЩ; Клод Моне, публично достояние, чрез Wikimedia Commons

Съществуват и няколко варианта на стойността в изкуството, наричани "висок", "нисък" и "среден". Стойността добавя ефекти като светлини и сенки, които създават акцент, перспектива, дълбочина, контраст и много други неща във визуалната композиция - давайки ѝ живот.

Стойността в изкуството има много различни форми и размери, както илюстрирахме с примери за стойност в изкуството. Тя се счита за важен елемент на изкуството, който трябва да се разбере, и подобно на много други любители на изкуството и художници, ние също ви насърчаваме да вземете молив и лист хартия и да започнете да скицирате обект, за да получите опит от първа ръка за това как стойността в произведенията на изкуството.

Научете всичко за елементите на изкуството

Написахме поредица за всички елементи на изкуството, ако искате да навлезете малко по-дълбоко в темата:

  • Преглед на елементите на изкуството
  • Цветът в изкуството
  • Линията в изкуството
  • Формата в изкуството
  • Формата в изкуството
  • Текстура в изкуството
  • Пространството в изкуството

Често задавани въпроси

Какво е стойността в изкуството?

Стойността е елемент на изкуството, наред с цвета, текстурата, линията, формата, формата и пространството. Стойността се отнася до това колко светла или тъмна е визуалната композиция, т.нар. светлота и тъмнина на картина, рисунка, акварел или графичен дизайн.

Вижте също: Как да рисуваме акварелни рози - лесен урок за рисуване с акварелни рози

Какви са видовете стойност в изкуството?

Стойността в изкуството варира от най-светлата, която е диапазонът на високите стойности, през средните стойности или средните стойности до най-тъмната, която е диапазонът на ниските стойности. Често се описва в термините на сивата скала с различните градиенти от бяло към сиво и черно.

Защо е важна стойността в изкуството?

Стойността в изкуството често е наричана най-важният художествен елемент, защото придава характер на визуалната композиция. Тя създава дълбочина и триизмерност чрез засенчване и подчертаване. Освен това добавя акцент и контраст и може да придаде на визуалното изображение повече смисъл отвъд формални елементи на изкуството като цвят, линия, форма, форма, пространство и текстура.

John Williams

Джон Уилямс е опитен художник, писател и преподавател по изкуство. Той получава бакалавърска степен по изящни изкуства от института Прат в Ню Йорк и по-късно следва магистърска степен по изящни изкуства в университета Йейл. Повече от десетилетие той преподава изкуство на ученици от всички възрасти в различни образователни среди. Уилямс е излагал своите произведения на изкуството в галерии в Съединените щати и е получил няколко награди и стипендии за творческата си работа. В допълнение към артистичните си занимания, Уилямс също пише по теми, свързани с изкуството, и преподава семинари по история и теория на изкуството. Той е страстен в това да насърчава другите да изразяват себе си чрез изкуството и вярва, че всеки има капацитет за творчество.